Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

International Business: Strategy, Management, and the New Realities Bölüm 2 Pazarların Küreselleşmesi ve Firmaların Uluslararasılaştırılması Uluslararası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "International Business: Strategy, Management, and the New Realities Bölüm 2 Pazarların Küreselleşmesi ve Firmaların Uluslararasılaştırılması Uluslararası."— Sunum transkripti:

1 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Bölüm 2 Pazarların Küreselleşmesi ve Firmaların Uluslararasılaştırılması Uluslararası İşletme Yönetimi Strateji, Yönetim veYeni Gerçekler Cavusgil, Knight and Riesenberger

2 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Bölüm 2 1. Küreselleşme yeni bir olgu değildir 2. Pazar küreselleşmesinin organizasyonel çerçevesi 3. Pazar küreselleşmesinin boyutları 4. Pazar küreselleşmesinin dinamikleri 5.Pazar küreselleşmesindeki teknolojik dinamikler 6. Pazar küreselleşmesinin toplumsal sonuçları 7.Firma seviyesinde pazar küreselleşmesinin sonuçları: Firmanın değer zincirinin uluslararasılaştırılması

3 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesi:Makro Bakış Uluslararası pazarlama alanında iki büyük trend yer almaktadır: pazarların-ekonomilerin küreselleşmesi ve teknolojik gelişmeler. Pazarların Küreselleşmesi; birbirine bağımlı ulusal ekonomileri ve büyüyen bağımsız alıcıları, üreticileri, tedarikçileri ve değişik ülkelerdeki hükümetleri tanımlamaktadır. Küreselleşme ile firmalar dünyayı; ürünlerin, hizmetlerin, sermayelerin, emeklerin ve bilginin bulunduğu büyük bir pazar olarak görmektedirler.

4 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küreselleşme Neden Yeni Bir Olgu Değildir? Akdeniz, Ortadoğu, Asya, Afrika ve Avrupa’daki ilk medeniyetler küreselleşmenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Ticaret (trade) kelimesi Anglo-Sakson’dan gelmektedir. (trada) kelimesi başkalarının izinden yürümek anlamına gelmektedir. Eski ticaret yolları din, bilim, ekonomik faaliyetler ve hükümetlerin kültürler arası değişimlerinin temelini oluşturmaktadır. Bütün yollar Roma’ya çıkar deyimi 2000 yıl önce Roma’nın gücünün baskınlığını göstermek amacıyla söylenmemiştir; buradaki gerçek Roma’nın yerel kolonilerinin ticaret kaynağının merkezi olmasıdır.

5 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Orta Çağ Dönemi’nde Ticaret Orta çağda; şövalyelerin Hristiyanlığın doğduğu bölgeye yaptıkları ziyaretler turizimi geliştirmeye ek olarak ilkel gezgin çeklerinin kullanılması ile ilk uluslararası bankacılık sistemini de yaratmıştır. Cengiz Han 1100 yılında sadece Moğolların sınırlarını genişletmekle kalmamış aynı zamanda ticareti de genişletmek için kanun ve kurallar koymuştur.

6 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Ticari Mallarda Ticaret Arap tüccarlar Arabistan’nın kuzeyinden Türkiye’ye kadar baharatlarının ticaretini yapmışlardır. Tüccarlar tarçının, biberin, karanfilin, hindistan cevizinin kaynağını gizli tutarak fiyatları kontrol etmişler ve monopol gücü kazanmışlardır. Geleneksel ticaret sisteminde, baharatlar, çarşaflar, ipek, pırlanta, inci ve afyon tabanlı ilaçlar Avrupa’ya kara ve deniz üzerinden dolaylı olarak ulaşırdı.

7 Küreselleşme Indeksi 2006

8 Blah Dünya Rekabet Çizelgesi 2007 (2006 rankings are in brackets) Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2007

9 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küresel Rekabet Indeksi 2006-2007

10 200620072006-07 1.Singapore1.United States1.Switzerland 2.Switzerland2.Singapore2.Finland 3. United States3. Hong Kong3.Sweden 4.Ireland4.Luxembourg4.Denmark 5.Denmark 5.Singapore 6.Canada6.Switzerland6. United States 7.Netherlands7.Iceland7.Japan 8.Australia8.Netherlands8.Germany 9.Austria9.Sweden9.Netherlands 10. Sweden10. Canada10. U. Kingdom

11 Küreselleşmenin Aşamaları Birinci Safha: 1830 -1880 Tren yolu ve deniz yolu ile ticaret; üretimde ve ticarette artış İkinci Safha: 1900-1920 Çelik ve elektriğin kullanımı; ilk uluslararası işletmelerin doğuşu Üçüncü Safha: 1948-1970 GATT,2.Dünya Savaşının sona ermesi, Marshall Planı; ticarette engellerin aşamalı olarak azalması Dördüncü Safha: 1980-1997 Internet ve diğer teknolojilerin kullanımı: gelişen pazarlarda hızlı liberalleşme

12 Küreselleşmenin Aşamaları

13 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küreselleşmenin Birinci Aşaması (1830-1880) Küreselleşmenin ilk safhası 1830 yılında 1880 yılına kadar uzanır. Bu dönemde tren ve deniz yollarının gelişimi, üretimin ve ticaretin gelişimi ile uluslararası ticaret yaygınlaşmaya başlamıştır. 1800 lerde telefon ve telgrafın icat edilmesiyle ülkeler arası bilgi akışı kolaylaşmıştır.

14 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küreselleşmenin İkinci Aşaması (1900-1930) Elektrik ve çelik üretiminin artmasıyla 1900 lü yıllarda küreselleşmenin ikinci safhası başlamıştır. Bu safha 1929 yılında bütün dünya ekonomisini etkileyen Büyük Bunalım’a kadar devam etmiştir. Yüzyılın bitiminde, Batı Avrupa en çok sanayiileşen bölgeydi ve bu ülkelerin çeşitli yerdeki kolonileri ile ilk uluslararası iştirakler kuruldu. British Petroleum (BP), Nestlé, Shell, ve Siemens gibi Avrupa firmaları yabancı üretim binalarını1900 lerde kurmuşlardır.

15 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küreselleşmenin Üçüncü Aşaması (1948-1970ler) 1945’te savaşın sona ermesiyle birlikte, Avrupa ve Japonya’da tüketici ürünlerindeki beklenen talebi karşılamak için girdiler üretilmeye başlandı. Büyüyen ekonomiler içinde savaştan en az zararı ABD ekonomisi gördü ve dünyanın en baskın ekonomisi haline geldi. Avrupa’da hükümetler ekonomiyi canlandırmak için uğraştılar. Avustralya, İngiltere ve Amerika gibi sanayileşmiş ülkeler sistematik olarak uluslararası ticari bariyeleri azaltmanın yollarını aradılar. Bu çabaların sonunda GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması) ve WTO(Dünya Ticaret Örgütü) kuruldu.

16 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küreselleşmenin Üçüncü Aşaması (1948-1970ler) devamı. Küreselleşmenin üçüncü aşamasında Amerika, Batı Avrupa ve Japon asıllı ilk uluslararası firmalar kuruldu. Unilever, Philips, Royal Dutch-Shell, British Petroleum ve Bayer gibi firmalar yurtdışında bağımsız iştirakler kurarak firmalarını organize ettiler. Nestle, Kraft, John Deere, Kellogg, Lockheed, Caterpillar, Coca-Cola, Chrysler, Pepsi-Cola, Singer, and Levi’s gibi firmalar güçlü ticari isimler geliştirdiler.

17 Küreselleşmenin Üçüncü Aşaması (1948-1970ler) devamı. Amerika’nın IBM, Boeing, Texas Instruments, Xerox, ve McDonnell Douglas gibi uluslararası firmalar teknolojik ve rekabet avantajlarını kullanarak dünya üzerinde yayılmışlar Gillette, Kodak and Kellogg eşsiz ürünler üreterek yayılımı başarmışlardır. Daha sonraki aşamalarda ise firmalar rekabet avantajı kazanmak için gelişmekte olan ülkelerde ucuz işgücünden faydalanmak için fabrikalar kurdular. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

18 Küreselleşmenin Dördüncü Aşaması (1980lerden bugüne) Küreselleşmenin dördüncü aşaması 1980 lerin başında başladı. Bu dönemde sınırlar arası ticaret ve yatırım faaliyetleri çok genişledi. Aşağıda yer alan inovasyonlar bu safhaya neden oldu : o Kişisel bilgisayarların ticarileşmesi. o Internetin ve web hizmetlerinin yaygınlaşması. o Üretimde ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler. o Sovyet Birliğinin dağılması ve Doğu Avrupa’da pazarların liberalleşmesi. o İştiraklerin sanayileşmesi ve Doğu Asya ekonomisinde modernleşme çabaları.

19 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küreselleşmenin Dördüncü Aşaması (1980lerden bugüne) o Gelişen küresel refahın Brezilya, Hindistan ve Meksika gibi gelişmekte olan pazarlara erişmesi. o Özellikle sermaye ve teknoloji yoğun sektörlerde direkt yabancı yatırımlarda çok büyük bir artış olması. o Coğrafi olarak uzak yerlerde teknolojik gelişmelerle bilgi, iletişim ve ulaşımın ulaşılabilir hale gelmesi. o Gelişen teknolojilerin banka, eğlence, turizm ve perakendecilkte kullanılması. o Şirket birleşmeleri ve satın alınmalarının artması.

20 Küreselleşmenin Dördüncü Safhası (1980lerden bugüne) Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler uzaklığın ortadan kalkması ile sonuçlandı ve coğrafi ve kültürel uzaklıklar azaldı. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

21 Sınırların Kaybolması

22 Pazar Küreselleşmesinin Dinamikleri ve Sonuçları

23 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesinin Yapısı Pazar küreselleşmesi şu açılardan incelenebilir: Küreselleşmenin dinamikleri veya sebepleri; Küreselleşmenin boyutları ; Küreselleşmenin toplumsal sonuçları VE Küreselleşmenin firma seviyesinde sonuçları.

24 Pazar Küreselleşmesinin Yapısı Pazarların küreselleşmesi ve onun sonuçları arasında etkileşimli bir ilişki vardır. Küresel pazarlar güçlendikçe birey işletmeleri zorluklara meydan okuyup yeni başarılar kazanmak zorunda kaldılar. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

25 Firmalar Uluslararası Olmak Zorundadır Firmalar uluslararasılaşmayı proaktif olarak uygularlarsa başarılı olacaklardır. Örnek-Vodafone standardize edilmiş ürünler satarak, standart ürün ve hizmetlere vurgu yaparak ve dünyanın her yerinde standart bir pazarlama programı uygulayarak proaktif küresel strateji uygulamaktadır. Vodafone 30 ülkede müşteriye sahiptir ve gelişmekte olan pazarlar büyüdükçe eski teknolojileri zıplayarak atlamaktadırlar.

26 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesinin Boyutları 1.Ulusal ekonomilerin entegrasyonu ve bağımsızlıkları ;eşya, hizmet, sermaye ve bilgi yayılımında özgürlük 2.Bölgesel ekonomik birliklerin artması 3.Küresel yatırımların ve finansal akışların gelişmesi 4.Tüketicilerin yaşam stilleri ve tercihlerindeki uyum 5.Ürünlerin küreselleşmesi

27 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesinin Dinamikleri 1. Ticaret ve yatırım engellerinin azalması 2. Pazarların liberalleşmesi 3. Sanayiileşme, ekonomik gelişim ve modernleşme 4. Dünya finansal pazarların entegre olması 5. Teknolojilerdeki gelişmeler

28 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesinin Boyutları 1. Ulusal ekonomilerin bütünleşmesi ve bağımsızlaşması Ekonomik bütünleşmenin artması için değer zinciri faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi. Hükümetler bu entegrasyona şu şekilde katkıda bulunurlar: –Ticaret ve yatırım engellerini azaltarak; –Ulusal mali politikaların bölgesel ekonomik birliklerin (AB gibi) politikalarıyla uyumlaştırarak –Ulusal sınırları ortadan kaldıran, ticaret ve yatırım engellerini azaltan ülkeler arası kurumlar kurarak

29 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 2. Bölgesel Ticari Blokların ve Ekonomik Birliklerin Artması 1950li yıllardan bu yana, ticaret blokları ve ekonomik birlikler ile bölgesel entegrasyonlar ortaya çıkmıştır Ticaret Birlikleri:iki veya daha fazla ülke arasında sınır ötesi engelleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için oluşturulmuştur. Örnekler- the North American Free Trade Agreement area (NAFTA), the Asia Pacific Economic Cooperation zone (APEC).

30 Daha ileri seviyelerde engeller tamamen ortadan kaldırılır. Sermaye ve emek dolaşımı ile ilgili engeller ortadan kaldırılabilir. Ekonomik ve Mali Birlikler: Ekonomik bütünleşmenin en ileri seviyesidir. Bu birlikler ile tek bir pazar oluşturulur. örnek- Şu an tek bir para biriminin kullanıldığı (euro) AB tek örnektir. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

31 3. Küresel Yatırımların ve Finansal Akışların Büyümesi FDI (yabancı doğrudan yatırımlar) çok büyümüştür. Dünya etrafında sermayenin serbest dolaşımı küresel ekonomik faaliyetleri artırmış ve dünya ekonomisindeki bağları birleştirmiştir. Ticari ve yatırım bankacılığı küresel bir endüstri olmuştur. Ayrıca bono pazarı da dünya çapında bir yayılım göstermektedir.

32 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 4. Tüketicilerin yaşam stillerinin ve tercihlerinin uyumlaşması Küresel pazar ile kişilerin yaşam stilleri ve tercihleri standartlaşmayla birlikte uyumlaşmışıtır. Uluslararası medya tüketicilerin tercihlerinin uyumlaşmasına katkıda bulunmuştur. Pazarda standartlaşmış lezzetler ile küresel müşteriler geleneksel yaşam stillerini ve değerlerini kaybetmeye başlamışlardır.

33 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 5. Ürünlerin Küreselleşmesi Yoğun küresel rekabette, ölçek ekonomileri başarı faktörü olarak görülmektedir. Küresel oyuncular avantaj elde edebilmek için uluslar arasındaki maliyet ve kalite farklarını değerlendirmek zorundadırlar. Bu nedenden dolayı Çin, Meksika gibi ucuz iş gücünün bulunduğu ülkelerde offshoring oldukça popülerdir. Hizmetlerdeki Değişim: Hizmet sektörü de aynı zamanda küresel kaynaklardan yararlanmaktadır. Kiralama, banka,emeklilik, sigorta gibi hizmetlerde küresel kaynaklar kullanılmaktadır.

34 Yabancı yatırımlar son birkaç yıldır üretimden hizmet sektörüne doğru kaymıştır. Örnek- Emlak devi RE/MAX ellinin üzerinde ülkede 5,000 den fazla ofisiyle hizmet vermektedir.Fransız firması Accor dünya çapında yüzlerce otelde hizmet vermektedir. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

35 Pazar Küreselleşmesinin Dinamikleri 1. Dünya çapında ticaret ve yatırım engellerinin azalması Ulusal hükümetler küresel ekonomik bütünleşme için ticaret ve yatırım engellerini azaltmanın yollarını araştırmaktadırlar. Dünya ticaret örgütü (WTO) bunu kolaylaştırmaktadır. WTO 1940’lı yıllardan beri uluslararası ticaret ve yatırımı çok taraflı olarak güçlendirmeye çalışam bir kurumdur. 2001 yılında WTO’ya katılan Çin pazarını yabancı firmalar için ulaşılabilir hale getirmiştir. Pazarları küreselleştirmenin anahtarı bölgesel ticaret blokları ile işbirliği içinde olmaktır.

36 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 2. Pazarın Liberalleşmesi ve Serbest Pazara Uyum 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması, Sovyetler Birliğinin Çökmesi ve Çin’de 50 yıldır demokrasi ve komunistler arasında süregelen soğuk savaşın bitmesiyle yeni bir döneme girildi. Küresel ekonomilerde Sosyal ekonomiden Pazar odaklı ekonomiye geçişler gerçekleşti. Doğu Asya Ülkeleri Pazar liberalleşmesine 1980 yılında geçerken Hindistan 1991 de libarelleşme trendine ayak uydurmuştur. Bu olaylar ile dünyanın 1/3 ‘üne serbest uluslararası ticaret ve yatırım imkanı sağlanmış oldu.

37 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 3. Sanayiileşme, Ekonomik Gelişme ve Modernleşme Asya, Latin Amerika, ve Doğu Avrupa gibi gelişmekte olan pazarlarda sanayileşme ucuz iş gücü ile başlamış, yüksek teknolojili ürünleri (bilgisayarlar, uçaklar, elektronik eşyalar) üretmekle devam etmiştir. Modern teknolojilere uyum, hayat standartlarındaki gelişmeler, daha yüksek gelir, modern banka faaliyetlerine uyum; gelişen pazarların çekiçiliğini artırmıştır.

38 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 4. Dünya Finansal Pazarların Bütünleşmesi Dünya finansal pazarındaki bütünleşme firmalara sermayelerini yükseltme, borç fon alma ve yabancı yatırımcıyla nerede olursa olsun iş yapabilme imkanı vermiştir. Uluslararası ticaret bankaları ile alıcı ve satıcı arasında bir şebekeleşme yaşanmış böylece fonların bulunması daha kolay hale gelmiştir.

39 International Business: Strategy, Management, and the New Realities 5. Pazarın Küreselleşmesinde Teknolojik Gelişmeler Teknolojik Gelişmeler: –Yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine ve yayılmasına olanak tanır; –Uluslararası işletmelerde maliyetleri azaltır; –Küçük firmalara uluslarasılaşma imkanı verir; –Dünya çapındaki faaliyetlerin koordine edilmesine yardım eder; –Tedarikçi, müşteri, iştirak arasındaki coğrafi uzaklığı sanal bağlarla azaltır.

40 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Bilgi Teknolojileri Bilgisayar sürecinin maliyeti son 20 yılda %30 düşmüştür ve düşmeyede devam edecektir. Bilgi teknolojileri endüstrinin yapısını ve rekabetin kurallarını değiştirmiş; rakipler için yeni yollar yaratmış ve bundan dolayı rekabet avantajının temelini oluşturmuştur. Veriler, bilgiler ve deneyimler software ile uluslararası firmalarda kolayca paylaşılır bir hal almıştır. Küçük firmalar ise BT lerini yeni ürün üretmek ve dizayn etmek için kullanmaktadırlar. Günlük yaşamımızda BT nin yeri belirgindir; cep telefonları, Google, Yahoo vb.

41 Küresel iletişim maliyetinin azalması ve Internet kullanıcıların artması

42 International Business: Strategy, Management, and the New Realities İletişim Teknolojileri En belirgin teknolojik değişim iletişimde görülmektedir, özellikle telekomunikasyon, uydu, fiber optik, wireless teknoloji ve Internet. Internet, ve Internet-tabanlı iletişim sistemleri intranets, extranets, and e-mail gibi dünya etrafında milyonlarca kişiyi birbirine bağladır. Seslerin, resimlerin ve bilginin taşınmasının maliyeti azaldı. Boston ile iletişim kurmak komşunuz ile iletişim kurma şeklini aldı. Internet uluslararası işletme olabilmek için kaynağı olmayan firmalara küresel pazarların kapısını açtı.

43 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Üretim ve Taşıma Teknolojileri Bilgisayar destekli ürün tasarımı, robotlar ve mikro süreçli ürünlerin desteği ile üretim düşük maliyetli olmaktadır. Bilgisayar kullanımı ile iletişim ve taşıma imkanları artmış böylece uluslararası işletmelerin maliyetleri azaltmış, ve başarılı firmalar rekabet için yeni kaynaklar aramaya devam etmeye başlamışlardır.

44 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küresel Pazarların Toplumsal Sonuçları Pozitif sonuçlar: Sınırlar arası ticaret ve yatırım, dünyaya inovasyonun kapısını açarken küresel benchmarking (kıyaslama) ile performans standartlarının artmasına neden olmaktadır. Negatif sonuçlar:Küresel pazara girmek birey, örgüt ve hükümetler tarafından şaşkınlık yaratabilir. Az gelişmiş olan ülkeler küresel ekonomiye diğerleri kadar hızlı uyum gösteremezler. Küreselleşme dünyadaki birçok fırsat ve iş yaratmasına rağmen birçok kişinin işine de maliyet getirmiştir.

45 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Ekonomik Özgürlük Gelir Artışına Neden Olmaktadır Küresel pazarların pozitif çıktıları olduğuna dair birçok kanıt bulunmuştur; yüksek standartta hayatlar, kaynakların verimli kullanımı, teknolojiye hızlı erişim vb. Özellikle pazarlarda liberalleşme birçok ülkede gelir seviyelerinin artmasına neden olmuştur.

46

47 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Ekonomik özgürlüğün sağlanması ile yaşam standartlarında belirgin bir ilerleme gözlemlenmiştir Ekonomik Özgürlük ve Refah

48

49

50

51 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesinin İstenmeyen Sonuçları Milli bağımsızlığın kaybolması Güç uluslararası girişimlere ve ülkelerüstü organizasyonlara kaymıştır Offshoring ve mesleklerin yer değişmesi Küreselleşme mesleklerin yerlerinin değişmesine yol açtı

52 Fakirler üzerine etkisi Küreselleşmenin faydası dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Doğal çevre üzerindeki etkisi Uluslararası kuruluşlar çevreyi korumamaktadırlar. Ulusal kültür üzerine etkisi Küreselleşme ulusal kültürel değerlerin ve kimliğin kaybolmasına yol açar. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

53 Milli bağımsızlığın kaybolması Bağımsızlık bir ülkenin kendi hükümetinin kendi işlerini yönetebilme gücüdür.Bir ülkenin kanunları başka bir ülkeye uygulanamaz veya uygulanmaya zorlandırılamaz. Uluslararası faaliyetler, hükümetlerin bağımsızlık kabiliyetlerini kullanmalarına karışmaktadırlar.

54 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Offshoring ve Mesleklerin Göçü Offshoring değer zincirindeki faaliyetlerin ve üretimin maliyet verimliliğinden dolayı yurt dışında yapılması olarak tanımlanmaktadır. Örnek- Almanya’da bilgi teknolojilerine ait destek hizmetlerinin çoğu Çek Cumhuriyetinde ve Romanyada gerçekleştirilmektedir Offshoring işgücü maliyetinin yüksek olduğu yerlerde iş kaybına neden olmaktadır.

55 Offshoring akımı ilk defa 1960-1970 yılları arasında Amerika ve Avrupanın araba, ayakkabı, elektronik eşyaları işgücünün ucuz olduğu Meksika ve Doğu Asya gibi ülkelerde üretmesiyle başlamıştır. Offshoring’de ikinci dalga 1990 larda hizmet sektöründe görülmüştür. Bankacılık ve sağlık hizmetleri,software yazılımları ucuz işgücünün olduğu ülkelerde yapılmaya başlanmıştır. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

56 Tehlikeli Firmalar Olarak Uluslarası Girişimler Uluslarası firmalar rekabet avantajına göre çok çabuk yer değiştirebilidikleri için başıboş veya kaçak olarak etiketlenmektedirler. Örnek – İsveçli beyaz eşya üreticisi Electrolux 2005 yılında Michigan’dan Meksika’ya taşınmıştır. Electrolux Michigan’da 2,700 kişiye iş imkanı sağladığından Meksika’ya taşınmaması için teşvikler sağlanmış, fakat üretimin Meksika’ya taşınmasına engel olunamamıştır.

57 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Offshoring avantajları OFFSHORİNG ile: –Ölçek ekonomilerinden yararlanılır; –DÜŞÜK maliyetli işgücünden yararlanır; –Çeşitli tedarikçilerle ilişki içinde olduklarından daha hızlı bilgi paylaşımı sağlanır. Düşük maliyetli girdilere sahip ülkeler offshoring ten fayda görürler Örnek; Çin, Hindistan, Meksika, Brezilya ve Polonya.

58 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Küreselleşmenin Fakir Ülkeler Üzerindeki Etkileri Fakir ülkelerde küreselleşme iş imkanı yaratır ve maaşları yükseltir, ayrıca emeğin yoğun olarak kullanıldığı işler yerini otomatik makinelerin kullandığı işlere bırakır. Örneğin Hindistan’da birçok insan el işi yün tekstil ile uğraşırken küreselleşme ile büyük üretim merkezleri açılmış ve bu fabrikalarda milyonlarca kişinin çalıştığı makineli üretime geçilmiştir.

59 Küreselleşmenin Fakir Ülkeler Üzerindeki Etkileri Uluslarası firmalar çoğu zaman düşük ücretli işçi çalıştırma, çoçuk işçi çalıştırma ve çalışanların emeklerinin istismar edilmesi nedeniyle eleştirilmektedir. Çoçuk emeği özellikle en önemli problemdir; çünkü çoçukların eğitim fırsatını yok etmekte ve geleceklerinin gelişimini etkilemektedir. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

60 Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslarası Firmaların Faaliyetleri Örnek: Nike Asya da ki ayakkabı fabrikalarında çalışan işçilere düşük ücret verdiği için eleştirilmektedir. Emek istismarı ve kötü çalışma sartları birçok gelişmekte olan ülkede gerçek bir sorundur.

61 Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslarası Firmaların Faaliyetleri Fakat bu ülkelerde insanların sahip olduğu şartlarda düşünülmelidir. Düşük ücretli bir işte çalışmak hiç iş sahibi olmamaktan daha iyidir. Çoçuk işçilerin çalıştırılmaması çoçukların okula gideceğinin veya daha iyi şartlarda yaşayacağının garantisi olamaz. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

62 Etik Kavramının Göreceliği Etik göreceliği önemlidir, i.e etik sadece kendi içinde değerlendirilmelidir. Eleştiriler minumum ücret için makul bir alt sınır olması gerekliliğidir. Yatırım için çekiçi olan ülkeler eğer ücretler yükselirse çekiçiliğini kaybeder. Çoğu ülke için küreselleşme ekonominin gelişmesini desteklemektedir. Örnek- Vietnam- ayakkabı sektörünün büyümesi ücretlerin beş kat artmasına neden olmuştur.

63 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Doğal Çevre Üzerindeki Etkiler Küreselleşme artan üretim faaliyetleri nedeniyle çevre kirliliğine, doğal ortamın yıkımına ve ozon tabakasının zarar görmesine neden olmaktadır. Küresel kaynaklı sanayiileşme çevre zararlarına neden olmaktadır; fakat zamanla bu zararlar azaltılmaya çalışılmaktadır.

64 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Kurumsal Sosyal Sorumluluk Geçen süre sonunda hükümetler çevresel şartların gelişmesi için uğraşmaya başlamıştır. ÖRNEK- Japonya 2. Dünya Savaşı’nı takip eden 10 yıl kirli nehirlere ve sisli şehirlere katlanmıştır. Fakat Japonya’nın ekonomisi geliştikçe, Japonlar çevre standartlarını yükseltmişler ve doğal çevreyi restore etmeyi hedef haline getirmişlerdir.

65 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal sosyal sorumluluğa örnek olarak, Italya’dan Benetton (tekstil),Kanada’dan Alcan(aluminyum), Japonya’dan Kirin (meşrubat) veStarbucks (çevreyi koruyan kahve yetiştime faaliyetleri) gibi firmaların faaliyetleri verilebilir. International Business: Strategy, Management, and the New Realities

66 Küreselleşmenin Ulusal Kültür Üzerine Etkileri Pazarların liberalleşmesi yabancı firmalara, küresel markalar,bilinmedik ürünlere ve yeni değerlere kapı açmıştır. İşletme sektöründe, firmalar dünya çapında benzer teknikleri ve üretim metotlarını kullanmaktadırlar bu da türdeş çıktılara neden olmaktadır.

67 Küreselleşmenin Ulusal Kültür Üzerine Etkileri Müşteriler benzer giyinmekte, benzer arabalar kullanmakta, starların aynı müziğini dinlemektedir. Model olarak batı ülkeleri özellikle Amerika alınmaktadır. Böylece bireylerin normları, davranışları ve değerleri zaman içinde homojenize olmaktadır. Eleştirmenler bu trendi “McDonalds-ization” yada “Coca-Colonization” olarak adlandırmaktadırlar International Business: Strategy, Management, and the New Realities

68 Kültürel Emparyalizm Üzerine Endişeler Hükümetler kültürel emparyalizmi durdurmak ve yerel değerlerin erezyonuna karşı önlemler almak istemektedirler. Fransa, Kanada ve Belçika’da, ulusal dilin ve kültürün korunması için yasalar çıkarılmaktadır. Japonya Amerikan fast-food’una karşı süpermarketlerde hızlı suşiler satmaktadır. Dünya kültürünün homejenleşmesinin en büyük nedeni küresel medyadır; insanlar filmlerle, televizyonla, Internet, ve diğer bilgi kaynakları ile günlük yaşamlarını sürdürmektedirler. Küresel medya ile yerel kültürler evrensel bir norma dönüşmeye başlamıştır.

69 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesinin Firma Seviyesindeki Sonuçları Uluslararası firmalar için sayısız yeni iş fırsatları Yeni riskler ve yabancı firmalar rekabet isteği Dünya çapında tedarikçiler ve alıcılar Uluslarasılaşmanın vurgulanması Firmanın değer zincirinin uluslararasılaşması

70 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Pazar Küreselleşmesinin Firma Seviyesindeki Sonuçları Pazar küreselleşmesinin firmalar açısından en önemli sonucu firmaların artık sadece yerel pazara odaklanmalarının mümkün olmadığıdır. Pazar küreselleşmesi firmaların odağını yerel pazardan global pazara yönlendirmiştir. Değer Zinciri:Firmanın bir ürün üretirken veya hizmet sunarken sıralı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Küreselleşme bir firmanın daha çok bilgi ve daha az maliyet için değer zincirinin uluslarasılaştırmasının önemine vurgu yapmıştır.

71 Firmaların Değer Zincirini Uluslararasılaştırmasına Bir Örnek

72 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Yönetim İçin Sonuçlar Birbirine bağlantılık: değer zincirinde küresel orkestra Bilginin kullanımı üretimde maksimum esnekliği araştırma Verimliliği arttırmak için sonsuz araştırma Organizayonun stratejik küresel varlıklarını tanımlama, işleme ve değerlendirme Ortaklık yetenekleri kazanma ve şekillendirme

73 International Business: Strategy, Management, and the New Realities Açık fikirlilik Belirsizliğe toleranslı olmak Anlayış Kişisel ilişkileri iyileştirme Esneklik, uyumluluk, ve özgüven espri yeteneği İnsani ilişkilerde uyum Meraklı bir zeka Yöneticiler İçin Çıkarımlar: Küresel Rekabeti Ele Almak


"International Business: Strategy, Management, and the New Realities Bölüm 2 Pazarların Küreselleşmesi ve Firmaların Uluslararasılaştırılması Uluslararası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları