Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARINDA SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER 13 KASIM 2013 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARINDA SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER 13 KASIM 2013 1."— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARINDA SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER 13 KASIM 2013 1

2 GÜMRÜK İDARESİNİN YAPILANMASI 2

3 “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda 6223 Sayılı Yetki Kanunu” (3/5/2011-27923 R.G) ile oluşturulan 21 adet icracı Bakanlık. Mülga Gümrük Müsteşarlığı ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iç ticaret ile ilgili 4 Genel Müdürlüğünün birleştirilmesi suretiyle kurulan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” (3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) 3

4 “ Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılanması”: 2011/2474, 2013/4322 ve 2013/5249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları.  16 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,  43’ü deniz hudut kapısı, 26’sı kara hudut kapısı (3’ü aynı zamanda demiryolu hudut kapısıdır), 11’i hava hudut kapısı, 7’si demiryolu hudut kapısıdır), 9’u serbest bölge ve 62’si iç gümrük olmak üzere 155 Gümrük Müdürlüğü,  29 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü,  23 Tasfiye İşletme Müdürlüğü,  6 Laboratuvar Müdürlüğü,  16 Personel Müdürlüğü. Yetki çatışması sorunları giderilmiş; global olarak küçük ancak etkinliği ve etkililiği yüksek; hizmetlerin tek elden yürütülmesini sağlayan yeni ve dinamik bir taşra teşkilatı. Fiilen faaliyet gösteren toplam 137 Gümrük Müdürlüğü. 4

5 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ: 1. Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Ankara) 2. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Antalya) 3. Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Bursa) 4. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Edirne) 5. Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Gaziantep) 6. Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Van) 7. İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) 8. Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Hatay) 9. İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İstanbul) 10. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (İzmir) 11. Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Kocaeli) 12. Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Malatya) 13. Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Mersin) 14. Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Samsun) 15. Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 16. Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) 5

6 DIŞ TİCARETTE GÜMRÜKLERİN ROLÜ 6

7 KLASİK GÜMRÜK ANLAYIŞI: - Vergi tahsili yapan. MODERN GÜMRÜK ANLAYIŞI: - Konjonktürel yapıya uygun teknik altyapıya sahip, - Nitelikli işgücüne sahip, - Uluslararası areneda fikri mülkiyet ve ticari hakları koruyan, - Haksız rekabetin önlenmesinde etkin, - İnsan, hayvan ve bitki sağlığını önemseyen, -Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türlerinin korunmasına katkıda bulunan, - Uluslararası suç ve suçlularla mücadele eden, - Zehirli atıklarla mücadele eden, - Kültürel varlıkların korunmasında etkili, - Ülke ekonomisinin büyümesinde teşvik edici rol üstlenen. 7

8 BEYANNAME KIYMETİ BAZINDA İSTATİSTİK İTHALAT (Milyon $) İHRACAT (Milyon $) DIŞ TİCARET HACMİ (Milyon $) 2007170.063107.272277.335 2008201.964132.027333.991 2009140.928102.143243.071 2010185.544113.883299.427 2011240.842134.907375.749 2012236.545152.462389.007 2013 (Ocak-Eylül) 187.623112.493300.116 8

9 BEYANNAME SAYISI BAZINDA İSTATİSTİK İTHALAT BEYANNAME SAYISI (Bin Adet) İHRACAT BEYANNAME SAYISI (Bin Adet) TOPLAM BEYANNAME SAYISI (Bin Adet) 20071.9182.2514.169 20081.8622.2564.118 20091.6802.1783.858 20101.9222.4054.327 20112.1272.5794.706 20122.1652.8104.975 2013 (Ocak-Ağustos) 1.5362.0033.539 9

10 DİĞER BAZI GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN BOYUTU 20092010201120122013 Ekim YOLCU (Gelen/Giden)72,08 Milyon 73,98 Milyon 87,63 Milyon 91,81 Milyon 89,2 Milyon GEMİ (Gelen/Giden) 84.841 89.98092.83494.84474.570 TIR-Çekici-Dorse- Römork-Kamyon- Otobüs-Tanker (Gelen/Giden) 4,1 Milyon 4,3 Milyon 4,2 Milyon 3,9 Milyon 3,46 Milyon OTOMOBİL (Gelen/Giden)2,9 Milyon 3,7 Milyon 3,8 Milyon 2,9 Milyon 2,87 Milyon UÇAK (Gelen/Giden) 380.508415.384507.877512.323477.395 KONTEYNER (Gelen/Giden) 2,97 Milyon 3,62 Milyon 3,73 Milyon 4,36 Milyon 4,06 Milyon 10

11 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DIŞ TİCARET VERİLERİ- 2012 YILI 11

12 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DIŞ TİCARET VERİLERİ- 2013 YILI 12

13 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA DIŞ TİCARET HACMİ 13

14 14 GÜMRÜK VERGİLERİ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 3 maddesine göre;  Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümü;  İthalat vergileri: a)Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler, b)Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergiler ve diğer mali yükler;  İhracat vergileri: a)Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler, b)Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergiler ve diğer mali yükler.

15 GÜMRÜK VERGİLERİ İLE YASAL DAYANAKLARI 15 TÜRÜDAYANAĞI Gümrük Vergisi  474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (madde: 2)  İthalat Rejim Kararı eki listeler İlave Gümrük Vergisi  2011/2203 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar (madde: 1)  2011/1476 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar (madde: 1)  1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (madde: 1)  474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (madde: 2)  3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun (madde: 2)  4458 sayılı Gümrük Kanunu (madde: 16, 22, 55)  2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (madde: 1) Tek ve Maktu Vergi  2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (madde: 62/1-b, 63/1, 96/3) Dampinge Karşı Vergi  3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (madde: 7) Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (madde: 7)

16 GÜMRÜK VERGİLERİ İLE YASAL DAYANAKLARI 16 TÜRÜDAYANAĞI Katma Değer Vergisi  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (madde: 1) Özel Tüketim Vergisi  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (madde: 1/1) Damga Vergisi  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (madde: 1) Ek Mali Yükümlülük  2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (madde: 1, 3) Toplu Konut Fonu  2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (madde: 1) Tütün Fonu  4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun (geçici 1. madde) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  88/12944 sayılı Karar,  88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6) (madde: 2) Çevre Katkı Payı  2872 sayılı Çevre Kanunu (madde:18) Telafi Edici Vergi (İhracat)  2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı (madde: 16)  2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (madde: 31-(2)/d) TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için)  3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu (madde: 3)

17 GÜMRÜK MEVZUATI İLE İLGİLİ PARA CEZALARININ YASAL DAYANAKLARI 17 İLGİLİ KANUNUN ADIİLGİLİ MADDELERİ 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun 4 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu51 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 16

18 GÜMRÜK VERGİLERİNİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİNE ORANI 18 ULUSLARARASI TİCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERGİLER YILLAR TOPLAM VERGİ GELİRLERİ (BİN TL) GÜMRÜK VERGİSİ (BİN TL) İTHALDE ALINAN KDV (BİN TL) DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ (BİN TL) SADECE GÜMRÜK VERGİSİNİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİNE ORANI (%) ULUSLARARASI TİCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERGİLERİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİNE ORANI (%) (A)(B)(C)(D)(B)*100/(A) [(B)+(C)+(D)]* 100/(A) 2010210.560.3883.239.82936.208.14079.614% 1,54% 18,77 2011253.809.1794.653.09248.685.121113.424% 1,83% 21,06 2012278.751.0675.194.82149.999.881115.461% 1,86% 19,84 2013 (OCAK-EYLÜL) 240.263.2423.911.44145.687.182 90.809% 1,63% 20,69

19 ULUSLARARASI TİCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERGİLER 19

20 ULUSLARARASI TİCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERGİLERİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 20

21 21 ULUSLARARASI TİCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERGİLERİN TOPLAM VERGİ GELİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 21 2011 yılında vergi gelirleri, 2010 yılı ile karşılaştırıldığında %20 oranında artmışken; aynı dönemde ithalatın %30 artışına paralel olarak dış ticarette alınan vergiler %35 oranında yükselmiş ve 2010 yılında %18,77 olan dış ticarette alınan vergilerin payı, 2011 yılında %21 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 2012 yılında ithalatta yaşanan %2’lik düşüşe paralel olarak dış ticarette alınan vergiler sadece %3,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak dış ticarette alınan vergilerin payı da %19,84’e inmiştir. 2013 yılının ilk 9 aylık rakamları göz önüne alındığında ise dış ticaret gelirlerinin payının yaklaşık %21 düzeyinde seyrettiği gözlemlenmektedir.

22 GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 22

23 Bakanlığımız görev ve yetkileri çerçevesinde gümrük alanına giren hususlar itibarıyla, asli mevzuat değişiklikleri, gümrük rejimlerinin yanı sıra gümrüğün sac ayağı niteliğindeki tarife, menşe ve kıymet ile ilgili hususlarda düzenleme ve uygulama yetkisi bulunan Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda; 23

24 YILLAR 20092010201120122013* KANUN 1--11 BKK 23774 YÖNETMELİK 1141056 TEBLİĞ 289262219 GENELGE 12460514146 TOPLAM 166769476 * 8 Kasım 2013 tarihi itibarıyla. MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 24

25 SON DÖNEMDE YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖNEMLİ UYGULAMALARIMIZ 25

26 26 GÜMRÜK UZLAŞMA MÜESSESESİ 26

27 27  Yürürlük tarihi: 31 Ağustos 2011  İdare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesine imkan veren bir müessese,  Dayanağı: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 6111 sayılı Kanun ile değişik 244 üncü maddesi,  Yükümlüden istenilen vergi ve cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanı,  Yargı sürecinin uzaması nedeniyle doğacak sıkıntıların önlenmesi,  Çok sayıda davanın takip külfetinin ortadan kaldırılması.

28 28  500.000. – TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonuna; 500.000. – TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonuna dilekçe ile müracaat,  Uzlaşmaya konu edilmeyen alacaklar:  Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler,  Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı,  İlgili mevzuat uyarınca alacağın tahsilat aşamasına geldiği durumlar,  Alacağın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ilişkin olması halinde,  Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları hariç, eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar.

29 29 Uzlaşma müessesesinin başladığı 31/8/2011 tarihinden 30/9/2013 tarihine kadar olan döneme ilişkin uzlaşma istatistikleri: TOPLAM BAŞVURU SAYISI: 5478

30 30 Aynı süre zarfında,  İdari itiraz ve davaya konu edilmeden işlemleri tamamlanan 73 bin 172 adet dosya,  Başvuru adedi ve uzlaşılan dosya sayıları baz alındığında %95’lik başarı payı,  Hazineye kazandırılan 52.967.436 TL tutarındaki alacak.

31 31 GÜMRÜK BEYANNAMESİNE EKLENMESİ GEREKEN BELGELERİN SAYISININ AZALTILMASI 31

32 32 Amacı:  “E-Belge Projesi” kapsamında gümrük beyannameleri ile eklerinin e- imzalı ve elektronik olarak gümrük idaresine gönderilerek gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  Kağıdın kaldırılması,  Dış ticaret işlemlerinde zaman ve maliyet artırıcı unsurların kaldırılması.  Çalışmalar sonucunda BİLGE sisteminde kayıtlı olan 299 belge kodundan; güncelliğini ve gerekliliğini yitirmiş belge kodları ile mükerrer belge kodları kaldırılarak beyannameye eklenecek belge kodunun 145 adede indirilmesi,  Kamuoyuna gerekli duyuru,  28/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile gümrük beyannamelerine eklenmesi zorunlu belgelere ilişkin belirlenen genel ilkeler.

33 YENİ ÖZET BEYAN UYGULAMASI 33

34  Yürürlük tarihi:1 Ocak 2012  Eşya ve taşıta ilişkin bilgilerin eşyanın ülkemize gelmesinden önce elektronik ortamda alınması,  2012 yılında hava ve denizyolunda yaklaşık 350.000 adet özet beyan,  2013 yılının ilk 10 ayında 348.572 adet özet beyan,  Özet beyanın kağıt maliyetinin tamamen ortadan kalkması,  Eşyanın gelişinden önce risk analizi imkanı,  İşlem sürelerinin kısalmasıyla lojistik gecikmelerden kaynaklı maliyetlerde azalma,  Dış ticaret operasyon maliyetlerinde ilk etapta 19 milyon ABD Dolarına yani 33 milyon TL’ye varan azalma sağlanması; tasarrufun zaman içinde 190 milyon Dolara yani 330 milyon TL’ye ulaşması. 34

35 ORTAK TRANSİT 35

36  Yürürlük tarihi: 1 Aralık 2012  Taşımacılık sektörü açısından Avrupa Birliği ile entegrasyon.  Yaklaşık 3000 gümrük idaresi ile gerçek zamanlı veri alışverişi sağlayan bir elektronik sistem,  31 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, AB ve EFTA ülkelerinden ülkemize yaklaşık 40.000 adet taşıma; Ülkemizden AB ve EFTA ülkelerine yaklaşık 17.000 adet taşıma,  Türkiye’den AB’ye ve AB’den Türkiye’ye yönelik taşımalarda tek beyan ve tek teminat ile işlem yapabilme imkanı,  31 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, kapsamlı teminat sisteminden yararlanan 48 firma; yaklaşık 550.000.000 TL tutarındaki teminat mektubu,  Aracın Avrupa’ya gidiş-dönüş süresinde kısalma,  TIR Karnesi zorunluluğu olmaksızın gerçekleştirilen bu taşımalarda araç başına 106 Avroluk maliyet tasarrufu,  Yıllık tahmini, 57 milyon Avro dolayında tasarruf imkanı. 36

37 TIR ELEKTRONİK ÖN BEYAN SİSTEMİ (TIR EPD) 37

38  Sistemin transit ve ithalat taşımaları için yürürlük tarihi: 5 Haziran 2012,  Sistemin ihracat taşımalarını da kapsayacak şekilde genişletilme tarihi: 5 Haziran 2013,  Araç henüz gümrük idaresine gelmeden beyanda bulunabilme,  Gümrük memurlarınca manuel olarak yapılan TIR Karnesi veri girişlerinin ortadan kalkması,  İşlemlerin hızlanması nedeniyle sınırlardaki bekleme sürelerinin azalması ve önemli bir zaman tasarrufu sağlanması (2012 yılında; Türk nakliyecilerince kullanılan TIR Karnesi: 654.750 adet; Ülkemizde gerçekleştirilen TIR işlemi: 1.131.148 adet),  TIR Karnesi kapsamında gerçekleştirilen uluslararası taşımacılık işlemleri için de ön bildirim sisteminin nakliyecilerin kullanımına sunulması,  TIR Karnesi kapsamında gerçekleştirilen ve ön bildirimde bulunan taşımalar için risk analizi çalışmalarının, taşıt Türkiye’ye varmadan önce yapılabilmesi. 38

39 HIZLI GEÇİŞ HATTI UYGULAMASI 39

40  Yürürlük tarihi: 1 Kasım 2012 - Kapıkule Kara Hudut Kapısı,  Dünyadaki ilk 3 örnek uygulamadan biri,  “TIR Elektronik Ön Bildirim (TIR EPD) Sistemi”ni kullanarak ön bildirimde bulunan nakliyecilerimiz yararlanabildiği bir sistem,  Uygulamanın sonuçlarının izlenmesi ve diğer önemli sınır kapılarımıza yaygınlaştırılması çalışmaları,  Nakliyecilerin geçişlerini, Kapıkule Sınır Kapısında kendileri için ayrılmış özel peronu kullanarak tamamlayabilmeleri,  Ticareti kolaylaştıran bir sistem,  Sınırlardaki bekleme sürelerini azalttığından taşıma maliyetlerinin düşürülmesi,  Nakliyecilerin; veri girişi ile süre kaybetmeden ve sıra beklemeden, eskiye oranla en az % 50 daha kısa sürede sınır geçişlerini tamamlayabilmelerine imkan veren bir uygulama. 40

41 GÜMRÜK LABORATUVARLARININ MODERNİZASYONU 41

42  2006 yılında; 23 adetten Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit, Bursa, Mersin illerinde olmak üzere 6 adede indirilen gümrük laboratuvarı.  6 gümrük laboratuvarına yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırım.  4 milyon Avro’luk kısmı, İstanbul Gümrük Laboratuvarına cihaz alımı için Avrupa Birliğince;  Geri kalanı ise tüm laboratuvarların cihaz ve altyapı ihtiyaçları için milli bütçeden.  İtalya Gümrük İdaresi ile eşleştirme projesi (akreditasyon için faydalı çalışmalar),  Gümrük laboratuvarlarında (G.T.İ.P) belirlenmesine ve LPG’nin kalitesine yönelik analizler (Bakanlığımız ile EPDK arasındaki protokol uyarınca); 2013 yılı Ocak ayından itibaren ise piyasa gözetim ve denetimine tabii bazı kırtasiye ürünlerinde, azo boyar maddeler, ftalatlar ve ağır metallerin analizleri. 42

43  Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, ISO EN 17025 standardının gerekliliklerini tamamlayarak 22 Ocak 2013 tarihi itibarıyla; İzmir Laboratuvar Müdürlüğü ise 6 Eylül 2013 tarihi itibarıyla akredite,  Bursa, İstanbul, Mersin ve Kocaeli Gümrük Laboratuvarlarında devam eden akreditasyon çalışmaları, laboratuvarlar tarafından yeterlilik testlerine katılım,  Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenlenen uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı,  Teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası platformda yüksek saygınlığın ifadesi,  Akredite edilen laboratuvarlarca düzenlenen belgelerin uluslararası düzeyde geçerliliği. 43

44 HIZLI KARGO ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR 44

45  Hızlı kargo firmalarına ve posta idaresine; değeri 7500 Avro’ya ve miktarı 150 kg.’a kadar olan ihracat eşyasının gümrük işlemlerini yapma yetkisi (ticari miktar ve mahiyette olsun ya da olmasın):  Özellikle küçük çaplı ihracat yapan firmalar için önemli,  Maliyet avantajı (sadece hızlı kargo firması/posta idaresine ödenen taşıma ücreti),  Zaman kayıplarının önüne geçilmesi,  İşlem ve formalitelerin basitleştirilmesi,  Yapılan ihracattan doğan KDV iadesini alma imkanı.  Gelen/giden eşya için Mart 2011 sonrasında, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB).  2012 yılı toplam ihracat: 115 milyar Avro (yaklaşık); 2012 yılı hızlı kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracat: 176 milyon Avro.  “Hızlı kargo”, dış ticaret sektörünün önemi her geçen gün artan bir ayağı. 45

46 Konuya ilişkin diğer çalışmalarımız:  ETGB’nin, kargo uçağının varışından önce verilmesi (risk analizinin uçak varışından önce tamamlanarak gümrük kontrolünde hız ve etkinlik),  X-ray ve otomatik bant sisteminin yeniden organizasyonu (eşya tasnifi ve muayenesi daha hızlı ve güvenli),  Geri gelen eşya ve mahrece iade edilen eşyanın da beyanına imkan verecek programlama,  İthalat ve ihracat işlemlerinde işlem ve zaman maliyetlerinde azalma, Sonuç; gerek hızlı kargo yoluyla numune ithal eden imalatçılarımız, gerekse de hızlı kargo yoluyla mikro ihracat gerçekleştiren KOBİ’lerimiz açısından önemli ekonomik fayda kazanımı. 46

47 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PROGRAMI ELEKTRONİK BAŞVURU UYGULAMASI 47

48  “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” uygulaması: 2009  Başvuruya ilişkin bilgilerin merkezden girişi (Tüm gümrük idarelerinde yetki verilen ilgili personelin söz konusu program üzerinden bu kapsamdaki eşyayı takip etmesi),  2009 yılında 65 adet, 2010 yılında 326 adet, 2011 yılında 620 adet, 2012 yılında 906 adet, 1 Ocak ila 31 Ekim 2013 tarihleri arasında 693 adet başvurunun onaylanması,  1/4/2013 tarihi itibarıyla elektronik başvuru uygulamasına geçilmesi,  Elektronik başvuru uygulamasının yasal dayanağı: 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No:1)” (26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete)  1/4/2013–31/10/2013 tarihleri arasında, elektronik başvuru sayısı: 803 adet. 48

49 49 6455 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

50 50  6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Dair Kanun” (11/4/2013- 28615 R.G) - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Gümrük Yönetmeliği (15/5/2013-28648 R.G).  Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilmesi (GK-232 nci maddede değişiklik),  Zaman, iş gücü ve maliyet açısından tasarruf sağlanması,  Gereksiz bürokrasinin önüne geçilmesi,  Takibin kolaylaştırılması.

51 51  Vergi aslının zamanaşımı sürelerinin, bunların cezaları için de geçerli hale getirilmesi (GK-231 inci maddede değişiklik),  Gümrük Kanunu ve Kabahatler Kanunundaki zamanaşımı sürelerinin uyumlu hale getirilmesi,  Alacağın takibinin kolaylaştırılması,  Yükümlünün karşılaşması muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi.  Gümrük vergilerinin yükümlüsüne beyanname veya beyanname yerine geçen bir belge üzerinde tebliğ edilmesi şartının kaldırılması (GK-197 nci maddede değişiklik),  Bürokrasinin azaltılması,  Kırtasiyeciliğin azaltılması,  İşlemlerin kolaylaştırılması.

52 52  Hem 5607 sayılı Kanunda "kabahat", hem de 4458 sayılı Kanunda "kabahat" olarak düzenlenen fiillere ilişkin düzenlemelerin 5607 sayılı Kanundan çıkarılarak 4458 sayılı Kanuna aktarılması, ayrıca iki kanunda yer alan mükerrer hükümlerin netleştirilmesi ve mevzuatın sadeleştirilmesi,  Kaçakçılık kabahatlerine ilişkin cezaların gümrükte uzlaşma kapsamında değerlendirilmesi,  Tasfiyenin hızlandırılması, tasfiyelik hale gelen eşyanın bir an önce ekonomiye kazandırılmasının sağlanması ve bu eşyanın değer kayıplarının önlenmesi.

53 53 TAKAS KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ 53

54 54  28 Haziran 2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge,  Bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, belirli şartların yerine getirilmesi şartıyla takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması,  Tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,  İthalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması,  Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,  Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,  Bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı ülkelerin Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce duyurulması.

55 55 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARINDA SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER 13 KASIM 2013 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları