Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

28.05.2016ASG1 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yük.Müh.Turgay BODUROĞLU E.Baş İş Müf.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "28.05.2016ASG1 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yük.Müh.Turgay BODUROĞLU E.Baş İş Müf."— Sunum transkripti:

1 ASG1 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yük.Müh.Turgay BODUROĞLU E.Baş İş Müf

2 ASG2 Basınçlı Sistemler Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Gaz tankları Asetilen vb., LPG tüpleri …vb

3 3

4 4

5 ASG5

6 6

7 7

8 ASG8 Kazanlar Sıcak su kazanları Buhar kazanları 1- Düşük basınçlı buhar kazanları 2- Orta basınçlı buhar kazanları 3- Yüksek basınçlı buhar kazanları Kızgın su buhar kazanları Kızgın yağ kazanları

9 ASG9 Periyodik Kontrol İSİGT Madde:207 Buhar ve sıcak su kazanlarının;...kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri,... yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

10 ASG10 Periyodik Kontrol İSİGT Madde:209 Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır. İSİGT Madde:210 Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir.

11 ASG11 BASINÇLI KAPLARDA TEST TEKNİKLERİ I. Zorlayıcı testler (deformatif) : Basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır. II. Zorlayıcı olmayan testler (non deformatif): Basınçlı kabın hassas yerlerinin özel yöntemlerle incelenmesidir. I. Zorlayıcı test teknikleri a) Hidrolik test : Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir. b) Pnömatik test : Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir. II. Zorlayıcı olmayan test teknikleri (non deformatif) : Basınçlı kaba zorlayıcı test tekniklerinin uygulanmasında sakınca görülmesi halinde uygulanırlar. Gözle muayene testi Sıvı sızdırma testi (Penetrasyon testi) Manyetik partiküler testi Islak floor ışığı testi Radyografi testi (gamma ve x-ray) Ultrasonik test

12 ASG12 Madde Her ç eşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve te ç hizatı, fennin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban ü zerine uygun bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

13 ASG13 Madde Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır : 1) İmalatçı firmanın adı, 2) Kazanın numarası, 3) İmal edildiği sene, 4) En yüksek çalışma basıncı.

14 ASG14 Madde Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır : 1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır. Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır. 2) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır. 3) Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır. Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet vana veya musluk konacaktır. Bütün göstergeler, kazanın önünden veya yanından, normal çalışma durumunda görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

15 ASG15 Madde Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.

16 ASG16 Madde Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revuzyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

17 ASG17 Madde Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir. Madde Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

18 Madde Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir. Madde Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana stop valfı konulacak, ASG18

19 Madde Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyicilerinin çalışma basıncına veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir tertibatı bulunacaktır. Madde İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır ASG19

20 Madde Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır 1) Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hallerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır ASG20

21 ASG21 Sıcak su kazanların emniyet donanımı Termometre Hidrometre Gidiş dönüş Emniyet boruları Patlama kapağı Gözleme deliği Taşma Havuzu Termostat

22 ASG22 Buhar kazanlarında emniyet donanımı Kazan besleme cihazı Su seviye göstergeleri Emniyet subapları Manometre Emniyet düdüğü Yakıtı otomatik kesen basınç şalteri (presostat)

23 ASG23 Buhar kazanlarında otomatik kontrol sistemleri Yanma kontrolü (Kazandaki basıncın sabit tutulması gereken yerlerde uygulanır) Besleme suyu kontrolü (Kazan su seviyesini sabit tutar) Sıcaklık kontrolü (Buhar çıkış sıcaklığını sabit tutar)

24 ASG24 Buhar kazanlarında otomatik kilitleme ve koruma donanımı Brülor alevi söndüğünde yakıtı kesen fotoelektrik gözleyici Aşırı buhar basıncında yakıtı kesen basınç şalteri (presostat) su seviyesi aşırı düştüğünde yakıtı kesen su seviye aygıtı Yakıt pompası çıkış basıncı düştüğünde yakıtı kesen basınç şalteri (Yakıt ön ısıtıcılı kazanlarda) Yakıt sıcaklığının düşmesi halinde yakıtı kesen sıcaklık şalteri Kazan yakma havasının kesilmesi halinde yakıtı kesen basınç şalteri (Gaz yakan kazanlarda) Gaz basıncının düşmesi halinde yakıtı kesen basınç şalteri

25 ASG25 Buhar kazanlarında alarm elemanları Alçak ve yüksek su seviyesi alarmı Alev sönme alarmı Hava toz karışımındaki yüksek sıcaklık alarmı

26 ASG26 KOMPRESÖRLER İSİGT Madde: kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce,... yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenmelidir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

27 ASG27 Güvenlik tedbirleri İSİGT Madde:249 çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

28 Madde Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır ASG28

29 ASG29 Basınçlı gaz tüpleri Çimento fabrikalarında çeşitli alanlarda basınçlı gaz tüpleri kullanılmaktadır Oksijen Asetilen Helyum Azot Argon

30 ASG30 Tüplerdeki gazlar Yanıcı: Katı, sıvı ve gaz hallerinde havada (atmosferik şartlarda) yanabilen maddeler. Hava ile karıştırılan yanıcı bir gaz ateşlendiğinde patlama meydana gelebilir. Aşındırıcı: Katı maddeler ile reaksiyona girerek bu maddelerin yüzeyinde oksit veya tuz oluşmasına neden olan maddeler. Cilde veya göze bulaştığında kalıcı tahribat yapabilir. Toksik: Hangi fiziksel özelliğe sahip olursa olsun cilde bulaşma, yutma veya solunum yoluyla canlıların bünyesi üzerinde zehirleyici etki yapan maddeler. Kendiliğinden tutuşan ( Pirofirik ): Kendi kendine tutuşma özelliğine sahip maddeler. Yakıcı ( Oksitleyici ): Yanmayı şiddetle hızlandırıcı maddeler.

31 ASG31 Tanımlama/Etiketleme Tüpün içeriği mutlaka tanımlı olmalıdır

32 ASG32 Renk kodlaması İçeriğe göre tüp renkleri firmadan firmaya değişebilir, güvenilmez. Kapaklardaki kodlara güvenilmez, kapaklar değişmiş olabilir. Genel kullanımdaki renk kodları: Mavi:oksijen Yeşil/sarı:asetilen Helyum:kahverengi

33 ASG33 Değişik özellikteki tüpler yanyana Asetilen/Oksijen Güneşe maruz, doğru stok alanı yok, tanımlı değil

34 ASG34 Tüpler yerde yatık olarak duruyor Tüpler zincirle veya kelepçe ile sabitlenmemiş Tüpler depolarında değil

35 ASG35 Boru ve hortumlar Yüksek basınç sistemlerinde plastik borular kullanılmamalıdır Asetilen ile bakır boru sistemleri kullanılamaz Dağıtım/iletim boru sistemleri, gazın içeriğine göre işaretlenmelidir.

36 ASG36 Basınçlı havanın temizlik amaçlı kullanımı El, yüz veya kıyafetlerin basınçlı hava kullanarak temizlenmesi kesinlikle yasaktır. 200kPa(30 psi)’den aşağı düşürülmediği müddetçe temizlik amaçlı kullanılmamalıdır.

37 Madde Basınçlı kazanlar ve kaplar,basınç altında iken onarılmayacaktır ASG37


"28.05.2016ASG1 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yük.Müh.Turgay BODUROĞLU E.Baş İş Müf." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları