Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME
SAMANYOLU EĞİTİM KURUMLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AR-GE SERVİSİ

2 GENEL TANIMLAR ÖLÇME: Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayı ya da sembollerle ifade etmektir. EĞİTİMDE ÖLÇME: Eğitim sürecinde öğrenciye kazandırılması öngörülen hedef ve davranışların ne ölçüde kazandırıldığının çeşitli araçlar yardımıyla ortaya konulmasıdır. DEĞERLENDİRME: Ölçme sonuçlarının, aynı alana ait bir ölçüt ile kıyaslanarak bir değer yargısına ve oradan da bir karara varma sürecidir.

3 Eğitim Süreci İçinde Ölçme Değerlendirmenin Yeri
Cevap Aranan Soru Ortaya Çıkan Eğitim Boyutu 1. Neden Eğiteceğiz ? Nasıl bir insan tipi... 1. Eğitimin Amacı 2. Ne Öğreteceğiz ? 2. Eğitimin İçeriği 3. Nerede Eğiteceğiz ? 3. Eğitim Ortamı 4. Nasıl Kazandıracağız? 4. Eğitimin Yöntemi 5. Ne Kadar öğrenildiğini, amaçlara ne oranda ulaşıldığını nasıl anlayacağız ? 5. Ölçme ve Değerlendirme

4 NEDEN ÖLÇME DEĞERLENDİRME?
DİL VE ANLATIM YÖNÜNDEN BİLİMSEL DOĞRULUK YÖNÜNDEN SORU YAZMA TEKNİKLERİ BAKIMINDAN EĞİTİMİN KALİTESİ YÖNÜNDEN

5 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE 4 BOYUT
ÖĞRETMENE BAKAN BOYUT ÖĞRENCİYE BAKAN BOYUT DERSE BAKAN (KONU - ÜNİTE ) VELİLERE BAKAN BOYUT

6 ÖĞRETMENE BAKAN YÖNÜ Öğretmenlerimize soru hazırlamaları yönünde yardımcı olmak. (Çoktan Seçmeli, Açık Uçlu vb.) Ders tekrarlarında hedef konularının tespitinde öğretmene rehberlik etmek.

7 ÖĞRENCİYE BAKAN YÖNÜ Öğrenci başarı ve başarısızlıklarını tespit eder, bunları grafiğe döküp dönemsel takiplerine imkan verir. Öğrenci konu eksikliklerinde hedef konu analizleri sayesinde öğrenciye direk tamamlayıcı öğretim hizmeti sunar. (Madde analizleri sonuçları ile...)

8 DERSE BAKAN YÖNÜ Derse ait ünite ve konu analizleri sayesinde öğrenciler tarafından eksik kalan konuları tespit eder. Dersin tüm davranışlarının öğrencilere kazandırılmasını sağlar. Derslerin kapsam geçerliliği bakımından işlenilmesini sağlar.

9 VELİLERE BAKAN YÖNÜ Ölçme Değerlendirme Sonuçları aynı zamanda velilerimize öğrenci başarısı hakkında bilgi verdiğinden; öğretmen veli ilişkisinde bilimsel rehberlik materyali olarak kullanılır. Velilere sınav sonuçları, öğrenci başarı grafikleri ve ayrıntılı bilgi vermede kullanılır.

10 Ölçme Değerlendirme Bilgi Sistemi
Planlama Uygulama Değerlendirme Geri Besleme

11 PLANLAMA

12 PLANLAMA SINAV TARİHLERİNİN TESPİTİ - Sınav tarihleri dönem başında belirlenmelidir. SINAVIN AMACI - Müfredat ile belirlenen hedef davranışların ölçülmesi. KONU KAPSAMI BELİRLENİR - Sınav tarihine kadar gelinen tüm konuların tespiti. ÖLÇÜLECEK DAVRANIŞLARIN BELİRLENMESİ - Belirtke tablosunun hazırlanması.

13 PLANLAMA SORU TÜRÜNÜN SEÇİMİ - Sorunun taksonomik yapısına göre metin tipli ya da çoktan seçmeli soruların tespiti. SORU SAYISININ SAPTANMASI - Kazanımlara göre soru sayıları tespit edilir. SINAVIN KAĞITLARININ HAZIRLANMASI

14 BELİRTKE TABLOSU Her sınav öncesi o sınava ait bir belirtke tablosu oluşturulmalıdır. Belirtke tablosuna her konu ayrı ayrı yazılmalıdır. Konulara eşit bir şekilde soru sayıları tespit edilmelidir. Belirtke tablosunda belirlenen kazanım sayılarına göre sorular hazırlanır. Belirtke tablosuna göre tespit edilen sorular fazla ise kritik sorular seçilmelidir.

15 Eğer sınavda 10 soru sorulacaksa 18 kazanımdan kritik olan 10 tanesi seçilir.

16 SORULARIN SEÇİMİ Kapsam geçerliliği/Belirtke Tablosuna uygun.
İmlâ hatalarına fırsat verilmemeli. Soruların güçlük düzeyleri amaca göre seçilmelidir.

17 Soruların Güçlük Düzeyleri
Öğrenci Başarı Dağılımının Normal Dağılım göstermesi için %60-65 oranında normal güçlük dediğimiz güçlük dereceleri, çok zor ve kolay sorularımızı ise %15-20 şeklinde dağıtmalıyız. Örnek: 10 tane soru soracaksak bunların 6 tanesini normal güçlükte, 2 tanesini çok zor, 2 tanesini ise çok kolay şeklinde olmalıdır. Ya da 5 normal 3 kolay 2 zor soru şeklinde...

18 UYGULAMA

19

20 SINAV SORULARI HAZIRLAMADA TAKSONOMİK YAKLAŞIMLAR

21 BİLİŞSEL BASAMAKLAR BİLGİ KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİRME

22 HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ/EYLEMSİLER BİLGİ HATIRLAMA - TANIMA
söyleme / yazma / seçme /isimlendirme / eşleştirme / sıraya koyma / listeleme / gösterme / işaret etme / altını çizme / tasvir etme / farkı söyleme

23 HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ BİLGİ
Bilginin gözlenmesi ve hatırlanması Tarihlerin, olayların ve yerlerin bilinmesi önemli fikirlerin bilinmesi Konu alanında bilgili olma soru davranış örnekleri: listele, tanımla, söyle, açıkla, göster, topla, incele, çizelge hâline getir, örnek ver, isimlendir, kim, Aşağıdakilerden hangisi sadece katılar için ayırt edici özelliktir? A) Kütle B) Hacim C) Özkütle D) Esneklik katsayısı E) Genleşme katsayısı Burada belirtilen kavramın özellikleri geri istenmektedir ve bu nedenle bilgi seviyesinde bir sorudur.

24 AÇIKLAYABİLME - YORUMLAYABİLME - BİR BAŞKA FORMA ÇEVİREBİLME
HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ/EYLEMSİLER KAVRAMA AÇIKLAYABİLME - YORUMLAYABİLME - BİR BAŞKA FORMA ÇEVİREBİLME söyleme / yazma / anahtarı bulma / özetleme / örnek verme / tablolaştırma / grafikle / şemayla / simgeyle gösterme / ilişkileri / nedenleri yazma söyleme / değiştirerek yazma / yeniden sıraya koyma TAHMİN ETME - KESTİRME tahmin etme / sonucu kestirme / elemanları belirleme / parçaları ayırma / genelleme / sonucu bulma / ayırt etme / yeniden düzenleme / ayırma / problem çözme / değiştirme

25 HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ
KAVRAMA bilgiyi kullanma yöntemleri, kavramları ve teorileri yeni durumlarda kullanma gerekli bilgi ve becerileri kullanarak problemleri çözme soru davranış örnekleri: uygula, göster, topla, tamamla, çöz, şeklini değiştir, incele, ilişki kur, değiştir, sınıflandır, deney yap, keşfet, Katıların basıncı ile ilgili olarak; I. Uygulanan düzey alan azaldıkça basınç artar. II. Basınç, yüzeye dik uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. III. Katılar uygulanan kuvveti her doğrultuda iletir. yargılarından hangileri doğrudur. I ve II I ve III II ve III Yalnız III Hepsi Bu soruda, öğrencilerin katıların basıncı ve özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Bu bilgileri zihinlerinde organize ederek, sonuca ulaşırlar.

26 ÜRETEBİLME - İLKEYİ UYGULAYABİLME
HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ/ EYLEMSİLER UYGULAMA ÜRETEBİLME - İLKEYİ UYGULAYABİLME gösteri yapma / çalıştırma / ilişki kurma / kullanma / hazırlama / hesaplama yapma / üretme

27 HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ
UYGULAMA örnekleri görme parçaları düzenleme gizli anlamları hatırlama değişkenleri tanımlama soru davranış örnekleri: analiz et, ayırt et, bağlantı kur, düzenle, karşılaştır, sonuç çıkar K ve L sıvı maddelerinin hacim-kütle grafiği şekilde verilmiştir. d2 ve d1 sıvıları eşit hacimde karıştıklarında yoğunluk ne olur? d=1,1 gr/cm3 d=0,91 gr/cm3 d=x,1 gr/cm3 d=0,51 gr/cm3 d=3/4 gr/cm3 Bu soru öğrencinin bir maddenin yoğunluğunun diğer maddelerden farklı olduğunu bilmesini gerektirmektedir. Verilen bilgiler kullanılarak değişik durumlarda değişik değerlendirmeler yapmayı gerektiren bir sorudur. Bu soruda sıvı bir maddenin başka bir sıvı madde İle karışınca farklı bir yoğunluğu olacağı ve bunun hacim-kütle ilişkisine bağlı olduğunu görülmektedir. Gerekli bilgileri kavrama ve uygulamaya dayalı bir sorudur.

28 ÖĞELERE AYIRABİLME - İLİŞKİLERİ BELİRLEYEBİLME
HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ/EYLEMSİLER ANALİZ ÖĞELERE AYIRABİLME - İLİŞKİLERİ BELİRLEYEBİLME şematik olarak gösterme / bulma / saptama / ayırt etme / parçalara ayırma / anahtarları gösterme / bölümlere ayırma

29 HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ
ANALİZ fikirler arasında karşılaştırma yapma ve ayırım yapma teorilerin ve sunumların önemini değerlendirme savunulabilir tartışmalara dayalı olarak seçim yapma delillerin değerini doğrulama nesnelliği tanıma soru davranış örnekleri: değerlendir, karar ver, yer ver, test et, ölç, tavsiye et, ikna et, yargıla, ayırım yap, destekle, katkı yap, karşılaştır Aşağıdakilerden hangisi güç birimdir? A)kg.m2/sn2 B)kg.m/sn2 C) volt.ohm/sn D) kg.m.m/sn2 E) coloumb.sn.ohm/ volt Soruda kesin bir bilgi verilmekte ve bunun doğruluğunu bu bilgi birikimini parçalarına ayırarak açıklanması istenmektedir.

30 ORİJİNAL / ÖZGÜN BİR BÜTÜN MEYDANA GETİREBİLME
HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ/EYLEMSİLER SENTEZ ORİJİNAL / ÖZGÜN BİR BÜTÜN MEYDANA GETİREBİLME birleştirme / üretme / tasarlama / planlama / özetleme / sınıflama yapma / derleme / organize etme / geliştirme / yeniden düzenleme / örgütleme kurma / gözden geçirme / karar verme

31 HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ
SENTEZ Yeni fikirler üretmek için eskileri kullanma verilen olaylardan genellemeye gitme bir çok alandaki bilgiler arasında bağlantı kurma sonuçlan tahmin etme ve sonuç çıkarma soru davranış örnekleri: birleştir, şeklini değiştir, yeniden düzenle, yerine koy, plânla, oluştur, düzenle, icat et, hazırla, genelle, yeniden yaz. Aletli bir dalgıç, derine dalıp uzun süre kalırsa,havadaki azot gazı kanında fazlaca çözünür. Dalgıç hızla yukarıya çıkarsa, çözünmüş azot hızla gaz hâline geçer ve damarlarda biriken gaz kabarcıkları kan dolaşımını engeller. Vurgu denilen bu olay; I. Bir sıvı içindeki kaldırma kuvveti, o sıvının özkütlesiyle orantılıdır. II. Sıvı içindeki bir noktadaki basınç o noktanın derinliği ile orantılıdır. III. Bir gazın, bir sıvıdaki çözünürlüğü, basınç arttıkça artar. ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Yalnız III Yalnız II I ve II I ve III II ve III Bu soruda sentez kavramına göre belirlenmiş olan yol kullanılarak gerekli koşullar altında istenilen bir ürüne dönüştürme işlemi gerçekleştirilir. Buradan yola çıkarak vurgun olayının sonucunda sıvı basıncı ve bağlı olduğu değişkenlerin elde edilmesi dolayısıyla sentez seviyesinde soru olarak kabul edilebilir.

32 BİR ÖLÇÜTE DAYALI YARGIDA BULUNABİLME
HEDEF HEDEF DAVRANIŞ DAVRANIŞ/EYLEMSİLER DEĞERLENDİRME BİR ÖLÇÜTE DAYALI YARGIDA BULUNABİLME açıklama / karşılaştırma / irdeleme / destekleme / eleştirme / ispat etme / karar verme / hataları bulma / farklılıkları söyleme

33 HEDEF DAVRANIŞ HEDEF DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME
fikirler arasında karşılaştırma yapma ve ayırım yapma teorilerin ve sunumların önemini değerlendirme savunulabilir tartışmalara dayalı olarak seçim yapma delillerin değerini doğrulama nesnelliği tanıma soru davranış örnekleri: değerlendir, karar ver, yer ver, test et, ölç, tavsiye et, ikna et, yargıla, ayırım yap, destekle, katkı yap, karşılaştır Ses iletimiyle içerisinde bulunduğu ortamın yoğunluğu doğru orantılıdır. Evlerde, duvarlar arasına başka bir katı madde konarak ses izole edilmektedir. Teoriye göre bu katı maddenin iletimi artırması gerekirken tam tersine azaltmaktadır. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Soruda öğrencinin verilen bilgiden faydalanarak bazı yargılarda bulunması ve bu şekilde bunlardan bazılarının doğru olduklarını savunması istenmektedir. Savunduğu yargıdan hareketle ve gerekçelerini de sunarak çözüme ulaşması beklenmektedir.

34 SORU ÖRNEKLERİ

35 TÜRKÇE a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: O kadar dolu ki toprağın şanla Bir değil sanki bin vatan gibisin Yüce dağlarına çöken dumanla Göklere yazılı destan gibisin Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ölçüsünü çizip harflerle belirtiniz.

36 TÜRKÇE b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: Damla damla Itır ıtır, lale lale Çiçek çiçek Özlem dolu, yürek yürek Sevginin imbiğinden geçiyorum Ve ne varsa bu evrende Akrebiyle, yılanıyla, insanıyla Tümünü seviyorum. Yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sevgi B) Özlem C) Tutku D) Sevinç

37 TÜRKÇE c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: “Zekanın gelişmesi ilk yıllarda hızlı ( ) daha sonraki yıllarda yavaştır. Genellikle 15 yaşından 20 yaşına kadar zekanın geliştiği ( ) sonra durakladığı kabul edilir. Bu yaştan sonra kişinin zekası gelişmez mi ( ) sorusu sorulabilir ( )” Yukarıdaki paragrafta boşluklara hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

38 TÜRKÇE d) Analiz Basamağı
ÖRNEK: “Kar yağarken Ali ve kardeşleri, sıcak sobanın başına oturmuş, annelerinin anlattığı masalı dinliyorlardı.” Cümlesinin öznesi nedir?

39 TÜRKÇE e) Değerlendirme Basamağı
ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Atatürk 1919’da Samsun’a ayak bastı. B) İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından alındı. C) Televizyonda gösterilen filmi beğenmedim. D) Sana herhangi bir söz söylemedim.

40 TARİH a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye hangi tarihte geçmiştir?

41 TARİH b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: Ön Asya’da yapılan bir kazıda bulunan M.Ö 4000 yılına ait bazı eserlerin Orta Asya’da bulunan M.Ö 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu ön Asya uygarlığının orta Asya uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir ? A) Bulunan eserlerin aynı tarih devrine ait olduğunun B) Ön Asya uygarlığını oluşturanların Orta Asya’dan geldiklerinin C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun D)Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediğinin E)Ön Asyada bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun

42 TARİH c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: XIX. yüzyılın yarısına kadar İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tanımıştır. İngiltere’nin bu yolla elde etmek istediği sonuç ne olabilir?

43 TARİH d) Analiz Basamağı
ÖRNEK: Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır? A) Devrimcilik B) Devletçilik C)Medeniyetçilik D)Bağımsızlık E)Ulusçuluk

44 KAHVE MOLASI

45 COĞRAFYA a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: Belli bir yerdeki sıcaklık, nem, yağış, basınç ve rüzgarlar, bulutluluk gibi hava olaylarının mevsimlik, yıllık gidişlerinin uzun yıllar boyunca gösterdikleri ortalama duruma denir.

46 COĞRAFYA b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: “Kasabayı bütünüyle görebilmek için bir araçla gökyüzünde yükselmek gerekir. Ancak yükseldikçe görülen alan büyürken cisimler küçülür, yapılar birbirinden ayırt edilmez duruma gelir.” Bu durum aşağıdakilerden hangisini açıklamaya iyi bir örnek olur? A) Haritaların kullanışını B) Haritaların işaretlenişini C) Ölçek farklarının haritaya etkisini D) Haritaların yönüne konuluşunun E) Görüş açısının değişmeyişini

47 COĞRAFYA c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: Bir araştırmacı, kente, ülkenin başka bölgelerinden gelip yerleşen insanların neden göç ettiklerini belirlemek istiyor. Kente gelip yerleşen kişilerle teker teker konuşuyor, onlara anket uyguluyor ve verileri topluyor. Bu verilere göre göç edenlerin % 13’ü çocuklarını okutmak, % 64’ü geçinemediklerinden ve topraklarının olmadığından, % 7 kan davasından, % 16’sı kent yaşamanın nimetlerinden yararlanmak için göç ettiklerini belirtiyorlar. Bu araştırmacının A kentine göç edip gelenlerin yerleşimle ilgili sorunlarının geçerli bir çözüm önerebilmesi için, başka hangi ilişkilerin öncelikle araştırması gerekmektedir? A) Hangi bölgeden geldikleri, önceden hangi işlerde çalıştıkları B) Kaç çocukları olduğu ve eşlerinin nerelerde çalıştıkları C) Hangi vasıtalarla geldikleri ve eğitim düzeylerinin ne olduğu D) A belediyesinden istekleri, hangi yerlere nasıl yerleştikleri

48 COĞRAFYA d) Analiz Basamağı
ÖRNEK: Türkiye ile Yunanistan arasında ticareti geliştirmek için yeni bir çözüm önerisini bir plan dahilinde geliştirip sınıfa sununuz.

49 EDEBİYAT a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: “Yüksek Ökçeler, Kiralık Konak, Sinekli Bakkal, Nur Baba” bu yapıtlarla aşağıdaki yazarlar eşleştirildiğinde hangi yazar dışta kalır? A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Ömer Seyfettin C) Halide Edip Adıvar D) Reşat Nuri Güntekin

50 EDEBİYAT b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: Divan ve Halk edebiyatının farklarını yazınız.

51 EDEBİYAT c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: “Bilmem kime, yahut neye uyduk gittik Kahı meye, kahı neye uyguduk gittik Erbab–ı zeka rıyayı meshep bildi Bizler deli divaneye uyguk gittik.” Bu dörtlüğün nazım şekli nedir? A) Tuyuğ B) Mani C) Rubai D) Sağu E) Koşuk

52 EDEBİYAT d) Analiz Basamağı
ÖRNEK: “Sütle giren huy, canla çıkar.” Atasözünde savunulan görüş, aşağıdakilerden hangisine karşıttır? A) Alışkanlıkların sürekliliğine B) Eğitimin insanı değiştirme gücüne C) İnsanoğlunun değişmezliğine D) Huylunun huyundan vazgeçmezliğine E) Kişinin ilk yaşlarda kararlılığını artırdığına

53 MATEMATİK a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: Bir düzlem içinde olmayan doğrulara ne ad verilir?

54 MATEMATİK b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: a2 – b2 = (a – b)(a + b) özdeşliğinden yararlanarak 5780 x 5774 çarpımı nasıl ifade edilebilir? (5775)2 (5776)2 (5779)2 (5778)2 (5777)2

55 MATEMATİK c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: p(x) = 5x3 – 3(b – 1)x2 – 7x – 3 polinomu veriliyor (p – 1) = 2 olduğuna göre p(x) = 0 denkleminin kökleri toplamının sayısal değeri nedir?

56 MATEMATİK d) Analiz Basamağı
ÖRNEK: x3 – 3x2 + Cx + D ifadesinin x2 – 2x – 5 ile bölünebilmesi için C ve D ne olmalıdır? –3, 5 –5, –25 –7, –5 –5, 0 3, –5

57 FİZİK a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: Bir dalga hareketi için periyodun tanımı nedir?

58 FİZİK b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: Kütlesi m olan bir cisim, sürtünme katsayısı k olan yatay bir düzlem üzerinde v0 ilk hızı ile harekete geçiyor. l kadar yol aldıktan sonra duruyor. Bu verilere göre k nın değeri nedir?

59 FİZİK c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: 0,2 kg kütlesinde bir top 2 metre yükseklikten yere düşüyor. Düşme ve geri sıçrama süresince enerjisinin % 10 ısıya dönüşüyor. Top ilk sıçramada yerinden kaç metre yükselir? (g: 10 m/sn2)

60 FİZİK d) Analiz Basamağı
ÖRNEK: Düz aynalarda yansıma sırasında hareket halindeki ışığın hareket yönünü değiştirmesi söz Konusu olduğuna göre bu değişmeyi sağlayan aynanın da bu gelişmeden etkilenmiş olmasını düşünebiliriz. I– Gelen ışık miktarı II– Yansıyan ışık miktarı III– Yansıyan ve gelen ışık miktarlarının oranı IV– Açı olarak ışığın yer değiştirme miktarı V– Aynanın kütlesi olduğuna göre, bu etkenler arasından aynaya yapılan toplam etki miktarını doğru ve tam olarak belirleyen etken aşağıdakilerden hangisidir? A) I – III – IV B) I – II – IV C) III – IV – V D) III – IV E) I – II – IV – V

61 FİZİK e) Değerlendirme Basamağı
ÖRNEK: g = d2/dt (g: yerçekimi ivmesi, t: zaman, d: yol) formülünü kullanarak yerçekimi ivmesini hesaplamak istiyoruz. Aşağıdaki durumların hangisinde geçen zamanın ölçerek yerçekimi ivmesini en sağlıklı şekilde bulabiliriz. A) Bir ping pong topunun 1 metre düşmesi B) Bir çelik topun 1 metre düşmesi C) 1 ping pong topunun 30 metre düşmesi D) Bir çelik topun 30 metre düşmesi E) Bir sarkaç topunun 1 metrelik bir salınım yapması

62 KİMYA a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: CH3 – CH – CH2 – CH – CH – COOH | | | CH OH NH2 Formül ile gösterilen maddenin adı nedir?

63 KİMYA b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: Kaba formülü (CH*O)n olan bir organik maddenin buharının normal şartlardaki yoğunluğu 2/68 gram / litredir. Bu maddenin 1 molü çinko ile 1/2 mol H2 verildiğine göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C6H12O6 B) COOH C) CH3COOH D) CH3CHO E) HCOOH

64 KİMYA c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: CO, H2 ve CO2 gazlarından meydana gelen bir karışımın 56 cm3 ü kapalı bir kapta tamamen yakıldığında 16,8 cm3 oksijen harcanıyor. Karışımdaki CO2 yüzde kaçtır?

65 BİYOLOJİ a) Bilgi Basamağı
ÖRNEK: Proteinlerin belirgin özelliklerini yazınız.

66 BİYOLOJİ b) Kavrama Basamağı
ÖRNEK: Mayoz ve mitoz bölünme arasındaki benzerliği yazınız

67 BİYOLOJİ c) Uygulama Basamağı
ÖRNEK: Fermantasyon yapan bir canlıya 1 molekül glikoz yerine 1 molekül iki Fosfat altı Karbonlu bir şeker (früktoz – 1,6 di fosfat) verirsek fermantasyon sonunda ATP kazancı kaç molekül olur? Bir İki Dört Altı Sekiz

68 BİYOLOJİ d) Analiz Basamağı
ÖRNEK: Nükleik asitlerle aşağıdakilerden hangisi arasında nişasta ile glikoz arasındaki yapısal ilişkiye benzeyen bir ilişki vardır. Nükleotid Pürin Primidin Deoksiriboz Fosforik Asit

69 BİYOLOJİ e) Değerlendirme Basamağı
ÖRNEK: “Eşeyli üreyen protislerin değişen ortam koşullarına uyma şansı eşeysiz üreyenlerden daha fazladır.” Bu genelmeyi aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? A) Eşeysiz üremede birey sayısının artmaması B) Eşeysiz üremede DNA’ nın kendisini eşlemesi C) Eşeyli üremede yeni gen konminazonların oluşması D) Eşeyli üremeye bakterilerde de rastlanması E) Eşeysiz üremenin protistlerde çok görülmesi

70 KULLANDIĞIMIZ ÖLÇME ARAÇLARI
YAZILI YOKLAMALAR (AÇIK UÇLU) KISA CEVAPLI TESTLER Doğru-Yanlış TESTLER SÖZLÜ YOKLAMALAR ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER

71 KLASİK YAZILI SINAVLAR
Ne zaman kullanılmalıdır? Özellikleri nelerdir? Hazırlanmasında ve uygulamasında dikkat edilecek noktalar Yazılı Yoklamanın puanlanması

72 Yazılı (Klasik Form) Yoklama – Açık Uçlu Form Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Kısa cevaplı testlerle ve seçmeli ya da sınıflamalı testler ile ölçülemeyecek özellikleri yoklamamız... gerektiğinde.(uygulama basamağında) **Kompozisyon becerileri... Sınavı hazırlamak için zamanımız çok az ancak puanlama için çok ise... Dilbilgisi kurallarını yazılı metinlerde uygulayabilme gücünü ve noktalama işaretlerini kullanabilme yeterliğini ölçmek için... Öğrenci sayısının az olduğu sınavlarda Objektif test sorusu geliştirme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değil isek yazılı yoklamalara başvurmalıyız.

73 Açık Uçlu Sınavların Özellikleri
Cevaplar yoruma açıktır. Kısmî puanlama yapılabilir. Soru sayısı azdır.Puanlama daha çok subjektiftir. Hazırlanması daha kolaydır. Uygulama süresi uzun zaman alır. Şans başarısı yoktur. İleri düzey davranışların ölçülmesi için daha uygundur.

74 SORULARIN HAZIRLANMASI
Kesinlikle anlaşılır olmalıdır. Cevaplar sınırlandırılmalıdır. Soru yazarken uzun ve az soru yerine kısa cevaplı çok soru yazılmalıdır. Kitaptan aynen alınmamalıdır.

75 Çoğaltma, yönerge ve Test Formu
Sınav kağıdı yönergesinde bulunması gerekenler ya da öğrenciye söylenmesi gerekenler: Sınavın amacı Soru sayısı ve puan ağırlıkları Cevaplamanın ne şekilde yapılacağı Sınav süresi, sözel veya test formunda yazılı olarak açıklanmalıdır. Çoğaltmalar düzgün olmalı, sorular birbirlerine simetrik gözükmelidir.

76 KLASİK YAZILI SINAVLARIN PUANLANMASI
Puanlamada çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar: Genel izlenimle Puanlama - Komposizyon sınavı gibi. Sınıflama ve Sıralama ile Puanlama - Başarılı öğrenci ile başarısız öğrencinin kağıtlarını karşılaştırarak puanlandırma. Klasik yazılı sınavlarda en iyi kullanılabilecek yöntem: Anahtarla Puanlama yöntemidir.

77 Cevap Anahtarı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
En küçük ayrıntı bir puan olacak şekilde toplam puan belirlenmelidir. Önemli fikirler içeren cevapların puanları yüksek olmalıdır. Sınavdan önce sorularda herhangi bir hatanın bulunup bulunmadığının anlaşılması amacıyla, cevap anahtarı önceden hazırlanmalıdır. Sınav kağıdında cevap anahtarında olmayan doğru ve orijinal bir cevap varsa buna puan verilebilir. Öğrenci bir soruyu cevaplandırırken, bir başka konudaki bilgisizliğine negatif puan verilebilir.

78 KLASİK YAZILI SINAVLARDA Puanlama Hatasını Azaltmak için Yapılması Gerekenler
İsimleri kapatarak okumak. Zümre içerisinde öğretmenlere okutmak ve bunun aritmetik ortalamasını almak. Ön yargılardan uzak okumak. Aynı soruları aynı anda okumak.

79 KISA CEVAPLI TESTLER Cevabı bir rakam, bir kelime veya en fazla bir cümle olan testlerdir. Eksik cümle tipinde de sorulabilir.

80 Kısa Cevaplı Testlerin Özellikleri
Cevaplar kısadır. Doğru cevap öğrenci tarafından düşünülüp yazılır. Cevap kısmen yoruma açıktır. Puanlaması kolay ve objektiftir. Uygulama süresi kısadır. Şans başarısı çok azdır. Soru sayısı çoktur.

81 Kısa Cevaplı Test Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Madde (soru kökü) sade ve açık dille yazılmalıdır. Her Madde yalnız bir bilgi yoklamalıdır. Madde ifadesi cevap için ipucu olmamalıdır. Testte bir diğerinin cevabı olan maddeler bulundurulmamalıdır. Eksik cümle yapısında bırakılan boşluklar aynı uzunlukta olmalıdır. Boşluk doldurma sorularında bağlaç sorulmamalıdır.

82 Sınıflama Gerektiren Testler (D/Y)
Kapsamdaki fikre göre; Doğru-Yanlış olarak verilen önermelerin Doğru-Yanlış olarak sınıflandırılması istenen testlerdir.

83 Doğru Yanlış Testlerin Özellikleri
Şansla cevaplama olasılığı yüksektir. Puanlaması kolaydır ve objektiftir. İleri düzey davranışları ölçmek güçtür. Ekseriyetle bilgi basamağındaki soru seviyelerini ölçer. Soru sayısı çoktur. Cevaplama kısadır.

84 (D-Y) Test Madde Yazmada Dikkat Edilecek Hususlar
Her madde yalnız bir bilgi yoklamalıdır. Her madde kesinlikle doğru ya da yanlış olmalıdır. Madde kısa ve açık yazılmalıdır. Olumsuz ve özellikle çift olumsuz cümle kullanılmamalıdır. Doğru-Yanlış cevap sayıları yaklaşık olarak birbirine eşit olmalıdır. Doğru yanlış cevaplar test içerisinde belli bir dizi içerisinde olmamalıdır.

85 D-Y Testinde Şans Faktörünü Azaltmak için;
Yanlış olan ifadenin altını çizdirmek, Yanlış olan ifadeyi buldurduktan sonra doğrusunu yazdırmak, Yanlış cevapların doğru cevapları götürmesi, gibi yöntemler uygulanabilir.

86 SÖZLÜ SINAVLAR Soru sayısı azdır. İleri düzey davranışlar ölçülebilir.
Puanlama subjekftir. Sorular iyice düşünülmeden cevaplandırılabilir. Soruların ağırlıkları farklıdır. Bireysel özellikler cevabı etkileyebilir.

87 Çoktan Seçmeli Testler
Madde Kökü: Soru ile ne sorulduğu kısımdır. Seçenekler: Madde Kökündeki soruya olası cevaplardır. Doğru Cevap: Soru yazarının doğru cevap olarak belirtilmiş seçenektir. Çeldirici(Yanlış Cevap): Madde Kökündeki soruya verilen yanlış cevap

88 Çoktan Seçmeli Testin Özellikleri
Çok sayıda sorular sorulabilir. Bilişsel alanda sınırlı sayıda bilgi yoklar. (Bilgi bas. Kav.Bas.) Puanlama objektiftir. Hazırlanması uzun zaman alır. Şans başarısı vardır. Uygulaması kolaydır.

89 Çoktan Seçmeli Test Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. Dil düzeyi cevaplayıcıya uygun olmalı. Soru bir kaynaktan olduğu gibi alınmamalı. Noktalama ve imlâ hatalarından arınık olmalı. Bir soru iki sayfaya bölünmemeli. Madde kökü okunduğunda seçeneklere bakılmadan cevap bulunmalıdır. Çeldiriciler bilmeyenleri kendilerine çekebilmelidir. Çeldiriciler bağımsız olarak bilimsel açıdan doğru olmalıdır Seçeneklerde ifade tarzı uzunluk açısından eşit olmalıdır. Hepsi seçeneği uygun kullanılmalıdır. (bir tanesinin yanlışlığı belli ise kullanılmamalıdır.) Hiçbiri seçeneği uygun kullanılmalıdır.(En doğru cevabı gerektiren madde formunda kullanılmalıdır.) Hiçbiri ve Hepsi seçeneği aynı anda kullanılmamalıdır. Bir testteki soruların seçenek sayısı eşit olmalıdır. Seçenek sayısı öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır. Seçenekleri belirtmedeki harfler büyük harf olmalıdır. Doğru cevaplar test formu içersinde belli bir örüntüye göre yerleştirilmemelidir. Doğru cevaplar seçeneklere yaklaşık olarak eşit dağıtılmalı Alt alta doğru cevapları 4-5 tane sıralamamalıyız.

90 KAHVE MOLASI

91 SORU SORARKEN GENEL OLARAK YAPILAN HATALAR
Soru sorarken yapılan hata, bilinen cevapların yazılmamasına veya eksik yazılmasına neden olur. O zaman da ölçme doğru gerçekleştirilmemiş olur. Doğru soru sormanın bazı ilkeleri vardır. Bu ilkelere uymak ve hatalı sorulardan kaçınmak için aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

92 SÖZLÜ VE KOMPOZİSYON TİPİ SINAVLARDA YAPILAN HATALAR
Dünya yuvarlak mıdır? (Bu sorunun cevabı içindedir) Hayatta başarı nasıl kazanılır? - Yediğimiz ekmeğin öyküsünü anlatınız. (Bunlar cevabı kesin olmayan çok genel sorulardır) Bazı sorular seviyenin çok altında veya üstünde olabilir İlkokul öğrencilerine "Türkiye neden kalkınamamıştır?" şeklinde sormak gibi. Yurdumuzda en fazla yetiştirdiği buğday olan il hangisidir? (Gramer hatası var) Atatürk, İstanbul alınmadan 25 yıl önce doğduğuna göre, bugün kaç yaşında olur? (Saçma bir soru) Erkek kurbağa ile dişi kurbağa arasındaki ses farkının nedeni nedir? (Çok fazla ayrıntıya giden soru)

93 KISA CEVAPLI (BOŞLUK DOLDURMALI) SORULARDA YAPILAN HATALAR
Sıtma mikrobu Bu soru hatalıdır. Boşluğa "zararlıdır", "kanda yaşar", "sivrisinekle geçer" gibi birçok doğrular yazılabilir. Doğru soru "Sıtma mikrobuna adı verilir" şeklinde olmalıdır. Elektrik enerjisinin sağladığı fayda nedir? Küçük hayvanları niçin severiz? Bu sorular hatalı sorulmuştur. Burada birbirinden farklı ve hepsi de doğru olan birçok cevap olabilir. Başka deyişle bu soruların kesin cevabı belli değildir. Kaldıraçlar kaç sınıfa ayrılır? Kaldıraçların çeşitlerini yazınız. Kaldıraçlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Kaldıraçlar hangi özelliklerinden dolayı faydalı olur? Yukarıdaki soruların hepsinin bir sınavda sorulması durumunda hatalar vardır. Her yeni soru bir yukarıdakini kapsamaktadır. Alttaki soruları bilen bir yukarıdaki cevabı zaten biliyordur. Bu nedenle puanlama dublikasyonları olabilir.

94 KISA CEVAPLI (BOŞLUK DOLDURMALI) SORULARDA YAPILAN HATALAR
Bir katı maddenin suda çözünürlüğü nelere bağlıdır? Bitkiler hangi olaylarda oksijen harcar? Almanya, II.Dünya Savaşı'na hangi sebeplerle girmiştir? Bu sorular, kısa cevaplı değil kompozisyon tipi bir sınava benziyor. Kısa cevaplı sorularda her madde sadece bir bilgiyi yoklamalıdır. Öğrenci burada nasıl yazacağı, ne kadar ayrıntıya gideceği hususunda tereddüte düşer. Burada puanlama da zor olur. Savaşına ve katıldı. Osmanlı Devleti bu Savaştan çıktı. Soru birkaç açıdan hatalı. Soruda çok fazla anlamsız boşluklar var. 1912'de Osmanlı Devleti'nin katıldığı Balkan ve Trablusgarp Savaşları var. Bu savaşlara katılan ülkeler değişik. Balkan Savaşı kastediliyorsa orada ikiden fazla devlet var, hangilerinin yazılması isteniyor? Sorunun ikinci kısmında cevabın bir kısmı verilmiş, ama son boşluğa galip-mağlup gibi seçeneklerin yanı sıra yorgun, bitmiş, çok zararlı gibi kavramlar da yazılabilir.

95 DOĞRU - YANLIŞ TESTLERİNDE YAPILAN HATALAR
(D)  (Y)      Foklar kutup bölgelerinde yaşarlar ve diğer balıklar gibi yumurtlayarak ürerler. Soruda iki ana fikir var. Hele bu fikirlerden biri doğru diğeri yanlış olursa durum daha da karışır. Her soruda tek bir ana fikir olması gerekir. (D)  (Y)      Birinci Dünya Savaşı, Avrupa ve Afrika'da yapılmıştır. Bu soru bir taraftan doğru, ama Savaşın olduğu bütün kıtaları göstermemesi bakımından da yanlıştır. (D)  (Y)      Pi sayısının değeri yaklaşık olarak 3 kabul edilir. (D)  (Y)      Pi sayısı 22/7'dir. Pi sayısının tam değeri çok küsürlüdür (3.1416). Burada 3.14 da yaklaşık değerdir, 3 de kabul edilebilir. Burada yeteri kadar ayrıntı verilememekte ve hangi düzeyde bilgi ölçüldüğü belli olmamaktadır. (D)  (Y)      Kuşların göç nedenleri bugün kesin açıklanabilmektedir. (D)  (Y)      Işık, çok hızlı hareket eden çok küçük madde tanecikleri selinden ibarettir. Bu sorularda henüz kesinleşmemiş bilimsel teorilerden bahsedilmektedir. (D)  (Y)      Bir dairenin içine bir kare ve bir eşkenar dörtgen çizilirse, karenin kenarı üçgeninkinden büyük olur. Burada karışık ve doğru yazıldığı kuşkulu olan bir soru vardır.

96 DOĞRU - YANLIŞ TESTLERİNDE YAPILAN HATALAR
(D)  (Y)      İstanbul'un Türkler tarafından fethi 1543 yılına rastlar. Burada sayılar karıştırılmıştır. Birçok öğrenci bilgi değil algı hatasından dolayı yanlış cevap verebilir. (D)  (Y)      Demir uzun zaman havada kalınca oksitlendiği için kararır. Burada havada paslanma, demir oksit oluşmasından farklıdır. Bu soru önemli bir bilgi yoklayamamaktadır. (D)  (Y)      Sıtma insandan insana sivrisinekle geçmez. (D)  (Y)      Sıcak havalarda fazla tuzlu yememelidir. (D)  (Y)      Timur, Anadolu'ya gelmemiş değildir. Burada sorular olumsuz olduğu için anlamayı karmaşıklaştırıyor; bu sorular olumlu olarak sorulmalıdır.

97 DOĞRU - YANLIŞ TESTLERİNDE YAPILAN HATALAR
(D)  (Y)      Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi yılları arasında iki yıl sürmüştür. Soru şaşırtmacalıdır, bilgiden ziyade dikkati ölçmeye çalışmaktadır. (D)  (Y)      Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Türk toplumuna devrimler de gelmiştir. (D)  (Y)      Ay, batıdan doğar ve doğudan batar. Bu sorular çok basit desenlenmiştir. Üretici olması için biraz daha teknik hale getirilmesi gerekir. Doğru-yanlış tipi sorularda bazen sadece D veya Y yazmak yeterli görülmeyip, cümleyi doğru veya yanlış yapan kelime veya ifadenin altının çizilmesi istenir. Bazen de cümlenin yanlışının düzeltilmesi ve doğru kelimenin yazılması istenir. Ancak bu puanlama sorunları çıkartır.

98 ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE YAPILAN HATALAR
Elektrik enerjisinin endüstriye sağladığı en büyük kolaylık nedir? a)  Ucuz elde edilmesi b) Her yere nakledilebilmesİ c)  Bol elde edilmesi d) Depo edilebilmesi  e) Diğer enerji hallerine hemen çevrilebilmesi Burada üzerinde anlaşılabilecek bir doğru cevap yoktur. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sözlü dil gelişimini engelleyen en önemli sebeptir? a) Uyumsuz kişilik            b) Ağır işitme            c) Kusurlu ses anatomisi d) Zeka geriliği                e) Aileden ayrı kalma Burada da üzerinde anlaşılabilecek bir doğru cevap yoktur. Aşağıdaki etkenlerden hangisi veya hangileri okul çağındaki çocukların zihin gelişimini etkiler? a) Beslenme                b) Eğitim                    c) Soyaçekim d) Beden gelişimi        e) Sosyal etkileşim Burada birden fazla doğru cevap vardır ve puanlaması çok zordur.

99 ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE YAPILAN HATALAR
Diğer koşullar eşit olmak kaydıyla puanlama güvenirliği en düşük ve en yüksek olan ölçme araç veya yöntemlerini seçiniz. a) Sözlü sınav                b) Grup ödevi                    c) Seçmeli test d) Yazılı yoklama            e) Bireysel ödev Burada doğru cevap a ve c'dir. Ancak puanlama nasıl yapılacaktır? Aşağıdaki iyonlardan elektron kazanabilme gücü en büyük ve en küçük olan hangileridir? a) Hg        b) H            c) Fe        d) Ca            e) Na Burada da a ve e doğru cevaptır, ama puanlama zorlaşır. Bir K maddesi ısıtıldığında, hepsi bir S sıvısı ile bir G gazına ayrışıyor. Bu maddelerden hangisi bir element olabilir? a) Yalnız G      b) Yalnız S       c) K ile G    d) K ile S  e) S ile G Burada doğru cevap e. Soru tekil, a ve b de doğru cevap gibi gözüküyor.

100 ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE YAPILAN HATALAR
Kan yerine kan plazması a) kanda mikrop kullanılabileceği için kullanılır. b) kan grubunun tayini gerekmediğinden tercih edilir. c) plazma sentetik olarak hazırlanabildiği için tercih edilir. d) plazmada daha çok akyuvar bulunduğu için kullanılır. Burada soru kökü eksik, soru kökü seçenekler olmadan da ne istediğini belli etmelidir. Eğer "Kan vermede tam kan yerine kan plazması niçin tercih edilir?" şeklinde sorulsa doğru olurdu. Bir miktar suyun sıcaklığı 0o'nin altına kadar düşürülüp su dondurulduğunda, meydana gelen buzun a) hacmi sabit kalır. b) hacmi küçülür c) hacmi büyür d) hacmi küçüldüğü için yoğunluğu büyür e) hacmi büyüdüğü için yoğunluğu küçülür. Burada soru gerek kökte gerek seçeneklerde gereksiz "şişirilmiş", "hacmi" kelimesi çok tekrar edilmiş. Seçenekler birbirine benzemiyor, suyun hacmi mi, buzun hacmi mi soruluyor, belli değil.

101 ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE YAPILAN HATALAR
Bir bitkiye fotosentez için gerekli olan ilk meddelerin alınmasını yaprağın hangi dokusu sağlar? a) Üst epiderm        b) Palizat dokusu        c) Süngerimsi doku        d) Alt epiderm Buradaki çeldiriciler bilen insanları bile yanıltabilir. Seçenekler sorunun kesin cevabını içermiyor. Alt epidermin görevleri sorulsa daha net soru olurdu. Aşağıdaki yerlerden hangisinde Akdeniz iklimi görülmez? a) Kaliforniya kıyıları        b) Akdeniz kıyıları        c) Güney Afrika kıyıları        d) Arjantin kıyıları    e) Avustralya güney-batı kıyıları Kök ile çeldirici arasında kelime benzerliği var, seçmeli testlerde ipucu verilmemelidir.  

102 Bir sınav formu için bazı tavsiyeler
Sınav formu tek tip soru kalıbından oluşmamalıdır - Aynı anda çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, Doğru-Yanlış, Açık uçlu sorular kullanılmalıdır. Puanlama ağırlığı; Açık uçlu sorular, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış sıralamasına göre yapılmalıdır. Sınav (kapsam geçerliliği) işlenilen konuların tümünü kapsayacak şekilde olmalıdır. Sınav süresi sorulara göre düzenlenmelidir.

103 Örnek Soru Formu Sınav formu tek tip soru kalıbından oluşmamalıdır
- Aynı anda çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, Doğru-Yanlış, Açık uçlu sorular kullanılmalıdır. Puanlama ağırlığı; Açık uçlu sorular, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış sıralamasına göre yapılmalıdır. Sınav (kapsam geçerliliği) işlenilen konuların tümünü kapsayacak şekilde olmalıdır. Sınav süresi sorulara göre düzenlenmelidir.

104

105 DEĞERLENDİRME

106 DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
Uygulaması yapılan açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavlar analize tabi tutulur. Analizin akabinde yapılamayan sorular ve başarısız öğrenciler tespit edilir. Yapılamayan sorular ve öğrencilerin durumu hakkında bir rapor hazırlanır. Yapılamayan sorularla ilgili etüt uygulaması yapılır (tamamlama eğitimi).

107 AÇIK UÇLU SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Öğretmenler tarafından açık uçlu sınav değerlendirme şablonu doldurulur.

108

109 BAZI ÖLÇME DEĞERLENDİRME TERİMLERİ
MADDE ANALİZİ - Soruların zorluk, geçerlilik ve güvenilirliklerinin hesaplanması. MADDE AYIRICILIK GÜCÜ (ayırdedicilik indeksi) - Soruyu bilen ile bilmeyeni ayırt etme derecesi TEST ORTALAMASI - Sınavın zorluk derecesi TEST STANDART SAPMASI - Testin ortalamadan uzaklığını ve yakınlığını gösterir. Bu da dağılımın (öğrenci grubunun) homojen ve heterojenliğini gösterir. ZORLUK DERECESİ (PJ) - Sorunun Yapılabilme Oranı. RANJ - Sınavdan en düşük puan alan ile en yüksek puan arasındaki fark. BELİRKE TABLOSU - İçeriğinde konu zihinsel basamakları gösteren tablodur

110 DEĞERLENDİRME ÖRNEKLERİ

111 Zorluk Dereceleri 0 - 0,29 Zor Soru 0.70 - 1.00 Kolay Soru 0.30 - 0.69
Normal Soru

112 Ayırdedicilik Endeksi
0.40 ve Üstü Çok İyi İyi Zayıf 0,19 ve Aşağısı Çok Zayıf

113

114

115

116

117 ANALİZ SONUÇLARI NE İŞE YARAR?
SINAVIN ZORLUK DERCESİ. ÖĞRENCİLERİN KONUYU ÖĞRENİP ÖĞRENMEDİKLERİ. YAPILAN SINAV SORULARINDAN SORU BANKASI OLUŞTURMA EĞİTİMDE KALİTE TAKİBİ(Dönüt)

118 Konu Başarı Dağılımı Ders Adı : Snv.Sür. : Snv.Tar. :
Sınav Adı : Ks.Say : Snv.Mev. : Sınıf : Başarı % : Not Ort. : Değer Say : Std.Sapma.: Ham P.Ort.: Geç.Soru : SINIF 1 2 1-1 42.2 2-1 87.83 2-2 54.17 2-4 2-5 89.58 Konular Ünite Adı 1 . Kimya denel bir bilim 2 . Atom teorisi 1 . Kimyanın konusu ve maddenin... 1 . Maddelerin sınıf..... 2 . Sembol ve formül Bilgisi 4 . Atom kütlesi ve molekül .... 5 . Molar hacim Konu Adı

119 Geri Besleme Raporu Ünite no Konu sınıflar % Geri beslemeye alınacak
Öğretmenin Adı Soyadı : Sınav : 1 nci Kimya Sınavı Sınıf : 1 Bölüm : Fen Dersleri Dönem : 1.Dönem Ders : Kimya Ünite no Konu sınıflar % Geri beslemeye alınacak öğrenciler Ders İçinde kontrole Açıklama 1 2 3 42.50 45.00 57.50 3004,3008,3014.. 3011,3038

120 Not Dağılımı Not Öğrenci Sayısı 9 1 14 29 2 50 3 71 4 5 65 ...
Ders Adı : Snv.Sür. : Snv.Tar. : Sınav Adı : Ks.Say : Snv.Mev. : Sınıf : Başarı % : Not Ort : Değer say : Std.Sapma. : Ham P.Ort. : Geç.Soru : Not Öğrenci Sayısı 9 1 14 29 2 50 3 71 4 5 65 ...

121 Başarı Yüzdesi Dağılımı
Ders Adı : Snv.Sür. : Snv.Tar. : Sınav Adı : Ks.Say : Snv.Mev. : Sınıf : Başarı % : Not Ort : Değer Say : Std.Sapma. : Ham P.Ort. : Geç.Soru : Kısım Başarı Yüzdesi 1 66,67 2 48.83 3 75 54.17 4 47,83 5 6 50 ...

122 Not Ortalaması Dağılımı
Ders Adı : Snv.Sür. : Snv.Tar. : Sınav Adı : Ks.Say : Snv.Mev. : Sınıf : Başarı % : Not Ort : Değer Say : Std.Sapma.: Ham P.Ort. : Geç.Soru : Kısım Not Ortalaması 1 49.38 2 42.55 3 56.67 46.20 4 44.08 5 6 44.67 ...

123

124 SORU BANKASI OLUŞTURMA
Ölçme – Değerlendirme Birimi’nin sağlıklı işletilebilmesi için öncelikle bir soru bankası oluşturulmalıdır. Derslerin ünite analizlerine göre soru kadroları oluşturulur. Okul içi zümrelerin haftalık yapılır ve soru kartlarının doldurularak ölçme değerlendirme sorumlusuna teslim edilir.

125

126 HÜLASA… Öncelikle kurumlarımızda ölçme değerlendirme biriminden sorumlu koordinatörler seçilecek. Soru Bankasına her dersin konu ihtiyaçlarına göre soru kadroları belirlenecek. -Soru kadroları derslerin öğretmen el kitabındaki kazanım sayılarıdır. Sorumlu Koordinatör Soru Bankasına soru akışını kontrol edecek. Önceden zümreler tarafından hazırlanan sınav takvimi ölçme değerlendirme koordinatörün elinde bulunacak. Bir derse ait sınavlar eş zamanlı olarak sabit şablon (stardartlaşmış şablonlarda) hazırlanacak.

127 HÜLASA… Standart şablon yazı karakteri arial yazı tipinde 10 punto olacaktır. Kurumlarımızdan sınavlar tek bir yerden çıkacak. Sınav tarihleri önceden belli olduğundan dolayı gözetmen-yedek gözetmen ve sınıfları önceden belli olacaktır. Sınav bukletleri ya da soruları sınav tarihinden 3 gün önce ölçme değerlendirme birimine cevap anahtarıyla beraber verilmelidir. Sınav yapıldıktan sonra yapılan analizlerin akabinde ilgili zümre ile birlikte sınav değerlendirme toplantısı ya da sınav raporu zümre başkanına teslim edilir. Analiz sonuçlarına göre yapılamayan konular tespit edilip tamamlama eğitimi yapılır. Tamamlama eğitiminin icrasını ölçme değerlendirme koordinatörü tarafından takip edilir. Her okulda bir ÖLÇME uzmanı bulundurulmalı, ÖLÇME uzmanı olmayan yerlerde bölge içerisindeki bir uzman tarafından eğitim koordinatörleri periyodik olarak yetiştirme programına tabi tutulmalıdır.

128 ÖSS TEST – 1 ANALİZİ TEST 1 SORU SAYISI BİLGİ KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ
SENTEZ DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 30 4 16 10 TARİH 13 2 11 COĞRAFYA 5 1 FELSEFE 7 MATEMATİK 21 3 14 GEOMETRİ 9 8 FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TOPLAM 120 15 31 57

129 ÖSS TEST-2 ANALİZİ TEST 2 SORU SAYISI BİLGİ KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ
SENTEZ DEĞERLENDİRME EDEBİYAT 17 9 5 3 COĞRAFYA 15 7 1 PSİKOLOJİ 2 TARİH 13 10 SOSYOLOJİ 4 MANTIK MATEMATİK 21 14 GEOMETRİ FİZİK KİMYA 6 BİYOLOJİ 8 TOPLAM 120 32 61 23

130 OKS TEST ANALİZİ SORU BİLGİ KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ SENTEZ
DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 25 8 9 1 6 MATEMATİK 10 5 FEN BİLGİSİ 4 SOSYAL 14 TOPLAM 100 13 41 23 20 2

131 Teşekkürler... Muharrem Duran Eğitim Koord.
İbrahim Deniz Ölç.Değ. Uzmanı Alper Küçük Ölç.Değ. Uzmanı Emrah Sağlık Bilişim Uzmanı


"EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları