Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni İletişim Teknolojileri ve Küreselleşme Öğr. Gör Mehmet Akif BARIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni İletişim Teknolojileri ve Küreselleşme Öğr. Gör Mehmet Akif BARIŞ."— Sunum transkripti:

1 Yeni İletişim Teknolojileri ve Küreselleşme Öğr. Gör Mehmet Akif BARIŞ

2 Küreselleşme Nedir?  Fikir olarak küreselleşme  Düşünsel gelişmeler  Coğrafik keşifler  Bilim ve teknik alanında gelişmeler gelişmeler  Ticari gelişmeler(ipek yolu, sömürgecilik, ABD)  Sermaye ve para üzerinden etkileşim,  Soğuk savaş – kapitalizmin zaferi

3 Küresellşemeye yönelik yaklaşımlar  Yeni Teknolojiler ->küresellşeme ve parametreleri  Üstten küreselleşme & Alttan küresellşeme  Amerikan anlayışına göre(evrensellik, laiklik, bireycilik, akılcılık)  Modernite Felsefesi  Ulus-devlet  “Think globally, act locally”  Devletin ideolojik aygıtları + YİT  CNN(Irak savaşı örneği)  Başka bir küreselleşme boyutu var mıdır?

4 Küresellşemeye yönelik yaklaşımlar  Fransız İhtilali ve Rönesansın ardından iki zümre  Emperyalist, Batılı ülkelere karşı  Zapatistalar, El-Kaide, Aum Shrinkyo, Çevreci ve Küreselleşme Karşıtları  Gülen Hareketi?  Adem-i Merkeziyetçilik (decentralization)  Ulusaşırılaşma(Transnationalization)

5 Küresellşemenin Boyutları  Haberleşme*  Toplumsal*  Siyasi  Ekonomik  Kültürel*

6 Küresellşemenin ve YİT  Bir bireyin, grubun, etkinliğin, dilin, kültürün, ticaretin aynı anda farklı mekanlarda izlenebilir, yaşanabilir ve kendini gösterebilir olması küreselleşmeyi en çok tanımlayan olgudur.  Global Köy(McLuhan)  hızlanmasından ve enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeden kasıtla yeni bir küresel düzenin ortaya çıktığı  Yeni medya, bir bölümü bilgisayarlara(bilgi işlem) özgü işlemleri, bir bölümü ise iletişim araçlarına(haberleşme telekomünikasyon ve yayıncılık) özgü yapıları barındıran iki yönlü, ‘melez’ bir medyadır.

7 Küreselleşme ve YİT  1)Ölçek, giderek artan genişlikte global ağlar,  2)Bütünleşme olanakları, birbirinden ayrı medya sistemlerini bir araya getirmesi  3)Taşınırlık(özellikle içerik bakımından),  4)İnteraktivite, izleyici/kullanıcı ve kullandıkları içerik ve sistem arasındaki ilişki  5)Uzman sistemler ve içeriklerle ilişkilendirilmesi, bağlanması,  6) Son fark ise değişimin hızı, medya türleri arasında hızlıca geçiş yapma imkanı.

8 Küreselleşme ve YİT  Teknolojik gelişmeler ve iletişimin kolaylaşması ile dünya giderek küresel anlamda küçülmektedir.  Büzüşme (ABD başkanına twit atabilmek…)  İkinci medya çağı (Poster)  Eski teknolojiler birkaç azınlığın çoğunlukla iletişim kurmasına izin vermekteyken, çoğunluğun istek ve beğenileri azınlık tarafından belirlenmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ise çoğunluğun kendi istediği enformasyona ulaşmasına izin vermektedir  Değişen izleyici/okuyucu/dinleyici kitlesi

9 Küreselleşme ve YİT  İbadetten beslenmeye herşey teknoloji üzeirnden  Gündelik yaşamdaki değişimler  Olguların küreselleşmesi  Olgular karşısında küresel rıza üretimi (Ahlak, kültür, dil, şiddet, aile yapısı, tüketim)  Sibernetik mekanlar


"Yeni İletişim Teknolojileri ve Küreselleşme Öğr. Gör Mehmet Akif BARIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları