Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tehlikeli Maddeler: Tanımlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tehlikeli Maddeler: Tanımlar"— Sunum transkripti:

1 Tehlikeli Maddeler: Tanımlar
Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip; mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş; kimyasal, fizikokimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddelerdir Patlayıcı madde (E) Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelâtinimsi haldeki maddelerdir.

2 Çok kolay alevlenir madde (F+)
Oksitleyici madde (O) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir Çok kolay alevlenir madde (F+) 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.

3 Kolay alevlenir madde (F)
Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, parlama noktası 21 derecenin altında olan sıvı haldeki, su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir Alevlenir madde (F) Parlama noktası 21 0C C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir Çok toksik madde (T+) Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

4 Toksik madde (T) Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. Zararlı madde (Xn) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir Aşındırıcı madde (C) Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir

5 Tahriş edici madde (Xi) : Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir. Kanserojen madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir. Kategori 1 İnsan için Kanserojen Olduğu Bilinen Maddeler. Kategori 2 İnsan için Kanserojen Sayılabilen Maddeler Kategori İnsanda Kanserojenik Etki Potansiyeli Olan Fakat Verilerin Yetersiz Olduğu Maddeler Mutajen madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir. Kategori 1 İnsan için Mutajen Olduğu Bilinen Maddeler. Kategori 2 İnsan için Mutajen Sayılabilen Maddeler Kategori 3 İnsanda Üremeyi Etkileyen Maddeler. Çevre için tehlikeli madde (N) : Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.

6 TEHLİKELİ KİMYASALLAR ve KAYNAKLARI
Siyanid atıkları Elektrokaplama, metal işleme, kimyasallar Metal işleme atıkları Aşındırıcı asitler, Kesme yağı, Asidik Çamur Solventler Bitkisel yağ, kimya sanayi Civa Atıkları Darphane, pil sanayi Florid Boksit, gübreler Arsenik Gübre, ağaç işleme Pestisitler Üretim ve formulasyon, atık izolesi Plastik, Monomerler, vinil klorür, acrilonitril, Fenol Demir ve çelik, petrokimyasallar Asbest Asbestli çimento, izolasyon ve yapı sanayi Kurşun Boya, kurşun batarya sanayi

7 ÖNEMLİ YANICI VE PARLAYICI KİMYASALLAR
Patlayıcı maddeler dışında sürtünme yoluyla imalat veya işlem sonrasında kalan ısı ile temas ederek yangına yol açabilen ve kolaylıkla tutuşabilen ve tutuştuğunda ciddi bir tehlike tehlike yaratacak kadar şiddetle devamlı yanan maddelerdir Katılar * Amonyum nitrat *Selüloz (oksijenler kombine) *Fosfor *Pikrik asit *Sodyum sülfit *Organik madde *Berilyum

8 37.7°C'nın altında bir parlama noktasına sahip sıvılardır.
*Alkoller (etil, metil, isopropil) * Aldehitler (asetaldehit, akrolein, propional aldehit) *Aminler(batil, etil, isopropil) *Esterler (dietil, metil, etil, isopropil) *Hidrokarbonlar(alkanlar,alkenler,alkinler, aromatik, neft, solventler) *Ketonlar (aseton, metil etil keton, metil izo butil keton)

9 Gazlar Kolaylıkla tutuşabilen ve hızla yanan gazlar * Asetilen *Bütan
*Propan *Doğalgaz *Metan *Hidrojensülfür(kükürtlü hidrojen) *Etilenoksit *Hidrojen *Hidrojensiyanür *Formaldehit

10 üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva edebilir.
KİMYASAL MADDE Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunların bileşikleri. kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ihtiva edebilir. üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva edebilir.

11 Kanserojen Maddeler Kanserojen maddeler içerisinde sigara dumanı, pestisitler, asbest, ağır metaller (kurşun, cıva, kadmiyum), benzen ve nitrozaminler gibi maddeler bulunmaktadır. Bazı endüstri alanlarında çalışan işçilerde normal nüfusta görülmesi beklenmeyen kanser tiplerine rastlanmaktadır. Örneğin, mezotelyoma çok nadir görülen bir kanserdir ve sıklıkla asbest elyafa maruz kalan insanlarda görülür. Polivinil klorür (PVC) boruların ve diğer malzemelerin başlangıç maddesi olan Vinil klorür, ender rastlanan bir çeşit karaciğer kanserine neden olmaktadır.

12 Kanserojenler *Akrilonitril *Asbest *Kadmiyum bileşikleri *Benzen
*Arsenik bileşikleri *Akrilonitril *Asbest *Kadmiyum bileşikleri *Benzen * Karbon tetraklorür *Benzidin *Kloroform *Beta-naftalinamin *Etilenoksit *Kromoksit * Nikel tozu *Krom tozu *0-Toluidin *Kurşun arsenat *Vinil Klorür *Sodyum arsenat

13 MUTAJEN MADDELER Canlıların kalıtsal yapısında değişiklik meydana getiren maddelere ve dış etkenlere mutajen denir. Örnek olarak, güneş ışınları, yapay ışınlar ve radyoaktif maddeler (uv, x, gama ve beta ışınları gibi), manyetik alanlar, kimyasal maddeler, sigara dumanı, hava kirliliğini oluşturan gazlar, bazı virüs ve bakteriler verilebilir. Mutajen kimyasal maddeler arasında, böcek öldürücü, ot öldürücü ilâçlar gibi tarım ilâçları başta gelmektedir. Bununla birlikte, kutulanmış gıda ve içeceklerdeki koruyucular ve temizlikte kullanılan bazı ilâçlar verilebilir. Sigara dumanındaki ve hava kirliliğinden kaynaklanan kimyasal madde ve gazlar, birinci dereceden mutajenler arasındadır. Özellikle güneş'teki patlamalar esnasında dünya'ya gelen ışınlar mutajendir

14 Bununla birlikte, radyoaktif maddeler ve elektrik santralleri, mobil telefon baz istasyonları, ve her türlü elektrikli cihaz tarafından oluşturulan manyetik alanlar mutajen etkenler arasındadır. Mutajen maddelerin yol açtığı hastalıklara örnek olarak kanser verilebilir. bununla birlikte radyoaktif maddeler gibi bazı mutajen maddeler insanların üreme hücrelerini, yani gelecek nesilleri etkilemektedir.

15 TOKSİK MADDELER Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zararlar veren her türlü maddedir. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir. Ağız yoluyla alınma ya da bir şekilde emilmeyle biyolojik sistemlerde hasar veya ölüm oluşturan maddelere zehir ya da Toksin, bu maddeleri inceleyen bilim dalına ise Toksikoloji denir.

16 Radioaktif zehirler ise (Örneğin: Polonyum 220 izotopu)canlı organizmanın yapısındaki kimyasal elementlere yaydığı radyoaktif parçacıklar ile elementlerin çekirdek yapısının değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimin sonucu olarak elementler bir başka elemente dönüşmektedir (Örneğin: insan vücudunda kırmızı kan hücrelerinde bolca bulunan Demir(Fe) elementi Alfa ışımasına maruz kalınca atom numarası 2 değerlik artarak Nikel(Ni) elementine dönüşmektedir!) ve kimyasal özellikleride değiştiği için hücre yapısı bozulmaktadır.

17 İnsan vücudunda veya vücuda yakın bir yerde uygun koşullara sahip bir bölgeye ulaştığında yaralanmalara yol açıcı nitelikteki kimyasal bileşiklerdir . Toksik Bileşikler Tahriş Ediciler Vücuttaki mukoza zarına zarar veren korozif maddelerdir: Halojen asit gazları (hidrojen bromür, hidrojen kiorür, hidrojen florür, hidrojen iyodür, kükürtdioksit) Azotoksitler (azotmonoksit, azotdioksit vb.) Trikloroetilen (TCE) Boğucular Özellikle gazlar olmak üzere, kana oksijen girmesini engelleyen ajanlardır: Anilin Karbonmonoksit (CO) Hidrojen Hidrojen siyanür Nitrobenzen Azot Asal gazlar (helyum, neon, argon, ksenon, kripton) Doymuş hidrokarbon (bütan, metan, doğalgaz, propan) Solunumu Felç Edenler Vücuda girdikleri zaman solunum, sinir sisteminin işlev kaybına yol açacak olan maddelerdir: Aseton Asetilen Karbondisülfür Dietileter Etilalkol Etilen Hidrojensülfür Sistemik Zehirler Hayati vücut işlemlerini engelleyen maddelerdir: Arsenik Benzen Kadmiyum Halojenli hidrokarbonlar Kurşun Civa Metilalkol Naftalin Organik fosfatlar Toluen ksilen

18 ETİKETLER Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketlerde önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketler her zaman kapların üzerinde bulunmalı ve etiketle belirtilen madde ile kabın içindeki kimyasal maddeler aynı olmalıdır. Tüm kimyasalların, özelliğini (kimyasal formülü fiziksel özelliği ve ticari ismi) açıkça belirtecek şekilde etiketlenmesi, zararlı kimyasalların etiketlerinde ayrıca zararlı, zehirli, patlayıcı vb özelliğini belirten sembolün, güvenlik ve risk numarasının bulunması gerekir. Ayrıca etiketler üzerinde de ürün adı, tehlike uyarısı, maruziyet durumunda belirtiler, ilk yardım, ve üretici- sağlayıcı firmanın ismi ve irtibat numaraları bulunmalıdır.. Etikette ürünün içindeki kimyasalın adının belirtildiğine ve tehlikelerin yol açabileceği tahribatlar açısından bilgilerin yer alıp almadığına dikkat edilmelidir.

19 ETİKETLEME-GÖRSEL YÖNTEM
Maddenin adı Maddenin piyasaya arzından sorumlu üretici, ithalatçı ya da dağıtıcının adı, telefon numarası ve tam adresi Tehlike sembolleri ve varsa tehlike işareti Risk (R) ibareleri Güvenlik (S) ibareleri EC ve CAS numarası Tehlikeli müstahzarın ticari adı Tehlikeli müstahzarın içinde bulunan madde veya maddelerin kimyasal adları; Ambalaj normal konumundayken üzerindeki bilgiler okunabilecek şekilde sıkıca yapıştırılmış olmalı Etiketin rengi ve görünümü, tehlike sembolleri ile üzerinde yer aldığı fon, açık olarak fark edilecek şekilde olmalı Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte ve aralıkta olmalı Etiket dili Türkçe olmalıdır

20 ETİKET BOYUTU TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092 Ambalajın Kapasitesi Etiket Boyutu (mm) < 3 litre En az 52 x 74 > 3 litre <50 litre En az 74 x 105 >50 litre < 500 litre En az 105 x 148 > 500 litre En az 148 x 210

21 İŞ SAĞLIĞINI ETKİLEYEN KİMYASAL ETMENLER
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan farklı özelliklerde kimyasal maddelerin sayıları artmıştır. Toplumda diğer insanlara göre, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların kimyasal etmenlerle etkileşimi daha farklıdır ve bu da onların sağlığını önemli derecede tehdit etmektedir İşyerinde çalışanlar açısından en önemli ve sıklıkla rastlanan kimyasal maddelerin başında solventler (çözücüler) zehirli gazlar, asitler , alkaliler, boyalar v.b gibi çeşitli kimyasal maddeler gelmektedir Kullanılan kimyasalların üzerinde içeriklerine ait etiketlerin ve uyarıcı bilgilerin olması gerekir, çünkü tehlikenin bilinmesi bu konuda oluşulabilecek tehlikeleri önlemek ve sorunların çözümü açısından çok önemlidir

22 MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formları)-BELGE YÖNTEMİ
Günümüzde endüstride bir çok kimyasal yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıları gereği çoğunlukla toksik, korozif ve kolay alev alabilmektedirler. Ancak risk taşıyan özellikleri ile kullanımı ve depolanmalarında alınması gereken önlemler bilindiğinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedirler Kimyasal ya da genel bilinen adı ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheet) birçok ülkede tehlikeli ya da potansiyel anlamda tehlike taşıyan maddelerin güvenli kullanımları ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak için kullanılmaktadırlar. Bu nedenle MSDS çalışma ortamındaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek açısından önemli bir rol oynamaktadır

23 Madde Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunların bileşikleri. kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ihtiva edebilir. üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva edebilir.

24 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
Müstahzar En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltileri.

25 Tehlikeli Madde / Müstahzar
Fiziko-kimyasal özellikler ; Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, İnsan Sağlığı üzerine etkiler; Çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik , Çevre için tehlikeli özellikler; - su ortamında tehlikeli - karasal ortamında tehlikeli En az birine sahip madde / müstahzar:

26 Güvenlik Bilgi Formu ( GBF ) (MSDS)
Tehlikeli madde / müstahzarların (En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltileri, Tehlikeli kimyasallar ); -Risklerini -Güvenli taşınım ve kullanımını -Kaza halinde alınması gerekli önlemleri içeren belge. Tehlikeli kimyasalların açık kimliği , üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte kimyasal güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşım aracı

27 Yasal Düzenleme İlk düzenleme ; -MÜLGA Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ( 11 Temmuz 1993 ) Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usül ve Esaslar Tebliği ( 11 Mart 2002 ) GBF larının hazırlanması ve dağıtılması için usül esaslar 11 Mart 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır.

28 Yasal Düzenleme İkinci düzenleme ; Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ( 26 Aralık 2008 ; RG , 5. mükerrer ) 26 Aralık 2009 itibari ile yürürlüğe girdi. TKY ve GBF Tebliği yürürlükten kalktı.

29 GBF hazırlanacak kimyasallar
Tehlikeli olarak sınıflandırılmış , ‘’Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ‘’ ( 26 Aralık 2008 ; RG , 5. mükerrer ) piyasaya arz edilmesi hedeflenen / arz edilen madde / müstahzarlar ; - sanayi kimyasalı - bitki koruma ürünü - biyosidal Müfide DEMİRURAL Ankara

30 GBF hazırlanacak kimyasallar
Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış , ancak ; - gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 , - gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 , olup;              1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan,              2) İşyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri olan,  madde içeren müstahzarlar için , kullanıcı talep ederse .

31 GBF hazırlanacak kimyasallar
Kapsam dışı ; Son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan; - İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili kullanılan tıbbi ürünler, - Kozmetikler, - Atık niteliğindeki madde karışımları, - Gıda katkı maddeleri, - Hayvan yemleri, - Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, - Patlama, piroteknik etki elde edilen harp levazımatı, patlayıcılar,infilak malzemeleri.

32 GBF hazırlanması Hazırlanmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ; - Üretici ( kendi ürünleri ) - İthalatçı ( ithal ettiği ürünler ) Hazırlayacaklar ; Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler. Güncellenmesi ; Teknik gelişmelere bağlı olarak

33 GBF hazırlanması GBF de yer alacak bilgiler ;
İki bölüm halinde , örnek formatı yönetmeliğin Ek-1’inde GBF ,1.Bölüm ; - hangi mevzuata göre hazırlandığı, - madde/müstahzarın adı, - hazırlanma tarihi, - güncellenmişse tarihi ve kaçıncı düzenleme olduğu, - sayfa ve form numarası Müfide DEMİRURAL Ankara

34 GBF hazırlanması GBF , 2.Bölüm ( 16 Başlık halinde , Rehberi Yönetmelik Ek-2 ) ; 1 ) Madde / Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 2 ) Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi, 3 ) Tehlikelerin Tanıtımı, 4 ) İlk Yardım Önlemleri, 5 ) Yangınla Mücadele Önlemleri, 6 ) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri, 7 ) Elleçleme ve Depolama, 8 ) Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 9 ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

35 GBF hazırlanması 10 ) Kararlılık ve Tepkime, GBF , 2.Bölüm devamı ;
11 ) Toksikoloji Bilgisi, 12 ) Ekoloji Bilgisi, 13 ) Bertaraf Etme Bilgileri, 14 ) Taşımacılık Bilgisi, 15 ) Mevzuat Bilgisi, 16 ) Diğer Bilgiler. GBF ‘nin dili ; Türkçe

36 R (Özel Risk-Tehlike) ve S (Güvenlik-Sağlık) Numaraları
R - Risk ve S - Güvenlik numaraları uluslararasıdır. R - Risk numaraları o malzemenin yol açabileceği zararları ve tehlikeleri gösterir. S - Güvenlik numaraları o malzemenin kullanımı, depolanması sırasında zararlarının azaltılması ve ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemleri / tavsiyeleri içermektedir.

37 Risk Durumları ve Güvenlik Tavsiyeleri
R1, R2... R68 S1, S2....S64 Örnek R37/38 Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir S37/39 Çalışırken uygun koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanın

38 GBF Dağıtılması Dağıtılmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ;
- Üretici , İthalatçı , Dağıtıcı Dağıtım şekli ; - Elektronik ortamda / Yazılı metin olarak, - Ücretsiz. Dağıtım zamanı ; - İlk teslimatta ( en geç ), - Güncellemede ; güncelleme tarihi dikkate alınarak , 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasalın verildiği kullanıcıya , en geç 3 ay içinde.

39 GBF Dağıtılması Dağıtım yapılacaklar ; - Profesyonel kullanıcı ;
Üretici , kullanan sanayici , bilimsel araştırma ve geliştirme / üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapanlar - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller ), - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Tamamı, elektronik olarak )

40 Profesyonel kullanıcı tarafından GBF istenecek kimyasallar
Kimyasalın etiket bilgilerinde ; - Tehlikeli özellik belirtilmişse ( işaret ve sembol ), - Risk cümlecikleri, güvenlik tavsiyeleri varsa

41 Denetim ve Yaptırım İlgili Kuruluşlar ;
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller , Deterjanlar ), - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Diğerleri ) Yaptırım ; İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde.

42 Kullanılan kısaltmalar
MSDS'lerin hazırlanmasında aşağıdaki genel kuralların uygulanması gerekmektedir Kullanılan Dil MSDS'lerde kullanılan dilin net, basit, anlaşılır ve kısa olması gerekmektedir. Belirsiz anlam içeren sözcükler kullanılmamalıdır. "Sağlığa etkisi yoktur", "Her ortamda saklanmalıdır"  gibi uyarılar kabul edilemez MSDS'ler her ülkenin kullandığı dilde hazırlanabildiği gibi değişik dillerde hazırlanmış olan MSDS'ler de yerel dillere çevrilebilir. Bilgi Bilgi mevcut değil ise "Bilgi mevcut değil" olarak, bilgi amaca uygun değil ya da ilgisiz ise "Amaca uygun değil" olarak belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar Kısaltmalar kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kavram karışıklığına neden olabilecek kısaltmalardan kaçınılmalıdır Mutlaka kısaltma kullanılması gerekiyor ise notlar kısmında kısaltmanın ne anlama geldiği belirtilmelidir

43 Sayfa numarası MSDS'in tüm sayfaları numaralandırlmalı ve her sayfada mutlaka toplam sayfa sayısı belirtilmelidir. Örneğin "Sayfa 1 / 8", " Sayfa 2 / 8", "Sayfa 3 / 8 "  gibi. Yayımlanma Tarihi MSDS'in yayımlandığı tarih geçerli olduğu tarih anlamına geldiğinden mutlaka belirtilmelidir. Yayım tarihi gg /aa/ yy/ olarak eklenmelidir. Ölçü Birimleri Mümkün olduğu yerlerde SI birimlerinin kullanılması gerekmektedir Ancak standard olmayan birimler örneğin Celcius, mmHg birimleri de kabul edilebilmektedir.


"Tehlikeli Maddeler: Tanımlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları