Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAKIM YÖNETİMİ BİR VERİMLİLİK ARTIRMA UNSURU ;BAKIM YÖNETİMİ Üretim sürecinin fiziksel yapısını iyi işleyen bir biçimde muhafaza etmek, sürdürülen günlük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAKIM YÖNETİMİ BİR VERİMLİLİK ARTIRMA UNSURU ;BAKIM YÖNETİMİ Üretim sürecinin fiziksel yapısını iyi işleyen bir biçimde muhafaza etmek, sürdürülen günlük."— Sunum transkripti:

1 BAKIM YÖNETİMİ BİR VERİMLİLİK ARTIRMA UNSURU ;BAKIM YÖNETİMİ Üretim sürecinin fiziksel yapısını iyi işleyen bir biçimde muhafaza etmek, sürdürülen günlük çalışmalar ve bu konuda ortaya çıkan sorunlara çözüm aranması amacıyla bakım çalışmalarına gerek vardır. Bakım çalışmaları hemen her üretim işletmesinde temel nitelikte bir faaliyettir. Çünkü işletmenin yatırım yaptığı bütün üretim girdilerinin fonksiyonlarını gereği gibi yapmalarını sağlamak temeldir. Üretimin giderek artan bir şekilde mekanizasyonu ve otomasyonu, makine- teçhizatın işlerliğini ve üretimin sürekliliğini sağlama konusunu, bir taraftan karmaşık bir şekle dönüştürmekte, diğer taraftan da çok daha önemli bir hale getirmektedir.Aynı zamanda endüstriyel bakım programlarının toplam imalat maliyetleri içindeki payı ve önemi de giderek artmaktadır. Sanayide insanların duyarlılığı ve sorunları gidermede inisiyatif alma yeteneğine sahip olacak şekilde yetiştirilmesi son derece önemlidir. Ancak kusursuz insanlar yetiştirmekte kusursuz bir şirket için en büyük yatırım ve değerdir. Şirketin geleceği doğrudan çalışanların geleceğe tutumuna bağlıdır. Tamir-bakım faaliyetlerindeki aksaklıkların üretim akışı, verimlilik ve dolayısı ile maliyet üzerindeki etkilerini şöyle özetleyeceğiz; 1. Makinelerin ve onları çalıştıran işçilerin boş kalmaları, 2. Dolaylı işçilik ve imalat genel masraflarının artması, 3. Müşteri taleplerinin karşılanamaması, satışlarda düşmeler, 4. Aksaklığın meydana geldiği departmanla ilgili bulunan, diğer departmanlardaki gecikme ve boş beklemeler, 5. Iskarta oranının artması, kalitenin düşmesi, 6. Siparişlerin zamanında teslim edilmemesi yüzünden, müşteriyi kaybetme ve tazminat ödeme

2 ÜÇ FARKLI BAKIM TÜRÜ Bakım yönetimi; yeraltı ve yerüstü yapılar, binalar yerleşkeler ve her türlü kolaylık tesisleri ile üretim yapan fabrika, atölye ve diğer üretim birimlerinde; * Hizmetlerin ve üretimin sürdürülmesi, * Verimliliğin artırılmasına yönelik olarak yapılması gerekli olan bakımın planlanması ve uygulamasıdır. Üç farklı bakım türü vardır; 1. Koruyucu bakım, 2. Periyodik bakım, 3. Kestirimci bakım, Koruyucu bakım genellikle periyodik bakımın içinde düşünülebilmektedir.MPM’nin hazırladığı kitapçıkta bakım türleri aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır. 1. Koruyucu Bakım: Herhangi bir malzemenin, durağan (statik) veya hareketli bir sistemin işlerini sorunsuz sürdürebilmesi kullanım ömrünün artırılmasına yönelik olarak yapılan bakımdır. Koruyucu bakım olağan şartlarda belirli peryotlar içinde yapılır. Ancak, şartlardaki değişimlerin artması veya zorlaşması durumunda, oluşan zorunlulukların giderilmesine yönelik olarak da uygulanabilmektedir. 2. Periyodik Bakım : Belirli süreler için planlanmış olan bakımları kapsar. 3. Kestirici Bakım : Malzemelerin veya hareketli sistemlerin fiziksel özellikleri ile işlevlerinin getirdiği durumlara göre, belirli ölçme ve değerlendirme tekniklerine göre yapılan, arıza oluşumunu engelleyen ön görmeli bir bakım uygulamasıdır. Bakım yönetimi kapsamı * Yapılacak işlerin belirlenmesi, * Sorumlu bakım ekibinin görevlendirilmesi * Planlanan ve gerçekleşen bakım sürelerinin değerlendirilmesi, * Yedek parça kontrolünün sağlanması.

3 Bir bakım işlemi yapılırken şu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır; * İş kapsamı * İş çeşidi * Periyodiklik * Öncelik * Planlanabilme * Giderler * Sebepler * Ön koşullar Bilgi teknolojilerine dayalı bir bakım yönetimi temel olarak aşağıdaki ihtiyaçları karşılamalıdır. * Bakım talimatı hazırlığı: Planlamada yapılacak işler, yapacak atölye (personel grubu), öngörülecek vakit, planlanan bakım zamanı, gerekli malzemeleri belirlenir. Stokta malzemeler belirlenir. Stokta malzemelerin olup olmadığı kontrol edilir. Kapasite planlaması yapılır. * Bakım talimatının oluşturulması : Planlanan bakım talimatından yola çıkılarak öncelikler ve acil bakım talimatları göz önünde tutularak program bakım sırasını saptar. * Bakım talimatının kontrolü : Bakım talimatları yerine getirilirken devamlı olarak talimat aşamaları programa geri bildirilir (feed-back). Böylece hangi talimatın, o an, hangi aşamada olduğu ( online olarak)görülebilir. * Bakım talimatı istatistikleri : Yedek parça giderleri ve artış oranları, gerçekleşen ve planlanan gider karıştırmaları, makine gruplarının giderlerinin belirlenmesi, zamana göre giderlerin gelişmesi ile ilgili istatistikler görülebilmelidir.

4 Bir Bakım Firması ve Çalışma Şekli Firmanın Adı: Fidelity-Bakım Çalıştığı Alan: Makine ve Araç Parkı Bakım Yönetimi Fidelity Makine ve Araç Parkı Bakım Yönetimi; her türlü makine ve taşıt filosu için planlı bakım ve arıza bakım işlemlerini koordine eder, Demirbaşlar, yedek parçalar ve sarf malzemeleri için stok, sipariş ve satın alma yönetimlerinin kurulmasını sağlar. Bakım Planlaması Planlı bakımlar için esnek ve son derece kolay kullanımlı bakım planlama takvimi sağlar. Kullanıcılar takvim üzerinden planlı bakımları takip edebilir. Esnek makine oluşturma modülü ile her türlü makine için istenilen ayrıntıda parça tanımlanabilir. Makine içersindeki makineler de ayrıca ana makinaya bağlanabilir. Her makine için standart özellikler (Satıcı Firma, Alım Tarihi, Alım Bedeli, Garanti-Sigorta Bilgileri, Marka, Model, Masraf Merkezi vb) dışında önemli olan ek ekipman özellikleri kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. Dışarıdan servis alınması durumunda alınan servisleri garanti ve hizmet sözleşmesi bazında takip eder. Her bir makinenin hem planlı bakımlar, hem de arıza bazlı durumlarında üretim dışı kalmasını kayıt altına alarak, makine ve bölüm bazlı üretim performans raporları üretir. Saha servis ekipleri için mobil otomasyon sağlar.

5 Bakım Kalite Yönetimi Makinelere ait her türlü elektronik dokümanı Doküman Yönetim Sistemi ile entegre olarak saklar. Her makine ve ekipmanın yaşam döngüsünü (yer değişikliklerini, arızalarını, planlı periyodik bakımlarını, masraflarını), satın almadan başlayarak, bütün detayı ile kayıt altına alır ve izler. Bakım talimatları kütüphanesi kurarak bakımları özelleştirir. Bu talimatlar farklı makinelerde kullanılabilir. Talimatların kurum özelinde standartlaşmasını sağlar. Arıza bakımlarının ve planlı bakımların talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlar. Dışarıdan alınan servisler için sözleşme SLA koşullarına göre performans ölçümlemesi sağlar. Talimatların her birine bağlı olarak teknik personelin işi nasıl yapması gerektiğine dair prosedürler tanımlanmasını sağlar. Talimatlar için gerekli dokümanları elektronik ortamda saklar. Yedek Parça Satın alma Yönetimi Satın alma Yönetimi ile entegre çalışır. Proje bazlı, lokasyon bazlı, masraf merkezi bazlı bütçe yapılarının kurulmasını ve satın alma ve bakım giderlerinin bütçe bazlı izlenmesini sağlar. Sarf malzemesi alımlarının bütçe bazlı yürütülmesini sağlar. Yedek parça stoklarını her makine için yedek parça ve malzeme bazında özelleştirir. Yedek parça ve malzeme stoklarını sipariş verme aşamasından başlayarak kontrol altına alır. Stok seviye kontrolünü sadece belirlenen kritik stok seviyesine bağlı olarak değil, aynı zamanda devir hızlarına, bakım kontrollerinden gelen ölçüm değerlerine, tedarik süresine bağlı olarak izler ve uyarır. Planlı bakımlarda kullanılması planlanan stok malzemelerini, planlı bakım için, tarihe bağlı olarak rezerv eder.

6 Lokasyon ve Zimmet İzleme Dağıtık yapıda bulunan makineleri lokasyon bazında kayıt altına alır. Ekipman yer değişikliklerini bütün detayı ile kayıt altına alır ve raporlar. Ara stoklar ve kişilere verilen ekipmanlar için zimmet yönetimi kurulmasını sağlar. Sarf Malzemesi Yönetimi Her makine için sarf malzemesi kullanımını kayıt altına alır. Sarf malzemelerini miktarlar açısından çoklu birim yapısı ile takip edilir.

7 Crown Bevcan Fabrikasında Yapmış Olduğum Staj Süresi İçerisindeki Bakım Çalışmaları ELEKTRİK ATELYESİ Proje Mühendislik işleri yapar. Bakım onarım işleri yapar. Teknik malzemenin satın alınmasına Satın alma departmanı ile birlikte karar verir ve gerekli çalışmayı yapar. A – 1. Yeni makine montajları yapar. 2. Yeni elektrik tesisat işlerini yürütür. 3. Makine elektrik-elektronik tadilat işlerini yapar. 4. Makina program ve program tadilatlarını yapar. 5. Tüm elektrik, resim, çizim, proje vs. güncel olmasını ve arşivlenmesini sağlar. B – 1. Makina arızalarını yapar. 2. Makinanın peryodik, planlı bakımlarını yapar. 3. Arızalı parça onarımını yapar. 4. Fabrikada onarılamayan makine ve parçaların dış firmalarda onarılmasını sağlar C – Yurt içi veya yurt dışı elektrik veya elektronik malzemenin özelliklerini ve satın alınabilecek yerlerini belirler. Teklifler alınır, bilgi alarak diğer kısımlara ve üst makamlara verir.

8 ELEKTRİK İŞLER MÜHENDİSİ İŞ TANIMI Makine ve ekipmanların elektrik bakım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi. Elektrik bakım prosedürlerinin ve bakım iş kartlarının geliştirilmesi. Elektrik işleri maliyet kontrolü Makine ve ekipmanlar için yedek parça isteğinde bulunması. Elektrisel yedek parça kullanımın takibi Binaların ; elektrik ve telefon bakımının takibi. Müteahhit işlerinin takibi ve istihkakların düzenlenmesi. Elektrik proje işleri. Gerçekleştirilecek önerilerin takibi. Projelendirilmiş veya projelendirilmemiş geliştirme ve modifikasyon takibi. Dış piyasaya yaptırılan işlerin takibi. Makinalarda yapılan elektriksel modifikasyonları manuel’e işlemek ve ilgili dosyalara koymak. Elektrik teknisyenlerinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyipbakım ve mühendislik müdürlüğüne iletmek. ELEKTRİK İŞLER ASİSTANI İŞ TAKİBİ Elektrik atölyesinin düzeni ve devamlılığı, Planlı bakım faaliyetleri, Kritik yedek parçaların takibi, Gerektiğinde PLC ile ilgili program değişikliği, Hattı geliştirme çalışmaları, Hat duruşuna sebep olan veya olabilecek arızalara müdahale etmek, Günlük yapılan işleri elektrik işler mühendisine rapor etmek, Arızalı parçaları onarmak ve/veya onarıma göndermek, Makinalarda yapılan modifikasyonları takip edip elektrik işler mühendisine bildirmek, Yaptığı elektriksel işleri kaliteli yapmak, Tüm işlerinde önce iş güvenliği sağlamak, Tüm işlerinde çevreye verebileceği ve/ veya verdiği zararları Elektrik işler mühendisine rapor etmek

9 Bakım Yönetmeliği ve İşleyişi BAKIM Fabrikanın bakıma alınması için ilk önce fabrikada çalışan AMT liderlerinden ve buna bağlı olarak bölüm mühendislerinden rapor alınması gereklidir. İşte bu rapor alımından sonra gerekli hazırlıklar yapılarak ilgili makina veya düzenler- den sorumlu mühendisler nezdinde bakım çalışmaları başlatılır. Bölüm asistanlarıda gerekli olan yardımı bölümde çalışan operatörlere yaparak bakım işlemleri tamamlanmış olur. CMB-İzmit’te üretim ekipmanı, servisleri ve kimi bina kısımlarını kapsayan koruyucu bakım aktiviteleri uygulanmaktadır. Her hat ayda 12 saat kadar durdurulur ve aylık bakım yapılır. Her yıl yaklaşık 10-12 gün süren bir yıllık bakım çalışması vardır. Yıllık bakım planı her yılın aralık ayının 2. haftası yayınlanır ve gelecek sene içerisin- de yapılacak bakım aktivitelerini gösterir. Yıllık bakım planı tüm üretim ve servis ekipmanı ve kimi bina kısımlarını kapsar. Aylık bakım, planı o aya ait aylık bakım duruşundan önce yayınlanır. Bakım yapılacak makine ve ekipman, makine ve ekipmanda yapılacak işler, sorumlular ve fabrika duruşunun tarihi aylık bakım planında belirtilir. Yapılacak bakım işlerinin detayları bakım iş kartlarında belirtilir ve belirtilen bu işler sorumlular tarafından tanımlanır.Elektrik ve mekanik proje mühendisleri yapılan bakım işlerinin kontrolünden sorumludur.

10 ELP PANELLERİNİN PERİYODİK KONTROLERİNİN YAPILMASI Acil aydınlatma panellerinin periyodik bakımları ve kontrolleri yapılırken aşağıdaki işlemler yapılmıştır: Acil aydınlatma panelleri ilk önce göz kontrolü ile fiziki olarak kontrol edildi. Panelin içinde ısıdan renkleri değişmiş kablo, klemens ve sigortalar yenisi ile değiştirildi. Klemens bağlantıları, diğer bağlantılar ve bağlantı vidaları kontrol edilerek sağlamlaştırıldı. Sigortaların beslediği yerler panel resmine yazılı değilse, besledikleri yerler tespit edilerek panel resmine işlendi. Ana besleme fazları R.S.T akımları ölçülerek panel resmine ve panel dosyasına işlendi. Bütün acil aydınlatma panelleri (ELP)’nin içi ve dışı temizlendi. Panellerin bakım ve kontrolü sırasında yapılan bütün işler ELP periyodik bakım dosyasına işlendi.

11 PP PANELLERİNİN PERİYODİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI Güç panellerinin periyodik bakımları ve kontrolleri yapılırken aşağıdaki işlemler uygulanmıştır: Güç panelleri ilk önce göz kontrolu ile fiziki olarak kontrol edildi. Panelin içinde ısıdan renkleri değişmiş, yanmış, deforme olmuş kablo, klemens ve sigortalar yenileri ile değiştirildi. Klemens bağlantıları, diğer bağlantılar ve bağlantı vidaları kontrol edilerek sağlamlaştırıldı. Sigortaların besledikleri yerler panel resmine yazılı değilse, besledikleri yerler tespit edilerek panel resmine işlendi. Ana besleme fazları R.S.T akımları ölçülerek panel resmine ve panel dosyasına işlendi. Bütün güç panellerinin içi ve dışı temizlendi. Panellerin bakımı ve kontrolu sırasında yapılan işler P.P periyodik bakım dosyasına işlendi.

12 MOTORLARIN BAKIMI Periyodik Bakım: Motorda önce, fiziki göz kontrolü yapıldı. Kontrol edilen motorun ön ve arka rulman yatakları dinleme cihazı ile dinlenip rulman yataklarının durumu tespit edildi. Motorun çalışırken çektiği akımlar ölçülerek kaydedildi. Kontrol edilen motor yedek motor ise ve çalışmıyor ise işletmeye haber verilerek motor çalıştırılıp bakım ve kontrolü yapıldı. Motorun beslendiği kontrol panelini gösteren etiketin doğru olup olmadığı kontrol edildi. Yukarıdaki işlemler uygulanarak fabrikadaki bütün motorlar kontrol edildi. Kontrol sonucunda durumu arızalı olan motorlar yedeği ile değiştirildi yada sökülüp bakımı yapıldı.

13 Alçak Gerilim Odasının Bakımı: Alçak gerilim odasındaki panolarda sıcaklardan ve geçen akımlardan dolayı cihazlar çok ısınmaya başlamıştı. Bunun önüne geçmek için alçak gerilim odasına klima tesisatı yapılmasına karar verildi. İlk önce klima yerleri saptandıktan sonra iç ve dış ünite yerlerine monte edildi. Daha sonra ise iç ve dış ünite arasına kablo tavası montajı yapıldı. Montaj işleri bittikten sonra kablo çekimi yapıldı. Bağlantıları yapıldı ve enerji verilmeye hazır hale getirildi. Bakım-Onarım Sorun:Kutularin ilerlemesini saglayan konveyörlerdeki sensörlerden biri çalışmıyor. Çözüm:Sensör gözlerinin kirli olduğu görüldü ve silindi.Ayrıca kopuk bağlantılardan dolayı ortaya çıkan mekanik arızasının bakımı yapıldı.

14 AKÜLERİN BAKIM VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI Aküler patlayıcı oksi-hidrojen gazı içerdiğinden hücrelerin çevresinde kesinlikle ateş veya akkor bir madde kullanılmaz.Aküde kurşun bileşikleri olduğundan iş bittikten sonra eller her zaman dikkatlice yıkanmalıdır.Akülerin içindeki elektrolit, sülfirik asit içerdiğinden bulaşma ve sıçrama tehlikesi vardır. Emniyet Tedbirleri : Emniyet gözlüğü, emniyet ayakkabısı, lastik eldiven, lastik önlük veya benzeri emniyet tedbirleri alındıktan sonra akülerin bakımı ve kontrolü yapılırken aşağıdaki işlemler uygulanmıştır; Önce akülerin üstündeki pislikler temizlendi. Akülerin elektrolit seviyeleri kontrol edildi.Minimum seviyenin altındaki akünün bome kontrolü yapıldı.Yoğunluk 1,23 gr/cm ’ nin altındaki akülere sulandırılmış sülfürik asitle seviye tamamlandı.Yoğunluk 1,23 gr/cm veya üzerinde olan akülere saf su konularak seviye tamamlandı.Hücre kapaklarında bulunan gaz sızdırma delikleri kontrol edildi.Tıkalı olan delikler açıldı. Akü bağlantıları kontrol edildi.Gevşek bağlantılar tehlike oluşturduklarından, bulunan gevşek bağlantılar sıkıldı. Akü kapak buşonları kontrol edildi.Asit sıçrama ve bulaşma tehlikesi olduğundan gevşek olanlar sıkıldı. Bağlantı noktalarında bulunan özel koruyucu gres miktarı kontrol edildi.Eksik olan yerlere özel koruyucu gres sürüldü ve kapaklar kapatıldı. Akülerin bakımı ve kontrolü sırasında akü geriliminin düşük olması, aşırı ısınma gibi sakıncalı durumlar kontrol formuna not edilerek gerekli yerlere bilgi verildi.

15 RECORDER CİHAZININ BAKIMININ YAPILMASI RECORDER (TRULING 4500) : Amacı: Fabrikada üretilen kutuların üzerine özel boya ile marka basıldıktan sonra bu boyanın kurutulması gerekmektedir; fırının ısısı kutular ve boya hassas olduğundan çok önemlidir. Bu nedenle fırın ısılarının 24 saat boyunca kaydedilmesi için kullanılan bir cihazdır. Çalışması: Fırın üzerine monte edilmiş termokupl’lardan gelen mV, truline içinde değerlendirilir. Bu değerlendirilen bilgiler laser yazıcı kaleme aktarılır. Kalem yatay olarak çalışmaktadır. Kullanılan kağıt 24 saatte bir turunu tamamlar ve 24 saat sonunda tekrar değiştirilir. Kullanılan kağıt özel, bu cihaz için yapılmış olan kağıttır. Örnek Arıza: Cihazın gösterdiği şekilde sıcaklığın 200 C’de devam etmesi gerekirken bir düşme olmuş bu da bir arızanın belirtisidir.

16 Fabrika İmalat Teknikleri İel ilgili Flash Animasyon Animasyon; 1 2 3 4 5 6 7 8


"BAKIM YÖNETİMİ BİR VERİMLİLİK ARTIRMA UNSURU ;BAKIM YÖNETİMİ Üretim sürecinin fiziksel yapısını iyi işleyen bir biçimde muhafaza etmek, sürdürülen günlük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları