Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Hasan DEĞİRMENCİ TTB-PHK. SAĞLIK “Yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Hasan DEĞİRMENCİ TTB-PHK. SAĞLIK “Yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik."— Sunum transkripti:

1 Dr.Hasan DEĞİRMENCİ TTB-PHK

2 SAĞLIK “Yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali” Dünya Sağlık Örgütü Doğrudan ilgili ve ilişkili olduğu için bunlara bir de “EKONOMİK YÖNDEN” iyi olma koşulu eklenmektedir.

3 SAĞLIK SİSTEMİ NEDİR? Sağlık sistemi; amacı doğrudan sağlığı geliştirmek olan her türlü hizmeti bünyesinde barındıran girdi, süreç, çıktı ve sonuç (etki) unsurlarından oluşan bir bütündür.

4 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ En yalın olarak, vatandaşın çeşitli nedenlerle başvurduğu ilk sağlık kurumu ve bu kurumda üretilen sağlık hizmeti “birinci basamak sağlık hizmeti” olarak tanımlanabilir. Birinci basamak sağlık hizmeti, ülkelerin sağlık sistemlerinin olmazsa olmaz parçasıdır. (Starfield,1998. Boerma 2003)

5 NEDEN SAĞLIK REFORMU? Sağlık harcamalarında artış (teknoloji, yaşlanan nüfus, toplumsal algı, beklenti artışı), Toplumun sağlık bakım sistemlerine ilişkin memnuniyetsizliği (kalite, verimlilik, eşitlik konularında sorgulama), Medyanın etkisi (İktidar baskısı ya da medya patronlarının reformdan umdukları rant paylaşım arzusu), Nüfusun önemli bir kesiminin sağlık güvencesinden yoksun olması, Uluslar arası kuruluşların etkisi (DB ve IMF’nin verdikleri kredi ve faizlerini tahsil etme ve yeni müşteri bulma amaçlı proje desteği sağlama), Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme (sağlık, eğitim, ziraat ve ticaret sektöründe EİP, YUP, SUP ile proje desteği ve teşvikler sağlama). (Tsuda et al. 1994, Foster et al. 1994, Foltz et al. 1994)

6 SAĞLIK REFORMLARININ AMAÇLARI Maliyetleri sınırlama, Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve tüketicileri memnun etmek, Nüfusun büyük çoğunluğunu sağlık güvencesi kapsamına almak, Eşitliği sağlamak, Verimlilik ve mevcut kaynakların daha etkili bir şekilde kullanımı, Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği arttırma.

7

8 1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1989-1991 DPT Sağlık Sektörü Master Planı 1992 I. II. Ulusal Sağlık Kongreleri 1993 1994 Sağlık reformu yasa taslaklarının hazırlanması 19951999 Erken genel seçimler nedeniyle sürecin aksaması 2002 Sağlıkta Dönüşüm Programı 2004 Aile hekimliği yasasının kabulü 2005 GSS tasarısının Meclise gönderilmesi 1991 I. Sağlık Projesi 1994 II. Sağlık Projesi 1998 Kişisel sağlık sigortasının meclise sunulması 2004 SSK ve Kamu hastanelerinin SB’na devri Bakar C, Akgün S (2005) Türkiye'de Sağlık Reformları; Sonu gelmeyen hikaye

9 yeniden uyum programının DÜNYAYA HEDİYESİ Tıbbi yoksulluk (Medical poverty) Kamu ve özel sağlık hizmetlerinde cepten harcamaların yükselişi, aileleri yoksulluğa sürüklemekte ve zaten yoksul olanların yoksulluğunu artırmaktadır.

10 Tıbbi yoksulluğun etkileri Tedavi edilmemiş hastalık Sağlık hizmeti kullanımında azalma Uzun dönem yoksullaşma Bilinçsiz ilaç kullanımı

11 YUP’ un sağlık durumu üzerine olan etkileri IMF/WB programlarını uygulayan bazı ülkelerde BÖH’ün değişimi ÜlkeBebek ölüm hızı (Binde)Değişim (%) 19801985 Etyopya146168+ 15,1 Mali154174+ 26,5 Madagaskar71109+ 53,5 Uganda97108+ 11,3 Tanzanya103110+ 6,8 Somali146152+ 4,1 Kenya8791+ 4,6 Kaynak : Loewenson 1993

12 SAĞLIK REFORMU DEĞERLENDİRMESİ Birinci basamak sağlık hizmetlerinin özellikleri; Yapısal Özellikler 1. Alt yapı ve insan gücü dağılımı 2. Finansman 3. Birinci basamak hizmetini sunan sağlık çalışanı Uygulama Özellikleri 1. İlk başvuru 2. Kapsayıcılık 3. Süreklilik 4. Eşgüdüm Sağlık sistemi reformlarının kısa vadede sadece sağlık çıktıları ile analizi olanaklı değildir. (Guy Hutton,2000)

13 ÖzellikDeğişkenÖlçümlerİşlevsel tanımlama ErişimErişebilirlikDoktor muayenesine kadar geçen süre Aynı gün muayene edilme % Klinikte bekleme süresi15 dk’dan az bekleme % Hasta görüşüKliniğe yakınlıkKliniğin yakında ya da çok yakında olma % Kliniğin çalışma süresiÇalışma saatlerini kullanışlı bulma % MemnuniyetHizmete ulaşımdan çok memnun olma % Özel bakım yeterliliğiAcil bakımın kullanımıBir yılda acil bakım kullanma % Hastane bakımı kullanımıBir yılda hastaneye yatma % KapsayıcılıkKoruyucu hizmetlerin kullanımı Kan basıncı ölçümüBir yıldaki TA bakım % BağışıklamaBir yıldaki bağışıklama % Mamografi3 yıldaki mamografi % PAP smear3 yıldaki PAP smear % SüreklilikBakım kaynaklarını düzenli kullanma Eksra özel sigortaEksra özel sig. Satın alma% Teknik kalite Muayene uzunluğuKapsamlı muayene10 dk’dan fazla süren muayene % Kullanıcı memnuniyetiMuayeneden memnuniyetMuayeneden çok memnun olan % I.Larizgoitia, B.Starfield/Health Policy 41 (1997) 121-137

14 SAĞLIK REFORMLARININ EŞİTLİK VE YETERLİLİĞE ETKİSİNİ AÇIKLAYAN ÇERÇEVE İzlem Kriterleri Nüfusun sağlık düzeyi (mortalite, 2500 gr altı doğumlar, bulaşıcı hastalık prevalansı gibi) Bakıma erişim Bakım kalitesi Sistem kapasitesi Sunumda eşitsizlikler Brownell et al. Social Science and Medicine 52 (2001) 657-670

15 SAĞLIK REFORMLARININ SONUÇLARI İTİBARİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Sürdürülebilirlik (sistemin dışarıdan müdahale olmadan işleyişini sürdürebilme kapasitesi) Erişim (sağlık hizmetleri kullanımında karşılaşılabilecek fiziksel ve ekonomik engellerin düzeyi) Hakkaniyet (sağlık durumu, sağlık hizmetleri kullanımı ve erişimi konularında farklı sosyo-ekonomik veya bölgesel gruplar arasında farklılık olmaması) Kalite (sağlık sisteminin işleyişi için gerekli kaynakların varlığı- yapısal kalite-, sistem tarafından kaliteli hizmet sunumu-süreç kalitesi-, kullanıcılar tarafından algılanan kalite-çıktı kalitesi-) Etkililik ve Etkinlik (sağlık hizmetlerinin amaçlarına ulaşması) Teksöz, Kaya, Helvacıoğlu. TEPAV 26.03.2009

16 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TEMEL YAKLAŞIM Toplumun sağlık düzeyi göstergeleri Nüfus başına düşen birinci basamak hekimi BSH’nin “özelliklerinin” gerçekleştirilebilme durumu. a- İlk başvuru (hizmetin mevcut olması, erişilebilirlik, randevu- sıra alma, ödeme gücü, kabul edilebilirlik), b- Süreklilik (bilgi sürekliliği, yönetsel süreklilik, ilişki sürekliliği), c- Kapsayıcılık /bütüncül hizmet (hizmetlerin bireylerin tüm gereksinimlerini kapsaması,tam bireysel bakım), d- Eşgüdüm /koordinasyon. Manisa İlinde Bir Yıllık Aile Hekimliği Değerlendirme Raporu. Manisa Tabip Odası TSH Komisyonu. 02.02.2009

17 Düzce, Edirne, Bolu, Adıyaman araştırmaları. Manisa, Denizli yıllık raporları İzmir Acil Servisler Raporu …

18 Artık kendimi hamal gibi hissediyorum, tek farkım hasta taşımak. Mide bulantısına bile gönderiliyoruz. Yine geçen gün 2 istasyondan daha hekim çekilmiş. Sıra ne zaman bana gelecek diye kaygılanıyorum. Peki beni ne yapacaklar. Rüyalarımda bile bana “nerene kaldınız ulan!” diye bağıran kişiler görüyorum. Üzerimize yürüyen hasta yakınları artık çok sıradan geliyor, alıştık herhalde. Bu kadar eğitim ve tecrübe yok sayılırken, sorunlarımız çözülmek bir yana, dinlenmiyorken, bu işler duruluncaya kadar bir hastaneye mi sığınmalıyım? Neresi ve ne olursa olsun bir uzmanlığa başlayacağım. Şikayet, şikayet, şikayet… Sistemin suçunu hep biz mi ödeyeceğiz? 38 yaşında erkek, evli, eşi ev hanımı, 1 çocuklu, 112 istasyonunda çalışan pratisyen hekim Geçinmekte zorlanıyorum, zaten hekim eksiği nedeniyle artan nöbetlere ilaveten özel bir ambulans şirketinde de ayda 8-10 nöbet tutuyorum. Çocuğum bensiz büyüyor.

19 24 yaşında, yeni mezun evli bayan, eşi uzmanlık öğrencisi, çocuk yok, devlet hastanesi acilinde çalışan pratisyen hekim Kelle koltukta çalışıyoruz. Şiddet ben ve arkadaşlarım için sıradanlaştı. Acaba bugün neler yaşayacağım diye nöbete geliyorum. Bu şekilde kaç yıl daha dayanırım bilmiyorum. TUS’a çalışıp 4-5 yıl daha sorunları ertelemek iyi olacak sanırım. Performans ile bozulma başladı biliyoruz,ama yine de aynı işlem ve girişimi yaptığımız uzman hekimlerden daha düşük para kazanmak ağırıma gidiyor. Burası artık acil servis değil 24 saat hizmet veren poliklinik haline geldi. Acil vakalar bize ulaşamıyor. Bekliyorlar. Hata yapmaktan korkuyorum. Hasta hakları, yönetimin baskı aracı haline geldi. Savunma yazmaktan yorulduk. Karakola, mahkemeye de gider gelir olduk.

20 49 yaşında erkek, evli, eşi emekli bankacı, 2 çocuklu, ASM’de aile hekimi olarak çalışıyor Kendime ait bir odam ve bir yardımcı sağlık personelim oldu…Patron muyum neyim!!! Yandaki arkadaş odasını boyattı, klima, masa ve koltuklar aldı. Kulağıma geliyor almadı aldırdı diye ama günahı kendi boynuna. Bende mi yaptırsam?.. Poliklinik yükü çok fazla, sabah giriyor, akşamüzeri çıkıyorum odamdan. Çoğu zaman yan odadaki arkadaşımı(!?) dahi göremiyorum. ASM’den 18.30 gibi çıkabiliyorum. Mobil hizmeti olmak avantaj oldu, çünkü mobilde olanın hastalarına biz mobili olmayanlar bakıyoruz. Vatandaş bizi benimsedi. Bazı arkadaşlar işi azıttı. Sünnet düğününe katılıp altın takanı da var, velinimetim diye hastasının bir dediğini ikiletmeyen de. Ben iki arada bir derede kaldım. Ödün vermedim önceleri, ama listem 2900’lere düşüverdi, şimdilerde biraz daha esnek davranıyorum. Ama her şey bana şaka gibi geliyor. Son derece esnek bir mesaimiz oldu. 10’da gelenimiz de var, çok ilginç sağlık ocağında 5 dakika için ortalığı yıkan hastalar şimdi, kuzu gibi… Denetim de kılık kıyafet kontrolü de yok. Ayrı cumhuriyetleriz…

21 Sorunlar var ama sağlık müdürlüğü pratik önerilerle sorunları aşıyor.(her ilçeye ayrı model oluştu)..!!! Şu anda avanslar için fatura istenmiyor ama bazı arkadaşların ne olur ne olmaz diye etraftan fatura topladığını duyar olduk. Gerçekten bu paraları faturasız vermeye bilir hatta geriye dönük belgelememizi isteyebilirler mi? İlk kez ben de huysuz bir hastayı listem dolu diye reddettim. 2 gebe sümen altı bekliyor. Bağlı nüfusların kayıt altına alınması, hastalarla ilgili her türlü bilgiye bilgisayar ortamında ulaşmak olumlu bir kazanım oldu… Nasıl olsa param var diye banka kredisi ile ev aldık, şimdi ya sözleşmem yenilenmez yada ücretler düşürülürse diye kabuslar görüyorum. Hastalardan eve çağıranlar oldu ilk zamanlar..(Gece telefon edenler!!!!) Sağ olsun dernek, Aile Hekimliğinin eve çağırmak olmadığını bizzat sağlık müdürlüğüne açıklamak zorunda bıraktı… Doktor değiştirmek için tehdit edenler oldu.. ilk 6 ay sonunda epey hasta sirkulasyonu yaşandı. Bağlı nüfusları artırmak için mahalleye, akrabalara, arkadaşlara, cemaatlere gidenler oldu Kimi hekimler bir an önce 4000 sayısına ulaşmak için Köy muhtarları ile anlaştı…vs

22 33 yaşında kadın, bekar, 2 çocuklu, ASM’de sözleşmeli ASE olarak çalışan hemşire. AH’leri müdürlükle sözleşme imzalar ve sözleşmeleri hak edenlerin bile iptal edilemezken, benim sözleşmem AH’nin iki dudağı arasında. Bunu da bana çok net hissettiriyor. Belki daha iyi maaş alıyorum ama birlikte çalıştığım AH ile aramda uçurum var. Emekliliğime de yansımıyor üstelik. Pek çok arkadaşımla aram bozuldu. Depresyondayım biliyorum… İş yüküm zaten çok fazla, aşılar, enjeksiyon pansuman, müdürlük ve TSM’nin kendisinin bile neden istediğini bilmediği istatistikler, ama asıl ağrıma giden AH’nin angarya istekleri. Ben bir hemşireyim! Temizlik elemanı değil… Bölgeye çıkamıyorum, bölgeyi bırakın, telefon faturasını ödemek için bile izin alamıyorum. Gebe ve bebekleri telefonla bilgi alarak izlem yazıyor. Geç tespit gebeleri ve aşı periyodu geçen bebekleri sisteme girmiyor ya da aşı ve izlem yapmış gösteriyorum. Yoksa performans yiyoruz. Maaşımın azalması bir yana AH’nin suratı ve fırçası daha ağır geliyor. Yıllık iznimi dahi AH ile çakıştırmak zorundayım, ama izinde bile uğrayıp aşı ve izlemleri yapmak/yazmak kaydıyla.

23 33 yaşında, evli, eşi öğretmen, 1 çocuklu TSM hekimi Eski sağlık ocağı binasında, ama bu kez üst katta TSM adı verilen grup başkanlığındayım. Galiba!.. Çünkü yılın 6 ayı geçici görev adıyla sürgüne gidiyorum. Yarın nerede çalışacağını bilmemek, yıllardır çalışmadığın acilde tek başına, tercih etmediğin aile hekimliğini zorla yapmak zorunda kalmak ruhunu sıkıyor insanın. AHBS üzerinden “Sayın Aile Hekimi” diye başlayan yazılar gönderen sağlık müdürlüğü, söz konusu TSM çalışanları olunca grup başkanını arayarak “1 saat içinde filanca yere 2 doktor ismi verin” diyor. Bu kadar mı gözden çıkarıldık. Performans kaygısı nedeniyle kayda alınmayan gebelere, bebeklere bakmaya başladım. Ama bu beni rahatlatmıyor, çünkü fark etmediğim daha ne kadar ı var?! Ben kimim? Neyim? Bir görev tanımım bile yok! Bir de PDC çıktı, şimdi sizi hastanelere belki de il dışına atayacağız diyorlar. Bu başımıza gelenlerden kurtuluşum yok gibi geliyor. Kendi başımın çaresine bakmak zorundayım. Evde eşim de neden parayı reddettiğimi soruyor, beni o da anlamıyor…

24 Tavuk karası olup göremeyen, kabakulak olup duyamayan, ateşi nedeniyle bilinci bulanık hastalarımız ise; Her ne kadar katılım payları ve son artışlarla, bir miktar canı sıkılsa da MEMNUN Katkı paylarına aklı ermese de, eskiden aldığı ilaçların bir kısmını şimdi alamasa da her eczaneden ilacını alabilmesi hoşuna gidiyor. Cepten ödeme yapmak zorunda kalsa da gece 4’de numara alma sırasına girmeden istediği özel hastaneye gitmek ilaç gibi geliyor. Her ne kadar eve çağırdığında gelmese de kızının nikahına çiçek bile göndermese, onun doktorunun, aile hekiminin olması kendisini özel hissettiriyor.

25 AİLE HEKİMLİĞİNDE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ NE DURUMDA? KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

26 Aile Hekimlerinde Aşılama oranları %98-100 Gebe izlemleri %98-100 Bebek izlemleri %98-100 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ O Zaman Sorun Ne??

27 Verilen rakamlar performansa dahil parametreler…%95 in altına inerse maaş kesintisi oluyor… Birçok hekimim verdiği %95-%100 lük değerler doğru değerler…Ama…. Bu değerler kayıtlı nüfus üzerinden yapılan hesaplamalar…Yani hedef nüfus yok Tespit edilmeyenden hesap soran yok Performansa dahil olmayan koruyucu hizmetler ne durumda…. net bilgi yok… KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

28 GEBELER NASIL TESPİT EDİLİYOR Aile sağlığı merkezine yolu düşerse Kadın doğumcu tetanoz aşısı için yönlendirmişse Gebelik testi yaptırmaya gelmiş ve pozitif çıkmış ise Herhangi bir nedenle hekime başvururken “karnı burnunda” görülmüşse!!!! KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GEBE TESPİT EDİLMİŞ OLUYOR

29 BEBEKLER NASIL TESPİT EDİLİYOR Gebe tespitine göre daha şanslılar; Anneyi GEBELİKTE tespit etmişsek sorun yok Annesi tespit edilmemiş ise Kucakta bebek görüldüyse Bebek FKU için gelirse Bebek muayeneye gelmiş ise Aile aşıya kendi getirmişse KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ BEBEK TESPİT EDİLMİŞ OLUYOR

30 Teşekkürler


"Dr.Hasan DEĞİRMENCİ TTB-PHK. SAĞLIK “Yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları