Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ GENEL TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ GENEL TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ GENEL TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” http://bursa.meb.gov.tr/oges

2 Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır. Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır:  Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü  Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü  Destek süreçleri modülü  Tercih süreçleri modülü Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir. PROJE TANITIMI

3 1.TEOG Genel Esasları 2.TEOG Değerlendirmesine İlişkin Esaslar 3.Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere İlişkin Esaslar Modül 1 Merkezi Ortak Sınav Temel Bilgiler Modülü 1.Temel Eğitim Sonrası Ortaöğretim Eğitim Seçenekleri 2.Fen Liseleri Tanıtımı 3.Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı 4.Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı 5.Anadolu Liseleri Tanıtımı Kitabı 6.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı 7.Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı 8.Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı 9.Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı 10.Açık Öğretim Kurumları Tanıtımı 11.Temel ve özel liseler Tanıtımı 12.Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Modül 2 Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü 1.Öğrenme Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? 2.Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları 3.Dikkat ve Konsantrasyon 4.Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler 5.Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran Yöntemler 6.Amaç Belirleme ve Motivasyon 7.Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma 8.Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri 9.Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları 10.Nefes ve Gevşeme Egzersizleri 11.Meslek Seçimi Ve Önemi Modül 3 Destek Süreçleri Modülü 1.Tercih Süreçleri Genel Tanıtım Modül 4 Tercih Süreçleri Modülü ŞUAN PROJENİN NERESİNDESİNİZ ?

4 Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır… VELİ SARIKAYAARZU AYYILDIZ Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı MEHMET KÖYLÜKEMAL AKARZAFER AĞAOĞLUHÜSEYİN İCALY. FIRAT ERKEKİLHAN SARIGÜLERHAN AĞBABA Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Proje Koordinatörü Bursa İl Milli Eğitim Fatih Projesi İl Eğitmeni Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Müdürü Osmangazi Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulu Müdürü Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Müdürü Osmangazi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı ENİSE CANTAŞGÖKAY MUTLUİBRAHİM İBRAMGÜLŞAH ER SEVAL ULVİYE AKYOL SERAP ÖZÜDOĞRU Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Karamehmet Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Süleyman Cura Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

5 Projenin tüm çıktılarına http://bursa.meb.gov.tr/oges Web adresimizden ulaşabilirsiniz…

6 BU SUNUDA NE BULACAKSINIZ? Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… A.Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtım B.Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Amaçları C.Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi D.Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

7 1.BÖLÜM Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Genel Tanıtım

8 A. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtım 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren farklı isimleri olan bu okul türleri (endüstri meslek, ticaret meslek, sağlık meslek, turizm otelcilik) birleştirilerek Anadolu meslek programı olarak bir isim aldı ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri oldu. Eski haliyle okulun türünü ve tahmini okutulan alan ve dalları isminden tahmin etmek mümkündü. Fakat yeni adı ile bunu anlamak zor olduğu için okullar hakkında bilgi edinebilmek amacıyla okulların tek tek incelenmesi gerekir.. Örneğin eski adıyla Havva Aslanoba Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde turizm ve otelcilik alan ve dallarının okutulduğunu isminden tahmin edebiliyordunuz. Fakat yeni adı Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okulda okutulan alan ve dallar için okulu araştırmanız gerekecektir.

9 A. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtım Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtımı Bölümünde, Bursa il sınırları içinde olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ilişkin bilgileri bulacaksınız. Okullara ilişkin adres ve iletişim bilgileri, kontenjan bilgileri, 2015-2016 eğitim öğretim yılındaki taban puanları ve 2014-2015 eğitim öğretim yılındaki Türkiye geneli yüzdelik dilimleri, okullarda açılan alan ve dallar gibi bilgilere ulaşacaksınız. Kısa bir derleme olan bu bölümdeki bilgiler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitelerinden ve ilgili birimlerinden temin edilmiştir.

10 2. BÖLÜM Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Amaçları

11 B. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin Amaçları Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları  Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı, ▲ Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı, ▲ Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, ▲ Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

12 B. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin Amaçları  Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,  Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,  Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,  Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,  Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,  Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,  Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar.

13 B. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin Amaçları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları buna ek olarak:  İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,  Mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını amaçlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları buna ek olarak:  İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,  Mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını amaçlar.

14 3. BÖLÜM Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi

15 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim, kız ya da erkek olabildiği gibi karma olarak da gerçekleşmektedir. Örneğin Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sadece kız öğrenci almaktadır. Öğrenim süresi 4 yıl olan bu okul türünde diğer tüm okul türlerinde olduğu gibi 9. sınıfları ortaktır. Bu okul türlerinde 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken alan seçimi yapılır. Alan seçimi alan yerleştirme puanına göre yapılır. Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

16 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Alan Nedir? Ortaöğretim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam imkânı sağlayan programların her birine denir. Bu okul türlerinde 10. Sınıftan 11. Sınıfa geçerken dal seçilmektedir. Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

17 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Dal Nedir? Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında uygulanan bir alan altında belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam imkânı sağlayan işkollarından (Meslekler) her birine denir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

18 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.

19 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Anadolu Teknik Programına Geçiş Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin Anadolu Teknik Programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

20 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Anadolu Teknik Programı Nedir? Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyesinde bulunan, üniversite sınavlarına yönelik derslerin daha yoğun olduğu program türüdür. Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Anadolu Teknik Programı her okulda açılmayabilir. Bu durumda 9. Sınıf sonunda şartları tutan öğrenci nakil yoluyla başka bir okulun Anadolu teknik programına geçiş yapabilir.

21 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Nakil ve Geçişler Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerine nakil ve geçişler; Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar, Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar,10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

22 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi  Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz. Yine bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.  Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan askeri ve polis okullarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla birinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. Ancak bu okullardan Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılır.

23 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi  Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Ancak, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına geçişlerle ilgili esas ve usuller ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılır.

24 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Okul Türleri Arasındaki Geçişler Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıfın tamamında, 10. Sınıfın ise birinci döneminin sonuna kadar yönetmelikteki şartları (Puan, özel şartlar) taşıyan öğrenciler Anadolu lisesi gibi diğer tüm okul türlerine geçiş yapabilirler.

25 C. Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin İşleyişi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi: DERS KATEGORİLERİDERSLER9. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM (*)2 TÜRK EDEBİYATI3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1 TARİH2 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK- COĞRAFYA2 MATEMATİK6 FİZİK2 KİMYA2 BİYOLOJİ3 SAĞLIK BİLGİSİ1 FELSEFE- YABANCI DİL6 BEDEN EĞİTİMİ2 GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK1 TRAFİK VE İLK YARDIM- TOPLAM33 ALAN ORTAK DERSLERİMESLEKİ GELİŞİM2 SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI3 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME1 TOPLAM39

26 4. BÖLÜM Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

27 D. Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Okul seçiminden önce hangi alanlara ve mesleklere ilginiz ve yeteneğiniz olduğuna karar vermelisiniz. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yiyecek içecek alanından inşaat teknolojileri alanına, çocuk gelişimi ve eğitimi alanından bilişim teknolojileri alanına bir çok alan vardır. Öncelikle ilgi ve yeteneklerinizi tanımaya çalışın. 1. Kendini Tanı Sonrasında mesleki ve teknik anadolu liselerinde açılan tüm alan ve dalları detaylı bir şekilde araştırmalı ve tanımalısınız. Alanın ve dalın avantajları, geleceği, alan ve dal için gerekli becerilerin ve özelliklerin ne olduğuna dair bilgilere ulaşmalı ve tam anlamıyla hakim olmalısınız. Bunun için www.megep.meb.gov.tr web adresini ziyaret ediniz. 2. Alanları Tanı

28 D. Sosyal Bilimler Liseleri Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İlgi ve yeteneğiniz olduğunu düşündüğünüz alan ve dalları belirledikten sonra bu alan ve dalların hangi okullarda açılacağını incelemeniz ve belirlemeniz gerekir. Örneğin yiyecek ve içecek hizmetleri alanına ilginiz olduğunu düşünüyorsunuz. Bu durumda bu alanın açıldığı liselerin bir listesini oluşturmalısınız. Mesela Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu alan açılıyor. 3. Meslek Alanlarını ve İlgili Okulları Belirle Alan ve dallara ilişkin bilgileri aldınız. İlgi ve yeteneğinizin olduğu alan ve dalları belirlediniz. Bu alan ve dalların hangi okullarda açılacağını da belirlediniz. Şimdi sıra, TEOG sınavında elde ettiğiniz Türkiye geneli yüzdelik diliminize, okulun akademik ve sosyal olanaklarına göre bir sıralama yaparak tercih listesini oluşturmaya geldi. Tercih listesi oluştururken yüzdelik diliminize göre hem matematiksel hemde eğitim olarak mantıklı tercihlerde bulunmalısınız. 4. Doğru Tercih Listesi Oluştur Siz bir beklenti ile okul tercih ediyorsunuz ancak istediğiniz alanın olduğu okula yerleşmeniz durumunda doğrudan o alana gitmiyorsunuz! İstediğiniz alan ve dala gidebilmek için 9. sınıf başarınıza ve ortaokul başarınıza bakılarak yerleştirme yapılır. Yani mesleki ve teknik anadolu liselerinde okul tercih edersiniz; alan ve dal yerleştirmeleri ise o okula kayıt olduktan sonra 9. sınıf sonunda dilekçe ile başarı ve devam gibi koşullara bakılarak yapılır. Uyarı!

29 5. BÖLÜM Bursa’da Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

30 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TERCİH DÖNEMİ YÜZDELİK DİLİMLERİNE GÖRE BURSA MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ Aşağıda Bursa’da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı tercih dönemi yüzdelik dilimleri ve 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılı ilk yerleştirme sonuçları doğrultusunda M.E.B. tarafından açıklanan taban puanları listesi bulunmaktadır. Okul sıralaması yüzdelik dilime göre yapılmıştır.

31 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 1 Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek17019,68391,76 2 İnegöl / İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek6821,07386,2 3 Mustafakemalpaşa / Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek10221,34366,15 4Gürsu / Lokman Hekim Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek13623,58380,27 5 Gemlik / Umurbey Celal Bayar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek13625,33359,06 6Mudanya / Mürsel Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek13625,58366,04 7Osmangazi / Yeniceabat Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek23827,78360,29 8Karacabey / Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek10227,88352,83 9 Yenişehir / Gevher Nesibe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek10228,17353,41 10İnegöl / Saime Sultan Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek6833,21353,51

32 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 11 Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek17039,17339,04 12 Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek20439,73339,13 13Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek40843,25323,86 14Osmangazi / Osmangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek13646,75326,73 15 Osmangazi / Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız27248,75323,24 16Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek27248,81301,78 17Yıldırım / Yıldırım İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız17052,51306,52 18Osmangazi / Necatibey Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız30653,07301,29 19Nilüfer / Feriha Uyar Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız30653,49290,09 20Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek13657,48305,24

33 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 21Osmangazi / Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek13658,81295,35 22Nilüfer / İslam Uyar Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek23860,72288,53 23 Nilüfer / Nur-Hayati Kurtcan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek17061,35286,39 24 Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek44264,64283,48 25 Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek47664,67279,88 26Yıldırım / Yiğitler Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız17065,28272,86 27Yenişehir / İlhan Oğuz Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek10267,42254,6 28 Osmangazi / Celal Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek17067,43270,84 29Gemlik / Atatepe Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek17068,07278,08 30İnegöl / İnegöl Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız20468,25268,45

34 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 31Yıldırım / Faik Çelik Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız23868,94264,39 32Gürsu / Latif Dörtçelik Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek13671,93263,38 33Osmangazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek40873,14266,61 34İnegöl / Nene Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız27273,8228,8 35İnegöl / Dörtçelik Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek30674,01262,15 36Mudanya / Mudanya Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek6876,51268,05 37Yıldırım / Yıldırım Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek44278,69251,93 38Osmangazi / Ergin Ağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek27278,96252,04 39 Mudanya / Mudanya Dörtçelik Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi Kız/Erkek20481,61235,11 40Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek34081,64240,59

35 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 41 Osmangazi / Hamitler Toki Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek20483,31239,69 42Karacabey / Sadık Yılmaz Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek13683,93265,72 43 Mustafakemalpaşa / Lalaşahinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek13687,2252,09 44İnegöl / Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız30687,46171,01 45Nilüfer / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek54489,16216,35 46 Osmangazi / Btso Hayri Terzioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek17089,71239,51 47 İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek34091,8447,042 48İznik / Çok Programlı Anadolu LisesiKız/Erkek17092,13 49Orhangazi / Erenler Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız23892,1547,933 50 Yıldırım / Şehit Öğretmen Kubilay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız23893,18172,12

36 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 51 Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek20493,25231,06 52 Harmancık / Harmancık 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız/Erkek6893,27 53Karacabey / İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız17093,36190,36 54Gemlik / Koza Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız20493,454,46 55Orhangazi / Orhangazi Çok Programlı Anadolu LisesiKız/Erkek13694,02 56Büyükorhan / Büyükorhan Çok Programlı Anadolu LisesiKız/Erkek6894,63 57 Orhaneli / A. Necati Yılmaz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek10295,38143,33 58 Osmangazi / Mustafa Celal Eğretli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız27295,4833,612 59 Osmangazi / Osmangazi İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız30695,5125,18 60Karacabey / Karacabey Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek27295,881,184

37 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 61Yenişehir / Yenişehir Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek17095,9942,598 62İznik / Eşrefzade Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek17096,04118,88 63 Yenişehir / Yenişehir Osmangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek13696,0853,272 64 İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek34096,19139,67 65 Mustafakemalpaşa / Nilüfer Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız17096,36154,91 66Keles / Keles Çok Programlı Anadolu LisesiKız/Erkek6896,39 67Kestel / Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız13696,42233,47 68 Gürsu / Ticaret Ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek23896,46198,04 69Osmangazi / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız20496,47211 70Osmangazi / Öztimurlar Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek34096,51160,15

38 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 71Orhangazi / Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek27296,59102,79 72 Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek47696,62119,74 73 Osmangazi / Osmangazi Hüma Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız23896,76172,14 74 Gürsu / Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek17096,77189,88 75 Osmangazi / Ovaakça Şarık Tara Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek40896,77111,03 76 İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek34096,8143,167 77Nilüfer / Görükle Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız37496,84125,82 78 İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek13696,9455,076 79 Osmangazi / Veysel Karani Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek37497,0267,002 80 Yenişehir / Yenişehir Hüma Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız10297,0653,573

39 BURSA’DA BULUNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ İlçe - OkulÖğretim ŞekliKon Yüz. Dilim Taban Puan 81Gemlik / Gemlik Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek34097,0770,049 82 Kestel / Bursa Çimento Fabrikası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek20497,16179,88 83Yıldırım / Yeşilyayla Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek23897,38186,53 84 Osmangazi / İlhan Parseker Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek30697,38151,37 85Yıldırım / Has Asansör Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiKız/Erkek37497,4566,738 86 Yıldırım / Yıldırım Beyazıt İmkb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek40898,11161,62 87 Osmangazi / Osmangazi Kırcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek37499,3920,789 88 Osmangazi / Şaypa Ayşe Şaylı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Kız/Erkek170 189,69

40 BAŞARILAR… BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ GENEL TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları