Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ KÜRESEL KÜTÜPHANELER GİRİŞİMİ KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ KÜRESEL KÜTÜPHANELER GİRİŞİMİ KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ KÜRESEL KÜTÜPHANELER GİRİŞİMİ KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ

2 Kütüphan-e Türkiye Tanıtım Eğitimi Ankara (Nisan 2014)

3 NİÇİN BU PROGRAM? Tanıtım niçin önemlidir? Güncel örnekler (yerel seçimlerde tanıtıma verilen önem) Her meslek grubu bu konuya önem veriyor. Kütüphanelerde durum nasıl? (pazardaki rekabet) Kütüphanelerde tanıtımı zorunlu kılan sorun alanları nelerdir?

4 Kütüphanelerdeki önemli sorunlar Yetersiz mali kaynak Personel (sayı ve kalite) Bina Eskimiş teknolojik alt yapı Kısıtlı internet bağlantısı Niçin bu sorunlar?

5 Niçin? Kütüphane hizmetlerine toplumda verilen önem (Örnek olay: Thatcher döneminde İngiltere’de halk kütüphanelerinin durumu, ABD’de %90 destek) Kütüphaneler var oluş nedenlerini ispatlamak durumunda. Bunun için; Var olan hizmetlerini duyurma (yerel medya, web) Topluma yeni hizmetler sunma (çeşitli eğitim programları, internet erişimi, film ve video gösterimi, uzaktan erişim, çeşitli toplantılar, toplum merkezi olma)

6 Tanıtım eğitiminin amaçları Tanıtım faaliyetlerinin önemini anlamak Personelin kendine güvenini artırmak Tanıtım eylem planı hazırlamak

7 Tanıtım eylem planı el kitabı En ilginç ve en zor konular hangileridir?

8 TANITIM NEDİR, NEYİ HEDEFLER? Tanıtım nedir? Halk kütüphanelerine destek sağlamak üzere, yerel ve ulusal düzeydeki karar vericileri etkilemek için, bireyler ve kurumlara yönelik etkinliklerdir. Kütüphanelerdeki tanıtım faaliyetlerinin amacı, kütüphane ile hizmet ettiği toplum arasında etkileşimi sağlayacak politikalar geliştirmektir.

9 TANITIM TEKNİKLERİ (TAKTİKLERİ) İletişim Süreci

10 Tanıtım Teknikleri (1) Dışa Açılma Dışa Açılma: Kütüphane personelinin kütüphane çevresiyle (toplumdaki bireyler ve kütüphanenin kullanıcılarıyla) iletişime geçmesi ve onları kütüphane hedefleri doğrultusunda destek vermeye yöneltmesi. Nasıl? - Çevreyle konuşmak, düşünce ve önerilerini almak - Çevreye bilgi, kaynak ve hizmet sağlamak - Kullanıcılarla sözlü ve yazılı doğrudan iletişim kurmak - Kullanıcıları kütüphanenin değeri konusunda fikir ve söz sahibi kılmak

11 Tanıtım Teknikleri (2) Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler: Kütüphane ile ilgili bir konu, etkinlik veya olay hakkında medyada farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar. Nasıl? - Medya kullanılır - Medya harekete geçirilir - Geleneksel medyayı harekete geçirmek için diğer (yeni) medya olanakları kullanılır (e-posta, web ilanları, bloglar, sosyal medya) - Diğer halkla ilişkiler yöntemleri kullanılır (yarışma ve ödüller, toplantılar, etkinlikler, söyleşiler)

12 Tanıtım teknikleri (3) Pazarlama Pazarlama: Kütüphanenin sunduğu yeni veya az bilinen hizmetlerin kullanılmasını özendirmek. Nasıl? - Kütüphane kullanıcılarının sayısını arttırmak - Kütüphaneyi tanıtan etkinlikler - Etkinliklerin tanıtımı için yerel medya, yerel çevre ve yeni medyadan yararlanmak

13 Tanıtım Teknikleri (4) Markalaşma Markalaşma: Bir organizasyon ya da kampanya için temel bir görünüm ve hissiyat oluşturma çabasıdır. Kütüphaneye kimlik kazandırır. Kişilerin organizasyonu, yeri ve hizmeti kolayca tanımalarını sağlar. Nasıl? - Logo, isim, slogan, renk

14 Tanıtım Teknikleri (5) Lobicilik Lobi çalışmaları: Siyasal aktörler, hükümet mensupları, bürokratlar, milletvekilleri nezdinde kütüphane çalışmalarına destek sağlamak Nasıl? -Yazışma veya kişisel temas *Sözü edilen taktikler arasında en etkilisi hangisi? Hangisini uyguluyoruz? Hangisini uygulayabiliriz?

15 TANITIM ÇALIŞMASINA NASIL BAŞLANIR? 1.Problem veya ihtiyaç nedir? (örnek: işte yükselme, sağlık problemi) Bu soruya verilecek cevap, « amaç »ı ifade eder. 2. Amacın saptanması 3. Amacımıza ulaşmak için kimleri hedeflemeliyiz? (hedef kitle) 4. Kimler bize yardımcı olabilir ? (paydaşlar) 5. Ne tür veriler bize yardımcı olur? 6. Hedef kitleye yönelik mesajlar nasıl hazırlanır? 7. Mesajın hedef kitleye ulaştırılması

16 I.AMAÇLARIN SAPTANMASI Amaç, yapılacak faaliyetlerde bir pusula görevi yapar. Örnek: İngilizce öğrenmek istiyorum (Neler yapmam gerekli?) Dünya turu yapmak istiyorum Ev sahibi olmak istiyorum Belediye başkanı olmak istiyorum

17 Amaç nasıl ifade edilmeli? Amaç, probleme çözüm getirmelidir. Mali kaynak yetersizliği probleminin çözümünü eğer yerel yönetimde görmüş isek şöyle bir amaç ifade edilebilir: x ilçesi halk kütüphanesinin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için bütçede her yıl belli bir oran ayrılmalıdır.

18 Tanıtım amacına bir örnek Problem: Kütüphanedeki bilgisayar ve internet alt yapısı, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Çözüm: Amaç:

19 Amaç belirlenirken nelere dikkat edilmeli? Kütüphanenin misyonu ile ilgili olmalıdır SMART olmalıdır specific-spesifik measurable- ölçülebilir attainable- erişilebilir realistic- gerçekçi timely- zamanlı

20 II.HEDEF KİTLE Hedef Kitle nedir? Tanıtım faaliyetleri sonucunda etkilemek istediğimiz kişi ve gruplardır.

21 Hedef kitle çeşitleri (1) Birincil hedef kitle (karar vericiler) Kimlerdir? Kütüphanenin amacını karşılamasına yönelik mevzuat veya mali kaynak sağlama konusunda yetkili olan kişi ve kurumlar bu kapsamdadır. Merkezi ve yerel yönetim birimleri

22 Hedef kitle (2) İkincil hedef kitle Kimlerdir? Birincil hedef kitleyi etkileyen kişi ve kuruluşlardır.  Etkili kamu görevlileri  Kütüphane dostları  Medya  Toplum önderleri

23 Hedef kitle (3) Kütüphane destekçileri Kimlerdir? Toplum içinde kütüphanenin önemini anlayan ve savunan kişiler bu kapsamdadır.

24 Hedef kitle -4- 1. Hedef Kitle 2. Hedef Kitle Destek

25 Hedef kitlenin görüşlerinin araştırılması Kütüphaneyi kullanıyorlar mı? Hangi sıklıkla? Hangi hizmetlerden yararlanıyorlar? Kütüphane hakkında nasıl bir duyguya sahipler? Kütüphanenin yeterli hizmet verdiğine inanıyorlar mı? Halk kütüphanesinde internet kullanımı konusunda ne düşünüyorlar?

26 III. KÜTÜPHANE PAYDAŞLARI Paydaş nedir? Hedefimize ulaşmada bize yardımcı olabilecek kişi ve kurumlardır.

27 Kütüphane paydaşlığı Hem kütüphaneye, hem de diğer ortağa karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkidir. Kütüphane bu ilişkiden yarar sağlar. Kütüphane diğer paydaşa yarar sağlar.

28 Önemli paydaşlık soruları Potansiyel paydaşın kütüphane hakkındaki algıları nedir? Potansiyel paydaşın toplumdaki öncelikleri nelerdir? Potansiyel paydaş, hedefinize ulaşmada nasıl yardımcı olabilir? Kütüphanenin beklentilerini karşılayacak isteği ve kapasitesi var mıdır? Kütüphane, potansiyel paydaşa ne verebilir? Paydaşla ilk iletişimi nasıl kuracaksınız ? Bu konuda kimler yardımcı olabilir? Hedef kitlenizi etkileyecek kişi ve kuruluşlar kimlerdir?

29 Projeden paydaşlık örnekleri Kalkınma Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

30 Paydaşlığın sürdürülmesi Sorunlar: Yanlış iletişim Paydaşlardan birinin mutlak denetim isteği Paydaşlığın tek yönlü olması Paydaşlardan birinin sorumluluğunu yerine getirmemesi Karşı tarafı takdir ve teşekkür etme gereği

31 Kütüphane paydaşları kimler olabilir? Sivil toplum örgütleri o Kütüphane dernekleri o Yerel kültür ve meslek örgütleri o Konuyla ilgili uluslar arası kuruluşlar Kamu kuruluşları o Okullar o Merkezi ve yerel yöneticiler Özel sektör kuruluşları o Bilgisayar ve iletişim firmaları o Ticari kuruluşlar o Basın ve yayın kuruluşları

32 IV. ALGI VE ETKİ VERİLERİNİ KULLANMA Kütüphane tanıtımında en etkili yollardan birisi, halk kütüphanelerinin insanların yaşamı üzerindeki pozitif etkilerinin gösterilmesidir. Kütüphane bu konuda iki tür veri toplayabilir: Algı kanıtları (verileri) Etki kanıtları (verileri) Bu veriler yerel ve ulusal düzeyde toplanabilir, yerel ve ulusal düzeyde kullanılabilir.

33 Kütüphane algısına ait veriler Amaçlar Değişik algılama biçimleri hakkında bilgilenmek Bu bilgilerin tanıtım açısından önemini kavramak Algılama bilgisi elde etmeye yönelik yöntemlerin gözden geçirilmesi Örnek olay: Şili örneği

34 Algılama verisi nedir? Hedef kitlenin kütüphane ve verilen hizmetler ile personel hakkındaki algı, farkındalık ve tutumlarıdır. Bunun bilinmesi, onlarla iletişim kurma yolunda en uygun yolun ne olduğunu kestirmemize yol açar.

35 Algılama verisi neye yarar? Kimin kütüphane algısı olumlu, kimin nötr, kimin olumsuz? Olumsuz algıları nasıl değiştiririz? Olumluları nasıl kullanabiliriz? Bu algılara göre hedef kitleye yönelik nasıl mesajlar oluşturabiliriz?

36 Algılama verisi toplama Niceliksel yöntemler (istatistiksel bilgiler) Niteliksel yöntemler o Bire bir görüşmeler o Tartışma grupları o Erişmek istediğiniz kişiler hakkında medyada çıkan yazıları okumak o Değişik ortam ve toplantılarda yapılacak temaslar o Yazı yarışması ve ödüller

37 Etki (impact) verileri Kütüphanelerin, insanların yaşamını nasıl etkilediğini göstermek için karar vericilere gerçek rakamlardan yola çıkılarak örnekler verilebilir. Örneğin; «Avrupa Birliği ülkelerinde 2012 yılında, 250.000 kişi halk kütüphanelerini kullanarak iş bulmuştur.» gibi bir ifade etki kanıtı olarak görülür. o ……… kişi, bilgisayarı hayatlarında ilk defa halk kütüphanesinde kullanmışlardır İngiltere’de halk kütüphanesine yatırılan her bir pound karşılığı, 4 poundluk bir geri dönüş olmaktadır.

38 Örnek olay (etki kanıtı için) Kolombiya’daki Bogota halk kütüphanesinin çocuk suçluluğu ile mücadelesi

39 Verileri anlamak ve kullanmak Veri nedir? Kütüphanenizin mesajını ve hikayesini desteklemek için kullandığınız istatistik, araştırma sonuçları, anekdot v.b. bilgilerdir. Niçin veri kullanmalıyız? Ele alınacak sorunu netleştirir Hedef kitleyi ikna etmeyi kolaylaştırır Medyanın ilgisini çeker Devamlı destek ve fon ihtiyacını gerekçelendirir

40 Niçin veri kullanmalıyız? (2) Potansiyel paydaşlara konuya dahil olmaları için sebep yaratır Kolaylıkla hatırlanabilir ve başkaları tarafından aktarılabilir Kütüphane hizmetlerinin diğer kurumlarla karşılaştırılmasına olanak sağlar

41 Hangi tür veriyi öne çıkarmalıyız? Toplumda olumlu etki yaratanları Kütüphane hikayenizi anlatmanıza yardımcı olanları Kütüphanenin büyüklüğü ve kitap sayısından ziyade, insanlara ve kullanıma ait veriler

42 V. KÜTÜPHANE HİKAYELERİ Halk kütüphaneleri için en kolay ve en etkili yollardan birisi, kişiler üzerinde kütüphanenin etkisini gösteren yaşanmış hikayelerdir. Andrew Carnegie örneği The Guardian’daki örnek(Çin’de roman yarışması)

43 Örnek Olay: Ali’nin hikayesi Tartışma ve sorular: o Bu hikayenin hangi bölümleri size ilginç geldi? o Bu hikaye etkileyici mi? Niçin etkili, niçin etkili değil? o Hikayenin daha etkili hale gelmesi için neler ekleyebilirsiniz? o Bu hikaye kimleri motive edebilir?

44 Kütüphane hikayenizi anlatmak Çevrenizdeki insanlara kütüphane ile ilgili hikayeler anlatmak, konuya insanların ilgisini çekmek açısından büyük bir fırsattır. Bu fırsattan yararlanmak için hem evrensel hem de yerel düzeyde bir hikaye stokuna sahip olunmalıdır. Hedef kitleye uygun hikayeler seçilmelidir. Farklı kitlelere hitap etmek için gerçekçi, fıkra türünde ya da ilham verici hikayeler ya da bu üçünün bir arada olduğu karma bir yapı kullanın

45 VI. TANITIM MESAJI OLUŞTURMA Amaçlar  Etkili mesaj hazırlamak için gerekli ögeleri gözden geçirmek  Mesaj hazırlama için uygulama yapmak

46 Mesaj nedir, neleri kapsar? Amacınızı, hedef kitleye duyurmak için kullandığınız düşünce ve duyguların ifadesidir. Bir mesaj şunları kapsamalıdır: Çözmeye çalıştığınız problem Amacınız Mesajın hedefi olan kitlenin niçin bu konuda düşünmesi gerektiği Amacınıza ulaşmak için hedef kitlenin neler yapabileceği

47 Mesajların önemi Etkili mesajlar, kütüphane dışındaki kişilerin kütüphanenin amacını daha iyi anlamalarını, böylelikle o amaca erişilmesi için yardımcı olmalarını sağlar (İlk cümle temel mesajı vermelidir). Örnek 1: Kızılay afet kurbanlarına yardım etmekte, bunun sürmesi için yardımınıza ihtiyaç duymaktadır. Ne zaman, nerede olursa olsun afetlerden etkilenenlere yardımcı olan Kızılay’a yardımlarınızı bekliyoruz.

48 Mesajların önemi (2) Örnek (2): Kütüphanemiz A kentindeki vatandaşlarımızın daha uygar bir düzeyde yaşamaları için okuma ve internet kaynaklarına parasız erişimlerini sağlamaktadır. Bu hizmetlerini daha iyi gerçekleştirmek için ek mali kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Kütüphanemize daha fazla mali kaynak sağlanması için milletvekillerine, valilik makamına ve belediye başkanına mektup yazmanızı rica ederiz.

49 Etkili mesaj oluşturma Hedef kitleyi daima akılda tutun Bütün mesajlar kütüphane tanıtım amacını desteklemelidir En etkili mesajlar temel bir mesajın yanında bir iki destek mesajı olandır Mesajı olabildiğince basit tutun Etkili mesaj hazırlamak zaman ister Mesajdaki tutarlılık önemlidir Hedef kitleyi dinleyin

50 Mesaj hazırlama: Örnek olay Hedef kitle: Belediye başkanı (fon sağlama) Ana mesaj: Halk kütüphanesi toplumun bilgi edinme ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Bu hizmetin devamı için kaynak ayrılmasına yardımcı olun. Destek mesajı 1: İş arama konusu Destek mesajı 2: Başarı istatistikleri

51 Etkili kütüphane mesajları Kütüphaneler insanların hayatını değiştirir. Nasıl? Yaşam boyu eğitim. Kütüphaneler ekonomik hayata katkıda bulunur. Nasıl? İş bulma, iş kurma. Kütüphaneler toplumsal yaşama katkıda bulunur. Nasıl? Aynı hobileri paylaşan kişilerin bir araya gelmesine imkan sağlar. Kütüphaneler toplumsal açıdan akıllı bir yatırımdır. Örnek: British Library’ye yapılan her bir pound yatırıma karşılık 4 poundluk bir geri dönüş söz konusu. Ayrıca sosyal yararları vardır (suçluluğun azaltılması)

52 Mesajın hedef kitlenin anlayacağı şekilde oluşturulması Mesajlar ilgili kitlenin öncelik ve ilgilerini ön planda tutmalıdır. Bu mesajlar ayrıca halk kütüphanelerinin temel özelliklerini de yansıtmalıdır. Halk kütüphaneleri bilgi, eğitim ve eğlence alanlarında vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayan kuruluşlardır. Halk kütüphaneleri toplumun ekonomik gelişimine katkıda bulunur.

53 VII. MESAJLARIN HEDEF KİTLEYE ULAŞTIRILMASI Hazırlanan mesajların hedef kitleye ulaştırılması için daha önceden sözü edilen tanıtım tekniklerine ilave olarak sunum hazırlama ve sunma yönteminden de yararlanmak gerekir.

54 Etkili sunum hazırlama İyi bir hazırlık Konuyu takdim (giriş) İçeriğin sunumu Sonuç

55 Etkili sunum (1): Hazırlık Ne kadar vaktiniz var, öğrenin. Sunum nerede yapılacak, önceden görün. Kimler katılacak? Uygun görseller hazırlayın. (Fotoğraf, video, powerpoint) Konuşmayı önceden prova edin. Dinleyicilerin ihtiyaçlarına odaklanın. Vermek istediğiniz üç önemli mesajı atlamayın. Dinleyici kitlesine göre giyinin.

56 Etkili sunum(2): Giriş Giriş bölümünü kısa ve ilgi çekici tutun. Sunuşun amacını başta belirtin ve akışı kısaca anlatın. Sunum yapılan kişi veya gruba neden onlara sunum yapıldığını açıklayın. Dinleyicinin ilgisini toplayın. Kısa bir hikaye veya anekdot işe yarayabilir.

57 Etkili sunum(3): İçerik Sunumu belirli bir sırayla yapın. Sıralama kronolojik, genelden özele, basitten karmaşığa olabilir. Üç önemli nokta belirleyip sunum boyunca vurgulayın. En çok önem verdiğiniz konuların akılda kalmasını sağlayın. Sunumun nerede olduğunu, nereye gittiğini ara sıra anımsatın. “X’i konuştuğumuza göre şimdi Y’ye geçebiliriz”

58 Etkili sunum(4): Sonuç Sonuçta, temel noktaları özetleyin. Kısa bir anekdot, ilginç bir görsel veya hatırda kalan bir nokta etkili bir final olacaktır. Olumlu bir sonuçla bitirmek hatırlanmayı artıracaktır. Yaptığınız sunum sonucu dinleyiciden ne beklediğinizi hatırlatın.

59 Etkili sunum: Sözsüz İletişim Vücut dili Duruş: omuzlar geride, baş dik, ayaklar omuz açıklığında Yüz ifadesi: Gülümseme ile başlayıp, öyle bitirin Göz kontağı: Göz teması kurun Jestler: Doğal ve konuyu vurgulayan jestler kullanın

60 Etkili sunum: Sözel İletişim Ses Sesin yüksekliği/alçaklığı: Net bir şekilde duyulmalı, gerekirse mikrofon kullanılmalı Sesin tonu: Sesin karakteri ve nasıl kullanıldığı önemlidir. Hız, şiddet, ritm gibi özellikler yanında konuya göre duygusu da ayarlanmalı Netlik: Kelimeler tane tane söylenmeli Akış: Dinleyenlerin takip edebileceği bir akış hızı ve soluklanma

61 Etkili sunum: Kendimizi Sınayalım Sunum yapma alışkanlığınız o Ne sıklıkta sunum yapıyorsunuz? o Sunumu nasıl yapıyorsunuz? (Okuyarak, not kullanarak, masada, gezinerek, oturarak, powerpoint sunumu yaparak, espri yaparak v.b) o Konuşma biçiminiz (çok hızlı, çok yavaş, alçak sesle, yüksek sesle, çok gülme, somurtma, göz teması) o Zayıf olduğunuz alanlar o Güçlü olduğunuz alanlar

62 DİĞER YÖNTEMLER Hedef kitleye yönelik mesajlar iki şekilde verilebilir: I.Bilgilendirme II.Harekete Geçirme

63 Bilgilendirme ve harekete geçirme ile ilgili stratejiler A) İletişim o Toplantılara katılma o Internetten yararlanma (web sayfaları)-maliyeti olmadığı için çok önemli.(klasik referans hizmetleri, veri tabanlarına erişim, farkındalık yaratma) o e-posta o Sosyal medya

64 Bilgilendirme ve harekete geçirme (2) B) Halkla İlişkiler o e-posta kampanyaları o Yarışma ve ödüller o Reklam faaliyetleri (film, afiş, broşür) o Medya kampanyaları 1.Gazeteler (basın açıklamaları, ilgili yazarlara yazı gönderme, yerel gazetelere reklam verilmesi, yerel gazetelere yazı yazma) 2.Televizyon (TV ptogramlarına katılma, reklam spotu yayınlatma 3.Radyo

65 Geleneksel Medya Yazılı Basın Radyo Televizyon Internet

66 Medya kampanyasının yararları Toplumda kütüphane hizmetlerine olan farkındalığı artırır. Başarılara dikkati çeker. Hikayenizi belirlediğiniz şekilde duyurabilir. Halk kütüphanesinin profilini yükseltir. Kütüphanenin güvenilirliğini yükseltir. Medyada destek sağlar.

67 Medya planlamasının evreleri Haber yapmak istediğiniz bir konuyu belirleyin. Verilecek mesajları hazırlayın. Medya malzemelerini hazırlayıp, gönderin. Takipçi olun, muhabirleri ve yazdıklarını gözden kaçırmayın.

68 Konuyu Belirlemek Medyada yer alma hedefimiz? Hedef kitlemiz? Haber değeri?

69 Bir haberi değerli kılan nedir? Araştırma sonuçları Fon duyuruları Yeni programlar Yeni, güncel bilgiler Yıldönümleri Yeni hizmetler Etkinlikler

70 Medya mesajı hazırlama Medyanın ilgisini çekecek bilgi ve yenilikleri öne çıkarın. 5 N 1 K’ya odaklanın (Kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden sorularına odaklanın). Hedef kitlenin ilgi ve önceliklerini akılda tutun. Mesajlar kısa ve basit olsun (Ünlü yazar: Zamanım azdı, onun için uzun yazdım!).

71 Medya malzemesi hazırlamak Sıkça sorulan sorular Basın açıklaması Yazar ve editörler için bilgi notları Dosya Görsel malzeme (Broşür,poster, bookmark)

72 Medya kampanyası nasıl yapılır? Bir medya listesi hazırlayın (güncel tutun). Amacınıza, hedef kitlenize en uygun yayın organlarını ve yayıncıları belirleyin. Alanınızla ilgili çalışan basın mensuplarını saptayın. Vurucu noktaları belirleyin. Yayıncılarla e-mail, telefon, faks ve benzeri yöntemlerle iletişim kurun.

73 Medya ile görüşürken Öncelikle en önemli mesajları verin. Hevesinizi gösterin. Israrcı olun (İlk seferde başarısız olsanız bile, peşini bırakmayın). Muhabirlere yazılı metin sunmak faydalıdır, bazen en iyi yoldur. Basın mensupları hep meşgul ve hep acelecidir. Konuşma sırasında hazırlıklı olup çabucak ikna etmeniz gerekir. Telefon veya e-posta mesajlarınız kısa olsun, iletişim bilgilerinizi içersin. Bir yayıncı ile konuşurken elinizdeki metni okumayın. Ama söyleyeceklerinizi atlamamak için not bulundurun.

74 Takip ve gözlem Medya mensuplarına erişim, ısrarlı bir çabayı gerektirir. Basında sizinle ilgili çıkan haberleri kaçırmayın. Hakkınızdaki haberleri eleştirel bir gözle değerlendirin. Haber sizin istediğiniz gibi mi? Olumlu mu? Doğru mu? Medya kontakt listesini güncel tutun.

75 Mülakatlar: Basın ile görüşmeden önce Görüşmenin konusu, yayıncı ve yayın organı hakkında bilgi edinin. Yayıncının konu ile ilgili yayınlarının olup olmadığını araştırın. Önemli üç konuyu belirleyin. Muhtemel sorulara hazırlıklı olun. Rahat olun, konuya odaklanın.

76 Basın ile görüşme sırasında Önemli noktaları başlangıçta dile getirin. Hevesli olun. Rahat bir tonda konuşun. Cevapları kısa tutun. «Güzel soru», «ilginç nokta», gibi bağlaçlar kullanın. Görüşme biterken özetleyici ve vurgulayıcı bir cümle kurun: “Sonuç olarak şu söylenebilir”, “Özetle, kütüphanemizin yeni projesi şunları hedeflemektedir”

77 Sosyal Medya Facebook Twitter You tube Sosyal medyadan kütüphanelerde nasıl yararlanılabilir?

78 İçerik Web Teknolojileri Web’in Evrimi Web 2.0 Sosyal Medya Nedir? Geleneksel Medya’dan Farkı Sosyal Medya Okuryazarlığı Sosyal Medya’nın Topluma Etkileri Yaygın Olarak Kullanılan Platformlar

79 Web Teknolojileri

80 İnternet WWW Web 1.0 Web 2.0 Anlamsal Web Web’in Evrimi

81 İnternet

82 WWW - World Wide Web

83 Web 1.0 (Statik)

84 Web 2.0 (Dinamik)

85 Web 2.0 (İçerik Ortaklığı)

86 Anlamsal Web

87 Sosyal Ağ / Sosyal Medya

88 Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya Sosyal Medya Nedir?

89 Web 2.0 üzerinde ideolojik ve teknolojik içeriklerin, yapılanmaların kullanıcı merkezli bir şekilde üretilmesine ve geliştirilmesine izin Veren İnternet tabanlı uygulamaların bütünüdür. Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68. Sosyal Medya Nedir?

90 Erişim Erişilebilirlik Kullanılırlık Yenilik Kalıcılık Özgürlük Geleneksel Medyadan Farkları

91 Medya mesajlarının daha iyi anlaşılması, Analiz edilmesi, Belirli açılardan değerlendirebilmesi, Daha bilinçli olarak tüketebilmesi sürecidir. Ek olarak: Geleneksel medyada sadece okur olarak yer alan kişilerin, içerik üretimi konusunda bilgi sahibi olmalarını da hedefler. Sosyal Medya Okuryazarlığı

92 Katılımcı bir çağın başlangıcı oldu. İfade özgürlüğü arttı. Duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı ortamlar arttı ve çeşitlendi. Bilginin yayılım hızı en üst seviyelere ulaştı. Bilgiye erişim, içeriğin düzenlenmesi vb. alanlarda yeni modeller ve kuramlar doğdu. İçeriği üreten ve medyayı izleyen arasındaki katı ayrım sona erdi. Sosyal Medya’nın Topluma Etkileri

93 Facebook Twitter Instagram Google+ YouTube Vimeo Foursquare Linkedin... Sosyal Medya’nın Topluma Etkileri

94  Müşterilerle aynı ortamda olabilmek  Internet okur-yazarı potansiyel müşteriler  Gelişme ve yeniliklere açıklık  Etkileşim ve geri bildirim  Kişiselleştirilmiş hizmetlere geçiş  Takipçilerin takipçileri  Her sosyal mecrada olunması gerekmiyor  Mobil çözümler BBY 401, 17 Aralık 2013 Etkin Olmak İçin Yapılması Gerekenler

95 Sosyal Medya Yararlı İpuçları Plan yaparak başlayın: Sosyal medya zaman ve emek gerektirir. Amaçlarınıza dair basit bir taslak oluşturmak, kütüphane tanıtım hedeflerinizi geliştirmek için sosyal medyayı nasıl kullanabileceğiniz ve bundan kimin sorumlu olacağı konusunda yardımcı olur. Her şey halka açıktır: Sosyal medya sitelerine koyduğunuz her şey halka arz edilmiştir ve arama motorları tarafından kolayca erişilir. Kullanıcıları katılıma teşvik edin: Geleneksel ve sosyal medya arasındaki en önemli farklılık, sosyal medya kullanıcılarının kütüphane ile iletişime geçebilmesidir. Bunun yapılabilmesi için sosyal medya hesaplarının ayarları interaktif yapıya uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Buna, kullanıcıların paylaşımlara yorum yapması, güncel kütüphane konuları hakkındaki çevrimiçi anketlerde oy kullanması, ve kendi ağları üzerinden kütüphane içeriğiyle ilgili paylaşımlarda bulunması dahildir. Profesyonel ve cana yakın olun: Sosyal medya, geleneksel medyaya oranla resmiyetten daha uzaktır. Cana yakın bir sosyal medya kullanıcısı olmakla kütüphanenizi profesyonel bir şekilde temsil etmek arasındaki dengeyi çok iyi ayarlamanız gerekmektedir. Adanmış olun: Sosyal medya ilişkiye benzer, zaman ve dikkat gerektirir. Temel anlamda paylaşmak kadar dinlemeye de bağlıdır. Diğer kütüphanelerin ve kütüphane paydaşlarının hesaplarını takip edin, bloglarının ve internet sitelerinin linklerini, ilgili ve alakalı içeriği paylaşın ve onlardan da aynısını yapmalarını isteyin. Değişikliklere açık olun: Sosyal medya çalışmalarının en başından harika gitmesini beklemeyin. Aldığınız tepkilere ve geri bildirimlere dikkat edin ve gerekli değişiklikleri yapın.

96 C. Eğitim çalışmaları Kütüphane personelinin eğitilmesi Kütüphane personelinin vatandaşları eğitmesi

97 HANGİ ALANLAR?

98 Uygulama alanları Eğitim Sağlık Kültür ve eğlence Ekonomik gelişme İletişim E-devlet

99 Eğitim Yerel ihtiyaçlara yönelik içerik geliştirme (İşsizler, marjinal gruplar) Çevrimiçi okuma programları hazırlama(CV hazırlama, BT becerileri) Çocuklara yönelik programlar (kütüphanede daha fazla BT kullanımı)

100 Sağlık Kütüphanecilerin gizliliğe riayet etmeleri ( sağlık sigortaları ve kuruluşları ve ilaçlar hakkında bilgi) Kütüphanenin tıp mensupları ile işbirliği yapması. Kütüphanecilerin sağlık siteleri ve veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmaları

101 Kültür ve eğlence Toplum için uygun bir merkez oluşu(Yerel faaliyetler için kütüphane kaynaklarının kullanılması) Çocuklar için güvenli bir yer oluşu Herkese eşit hizmet sağlama anlayışı(dezavantajlı gruplara açık) Yerel kültüre ilişkin içerik sağlama özellikleri

102 Ekonomik gelişme Kütüphane çalışanları önemli ve güncel bilgiyi bulma konusunda uzmandır: Tarımda yeni teknik ve ürünler Yeni pazarlar, ürünler bulma İşletme masraflarını azaltma (Online sipariş v.b) Interneti kullanarak iş veya daha iyi iş bulma

103 İletişim Kütüphaneciler, ihtiyaç duyan kişilere e-posta kullanmasını öğretebilirler Deneyimlerini paylaşabilecekleri beceriler kazandırabilirler (bloglar, web siteleri) Skype ve benzeri yöntemlerle haberleşmelerine yardımcı olabilirler.

104 E-devlet Kütüphaneciler vatandaşlara e-devlet işlemlerini öğretebilirler. Vergi ödeme Lisans başvuruları Trafik işlemleri E-devlet portalı

105 ÖRNEK OLAYLAR Ekonomi Endonezya’da bir kadının mantar yetiştiriciliği yapması Romanya’daki köylülerin AB fonları için halk kütüphanelerini kullanmaları

106 Ekonomi (2) Bir işsizin kütüphaneyi kullanarak iş başvurusunda bulunması ve iş bulması Mahmudiye örneği Gölcük örneği Diğer yöresel örnekler

107 Eğitim Ev hanımlarının çocuklarını ev ödevleri için desteklemeleri Yaşam boyu öğrenme konusu Bir eğitim programına başvurma Burs başvurusunda bulunma KEPS eğitimi İngilizce eğitimi (15 yerde)

108 İletişim E-posta kullanımı Skype haberleşmesi Kişisel web sayfası ve blog hazırlama Toplantılardan haberdar olma, katılma, organize etme Bir hobiyi takip etme

109 Diğer: e-devlet E-devlet portalını kullanma Resmi kurumlara ait formları elde etme Kamu kurumlarının program ve hizmetlerine erişme(çiftçilere tarım kredisi, esnafa ticari kredi, değişik fırsatlardan haberdar olma) Kamu kurumlarından yardım ve bilgi alma başvurusu yapma Lisans ve izinler hakkında bilgi

110 Diğer: e-sağlık Hastalıklar hakkında bilgi edinme Tıbbi süreçler hakkında bilgi (video izleme) İlaçlar hakkında bilgi Sağlık kuruluşlarından randevu alma Tıp mensupları hakkında bilgi Diet bilgisi

111 TANITIM EYLEM PLANI HAZIRLAMA VE UYGULAMA Tanıtım eylem planı üç aşamalıdır: 1.Planlama 2.Uygulama 3.Değerlendirme

112 1. Planlama SWOT analizi yapılması Güçlü yönler: Zayıf yönler: Fırsatlar: Tehditler:

113 Planlama (2) Amaçların belirlenmesi Hedef kitlenin belirlenmesi Paydaşların belirlenmesi Algı ve etki verilerinin elde edilmesinin planlanması Kütüphane hikayelerinin belirlenmesi Mesaj ve sloganların hazırlanması

114 Uygulama Mesajların hedef kitleye ulaştırılması - Sunum - Medya kampanyası başlatma - Eğitim çalışmaları

115 Gelişmeleri izleme ve değerlendirme 1. Temel amaca ulaşmak için hangi aşamalardan geçilecek? 2. Bu aşamalarda hangi faaliyetler yapılacak? 3. Bu faaliyetler hangi tarihlerde yapılacak? (Bkz. TEP)

116 5N 1K İLE KÜTÜPHANE TANITIMI NE? Halk kütüphanelerine destek sağlamak üzere, yerel ve ulusal düzeydeki karar vericileri etkilemek için, bireyler ve kurumlara yönelik faaliyetlerdir. NİÇİN? 1. Tanıtım faaliyetlerinin öneminin artması 2. Teknolojik gelişmelerin kütüphaneleri zorlaması

117 5N 1K İLE KÜTÜPHANE TANITIMI (devamı) NEREDE? Geleneksel medyada (web dahil) Sosyal medya Toplantı, görüşme, ziyaret NASIL? Konuşma Yazı Görsel-işitsel araçlar (TV, radyo, film, afiş, broşür, vb)

118 5N 1K İLE KÜTÜPHANE TANITIMI (devamı) NE ZAMAN? Her zaman, her fırsatta KİM? Kütüphane yöneticisi Kütüphane çalışanları Gönüllüler Paydaşlar

119 Teşekkürler


"KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ KÜRESEL KÜTÜPHANELER GİRİŞİMİ KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları