Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SONUÇLARI (2006-2013)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SONUÇLARI (2006-2013)"— Sunum transkripti:

1 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SONUÇLARI (2006-2013)

2 TÜRKİYE’DE, BRANŞ BAZINDA TARIM SİGORTALARI (2013 - PRİM ÜRETİMİ)

3 POLİÇE SAYISI (Bin Adet)

4 PRİM ÜRETİMİ (Milyon TL)

5 SİGORTA BEDELİ (Milyar TL)

6 SİGORTALI ALAN (Milyon da)

7 SİGORTALI BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI (Baş)

8 SİGORTALI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI (Baş)

9 HASAR İHBAR DOSYA SAYISI (Bin Adet)

10 ÖDENEN TAZMİNAT TUTARI (Milyon TL)

11 Çiftçinin Ödediği Prim Devletin Prim Desteği Gerçekleşen Hasarlar (HTM Dahil) Operasyon Masrafları (RİM Dahil) Aracılık Masrafları Beklenen Hasarlar 2006-2013 PRİM - HASAR DENGESİ (MİLYON TL) 2006-2013 PRİM - HASAR DENGESİ (MİLYON TL) (1.940) (1.686) (1.940) (1.796)

12 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI 2014 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

13 TÜM BRANŞLARI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER

14 (GENEL) Sigorta Ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün olması. Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı tarafından, savcılık sonuç kararının temin edilip, Tarım Sigortaları Havuzuna verilmesi.

15 TÜM BRANŞLARI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER (KOMİSYONLAR) BRANŞLAR2014 YILI BİTKİSEL ÜRÜNLER (Don Teminatı Hariç) 38% BİTKİSEL ÜRÜNLER (Don Teminatı İçin) 20% BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT (Geniş Kapsamlı Tarifeler) EŞEL KOMİSYON (*) BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT (Dar Kapsamlı Tarife) 30% KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT26% SERA24% KÜMES HAYVANLARI HAYAT 16% SU ÜRÜNLERİ HAYAT14% ARICILIK (ARI KOVANI)30% (*) 2014 HAYVAN HAYAT BRANŞI EŞEL KOMİSYON ORANLARI PRİM ARALIĞI (TL) KOMİSYON 0-2.00030% 2.001-10.00026% 10.001-20.00024% 20.001-40.00022% 40.001-100.00020% 100.001-250.00018% 250.001 ve üzeri16% Tek poliçede üzerinden verilecek azami komisyon tutarı 10.000.-TL ile sınırlandırılmıştır. Yani mevcut komisyon oranları üzerinden hesaplanan komisyon tutarı, sigorta prim tutarı ne olursa olsun toplamda 10.000.-TL’yi geçemeyecektir.

16 DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 16

17 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ-1 17 Poliçe tanzim tarihinden itibaren 10 gün sonra başlayan poliçe başlangıç tarihinin, 7 gün sonra başlaması. Meydana gelecek hasarlarda ödenecek en yüksek tazminat oranının, sigorta bedelinin %80’i ile sınırlı olması. Dolu ağı örtülen ürünler için; sadece Dolu teminatı prim fiyatı üzerinden yapılan %50 indirime ilaveten, Dolu Kalite Kaybı prim fiyatı üzerinden de %50 indirim yapılması, Devlet Destekli Tarım Sigortalarını geliştirmek ve üretimi yaygınlaştırmak amacıyla 2010 yılından itibaren uygulanmakta olan, daha önce hiç Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası yapılmamış köylerde poliçe düzenleyen Acenteler için çiftçinin ödediği primin %20’si tutarında Ek Komisyon uygulamasının, 2014 yılbaşından itibaren uygulamadan kaldırılması.

18 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ-2 18 Hasar, prim oranı yüksek seyreden ve Bitkisel Ürün Sigortası Genel Hasar Prim dengesini olumsuz etkileyen; Korunga, Mercimek, Portakal, Yenidünya, Kayısı, Armut, Elma ve Vişne ürünlerinin Dolu Hassasiyet Sınıflarının 1 kademe artırılması; 2014 HASSASİYET SINIFI 1 KADEME ARTTIRILAN ÜRÜNLER 2013 POLİÇE PRİMİ 2013* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI 2014* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI DEĞİŞİM YENİDÜNYA8974494817,2% MERCİMEK24612313610,7% VİŞNE5532762925,6% ARMUT1.0785395705,7% ELMA4322162275,0% KAYISI3.0861.1701.2032,8% PORTAKAL1.9798669175,8% KORUNGA16482909,4% *Sigortalının ödediği tutara tüm riskler dahildir.

19 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ-3 19 Badem, Ceviz, Kolza (Kanola), Antepfıstığı, Ayva, Ispanak, Üzüm (Şaraplık, Üzüm(Sofralık), Üzüm (Kurutmalık) ve Erik ürünlerinin Dolu Hassasiyet sınıflarının 2 kademe arttırılması, 2014 HASSASİYET SINIFI 2 KADEME ARTTIRILAN ÜRÜNLER 2013 POLİÇE PRİMİ 2013* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI 2014* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI DEĞİŞİM CEVİZ23511815329,8% BADEM120607118,6% ERİK2.4249189675,3% AYVA1.3135105395,6% ÜZÜM (ŞARAPLIK)29014517218,8% ANTEP FISTIĞI (KIRMIZI KABUKLU)44722327322,1% ISPANAK75337645119,9% ÜZÜM60330134514,3% KOLZA (KANOLA)1758810418,3% *Sigortalının ödediği tutara tüm riskler dahildir.

20 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ-4 20 Buğday, Fındık, Mercimek, Kolza(Kanola), Erik, Armut ve Karpuz ürünlerinin Fırtına Hassasiyet Sınıflarının 2 kademe arttırılması, 2014 HASSASİYET SINIFI 2 KADEME ARTTIRILAN ÜRÜNLER 2013 POLİÇE PRİMİ 2013* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI 2014* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI DEĞİŞİM ERİK2.9541.1181.1250,5% MERCİMEK2541271302,2% BUĞDAY17688935,7% FINDIK4623258,6% KARPUZ2.0331.0161.0331,6% KOLZA (KANOLA)2101051126,1% ARMUT9914965072,2% *Sigortalının ödediği tutara tüm riskler dahildir.

21 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ-5 21 Portakal Ürünün Don Hassasiyet Sınıfının 1 kademe arttırılması, 2014 HASSASİYET SINIFI 1 KADEME ARTTIRILAN ÜRÜNLER 2013 POLİÇE PRİMİ 2013* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI 2014* SİGORTALININ ÖDEDİĞİ PRİM TUTARI DEĞİŞİM PORTAKAL2.3389961.0687,2% Tarım Sigortaları Havuzu, sigortalanacak parselin risk değerlendirme sonuçları çerçevesinde, sigortalanması uygun görülmeyen risklere karşı teminat verilmemesini kararlaştırabilmesi. Yeniden Ekim / Dikim maddesinde yer alan “tarafların, aynı ürünün yeniden ekim/dikimine karar vermesi halinde ”cümlesinde yer alan “tarafların” ifadesinin, “Tarım Sigortaları Havuz eksperi tarafından” olarak değiştirilmesi. *Sigortalının ödediği tutara tüm riskler dahildir.

22 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI 22

23 SERA SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER 23 Garanti Süresi Sigorta Bedeli 1.Yıl2.Yıl3.Yıl4.Yıl5.Yıl6.Yıl7.Yıl 1 Yıllık %100%25%100000 2 Yıllık %100%50%25%10000 3 Yıllık %100%75%50%25%1000 4 Yıllık %100%83%66%50%25%100 5 Yıllık %100%88%75%60%50%15%10 Yeniden Ekim / Dikim maddesinde yer alan “tarafların, aynı ürünün yeniden ekim/dikimine karar vermesi halinde” cümlesinde yer alan “tarafların” ifadesinin, “Tarım Sigortaları Havuz eksperi tarafından” olarak değiştirilmesi, Plastik Örtü Bedelinin, Örtü Garanti Süresine ve kullanım yılına göre belirlenmesi.

24 DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 24

25 Kapsam Süt Sığırları ve Mandalar (31 gün-7 yaş) ile Erkek Besi Sığırları (31 gün-3 yaş) Ölüm Riski BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-1

26 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-2 26 SÜT SIĞIRLARI GENİŞ KAPSAMLI 1 NO.LU TARİFE PRİM FİYAT TABLOSU Hayvan Sayısı Prim Fiyatlar (%) Müşterek Sigorta Oranı Mastitis ve Meme Problemleri, Ayak ve Tırnak Hastalıkları, Genital Hastalıklar ve İnfertilite Problemleri İçin (%) Diğer Durumlar (%) 1 - 610,503020 7 - 209,003020 21 ve üzeri8,503020

27 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-3 27 SÜT SIĞIRLARI GENİŞ KAPSAMLI 2 NO.LU TARİFE PRİM FİYAT TABLOSU (20 Baştan Büyük İşletmeler İçin) Hayvan SayısıPrim Fiyatı (%) 20 ve üzeri5,93 Hasar Nedeni Sigortacının Sorumluluğu Poliçede yer alan hayvan sayısının %5’ine kadar olan hasarlarda beher hayvan için Poliçede yer alan hayvan sayısının %5’inden fazla olan hasarlarda beher hayvan için Solunum Sistemi Hastalıkları%60 %50 Sindirim Sistemi Hastalıkları%60 %50 Meme - Genital Hastalıklar, İnfertilite Problemleri ve Doğuma Bağlı Hastalıklar %60 %50 Ayak ve Tırnak Hastalıkları%60 %50 Yavru Atma, Yavru Ölümü Annenin sigorta bedelinin %10’una kadar 0 Diğer Hastalıklar ve Diğer Riskler %70

28 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-4 Yaş Kategorileri Bazında Prim Fiyatı Faktörü Poliçede yer alan hayvanların yaşlarına göre, aşağıda gösterilen tablodaki yaşın risk faktörü ve ilgili hayvanın poliçede belirtilen sigorta bedeli çarpılarak, ödenecek prim tutarı bulunur.. 28 Hayvanın Ay Bazında Yaş KategorisiUygulanacak Risk Faktörü 1-3 ay1,10 4-15 ay0,80 16 – 48 ay1,00 49 ay ve üzeri1,15

29 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-5 29 DAR KAPSAMLI TARİFE PRİM FİYAT TABLOSU Prim Fiyatı (%)Müşterek Sigorta 0,78%15 Bir poliçe yılında en fazla iki kaza olayı teminat kapsamındadır. İkiden fazla kaza olayları için tazminat ödemesi yapılmaz. Bu tarifede; Şap, Tüberküloz ve Brucellosis hastalıkları başta olmak üzere ihbarı mecburi ve diğer tüm hastalıklar teminat dışı olup, işletmedeki tüm hayvanların cinsiyet faktörü dikkate alınmadan sigorta edilmesi zorunludur. Fiyatlandırmada; Hastalıklardan ari işletme belgesine sahip işletmelere tarife primi üzerinden yapılmakta olan indirimler (% 10), İlk defa sigorta ettirilenler için, tarife primi üzerinden yapılmakta olan başlangıç indirimi (% 5), Organik hayvancılık yapılan işletmelere, tarife primi üzerinden yapılan yüklemeler (% 25), Poliçe yenilemelerinde kümülatif hasar prim oranına göre yapılan indirim ve ek primler, İllerin Risk Kategorilerine göre uygulanan Prim Fiyat Faktörü, Hayvan Yaş Kategorileri Bazında uygulanan Prim Fiyatı Faktörü, uygulanmayacaktır. Poliçeler, Dar Kapsamlı Tarifeden, sadece peşin ödemeli olarak düzenlenebilecektir.

30 BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-6 Poliçe Yenilemelerinde Hasar Prim Oranına Göre Primlere Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları 30 Kümülâtif Hasar Prim Oranı (%) Sigortalı Geçen Son Dört Yıl İçindeki Hasarlı Yıl Sayısı ve Primlere Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları 2. Yıl3. Yıl4. Yıl 00,8500,8000,750 1 – 250,9000,8500,800 26 – 500,9500,9250,900 51 – 650,9750,9500,925 66 – 75111 76 - 1101,0501,1001,300 111 - 1301,1501,3001,900 131 - 1501,3001,6002,800 151 - 2001,4001,8003,400 201 - 3001,5002,000Sigortalanmaz > 3002,2503,500Sigortalanmaz

31 DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI SİGORTASI 31

32 KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER 32 Yetiştirme Amacına Göre Prim Oranları Kategori (Yetiştirme Amacı)Prim (%) Broiler 1,10 Yumurta Tavuğu Civcivi 2,30 Yumurta Tavuğu 3,00 Damızlık ve Ana Damızlık Civciv 1,90 Damızlık ve Ana Damızlık Tavuk 2,75 Hindi 3,00 Devekuşu 5,00

33 DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

34 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-1 34 Hayvan Sayısı Prim Fiyatı (%) Yıllık Muafiyet Oranı (Toplam Sigorta Bedelinin) (%) Müşterek Sigorta Oranı (%) Müşterek Sigorta Oranı (Uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması vb.) (%) 10 ve Üzeri1032050

35 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLER-2 Poliçe Yenilemelerinde Hasar Prim Oranına Göre Primlere Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları 35 Kümülâtif Hasar Prim Oranı (%) Sigortalı Geçen Son Dört Yıl İçindeki Hasarlı Yıl Sayısı ve Primlere Uygulanacak İndirim ve Yükleme Çarpanları 2. Yıl3. Yıl4. Yıl 00,8500,8000,750 1 – 250,9000,8500,800 26 – 500,9500,9250,900 51 – 650,9750,9500,925 66 – 75111 76 - 1101,0501,1001,300 111 - 1301,1501,3001,900 131 - 1501,3001,6002,800 151 - 2001,4001,8003,400 201 - 3001,5002,000Sigortalanmaz > 3002,2503,500Sigortalanmaz

36 ARICILIK (ARI KOVANI) SİGORTASI

37 Kapsam TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar Riskler (Tehlikeler) Fırtına Hortum Yangın Heyelan Deprem Taşıt çarpması Sel ve Su Baskını Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.(Gezginci Arıcılık için geçerlidir) nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararları KoşullarTÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olmak ARICILIK (ARI KOVANI) SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ÜRÜN VE RİSKLER

38 ARICILIK (ARI KOVANI) SİGORTASI PRİM FİYAT TABLOSU – 2014 38 Devlet Destekli Arıcılık (Arı Kovanı)Sigortası Prim Fiyatları Arıcılık Türü Teminat Konusu Teminat Kapsamındaki Riskler Prim Fiyatı (%) Muafiyet Oranı (Her Bir Hasar Olayında Toplam Sigorta Bedelinin) (%) Sabit Arıcılık Kovan ve Kovanın içindeki Arı Kolonisi Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt Çarpması, Sel ve Su Baskını, 0,910 Gezginci Arıcılık Kovan ve Kovanın içindeki Arı Kolonisi Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt Çarpması, Sel ve Su Baskını, Kovanların Nakliyesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar 1,410 Sabit Arıcılıkta, kovanların nakliyesi sırasında meydana gelebilecek her türlü zararlar teminat dışıdır.

39 ARICILIK (ARI KOVANI) SİGORTASI - 2014 İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar için, İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden %5 nispetinde başlangıç indirimi, Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda, tarife primleri üzerinden %10 nispetinde yenileme indirimi uygulanır. Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, %5 oranında peşin ödeme indirimi, uygulanır. 39

40 Teşekkürler… www.tarsim.org.tr


"DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI SONUÇLARI (2006-2013)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları