Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kavram Belgesi (Concept Note) CYPRIOT CIVIL SOCIETY IN ACTION IV KIBRISLI SİVİL TOPLUM HAREKETTE IV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kavram Belgesi (Concept Note) CYPRIOT CIVIL SOCIETY IN ACTION IV KIBRISLI SİVİL TOPLUM HAREKETTE IV."— Sunum transkripti:

1 Kavram Belgesi (Concept Note) CYPRIOT CIVIL SOCIETY IN ACTION IV KIBRISLI SİVİL TOPLUM HAREKETTE IV

2 Kapak Sayfası Title of the action: Projenizin Adı (proje konusu hakkında fikir verecek, çok uzun olmayan başlık) Number and title of lot Proje teklifi, Teklif Çağrısının 2 ana grubundan hangisi kapsamında hazırlanmış ise o grubun numara ve adını yazınız Location(s) of the action: Projenin uygulanacağı ve projeden yararlanacak spesifik bölge, alan veya şehirleri belirtiniz. Name of the applicant Başvuru sahibi kurumun adı Nationality of the applicant Kuruluşun yasal statüsünde; ilgili ülkenin ulusal yasalarına göre kurulduğu ve merkezinin uygun ülkelerden birinde olduğu görünmelidir. Başka bir ülkede kurulmuş herhangi bir kuruluş uygun yerel kuruluş olarak değerlendirilemez. Teklif Çağrısı Rehberi’ndeki ilgili dipnota bakınız.

3 Kapak Sayfası Dossier NoResmi Kullanım içindir. EuropeAid ID Kuruluşunuza ait PADOR numarasını giriniz. Ayrıntılı bilgi için http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador adresini ziyaret ediniz.

4 Kapak sayfası Ongoing contract/Legal Entity File Number (if available) Eğer Başvuru Sahibinin Avrupa Komisyonu ile halihazırda imzalamış olduğu bir sözleşme varsa ve/veya Yasal Kuruluş Dosya Numarasını biliyorsa onu burada belirtmesi gerekmektedir. Legal status Yasal Statü (kar amacı gütmeyen, kamu kurumu, uluslararası kuruluş, vb.) Co-applicant Proje eş başvuru sahibine ait; İsim; EuropeAid ID; Tabiyeti ve kuruluş tarihi, Yasal statüsü, başvuru sahibi ve ortakları ile ilişkisi. Her bir eş başvuru sahibi için bu satırdan çoğaltarak ayrı ayrı yazınız. Affiliated entity Bağlı kuruluşlara ait; İsim; EuropeAid ID; Tabiyeti ve kuruluş tarihi, Yasal statüsü, başvuru sahibi ve ortakları ile ilişkisi. Her bir bağlı kuruluş için bu satırdan çoğaltarak ayrı ayrı yazınız.

5 Kapak sayfası Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri Postal address: Telephone number: (fixed and mobile) Country code + city code + number Fax number: Country code + city code + number Contact person for this action: Contact person’s email: Address: Website of the Organisation:

6 Ana Kurallar Bu bir «Sınırlı Çağrı» dır. Başta sadece Concept Note (Kavram Belgesi) başvuruları alınacaktır. Concept Note için özel bir format olmamakla birlikte Değerlendirme tablosu ve Rehberde belirtilen değerlendirmenin yapılabilmesi için Başvuru Sahiplerinin sunacakları teklif metinlerinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir: A4 boyutlarında, Arial 10 karakterinde 2cm marjin ve tek satır aralığı ile yazılmış olmalı ve 5 sayfadan uzun olmamalı; Aşağıda belirtilen başlıklar kapsamında istenen bilgileri içermelidir; Tüm bilgiyi içermelidir; Değerlendirilebilmesi için en açık biçimde ifade edilmiş olmalıdır.

7 Özet Title of the action: Proje Adı Lot: - Please tick the box corresponding to the specific lot for which you are applying:  Lot 1: Active Civil Society Actions  Lot 2: Reconciliation Actions Location(s) of the action: — specify the contr(ies), region(s) that will benefit from the action Proje Uygulama Yeri Total duration of the action (months): Projenin toplam süresi (ay) EU financing requested (amount) Talep edilen AB finansmanı EU financing requested as a percentage of total budget of the Action (indicative) % Toplam proje bütçesi içinde AB finansmanının yüzdesi Objectives of the action Genel Amaç(lar) Özel Amaç(lar) Target group(s) Hedef Grup(lar) Final beneficiaries Nihai Yararlanıcılar Estimated results Beklenen Sonuçlar Main activities Ana Faaliyetler

8 Proje tanımı

9 Ilgililik Projenin Teklif Çağrısının amaçları/sektörleri/temaları/öncelikleri ile ilgisi Teklif Çağrısının amaçları ve öncelikleri ile ilgisini Temalar/bölgeler veya hibe rehreberinde belirtilen özel gereklilikler ile projenin ilgisini Projenin rehberde belirtilen hangi beklenen sonuçlara yönelik olduğunu anlatınız

10 Ilgililik

11 Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcıları tanımlayıp, ihtiyaç ve sorunları ile projenin nasıl bu ihtiyaçları karşılayacağını belirtiniz. Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcıları tanımlayın, mümkünse sayısal büyüklüklerini belirtin, seçilme kriterlerini açıklayın Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcıların ihtiyaç ve sorunlarını belirtin. Teklifinizin bu ihtiyaç ve sorunlarla ilişkisini gösterin. Paydaşların projeye katılımlarının nasıl sağlanacağını açıklayın.

12 Ilgililik Katma değer unsurları Projenizde aşağıda belirtilenler veya benzeri katma değer unsurları varsa belirtiniz - Kadın/Erkek eşitliği ve eşit fırsatların teşvik edilmesi - Engelli kişilerin ihtiyaçları - Inovasyon ve iyi uygulamalar - Güçlü ortaklıklar - Kapasite geliştirme faaliyetleri - İletişim Stratejileri

13 Üçüncü Taraflara Mali Destek Her hibe maksimum 10,000 € Toplamda maksimum 60,000 € Faaliyetin ana hedefi üçüncü taraflara mali destek olamaz Kavram Belgesinde (Concept Note) belirtilmeli; Tam Başvuru Formu aşamasında detaylandırılmalıdır

14 Kurallar Lot 1 : Active Civil Society Actions 1,500,000 € Lot 2 : Reconciliation Actions 1,000,000 € Talep edilen hibe miktarı Min: 75.000 € MaX: 350.000 € Hibe Yüzdesi: Min: 50% Max: 80% Faaliyet Süresi: Min: 18 Max: 36 ay Başvuru sahipleri eş başvuru sahipleriyle başvurmalıdırlar. (Ortaklıklar zorunludur) Lot 2 altındaki başvurularda Kıbrıslı Rum bir Sivil Toplum Örgütü’nün eş başvuru sahibi olması zorunludur Kavram Belgesi aşamasında Başvuru Sahibi için PADOR Kaydı zorunludur Kavram Belgesi aşamasında Eş-başvuru sahiplerinin ise PADOR kaydı tavsiye edilir (Tam başvuru formu aşamasında zorunlu olacaktır)

15 Kontrol Listesi (Checklist) BEFORE SENDING YOUR CONCEPT NOTE, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE CRITERIA BELOW HAVE BEEN MET IN FULL AND TICK THEM OFF Tick the items off below Title of the Proposal:YesNo PART 1 (ADMINISTRATIVE) 1.The Instructions for the Concept Note have been followed. 2.The Declaration by the Applicant has been filled in and signed. 3.The proposal is typed and is in English. 4.One original and 2 copies are included. 5.An electronic version of the concept note (CD-Rom) is enclosed. PART 2 (ELIGIBILITY) 6.The action will be implemented in an eligible country. 7.The duration of the action is between 18 months and 36 months. 8.The requested contribution is between the minimum and maximum allowed  Minimum amount: EUR 75 000; maximum amount: EUR 350 000. 1.Minimum percentage: 50% of the total eligible costs of the action. 2.Maximum percentage: 80% of the total eligible costs of the action 9.This Checklist and the Declaration by the Applicant have been filled in and sent with the Concept Note.

16 DİKKAT! Concept Note teslimi için Son Başvuru Tarihi 21 Ekim 2013, Kıbrıs Yerel saatine göre saat 17:00’dir.

17 Teşekkür eder, sizlere başarılar dileriz. Müge Hürkal & Nilay Ertğalp


"Kavram Belgesi (Concept Note) CYPRIOT CIVIL SOCIETY IN ACTION IV KIBRISLI SİVİL TOPLUM HAREKETTE IV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları