Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

www.feyazbilgi.com 1 Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ www.feyazbilgi.com 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "www.feyazbilgi.com 1 Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ www.feyazbilgi.com 2."— Sunum transkripti:

1

2 www.feyazbilgi.com 1

3 Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ www.feyazbilgi.com 2

4 LOGO GÖÇLERİN NEDEN ve SONUÇLARI

5 LOGO 4 GÖÇ NEDİR ?  Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. www.feyazbilgi.com

6 LOGO 5www.feyazbilgi.com

7 LOGO 6  Göç olayının temelindeki faktör, tarım ve hayvancılık açısından elverişli alanları elde etme isteğidir.  Özellikle doğal kaynakların artan nüfusu beslemeye yeterli olmadığı yerlerden tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan alanlara göç olmaktadır. www.feyazbilgi.com

8 LOGO 7  Sanayi Devrimi'yle gelişen teknoloji ve seyahat imkânları, bu göç hareketinin hızlanmasında en önemli etken oldu. www.feyazbilgi.com

9 LOGO 8  Cumhuriyet Dönemi Göçleri www.feyazbilgi.com

10 LOGO 9 Yunanistan’dan Göçler:  Cumhuriyet döneminin en önemli ve en yoğun göç hareketi 1922 yılında imzalanan Lozan Anlaşması hükümleri uyarınca gerçekleştirilen Türk-Yunan halkları değişimidir. Bu değişim sonucu 100 bin Türkiyeli Rum Yunanistan’a gitmiş, yaklaşık 100 bin aileye mensup 400 bin Türk’te Anadolu’ya göç etmiştir. Yunanistan ve Balkanlardan gelen göçmenlerin malları ve iskanına ilişkin olarak çıkartılmış olan kanunlar doğrultusunda, “Mübadil” olarak tanımlanan göçmenler Anadolu’dan Yunanistan’a gönderilen Rumların bıraktıkları evlere, ticarethanelere ve topraklara mesleklerine göre yerleştirilmişlerdir. Bu göç hareketi 1949 yılına kadar devam etmiştir. MÜBADELE www.feyazbilgi.com

11 LOGO 10  1952 - 1969 yılları arasında da Yunanistan’dan serbest göçmen olarak 7600 aileye mensup 24.625 kişinin geldiği bilinmektedir. Selanik www.feyazbilgi.com

12 LOGO 11  1923 - 1995 yılları arasında Türkiye’ye göç eden nüfusun % 25’i olan, 424.645 kişiyi Yunanistan göçmenleri oluşturmaktadır. Atina www.feyazbilgi.com

13 LOGO 12  BULGARİSTANDAN GÖÇLER  Cumhuriyetin kurulmasını izleyen yıllarda Anadolu’ya ikinci büyük göç dalgası Bulgaristan’dan gelmiştir. Bulgaristan’dan göçler aralıklarla 1989 yılına kadar sürmüştür. Cumhuriyet döneminde ülkeye gelen toplam göçmenlerin % 48’ini oluşturan 790.717 Bulgaristan göçmeninin, göç hareketi dört aşamada gerçekleşmiştir www.feyazbilgi.com

14 LOGO 13  1925 yılındaki Türk - Bulgar ikamet sözleşmesi ile 1949 yılına kadar 19.833 ailede 75.877 kişi iskanlı, 37.073 ailede 143.121 kişi serbest göçmen olmak üzere toplam 56.906 ailede 218.998 kişi Türkiye’ye göç etmiştir. Bulgaristan www.feyazbilgi.com

15 LOGO 14  1950 - 1952 yılları arasında Bulgaristan’ın tehcir ve göçe zorlaması sonucu 37.851 aileye mensup olmak üzere 154.393 kişi iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye gelip yerleşmişlerdir. Bulgaristan www.feyazbilgi.com

16 LOGO 15  1968 - 1979 yılları arasında da Türkiye- Bulgaristan Yakın Akraba Göçü Anlaşması çerçevesinde 32.356 aileye mensup 116.521 kişi Türkiye’ye göç etmiş ve bu göç ile 1950 -52 yılları arasında gelen göçmen ailelerinden büyük bölümünün Bulgaristan’da kalan yakınlarının Türkiye’ye serbest göçmen olarak gelmeleri sağlanmış ve böylece parçalanmış ailelerin birleşmesi gerçekleştirilmiştir. www.feyazbilgi.com

17 LOGO 16  Bulgaristan’dan son göç hareketi 1989 yılında Türk kökenli Müslüman Bulgar vatandaşlarının, Bulgar hükümeti tarafından Türkiye’ye göçe zorlanmaları ile başlatılmıştır. Göçmenler kitleler halinde trenlerle Türk sınırına bırakılmışlardır. Böylece Türkiye, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da görülen en yoğun ve zorunlu göç akımını yaklaşık üç aylık bir süre içinde kabul etmek durumunda kalmıştır. Bu dönemde 64.295 aileye mensup 226.863 kişi serbest göçmen olarak Türkiye’ye gelmiştir. Bu tarihten itibaren 1995 yılına kadar da aralıklı olarak gelen serbest göçmenlerin sayısı 27.224 ailede 73.957 kişiye ulaşmıştır www.feyazbilgi.com

18 LOGO 17  YUGOSLAVYA’DAN GÖÇLER  Yugoslavya’dan Türkiye’ye Cumhuriyet döneminde toplam77.431 aileye mensup olarak 305.158 kişi göç etmiştir. Bu ailelerden 1950 yılına kadar gelenlerden 14.494 kişi devlet tarafından iskan edilmiştir. Ailelerin diğer bölümü serbest göçmen olarak Türkiye’ye yerleşmişlerdir. Yugoslavya’dan yapılan göçün Yunanistan ve Bulgaristan’dan olduğu gibi politik zorlamalardan kaynaklanmadığı, göçün sosyo-ekonomik nedenlere dayandığı kabul edilmektedir www.feyazbilgi.com

19 LOGO 18 Mostar Köprüsü www.feyazbilgi.com

20 LOGO 19  ROMANYA’DAN GÖÇLER Romanya’dan 19.865 aileye mensup 79.287 kişi 1923 - 49 yılları arasında iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye gelmiştir. Ayrıca11.280 aileye mensup 43.271 kişide serbest göçmen olarak gelmiş ve daha önce gelen yakınlarının yerleştiği yerlere yerleşmişlerdir. Romanya www.feyazbilgi.com

21 LOGO 20  DİĞER ÜLKELERDEN GÖÇLER  Cumhuriyet döneminde Anadolu’ya Balkan ülkeleri dışında özellikle, müslüman olan veya Türk Dil grubuna bağlı olan ülkelerden iskanlı ve serbset göçmen olarak göç eden ailelerde olmuştur. Örneğin Türkistan’dan toplam 695 ailede 2.194 nüfus iskanlı, 214 ailede 684 nüfus serbest göçmen olarak, Afganistan’dan 1.006 ailede 4.163 nüfus iskanlı göçmen olarak gelmişler ve özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kırsal ve kentsel kesimde yerleştirilmişlerdir  Türkiye’ye son göç 1993 yılında olmuş ve Rusya’da yaşayan 150 Ahıska Türk ailesi iskanlı göçmen olarak getirilmiştir. Iğdır ilinde yapılmakta olan konutlara yerleştirilmeleri planlanmaktadır. www.feyazbilgi.com

22 LOGO 21  DOĞU TÜRKİSTAN’DAN GÖÇLER Doğu Türkistan adıyla bilinen Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi altındaki Uygur Özerk Bölgesi’nden 1951 yılında yapılan vaki müracaatlar üzerine 1853 Doğu Türkistanlı iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmişlerdir. Bunun dışında aynı tarihlerde Hindistan, Pakistan ve Suudi Arabistan üzerinden 500 Doğu Türkistanlı da serbest göçmen olarak kendi imkanlarıyla Türkiye’ye gelmişlerdir. İskanlı göçmenlerden 160 hane Niğde’ye, 63 hane Konya’ya, 100 hane Kayseri’ye, 56 hane Aksaray’a ve 150 hane Manisa Salihli’ye yerleştirilmişlerdir. İskanlı göçmenlere hane başına iki odalı birer ev ve nüfus başına 20 dönümden 30 dönüme kadar arazi dağıtılmıştır. Bu göçmenlerin bir çoğu bugün İstanbul’da bilhassa Zeytinburnu ve Güneşliköy’de ikamet etmektedirler. www.feyazbilgi.com

23 LOGO 22 1966’da ve 1979 yıllarında Afganistan üzerinden Doğu Türkistanlılar (90 hane) iskanlı göçmen olarak kabul edilmiş, bunlar da Kayseri ve İstanbul’a yerleştirilmişlerdir. Ayrıca 1982 yılında Afganistan-Çin sınırındaki Pamir yaylasından Doğu Türkistan kökenli Rahmankul Han’a bağlı 1.150 Kırgız Türkü iskanlı göçmen olarak kabul edilmiş ve Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulu Pamir köyüne yerleştirilmişlerdir. Bugün Türkiye’de yaklaşık 30.000 kadar Doğu Türkistan kökenli göçmen yaşamaktadır. www.feyazbilgi.com

24 LOGO 23  KIBRIS’TAN GÖÇLER 1570'te Osmanlı idaresine geçen Kıbrıs'a, Anadolu'nun güney vilayetlerinden 50-60 bin Türk yerleştirildi. Böylece, adanın nüfusu 200 000'e çıktı. Ada, İngilizlere kiralanınca (1878), buradaki Türk halkı, Anadolu'ya göç etmeğe başladı. Bu göçlerle 15 000 kişi Anadolu'ya geldi. Lozan antlaşmasıyla ada İngilizlere bırakılınca, göçler daha da hızlandı ve 24 000 kişi Türkiye'ye geldi. 1878'den itibaren göç edenlerin sayısı 70 000'i buldu. Gelenlerin çoğu Ankara, İstanbul ve İzmir'e yerleştirildi. www.feyazbilgi.com

25 LOGO 24  IRAK VE SURİYE’DEN GÖÇLER Suriye Türkleri, ferdi kaçışların dışında, 1945, 1951, 1953 ve 1967 yıllarında Türkiye’ye toplu olarak göçmüşlerdir. Sayıları kesin bilinmeyen bu göçmenler, Kırıkhan, İskenderun ve Adana’ya yerleştirilmişler Suriye www.feyazbilgi.com

26 LOGO 25  TÜRKİYE’DEN GÖÇLER Türklerin Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’ya akın etmelerinden sonra Anadolu giderek Türkleşmiştir. Bu sırada Asya’dan gelmeye devam etmişlerdir. Rumeli’ye geçtikten sonra bu defa buralara yerleşmeye başlamışlardır. 20. Yüzyılda bugünkü sınırların belirlenmesi ile bir çoğu Anadolu’ya geri dönse de yinede Topraklarımız dışında komşu ülkelerde bir çok Türk yaşamaktadır. www.feyazbilgi.com

27 LOGO 26  Beyin Göçü: Beyin göçü, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, sınırlı kaynaklarıyla yetiştirdiği insanları kaybeden az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları yavaşlamaktadır. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerin yetişmiş insanlara daha iyi olanaklar sağlaması bu ülkeleri olumlu etkilemiştir. Ülkeler arasında beyin göçü özellikle 1960'lı yıllarda hız kazanmıştır. www.feyazbilgi.com

28 LOGO 27  En çok beyin göçü veren ülkeler, Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Nijerya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleridir. Yapılan araştırmalara göre en çok göç veren 34 ülke içinde Türkiye 24. sıradadır. Önemli ölçüde beyin göçü alan ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya ve Fransa gelmektedir. Bazı ülkelerse hem beyin göçü alır hem de verir. Kanada bu tip ülkelerdendir. Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinden az miktarda beyin göçü almaktadır. www.feyazbilgi.com

29 LOGO 28  II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’dan kaçan bazı Yahudi bilim adamları yurdumuza geldiler ve Modern Türk Biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulundular. Cornelius Bischoff www.feyazbilgi.com

30 LOGO 29  İşçi Göçleri: II. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1952 - 1954 yılları arasında Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde ciddi bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Bu ülkelerin kalkınma çabaları dış ülkelerden önemli sayılabilecek bir iş gücü ihtiyacını beraberinde getirmiştir. www.feyazbilgi.com

31 LOGO 30  1952'lerden itibaren Federal Almanya yabancı işçi gücü çalıştırmaya başlamıştır. Portekiz, İspanya, Yunanistan ve İtalya Avrupa'da işçi göçü veren bazı ülkelerdendir.  Kuzey Afrika'da yer alan Cezayir, Fas ve Tunus gibi eski sömürge ülkeleri de özellikle başta Fransa'ya olmak üzere işçi göçü vermişlerdir.  Türkiye ve Yugoslavya da bu göç kervanına katılan ülkeler arasında yer almıştır. www.feyazbilgi.com

32 LOGO 31  Türkiye'den Avrupa ülkelerine yönelik ilk işçi göçü 1958-1961 yılları arasında yaşan­mıştır. Türkiye 1961'de Almanya ile işçi göçü antlaşması yapmıştır. Daha sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de yapmıştır. www.feyazbilgi.com

33 LOGO 32 Türkiye'de işçi göçünün zaman içinde hızla arttığı görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri;  Hızlı nüfus artışı,  Kırsal alanda isteklerin çoğalması ve çeşitlenmesi,  Gelir dağılımındaki bozukluklar,  İstihdam sorunları,  Kırsal kesimdeki gelirin düşük olmasıdır. www.feyazbilgi.com

34 LOGO 33  Önceleri Avrupa ülkelerine yapılan göçler, 1980li yıllardan sonra bazı Arap ülkelerine doğru yön değiştirmiştir. www.feyazbilgi.com

35 LOGO İÇ GÖÇLER 34www.feyazbilgi.com

36 LOGO www.feyazbilgi.com35

37 LOGO Türkiye’de Göçün Nedenleri  İTİCİ NEDENLER  Göç veren yerdeki olumsuzluklar  Hızlı nüfus artışı  Toprakların miras yolu ile parçalanması  İşsizlik  Alt yapı sorunları  Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik  Terör olayları  Tarımda makineleşme  Erezyon nedeniyle toprakların verimsizleşmesi www.feyazbilgi.com36

38 LOGO Türkiye’de Göçün Sebepleri ÇEKİCİ NEDENLER  Göç alan bölgelerdeki avantajlar  İş imkanları  Alt ve üst yapı(Eğitim-Sağlık) hizmetlerinin daha gelişmiş olması  Kültürel çekicilikler www.feyazbilgi.com37

39 LOGO Süresine Göre Göçler Sürekli Göçler Mevsimlik Göçler Göç eylemine katılan Göçe katılan insanlar insanlar,gittikleri sezonluk yer değiştirirler yerlerde bir yıldan ve sezon sonunda tekrar az olmamak koşulu ile göç verdikleri yörelere yerleşirler. dönerler. www.feyazbilgi.com38

40 LOGO Mevsimlik Göçe Örnekler  Örn1= Yaylacık faaliyeti  Örn2= İnşaat işçilerinin göçü  Örn3= Turizm çalışanlarının göçü ve turizme katılanların göçü  Örn4=Tarım işçilerinin göçü  A) Pamuk işçileri  B) Fındık işçileri www.feyazbilgi.com39

41 LOGO  Türkiye’de işçi gücünün zaman içinde hızla artmasının nedenleri;  1- Hızlı nüfuz artışı.  2- Kırsal alandaki isteklerin çoğalması ve çeşitlenmesi.  3- Gelir dağılımındaki bozukluklar.  4- İstihdam sorunları.  5- Kırsal kesimdeki gelirin düşük olması www.feyazbilgi.com40

42 LOGO BEYİN GÖÇÜ  Bilim adamlarının, yetişmiş eğitimli insanların yurt dışına olan göçü. www.feyazbilgi.com41

43 LOGO BEYİN GÖÇÜNÜN ETKİLERİ BEYİN GÖÇÜ VEREN ÜLKELER. Gelişmekte ve ya az gelişmiş ülkeler. Kalkınma hızları azalır. Örnek: Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Nijerya BEYİN GÜCÜ ALAN ÜLKELER Gelişmiş ülkeler. Kalkınma hızları artar. Örnek: İngiltere, ABD, Hollanda, İsviçre…. www.feyazbilgi.com42

44 LOGO TÜRKİYE’DE GÖÇÜN YÖNÜ  DOĞUDAN BATIYA  Kırsal kesimden Kentsel kesime  Geri kalmış bölgeden Gelişmiş bölgeye  Küçük kentlerden Büyük kentlere  İç kesimlerden Kıyı kesimlere  Not:Ülkemizde en çok göç, küçük kentlerden büyük kentlere doğru gerçekleşmektedir. www.feyazbilgi.com43

45 LOGO GÖÇÜN SONUÇLARI GÖÇ VEREN YERDE 1- Nüfus azalışı 2- Tarımsal üretimde azalma 3- Çevrenin bakımsızlaşması 4- Okul, sağlık ocağı vb. hizmet binalarının kapanması GÖÇ ALAN YERDE 1- Nüfus artışı 2- Çarpık kentleşme 3- Çevre kirliliği 4- Sosyal hizmetlerde aksama 5- Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik 6- Kent yaşamına uyum zorluğu 7-İşsizliğin artması www.feyazbilgi.com44

46 LOGO GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR.  1- Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı  2- Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.  3- Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal alanlara kaydırılmalı.  4- Kırsal kesimde sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalı www.feyazbilgi.com45

47 LOGO 46 GÖÇÜN MEKANSAL ETKİLERİ  Hızla artan nüfusla birlikte trafik sorunları çıkmıştır www.feyazbilgi.com

48 LOGO 47  Kentleri çepe çevre kuşatan gecekondu semtleri hızla büyümüş ve bazıları modern semtler arasına sıkışmış kalmıştır. www.feyazbilgi.com

49 LOGO 48  Göç alan yerleşim alanlarında iş alanları artmış ve çeşitlenmiştir. www.feyazbilgi.com

50 LOGO 49  Yerleşmeye uygun olmayan bu alanlarda konutlar yapılmış, yağmur sonrasında oluşan sellerde maddi zararlar meydana gelmiştir. www.feyazbilgi.com

51 LOGO 50  Hızlı göç, ormanlık alanların tahrip edilmesine ve buralarda yapılaşmaya yol açmıştır. www.feyazbilgi.com

52 LOGO 51  Fabrikalar, göçten önce yerleşim alanları dışındayken göçle birlikte yerleşim alanları içinde kalmıştır. www.feyazbilgi.com

53 LOGO 52  Şehirlerde nüfusun hızla artması sonucu taşıt ve konut sayısı giderek artmış ve bunun sonucunda çevre ve hava kirliliği artmıştır. www.feyazbilgi.com

54 LOGO 53www.feyazbilgi.com


"www.feyazbilgi.com 1 Hoş Geldiniz FEYAZ BİLGİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ www.feyazbilgi.com 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları