Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TERÖRİZM Yrd. Doç.Dr. Nesrin Kenar 1. TERÖRİZM NEDİR? 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TERÖRİZM Yrd. Doç.Dr. Nesrin Kenar 1. TERÖRİZM NEDİR? 2."— Sunum transkripti:

1 TERÖRİZM Yrd. Doç.Dr. Nesrin Kenar 1

2 TERÖRİZM NEDİR? 2

3 ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:  “ çeşitli yarı ulusal gruplar tarafından, önceden planlanarak, sivil hedeflere karşı gerçekleştirilen, siyasal olarak motive olmuş şiddet.... genellikle izleyicileri etkilemek amaçlanmıştır.” 3

4 FBI:  “bir hükümete, sivil halka veya onun bir parçasına gözdağı vermek veya baskı yapmak için, kişilere veya mülke karşı, siyasal ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesinde yasadışı güç veya şiddet kullanımı”  Terörizmi ayrıca, terörist örgütün kaynağı, merkezi ve amaçlarına bağlı olarak iç veya dış terörizm olarak tanımlamaktadır. 4

5 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: “ Terörist, bir ülkenin onayından bağımsız olarak hareket eden kişi, veya, siyasal etki yaratmak amacıyla, sivillere veya hükümetlere ait olan mülkiyete zarar vermek veya sivillere zarar vermek amacıyla hareket eden, bir ulusun resmi parçası veya bölümü olarak tanınmayan bir grubun bir parçası veya tek bir kişi.” 5

6 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “Saldırı” ve “Saldırgan” tanımı: Birleşmiş Milletler Şartı’nın VII. Bölüm 39. Maddesinde ifade edilen “saldırı” tanımı, yaklaşık 30 yıl süren tartışmalardan sonra 14 Aralık 1974 tarihinde Genel Kurul’un XXIX. oturumunda benimsediği 3314 no’lu kararı ile yapılmıştır Buna göre saldırı “bir devlet tarafından Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel prensiplerine aykırı bir biçimde başka bir devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı silahlı kuvvet kullanmak” şeklinde tanımlanmıştır 6 6

7 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Milletler Cemiyeti’nin “terörizm” tanımı: Milletler Cemiyeti’nin 16 Kasım 1937 tarihli “Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme” ile terör eylemleri tanımını yapmıştır Sözleşmenin 1. maddesinin 2. paragrafına göre, “isteyerek veya planlayarak bir devlete yöneltilen ve belli kişilerin, grupların yada kamuoyunun zihninde dehşet yaratmayı amaçlayan eylemler” terör eylemleri olarak tanımlanmıştır Sözleşme 26 devlet tarafından imzalanmış ancak sadece 1 devlet onaylamış ve hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir Milletler Cemiyeti aynı zamanda “Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulması Sözleşmesi”ni de benimsemiştir ancak bu Sözleşme de hayata geçmemiştir 7 7

8 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizm” tanımı: BMGK 8 Ekim 2004 tarihli oturumunda 1566 no’lu Kararı terör eylemleri tanımını yapmıştır Buna göre “Sivillere karşı işlenenler dahil olmak üzere, genel olarak halkta veya bir grup kişide yahut belli kişilerde korku ve dehşet durumunu kışkırtmak maksadıyla ve ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet yahut rehin alma, halkın bir kısmını bir şeyi yapmamak yönünde korkutma, bir hükümeti veya uluslararası bir örgütü belli bir eylemi yapmaya veya yapmamaya zorlama niyetiyle işlenen; yürürlükteki uluslararası sözleşmelere göre suç sayılan; hiçbir koşulda, siyasi, felsefi, ideolojik, ırki, etnik, dinsel veya benzer doğadaki başka hiçbir nedenle haklı gösterilemeyecek eylemler” terör eylemleri olarak tanımlanmıştır 8 8

9 ABD SAVUNMA BAKANLIĞI: “Terörizm, hükümetler veya toplumlara baskı yapmak veya gözdağı vermek amacıyla, daha çok siyasal, dini veya ideolojik amaçlara ulaşmak için, bireylere veya mülkiyete yönelik yasadışı güç kullanma, güç tehdidinde bulunma veya şiddet uygulamaktır” 9

10 Terörizm Tipleri Ulusal terörizm, dışarıdan katkı almadan, hükümetin birimlerine yönelik terörist etkinlikleridir. Oklahoma City buna bir örnektir. Uluslararası terör, yabancı kökenli ve/ya da ülke dışında bulunan gruplar tarafından yönlendirilen terörist eylemleridir. 11 Eylül olayı buna bir örnektir. 10

11 TERÖRİZM TİPOLOJİLERİ  Uluslararası ve Yerel  Uluslararası: Terörist eyleme birden fazla ülkenin vatandaşlarının ve topraklarının karışmasıdır Diplomatik kurumlar, uluslar arası insani kurumlar ve uluslar arası şirketlere saldırıları kapsamaktadır. Çatışmanın doğası da uluslar arası hale getirebilir. (Keşmir vb.  Yerel: Terörist eylem sadece bir ülkenin vatandaşlarını içerir. 11

12 TERÖRİZM  Terörizm, bombalama, yaralama, hijacking veya suikast eylemi şeklinde gerçekleşmekle beraber, ne bir tesadüf ne de kendiliğinden olan bir olaydır,  Terörizm siyasal, ideolojik veya dini amaçlarla sivillere karşı planlı şiddet kullanımıdır. 12

13 TERÖRİZM 1. Önceden tasarlanmış—planlı bir şekilde geliştirilmiş, şiddet eyleminden daha öte bir eylemdir. 2. Siyasal bir eylemdir—mafyanın para almak için kullandığı şiddet eylemindeki gibi sadece suç eylemi içermemektedir- mevcut siyasal düzeni değiştirmek amacıyla düzenlenmiştir. 3. Sivil hedeflere yöneliktir—askeri hedeflere yöneltilmemiştir 4. Bir ülkenin ordusu tarafından değil, yarı ulusal gruplar tarafından gerçekleştirilir 13

14 TERÖRİZM  Terörizm stratejisi konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan askeri taktikleri içeriri  Konvansiyonel olmayan taktikler:  Propaganda  Psikolojik operasyonlar  Paramiliter eylemler  Ekonomik eylem  İletişim mücadelesi 14

15 TERÖRİZM  Terörizm, siyasal değişiklik yaratmak amacıyla planlanarak yapılan ve korku uyandıran bir eylemdir.  Bütün terörist eylemler şiddet veya şiddet tehdidi içerir.  Bu şiddet eylemleri, hükümet dışı gruplar veya bireyler tarafından gerçekleştirilir 15

16 TERÖRİZM  Terörist eylem sadece panik yaratmaz aynı zamanda hedef ülkede hükümete ve siyasal liderliğe güveni de zedeler.  Bu nedenle terörizm saldırının kurbanları üzerindeki etkisinin ötesine ulaşacak psikolojik etki yaratmak amacıyla düzenlenir.  Teröristler, rakip etnik ya da dini grup, ülkenin tamamı ve siyasal liderliği veya uluslar arası toplum gibi daha geniş bir gruba ulaşmış olurlar. 16

17 TERÖRİZM  Terörist grupların genellikle birkaç üyesi, sınırlı ateş etme gücü ve nispeten az örgütsel kaynakları vardır.  Bu nedenle terörist örgütler, kendilerine ve amaçlarına dikkat çekmek için, dramatik, daha çok şaşırtıcı, kanlı ve yıkıcı vur-kaç tarzı şiddet eylemlerine yönelirler.  Şiddetleri ile oluşturdukları reklam vasıtasıyla teröristler güç, etki ve manevi destek sağlamaya çalışırlar. 17

18 TERÖRİZM  Terörizm doğası gereği siyasal bir eylemdir.  Çünkü, çıkar elde etme amaçlanmıştır ve başkalarını boyun eğme, anlaşmaya varmaya zorlamak amacıyla güç kullanımını içerir.  Bir terörist saldırı tanıtım sağlayarak ve saldırının ardındaki organizasyona dikkat çekerek güç sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 18

19 TERÖRİZM  Teröristler, bazı şeylerden mahrum bırakıldıklarını, bazı konularda engellendiklerini iddia ederek şiddet kullanımını haklı çıkarmaya çalışırlar ve siyasal değişme sağlamaya çalışırlar.  Ayrıca bu tartışmalardan hareketle terörizmin kendileri için tek yol olduğunu iddia ederler. 19

20 TERÖRİZM  Terörizm tarih boyunca pek çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmıştır.  Terörizmin nedenleri tarihsel, kültürel, sosyal, psikolojik, ekonomik veya dini- veya tüm bu nedenlerin birleşimi olabilir.  Bazı teröristler, nükleer enerji karşıtlığı ve hayvan hakları gibi çok özel konular nedeniyle motive olurlar. 20

21 TERÖRİZM  1990’larda terörist eylemlerin sayısında azalma olmakla beraber, bu saldırılarda ölen kişi sayısında artış vardır.  Teröristlerin yüksek teknolojiye sahip silahları elde etme imkanlarının olması terörist eylemlerin daha öldürücü olmasına yol açmıştır  İntihar saldırılarının artması da ölüm oranını arttırmıştır 21

22 Terör Yöntemleri Ateşli Silahlar Patlayıcı ve Yanan Araçlar Kimyasal Ajanlar Biyolojik Ajanlar Nükleer Silahlar 22

23 TERÖRİST YÖNTEMLER  Adam kaçırma(Kidnapping)  Suikast ( Assassination )  Bombalama  Kundakçılık ( Arson )  Pusuya düşürme (Ambushes)  Gözdağı verme ( Intimidation )  Uçak/Gemi kaçırma ( Hijacking ) 23

24 TERÖRİZM ŞEKİLLERİ  Bombalama  Suikast  Rehin alma  Tehdit etme  Öldürme  Altyapı sistemine saldırı düzenleme  Hükümet darbesi /Hükümet devirme 24

25 TERÖRİZM SİLAHLARI  Bombalar  Ateşli silahlar  Kimyasal ve Biyolojik Silahlar  Uçak/Gemi Kaçırma (Hijacking) 25

26 Dikkat Edilmesi Gereken Şüpheli Posta 26

27 Kimyasal Ajanlar Kimyasal ajanlar insanları ya öldürür ya da sakat bırakır, hayvanları ya da ekinleri yok eder Bazı ajanlar tatsız ve kokusuzdur. Ani ya da gecikmiş etkileri olabilir. 27

28 Kimyasal terörizme İlişkin Örnek Sarin sinir ajanı ile Tokyo Metrosuna 20 Mart 1995’te saldirida bulunuldu. 12 kişi öldü ve 53 kişi ağır yaralandı. 28

29 29 Biyolojik Terörizm Hastalık, terör ve ölüm saçmak için mikrop ya da zehirlerinin yayılması Su, gıda, hava ya da ambalajlarla infeksiyon yayılabilir. Mikroplar –Bakteriler –Virüsler –Zehirler (Toksinler)

30 Nükleer Terörizm Havalandırma sistemi ya da patlamayla radyoaktif malzemelerin yayılması Nükleer soğutma sisteminin bozulması ve radyoaktif malzemelerin sızmasına neden olma Nükleer bir silahın patlatılması Askeri olmayan terörizm dışında, hiçbir zaman nükleer malzeme kullanılmamıştır. 30

31 31 Bu Yeni Bir Şey Midir? 14. Yüzyılda – Kaffa –Kırım yarımadası üzerinde bulunan kent –Vebalı cesetler surların üzerinden şehire fırlatılarak kente vebanın bulaşması sağlandı.

32 32 Bu Yeni Bir Şey Midir? 19. Yüzyıl Fransa-Kızılderili Savaşı İngiliz subayları, Fransızlarla ittifak içinde bulunan Kızılderililere, çiçek hastalığı kurbanlarının örtülerini vermişlerdir. Kabilelerde salgın ortaya çıktı Grupları güçsüz bırakmak için etkin bir yöntem

33 Terörizmin Erken Tarihi Terör siyasi amaçlara ulaşmak için kullanılmıştır ve uzun bir geçmişi vardır. –M.S. 66 – 72 yıllarında Roma işgaline karşı oluşan direniş sonucunda Romalı askerler öldürülmüş ve Roma mülküne zarar verilmiştir. Terör işgale karşı koymak amacıyla kullanılmıştır. Arthur H. Garrison 33

34 Terörizmin Erken Tarihi İntihar şehitliği,işgaciler tarafından öldürülen kişilerin cennete gitmeleri biçiminde ödüllendirilmeleri anlamına gelmektedir. Birçok dinde ve toplulukta binlerce yıldır bulunmaktadır. Bir düşmana karşı sergilenen terörizm sıklıkla dini bir görev gibi algılanmaktadır. Arthur H. Garrison 34

35 TERÖRİZMİN TARİHİ  “Terörizm” terimi ilk olarak 1789-1799 Fransız Devrimi sırasında benimsenen yeni hükümet sistemini tanımlamak için kullanılmıştır.  Bu dönemde terör, Fransız devrimini düşmanlarından kurtarmak ve böylece demokrasi ve halka ait yönetimi geliştirmek amacıyla kullanılmıştır.  1773-1794, Jacobenler tarafından Robespierre hükümeti döneminde devlet tarafından terör yöntemine başvurulmuştur. 35

36 TERÖRİZMİN TARİHİ  66-73 A.D. -Roma İmp. İşgaline karşı Yahudi ve Filistinli gruplar terörist eylemler düzenlemişlerdir  Narodnaya Volya (People’s Will) ilk modern terörist grup olduğu düşünülmektedir, Çar yönetimi karşıtı idi  20. yy. ikinci yarısında terörist eylemlerde büyük artış görülmüştür 36

37 Terörizmin Modern Tarihi “Terörizm” terimi Fransız İhtilalinin Terör Hükümeti döneminde ortaya çıkmıştır (1793 – 1794). Devlet destekli terör bu dönemde başlamıştır. Terörizm ile siyasi şiddet arasındaki sınır bazen belirsizdir. Devlet Terörizminin Hedefi: muhalefetini ortadan kaldırmak, güç kurmak, örneğin Arjantin’de kaybolan kişiler gibi Arthur H. Garrison 37

38 Terörizmin Modern Tarihi Anarşistler 19. Yüzyılın sonlarına doğru görülmeye başladılar. Bireysel terörizm –hükümeti yıkmak için bir kişiye yönelik yapılan seçici terör, örneğin Lincoln suikastı. Belgelerle propaganda …terörist eylemleri –Terörizm iletişim, propagandanın aracı oldu. Arthur H. Garrison 38

39 Terörizmin Modern Tarihi : Yirminci yüzyılın ortalarında terörizm sömürge çatışmalarında her iki tarafın aracı haline geldi. Yirminci yüzyılın son 20 yılında dine dayalı terörizm sıklaştı. Diğer bir terörizm biçimi ise, sanayi ve tarımı yok eden ekonomik terörizmdir. Arthur H. Garrison 39

40 Terörizmin Modern Tarihi : Terörizm Asimetrik bir savaştır. –Asimetrik savaş, daha zayıf bir ordunun daha güçlü bir orduya karşı yürüttüğü rastgele/belirsiz şiddettir (Allen, 1997). –Asimetrik savaşın özelliği çarpışırken beklenmeyen,alışık olunmayan taktiklerin kullanılmasıdır (Craig, 1998). Arthur H. Garrison 40

41 Saldırı Yöntemi Açısından Tüm Dünyada Son 30 Yılda ki Olaylar 41

42 UÇAK KAÇIRMA  1931: İlk uçak kaçırma eylemi  1947-1967: ~40  1967-1976: ~385  1987-1996: ~212 42

43 TERÖRİZMİN MODERN TARİHİ  19. yüzyılda anarşistler ortaya çıktı  Bireysel terörizm : Bir kişiye karşı yöneltilmiş terör : örn. Suikast  Propaganda vasıtasıyla terörizm iletişim aracı oldu  20. yy. ortalarında sömürgeler nedeniyle ortaya çıkan çatışmalarda iki tarafça da kullanılan bir araç oldu  20. yy.ın son 20 yılında din temelli terörizm sık kullanılmaya başlandı  Ekonomik terörizm : Endüstri ve tarımsal alanları yıkmaya yöneliktir 43

44 Nedir? Nereden kaynaklanmaktadır? Niçin başvurulur? Nasıl önlenir? Terörizmden neden korkarız? 44

45 Terörizm Kanunsuz bir şiddet eylemidir. Hükümetleri ve toplulukları tehdit eder. Siyasi, dini ve ideolojik hedeflere yöneliktir. 45

46 46 Şiddet nedir? Şiddet –bir kişinin, (grubun, örgütün, vb) –bir başkasını, (grubu, vb) –fiziksel ya da psikolojik bütünlüğünü bozacak biçimde –doğrudan saldırıyı ya da –kurbanlar ile saldıran arasında doğrudan ilişkinin olmadığı –yıkıcı hareketleri içeren –her hangi bir durum ya da hareket (Van Soest and Bryant, 1995).

47 47 Terörizm Tanımı zor –Politik olarak güdülenmiş, –askeri olmayan grupları da hedefleyen –planlanmış, –bazı gruplar tarafından yürütülen ve –genelde halkı etkilemeyi, travma yaratmayı hedefleyen davranışlar.

48 TERÖRİZMİN AMAÇLARI  Terörist grubun amacına dikkat çekmek  Grubun gücünü göstermek  Mevcut hükümetin gücünün zayıflığını göstermek  İntikam almak  Lojistik destek sağlamak  Hükümetin bir davranışı yapmasını sağlamak 48

49 TERÖRİST HEDEFLER  Askeri kurumlar  Hükümet kurumları  Büyük şehirler  Uluslararası havaalanları  Halka açık yerler 49

50 50 İntihar terörizmi Karmaşık bireysel, psiko-sosyal ve örgütsel bir fenomen Kişinin kendisi ölürken “düşmanlarını” da öldürmesi anlamındadır. Özellikleri: –Sıklıkla sivillere yöneliktir. –Politik değişiklik olmasını hedefler

51 51 İntihar bombacısı Yeni bir fikir ve uygulama değildir.

52 52 İntihar terörizminin tarihçesi Birinci yüzyılda 11.14 yüzyıl aralığında orta doğuda İkinci Dünya Savaşında Japon pilotlar kamikaze Günümüzdeki intihar terörizmi 1983 te Lübnan’da başlamıştır.

53 53 Son yıllarda… Sri Lanka’da Tamil Gerillaları Türkiye’ de PKK Hamas, Filistin İslami Cihat El Kaide Rusya’da Çeçenler

54 54 Soykırım Politik, kültürel ya da ırksal bir grubu sistematik ve amaçlı olarak yok etme anlamındadır. 1900-1990 aralığında yaklaşık 170 milyon insanın bu yolla hayatını kaybetmiştir.

55 55 Şiddetin nedenleri Bu konuda psikolojik, sosyolojik, antropolojik, biyolojik, nörolojik ve kültürel kuramlar var. Şiddeti gerçekleştiren çocuk ve gençlerin özellikleri

56 56 POLİTİK ŞİDDETİ ETKİLEYEN ETMENLER

57 57 Burada daha çok psikolojik ve sosyal psikolojik etmenler vurgulanacaktır.

58 58 Terörist profili Belli bir profilden söz etmek çok zor Psikolojik otopsi yapılamıyor

59 59 Kültür Kültür ve politik bağlam politik şiddeti etkilemektedir. Ancak bu bağlamların intihar bombacılarının psikolojik özelliklerini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir

60 60 Kültür:Toplumcu/ bireyci Kültür şiddet uygulama konusunda bireyleri daha cesaretlendirici ya da heves kırıcı olabilir. Toplumcu kültürlerde şiddet görece daha fazla.. Nedeni, gençlerin şiddete bakışı.

61 61 Onur Bazen özellikle toplumcu kültürlerde onur saldırgan ve şiddet dolu davranmak için çok haklı bir gerekçe olarak ele alınabilmektedir.

62 62 Ana-baba etkisi ve aile Ana-baba tutumlarının soğuk ve cezalandırıcı olmasının her kültürde gençlerin saldırganlıklarında payı olduğu düşünülür. Özellikle doğu toplumlarında ana babaya karşı fazla sorumluluk ve bağlılık vardır.

63 63 Aile etkisi İntihar bombacıları bazı aileleri için bu bir onur kaynağı Parasal, sosyal ve spiritüel faydaları, olduğu düşünülerek, intihar bombacıları (onlara göre şehitler), aileleri tarafından sevgi, hayranlık, idealleştirme içinde ele alınır

64 64 Cinsiyet Cinsiyet nadiren bir intihar bombacısı ya da terörist olmak için bireysel ya da örgütsel güdülenmeler içinde merkezi bir önemi sahiptir..

65 65 Kadın olma-1 PKK, kadınları dağda sık yer değiştirirken yavaş oldukları için bu tip görevlendirmelerde kullanılma eğilimindedirler. Filistin’de erkekleri bazı güvenlik bölgelerine yollamak daha zordur. Kadınlar hamile rolü yapabilirler ve aramalarda onlara daha saygılı davranılır

66 66 Kadın olma-2 Şantaj, tutucu toplumlarda kadınların terör gruplarına katılmalarında ve kullanılmalarında baş vurulan yollardan biridir. Tutucu kültürlerde intihar bombacısı bir kadın öldükten sonra “bir yıldız” statüsüne ulaşabilir Kadın olmayla değil kültürel rollerle ilgili.

67 67 Psikolojik değişkenler Tek profilin olamayacağı belirtilmişti. Yine de bir terör örgütüne katmak üzere yandaş arayanların peşinde oldukları gençlerin genel özellikler kabaca şunlardır (Stern, 2003): –Başı belada –Zihinsel olarak fazla olgun olmayan –Çalışması için baskı gören ama iş bulamayan –Sosyal güvenlik ağı olmayan –Hayatı anlamsız bulan

68 68 Bazı özellikleri Kendini saldırgan gruplara adayan kişilerde bazı treytler olduğu düşünülmektedir (Tobeña, 2004): –Başat olma –Risk almaya eğilimli olma –Korkusuzluk –Saldırganlık –Kendini beğenmişlik –İtaatkar olma –Politika yapmada kural tanımama

69 69 Bunlara ek olarak –Kendini cezalandırma –Dindarlık –Kendini tanrının mesajcısı olarak algılama

70 70 Kendilik değeri Düşük kendilik değerleri, bazı engellenmişlikleri ve başarısızlıkları vardır ve örgüt onlara tanınma, kabul ve “başarı” olanağı verir.

71 71 Güdülenmeleri Milliyetçi güdülenmelerin yanı sıra travma ve öç alma gibi bireysel güdülenmeler yaygındır. Sıklıkla savunma amaçlı olarak bu işe kalkıştıkları algısındadırlar.

72 72 İkinci grup güdülenmeleri.. kültürden kaynaklanmaktadır –Göç almak –Göç vermek –Kültürlerin çatışması temel konulardır. Ardından Yalnızlaşma Kimlik kaybı Anlam arayışı Marjinalleşme Macera İkincil travmaya sahip olma Kurtarılmayı bekleme gelir (Speckhard, 2005).

73 73 Hipotetik profil Dindar Kimlik arayan Hayalci Kolay etkinen, eleştirel düşünmeyen Saf Sihirli düşüncelere sahip o Kişisel ün peşinde ve Kişisel sorunlarına yanıt arayan gençler (Orbach, 2004)

74 74 Diğer özellikler, Genel olarak –sosyal işlev bozukluğu (babasız, arkadaşsız ya da işsiz olma) ya da –intihar belirtileri ya da –kayda değer psikopatolojileri yoktur.

75 75 Psikodinamikler İntihar teröristleri sıklıkla –Karizmatik bir liderden etkilenirler –Grubun sosyal yapısından etkilenirler –Akıl dışı inançları (öldükten sonra onlara ne olacağı ile ilgili) vardır –Beyinlerinin yıkanmış olabilir (Salib, 2003) Kolayca manipule edilebilen, kırılgan, incinebilir kişiler liderlerce seçilir

76 76 Diğer intihar edenler? İntihar bombacıları diğer intihar edenlerin sahip olduğu risk etmenlerine sahip görünmemektedirler. Dolayısıyla tipik intiharcılar değildirler

77 77 Sosyal ve bağlamsal etmenler Sadece psikolojik temelli açıklamalar yetersiz kalıyor (Arena ve Arrigo, 2005).

78 78 Sosyo-demografik özellikler-1 Yaş Orta doğuda sadece gençler değil çocuklar ve çocuk sahibi orta yaşlılar da intihar bombacısı olmaya başlamışlardır (Hoffman, 2003).

79 79 Sosyo-demografik özellikler-2 Lübnan’daki intihar bombacılarının yaşları 16-28 arasında, Filistinlilerinki 18-38 arasında değişmektedir (Merari, 2004) Sri Lanka’da ise çok daha genç olan intihar bombacısı olma eğilimindedirler (Cited in, Lester,Yang, & Lindsay, 2004)

80 80 Sosyo-demografik özellikler-3 Lübnan’lı intihar bombacılarının çoğu bekardır ve erkektir. Filistinli bombacılar her zaman yoksul ailelerden gelmemektedir. Terörizmle yoksulluk arasında bağ kurmak gerçek kaynakları görmemizi engelleyebilir (Krueger and Maleckova, 2002).

81 81 Eğitim Çoğu yaşıtlarına göre iyi eğitim almışlardır (Bond, 2004; Lester, Yang, & Lindsay, 2004; Speckhard, 2005)

82 82 Sosyal psikoloji Hem kişisel hem de bağlamsal etmenler hareketi etkilese de grup içindeki bireyin davranışlarına ilişkin çalışmalar durumun kişilikten daha iyi bir yordayıcı olduğunıu göstermektedir. (Atran, 2004).

83 83 İntihar bombacısı olarak eğitilmek-1 Seçilen gençler (İsrailde) 3-5 kişilik küçük gruplara ayrılarak bomba yapmak, hedef seçmek, zamanlama vb konularında çok özel olarak eğitilirler.

84 84 İntihar bombacısı olarak eğitilmek-2 Şehit kademesinde tanrı katında ve cennetin en iyi yerinde bulunacakları belirtilir. Kanlarının ilk damlası toprağa değer değmez tanrı katında olacakları ve hiçbir acı duymayacakları söylenir.

85 85 Ölüme hazırlama Ölümle karşılaşma anına yönelik eğitimde, korkuların azalması, istekliliğin artması, öfkenin harekete geçmesi, saldırganlığın hedefe yönlendirilmesi için ölüme farklı bir anlam verilir: “ Tanrı için”

86 86 Medya Teröristler, radyo,TV, internet aracılığı ile mesajlarını yayabiliyorlar. Şehitlere vaad edilen öbür dünya ödüllerinin gösterilmesi, onların kahraman olarak ilan edilmeleri de gençleri etkileme taktiklerdendir.

87 87 Din Din sıklıkla politik şiddetin kılıfıdır. İslamcı gruplar cennet sözleriyle dinci propaganda yaparlar. 1980-2001 yıllarını araştıran bir çalışmanın sonuçlarına göre intihar bombacıları ile dinsel kökten dincilik arasında bir bağ bulunamamıştır. Din intihar terörizminin nedeni değil ancak terörist taktikler için güçlü bir hızlandırıcıdır.

88 88 Çocuk askerler ve psikoloji Şu an dünyada 300.000 çocuk asker vardır. Sıklıkla yoksul ailelerden seçilirler. Seçilme nedenleri: Çocukların iknası kolaydır. Göze çarpmazlar, kolay eğitilirler, ucuzdurlar, kolayca korkutulabilir ve yönlendirilebilirler..

89 89 Çocuk askerler Silahları, savaşı görerek büyüdükleri için bu kavramları olağan gibi algılamaktadır. 6 yaşında bile olanları vardır. Ölümü, doğru yanlışı bilmeden savaşa dahil edilirler. Silah kullanmanın gücünden, statüsünden etkilenirler. Yavaş yavaş adam öldürme konusunda duyarsızlaştırılırlar

90 90 Sonuç Politik şiddet karmaşık bir insan olma durumudur. Nedenlerinin fazlalığı çözüm için farklı yolların düşünülmesi gerektiğini anımsatır. Ekonomiyi düzeltmek, okullarda çatışma ve öfke kontrol eğitimi vermek tek başlarına yanıt gibi görünmemektedir.

91 “…savaş, toprakları ve şehirleri almayı hedefler; terörizm birkaç kişiye zarar vermeyi ve hedeflerine ulaşmak için birçok insanı korkutmayı amaçlar.” NYTimes, 1/6/2000 “Korkuyu, perdeye yansıtmaktan çok, izleyicilerin zihinlerine yerleştirmek” 91

92 Korku, bilmemezlikten gelmeden, doğar. Emerson, 1837 92

93 Terörizmde Küresel Eğilimler 1999—2000 Vakalar %8 Artış Göstermiştir. –1999’da 392’den 2000’de 432’e yükselmiştir Ölen İnsan Sayısı Artmıştır. –1999’da 233’den 2000’de 405’e Avrupa Dışında Her Bölgede Saldırılar Artmıştır. Bombalama Halen En çok Tercih edilen Taktik Olarak Kullanılmaktadır. Trendin Değişmesi Beklenmiyor 93

94 Terörist Tehditler Milliyetçilik / Ayrılıkçılık Yönetimler Arası Sorunlar Geçici Gruplar Radikal Dinci / Köktencilik Terörizmin Diğer Şekilleri 94

95 Terörizme İlişkin Sonuçlar Terörizm eski çağlaraait bir taktiktir. Terörizm bir iletişim biçimidir. Terörizm özel bir şiddet ve asimetrik savaş tipidir. Terörizm barış, kriz ve savaş zamanında kullanılır. Terörizm, psikolojik yöntemlerle, amacına ulaşmak için korku yaratır. Terörizm siyasi bir eylemdir. Arthur H. Garrison 95

96 Biyoterörist Saldırıların Anatomisi Beş yıllık hazırlık Bir günde gerçekleştirme İlk Vakaya Tanı 3 Günde İlk Ölü Birçok Ölü Terörizm çok zaman ve planlama gerektirir 96

97 Terörizmin Özelliği Güçlü siyasi özelliklerinden dolayı terörizm, diğer suçlardan farklıdır. Farklı görüşlere bağlı olarak terörizmin tanımı kişiden kişiye değişir. Bir kişi için terörist olan, diğer birisi için savaşçı olabilir. 97

98 TERÖRİZMİN NEDENLERİ  Siyasal değişiklik  Sosyal değişiklik  Aşırılık (Extortion)  Irkçılık / Milliyetçilik  İdeolojik anlaşmazlık 98

99 İDEOLOJİK TERÖRİZM  Solcular (Devrimci)  Sağcılar (Muhafazar)  Soruna yönelik  Dini 99

100 TERÖRİST HAREKETLER  Solcu Gruplar: Red Army Faction (Germany), Red Brigades (Italy), Action Directe (France), Japanese Red Army (Japan), Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC, Colombia)  Sağcı Gruplar: Ku Klux Klan, Aryan Nations, The Order (USA), Combat 18 (UK)  Bölgesel/toprak çatışmaları nedeniyle kurulmuş gruplar: PLO (1970), Popular Front for the Liberation of Palestine vs. Kach and Kahane Chai (Israel and United States), veya IRA/PIRA vs. Ulster Volunteer Force, Ulster Defence Association, LTTE (Sri Lanka) 100

101 İDEOLOJİK GRUPLARIN TAKTİKLERİ  Solcu gruplar, çoğunlukla Marxist-Leninist  Kapitalist sınıfın liderlerine karşı sembolik saldırılar düzenlerler ve sosyalist bir devrim yaratmaya çalışırlar.  Genellikle yerel eylemlerde bulunurlar ve az sayıda kayıp verirler  Her zaman eylemlerinin sorumluluğunu üstlenirler  Sağcı Gruplar: Neo-Fascist or Neo-Nazi, bazen dini gruplarla bağlantı kurarlar  Sosyalist devrimi önlemek için gerginlik yaratma stratejisi benimsemişlerdir  Çoğunlukla hedef ayrımı yapmazlar, kamusal alanları bombalamaları görülür  Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmezler ve eylemlerini savunmazlar 101

102 DEVRİMCİ - SOLCU TERÖRİZM (1960 – 1980)  Az sayıda üyesi vardır  Ayrıcalıklı lider  Tüm siyasal sistemi yıkmak için halk ayaklanması yaratma arayışındadırlar  Şiddet özgürlük davranışı olarak kullanılır  Uzlaşma sağlanamaz  Yeni sol, solculuğun başarısızlığı ile hayal kırıklığına uğradığından kapitalist sistemi çökertmek için şiddete yöneldi 102

103 DEVRİMCİ SOLCU TERÖRİZM Red Army Faction (West Germany) (1968- 1998?) Red Brigades (Italy) (1969-1982) Weathermen (U.S.) (1970s) Japanese Red Army (Japan) (1970-present) Action Directe (France) (1977?) Potere Operaio (Italy) (1968-1975) 103

104 DEVRİMCİ SOLCU TERÖRİZM  Köylüler tarafından desteklendi, entellektüeller tarafından yönlendirildi  Daha çok Latin Amerika’da görüldü  Geniş kapsamlı gerilla savaşı taktiğini kullandı  Mücadele kırsal alandan şehire kayınca terörizme başvuru arttı  Bu gruplar ciddi devrim tehdidi yaratarak hükümetlere önemli sorun oluşturdular. 104

105 DEVRİMCİ SOLCU TERÖRİZM FARC, Revolutionary Armed Forces of Columbia (1964) ELN, National Liberation Army, Columbia (1965) Shining Path, Peru (1980) Tupac Amaru, Peru (1984) Tupamaros, Uruguay (1962-1973) ALN, National Liberation Action, Brazil (1968- 1974) 105

106 SAĞCI TERÖRİZM  Ku Klux Klan ABD’de oluşturuldu  Avrupa’da yükselen Faşizm ve Rusya’da devrimden sonra solcuların güçlenmesine karşı savaş yıllarında oluşturulmuştur.  1970’lerde sol karşıtı olarak tekrar ortaya çıkmıştır  1990’larda ırkçılık karşıtı, anti-semitik ve hükümet karşıtı olarak ortaya çıkmıştır 106

107 İSLAMCI TERÖRİST GRUPLAR  Gruplar: e.g. Al-Jihad (Mısır), GIA (Cezayir) Al- Aqsa Martyrs Brigade and Hamas (Filistin)  ‘Salafist’ (reform): yönetime karşı cihad ilan ederek ayaklanma  İslami kuralları yayma  Al-Qaeda ABD’nn hedef almaktadır  Sol terörist gruplar gibi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmektedir 107

108 DİNİ / DİNİ-SİYASİ TERÖRİZM  Zealots/Sicari : İsrail (100 A.D.) Roma İmp işgaline ve kendi öğretilerini izlemeyen Yahudilere karşı kullanıldı  Assassins : Irak (1100 A.D.) Haçlılara karşı intihar saldırıları düzenlediler. Ismaili Shi’ites.  Thugs : Hindistan (1300 A.D.) Kali’nin bağımsızlığı için yolcular kaçırıldı.  Anabaptist Münsterity : Hollanda (16. yüzyıl) Katolik ve Luteryanlara karşı Yeni Kudüs’ün temizlendirilmesi ve İsa’nın dönüşüne imkan sağlamak için savaştılar 108

109 DİNİ TERÖRİSTLERİN MOTİVASYONLARI  Terörizmde genel bir artış yaşanmakla beraber son on yılda dini terörizm belirgin şekilde artmıştır  Dini teröristler dünyada bazı şeylerin yanlış gittiğine inanırlar  Askeri işgal, bazı değerlerin kaybolması ve globalleşme halkın kendi kültürünü, kimliğini ve dinini yitirdiğini düşünmesine yol açmıştır  Bu gruplar nükleer, kimyasal ve biyolojik silah elde etme yollarını aramaya başlamıştır 109

110 DİNİ TERÖRİZM  Kendi dinini kaybetme korkusu  Kendi haklılığını göstermek  Kendi inancına saldırıda bulunanları cezalandırma  Kendi inancından olmayanlara saldırı  Kendi kültürünü ve dinini savunma 110

111 DİNİ-SİYASİ TERÖRİZM - 1980’DEN GÜNÜMÜZE  Dinin dava için veya dini ve ulusal amaçlara destek sağlamak amacıyla kullanılması  Büyük dinler, yeni yorumlar ve mezhepler  Amaçlara ulaşmada milliyetçi terörizmin başarısız olmasından kaynaklanır  İran devriminin etkisi  Soğuk savaş sona erdiğinde SSCB’den sol milliyetçi grupların desteği sona erdiğinde ortaya çıkmıştır 111

112 DİNİ / DİNİ-SİYASİ TERÖRİST GRUPLAR 1980’DEN GÜNÜMÜZE Hezbollah (Party of God) (1982) HAMAS (Islamic Resistance Movement)(1987) Kahane Chai (formerly Kach or “Thus”) (Israel) (1990) Aum Shinrikyo (1987) Al Qaeda (1988) 112

113 SÖMÜRGE KARŞITI TERÖRİZM: (1950-1960)  İrlandalılar İngilizlere karşı (1880 ve 1890)  Kenya’da Mau Mau İngilizlere karşı (1950- 1963)  EOKA (National Association of Cypriot Fighters) İngilizlere karşı (1954-1960)  Irgun Zvai Leumi (National Military Organization)Filistin’de İngilizlere karşı (1931- 1948)  Algerian National Liberation Front (FLN) Fransızlara karşı (1954-1962) 113

114 MİLLİYETÇİ AYRILIKÇI / ETNİK TERÖRİZM 1960-GÜNÜMÜZ Front de Liberation de Quebec (FLQ) (1963) Basque Fatherland and Liberty (ETA) (1959) Kurdish Workers’ Party (PKK) (1974) Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (1976) Puerto Rican Independent Armed Revolutionary Movement (MIRA) (1967-1971) and Armed Forces of National Liberation (FALN) (1974- 1983) Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (1967) 114

115 Çözümün Tarafları Merkezi Devlet İlgili Etnik Topluluk Etnik Ayrılıkçılığa Dayalı Terörizm 115

116 Yurtdışındaki diaspora İstikrarlı dış destek “Özgürlük mücadelesi” söylemi Temsil iddiası Etnik Ayrılıkçılığa Dayalı Terörizm 116

117 Terör örgütleri çözüm sürecinin tarafı olarak ön plana çıkmaya çalışmakta, meşruiyet kazanmaya çabalamakta ve şiddet eylemleriyle süreci sekteye uğratabilmektedir. Silah bırakmaya yanaşmayan terör örgütleri çözümün önündeki en büyük engel haline gelmektedir. Bu nedenle terör örgütlerinin tasfiyesi ve örgüt mensuplarının rehabilitesi ve topluma kazandırılması, terör örgütlerinin faal olduğu etnik sorunların çözümü için gereklidir. Etnik Ayrılıkçılığa Dayalı Terörizm 117

118 İspanya ve İngiltere’nin terörle mücadele deneyimleri, teröristle mücadele boyutunu içeren çok boyutlu bir terörle mücadeleye işaret etmektedir. Sadece güvenlik tedbirleri yeterli olmadığı gibi sadece demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve sosyo- ekonomik kalkınma programlarının da sonuç vermediğini göstermektedir. İspanya ve İngiltere’nin Terörle Mücadele Deneyimleri İspanya ve İngiltere’nin Terörle Mücadele Deneyimleri 118

119 Siyasi Alan Sosyoekonomik Alan Güvenlik Alanı Uluslararası İlişkiler Alanı Bütüncül Yaklaşım İspanya ve İngiltere’nin Terörle Mücadele Deneyimleri İspanya ve İngiltere’nin Terörle Mücadele Deneyimleri 119

120 TERÖRİZME DEVLET DESTEĞİ VE HAYDUT DEVLETLER  Devlet Terörizmi: Fr devrimi sonrası  Devlet destekli Terörizm: terörist grupların devletler tarafından desteklenmesi.  İran: devrim ihracı- 1980-, Hizbullah  ABD: İran’da Musaddık’ın desteklenmesi ;Şili’de Pinochet’ in desteklenmesi ; Nikaragua’da Contra’ların Sandinista gerillalarına karşı desteklenmesi  Haydut Devletler (rogue states)s: Oyunu kurralarına göre oynamayı reddeden devlet. Bugün terörizmi destekleyen devletler için kullanılır 120

121 DEVLET DESTEKLİ TERÖRİZM  Rus devrimine karşı çıkan devletleri devirmek amacıyla Lenin tarafından kullanıldı  1980’lerde Soğuk Savaşın bir parçası olarak ortaya çıktı ve Bulgaristan ev K.Kore tarafından desteklendi.Diğer yandan bu dönemde Libya ve Suriye de teröre destek veriyordu  Bugün terörizmi destekleyenler: İran, Suriye ve Sudan. 121

122 TERÖRİZMİN SİYASAL MOTİVASYONLARI  Devletler veya gruplar self-determinasyon ve sömürge yönetimine son verme arayışındalar  Sol ve sağ yönelimli ideolojiler  Siyasal motivasyonlar  Halka gözdağı vermek  Siyasal muhalefeti zayıflatmak veya yok etmek  İsrail, Kenya ve Cezayir bağımsızlık kazanmak amacıyla terörizmi kullanmıştır 122

123 11 EYLÜL SALDIRILARI  Dünya Ticaret Merkezi  ABD’de en büyük binadır  ABD zenginliğini ve egemenliğini temsil eder  DTM’nin bombalanmasının nedenleri:  İsrail’e ABD desteği  ABD hükümet ve toplumunda dinin zayıflığı  ABD’nin İslama oluşturduğu tehdit 123

124 ABD’de terörizme bağlı ölümlerin tüm ölümlere oranı Ortalama yıllık ölümler Terörizme bağlı Tüm nedenlere bağlı Oran(%) 1990825342030.0003 2001289324046240.12 124

125 2001 yılında terörizm niçin üzerinde fazla dikkat topladı? 1990’lı yıllarda terörizme bağlı ölme riski oldukça düşüktü ve 2001 yılında birçok hastalığa göre de düşük bulunmaktaydı. 11 Eylül 2001 tarihinde ölüm hızı 500 kat arttı. Teröre bağlı genel ölüm hızı çok yüksek olmamıştır. Düşük riske rağmen, yarattığı şok, sürpriz ve korku ABD’ni ve bütün dünyayı sardı. 125

126 YIKICI FAALİYETLER  Propaganda:  Güvenlik ve hükümet güçlerine karşı yanlış bilgi yayınlamak  IRA’nın siyasal kanadı, Sinn Fein,1980- 1990’larda Kusey İrlanda’da propaganda kampanyası yürütmekte başarılı olmuştur  Pasif direniş:  İşçileri grevler düzenlemeye zorlamak veya teşvik etmek, hukuk kurallarını işlemez hale getirmek, işçiler, köylüler ve öğrenciler arasında huzursuzluk yaratmak 126

127 YIKICI FAALİYETLER  Bölücülük:  Hükümet eylemlerini provoke etmek amacıyla ayaklanma çıkarma  Yerel yöneticilerin korkutulması  Şantaj ve korkutma yoluyla para toplama  Fiziksel kaynaklara zarar vererek hükümetleri zayıflatmak  Askerlere ve polis güçlerine saldırmak  İletişim hatları, köprüler, telefon hatları ve mağazalar vb.hedef alınır 127

128 Bilişim Terörü ve Bilişim Savaşları 128

129 Bilişim Suçları Tanımı Teknolojinin gelişmesi ile beraber artış gösteren bilişim suçları, “teknolojinin yardımı ile genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar vermek” olarak tanımlanabilir. 129

130 Bilişim Suçları Belli başlı Bilişim Suçları –Telekomünikasyon hizmetleri hırsızlığı –Bilgisayar Sistemlerinin başka suç işlemek için kullanılması –Bilgi Korsanlığı, Sahtecilik ve Kalpazanlık –Kötü,Çirkin görüntü ve kayıtların yayılması –Tehdit ve Gasp –Siber Terör 130

131 Artan Ağ Güvenliği İhlalleri Kaynak : CERT 131

132 Zayıflık Sayısındaki Artış Kaynak : CERT 132

133 Bilişim Suçlarının Sebepleri Gerekli Etkenler :  İrade ve Motivasyon  Fırsat 133

134 Saldırgan Profili 134

135 Saldırı Saldırgan İlişkisi Saldırı sayısı artıyor Saldırgan sayısı artıyor Saldırgan’ın bilgi düzeyi düşüyor !! 135

136 Saldırgan Kitlesi Hedefli ve Bilinçli Saldırgan Hedefsiz ama Bilinçli Saldırgan Hedefli ama Bilinçsiz Saldırgan Hedefsiz ve Bilinçsiz Saldırgan 136

137 Saldırgan Kitlesi - I Hedefli ve Bilinçli Saldırgan, –Belli bir amacı var –Sistematik çalışıyor –Bilgi seviyesi yüksek –Kendini saklamaya özen gösteriyor –Kendine özel araçlar kullanıyor –Tehlikeli ve Gerçek Kötü 137

138 Saldırgan Kitlesi - II Hedefsiz ama Bilinçli Saldırgan –Amacı yok –Internet’te rastlantısal hedefler seçiyor –Belli bir sistematiği yok –Kendini saklamayı çoğunlukla başarıyor –Bilgi düzeyi yüksek ama bu işi kişisel eğlence amaçlı yapıyor –Yakalanma kaygısı var 138

139 Siber Savaş Nedir? Tanım Konvansiyonel Savaşla Benzerlikleri Konvansiyonel Savaşla Farklılıkları 139

140 Siber Savaş - Tanım Politik amaçlı hackingle gerçekleştirilen sabotaj ve espiyonaj ( wiki ) Ülke bazlı veya uluslararası grupların, ülke içi ve/veya ülkeler arası network ve teknolojik altyapılarına bilerek zarar vermek Siber savaş, hedef sistemin bilgi sistemlerine zarar verme amacıyla ve politik amaçla oluşturulmuş saldırı Başka ülkelerin sistemlerine girmek, bilgi çalmak, zarar vermek amacıyla yapılan saldırılar 140

141 Siber Savaş Farklılıklar İnsanoğlu Yok Uzaktan kontrol edilen savaş cihazları Gözetleme Teknolojileri Yöntemler Hassas Verileri Çalmak Zararlı Yazılımları Yüklemek Espiyonaj 141

142 Siber Savaş Benzerlikler Organizasyon Ordu Kolluk Kuvvetleri Silahlar Soğuk Savaş Niyetli Zarar Vermek Karartma Operasyonu Terörizm Algı Yönetimi 142

143 Siber Terörizm Siber Terörizm Nedir? Terörizm Nedir? 143

144 Siber Terörizm Terör? Kesin Tanım Yoktur Devlet Yaklaşımlarına Göre Değişir Mesela Silahlı/Silahsız Sivilleri Öldürmek/Öldürmemek İç Savaş-Kışkırtma 144

145 Siber Terörizm BM ye göre, Silahlı çatışma ve/veya savaş esnasında taraf olmayan sivillere kasten öldürmek veya yaralamak terörizm olarak adlandırılır. Kimine göre terörist, kimine göre şehit Özgürlük savaşçısı mı, katil mi 145

146 Siber Terörizm FBI ya Göre Terörizm Kişi veya mülklere kanunsuz güç veya şiddet kullanarak, politik veya sosyal nedenlerle, devletin, bir topluluğun gözünü korkutmak veya baskı altında tutmak ABD Dışişleri Bakanlığına Göre Politik amaçlı ve bilerek tasarlanmış, şiddet amaçlı, silahsız kişilere alt ulus topluluk ve/veya gizli ajanlar tarafından yapılan eylemlerdir 146

147 Siber Terörizm ABD Ulusal Altyapı Koruma Merkezine Göre Siber Terör Korku ve baskı oluşturma amacıyla, karışıklık ve şüphe yaratılarak politik, sosyal veya ideolojik bir hedef doğrultusunda bilgisayar ve teknolojik altyapılar kullanılarak yapılan zarar verme, yok etme, çalma gibi yasadışı eylemlerdir. 147

148 Siber Terörizm E-devlet Sistemleri Su Sistemleri Hava Trafik Sistemleri SCADA Sistemleri Sağlık Sistemleri Ulusal Güvenlik 148

149 Siber Terörizm Kullanımı Kolay İnkarı Koay Ucuz Hazırlanması Kolay Düşük Ölüm Oranına Karşın Yüksek Etki Uluslararası İlişkiler veya Activist Eylemlerdeki Yumuşak Güç Die Hard 4.0 149

150 Algı Yönetimi A kutbunun B kutbuna, B kutbunun kabul etmeyeceği bir olguyu, güç kullanarak yaptırma veya uygulatmasıdır Algı doğruyu görmenizi sağlar. Bunu birkaç farklı açıdan gerçekleştirebilir Savaş başlayınca ilk kaybolan gerçekliktir. Algı, alıcının süreci anlaması için verdiği bilinç çabasıdır. Dışarıdan bağımsız değildir. Güçlü bir bağ vardır Bilgi çağında, algı yönetimi güçlü bir silah olduğu gibi bir zafiyette olabilir. 150

151 Algı Yönetimi Anonymous Kahraman veya Hain Özgürlük Savaşçısı veya Yalancı RedHack Halk Kahramanı veya Terörist Cezalandırıcı veya Fırsatçı 151

152 Algı Yönetimi 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 Saldırgan Kitlesi - III Hedefli ama Bilinçsiz Saldırgan –Belli bir amacı var –Bilgi seviyesi az düzeyde –Kendini ispatlama endişesinde –Kulaktan dolma bilgileri var –Büyük ölçüde zararsız –Genellikle otomatik araçları kullanıyor –Çok fazla iz bırakıyor 168

169 Saldırgan Kitlesi - IV Hedefsiz ve Bilinçsiz Saldırgan –Amacı yok –Rastlantısal hedefler seçiyor –Kulaktan dolma bilgileri var –Kolaylıkla takip edilebiliyor –Daha çok DoS saldırıları gerçekleştiriyor –Saldırgan profilinde en büyük yüzdeyi oluşturuyor 169

170 Solucan (Worm) Kavramı Siber savaşta kendi başlarına çalışan saldırganlar Morris Worm Hedef ayrımı yapmıyorlar Genellikle kişisel zevk için üretiliyorlar Çok hızlı ve etkili yayılıyorlar En büyük zararları veriyorlar –Nimda dünya üzerinde IT güvenliğine ayrılan bütçeden daha fazla zarar verdi. Giderek Gelişiyorlar 170

171 Paranoya Teorisine Giriş Yeni Nesil Worm (1999 HNN) –Dağıtım FTP, Mail, Web, DCC,... –Çalıştırma Bulaşma Kayıtlı ve Sistematik Çalışma –Yayılma Yeniden Paketleme, Web, FTP, Mail, Network, DCC,... –Güncelleme Hedef ve program güncelleme Kendini gizleme güncellemesi –Vurucu Darbe 171

172 SİBER TERÖRİZM: Bilgisayar kaynaklarını kullanarak kişilere gözdağı vermek, baskı yapmak veya zarar vermek veya bağımlı bulunduğumuz yerlere veya sistemlere zarar vermek 172

173 SİBER TERÖRİZMİN ÖZELLİKLERİ  Eylem geniş çaplı ve halkın dikkatini çekecek şekildedir  Güvenli ve verimlidir  Uzmanlık olmadan ve siber teröristin mantığını bilmeden karşı eylemde bulunmak zordur  Bulunması zordur 173

174 SİBER TERÖRİZM PROFİLLERİ Hackers Crackers Siber Teröristler 174

175 SİBER TERÖRİSTLERİN AMAÇLARI  Giriş sağlama(access): internette passwordları zayıf hale getirerek giriş sağlamak ve böylece e-maillere girmek  Mining (Information Sharing): 175

176 TERÖRİZMİN YENİ YÜZÜ  Sembolik unsurlara saldırı düzenleniyor  Geniş kitleler hedef alınıyor  Kamusal alanlara saldırılıyor  Din gittikçe artan oranda teröristleri motive eden bir unsur oluyor 176

177 TERÖRİZMİN YENİ YÜZÜ  Daha çok ideolojik / dinsel, daha az siyasal  Daha şiddetli (her saldırıda daha çok kayıp)  Gruplar global çapta faaliyette bulunurlar ve daha yaygın yapılanmışlardır  Amaçlar yerel değildir  Teröristler daha eğitimlidir ve muhtemelen kitle imha silahlarını elde etmeleri olasıdır 177

178 Sonuç Terörizm kanuni olmayan bir eylemdir. Terörizm, siyasi, dini ve ideolojik amaçlara ulaşmak için uzun zamandır kullanılmaktadır. Terörizm ateşli silahlar, patlayıcı araçlar ve biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlarla yapılabilir. 2001 yılındaki saldırıya rağmen, terörizme bağlı ölüm riski trafik kazalarına, sigara kullanımına ve alkol tüketimine bağlı ölümlere göre daha düşüktür. 178

179 Çatışma çözümü: Çatışan tarafların anlaşmazlıkların çözümüne yönelik uzlaştığı, birbirinin varlığını kabul ettiği ve karşılıklı tüm saldırıların sona erdiği süreç Başarılı bir çözüm süreci: karşılıklı güvenin tesis edilmesi, tarafların çözüme dönük işbirliğine yönelmesi ve karşılıklı kaygılar dikkate alınarak uyuşmazlığın ortak menfaatlere dayalı bir işbirliğine dönüştürülmesi Kazan-kazan anlayışı, Almanya-Fransa örneği Çatışma Çözümü Yaklaşımları 179

180 TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ  Birincil Önleme Yöntemi:  Eğitim!  Kültürler, dinler, inançlar ve insan davranışlarındaki farklılıkları anlama ve kabul etme  Sadece kendi grubunun değil, tüm insanlığın barışını, özgürlüğünü ve eşitliğini düşünme  Terörizmin kaynağını ortadan kaldırmak 180

181 TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ  İkincil Önleme Yöntemi:  Terörizm saldırılarında gözetim ve isleme sistemi kurulması  Vatandaşları koruma sisteminin geliştirilmesi  Üçüncü Önleme Yöntemi:  Kaynağın önceden belirlenmesi  Zayıflıkların önlenmesi  Terörizmden kurtulanların iyileştirilmesi  Halkı desteklemek 181

182 Terörizmin Özelliği Güçlü siyasi özelliklerinden dolayı terörizm, diğer suçlardan farklıdır. Farklı görüşlere bağlı olarak terörizmin tanımı kişiden kişiye değişir. Bir kişi için terörist olan, diğer birisi için savaşçı olabilir. 182

183 TÜRKİYE VE TERÖR 183

184 Sinagog Saldırıları, İstanbul Tarih: 17 Kasım 2003, saat 10:55 Yer: Beyoğlu ve Şişli Sinagogları, Olayı gerçekleştiren: El Kaide bağlantılı kişiler Yöntem: kapalı kasa kamyonetle el yapımı düzenekli amonyum nitrat (nitrit iyonları + nitro selüloz) karışımı patlayıcılar 184

185 HSBC Bombalaması, İstanbul Tarih: 20 Kasım 2003, saat 10:55 sabah suları Tarih: 20 Kasım 2003, saat 10:55 sabah suları Yer: HSBC Bank’ın Genel Müdürlük binası, Büyükdere Caddesi/Levent, İstanbul Yer: HSBC Bank’ın Genel Müdürlük binası, Büyükdere Caddesi/Levent, İstanbul Olayı gerçekleştiren: El Kaide bağlantılı olduğu tahmin edilen kişi(ler) Olayı gerçekleştiren: El Kaide bağlantılı olduğu tahmin edilen kişi(ler) Yöntem: kapalı kasa Hino marka kamyonetle el yapımı düzenekli amonyum nitrat (nitrit iyonları + nitro selüloz) karışımı patlayıcılar Yöntem: kapalı kasa Hino marka kamyonetle el yapımı düzenekli amonyum nitrat (nitrit iyonları + nitro selüloz) karışımı patlayıcılar 185

186 İstanbul / HSBC Olayı Şiddetli patlama sonucu banka binası harabeye döndü.HSBC binasının ön bölümü büyük zarar görürken çevredeki binalarda büyük oranda hasar oluştu. Patlama nedeniyle HSBC’nin önünden geçmekte olan pek çok yaya hayatını kaybetti ya da yaralandı. Binanın önünde de 24 otomobil yanarak hurdaya döndü. Saldırıda 11 kişi öldü. Patlamaların, Kandilli Rasathanesi Sismoloji Laboratuvarı'nda yapılan ölçümlerinde 1.4 ve 1.3 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu belirlendi. 186

187 2000’li Yıllar: Türkiye’nin Terörle Mücadelesi 2000’li Yıllar: Türkiye’nin Terörle Mücadelesi 2000’li Yıllarda Demokratikleşme İstikametindeki Reformlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Sosyoekonomik Şartların İyileştirilmesine Yönelik Adımlar Kültürel Hakların Genişletilmesi 2009’da Başlatılan Demokratik Açılım ve Müteakip Reformlar 187

188 2004: Tek taraflı ateşkesi sona erdirdi 2005: KCK sistemini ilan etti 2007: KCK sisteminin tesisine başladı Demokratikleşme adımlarına şiddet eylemleriyle ve devletleşme projesini hızlandırarak cevap verdi. 2012:Türkiye ile müzakereler yürütürken “Devrimci Halk Savaşı” nı hedefledi 2013: “Kırsala Dayalı Şehir Savaşı” nı ve Öcalan’ın serbest bırakılmasını hedefliyor 2000’li Yıllar: Terör Örgütünün Stratejisi 2000’li Yıllar: Terör Örgütünün Stratejisi 188

189 Şiddet eylemlerini sürdürmekte, silah bırakmaya yanaşmamakta, halkı silahlandırmaya ve ayaklandırmaya çabalamaktadır. Şiddet Israrı Terör örgütü Türkiye’deki Kürtleri temsil etmemektedir. Farklı talepleri vardır. Temsil Problemi Açılımı istismar etme teşebbüsü ve reformları kendi kazanımları olarak yansıtma çabası Meşruiyet Hedefi PKK, Neden Kürt Meselesinin Çözümünde Taraf Olamaz? 189

190 Demokratikleşme Boyutu Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Boyut Güvenlik Boyutu Uluslararası İlişkiler Boyutu Dört Boyutlu Terörle Mücadele Önerisi 190

191 Kürt vatandaşlarımızdaki aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedeflenmelidir. Demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla hazırlanabilecek yeni anayasa bu açıdan fırsat niteliğindedir. Yerel yönetim reformu: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı uyarınca ve Fransa modeli dikkate alınarak yeni bir düzenlemeye gidilebilir. Seçim barajı temsilde adalete ve yönetimde istikrara zarar vermeyecek biçimde düşürülebilir. demokratİkleşme Boyutu 191

192 Kürtçenin kullanımı ve öğretilmesi kolaylaştırılmalıdır. Halkın bölgedeki yer adları konusundaki beklentileri karşılanmalıdır. Bölgedeki kamu hizmeti kalitesinin artırılmasına yönelik formüller geliştirilmelidir. Bölge halkıyla doğrudan muhatap olan kamu görevlilerinin yeterince nitelikli ve güler yüzlü olmasına dikkat edilmelidir. demokratİkleşme Boyutu 192

193 Bölgede terörü besleyen şartların izalesi, Terörle mücadelede halk desteğini kazanmak, Bölgedeki refah düzeyinin artırılması Sosyokültürel ve sosyoekonomİk boyut 193

194 Eğitim alanında; ilk etapta bölgedeki okulların fiziki şartlarının geliştirilmesi, derslik ve okul sayısının artırılması Öğretmenlerin sosyal ve maddi imkanlarının geliştirilerek, bölgede öğretmenliğin cazip bir meslek haline getirilmesi Kürt kökenli vatandaşların aidiyet duygusunun güçlendirilmesi müfredatta değişiklikler yapılmalıdır. Bu kapsamda ders kitaplarındaki aşırı milliyetçi vurguların değiştirilmesi, yerel değerlerin kitaplara yansıtılması ve ortak tarih bilincinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Sosyokültürel ve sosyoekonomİk boyut 194

195 Sosyal alanda gerçekleştirilen projelerde sivil toplum kuruluşlarının ön plana çıkması faydalı olduğu değerlendirilmektedir. Devletin gerçekleştirdiği yardımların bölgede toplum yararına faaliyet gösteren stk’lar aracılığıyla yapılması yardımın tesirini artırabilir. Sosyal yardımlarda adil dağıtım kaygısı göz önünde bulundurulmalı, yardımın gerçekten muhtaç ailelere gitmesi konusunda önlem alınmalıdır. Kadınları sahip oldukları haklar ve çocuklarının eğitimi konusunda bilinçlendirecek sosyal merkezler açılmalıdır. Gençlerin rehabilitasyonunu sağlayacak spor okulları, sanat ve eğitim merkezleri açılmalıdır. Sosyokültürel ve sosyoekonomİk boyut 195

196 Sosyokültürel alanda; geliştirilecek önlemlerle terör örgütünün Türkiye Cumhuriyet devleti aleyhindeki propagandalarının önüne geçilmelidir. Bölgede PKK’nın uzantılarının faaliyetleri sık sık denetlenmelidir. Bölgede hutbe ve vaazlar halkın anlayabileceği seviyede hazırlanmalı ve Kürtçe verilebilmelidir. İletişim ve medya alanında ise; örgütün ayrılıkçı propagandalarının önüne geçilmesi, bölgede yapılan hizmet ve yardımların halka düzenli olarak anlatılması temin edilmelidir. Sosyokültürel ve sosyoekonomİk boyut 196

197 Sosyoekonomik boyutta bölge ekonomisinin ve bölgedeki refah düzeyinin yükseltilmesi ve istihdamın artırılması için tarım ve hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm ve sağlık alanında stratejiler geliştirilmelidir. Bölgede ilk etapta il tarım teşkilatları ıslah edilerek bu teşkilatların bölgedeki verimliliği artıracak şekilde faaliyet göstermesi sağlanmalıdır. Bölgede toprağın verimli olarak kullanılması için çalışmalar yapılmalı, farklı toprak türleri ve iklim özellikleri dikkate alınarak bölgede yetiştirilecek en uygun ürünler belirlenmeli ve bölgedeki çiftçiler bu doğrultuda eğitilmelidir. Tarımda damla sulamaya geçilmelidir. Sertifikalı tohumluk üretimi teşvik edilmeli, bölgedeki çiftçilerin bu yerli tohumları kullanmaları sağlanmalıdır. Bölgede organik tarım özendirilmeli, çiftçiler bu konuda bilinçlendirilmelidir. Sosyokültürel ve sosyoekonomİk boyut 197

198 Hayvancılık alanında; Diyarbakır’da başlatılan Organize Hayvancılık Bölgesi (OHB) uygulaması, hayvancılık potansiyeli yüksek olan diğer illere de yaygınlaştırılmalıdır. Köylünün hayvan almasına imkan sağlayacak mikro krediler verilmelidir. Süt sığırının ve besi hayvancılığının ıslahında ise embriyo transferi yöntemi (MOET) desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Sosyokültürel ve sosyoekonomİk boyut 198

199 Ticaret ve sanayi alanında hedef; bölgedeki sermayenin yatırıma dönüşmesi, bölgeye batıdan sermaye çekilmesi ve bölgedeki madencilik potansiyelinin değerlendirilmesi suretiyle ekonominin canlandırılması olmalıdır. GAP Eylem Planı’ndaki projeler bitirilmelidir. Komşu ülkelere ihraç edilebilecek ürünler tespit edilmeli bölgedeki sanayi altyapısının ve yatırımların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bölgeyi komşu ülkelere bağlayan sınır kapılarındaki bürokrasi azaltılmalıdır. Sağlık alanında hedef; bölge halkının nitelikli sağlık hizmeti alması olmalıdır. Sağlık personelinin bölgede daha uzun süre kalmasını için önlemler alınmalı, bölge halkının uzun mesafeli yolculuklar yapmadan hizmet almasını sağlamak için ise bölgedeki merkezi hastaneler bütün dallarda yeterli hale getirilmelidir. Sosyokültürel ve sosyoekonomİk boyut 199

200 Güvenlik boyutunda hedef PKK terör örgütünün bölgedeki varlığının bitirilmesi, örgütün etkisiz hale getirilmesi ve KCK yapılanması kapsamındaki bölücü faaliyetlerinin sona erdirilmesi olmalıdır. Teröristle silahlı mücadele ve KCK’ya yönelik operasyonlar diğer boyutlardaki adımlarla eşzamanlı ve eşgüdümlü yürütülmelidir. Cezaevlerinde örgüt mensuplarının rahat hareket etmesinin önüne geçilmelidir. Cezaevleri örgütün eleman devşirme ve eğitim alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Bölgede illere ihtiyaçları doğrultusunda yeterli güvenlik personeli sağlanmalıdır. Bölgede MOBESE kamera sistemi yaygınlaştırılmalıdır. güvenlİk boyutu 200

201 Terör örgütünün finansal kaynaklarının kesilmesine yönelik kapsamlı tedbirler geliştirilmelidir. Terör örgütünün uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar aralıksız sürdürülmeli, örgütün yurt içindeki ekim ve imalat merkezleri temizlenmelidir. Sigara kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Örgütün KCK sistemi vasıtasıyla bölgedeki belediye, esnaf ve işadamlarından finansman temin etmesi engellenmelidir. güvenlİk boyutu 201

202 Teröristle mücadelede kırsal ve kent istihbaratı tek merkezde toplanmalı, Türkiye’de istihbarat edinen kuruluşlar arasında sürekli işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. Sınır ötesi alanda Türkiye kendi imkanlarıyla, gerek iha’lar vasıtasıyla gerekse uzaydan keşif ve gözlem uyduları aracılığıyla istihbarat temin edebilmelidir. Yerli imkanlarla fırlatma rampası üretimi mutlaka gerçekleştirilmeli, Türkiye kendi imkanlarıyla kendi casus uydularını yörüngeye yerleştirebilmelidir. Terör örgütüne istihbarata dayalı nokta operasyonları yapılmalı, özellikle örgütün lider kadrosu etkisiz hale getirilmelidir. güvenlİk boyutu 202

203 Koruculuk sistemi ıslah edilmeli, örgüt silah bırakıncaya kadar bu sistem etkin biçimde kullanılmalıdır. Sınır güvenliğinin sağlanması için kapsamlı tedbirler alınmalıdır. Öncelikle sınır güvenliği için yetiştirilen profesyonel birimlerin hazırlığı hızlandırılmalı, etkin biçimde kullanımı temin edilmelidir. Sınır boylarında mayın döşenmesi imkansız yeni asfalt yollar yapılmalı, sınırlardaki gözlem sistemi yaygınlaştırılmalıdır. Sınır güvenliği için İha’lar etkin biçimde kullanılmalı, terör örgütünün sınırlardan sızma girişimlerine eşzamanlı karşılık vermek için silahlı İha’lar yerli imkanlarla geliştirilmelidir. güvenlİk boyutu 203

204 Uluslararası boyutta hedef, her türlü imkan ve vasıtanın kullanılarak PKK terör örgütünün yurtdışındaki varlığının bitirilmesi ve dış desteğinin kesilmesi olmalıdır. Türkiye bu boyutta bilgilendirme kampanyalarından diplomatik baskıya ekonomik yaptırımlardan askeri harekatlara tüm araçları kullanmalıdır. Terör örgütünün Orta Doğu’da önemli bir güvenlik problemi olduğu, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği süreçlerini sekteye uğrattığı ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığı her fırsatta dile getirilmelidir. Sınır ötesi alanda askeri harekat kabiliyetinin sürekli hazır tutulması önemlidir. Silahlı İha’lar yerli imkanlarla geliştirilmeli ve sınır ötesi alanda hedeflerin etkisiz hale getirilmesi için kullanılmalıdır. UluslararasI İLİŞKİLER boyutu 204

205 Örgütün özellikle Avrupa’daki varlığına ve faaliyetlerine yönelik strateji geliştirilmelidir. Avrupa kamuoylarına Türkiye’deki demokratikleşme alanındaki reformları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar anlatılmalıdır. Örgütün Avrupa’daki yasa dışı faaliyetleri, Kürtler üzerindeki siyasi ve ekonomik baskısı anlatılmalıdır. Avrupa’da örgütün Türkiye aleyhindeki propagandalarına karşı bilgilendirme faaliyetleri yürütülmelidir. KCK’nın medya ayağına yönelik başlatılan operasyonlar sürdürülmelidir. UluslararasI İLİŞKİLER boyutu 205

206 Uluslararası alanda PKK’nın terör örgütü olarak kabul edilmesi ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için mevcut çalışmalar artırılarak sürdürülmelidir. Türkiye, terörle mücadelede gösterdiği hassasiyeti diğer ülkelerden de beklediğini sık sık dile getirmelidir. 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması takip edilmelidir. Avrupa’daki teröristlerin iadesi için bu kişiler terör suçundan ziyade diğer suçlardan dolayı mahkum edilerek talep edilmelidir. UluslararasI İLİŞKİLER boyutu 206

207 Terörizmle Uluslararası Mücadele.. 207

208 Terörizmin Önlenmesi Birincil Önlem: –Eğitim!!! –Kültür, dinler, inançlar ve insan davranışı arasındaki farkları anlamak –“Benim insanlarım” düşüncesinden öte, barış, özgürlük ve insanlar arasındaki eşitliği kabul etmek –Terörizmin kökünü kurutmak 208

209 Terörizmin Önlenmesi İkincil Önlem: –Terörizm saldırılarına ilişkin sürveyans ve izleme sistemlerinin kurulması –Vatandaşları korumak için sistemler geliştirme 209

210 Terörizmin Önlenmesi Üçüncül Önlem: –Kaynakların erken bulunması –Zararın genişlemesini önlemek –Hayatta kalanların kurtarılması –Halkın geri kalanını teselli etmek 210

211 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Terörizmle mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde, kısa, orta ve uzun vadeli planlar ve stratejiler çerçevesinde, devlet birimleri eliyle ve halkın katılımı ve katkılarıyla topyekun yürütülmesi gereken bir mücadeledir 211

212 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A. Terörizmle Ulusal Düzeyde Mücadelenin Boyutları B. Terörizmle Uluslararası Düzeyde Mücadelenin Boyutları C. Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelecekteki Eğilim Ç. Sonuçlar ve Öneriler 212

213 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A. Terörizmle Ulusal Düzeyde Mücadelenin Boyutları A1...Siyasi Boyut A2...Güvenlik Boyut A3...Ekonomik Boyut A4...Hukuki Boyut A5...Sosyal Boyut A6...Psikolojik Boyut 213

214 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A1. Terörizmle Mücadelenin Siyasi Boyutu...Terör örgütünün siyasi taleplerinin tanımlanması...Devlet politikasının oluşturulması...Devlet politikasının ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması...Devlet politikasının uygulamaya konulması...Devlet politikasının gözden geçirilmesi 214

215 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A2. Terörizmle Mücadelenin Güvenlik Boyutu...Terör örgütünün yapısının ve yeteneklerinin tanımlanması...Terörle mücadele birimlerinin yapılandırılması...Elde edilen sonuçların:...Güvenlik boyutunda değerlendirilmesi...Siyasi açıdan değerlendirilmesi...Hukuki açıdan değerlendirilmesi...Ekonomik açıdan değerlendirilmesi...Toplumsal açıdan değerlendirilmesi...Psikolojik açıdan değerlendirilmesi...Terörle mücadele araç ve yöntemlerinin gözden geçirilmesi 215

216 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A3. Terörizmle Mücadelenin Ekonomik Boyutu...Terör örgütünün ekonomik unsurları istismarının tanımlanması...Ekonomik unsurların terör örgütünce istismarının engellenmesi...Kalkınma planlarında konunun gözetilmesi...Kanuni düzenlemelerin yapılması...Planların uygulanmasının takibi...Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi...Halkın aktif katılımının sağlanması...Özel sektörün aktif katılımının teşvik edilmesi...Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 216

217 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A4. Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutu...Terör örgütünün hukuk istismarı yaptığı konuların tanımlanması...Hukuktaki boşlukların terör örgütünce istismarının engellenmesi...Hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi...Uygulamadaki sorunların tanımlanması...Uygulamadaki sorunların giderilmesi...Uygulayıcıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi...Hukuk boyutunun halka anlatılması...Hukuki düzenlemelerin güncelleştirilmesi...Ulusal boyutta ihtiyaçların tespit edilmesi...Uluslararası normların gelişiminin takip edilmesi 217

218 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A5. Terörizmle Mücadelenin Sosyal Boyutu...Terör örgütünün sosyal yapıyı istismarının tanımlanması...Sosyal unsurların terör örgütünce istismarının engellenmesi...Kalkınma planlarında konunun gözetilmesi...Kanuni düzenlemelerin yapılması...Planların uygulanmasının takibi...Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi...Halkın aktif katılımının sağlanması...Sivil toplumun aktif katılımının teşvik edilmesi...Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 218

219 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi A6. Terörizmle Mücadelenin Psikolojik Boyutu...Terör örgütünün söylemlerinin etkisinin değerlendirilmesi...Halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi...Devlet kurumlarınca doğru ve yeterli bilginin sağlanması...Basın kuruluşları ile etkili temasta olunması...Karşı-psikolojik harekat yeteneğinin geliştirilmesi...Saygın bilim insanlarının katkısının sağlanması...Saygın devlet adamlarının katkısının sağlanması...Toplum önderlerinin katkısının sağlanması …Devlet yetkililerinin açıklamalarının etkilerinin değerlendirilmesi...Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 219

220 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi B. Terörizmle Mücadelenin Uluslararası Boyutu B1...Uluslararası Örgütlerin Desteğinin Sağlanması...Uluslararası hukuk desteği sağlanması...Uluslararası kamuoyunun desteğinin sağlanması B2...Uluslararası İttifakların Desteğinin Sağlanması...Caydırıcılık desteği sağlanması...İstihbarat desteği sağlanması...Teçhizat desteği sağlanması...Psikolojik destek sağlanması B3…Devletlerin Bireysel Desteğinin Sağlanması …İkili anlaşmalar ve protokoller imzalanması …Sınır güvenliği sağlanması …Sıcak takip imkanı sağlanması 220

221 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi B1. Uluslararası Örgütlerin Desteğinin Sağlanması …Uluslararası hukuk desteğinin sağlanması …Mücadelenin meşruiyetini tescil eder …Diğer devletlerin katkı yapmasını zorunlu kılar …“Örtülü savaş” yapılmasını zorlaştırır …Güvenli bölge tahsisini zorlaştırır …Silah ve mühimmat transferini zorlaştırır …Mali kaynak desteğini zorlaştırır …Eğitim ve tatbikat imkanlarını kısıtlar …Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması …Terör örgütüne karşı psikolojik üstünlük sağlar …Toplumsal morali pekiştirir …Teröre destek veren devletlere baskı yapar 221

222 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Örgütünün Terörizmle Mücadeleye Desteği …Etkin katılımlı tartışma ortamlarının yaratılması …Birleşmiş Milletler Genel Kurulu …Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi …Temel kavramların tanımlanması …“Saldırı” ve “saldırgan” tanımları …“Terörizm” ve “terörist” tanımları …Bağlayıcı veya tavsiye nitelikli kararların alınması …Uluslararası antlaşmaların ve sözleşmelerin yapılması …Antlaşmaların ve sözleşmelerin ihlalinin tespiti …Anlaşmazlık konularının çözümlenmesi 222

223 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “terörizmle mücadele” kararları …Uluslararası Terörizmin Yok Edilmesine Yönelik Tedbirler (Measures to Eliminate International Terrorism) Kararı (49/60) 9 Aralık 1994 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Aralık 1996 tarihli 51/210 no’lu Kararı ile tekrar vurgulanmıştır …Buna göre “terör eylemlerinin hiçbir koşulda, siyasi, felsefi, ideolojik, ırki, etnik, dinsel veya benzer doğadaki başka hiçbir nedenle haklı gösterilemeyecek” eylemler olduğunu vurgulayıp “hiç bir devletin başka devletin topraklarında terör eylemlerini örgütlemesinin, özendirmesinin, yardımcı olmasının yada katılmasının kabul edilemeyeceğini” ve bununla birlikte, “hiç bir devletin kendi topraklarının ve tesislerinin başka ülkelere karşı terör eylemlerinde kullanılmasına, orgütlenmesine, mali destek sağlamasına, cesaretlendirilmesine veya tolerans gösterilmesine izin veremeyeceğini” kayıt altına almıştır. 223

224 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “terörizmle mücadele” kararları …Terörist Bombalamanın Bastırılması İçin Uluslararası Sözleşme” (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) Kararı (52/164) 15 Aralık 1997 tarihinde kabul edilmiş ve 23 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir …Buna göre “hiçbir şahıs (ya da şahıslar) hiç bir patlayıcı ya da öldürücü maddeyi kasıtlı olarak kamuya açık yerlerde, devlet ya da hükümet binalarında, ulaştırma aracında ya da herhangi bir alt yapı tesislerinde, yüksek oranda yıkıma, ölüme ve yaralanmaya, ciddi ekonomik zararlara yol açacak şekilde yerleştiremez veya patlatamaz. Bu şekilde eylemlerin gerçekleştirilmesini planlayan, örgütleyen veya katılan kişiler hakkında cezai işlemler uygulanır ve ülke dışına çıkartılır ” kararı benimsenmiştir. 224

225 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları …Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi “Uluslararası Terörizm” konusunu ilk olarak 31 Ocak 1992 tarihinde gündemine almıştır ve söz konusu oturumda üye devletler uluslararası terörizmle ilgili kaygılarını dile getirmiş ve bu gibi eylemlerle etkin mücadele etmek için uluslararası işbirliğinin önemi vurgulanmıştır....Daha önceki yıllarda konu BM bünyesinde daha ziyade ideolojik terör ve “tedhiş” hareketleri olarak (uçak kaçırma, adam kaçırma, rehin alma, küçük çaplı saldırı vs) değerlendirilmekteydi. Bunlarla ilgili olarak:...1963 Tokyo Sözleşmesi (sivil havacılık güvenliği)...1970 La Hey Sözleşmesi (uçak kaçırmalara karşı önlem)...1971 Montreal Sözleşmesi (tedhiş hareketleri)...1973 New York Sözleşmesi (rehine alınması)...1980 Viyana Sözleşmesi (nükleer maddelerin korunması)...1988 Roma Sözleşmesi (deniz ulaşımının güvenliği) 225

226 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları …11 Eylül 2001 saldırıları Güvenlik Konseyi’nde kapsamlı ve etkin kararların alınmasına yol açmıştır...12 Eylül 2001 tarihinde Güvenlik Konseyi 1368 no’lu Kararı almıştır ve Karar metninde “terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği” vurgulanarak, Birleşmiş Milletler Şartı’nın VII. Bölüm’ünde ifade edilen prensiplere atıfta bulunularak “11 Eylül 2001 saldırısı gibi uluslararası terör eylemlerinin, devletlerin tek başlarına veya ortaklaşa olarak kendilerini savunma doğal hakkının kullanılmasını gerektiren silahlı saldırılar” olduğu belirtilmiştir 226

227 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları …28 Eylül 2001 tarihinde Güvenlik Konseyi 1373 no’lu Kararı almıştır...Karar’da bağlayıcı özelliği olan ve kuvvet kullanmanın önünü açan Birleşmiş Milletler Şartı’nın VII: Bölümü’ne atıfta bulunularak “Terörizmin mali kaynaklarının önlenmesi, teröristlere güvenli bölge ya da sığınma yeri sağlanmaması, ülkelerin terörist maksatlarla kullanımına izin verilmemesi ve terör suçlularının adalet önüne getirilmesi” hususlarına vurgu yapılmıştır...Aynı Karar metninde organize suç şebekeleri ile uluslararası terörist örgütler arasında ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu çerçevede her türlü kitle imha silahları, bunların yapımında kullanılan malzeme, teknoloji ve bilgi kaçakçılığının yapılmasının terörist gruplara imkan sağlayabileceği ve bu girişimlerin önlenmesi gerektiği vurgulanmıştır 227

228 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “terörizmle mücadele” kararları …Güvenlik Konseyi 11 Eylül 2001 saldırılarının öncesinde ve sonrasında tüm Konsey Üye Devletlerinin katılımıyla “Komiteler” ve “Çalışma Gurupları” kurarak Konsey’de alınan kararların etkin bir şekilde uygulanmasının takibi amaçlanmıştır...15 Ekim 1999 tarihinde 1267 no’lu Karar ile “El Kaide ve Taliban Yaptırımlar Komitesi” kurulmuştur...26 Mart 2004 tarihinde 1535 no’lu Karar ile 1373 no’lu Karar çerçevesinde oluşturulmuş olan Terörizmle Mücadele Komitesi’nin işleyişinin takipçisi olacak şekilde “Terörizmle Mücadele Yürütme Direktörlüğü” kurulmuştur...28 Nisan 2004 tarihinde 1540 no’lu Karar ile “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Komitesi” kurulmuştur 228

229 Terörizmle Uluslararası Mücadelede Gelinen Durum ve Gelecekteki Eğilimi Avrupa Birliği’nin “terörizmle mücadele” konusuna yaklaşımı …Avrupa Birliği’nin terörizmle mücadele konusuna yaklaşımında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülke grupları ile karşılaştırıldığında temel prensiplerde önemli farklılıklar söz konusudur …En temel farklılık mücadele kullanılması öngörülen araç ve yöntemlerdeki tercihler ve önceliklerde görülmektedir …AB konuya “hukukun üstünlüğü” açısından yaklaşmakta ve “temel insan hakları”, “özgürlükler” ve güvenlik” konuları arasında bir denge gözetmeye çalışmaktadır …Sınır güvenliğini sağlamak suretiyle “fortress Europe” yaratarak AB alanı içinde olası eylemleri kolluk kuvvetleriyle önlemeyi, bastırmayı ve zaman içinde etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadır 229


"TERÖRİZM Yrd. Doç.Dr. Nesrin Kenar 1. TERÖRİZM NEDİR? 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları