Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI."— Sunum transkripti:

1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 2-3 Nisan 2008 2-3 Nisan 2008 Burcu Atılgan-Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Müdürlüğü

2 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 2 BAŞVURU FORMU İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUR A. PROJE ÖN TEKLİF FORMATI B.BAŞVURU FORMU HiBE BAŞVURU FORMLARININ BÖLÜMLERİ VE EKLERİ

3 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 3 3 bölümden oluşmaktadır; 1. Faaliyetin ilgililiği 2. Faaliyetin tanımı ve yararı 3. Faaliyetin sürdürülebilirliği Toplam en fazla 4 (dört) sayfa (punto büyüklüğü Arial 10’dan küçük olmamalıdır) A. PROJE ÖN TEKLİF FORMATI

4 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 4 B. BAŞVURU FORMU B. BAŞVURU FORMU 7 bölümden oluşmaktadır; I.Faaliyet II.Başvuru sahibi III.Başvuru sahibinin projeye katılan ortakları IV.Başvuru sahibinin projeye katılan iştirakçileri V.Kontrol listesi VI.Başvuru sahibinin beyanı VII.Değerlendirme tablosu

5 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 5 I. FAALİYET I. FAALİYET 1.Tanımı, 1.1 Adı, 1.2 Yer(ler), 1.3 Faaliyetin maliyeti ve MFİB’den talep edilen tutar, Projenin toplam uygun maliyeti (A) Sözleşme Makamından talep edilen tutar (B) Projenin toplam uygun maliyetleri içindeki yüzdesi (B/Ax100) (Bu oran sonucu çıkan sayıda virgülden sonraki 2 basamak yazılmalıdır)

6 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 6 Talep edilen hibe miktarı en az 50 bin €, en fazla 150 bin € olabilir. Belirtilen toplam bütçenin %90’ı hibe olarak talep edilir. Örneğin: Proje bütçesi 166.000 Euro Maksimum talep edilebilecek hibe miktarı :149.400 Euro Yüzde oranı: %90 I. FAALİYET-Örnek Çalışma

7 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 7 I. FAALİYET 1.4 I. FAALİYET 1.4 Proje Özeti (en fazla 1 sayfa) a) Projenin süresi 8-12 ay b) Projenin hedefleri Genel hedef ve Özel hedef c) Ortak(lar) d) Hedef Grup(lar) e) Nihai faydalanıcılar, f) Beklenen sonuçlar g) Ana faaliyetler –Uygun olduğu yerlerde, sektor[1] konu, veya coğrafi bölge belirtilmelidir, [1] Paragraf 2.2 –Sektörler listesi için Bölüm II[1]

8 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 8 I. FAALİYET I. FAALİYET 1.5 Projenin hedefleri (en fazla 1 sayfa) Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri ve başarmayı amaçladığı özel hedef(ler)i açıklayınız. (Örn: “.............”, özel amacıyla, “..........” beklenen sonuçlara ulaşacağız)

9 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 9 I. FAALİYET 1.6 Gerekçelendirme (en fazla 3 sayfa) –Sorunları ve tüm düzeylerde birbiriyle olan bağlantıları – Hedef grupları ve nihai faydalanıcıları (ayrıntılı biçimde tahmini rakamlarıyla) –Projenin çözüm üreteceği özel sorunları ve hedef grupların ihtiyaçları ve sorunları –Projenin genelde hedef bölgenin/ ülke (ler)in ve daha özelde hedef grupların/ nihai faydalanıcıların ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne ölçüde ilgili olduğunu ve projenin özellikle hedeflenen faydalanıcılar ve nüfus bağlamında istenilen sonuçları nasıl sağlayacağı – Projenin Rehberde belirtilen öncelikler ve koşullarla ne ölçüde ilgili olduğu

10 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 10 I. FAALİYET 1.7 Projenin tanımlanması ve etkililiği (en fazla 14 sayfa), –Projenin Genel Hedefi ve Amacı (en fazla 1 sayfa). –Çıktılar ve beklenen sonuçlar (en fazla 4 sayfa). Hedef grupların/ faydalanıcıların/ortakların proje sonundaki durumunu ne şekilde iyileştireceği (nicel veri). (Bilgi düzeyleri, istihdamları, kapasiteleri, tecrübelerinde artış) Öngörülen başlıca yayınlar ve projenin çarpan etkileri. –Önerilen faaliyetler ve etkililikleri (en fazla 9 sayfa). Her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını, bu faaliyetlerin neden seçildiğini, her bir ortağın faaliyetlerdeki rolü –Uygulamada izlenmesi gereken yolu ve faaliyetlerin sırasını ve birbirleri ile bağlantıları bir Proje Yönetimi formunda gösterin.

11 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 11 I. FAALİYET 1.8 Yöntem (en fazla 4 sayfa) –Uygulama yöntemleri, teklif edilen yöntemlerin nedenleri (Örn sınıf içi eğitim) –Görünürlük faaliyetleri (Açılış, kapanış toplantılar) –Proje, başka bir projenin devamı ise, öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceği ya da daha büyük bir programın parçası ise, bu programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini –Projenin nasıl takip edileceği, iç/dış değerlendirme –Projenin uygulanması için önerilen örgütsel yapı ve ekip (Görevleri) –Önerilen temel araçlar (ekipmanlar, araçlar…); –Uygulama ortaklarının projedeki rolleri, başvuru sahibi ile ilişkileri, –Projenin uygulandığı bölgede ve civarında yürütülen ya da planlanan projelerin ya da faaliyetlerin yaratabileceği sinerji

12 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 12 I. FAALİYET 1.9 Süre ve faaliyet planı, –Öngörülen faaliyet planında kesin bir başlangıç tarihi verilmesi gerekmemektedir. “1. ay”, “2. ay” vb şeklinde bir süre tanımlanabilir. –Tahmini süreyi en kısa süre değil en olası süre olmalıdır. –Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır. Faaliyet planı, Bölüm 1.7’de tanımlanan tüm faaliyetler uyumlu olmalı, bu faaliyetler arasındaki bağlantıları ve ilişkileri esas almalıdır. –Faaliyet planı aşağıda örnek olarak gösterilen şablon kullanılarak hazırlanmalıdır:

13 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 13 Yıl 1 1. Yarıyıl2. Yarıyıl Faaliyet 1.ay2.ay3.ay4.ay5.ay6.ay7.ay8.ay9.ay10.ay11. ay 12.ay Uygulama Birimi Örnek Hazırlık faaliyeti 1 (başlık) Ortak 1 Uygulama faaliyeti 1 (başlık) Ortak 1 Hazırlık faaliyeti 2 (başlık) Ortak 2 Vs. I. FAALİYET Faaliyet Planı

14 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 14 I. FAALİYET 1.10 Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) Projenin sonrasında sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı –Mali Boyut (hibe bittikten sonra faaliyetlerin finansmanı; gelecekteki tüm işletme ve bakım masraflarını karşılayacak kaynaklar, vb); –Kurumsal Boyut (oluşturulan yapılar, proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlayacak şekilde varlığını koruyacak mı, nasıl? Proje sonuçları için ‘yerel sahiplenme’ sağlayacak faaliyetleri olacak mı?); –Politik Boyut (varsa). (projenin politika düzeyinde ne tür yapısal etkileri olacak; örneğin önerilen proje; mevzuatın, kuralların, yöntemlerin v.b. gelişmesine katkı sağlayacak mı?)

15 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 15 Mantıksal Çerçeve Matrisi, projenin amaçları, sonuçları ve faaliyetleri ile tüm bilgilerin gösterileceği bir matristir. Başvuru Formu ekinde yer alan matristeki tüm sorular cevaplandırılmalıdır. I. FAALİYET 1.11 Mantıksal Çerçeve Matrisi –(Lütfen Başvuru Rehberi Ek C[1] yi doldurunuz)[1] [1] Açıklamalar aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: http://ec.europa.eu/europeaid/reports//index_en.pdf) http://ec.europa.eu/europeaid/reports//index_en.pdf

16 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 16 I. FAALİYET 1.11 Mantıksal Çerçeve Matrisi (Lütfen Başvuru Rehberi Ek C’yi doldurunuz) Müdahale Mantığı Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Genel Hedefler Projenin amacı Beklenen Sonuçlar Faaliyetler

17 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 17 I. FAALİYET I. FAALİYET 2. Proje bütçesi Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun 3. Beklenen fon kaynakları Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun (çalışma dosyası 2: Ek B2 Beklenen Finansman Kaynakları)Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun (çalışma dosyası 2: Ek B2 Beklenen Finansman Kaynakları) İki farklı tablonun doldurulması gerektiğini unutmayın.İki farklı tablonun doldurulması gerektiğini unutmayın. Sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) sıralayın ve açıklayın (En fazla 1 sayfa).Sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) sıralayın ve açıklayın (En fazla 1 sayfa).

18 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 18 I. FAALİYET 4. Benzer proje deneyimi Her proje için en fazla 1 sayfa. Son üç yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

19 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 19 I. FAALİYET Referans numarası: Proje başlığı: Sektör (bkz. Bölüm II, 2.2): Kuruluşun adı Projenin uygulandı ğı yer Projenin maliyeti (AVRO) Lider kuruluş ya da ortak Finansman sağlayan donör kuruluş[1] [1] Eğer donör kuruluş Avrupa Komisyonu ya da AB’ye Üye Ülkelerden biri ise, lütfen AK, Avrupa Kalkınma Fonu ya da Üye Ülke bütçe kalemini belirtin.[1] Donör kuruluş tarafından sağlanan katkı tutarı Tarih (gg/aa/yyy y ile - gg/aa/yyy y arası) Projenin hedefi ve sonuçları

20 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 20 II. BAŞVURU SAHİBİ II. BAŞVURU SAHİBİ 1. Kimlik, 1. Kimlik, Tüzel Kişilik Dosya Numarası[1]Tüzel Kişilik Dosya Numarası[1][1] KısaltmasıKısaltması Sicil numarası (ya da benzeri)Sicil numarası (ya da benzeri) Sicil kayıt tarihiSicil kayıt tarihi Kayıtlı bulunduğu resmi adresKayıtlı bulunduğu resmi adres Kayıtlı bulunduğu ülke[2]Kayıtlı bulunduğu ülke[2][2] Kurum/ kuruluşun e-posta adresiKurum/ kuruluşun e-posta adresi Telefon numarası: şehir kodu + numaraTelefon numarası: şehir kodu + numara Faks numarası: şehir kodu + numaraFaks numarası: şehir kodu + numara Kurum/ kuruluşun web adresiKurum/ kuruluşun web adresi [1]Eğer başvuru sahibi Avrupa Komisyonu ile bir sözleşme imzalamışsa.[1]Eğer başvuru sahibi Avrupa Komisyonu ile bir sözleşme imzalamışsa.[1] [2] Örgütler için[2] Örgütler için. Eğer Rehberin 2.1.1 bölümündeki listede bulunan ülkelerden birinde değilse lütfen bu yeri gerekçelendirin.[2]

21 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 21 II. BAŞVURU SAHİBİ 2. PROFİL (Kurum/kuruluş bilgileri) 2. PROFİL (Kurum/kuruluş bilgileri) Yasal Statüsü Kar amaçlı □ Evet □ Hayır STK □ Evet □ Hayır Değer tabanlı[1] □ Siyasal □ Dinsel □ İnsani □ Tarafsız [1][1] Kurumunuz başka bir kurumla ilişkili midir? □ Evet, üst kuruluş: (üst kuruma ait EuropeAid ID:…………………………) □ Evet, denetimi altında □ Hayır, bağımsız [1][1] Belirtilenlerden yalnızca birini işaretleyiniz. [1]

22 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 22 II. BAŞVURU SAHİBİ II. BAŞVURU SAHİBİ 2.1 Kategori[1][1] Kamu Kamu Yönetimi Egemen Devletlerin merkezi olmayan temsilcileri Uluslararası Kuruluş Yargı Kuruluşu Yerel Yönetim Uygulama Ajansı Üniversite/ Eğitim Araştırma Enstitüsü Düşünce Kuruluşu Vakıf Dernek Medya Ağ/ Federasyon Meslek Kuruluşu ve/ veya Sanayi Kuruluşu Sendika Kültür Örgütü Ticaret Örgütü Özel Uygulama Ajansı Üniversite/ Eğitim Araştırma Enstitüsü Düşünce Kuruluşu Vakıf Dernek Medya Ağ/ Federasyon Meslek Kuruluşu ve/ veya Sanayi ve Ticaret Odası Sendika Kültür Örgütü Ticaret Örgütü Diğer Hükümet Dışı Aktör [1] Lütfen şunları belirtin: 1) kuruluş tüzüğünde (ya da benzeri bir belgede) tanımlandığı üzere, kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği sektör:[1] Kamu (tarafından kuruluşmuş ya da bir kamu kuruluşu tarafından finanse edilen) YA DA Özel (özel teşebbüs/ kuruluş ya da özel bir kuruluş tarafından finanse edilen); 2) ilgili sütunda, kuruluşun ait olduğu kategori (YALNIZCA TEK BİR SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN).

23 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 23 II. BAŞVURU SAHİBİ 2.2 Sektör(ler)[ 1][ 1] □ Yüksek eğitim/ öğrenim □ Sivil toplumun güçlendirilmesi □ Kalkınmada kadın □ Ulusal STK’lara destek □ Yerel ve bölgesel STK’lara destek □ Tarım □ İnşaat □ Turizm □ Diğer (lütfen açıklayın):………………………………………………………… [1] Lütfen, kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği sektörleri işaretleyin. Bu sınıflandırma OECD’nin DAC listesinden alınmıştır. [1]

24 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 24 II. BAŞVURU SAHİBİ 1.2.3 Hedef grup(lar) Herkes Çocuk askerler Çocuklar (18 yaşından küçük) Topluluk esaslı örgüt(ler) Tüketiciler Engelli kişiler Uyuşturucu bağımlıları Eğitim kurum ve kuruluşları (okul, üniversite) Yaşlılar Hastalıktan etkilenen kişiler (Sıtma, Tüberküloz, HIV/AIDS) Yerli halklar Yerel yönetim Göçmenler Sivil Toplum Kuruluşları Tutuklular Mesleki kategori Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler Araştırma kuruluşları/ araştırmacılar KOBİ Öğrenciler Kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayanlar Çatışma ve afet mağdurları Kadınlar Gençler Diğer (lütfen belirtin): …………………………….. Hedef grupların niteliklerine göre açıklamalar yapılmalıdır. (Yer, yaş grubu vb. sayısal kriterler belirtilmelidir)

25 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 25 II. BAŞVURU SAHİBİ 3. Proje yönetme ve uygulama kapasitesi, 3. Proje yönetme ve uygulama kapasitesi, 3.1 Sektörel deneyim (2.2 altında işaretlenen her bir sektör için), Sektör Deneyim (yıl) Son 3 yıl içerisindeki deneyim Proje Sayısı Tahmini Miktar(bin Avro)

26 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 26 II. BAŞVURU SAHİBİ 3.2 Bölgesel ya da ülkelere göre deneyimi Ülke ya da bölgeÜlke ya da bölge Deneyim (yıl)Deneyim (yıl) Proje SayısıProje Sayısı Tahmini Miktar(bin Avro)Tahmini Miktar(bin Avro) Sektörlere ve coğrafi bölgelere göre deneyim tablosu:Sektörlere ve coğrafi bölgelere göre deneyim tablosu: Sektör(ler)(2.2’de seçildiği gibi) Ülke yada bölge

27 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 27 II. BAŞVURU SAHİBİ 3.3 Kaynaklar 3.3.1 Mali Bilgiler3.3.1 Mali Bilgiler Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz. Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz. Yıl (2007 2006 2005)Yıl (2007 2006 2005) GelirlerGelirler Net KazançNet Kazanç Toplam Bilanço veya BütçeToplam Bilanço veya Bütçe Öz sermayeÖz sermaye Orta ve Uzun Vadeli BorçlarOrta ve Uzun Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)

28 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 28 II. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.2.Finansman kaynakları lütfen kuruluşun gelir kaynağını/ kaynaklarını işaretleyin ve istenen bilgileri doldurun Yıl (2007, 2006, 2005) Kaynak –Avrupa Komisyonu –AB'ye Üye Ülke Kamu Kurumları –Üçüncü Ülke Kamu Kurumları –Birleşmiş Milletler –Diğer Uluslararası Kuruluş(lar) –Özel Sektör –Üyelik aidatları –Diğer (lütfen belirtin): …………… –Toplam%100 Oran (belirli bir yıl için toplam oran %100 olmalıdır) Aidat ödeyen üye sayısı (yalnızca üyelik aidatı kaynağı için)

29 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 29 II. BAŞVURU SAHİBİ 3.3.3.Personel sayısı (tam zamanlı) (lütfen personel türüne göre ilgili seçeneği işaretleyin): Personel türü –Ücretli –Ücretsiz –Genel Merkez personeli: Genel Merkezde istihdam edilen –Yurt dışında görev yapmış personel –Yerel personel: yerel düzeyde (varsa, şube) istihdam edilen

30 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 30 II. BAŞVURU SAHİBİ 4. Yönetim komitesinin listesi Adı Mesleği Görevi Uyruğu Kurulda görev süresi (yıl)

31 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 31 III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 1. Ortaklarla ilgili bilgiler 1. Ortaklarla ilgili bilgiler Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan iştirakçilerden bahsedilmesine gerek yoktur. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

32 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 32 III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 1. Ortak Tam yasal adı Sicil kayıt tarihi Yasal statüsü[1] [1] Kayıtlı bulunduğu resmi adres [2] [2] Kayıtlı bulunduğu ülke [3][3] Bağlantı kurulacak kişi Telefon numarası: şehir kodu + numara Faks numarası: şehir kodu + numara E-posta adresi Personel sayısı Diğer ilgili kaynaklar Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı [1] Örneğin, kâr amacı gütmeyen, kamu kurum/ kuruluşu, uluslararası kuruluş, vb. [1] [2] Rehberde 2.1.1’de belirtilen ülkelerin dışında bir başka ülkede kayıtlıysa, bunun gerekçesini açıklayın.[2] [3] Örgütler için.[3]

33 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 33 2. Ortaklık beyannamesi Sözleşme Makamına sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. İyi ortaklık prensiplerine uyacağımı taahhüt ederim. Adı ve Soyadı, Kurum/Kuruluş, Pozisyonu/Görevi, İmza, Tarih ve Yer III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI

34 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 34 IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her iştirakçi kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

35 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 35 V. KONTROL LİSTESİ İDARİ BİLGİLER Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından doldurulacak Başvuru sahibinin adı Kayıtlı bulunduğu ülke[1] ve kayıt tarihi [1] Tüzel Kişilik dosya numarası[2] [2] Yasal statü[3] [3] Ortak 1 İsim,Uyruk/Kayıtlı bulunduğu ülke,Yasal statü Ortak 2, Ortak 3 [1][1] Örgütler için [1] [2][2] Eğer başvuru sahibi Avrupa Komisyonu ile bir sözleşme [2]İmzalamışsa [3][3] Örneğin, kâr amacı gütmeyen, kamu kurum/ kuruluşu, uluslar arası [3] kuruluş, vb.

36 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 36 V. KONTROL LİSTESİ PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ: Başvuru sahibi tarafından doldurulacak Projenin başlığı: 1.Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır. 2.Proje, İngilizce olarak yazılmıştır. 3.Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. 4.Proje teklifi ve ekleri elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur. 5.Başvuru Sahibi ve her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru Formuna eklenmiştir. 6.Bütçe, istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. 7.Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. 8.Proje süresi 12 ay (izin verilen azami süre) veya daha kısadır. 9.Proje süresi 8 ay (izin verilen asgari süre) veya daha uzundur. 10.Talep edilen hibe tutarı 50.000 AVRO (izin verilen asgari tutar) veya daha fazladır. 11.Talep edilen hibe tutarı 150.000 AVRO (izin verilen azami tutar) veya daha azdır. 12.Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sine eşit veya daha fazladır (izin verilen asgari oran). 13.Talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına eşit veya daha azdır (izin verilen azami oran). 14.Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.

37 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 37 VI. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI Başvuru Sahibini ve her bir ortağı temsil eden yetkili kişi olarak beyannameyi başvuru sahibi adına imzalar.

38 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 38 VII. DEĞERLENDİRME TABLOSU 1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ 1. Son teslim tarihine uyulmuştur 2. Başvuru Formu, Kontrol Listesinde (Hibe Başvuru Formu’nun V.Bölümü) sözü geçen bütün kriterleri sağlamaktadır. Kontrol Listesi teyidini yapan kişi, Tarih. Karar 1: Komite, İdari Kontrolü geçen başvuru formundaki Proje Ön Teklifinin değerlendirmeye alınmasını tavsiye etmeye karar vermiştir. 2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Karar 2: Komite, Proje Ön Teklifini kabul etmiş ve en iyi Proje Ön Tekliflerini seçtikten sonra Başvuru Formunun tam olarak değerlendirilmesine geçmeye karar vermiştir.Proje Ön Teklifi değerlendirmesini yapan kişi, Tarih. 3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Karar 3:A. Komite, mali çerçeve içinde yer alan ve en yüksek puanlı projeler arasından şartlı olarak kabul ettikten sonra Uygunluk teyidi için teklifi tavsiye etmiştir. B. Komite, Uygunluk teyidini yerine getiremeyen şartlı olarak kabul edilmiş bir proje varsa, yedek listeye koyduğu ve mevcut mali çerçeve içerisinde yer alan en yüksek puanlı projeleri Uygunluk teyidi için tavsiye etmiştir. Proje teklifinin teyidini yapan kişi, Tarih. 4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI Başvuru Rehberine (Bölüm 2.4) göre sunulan ve aşağıda belirtilen destekleyici belgeler başvuru sahibi ve ortak(lar)ıyla ilgili bütün uygunluk kriterlerini sağlamaktadır. 1.Başvuru sahibinin tüzüğü 2. Başvuru sahibinin en son mali hesap durumu 3. Tüzel kişilik formu (Ek E) 4. Mali kimlik formu (bkz. Başvuru Rehberi Ek F) 5. Başvuru Sahibinin yönetim organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir şekilde, söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar 6. Ortağın yönetim organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir şekilde, söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar 7. Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarının noter tasdiki 8. Ortağın temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarının noter tasdiki 9. Başvuru sahibinin ilgili vergi dairesinden alınmış vergi kaydını veya vergi numarasını içeren belge 10. Sosyal güvenlik katkıları ve vergi ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirildiğini ispatlayan belge 11. Başvuru sahibi tarafından usule uygun biçimde doldurulmuş ve imzalanmış beyannameler (bkz. Ek G-7 ve G-8) 12. Projenin uygulanması açısından gerekli izin ya da yetkilendirmeler Uygunluk değerlendirmesini yapan kişi, Tarih. Karar 4:Komite, Rehberde belirtilen kriterlere göre uygunluğunun teyidini yaptıktan sonra projeyi hibe vermek üzere seçti.

39 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 39 EK A: HİBE BAŞVURU FORMU EK B: BÜTÇE (Excel Formatında) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE (Excel Formatında) EK D: AB FORMATINDA ÖZGEÇMİŞLER ( Proje Koordinatörü, eğitmen, danışman,seminer konuşmacıları vb. proje faaliyetlerinin uygulamasında sorumlu kişilerin CVleri) EK I: EĞİTİM MÜFREDATI (GEREKTİĞİNDE) EK J: BİRİM MALİYETİ 10.000 EURO’YU GEÇEN MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALIMI İÇİN PROFORMA FATURA BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK DÖKÜMANLAR

40 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 40 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI Bütçe 3 bölümden oluşmaktadır: 1. Faaliyet Bütçesi (Ek-B1) 2. Beklenen Finansman Kaynakları (Ek-B2) 3. Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (Ek-B3)

41 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 41 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI Faaliyet Bütçesi (Ek-B1) alt başlıklar 1.İnsan kaynakları 2.Seyahat 3.Ekipman ve malzemeler 4.Yerel ofis / proje maliyetleri 5.Diğer maliyetler, hizmetler 6.Diğer

42 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 42 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI Faaliyet Bütçesi (Ek-B1) alt başlıklar 7.Diğer Uygun Doğrudan Maliyetler Ara Toplamı (1-6) 8.Yedek akçe 9.Projenin Toplam Uygun Maliyetleri (1-6) 10. İdari Giderler 11.Toplam uygun maliyetler (9+10)

43 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 43 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel) 3 1.1.1 Teknik 1.1.1.1 Proje Koordinatörü 1.1.1.2 Danışman 1.1.2 İdari / destek personeli 1.1.2.1 Muhasebeci 1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel) 1.3 Görev/seyahat gündelikleri 4 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) 1.3.2 Yerel (proje personeli) 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları

44 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 44 BÜTÇENİN DOLDURULMASI "2. Seyahat" kaleminde, hareket ve varış noktalarını belirtiniz. "3 no lu Ekipman ve Malzeme Kalemi" satın alma veya kiralama maliyetini i ç erir "4.Yerel Ofis" Kalemindeki maliyetler, sadece proje faaliyetleri i ç in kiralanan yerleri kapsar. Proje y ö netimi i ç in kiralanan yerler bu başlık altına girmez. Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira ve hizmet giderleri, 10 numaralı idari giderler b ü t ç e kalemine girer. "5.Diğer Maliyetler, Hizmetler" Kalemindeki yayın, et ü d araştırma ve seminer/konferans maliyeti, hizmet tamamen y ü kleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir. "5.Diğer Maliyetler, Hizmetler" T ü m hibe s ö zleşmelerinde uluslararası alanda tanınan yetkili bir denet ç i ( YMMO yeminli mali m ü şavir) tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dışsal denetim raporunun proje sonunda sunulması gerekmektedir. "6. Diğer" her türlü hizmet alımı bu başlık altında belirtilecek. "8.Yedek Ak ç e" sadece Merkezi Finans ve İhale Birimi ’ nin yazılı ö n onayı ile kullanılabilir

45 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 45 BÜTÇENİN DOLDURULMASI Bütçe, sadece Sözleşme Makamı katkısını değil, Projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden her biri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Harcırahların hangi ülke itibarı ile tahakkuk ettiği hususu ile geçerli günlük harcırah tutarını belirtiniz. Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dahilinde seyahat ile muhtelif giderleri kapsar. Planlanan her faaliyet bütçelendirilmelidir Her bir bütçe satırı için miktar ve birim maliyet yazılmalıdır Bütçe süresi proje süresi ile sınırlı olmalıdır

46 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 46 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  Personel giderleri brüt olarak yazılmalıdır (maaş+sigorta+vergi)  Tam zamanlı çalışmayacak personel için çalışma süresi yüzde olarak birim tanımı yanında birim miktar sütununda gösterilmelidir  Önerilecek maaşların piyasa değeri üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir  Verilecek harcırahların AB tarafından belirlenen miktarları geçmemesine dikkat edilmelidir  Harcırahlar ikamet yeri dışında geçirilecek gece başına hesaplanmalıdır ve önceden ödenememektedir.  Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilmelidir

47 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 47 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  Ekipman olarak sadece projenin uygulanması için zorunlu olanlar dahil edilmeli, satın alma ve kiralama masraflarına taşıma ve montaj bedelleri de eklenmelidir. Bu bölümde önerilecek harcamaların toplamı genel bütçe toplamının %15ini geçmemelidir  Yerel ofis giderlerine sadece projenin yürütülmesi için özel bir ofis kurulması gerekiyorsa yer verilmeli, değilse idari giderler kullanılmalıdır. Bu konuda detaylı açıklamalar http://www.cfcu.gov.tr/files/kaynaklar/idari_giderler.pdf adresinde bulunmaktadır

48 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 48 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  İdari giderler genel uygun giderler toplamının %7sinden fazla olamaz  Birim maliyetler normal piyasa fiyatlarını geçmemelidir  Birim maliyeti 10.000 euro ve üzerindeki satın alımlar için proforma fatura eklenmelidir  Ayni yardımlar uygun maliyet değildir  Projede görevlendirilecek kamu personeli için, ilgili kurum yasasında yer alan kurallar esastır. Bu konuda gerekli açıklamalar için http://www.cfcu.gov.tr/resources.php?lng=tr&action=reference http://www.cfcu.gov.tr/resources.php?lng=tr&action=reference adresine bakılabilir

49 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 49 BÜTÇENİN DOLDURULMASI BÜTÇENİN DOLDURULMASI  Harcamaların Gerekçelendirilmesi tablosunda bütçede harcama kalemi olarak verilen tüm kalemlerin detaylı açıklaması yapılmalıdır  Beklenen fon kaynakları tablosunda faaliyetin finansmanının nasıl karşılanacağı gösterilecektir  Proje süresince bir gelir elde edilmesi durumunda, bu durum açıkça belirtilmelidir

50 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 50 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ 4 3 2 1 1213 10 11 89 5 6 7 Maliyetler 1. Proje Tanımı 2. Doğrulanabilir göstergeler 4. Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 3.Doğrulama kaynakları Ön koşullar

51 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 51 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ ÖRNEK ÇALIŞMA

52 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 52 EĞİTİM MÜFREDATI EK I(GEREKTİĞİNDE) Eğitim konusu SüreToplam saat Gün içindeki saat Konu 1 Konu1-Alt konu Konu 2

53 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 53 ÖZGEÇMİŞLER EK D Proje Koordinatörü, eğitmen,danışman,seminer konuşmacıları vb. proje faaliyetlerinin uygulamasında sorumlu kişilerin CVleri

54 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 54 PROFORMA FATURA EK J: BİRİM MALİYETİ 10.000 EURO’YU GEÇEN MAKİNE VE EKİPMAN SATIN ALIMI İÇİN PROFORMA FATURA

55 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 55 Teşekkürler Burcu Atılgan Proje Hibe Uzmanı TOBB AB Müdürlüğü E-mail:burcu@tobb.org.tr


"AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ Bu Proje, AB tarafından finanse edilmektedir. 1 AB-TÜRKİYE ODA FORUMU PROJESİ HİBE PROGRAMI HİBE BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları