Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Merkezi Kayıt Kuruluşu  Başlıca Görevleri ve Yetkileri  Ödüller  Teşvikler  MKS Yazılımı  Kaydi Sistem Hizmetleri ve Yatırımcı Hizmetleri  Rakamlarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Merkezi Kayıt Kuruluşu  Başlıca Görevleri ve Yetkileri  Ödüller  Teşvikler  MKS Yazılımı  Kaydi Sistem Hizmetleri ve Yatırımcı Hizmetleri  Rakamlarla."— Sunum transkripti:

1

2  Merkezi Kayıt Kuruluşu  Başlıca Görevleri ve Yetkileri  Ödüller  Teşvikler  MKS Yazılımı  Kaydi Sistem Hizmetleri ve Yatırımcı Hizmetleri  Rakamlarla MKK  MKK 2023 Vizyonu  e-MKK Bilgi Portalı ve Projeler 2 GÜNDEM

3 MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞU Merkezi Saklama Kuruluşu, menkul kıymetleri saklayan ve piyasalara menkul kıymet transfer hizmeti sunan bir finans kurumudur. 3

4  Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu  Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 13., 80. ve 81. maddeleri  Özel Hukuk Tüzel Kişisi  Sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı hakların bilgisayar ortamında, üyeler itibariyle ve hak sahipleri bazında izlenmesi 4 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

5  Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 13., 80. ve 81. maddeleri  MKK’nın Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik  Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Esasları Hakkında Tebliğ 5 HUKUKİ DAYANAK

6 Kuruluşumuz;  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından,  Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının “Merkezi Saklama Kuruluşu” (Kasım.2005)  Türkiye’de açılan tüm finansal hesapların tutulduğu “Finansal Hesaplar Merkezi” (Ekim.2011)  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,  Elektronik ürün senetlerinin “Elektronik Kayıt Kuruluşu” (Aralık.2012)  Şirketlerin Bilgi Toplumu Hizmetleri için “Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı” (Ekim.2013)  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,  Dünya çapında ödüller kazanan yazılım geliştirme teknolojisi sayesinde “Ar-Ge Merkezi” (Kasım.2013) olarak yetkilendirilmiştir. 6 BAŞLICA GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

7  e-GKS Uygulaması Yazılımı “Best Use of Online Services (Çevrimiçi Hizmetlerin En İyi Kullanımı)” kategorisinde Uluslararası “Financial Sector Technology Awards” Yarışmasında Birincilik Ödülünü kazanmıştır. (Nisan.2013) 7 ÖDÜLLER  Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Yazılımı TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen 7. Teknoloji Kongresi’nde “Başarı Ödülü” kazanmıştır. (Aralık.2007)

8  e-GKS Uygulaması Yazılımı Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim 2013-30. Ulusal Bilişim Kurultayında “Yenilikçi Uygulama” kategorisinde Birincilik Ödülünü kazanmıştır. (Kasım.2013) 8 ÖDÜLLER  "e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası" Projesi, IDC (International Data Corporation) tarafından düzenlenen “En İyi Büyük Veri ve İş Analitiği Projesi Ödülleri” kapsamında "Finans Sektörü Kategorisinde En İyi Büyük Veri Projesi” ödülünü kazanmıştır. (Kasım.2013)

9  Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Yazılımı TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Ar- Ge Projesi olarak destek kapsamına alınmıştır. (Eylül.2006)  e-YÖNET Portalı; TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Ar-Ge Projesi olarak destek kapsamına alınmıştır. (Mart.2011)  e-YÖNET Portalı TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen Teknoloji Kongresi’nde ön elemeyi geçmiştir. (Aralık.2011)  e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Ar-Ge Projesi olarak destek kapsamına alınmıştır. (Aralık.2011)  Kuruluşumuza Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi” Yetkisi verilmiştir. (Kasım.2013) 9 TEŞVİKLER

10 1 Üye 3 Üye 2 Üye 1 Üye % 30.1% 64,9 %5 YÖNETİM KURULU SERMAYE YAPISI - YÖNETİM KURULU SERMAYE YAPISI 10 1 Üye

11 İŞTİRAKLERPAY Saraybosna Borsası% 5 Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.% 10 Ürün İhtisas Borsası (Kurulma çalışmaları devam ediyor.) % 10 11 İŞTİRAKLER

12  MKK tarafından geliştirildi  Tüm işlemlerde e-imza kullanımı zorunlu  Web Tabanlı – Java Uygulaması – Uzaktan Erişim  Güvenli mesajlaşma altyapısı MOM (Message- Oriented-Middleware)  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası  ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası  TÜBİTAK Ar-Ge Desteği 12 AR-GE DESTEĞİ MERKEZİ KAYDİ SİSTEM YAZILIMI

13 ELEKTRONİK İMZA & PKI ALTYAPISI WEB UYGULAMA ONLINE ENTEGRASYON 654 136 MKK Merkezi Kaydi Sistem MKK Merkezi Kaydi Sistem YATIRIM KURULUŞU/ BANKA İHRAÇÇI ŞİRKET Pay Senedi, Özel Sektör Borçlanma Aracı (Bono&Tahvil), Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Banka Bonosu, Yapılandırılmış Ürünler, Kira Sertifikası, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraç Eden Şirketler KAYDİLEŞTİRME MERKEZİ SAKLAMA HESAP AÇMA SERBEST ve ŞARTLI VİRMAN İŞLEMLERİ ALIM SATIM SONRASI İŞLEMLERİ HAK KULLANIM ve İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI HİZMETLERİ HUKUKİ İŞLEMLER ELEKTRONİK FON PLATFORMU ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI RAPORLAMA DİĞER İŞLEMLER 13 KAYDİ SİSTEM HİZMETLERİ

14 MKK/MKS İHRAÇÇI ŞİRKET YATIRIM KURULUŞU /BANKA Tüzel Kişi YATIRIMCILAR Gerçek Kişi MALİYE BAKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERGİ KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO VERGİ KİMLİK NO T.C. KİMLİK NO İHRAÇÇI ŞİRKET ENTEGRASYONMKK ÜYESİ VE HESAP YAPISI YATIRIMCI HESAPLARI HESAP AÇMA İÇİN BAŞVURU Yatırımcılar Hesaplar SİCİL NO & ŞİFRE YATIRIM KURULUŞU /BANKA Entegrasyonu 14 KAYDİ SİSTEM VE HESAP AÇMA

15 15 BANKA ŞUBESİ (VAN) MKK (İSTANBUL) MKK (İSTANBUL) YATIRIMCI SİCİL NO & ŞİFRE Hesap Açma Başvurusu YATIRIM KURULUŞU /BANKA YATIRIMCI HESABI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (T.C. Kimlik No)  Türk Finans Sisteminde açılan tüm hesaplar  Türkiye’deki tüm yatırımcıların kimlik ve iletişim bilgileri (yatırımcıların telefon numaraları, e-posta ve posta adresleri) Gerçek Zamanlı On-line Entegrasyon MKK : FİNANSAL HESAPLAR MERKEZİ

16  Finansal sistemde açılmış tüm hesaplar  Yatırımcıların kimlik ve iletişim bilgileri  MERNİS ve Maliye Bakanlığı ile entegrasyon  Üyelerle online entegrasyon  MERNİS ve Vergi Kimlik Numarası ile MKK Sicili Oluşturma  Yatırımcılara MKK Sicil-Şifre gönderimi  Yatırımcıların MKK Şifrelerini oluşturabilmeleri için e-DEVLET ile entegrasyon 16 FİNANSAL HESAPLAR MERKEZİ

17 Şifresi için Başvuru e-DEVLET Entegrasyonu T.C Kimlik No & Şifresi e-DEVLET ENTEGRASYONU 17 e-MKK Bilgi Portalı e-DEVLET uygulaması üzerinden bağlanılan hizmetler arasındadır.

18 e-CAS : Yatırımcı Bilgilendirme YATIRIMCI HİZMETLERİ Rassal Rapor Gönderimi  e-Devlet Şifresi  Mobil İmza  Elektonik İmza MKK Sicil ve Şifresi TC Kimlik No ve MKK Şifresi e-posta adresi Bilgi Portalı (www.mkk.com.tr) Sesli Yanıt Sistemi / Çağrı Merkezi e-YÖNET : Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri er@gon: Elektronik Rapor Gönderimi  Bilgi Alma  Portföy Durumu  Hesap Hareketleri  Menkul Kıymet Raporları  Şirket Bilgi ve Belgeleri  Şirket Duyuruları  Hak Kullanım Bilgileri  Genel Kurul Belge ve Bilgileri  İstatistikler  Anketler  Yatırımcı Blokajı  Elektronik Oy  Elektronik Vekalet  Anlık Bilgilendirme  Hesap Hareketleri  Hak Kullanım Bilgileri  Periyodik Bilgilendirme  Portföy Durumu  Hesap hareketleri  Aylık 10.000 Yatırımcı  Portföy Durumu e-GENEL KURUL : Elektronik Genel Kurul e-VERİ : Sermaye Piyasaları Veri Bankası  Bilgi Alma  Portföy Durumu  Hesap Hareketleri  Raporlar  Yatırımcı Blokajı e-CAS : Yatırımcı Uyarı Alo MKK (444 0 655) Elektronik Rapor (e-posta) Elektronik Uyarı (SMS & e-posta) Rassal Rapor (posta) 18

19 847 MİLYAR TL SAKLAMADAKİ KIYMETLERİN PİYASA DEĞERİ 25.023.114 HESAP SAHİBİ YATIRIMCI SAYISI 3.704.574 BAKİYELİ YATIRIMCI SAYISI 45.652.773 HESAP SAYISI 4.374.948 BAKİYELİ HESAP SAYISI 19 RAKAMLARLA MKK (Şubat 2016)

20 1.058.288 YATIRIMCI 569 MİLYAR TL PAY SENEDİ 27.052 YATIRIMCI 186 MİLYAR TL DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 2.870.720 YATIRIMCI 39 MİLYAR TL YATIRIM FONU 138.603 YATIRIMCI 49 MİLYAR TL ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI 2.649 YATIRIMCI 126 MİLYON TL BORSA YATIRIM FONU 2.675 YATIRIMCI 26 MİLYON TL YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER 1.252 YATIRIMCI 3 MİLYAR TL DİĞER MENKUL KIYMETLER SAKLAMA (Şubat 2016) 20 Borsada İşlem Gören : 228 Milyar TL Borsada İşlem Görmeyen: 341 Milyar TL %100 Kaydi ve Yatırımcı Bazında

21 21 Mesajlar 39.769.009 Talimatlar 172.126.114 İşlemler 175.666.537 Bilgilendirme 277.428.691 Toplam İşlem Hacmi 37,9 Trilyon TL Günlük Maks. İşlem Hacmi 14,4 Trilyon TL RAKAMLARLA MKS (2015)

22 TAKASBANK Merkezi Kaydi Sistem (MKS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI YATIRIMCILAR BİSTSPKMASAKBDDKTCMB BİLGİ PAYLAŞIMI e-DEVLET AVUSTURYA CSD İHRAÇÇI ŞİRKETLER EKONOMİ BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM KURULUŞLARI VALİLİKLER YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 22 TSPB SGK BANKALAR BİRLİĞİ TMSF GÜMRÜK BAKANLIĞI TİCARET BORSASI VERİ DAĞITIM KURULUŞLARI

23  Eylem No: 49 - “Kaydi Ortaklık Haklarının Elektronik Ortamda Kullanımı (Elektronik Genel Kurul)” (Sorumlu Kuruluş)  Eylem No: 48 - “Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformunun Oluşturulması” (Takasbank ile Ortak Sorumlu Kuruluş)  22 eylemde ilgili kurum 23 İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ & MKK

24  Ana Faaliyet Gelirlerinin En Aza İndirilmesi (Piyasa Yararının Maksimizasyonu)  Katma Değerli Hizmetlerden Sağlanan Gelirlerin Maksimizasyonu (50%)  Veri/Bilgi Dağıtımı  Finansal Bilgi Hizmetleri  Yatırımcı Hizmetleri  Ürün & Sermaye Piyasası Entegrasyonu  Yenilikçi Bilgi İşlem & Yazılım Geliştirme  Bilgi kapasitesinin kullanımı amacıyla Yeni Katma Değer Yaratan Hizmetler  Batı-Doğu işlem sonrası hizmetler zincirinin tamamlanması amacıyla Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler muadil kuruluşlarıyla Entegrasyon, İşbirliği ve Ortaklıklar 24 MKK 2023

25  e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı ( Eylül 2011-)  e-GENEL KURUL : Elektronik Genel Kurul Sistemi (Ekim 2012 -)  e-CAS: Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi (Ekim 2011-)  e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası (Kasım 2012-)  e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senetleri Merkezi (Kasım 2012-)  e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı (2012-2013) 25 GÜNCEL VE PLANLANAN PROJELER

26  SWIFT Entegrasyon (- Ocak 2014)  DİBS’lerin Kaydileştirilmesi (Temmuz 2012 -)  Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) ile Entegrasyon (- 2013)  Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ile Entegrasyon (MERSIS) (2012-2013) 26 GÜNCEL VE PLANLANAN PROJELER

27  Şirketler-ortaklar arası iletişim köprüsü  Ortaklar ile ihraççı şirketler arasında internet, e-posta ve mobil iletişim tabanlı sürekli ve standart bilgi alışverişi  Şirketlerin ortaklarına doğrudan ulaşması  Ortakların şirketler ile ilgili bilgiye kolaylıkla bütüncül erişimi  Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi  TÜBİTAK Ar-Ge Desteği 27 AR-GE DESTEĞİ e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

28 ORTAKLAR e-MKK BİLGİ PORTALI e-posta SWIFT MERSİS Elektronik Genel Kurul KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri SMS Bilgi & Duyuru İletimi ANA HİZMETLERARAÇLAR Ortak Promosyonu Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Vekalet & Temsilcilik İstatistik & Anketler KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞİRKET MKK Portalı AR-GE DESTEĞİ Entegrasyonu 28 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

29 29  Kapsamı itibariyle dünyada ilklerden biri  Ortakların e-MKK Bilgi Portalı aracılığıyla uzaktan erişim ve mobil uygulamalarla genel kurula katılması  İstanbul Finans Merkezi Projesi 49 No’lu Eylem Planı  Borsaya Kote Tüm Şirketler (I. Ulusal Pazar & Kurumsal Ürünler Pazarı)  Tüm Genel Kurul İşlemleri Elektronik Ortamda  e-MKK Bilgi Portalı’ndan Canlı Genel Kurul Yayını  Tek bir merkezde tüm işlemler  İnceleme ve Katılım Beyanı  Temsilci tayini  Oy talimatı verme  TÜBİTAK Ar-Ge Desteği AR-GE DESTEĞİ e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi

30 30  Uluslararası Kurallara ve AB Direktiflerine Tam Uyum  Sınır Ötesi Oy Kullanma Önündeki Tüm Engellerin Kaldırılması  İngilizce Yayın Seçeneği  En Güncel Hak Sahipliği Bilgisi  Vekalet Belgesi İbrazı Gerekli Değil  Blokaj Yapmadan Genel Kurula Katılım  Bilgi ve Belgelere e-MKK Bilgi Portalı’ndan Sınırsız Erişim  Parçalı & Kısmi Oy Kullanımı  Anlık Bilgilendirme (e-MKK Bilgi Portalı/SMS/e-posta/SWIFT)  Aslen veya Vekaleten Katılım  Tüm Temsilci Türleri (Kurumsal, Bağımsız, Organ, Tevdi, Diğer)  Elektronik Vekalet  Elektronik Oy Talimatı e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi

31 31  Oyları Önceden Kaydetme İmkanı  Eş Zamanlı Öneride Bulunma ve Görüş İletme  Eş Zamanlı Oy Kullanma  Akıllı Raporlar  e-imza Kullanımı  e-DEVLET’le Entegre  Oy Sonuçlarına anında Ulaşma  Elektronik Arşiv  Eğitimlerde e-learning (Uzaktan Eğitim) Yöntemi  MERSİS Entegrasyonu ile Eş Zamanlı Tescil e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi

32  Yatırımcıların portföy durumları, hesap hareketleri, şirket bilgi ve belgeleri, hak kullanım bilgileri ve şirket duyuruları  Hesaplarında bir hareket olduğu an yatırımcılara SMS ve e-posta yoluyla anlık bildirim  Yatırımcıların hesaplarında olası hata ve suistimalleri anında fark edebilmeleri  Olası bireysel ve sistemik riskin azaltılması  Bilgilendirme Aşaması: İşlem tamamlandıktan sonra bildirim yapılır.  Engelleme Aşaması: Yatırımcı e-CAS servisine kaydolmadığı sürece işlem tamamlanamaz. 32 e-CAS: Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi

33  Kaydi sistem bilgi birikiminin Türkiye ve Türki Cumhuriyetler tarım sektörlerinde kullanılması  Tarım ve sermaye piyasaları entegrasyonu  Lisanslı Depolarda saklanan tarım ürünlerinin elektronik ürün senedine dönüştürülmesi  Elektronik ürün senetlerinin elektronik platformda kaydi olarak saklanması ve işlemlere konu edilmesi  Ürün İhtisas Borsa’sında elektronik ürünlerin işlem görmesi, vadeli ürün sözleşmelerinin oluşturulmasının hızlanması  Çiftçi Bilgilendirme Sistemi 33 e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senedi Merkezi

34  Sermaye piyasalarının merkezi veri kaynağı  Özyeğin Üniversitesi & Markit Partners ile işbirliği  Sermaye piyasalarında üretilen verilerin güvenli, tutarlı ve doğru bir şekilde ekonometrik modellerle sunulması  Uluslararası standartlarda sermaye piyasası istatistikleri  Bilimsel makaleler ve araştırma raporları  Elektronik Menkul Kıymet Veri Tabanı  Akademisyenlerin araştırmalarına ve politika üreten kurumların karar alma süreçlerine katkıda bulunma  Sağlıklı veri aktarımı  Yatırımcı Risk İştahı Endeksi, Haciz Endeksi ve Öncü Göstergeler 34 e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası

35  Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi:  Şirketlerin web sitesi kurması  Maddede belirtilen bilgi ve belgeleri web siteleri üzerinden yayımlama zorunluluğu  MKK e-ŞİRKET Portalında:  Şirketlerin web siteleriyle entegrasyon  Güncel şirket bilgileri ve dokümanların toplanması  Tüm şirketlerle ilgili veri ve bilginin tek bir merkezden verilmesi  Şirket & finansal bilgilerin ve belgelerin XBRL formatında yayınlanması  Analitik raporlamalar  Gerekli güvenlik seviyelerinin sağlanması  Tek bir kaynaktan etkin erişimin ve değişmezliğin sağlanması  MERNİS altyapısına veri aktarımı 35 e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı

36 TEŞEKKÜRLER 36


" Merkezi Kayıt Kuruluşu  Başlıca Görevleri ve Yetkileri  Ödüller  Teşvikler  MKS Yazılımı  Kaydi Sistem Hizmetleri ve Yatırımcı Hizmetleri  Rakamlarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları