Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER 1."— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER 1

2 2 SUNUM İÇERİĞİ Tedbirin Amaçları Alt Tedbirin Amacı Faydalanıcı Tanımı Yardım Oranı Uygulama İlleri Özel Uygunluk Kriterleri Uygun Harcamalar/Uygun Olmayan Harcamalar IPARD Sıralama Kriterleri

3 3 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 101

4 4 TEDBİRİN AMAÇLARI Tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir uyumuna katkıda bulunmak ve pazar etkinliğini artırmak, Ortak Tarım Politikası ve AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalar ile ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlığına katkı sağlamak, Tarımsal işletmelere destek vermek suretiyle, Sürdürülebilirliklerini ve birincil tarımsal ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek, İlgili AB standartlarına yükseltmek, Bölgesel kırsal gelişim dengesizliklerinin ve mevcut az gelişmiş alanlardaki göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Tedbirin Amaçları

5 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2 Et Üreten Tarımsal işletmeler 5

6 6 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-1

7 103-1 7 ALT TEDBİRİN AMAÇLARI Süt Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin; a)Modernize edilmesi, b)İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve amaçlanmaktadır. Alt Tedbirin Amaçları

8 8 Yeni tarımsal işletme olması durumunda sadece Ulusal Vergi Sistemine kayıt kriteri başvuru aşamasında sağlanmalıdır ve bu işletmelerde ÇKS ve HKS’ye kayıt şartı yatırımın sonunda aranır. FAYDALANICI TANIMI Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmak Ulusal Vergi Sistemi’ne kayıtlı olmak Faydalanıcı Tanımı

9 9 Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi, başvuru sunulduğunda 65 yaşından büyük olmamalıdır. FAYDALANICI TANIMI YAŞ KRİTERİ Faydalanıcı Tanımı

10 10 Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya Hayvan Kayıt Sistemine en az 3 yıllık kayıt veya Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü Mesleki yeterliliğini kanıtlamalı Tüzel kişiliklerde bu yeterliliği bir daimi çalışanı sağlamalıdır. Faydalanıcı Tanımı

11 Süt üreten tarımsal işletmeler alt tedbiri kapsamında yatırım yapacak mevcut işletmeler; halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve iş güvenliği konularında ulusal minimum standartları karşıladığını gösteren sertifikayı sunmalıdır. Yeni tarımsal işletme kurulumu durumunda, bu kriter yatırımın sonunda karşılanmalıdır. 101 11 Faydalanıcı Tanımı

12 Kimler Başvurabilir? Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.) FAYDALANICILAR 12 Faydalanıcı Tanımı

13 13 YARDIM ORANI 13

14 14 101 Tedbiri için IPARD süresince her bir faydalanıcının toplam maksimum uygun yatırım değeri 1.000.000 Avro ile sınırlıdır. YARDIM ORANI Kamu katkısı toplam uygun harcama miktarı % 50 Başvuru sunulduğunda 40 yaşın altında (tüzel kişilikte temsil ve ilzama yetkili kişi) olan başvuru sahiplerinin yatırımları için %55 Dağlık alanlarda ki tarımsal işletmelere yatırımlar için %60 Her iki koşulu aynı anda sağlayan işletmelere yatırımlar için %65 Yardım Oranı

15 DAĞLIK ALAN NEDİR? IPARD Programı’nın uygulamaları kapsamında dağlık alan: 1000 metre rakımdan yüksek ya da rakımı 500-1000 metre arasında eğimi ise %17’den fazla olan alanlardır. 15

16 103-1 16 Uygulama İlleri

17 17 ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ Tarımsal İşletme 10-120 baş süt ineği kapasitesi veya 50-300 baş koyun veya keçi kapasitesine sahip olmalı (7,8,9 baş süt ineği kapasitesine sahip olanlar, yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineği kapasitesine sahip olmalı), 50 baştan fazla inek veya 150 baştan fazla koyun veya keçi kapasitesine sahipse, yatırım sonunda gübrenin AB standartlarına göre depolanması ve yönetimi taahhüt edilmelidir. Yeni tarımsal işletme durumunda, yatırım yukarıda yer alan hayvan kapasite aralıklarında planlanmalı ve uygulanmalıdır. Özel Uygunluk Kriterleri

18 18 UYGUN HARCAMALAR UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR 18

19 Destek verilecek uygun yatırım alanları nelerdir? Makine ve ekipman alımı/Bilgi Sistemleri Alımı Yapım İşleri Hizmet Alımı (Uygun Harcamalar Toplamının % 12 sine kadar) Proje Görünürlüğü UYGUN HARCAMALAR 19 Harcamalar

20 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR Arazi ve mevcut binaların satın alınması, İkinci el makine ve ekipman alımı, Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar-Gümrük resmi ve ithalat vergileri, İşletme giderleri-Bakım ve amortisman giderleri, Her türlü kira gideri, Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri, Sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler, Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler, Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları, Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları, Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar, Canlı hayvan alımı 20 Harcamalar

21 Açık veya yarı açık ahırların/ağılların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu veya mevcut kapalı ahırların/ağılların modernizasyonu, Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi, YAPIM İŞLERİ 21 Harcamalar

22 Silaj makinası ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele etme,dağıtma ve depolama sistemleri Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanı ile üretilen sütün çiftlik içinde nakilini sağlayan ekipmanlar Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar Hayvanların bakımına yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon ) Hayvan Sulama sistemleri Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi) MAKİNE-EKİPMAN ALIMI 22 Harcamalar

23 Traktör satın almak için izin verilen maksimum bütçe 101 tedbir bütçesinin% 20 sinden fazla olamaz. IPARD kapsamında, Bir faydalanıcı sadece bir traktör satın alabilir. Maksimum 82 KW güç limiti olan traktörler ve ekipmanlarının alımı uygun harcamadır. 23 Harcamalar

24 101-1 24 15.000€ En az 1.000.000€ En fazla Harcamalar

25 25 IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ 25

26 FAYDALANICILAR 26 NO KRİTERLERPUAN 1Tarımsal işletmenin üretilen sütünü, 103- 1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri altında "pilot entegre süt toplama ve işleme ağı" kurmak üzere IPARD Programı’ndan faydalanan süt işleyen işletmeye satması 30 2Tarımsal işletmedeki süt ineklerinin en az %50’sinin saf ya da melez ırk olması 20 3Ürünlerin en az %60’ının tedarik sözleşmesi yolu ile işleme işletmelerine veya kayıtlı Süt Toplama Merkezlerine pazarlanması 20 4Başvuru sahibinin kendi faaliyeti ile ilgili bir üretici grubuna üye olması 10 5Tarımsal işletmenin organik tarımla ilişkili olması10 6Başvuru sahibinin(gerçek kişi/tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusu sunulduğu tarihte 40 yaş altında olması 10 Sıralama Kriterleri

27 27 EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR

28 28 Tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmak için www.tkdk.gov.tr

29 İletişim Bilgileri Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için: 29 Merkez ve İl Koordinatörlükleri Yardım Masaları 444 TKDK

30 Teşekkürler 30 TEŞEKKÜRLER


"KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları