Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMBULANS EKİPMANLARI İstanbul 112 Prm. Tarık BALCI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMBULANS EKİPMANLARI İstanbul 112 Prm. Tarık BALCI"— Sunum transkripti:

1 AMBULANS EKİPMANLARI İstanbul 112 Prm. Tarık BALCI
GSM:

2 Ambulans Ekipmanları Hedef:Ambulans ekipmanlarının kullanım standartları ve hasta/yaralılarda uygulama yaklaşımlarının öğrenilmesi...

3

4 Ambulans Ekipmanları -* Acil Yardım Ambulansları *İçerik *Standartlar
*112 ekipman içeriği *Nasıl uygulamalıyız

5 Genel Prensipler -*Önce kendi can güvenliğimiz
-*Hastaya doğru yakalaşım -*Hastaya uygun müdahale -*Hastaya uygun ekipman seçme ve uygulama -*Hastayı güvenli ve doğru taşıma

6 Ambulans Ekipmanları -*Sedyeler -*Tespit Ekipmanları -Ana Sedye
-Kaşık Sedye -Vakum Sedye -Sandalye Sedye (Kombine Sedye) -Uzun-Kısa Omurga Tahtası -*Tespit Ekipmanları -Boyunluk (Ayarlı) -Şişme-Sert Atel -KED Vertebra Yeleği -Traksiyon Ateli -Kafa Yastığı

7

8 Ambulans Ekipmanları -*Müdahale Ekipmanları
-Acil Çantası (Full Donanım) -Pansuman Çantası -Aspiratör ünitesi Sabit ve Portable -Oksijen Ünitesi -Yardımcı Sarf Malzemeler Sargı Bezi,Oksijen Maskesi,E.T.T

9 Ambulans Ekipmanları -*Müdahale Ekipmanları -Defibrilatör -Ventilatör
-İnfüzyon pompası

10

11 Sedyeler -*Transport Sedyeleri -Ana Sedye -Uzun Omurga Tahtası
-Vakum Sedye -Sandalye Sedye -*Tespit Sedyeleri -Kaşık Sedye -Uzun Omurga Tahtası -Vakum Sedye -Sandalye Sedye

12 Ana Sedye -*Ana Sedye, ambulansın arka kabinine sabitlenen ve hasta/yaralıların güvenli ortamda taşınması için kullanılan Transport sedyesidir. -*Taşıma kapasitesi 220 kg dır. Max uzunluk 2.05 cm dir. -*Hastalara Pozisyon verme özeliği vardır. Trandelenburg ve Yarı oturur pozisyon.

13 Ana Sedye

14 Kaşık (Kepçe,Faraş) Sedye
-*Ambulansın ve sağlık personelinin vazgeçemediği bir Tespit sedyesidir. -*En büyük özelliği Hasta/yaralıyı bulunduğu yerden oynatmadan ve hasar vermeden kaldırabilmesidir. -*Taşıma kapasitesi N.Ş 160 kg. dır. -*İstenildiği zaman değişik boylara getirilebilir. -* Max. Uzunluğu 2.05 cm. dir.

15 Kaşık (Kepçe,Faraş) Sedye

16 Vakum Sedye -*Vakum Sedye, hasta/yaralıları bulundukları yerden tespit sedyelerinin yardımı ile transportunu sağlayan bir tespit ve transport sedyesidir. -*Bu sedye kesinlikle şişirilmez... -*Sedyenin en önemli avantajı Hasta/yaralının tüm vucudunu vakum özelliği ile kavraması ve tespit etmesidir.

17 Vakum Sedye

18 Sandalye Sedye -*Sandalye Sedye, hastaları özellikle dar alanlarda güvenli ve rahat taşınmasını sağlayan bir transport sedyesidir. -*En önemli özelliği hem sandalye haline hem de sedye haline gelebilme özelliğidir. -*Taşıma kapasitesi 160 kg dır. -*Sedye haline getirilerek ambulansın kabin bölümüne iki hasta alınmasını sağlayabilir.

19 Sandalye Sedye

20

21 Uzun Omurga Tahtası -*Uzun-Kısa Omurga tahtası, hasta/yaralıların omurga düzlemi bozulmadan tespit edilmesini sağlayan bir sedyedir. -*Sedyenin taşıma kapasitesi 140 kg dır. -*Sedyenin en onemli özelliği istenildiği taktirde tüm vücudu sabitlemesidir. (paketleme)

22 Uzun Omurga Tahtası

23 Acil Çantası -*Acil Çantası, Hasta/Yaralılara müdahale etmek için gerekli donanıma sahip olan bir çanta türüdür. -*İçinde hasta ve yaralılar için gerekli olan tüm sarf malzemeyi içermelidir. -*Çanta hem acil ilaçları içermeli hemde gerekli müdahale kitlerinin bulunacağı bir yapıda olmalıdır.

24 Acil Çantası İçeriği -*İlaçlar; -Adrenalin (5 Ampül)
-Atropin (5 Ampül) -Aritmal (%2-10 luk 3 Ampül) -Aminocardol (2 Amp.) -Avil (3 Ampül) -Beloc (1 Amp) -Buscopan (1 Amp) -Diazem (3 Ampül) -Dekort (2 Ampül) -Dopamin (1 Ampül) -İsordil Tab. -İsoptin (1 Ampül) -Largaktil (1 Ampül) -Lasix (3 Ampül) -Metpamit (1 Ampül) -Morphine (1 Ampül) -Norodol (1 Ampül) -Novalgin (1 Ampül) -Prednol ( er Ampül) -Calsium (1 Ampül) -Sodyum bi Karbonat (5 Ampül) -Kaptopril 50 mg tb.

25 Acil Çantası İçeriği -*Serumlar (3 Seçenek) -İzotonik 250 cc Mdf.
-% 5 Dekstroz 250 cc Mdf. -%20 Dekstroz 500 cc Mdf. -Teobag 150 cc Mdf. -İsolayt 500 cc Mdf. -Laktatlı Ringer 500 cc Mdf. -Manitol 150 cc Mdf. -Serum Seti

26 Acil Çantası İçeriği -*Sarf Malzeme -Airway No: (5,4,3,0)
-Anjiocat No: (22,20,18 ve 24) -Aspiratör Ucu (18,16,12) -E.T.T No: (8.5,8,7,5,3) -Enjektör No: (2,5,10,50) -Flaster İpek ve Kağıt -Tansiyon Aleti ve Steteskop -Gazlı Bez,Sargı Bezi (5er Adet) -Nazal Kanül Büyük -Maske O2 Büyük -Makas -N.S Eldiven 10 çift -Elektrot 12 Adet -Batikon

27 Acil Çantası

28 Acil Vaka -*Olgu 35 y, erkek. Bir 112 AMBULANS ında nöbetçi sağlık personelisiniz.Komuta merkezi Açil Çağrı ihbarı veriyor. Vaka;Sirkecide bulunan üst gecidin altında 35 yaşında erkek hastanın yattığı yönünde,çevrede bulunan insanlar bu kişinin üst geçitten düştüğünü ve hareketsiz şekilde yattığını KM ne iletmiş..

29 Yüksekten Düşmüş

30 Yüksekten Düşme -*Yaralının Solunumu ve Dolaşımı var ...
-*Ama bilinci kapalı... -*Hırıltılı ve Kusmall Solunumu mevcut -*Yaralının saçlı derisinde hematom(3 cm) mevcut ve kanama var.. -*Bilincini kaybetmeden önce boynun ve sırtının çok ağrıdığını söylemiş.

31 Ne Yapalım ? -*Nasıl yaklaşalım ? -*Nasıl Tespit edelim ?
-*Nasıl Taşıyalım ?

32 Nasıl Yaklaşalım ? -*Hastayı bulunduğu pozisyonda kontrol edelim.. ABCD (Önemli) -*Omurga düzenini bozmadan çevirelim... -*Omurgayı tespit edelim...

33 Önce Çevirelim (Omurgayı Bozma)

34 Kütük Yuvarlama

35 Boyunluk Takma

36 Hastayı Çevirdikten Sonra ...
-*Boyunluk ve varsa Kafa Yastığı -*Sedyeye sabitlemeliyiz (Bağlamalıyız) -*Transport sedyesine nakletmeliyiz.

37

38 Acil Vaka -*Olgu 65 y, kadın. Bir 112 AMBULANS ında nöbetçi sağlık personelisiniz.Komuta merkezi Açil Çağrı ihbarı veriyor. Vaka;Bir evde 65 yaşında bayan hasta, 2 saat önce başlayan göğüs ağrısı nedeniyle sizi çağırıyor.

39

40 Hasta nın yanına neler götürürsünüz?
-*Hasta 6. Katta oturuyor.. -*Bilinci kapalı olduğu hasta yakınları tarafından KM bildirilmiş. -*Yukarı çıkarken Asansörün olmadığını gördünüz.

41 Hastayı hangi sedye ile taşıyalım?

42 Acil Vaka -*Olgu 32 y, kadın. Bir 112 AMBULANS ında nöbetçi sağlık personelisiniz.Komuta merkezi Açil Çağrı ihbarı veriyor. Vaka;Beşiktaş Barbaros Cad. bir trafik kazası olduğu ve aracın içinde bir kişinin bulunduğu yönünde bilgi verir.KM ni arayan vatandaşlar hastanın araç içinde bilinçsiz bir şekilde bulunduğunu söyler.

43 Hastanın Pozisyonu

44 Hastanın Durumu -*Yaralı araç içinde bilinçsiz şekilde duruyor,(Sıkışma Yok) -*Yaralının saçlı derisinde 3 cm bir kesi mevcut -*Yaralının başı yan tarafa doğru eğilmiş durumda

45 Hastanın Pozisyonu

46 Ne yapmalıyız ?

47 Boyun ve Omurgayı Sabitleyelim

48 KED (Vertebra Yeleği)

49 KED (Vertebra Yeleği)

50 Araçtan hangi sedye ile çıkaralım ?

51 Acil Vaka -*Olgu 28 y, erkek. Bir 112 AMBULANS ında nöbetçi sağlık personelisiniz.Komuta merkezi Açil Çağrı ihbarı veriyor. Vaka;E-5 Kadıköy sapağınında bir Motor kazası ihbarı aldınız. Kaza sonrası Bilinçi kapalı bir Yaralının olduğu ve bu yaralının motordan savrulduğu KM tarafından size bildiriliyor.

52 Ne Yapmalıyız ?

53

54

55

56

57 Kısa Omurga Tahtası Kısa sırt tahtası ve diğer kısa çıkarma aletleri servikal ve torakal omurların stabilizasyonunda kullanılır. Genelde dar bir alanda ve oturur pozisyondaki hastanın spinal immobilizasyonunu sağlamada kullanılır. Kısa sırt tahtası ile immobilizasyondan sonra tam bir spinal immobilizasyon için uzun sırt tahtasına alınır.

58

59 Kısa Omurga Tahtası

60 Uzun Omurga Tahtası Plastik ve sentetik sırt tahtası, metal alaşımlı sırt tahtaları, vakum minderli ateller ve kaşık sedye gibi uzun spinal immobilizasyon aletleri uzun sırt tahtası ile stabilize edilmelidir. Uzun sırt tahtasında açılanmayı önlemek için gövde baş ve boyundan önce stabilize edilir. Gövdenin aşağı, yukarı veya yanlara hareketi önlenmelidir. Kayışlar omuzlardan, gövdenin ortasından ve crista iliaca'dan geçirilir. Kayışlar toraks hareketlerini engellemeyecek sıkılıkta olmalıdır.

61

62

63

64

65

66 Traksiyon Ateli -*Traksiyon ateli özellikle Femur kırıklarında,kırık uçlarının traksiyonu ve sabitlenmesinde kullanılan ayarlı bir ateldir. -*Traksiyon uygulanarak kullanıldığı gibi traksiyon kullanılmadanda kullanılabilir.

67

68

69 Şişme Atel ve Sert Ateller

70

71

72

73

74

75

76

77 Teşekkürler


"AMBULANS EKİPMANLARI İstanbul 112 Prm. Tarık BALCI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları