Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISI YALITIM MALZEMELERİ VE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISI YALITIM MALZEMELERİ VE UYGULAMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ISI YALITIM MALZEMELERİ VE UYGULAMA TEKNİKLERİ
Yrd.Doç. Dr. Mansur SÜMER

2 Binalarda Isı Yalıtımı
Sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesini ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava- yaşanan mahalleler) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

3 Binalarda Isı Yalıtımı
Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır.

4 Binalarda Isı Yalıtımı
Konutlara kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Bina zarfı, binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar. Duvarlar, pencereler, kapılar, döşeme, tavan ve çatı, bina zarfını oluşturur.

5 Isı Yalıtımının Önemi Günümüz insanı zamanın yaklaşık %95’ni kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu nedenle,insanların yaşamak zorunda oldukları kapalı yapay çevrenin incelenerek yaşam koşullarına daha uygun ve rahatlıklarının sağlanması ancak ısı konforla mümkündür.

6 Isı Yalıtımının Önemi Isıl konfor şartlarının sağlanamaması haline mekanlar iyi ısıtılsa bile, soğuk duvarın ortam içinde bulunması yaşayan ve çalışan insanlarda soğuk algınlığı, romatizma,sinir bozukluğu ve stres gibi hastalık ve rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

7 Isı Yalıtımının Önemi Hastalık ve rahatsızlıklara neden olan soğuk duvar veya duvarların, alışılagelmiş ısıtma havalandırma hesap yöntemlerinin bazı koşullarda yetersizliği ile ısı iletkenliği yüksek(yani yalıtımı az veya yalıtılmamış) duvarlardan meydana geldiği söylenebilir.

8 Isı Yalıtımının Önemi Ayrıca, ısı yalıtımı eksik ve yalıtımsız duvarlar daha fazla yakıt sarfiyatına ve dolaylı olarak hava kirliliğine neden olmakla kalmayıp, insan sağlığı yönünden de sakıncalıdır.

9 Isı Yalıtımının Önemi Diğer taraftan yapılarda daha çok yakıt harcanacağından özellikle düşük ve orta gelirli aile bütçelerini zorlayan yakıt giderlerinde büyük bir artış olacaktır. Yakıt tasarrufunun ülke çapında genelleştirilmesi ile petrol, kömür ve doğal gaz ithalatında büyük bir ekonomik tasarruf sağlanması söz konusudur.

10 Isı Yalıtımının Önemi Yakıt tasarrufu sonucunda, çoğu kentlerimizde ısıtma sürecinde yaşanan hava kirliliğinde ciddi azalmalarda sağlanabilecektir. Hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesi yanında, iş veriminin azalmasına, ilaç vb giderler yanında doğal çevrenin korunmasına da(ekolojik denge) katkıda bulunacaktır.

11 Isı Yalıtımının Önemi Isı yalıtımı nedeniyle, kazandan başlamak üzere kalorifer tesisatında başta borular olmak üzere, radyatör grup ve dilimler, sirkülasyon pompası, genleşme deposu, vanalar vb diğer elemanların kapasitelerinde olumlu yönde azalma veya boyutça küçülmeler olacaktır.

12 Isı Yalıtımının Önemi Bir konutun yalıtım seviyesinin istenilen değerde olması ile birlikte yalıtım yatırımı doğal olarak artmakta ancak buna karşılık ısıtma tesisatı yatırımı azalmakta, dolayısıyla yalıtım giderleri belli oranda karşılanmakta, hatta belli bir süre sonra kendini amorti ederek kara geçebilmektedir.

13 Isı Yalıtımının Önemi Ayrıca konutun faydalı servis ömründe, kullananlar için ısıtma giderlerinde önemli tasarruflar sağlanabilmektedir. İyi yalıtılmış bir konutta, yalıtım maliyetinin konut maliyetine oranı %3-5 tesisat azalmasının konut maliyetine oranı %2-3 yalıtım maliyetinin geri ödeme süresi (amortisman) 3 veya 5 ısıtma mevsimi olabilmektedir.

14 Isı Yalıtımının Faydaları Nelerdir?
Isı yalıtımı yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, binanızın uygun iklim bölgesine göre değişmekle birlikte % 50-% 70 arasındadır. Yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime düşürebilirsiniz.

15 Isı Yalıtımının Faydaları Nelerdir?
Başka bir değişle ayda 100 ytl yakıt faturası yerine, ayda 50 ytl hatta 30 ytl fatura ödersiniz. Isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve sıva veya boya kabarmaları oluşmaz. Yaşanılan odalar içinde hastalanmaya neden olan bölgesel sıcak-soğuk farkları oluşmaz, dolayısıyla sağlık harcamaları azalır.

16 Isı Yalıtımının Faydaları Nelerdir?
Isı yalıtımlı duvarın içinde difüzyon sonucu su yoğuşması oluşmayacağından, duvarlardaki malzemeler korozyona uğramaz. Isı yalıtımlı binalar daha az yakıt yakacaklarından havayı kirletme miktarları azalır.

17 Isı Yalıtımı Pahalı mıdır?
Yalıtımında belirli bir maliyeti vardır. Ancak bu maliyet bina inşaat maliyetinin % 2’si ile % 5’i arasındadır. Üstelik ısı yalıtımına verilen para, daha az yakıt yakarak ve daha küçük kapasiteli bir ısıtma sistemi kurarak birkaç ısıtma sezonu içinde geri kazanılır.Buna somut bir örnek verelim; 5 katlı ve her katta her biri 90m2’lik ikişer daire olan bir apartmana ısı yalıtımı yapılarak sezonluk yakıt tüketimi m3 ‘den, 4282 m3 ‘e azaltılmakta ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

18 Isı Yalıtımı Pahalı mıdır?
Ancak ısı yalıtımı uygulaması, binaya yalıtımsız duruma göre ekstra bir inşaat maliyeti getirmektedir. Fakat, bu maliyet artışı, sezonluk yakıt maliyeti ve ısıtma sistemi ilk yatırım maliyetindeki azalma ile amorti edilir

19 Isı Yalıtımı Pahalı mıdır?
Amortisman hesabı yapılırsa bu sürenin yaklaşık 4 yıl (4 ısıtma sezonu) olduğu görülür. Yani bu apartman sakinleri daha az yakıt faturası ödemek suretiyle, ilk 4 yıldan sonra sürekli karda olacaklardır. Tabii ki, ortalama 50 yıl kullanma ömrü biçtiğimiz bir bina için 4 yıllık bir amortisman süresinin uzun olduğu söylenemez. Ayrıca, ısı yalıtımı ile sağlayacağınız konfor şartları da size ekstradan bir kazanç olacaktır.

20 Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?
Isı yalıtımı evlerimizin çatı, döşeme ve dışa bakan tüm duvarlarına ısı geçirmeyen malzeme uygulanmasıyla yapılır. Pencerelerde de özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır. Isı yalıtımı binaların içinden veya dışından uygulanabilir. Isı yalıtımının önemli bir unsuru da tesisatların yalıtılmasıdır.

21 Isı Yalıtımı Ne Kadar Sürede Yapılır?
Binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları için gereken süre; yapının ihtiyaçları, büyüklüğü ve yalıtım uygulamasında çalışacak kişi sayısıyla ilişkili olarak belirlenir. Genel olarak ısı yalıtımı uygulamaları, orta büyüklükteki bir bina için 1-4 haftalık zaman zarfında tamamlanır. Dıştan yapılan yalıtım uygulamalarının aşırı soğuk ve yağışlı günlerde yapılamadığı unutulmamalıdır.

22 Isı Yalıtımının Türkiye'ye Yararları Nelerdir?
Hesaplamalar, tüm konutların standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalıtılması durumunda, ülkemizin yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf yapacağını göstermiştir. Ekonominin canlanması, istihdamın artması, üretim ve uygulama ile birlikte artacak vergi gelirleri diğer önemli faydalar arasındadır. Bu tasarrufun eğitim, sağlık vb. zorunlu ihtiyaçlarımıza aktarılacağını göz önüne aldığımızda, yalıtımın toplumsal refahımız için de önemli katkılarının olacağı bir gerçektir.

23 Isı Yalıtımının Dünyaya Katkıları Nelerdir?
Isı yalıtımı, binaların daha az yakıtla ısıtılmasını sağlayacağından atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve diğer gazlar azalır. Böylece atmosferde oluşan sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunulur. Dünyanın ısınması kutuplardaki buzulların erimesine ve iklim değişikliklerine yol açmakta; buna bağlı olarak  doğal hayat giderek yok olmaktadır.

24 Isı Yalıtımı İçin Nereye Başvurulur?
Isı yalıtımı konusunda bilgi edinmek için numaralı ücretsiz danışma hattından, numaralı telefondan ya da adresine e-posta göndererek İZODER’e (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği)  ulaşabilirsiniz. İZODER’i aradığınızda, size sorununuzla ilgili çözüm önerileri sunulur. Yalıtım uygulaması yaptırmaya karar verdiğinizde İZODER üyeleri sizinle temasa geçerek randevu talep eder.

25 Isı Yalıtımı Binanın Nerelerinde Yapılır?
Binaların çatı ve duvarlarına Toprak temaslı mahallere Katları ayıran döşemelere Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır. Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.

26 Camyünü ( )cm PVC Çift camlı sistem Taşyünü ( )cm Ekspande Polistren (5 - 8)cm Mozaik Kapl. (3cm) Ekstrüde Polistren (5 -8)cm Ekstrüde Polistren (5 -8)cm

27 Duvarların,Çatıların ve Döşemelerin Isı Yalıtımında Kullanılan Malzemeler ve Standartları
Camyünü-TS 901 EN 13162  Taşyünü -TS 901 EN 13162  Ekspande Polistiren (EPS)-TS 7316 EN 13163  Ekstrude Polistiren (XPS)-TS EN13164  Poliüretan (PUR)-TS EN 13165  Fenol Köpüğü-TS EN 13166 

28 Duvarların,Çatıların ve Döşemelerin Isı Yalıtımında Kullanılan Malzemeler ve Standartları
Cam Köpüğü-TS EN 13167  Ahşap Yünü Levhalar-TS EN 13168  Genleştirilmiş Perlit (EPB)-TS EN 13169  Genleştirilmiş Mantar (ICB)-TS EN 13170  Ahşap Lifli Levhalar-TS EN 13171

29 Tesisat Yalıtımında Kullanılan Malzemeler ve Standartları
Tesisat yalıtımı ile enerji kayıp veya kazançları dışında, hattı oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması önlenir. Tesisatlarda Yoğuşma • Isı yalıtımı yapılmaz veya yetersiz yapılırsa yüzeyde olur! • Isı yalıtım malzemesinin buhar difüzyon direnç katsayısının (µ) yetersiz olması durumunda önlem alınmaz ise yalıtım malzemesinin içinde olur. Tesisat yalıtımında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin ürün standartları aşağıda verilmiştir.

30 Tesisat Yalıtımında Kullanılan Malzemeler ve Standartları
Camyünü-prEN 14303  Taşyünü- prEN 14303  Elastomerik Kauçuk - (FEF)prEN 14304  Cam Köpüğü (CG) - prEN 14305  Kalsiyum Silikat (CS)-prEN 14306 

31 Tesisat Yalıtımında Kullanılan Malzemeler ve Standartları
Ekstrüde Polistiren (XPS) -prEN 14307  Poliüretan (PUR / PIR) - prEN 14308  Ekspande Polistiren (EPS)-,prEN 14309  Polietilen Köpük (PEF)- prEN 14313  Fenolik Köpük -prEN 14314

32 Yalıtım Malzemelerinde Aranılan Bazı Özellikler
Isı yalıtım malzemeleri yangına, haşarata (böcek, kurtçuk gibi), koku ve buharlara karşı iyi dirence sahip olmalıdır. Diğer taraftan malzemelerin bazıları, sağlık ve güvenlik açısından birer potansiyel tehlikedir. Isı yalıtımında potansiyel sağlık ve güvenlik etkileri iki grupta toplanır.

33 Yalıtım Malzemelerinde Aranılan Bazı Özellikler
Bunlardan birincisi; Depolama Taşıma Yerleştirme İle ilgili olandır.

34 Yalıtım Malzemelerinde Aranılan Bazı Özellikler
İkincisi ise; Zamanla yaşlanma gibi yerleştirmeden sonra olanlardır. Doğru taşıma, yerleştirme ve önlemler bu sorunları azaltır veya tamamen yok edebilir.

35 Yalıtım Malzemelerinde Aranılan Bazı Özellikler
Potansiyel sağlık etkileri, geçici sinirlilikten, vücut fonksiyonlarında ciddi değişmelere kadar uzanır. Burada dikkat edilecek en önemli husus, amyant içeren yalıtım malzemeleridir. Sağlık açısından, sentetik liflerle de ilgili bazı sorunlar vardır.

36 Yalıtım Malzemelerinde Aranılan Bazı Özellikler
Günümüzde, bunların potansiyel tehlike olduklarına dair araştırmalarda kesin bir sonuç alınmamasına karşın, döşenmeleri esnasında çok rahatsız edici olabilir ve uygulamalarında uygun güvenlik önlemlerinin alınması arzu edilir. Keskin, sert, çıkıntılı veya aşındırıcı yüzeyler, aşırı ısınan ve elektrik taşıyan malzemelerden bazı yaralanma olayları gelebilir.

37 Yalıtım Malzemelerinde Aranılan Bazı Özellikler
Yalıtım malzemeleri ve yardımcı malzemelerinin yanması sonucunda ısı, tehlikeli gazlar, lifler ve tanecikler açığa çakabilir. İmalatçı firmaların önerileri ile kullanılacak resmi kod ve standartlar, ASTM Standart C90, bu konularda geniş bilgiler içermektedir.

38 ISI YALITIMINDA KARŞILAŞILAN BAZI HATALAR, ÖNLEMLER.ÖNERİLER
Bir yalıtım uygulamasında hem malzemeden hem de işçilikten kaynaklanan hatalar bir arada bulunabilir.

39 ISI YALITIMINDA KARŞILAŞILAN BAZI HATALAR, ÖNLEMLER.ÖNERİLER
Yapılarda ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla ısı yalıtımının en iyi şekilde uygulanması bina ısıl konfor şartları,yapı biyolojisi ve insan sağlığı çerçevesinde iyi bir ısınma yanında ,yakıt tasarrufu,hava kirliliği ve kalorifer tesisatı maliyetinin azaltılması yönünde büyük ekonomiler sağlanabilmektedir.

40 İşçilikten Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Teras çatılarda gerek konstrüksiyon sağlamlığını korumak, gerekse ısı yalıtım tabakasının görevini tam olarak yapabilmeleri için konstrüksiyonun her şart altında kuru kalması esastır. Bunun için su yalıtımının ihmal edilmemesi gerekir. Aynı şekilde uygulamasının da tam tekniğine göre yapılması önem arz etmektedir.

41 İşçilikten Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Bu nedenle, su yalıtım işleri bu konularda uzmanlaşmış kişilere yaptırılmalıdır. EPS doğru yerde, doğru kalınlık ve yoğunluk, yapı fiziği ve inşaat kurallarına göre uygulandığı takdirde ömrü sonsuz bir malzemedir.

42 İşçilikten Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Buna karşılık sıcak bir bölgede basınç altında (örneğin: bir teras çatı) şap ve karo tabakalarının altında özellikle teknik bilgi eksikliğinden veya ekonomik nedenlerden düşük yoğunlukta (Örneğin:10 kg/m3 ) kullanılması halinde sıcağın ve basıncın etkisiyle yumuşayıp ezilir ve üzerindeki tabakaların çökmesine neden olabilir. Bu gibi yerlerde yüksek yoğunlukta kg/m3 EPS veya XPS kullanılmalıdır.

43 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Yapı elemanlarında genellikle hiç terleme olmaması istenir. Yapı elemanlarının yüzeyinde meydana gelen terlemeyi önlemek için; Yapı elemanlarının ısı geçirgenlik direnci arttırmak, ısı tutucu ilave ederek, yüzey sıcaklığını çiğ noktası sıcaklığının üzerine çıkartmak, İç havanın bağıl nemini azaltmak,

44 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Terleme olan yüzeyi yapay olarak ısıtmak, Terleyen yüzeyleri havalandırmak suretiyle, yüzeye bitişik havayı hareket ettirerek, yüzey sıcaklığını çiğ noktası üzerine çıkartmak, Devamlı nem artışı gösteren, yoğuşan suyun damlamasını önlemek için iç nem azaldığı zaman nemi geri verebilen bir nem emici tabaka ile yüzeyleri kaplamak gerekir.

45 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Isı yalıtımın yeri, ısıtılan (soğutulan) mekanın dış sınırlarıdır. Yapı elemanlarının ısı depolama yeteneğinden yararlanmak ve yapıyı ısıl genleşmelerden korumak için ısı yalıtımı dış yüzden yapılır. Böylece ısı köprüleri de önlemiş olur. Özel durumlarda, ısı yalıtımının iç yüzden uygulanmasının da mümkün olabileceği daha önceki konularda açıklanmıştı.

46 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Dış taraftan gerçekleştirilen ısı yalıtımı, cephedeki kolon, kiriş ve döşeme alınlarının da yalıtılmasına imkan tanımaktadır. İç taraftan yalıtım yapılması veya iki duvar arasına yalıtım yapılması halinde, cephedeki kolon ve kirişlerin dış yüzeyleri ve döşemelerin cepheye bakan alınları yalıtılmadan bırakılmış olacaklarından ısı köprüleri meydana getirecektir.

47 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Binanın toplam ısı kaybının artmasına neden oldukları gibi ısı köprüsü oluşan bölgelerde, yüzey sıcaklığı düşeceğinden küflenme ve yoğuşma meydana gelme riski de artacaktır. Yalıtımın iç tarafta veya iki duvar arasında olması halinde kesit içinde yoğuşma ihtimali artar.

48 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Özellikle iç taraftaki yalıtım, buhar basıncının yüksek olduğu bölgede ani sıcaklık düşmesine neden olacak ve doyma basıncının üstüne çıkan su buharının yoğuşma riski artacaktır. Bu durumda yalıtım malzemesinin buhar direncinin yüksek bir malzeme ile birlikte kullanılması gerekir.

49 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Ayrıca elemanın iç yüzünde yoğuşma ve küflenme meydana gelmemesine ve iç ortamdaki bağıl nemin aşırı yükselmeyecek şekilde havalandırma sağlanmasına dikkat edilmelidir. Seçilecek ısı yalıtım malzemesinin mümkün olduğunca su alma oranı düşük olan (pratik olarak ıslanmayan) malzemelerden seçilmesi uygun olacaktır.

50 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Islanan ısı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı yükselerek (kötüleşerek) malzemeyi ısı yalıtım ödevini yapamaz hale getirir. Ayrıca ıslanan yalıtım malzemesinin yazın sıcak havalarda kolayca kuruyacağı sanılırsa da bu doğru olmayıp kuruma süresi çok uzundur.Öyle ki, yazın başlangıcında kurumaya başlayan malzeme tam kuruyamadan yeni yağış mevsimi gelir ve tekrar ıslanır.

51 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Kurumanın uzun sürmesinin neden, konstrüksiyonu içinde yer alan su yalıtım tabakası ile yine suyu geçirmeyen buhar kesici tabakanın var olmasıdır. Bu tabakalardan buharlaşan su dışarı çıkamaz içerde hapis kalır. Herhangi bir nedenle teras çatıda kolay ıslanabilen bir ısı yalıtım malzemesi kullanılırsa, bu durumda buhar ve su yalıtım tabakalarına mutlak sızdırmazlık sağlanmalıdır.

52 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Klasik teras çatı sisteminde su yalıtım ısı yalıtımın üzerinde yer almaktadır. Oysa son yıllarda hızla yayılan ters teras çatı sisteminin uygulanması halinde taşıyıcı beton plak ısıl genleşmelerden tamamen korunmuş olmaktadır. Bu sistemde su yalıtım tabakası, öncekinin aksine ısı yalıtımının altında yer almakta ve doğal olarak aynı zamanda buhar kesici tabaka görevini de üstlenmektedir.

53 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Böylece ilave buhar kesici kullanmaya gerek kalmadan bir ekonomi de sağlanmış olmaktadır. Kullanılmayan çatı arasında, döşeme üzerine camyünü çatı şiltesi çıplak ve serbest olarak serilir. Üzerine başka bir örtü örtülmemelidir.

54 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Kullanılan çatı arası boşluğunun yaşanan bir mekan olarak değerlendirildiği ve ısıtıldığı durumlarda, ısı yalıtımı çatı örtüsünün altına uygulanır. Çatı eğimi betonarme bir döşeme ile sağlanmışsa yukarıdaki gibi serilir. Çatı eğimi ahşap konstrüksiyonla sağlanmışsa, ısı yalıtımı mertek aralarına uygulanır ve bir yüzü alüminyum folyo (buhar kesici) kaplı camyünü mertek arası şiltesi kullanılır.

55 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Düz çatılarının ısı yalıtımı için en uygun çözüm ters çatı sistemidir. Ters çatı, su almayan tip ısı yalıtımı, su yalıtımı üzerinde yer alarak onu güneş ışınlarından ve mekanik hasarlardan korur. Kullanılacak malzeme ekstrude polistren köpüktür. Çatının kullanılma durumuna göre uygun bir kaplamayla uygulama bitirilir. Ancak ses yalıtımı sağlanamaz.

56 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Toprak altında kalan bodrum dış duvarlarına, dıştan su yalıtımı yapıldıktan sonra, bunun üzerine ekstrude polistren köpük ile ısı yalıtımı yapılması en uygun çözümdür. Ancak, içten yapılmak istendiğinde yine bir yüzü alçı plaka kaplı taşyünü levha kullanılabilir.

57 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Dış duvarlarda ısı yalıtımı bulunmayan durumlarda, iç tarafta yer alan radyatörlerin ısısının dışarı kaçmasını önlemek için arkalarına ısı yalıtımı yapmak gereklidir. Bu amaçla, bir yüzü alüminyum folyo (yansıtıcı) kaplı camyünü radyatör arkası levhası kullanılmalıdır.

58 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Merdiven boşluklarının ısıtılması zorunlu değildir. Bunun için, dairelerin veya asansör boşluklarına bitişik duvarlarda da ısı ve ses yalıtımı yapılır. Bu amaçla bir yüzü alçı plaka kaplı taşyünü levha kullanılması uygun bir çözümdür. Çıkmalarda, dıştan (döşeme altından) ekstruden polistren köpük üzerine file takviyeli hazır sıva uygulaması en pratik çözümdür.

59 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Isıtılmayan bodrum katlarında ısı yalıtımı tavan uygulanarak, yine ekstruden polistren köpük üzerine hazır sıva şeklinde yapılabilir. Toprağa oturan döşemelerin ısı yalıtımı, zemin betonu atılmadan önce ekstrude polistren köpük ile yapılır. Bunun üzerine zemin rutubet yalıtımı uygulanır ve grobeton dökülür.

60 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Baca duvarı soğuk olduğu durumda, yanma sonucu çıkan baca gazları ve su buharı, bu yüzeylere yoğuşarak akar ve tesisata zarar verir. Bunu önlemek için baca duvarına bir yüzü alçı plaka kaplı taş yünü levha ile ısı yalıtımı, bacanın dışında (yapının içinden) uygulanır.

61 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Yapı tasarlanırken olası ısı kayıplarının göz önünde tutulması ile önemli ölçüde ısı tasarrufu sağlanabilir. Yapı elemanlarının ısı kayıp ve kazançlarında en etkili yol korunumu etkileyecek parametreleri mimari proje aşamasında düşünmektir. Bunlar;

62 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Binanın konumunu uygun seçmek ve rüzgar etkilerinden korumak, Binaları fazla girintili çıkıntılı tasarlamamak ve bina dış cephesini mümkün olduğu kadar küçük tutmak, Isıtılan hacimler üst üste veya yan yana getirmek, Büyük pencereler ısı kayıplarını arttıracağından yeterli aydınlığı sağlayacak boyutta pencere tasarlamak,

63 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Duvar derzlerinin hava geçirgenliğini azaltmak için yeterince sıkı olmasına önem vermek, Ayrık bir binadaki ısı kaybı, aynı büyüklük ve geometriye sahip bitişik düzendeki bir binaya göre daha fazladır.bu nedenle binaları bitişik yapmak,

64 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Yaz koşulları düşünülerek duvarları daha açık renklere boyamak, Bina dış kabuğunda, yapılacak ısı yalıtım önlemlerinin ısı kaybını büyük ölçüde etkileyeceği düşünülerek tasarımlarda gerekli tüm yalıtım önlemlerini almak .

65 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
9-Bina kış döneminde güneş ışınımından maksimum yararlanılacak şekilde tasarlanmalıdır. 10-Bina konumu itibariyle kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara karşı korunmalıdır.

66 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
11-Bina ve mekanlar mümkün olduğunca karesel olmalıdır. 12-Çok katlı ve çok girintili-çıkıntılı binalarda duvardan; az katlı ve zemine yayılı binalarda döşemeden ısı kaybının daha fazla olacağı dikkate alınmalıdır.

67 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı
Hatalar ve Önlemler 14-Uzun süreli kullanımlarda ısı depolama kabiliyeti fazla olan malzemeler seçilmelidir. 15-Aktif ısıtma sistemi kullanılan binalarda mutlaka pasif ısıtma yöntemleri uygulanmalıdır.

68 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
16-Cam yüzey alanı az güneş gören cephelerde küçük tutulmalıdır. 17-Sıcak havalarda /iklimlerde güneş kesiciler kullanılmalıdır. Aksi halde cam yüzeyler çok ısınacaktır. 18-Cam tuğla kaplaması durumunda iklim bölgesi ve bina yönü dikkate alınmalıdır.

69 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Çeşitli tabakalardan yapılmış yapı bileşenlerinde, tabakaların hatalı tasarlanması veya uygun malzeme seçilmemesi, bileşenin ısı yalıtma yeteneğini azaltan yoğuşma olayının meydana gelmesine yol açabilmektedir. Yapı bileşenleri, bünyelerinde meydana gelen yoğuşma olayı, bileşenin ısı geçirgenlik direncini azaltabileceği gibi yapısal hasarlara da yol açabilmektedir.Bu tür yoğuşmaları önlemek için iyi bir havalandırma sağlamak yararlı olacaktır.

70 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Genel prensip olarak, malzeme seçiminde boşluklu veya aralarında hava boşluğu bulunacak malzemeleri yan yana ve/veya üst üste getirmek ve ısı yalıtım malzemesini genelde soğuk yüzeye yakın olarak yerleştirmek gerekmektedir. Yalıtım malzemesinin ortak olması halinde ise, yoğuşma kontrollerinin yapılarak kalınlığın belirlenmesi gerekmektedir.

71 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Ayrıca, ısı yalıtım malzemesinin, yalıtım değerini kaybetmemesi için, özellikle su ve nemden korunmalıdır. Çatı ısı yalıtım tabakasının kapalı, gediksiz bir yapı oluşturması istenmektedir. Higroskopik ve hidrofil karakterli yalıtım malzemeleri düz çatılarda kullanımında, buhar basıncı dengelenmiş ve havalandırmalı olarak kullanılmalıdır.

72 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Çatı örgü uygulamalarında edinilen tecrübe, çatılarda yalıtım amaçlı kullanılan tabaka halindeki yalıtım levha uygulamalarında, gerekli olandan fazla nem içermemesi arzu edilir. Genelde dikkat edilmesi gerekli önemli hususlar olarak, çatı örtüsünü taşıyan ısı yalıtım tabakası, ısı köprüsüz, hava kesesiz ve çatlaksız olarak kendi içinde kapalı bir sistem oluşturmalıdır.

73 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Isı yalıtım levhalarının derzlerinde bu şartın yerine getirilmeme tehlikesi baş gösterebilmektedir. Çatı yalıtım malzemesinin düz satıhta uygulanması durumunda, genellikle iki farklı arzu edilmeyen durumla karşılaşılmaktadır. Bunlar nem ve güneş ışımasıdır. Burada nem ve güneş ısısının ve nem ile don olayının birlikte etkilenmelerinin sonuçları önceden analizler ile irdelenmelidir.

74 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Her yalıtım tabakasının ısı tekniği açısından nem değeri, belirleyici kriterdir. Nem değeri büyükse, malzeme tabakasının ısı yalıtımı ve malzemenin kendisi olumsuz bir durum altındadır. Bu bakımdan, çatıda kullanılan yalıtım malzemesinin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

75 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Çatı yalıtım malzemelerinin montajlarından yıllar sonra büyük nem miktarı içerdikleri, incelemeler sonucu belirlenmiştir. Bu durum; gözenekli cüruf beton, gazbeton ve köpüklü betondan, yüksek fırın cinsinden dökme malzemeler, ayrıca ahşap yünü hafifi yapı levhaları, ahşap yonga levhaları, turp levhaları ve nemin buhar kesici üzerinde veya levha derzleri arasında biriktirdiği kapiler açıdan aktif olmayan suni reçine köpüğü levhaları için geçerli bir olgudur.

76 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Pencerelerden sızma, iletme, taşıma ve ışımayla ısı kayıpları olmaktadır. Pencerelerden hava sızması, pencere detaylarının yetersizliği, doğramaların eskiyerek çatlaması, çürümesi, ahşap doğramanın zamanla çalışması gibi nedenlere bağlıdır. Ayrıca camı çerçeveye tutturan macundaki bozukluklar, camdaki çatlaklar-kırıklar, pencerenin kapanmasındaki sorunlar da hava sızmalarına neden olur.

77 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Cam kırıkları, macun bozuklukları kesinlikle tamir edilmeli, çerçeve kasaya iyice yerleştirilmeli, kapanma aksaklıkları giderilmelidir. Pencerenin açılan bölümlerinde kuru ve temiz yüzeylere sünger bantlar uygulanarak kapatılmalıdır. Sızmalara neden olabilecek tüm birleştirme noktaları geçirimsiz hale getirilmelidir. Bükme sac, alüminyum ve demir doğramalarda mutlaka birleştirme noktalarına kauçuk, lastik fitil veya macun konulmalıdır.

78 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Çok fazla penceresi olan mekanlarda enerji tasarrufu sağlamanın en kısa yolu pencerelerin bazılarının iptal edilmesidir. Pencerenin geçici olarak özellikle kış aylarında kapatılması düşünülüyorsa bu işlem hiçbir masraf yapmadan çarşaf, eski perde, battaniye gibi bir örtünün çerçeveye raptiyelenmesiyle de yapılabilir. Camlar bu tabaka arasına gazete kağıdı, mukavva veya XPS veya EPS sert köpük levha kullanılması yalıtım değerini arttırır.

79 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
İçerden alüminyum kağıt yapıştırılmış mukavva levhalar ısıyı ışıma ile içeri yansıtarak yalıtıcı görevini yaparlar. Kaplanmış kumaş ile cam arasında birer hava boşluğu kalması gerekmektedir. Böylece cam yüzeyle oluşan nemin kumaşı ıslatması önlenir. Pencere kasası müsaitse ikinci bir çerçeve ile cam takılması, müsait değilse mevcut çerçeveye ikinci bir cam ilavesi pencerenin ısı geçirgenlik katsayısını biraz düşürür.

80 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
İkinci cam takılırken odanın ve cam ilave edilecek pencere yüzeyinin temizlenip ısıtılması, pencerenin altına tuz veya benzeri higroskopik madde konması iki cam arasında olabilecek yoğuşmayı kısmen önleyecek önlemlerdir. İkinci camın takılması için çerçevelerde bulunan yivlerden yararlanılabilir veya bir çıta çakılarak ikinci cam yerleştirilir.

81 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Mevcut pencereye bir çıta ilavesiyle içerden ikinci bir cam takılması en ucuz ve kolay çözümdür. Ekonomik imkanlar çerçevesinden içerden veya dışardan takılan ikinci bir çerçeveyle camın takılması, temizlenebilirlik açısından büyük kolaylık sağlar. Yazın isterse bu iki çerçeve sökülüp yerine sinek teli takılı çerçeve de yerleştirilebilir.

82 Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Hatalar ve Önlemler
Eğer ikinci cam bir çıta ilavesiyle yapılacaksa camlar iyice temizlenmiş olmalı, araya tuz, silika jel cinsinden higroskopik bir madde konulmalıdır. Ayrıca bu işlem yapıldığında ilerde yoğuşmaları (çiğlenmeleri) önlemek açısından odanın ısıtılmasında yarar vardır. Açılan pencerelerde camın yerine bir çıta ile tutturulması darbelerle camın yerinden oynamasını önler. Çerçevelerin bütünüyle değişmesi söz konusu ise ısıcam uygulanmalıdır.

83 DUVARLARDA MANTOLAMA YAPILMASI

84 Sistem Tanıtımı Dış duvar Yapıştırma harcı-terratherm 310
Yalıtım malzemesi Manto taşyünü Manto izopor Manto foamboard Plastik/çelik dübel

85 Sistem Tanıtımı Yüzey sıvası-terratherm 320 Donatı filesi
Dış cephe kaplama malzemesi

86 GENEL BİLGİLER Uygulama şartları
Dış cephe ısı yalıtımı uygulamalarında, kısa sürede ve doğru olarak yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bu nedenle, planlama aşamasında özenli ve detaylı bir çalışma yapmak gerekmektedir.

87 GENEL BİLGİLER Uygulama şartları
Öncelikle yalıtım uygulanacak yüzeyler düzgün olmalıdır. Yüzey eğriliği 2cm’yi geçmemeli, bu değerlerden daha fazla olan eğrilikler ve yüzeyde bulunan büyük hasar ve çatlaklar, özel sıva uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır.

88 GENEL BİLGİLER Uygulama şartları
Uygulamaya başlamadan önce yüzey, toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddelerden arındırılmalı, döküntü ve kabarmış yüzeyler fırçalanarak temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey tamamen kurumuş olmalıdır. Uygulama yapılırken yüzeylerin yağmur, rüzgar ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde korunması gerekmektedir.

89 GENEL BİLGİLER Uygulama şartları
Cepheyi korumak için iskele ağı kullanılması önerilir. Sağlıklı bir uygulama yapılabilmesi için uygulanacak duvarın ortam sıcaklığının +5 0C ile +30 0C sınır değerleri aralığında olmasına dikkat edilmelidir. Isı yalıtım levhaları, duvar yüzeyine yapıştırma ve dübelleme yolu ile uygulamadan önce,yüzeyin yeterli derecede yapışma kuvvetine sahip olduğu tespit edilmelidir.

90 GENEL BİLGİLER Uygulama şartları
Cephede açık kalan bölgeler, pencere, kapı, denizlikler, çatı kenarları ve balkonlar sağlıklı bir şekilde yalıtılarak ısı yalıtım malzemesine herhangi bir yerden su sızarak ıslanması önlenmelidir.

91 GENEL BİLGİLER Sistem uygulamasına geçilmeden önce dikkat edilmesi konular Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanlarının uygulama sırasında zarar görmemesi için örtünerek korunması Yağmur oluklarının, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm. dışarıda olacak şekilde, yalıtım uygulamasından önce inşa edilmiş olması

92 GENEL BİLGİLER Sistem uygulamasına geçilmeden önce dikkat edilmesi konular İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğunun sistem kalınlığına uygun olması, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafenin yeterli olması ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (deliklerin eğri açılmaması) su sızmamasının dikkate alınması

93 GENEL BİLGİLER Uygulama sınırı
Islak ve nemli yüzeylere kesinlikle uygulanmamalıdır. Sağlam olmayan, gevşek ve düşük dirençli yüzeylere uygulanmamalıdır. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Hasarlı levhalar kullanılmamalıdır.

94 GENEL BİLGİLER Uygulama sınırı
Sorunsu bir uygulama ve rahat çalışma ortamı sağlamanın şartlarından birisi de yalıtım sistemine ait elemanların uygun bir şekilde depolanmasıdır. Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin (saklanmasına) özen gösterilmeli:yalıtım levhaları, dübel, profil, donatı filesi gibi diğer sistem elemanları deforme olmayacak, şekilde muhafaza edilmelidir.

95 GENEL BİLGİLER Uygulama sınırı
Hava koşullarındaki değişikliklerin yapıştırıcı, sıva, son kat kaplama vb. malzemelerin kuruma ve sertleşme süresini etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.

96 YÜZEYLERİN TEŞHİS EDİLMESİ
A-Yüzey teşhisi Yeni veya eski binalarda yalıtım sistemi uygulanmadan önce yüzeylerin uygunluğuna dikkat edilmeli ve uygulama için hazırlanmalıdır. Aşağıdaki testlerin uygulama öncesi yapılması önerilir. Toz testi:Toz ve rutubet testi için elle ve siyah bir bezle yüzeylerin üzerinden geçirilir.

97 YÜZEYLERİN TEŞHİS EDİLMESİ
A-Yüzey teşhisi Sağlamlık testi:Sert ve sivri bir cisimle yüzeylerin üstünden geçilerek yüzeylerin sağlamlığı test edilir. Su test:Bir fırçayla yüzey ıslatılıp yüzeylerin nem oranı ve su emiciliği test edilir. Düzgünlük testi:Mantar ve şakül yardımıyla yüzeyin düzgünlüğü test edilir. Bu testte bina üzerinde farklı yerler örnek alınarak yapılmalıdır.

98 YÜZEYLERİN TEŞHİS EDİLMESİ
A-Yüzey teşhisi Yüzeyin teşhisinden ve uzun ömürlü bir ısı yalıtım uygulaması için gerekli tüm önlemler alındıktan sonra yüzey, böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılar ve yuvalarından mutlak suretle arındırılmalıdır. Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.

99 YÜZEYLERİN TEŞHİS EDİLMESİ
A-Yüzey teşhisi Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde, su tabakası yok olana kadar beklenmelidir. Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler, yapıştırma harcı uygulanmasından en az 72 saat önce onarılmalıdır.

100 YÜZEYLERİN TEŞHİS EDİLMESİ
B-Toprak altı, subasman veya suya maruz kalan kısımların hazırlığı Binalardaki; toprakaltı, subasman seviyesi veya suya maruz bölümlerde doğabilecek özel nem ve mekanik sorunlar düşünülerek gerekli önlemler alınmalı, bu bölümlerde uygulanacak katmanlar projede mutlaka en küçük ayrıntısına kadar belirlenmelidir.

101 YÜZEYLERİN TEŞHİS EDİLMESİ
B-Toprak altı, subasman veya suya maruz kalan kısımların hazırlığı Özellikle subasman seviyeleri su sıçramasına ve birikmesine müsait ortamlar olduğu için yapısal önlemler alınması önerilir. Genelde bunun için bir çakıl yatağı kullanılabilir. Beton veya plaka kaplamalar ise eğimli olarak döşenmeli ve binadan yapısal olarak ayrılmalıdır.

102 YÜZEYLERİN TEŞHİS EDİLMESİ
C-Yüzey hazırlığı Isı yalıtım levhalarının montajına başlamadan önce bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hizalanmalıdır. Sistemin ısı yalıtımı yapılmayacak bölümlerle kesiştiği noktalarda mutlaka uygun profiller kullanarak ya da sıva ile kapatılarak ısı yalıtım kalitesini korumak gerekir.

103 UYGULAMA Basınç (subasman) profilinin yerleştirilmesi:
Başlangıç profilinin ölçüsü, tercih edilen yalıtım levhalarının kalınlığına ve uygulanacak olan sisteme göre belirlenir. Profiller, ipinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek duvara özel dübelleri ile 50 cm. aralıklarla tespit edilir.

104 UYGULAMA Basınç (subasman) profilinin yerleştirilmesi: Ayrıca duvar ile başlangıç profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıktaki plastik takozlar kullanılabilir. Köşe bağlantıları ise, başlangıç profilinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.

105 UYGULAMA Yalıtım levhalarının yapıştırılması:
Öncelikle uygulama yapılacak yüzeydeki eğrilikler, yapıştırıcı veya sıva ile veya yalıtım levhalarının uygun kalınlıklarda kullanılmasıyla giderilir. Isı yalıtım levhaları duvarın alt kısmından başlanarak aralıksız, cephelerde ve köşelerde şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir.

106 UYGULAMA Yalıtım levhalarının yapıştırılması:
Isı yalıtım levhalarının düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

107 UYGULAMA Yapıştırma harcının hazırlanması:
Ortalama 6 lt. kadar su ile 25 kg’lık çimento esaslı yapıştırma harcı, düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılarak hazırlanır.akrilik esaslı yapıştırma harcı ise kullanıma hazırdır. Yapıştırmada farklı metotlar kullanılabilmektedir

108 UYGULAMA (çimento esaslı-5kg/m2):
Noktasal yapıştırma metodu (çimento esaslı-5kg/m2): Yalıtım levhalarının kenarları boyunca, kenarlarında 5 mm. Kalmasına dikkat edilerek yapıştırıcı sürülür.orta kısımlara da noktasal olarak yapıştırıcı uygulanır.

109 UYGULAMA Noktasal yapıştırma metodu(çimento esaslı-5kg/m2):
Yalıtım levhalarının dış kenarlarına yapıştırıcı sürülmemesine özen gösterilmelidir. Isı yalıtım levhasının en az % 40’ı 1-2 cm. kalınlığında yapıştırıcı ile kaplanmış olmalıdır.

110 UYGULAMA Dişli mala metodu:( çimento esaslı 5 kg/m2, akrilik esaslı 4 kg/m2) Uygulama yapılacak düzgün cephelerde bu metot uygulanabilmektedir. Yapıştırıcı yalıtım levhalarının yüzünü tamamen kaplayacak şekilde dişli çelik mala yardımı ile sürülür.Yalıtım levhalarının dış kenarlarına yapıştırıcı sürülmemesine özen gösterilmelidir.

111 UYGULAMA Dişli mala metodu:( çimento esaslı 5 kg/m2, akrilik esaslı 4 kg/m2) Yapıştırıcı sürüldükten hemen sonra yalıtım levhaları, duvar yüzeyine birbirlerine birleştirilerek yerleştirilir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir.

112 UYGULAMA Dişli mala metodu:( çimento esaslı 5 kg/m2, akrilik esaslı 4 kg/m2) Levhaların birleşim yerlerinde yüzeyin düzgün olması için törpüleme işlemi gerekebilir. Pencereler gibi cephedeki açık kısımlarda; levhalar bu kısımlara uygun olarak kesilerek uygulanır.

113 UYGULAMA Dişli mala metodu:( çimento esaslı 5 kg/m2, akrilik esaslı 4 kg/m2) Yalıtım levhaları arasında oluşabilecek aralıklar, aynı malzemeden parçalar kesilerek veya 4mm den ince boşluklar, ısı yalıtım bandı kullanılarak kapatılmalıdır. Yapışmayı sağlamak için yalıtım levhalarına geniş yüzeyli bir mastar ile vurulmalıdır.

114 UYGULAMA Isı yalıtım levhalarının döşenmesi:
Şaşırtma için kenarlarda sadece tüm ve yarım levhalar kullanılmalı, kenarlarda ayarlama yapılmamalı ve ek parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır. Yüzeyin dışına çıkan levhaların kenarları yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Yatay sı yalıtım levhaları, ona dik gelen ısı yalıtım levhası ile örtülecek şekilde yerleştirilmelidir.

115 UYGULAMA Isı yalıtım levhalarının döşenmesi: Isı yalıtım levhaların yerleştirilirken duvardaki pencere vb. boşluklar dikkate alınmalıdır. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğundan yanda gösterildiği gibi yapılmalıdır.

116 Isı yalıtım levhalarının döşenmesi:
UYGULAMA Isı yalıtım levhalarının döşenmesi: Pencere ve kapı bölümlerinde ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra cephe duvarı ile duvar arasına ısı yalıtım bandı yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir.

117 UYGULAMA Dübel şeması:
Dübeller yerleştirilirken, en çok tercih edilen yöntem yalıtım levhalarının ortasına ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde dübellerin yerleştirilmesidir.

118 UYGULAMA Dübel şeması:
Bir diğer yöntem ise her levhaya üçer dübel yerleştirilmelidir. Levha kenarlarından 5’cm. kadar mesafe bırakılmadır. Değişebilecek kenar alanlarına göre dübel yerleşimleri için dübel yerleşim şemaları verilmiştir.

119 UYGULAMA Dübel şeması:
Ayrıca kenar alanlarında uygulama, köşelerden en fazla 40 cm. yukardan aşağıya 25 cm. olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Pencerelerde ise, dübelleme pencere kenarlarına yakın riski önleyecek şekilde yapılmalıdır.

120 UYGULAMA Yalıtım levhalarının dübellenmesi:
Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırıcının tamamen kuruması beklenmelidir. Bu nedenle yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılmasından 24 saat sonra uygulamaya başlanmalıdır. Kullanılacak dübel ve açılacak derinlik seçimi, uygulanacak duvar özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

121 UYGULAMA Yalıtım levhalarının dübellenmesi:
Dübeller gaz betona en az 6 cm, beton duvara 4cm ve tuğla duvara 5 cm girmelidir.Delik boyu dübel boyundan 1cm fazla açılmalı. Dübellerin köşe ve pencere kenarlarına olan uzaklıkları m2’ye 6 adet düşecek şekilde, en fazla 15cm. ve araları da en fazla 40 cm olmalıdır.(DIN 55699)

122 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra matkap ile çalışmaya başlanmalıdır. Dübellerin üzerinde gösterilen çapa uygun matkap kullanılmalıdır. Dübeller yüzeyde çıkıntı yapmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Dübellerin sağlam yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

123 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sağlam yerleştirilmemiş dübeller çıkarılarak yanına yeni dübel çakılmalıdır. Açık delik aynı yalıtım malzemesiyle doldurulmalıdır. Fayans ve sağlam olmayan sıvalı yüzeyler, dübelleme işlemi için uygun değildir.

124 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina kenar ve köşelerinin oluşturulması: Dış cephe yalıtım uygulamalarında, pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin oluşturduğu köşelere düzgün bir kenar oluşturabilmek için özel köşe profilleri kullanılmalıdır. Köşe profilleri, donatı katmanının oluşturulmasından önce köşeye yerleştirilerek, üzeri sıva ile kapatılır. Köşe profillerinden başlamak üzere yüzey sıvası tüm yüzeye mala ile uygulanmaya başlanır.

125 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

126 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina kenar ve köşelerinin oluşturulması: Ayrıca köşeler çatlama riski en fazla olan ve aynı mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdendir. Bu bölgeleri korumak amacıyla profil kullanılmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek alüminyum ve kendinden fileli PVC köşe profilleri bulunmaktadır. Kendinden fileli profilleri kullanmak işçilik ve zamandan kazandırdığı kadar yanlış uygulama riskini de en aza indirmektedir.

127 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina kenar ve köşelerinin oluşturulması: Alüminyum köşe profilleri köşeye yüzey sıvası ile yerleştirilir ve üzerine donatı filesi köşelerden en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi bu uygulamanın üzerine en az 10 cm. bindirilmelidir.

128 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina kenar ve köşelerinin oluşturulması: Kendinden donatı fileli köşe profilleri yüzeye yerleştirilirken, köşe profilinin genişliğinde ince bir kat yüzey sıvası uygulanır, profil üzerine yerleştirilir ve şekilde belirtildiği gibi donatı filesi üzerine uygulanır.

129 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina kenar ve köşelerinin oluşturulması: Profilsiz köşelerin şekillendirilmesi sıva ile yapılır. Donatı filesinin yerleşmesine bir kenardan başlamalı ve köşeleri 20 cm. kadar kapatmasına dikkat edilir. Donatı fileleri birbiri üzerine bindirilerek yerleştirilmelidir.

130 UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bina kenar ve köşelerinin oluşturulması: Sıva içerisine gömülecek olan donatı filesi, ilave olarak, pencere ve kapı köşelerinde yaklaşık 30x40 cm. ebatlarında, yatayla 450’lik açı yapacak şekilde diagonal uygulanmalıdır. En doğru uygulama tüm pencere çevresinin filelenmesidir.

131 Dilatasyon Profilleri
Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde binaların dilatasyon derz bölgeleri dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Dilatasyon derzleri hem çatlama açısından hem de ısı iletkenliği açısından riskli bölgeler olarak adlandırılabilir. Binada dilatasyon derzi uygulamışsa, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de aynı prensibin uygulanması gerekir.

132 Dilatasyon Profilleri
Dilatasyon kesinlikle sıva, yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı, bu bölümlerde özel olarak düz ve köşe detaylar için geliştirilmiş dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Profiller en az 10 cm. üst üstte bindirilerek uzatılabilir.

133 Fuga Profillerinin Montajı
Fuga profilleri, ısı yalıtım levhalarının döşenmesi sırasında yerleştirilir. Fuga profillerinin boyutlarına karar verilirken, ısı yalıtım levhasının kalınlığı gözönüne alınmalıdır. Fuga profili ile duvar arasında, ısı yalıtımını korumak amacıyla ısı yalıtım bandı kullanılmalıdır.

134 Fuga Profillerinin Montajı
Fuga profillerinin kullanımına, ısı yalıtım levhalarının döşenmesinden sonra karar verildiği taktirde, yalıtım levhası kalınlığının en az % 25’i kadar kalınlık, fuga profilinin arkasında bırakılmalıdır. Bu uygulama ısı yalıtım performansı açısından önem taşımaktadır. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üzerine bindirilir ve üzeri sıvanır.

135 Fuga Profillerinin Montajı
Dekoratif olarak problem yaratmaması için profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesinde olmasına dikkat edilir. Profillerin üzeri boyanarak dekoratif olması görünüm kazandırılır.

136 Damlalık Profilleri Damlalık profilleri, ısı yalıtımının kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi riskli bölgelerde sudan korunması, aynı zamanda bu bölgelerde düzgün bitişler sağlanabilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Profiller köşeye yüzey sıvası yardımıyla monte edilir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir.

137 Kapı-Pencere Profilleri
Kapı pencere kasaları ile duvar arasındaki boşlukları uygun biçimde kapatarak ısı yalıtımına yardımcı olur, bu bölgelerdeki çatlak oluşumunu önler.

138 Sıva Katmanının Oluşturulması (çimento esaslı 5kg/m2 akrilik esaslı 4kg/m2)
Sistemin donatısını bu katman oluşturmaktadır. 25 kg’lık çimento esaslı sıva, ortalama 6lt su ile tercihen düşük devirli bir mikser yardımı veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılarak hazırlanıp, yüzeye mala ile uygulanır. Akrilik esaslı yüzey sıvası ise kullanıma hazırdır.

139 Sıva Katmanının Oluşturulması (çimento esaslı 5kg/m2 akrilik esaslı 4kg/m2)
Sıva sürüldükten sonra, henüz kurumamış yüzey sıvasının üzerine donatı filesi yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta (1,5 mm.) olacak şekilde yerleştirilir. Birleşim yerlerinde, donatı filesi her zaman 10 cm. üst üstte bindirilir ve sıvanın üstüne yerleştirilir.

140 Sıva Katmanının Oluşturulması (çimento esaslı 5kg/m2 akrilik esaslı 4kg/m2)

141 Son Kat Kaplamanın Uygulanması
Uygulama, istenilen dokudaki hazır renkli sıva veya kaplama malzemesinin rulo veya mala ile donatı katmanına uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Son kat kaplama, sıva katmanı tamamen kuruduktan sonra uygulanır. Hava şartlarının bu uygulamaya uygun olmasına dikkat edilmelidir.

142 Son Kat Kaplamanın Uygulanması
Mineral bazlı sıvaların, şiddetli rüzgar veya yüksek sıcaklıktan dolayı, gerektiğinden daha hızlı bir şekilde kurumasını önlemek gerekir. Geniş yüzeylerde ara vermeden uygulama sürdürülmelidir. Aksi taktire, cephede iz kalabilir. Bu nedenle, son kat uygulanırken yeterli eleman bulundurulmasına ayrıca dikkat edilmelidir.

143 Hazır Dekoratif Dış Cephe Profilinin Montajı
Hazırlanan yapıştırma harcı, ince dişli mala ile profillerinin arkasına sürülür ve profillerin montajı yapılır. Birleşim yerleri elastik tesviye macunu ravamur ile düzeltilir. Açılı köşeler için profiller testere ile kolayca kesilebilir. Üzeri saçak vb. şekilde kapalı olmayan bölümlerde, profillerin sadece üst kısımlarına ince bir tabaka silikon uygulanması önerilir.

144 Hazır Dekoratif Dış Cephe Profilinin Montajı

145 Son Kat Kaplama Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde genellikle tekstürlü hazır renkli sıvalar tercih edilmelidir. Son kat kaplamanın, dekoratif amacının dışında bir görevi de dış cepheyi ve yalıtım sistemini dış hava koşullarından korumaktır. Bu korumada, kaplamanın tanecik yapısı büyük önem taşır. Mimari nedenlerden ötürü “düz” bir boya gerekiyorsa, normal uygulamanın üzerine 1-2 kat daha sıva yapılmalıdır.

146 Son Kat Kaplama Son kat kaplamalar için renk seçiminde fazla koyu renkler tercih edilmemelidir. Açık renklere kıyasla güneş ışınlarını daha fazla çektikleri için yüzey fazla ısınarak, ısıl gerilimle birlikte çatlaklar oluşabilir. Son kat kaplama uygulamasına, yüzey sıvası uygulamasından en az yedi gün sonra geçilmelidir.

147 TAVSİYELER Uygulamalarda kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin seçimi yapılmadan önce, bina yüksekliğinin yangın güvenliği açısından değerlendirilmesi yapılmalıdır. Cephelerde ekspande veya ekstrüde polistiren levhalar kullanılıyorsa, yangına karşı korunum sağlamak amacıyla, pencere gibi açık kısımların etrafının taşyünü levhalarla dönülmesi tavsiye edilir. Ekstrüde polistiren lebhaların kullanımında yüzeyi pürüzlü, kenarları düz levhalar tercih edilmelidir.

148 TAVSİYELER Uygulamalarda kullanılacak olan ekspande ve ekstrüde polistiren levhaların dinlendieilmiş olması gerekmektedir. Karışım oranlarına ve kullanılacak malzeme miktarına uyulmalıdır. Yapıştırıcının derzlere girmesini önlemek için yapıştırıcı, levhaların kenarına yakın sürülmemelidir. Levhaya yapıştırıcı sürüldükten sonra hemen duvara tatbik edilmelidir.

149 TAVSİYELER Yüzeyde kalabilecek açıklıklar yalıtım levhası parçaları ile kapatılmalıdır. Cephelerde ve köşelerde levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Yapışmayı sağlamak için levhalara, geniş yüzeyli düzgün bir mala ile vurulmalıdır. Yalıtım levhalarının duvara dübellenmesi, yapıştırma işleminden en erken 24 saat sonra yapılmalıdır. Levhaların birleşim noktalarında oluşanbilecek çıkıntılar törpülenmelidir.

150 TAVSİYELER Donatı katmanının iyi hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
Son kat sıva uygulamasından önce donatı katmanının iyice kuruduğu tespit edilmelidir. Uygulama sırasında sistem, yağmura karşı korunmalıdır. Uygulamalar, güneş ve kuvvetli rüzgar etkisinde kalan cephelerde yapılmamalıdır. Yüzey düzgünlüğünün sağlanması veya açıklıkların doldurulması, alt veya son kat malzemelerle yapılmamalıdır.

151 Yönetmelikler: Tasarımdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları “doğru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sağlıklı uygulama” dır. Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak 29 Nisan 1998 tarihinde yayımlanan tavsiye niteliğindeki TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardı; 14 Haziran 1999 tarih ve sayılı resmi gazetede yeniden yayımlanarak ve bu standardın paralelinde hazırlanan

152 Yönetmelikler: “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”nin 08 Mayıs 2000 tarih sayılı resmi gazetede yer alması ile 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalar; standart ve yönetmeliklerin koşullarına uymak zorundadır. 12 Ağustos 2001 tarih ve sayılı resmi gazete ile yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” ile ısı yalıtımı uygulamalarının denetimi, Yapı Denetim Kuruluşlarına verilmiştir.

153 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.

154 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.

155 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Dayanak Madde 2- Bu yönetmelik, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/n maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

156 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Projelendirme Genel Esasları Isı Bölgeleri Madde 3- Yurdumuz, binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından dört ısı bölgesine ayrılmış ve bu bölgelere giren il ve ilçeler harita üzerinde dört grupta gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alacaklardır.Birinci bölgede yapılacak binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise bu binalarda yapılacak ısı yalıtım projesinde ikinci bölge için verilmiş olan sınır değerler geçerli olacaktır.

157 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı Madde 4- Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şart ve gereklerine uygun düzeyde yalıtılacaktır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, (Tablo 1)'de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi değerlerini aşmamalıdır.

158 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci Madde 5- Hesaplamalarda kullanılacak çeşitli yapı malzeme ve bileşenlerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri ile iç ve dış yüzeysel ısıl iletkenlik direnç değerleri TS 825'den, hava tabakalarının ısıl geçirgenlik dirençleri ile pencere ve dış kapıların ısıl geçirgenlik katsayıları TS 2164'den alınacaktır.

159 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Zemine Oturan Döşemenin Isıl Geçirgenlik katsayısı Madde 6- Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimlerindeki toprağa oturan döşemeler için alınacak Ut değeri, standarda tavsiye edilen Ut değerinden en fazla % 25 düşük seçilebilir.

160 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Proje Zorunluluğu Madde 7- Bu yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

161 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Özel Durum Madde 8- Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde  sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı iki kata kadar olan ve ısıtılan toplam döşeme alanı 100 m2'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık vb. hariç) yeni binalar ile, bu alanlardaki mevcut binalarda;

162 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
 a) Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının, (Tablo 2)'de belirtilen yapı bileşenlerine ait (U) değerlerine eşit veya daha küçük olması, b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine eşit veya daha küçük olması, c) Bu şartları sağlayan konstrüksiyon ve detayların mimari projede gösterilmesi ve makina tesisat raporunda belirtilmesi, halinde 7 nci maddede belirtilen ısı yalıtımı projesi yapılması şartı aranmaz.

163 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Bu durumda yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir ısı yalıtım raporu düzenlenmesi yeterli olur. Ancak, herhangi bir "U" değerine (Tablo 2)de verilen değerlerden daha büyük olması durumunda, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda da TS 825'de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın yalıtım projesi hazırlanmalıdır.

164 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Projede Bulunması İstenilen Bilgiler Madde 9- Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır. a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de verilen "binanın özgül ısı kaybı" ve "yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), yıllık ısıtma enerjisi (Q') formülünden elde edilecek sınır değerden büyük olmadığı gösterilmelidir.

165 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda binalardaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K'den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri proje üzerinde gösterilmelidir.

166 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilmelidir.

167 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
d) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilmelidir. e) Havalandırma tipi belirtilmelidir. f) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma TS 825 EK 6'da belirtildiği şekilde tahkik edilmelidir.

168 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
g) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılacaktır. h) Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadil ve eklemelerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

169 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
ı) Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır. i) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825'e uyulacaktır.

170 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Isı Yalıtımı Prensip Detayları Madde 10- Isı yalıtımı prensip detayları EK: 2/1-24'de verilmiştir. a) Detaylar ısı yalıtımı projesinin hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla verilmiştir. b) Yapılacak hesaplar sonucunda bulunan malzeme kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilecektir.

171 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
c) Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluşmasını önlemektir. Bunun için gereken tedbirler alınmalıdır. d) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.

172 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Mimari Uygulama Projesi Madde 11- Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtımı projesindeki malzemelere ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve taban/döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir.

173 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi Madde 12- (Tablo 3)'de örneği verilen "ısı ihtiyacı kimlik belgesi", yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve belediye veya valilikçe onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir. Isı ihtiyacı kimlik belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina girişine asılmalıdır.

174 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Kazan Daireleri, Bacalar Madde 13- Kazan dairesi ve bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur. A) Kazan daireleri: a) Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. b) Kazan daireleri içe ve dışa açılan iki adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.

175 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılmalı ve direkt merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı, bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve alta eşik konulmalıdır. d) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım-onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır.

176 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
e) Kazan dairesinde kullanılan yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın temini ve egzost havasının atılabilmesi için yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Bu işlemin sağlıklı olması için kuranglez yapılmalıdır. f) Kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12 si kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır. g) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır.

177 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
h) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin %50 sinden az olmamak üzere 50 kW'a ( kCal/h) kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2.5 cm2 ilave edilerek bulunan değerde, egzost baca kesiti ise duman bacası kesitinin %25'i kadar olmalıdır.

178 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
ı) Gaz yakıtlı kazanlarda ise taze hava emiş menfezi duman bacası ve egzost bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenmelidir. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulanmalıdır. Bu durumda; 1- Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her Kw'ı için 0.5 m3/h olmalıdır.

179 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
2- Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde; Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x1,1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır. 3- Katı yakıtlılarda mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır.

180 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
4- Gaz yakıtlı kazan dairelerinde bu seçimler, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılacaktır. Sadece emiş veya egzost yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistem uygulanmaz. i) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınmalıdır.

181 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
k) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılmalıdır. l) Kazan dairesinin yüksekliği TS 2192'ye göre hesaplanmalıdır. m) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanmalıdır.

182 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
n) Sıvı ve gaz yakıt kullanılması durumlarında kazan daireleri, gerekli tedbirleri almak koşuluyla çatıda tesis edilebilir. Bu durumda; 1- Statik hesaplarda kazan dairesindeki yüklemenin etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık kg/m2) 2- Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik yalıtım uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.

183 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
3- Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir. 4- Yakıt boru hattı doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir. 5- Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır.

184 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
B) Bacalar: a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılmalıdır. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. b) Kazan bacalarına şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. c) Bacalar mümkünse bina içinde olmalıdır.

185 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
d) Katı ve sıvı yakıtlı tesis bacaları dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır. e) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.

186 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
f) Gaz yakıtlı kazanlarda temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılmalıdır. g) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilmeli, bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olmalı ve üzerine şapka yapılmalıdır. h) Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60ø açıda tek sapmaya izin verilmelidir.

187 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
ı) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılarak izole edilmelidir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenmeli, gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılmalıdır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4 ünden daha fazla olmamalı, kanal ana bacaya direkt ve %5 lik yükselen eğimle bağlanmalı, 2 adet 45ø lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90ø lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır.

188 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
i) Baca ve duman kanallarında TS 901'e uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. k) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. l) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır.

189 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Radyatörler Madde 14- Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmalıdır. Otomatik Kontrol Madde 15- Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilmelidir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

190 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin Standarda Uygunluğu Madde 16- Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri (()h) TS 825'de verilmiştir. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemelerinde TSE markası ve TSE Uygunluk Belgesi aranmalı, kullanılacak malzemelere ait ()h ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ısı yalıtımı projesinde alınan ()h değerine uygunluğu, gerektiğinde TSE veya TSE tarafından akredite edilmiş laboratuvardan alınacak bir rapor ile belgelenmelidir.

191 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Isı Yalıtımı Denetimi Madde 17- İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler, belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bu sınırlar dışındaki yerleşim birimlerinde valilikler tarafından yapılır. Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu, inşaatın taban/döşeme, duvar ve tavan aşamalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak belediye veya valiliğe rapor verir.

192 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Yürürlükten Kaldırma Madde 18- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 16/1/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

193 BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ
Geçici Madde 1- 14/6/2000 tarihine kadar yapım işi ihalesi ilan edilmiş kamu binalarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel binalarda bu Yönetmelik hükümleri aranmaz. Yürürlük Madde 19- Bu Yönetmelik 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

194 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: Binamız dışarıdan su alıyor, yüzeye sıva veya zift sürerek kalıcı bir çözüm elde edebiliriz. DOĞRU: Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir.Özellikle yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir.

195 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: Sürülerek uygulanan ısı yalıtım malzemesi vardır. DOĞRU: Boya ve benzer malzemelerle ısı yalıtımı yapılamaz. Isı yalıtımı, ısı iletkenlik  katsayısı düşük,  belli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Kalınlık arttıkça ısı yalıtım miktarı artar. Sıva ve boya tabakaları ısı yalıtımı yapmaz.

196 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Isı yalıtımı yaptırmamıza gerek yok. DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

197 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: Binamızın duvarları gaz beton ile örülmüştür. Ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek yoktur. DOĞRU:  Gaz beton bir yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve  pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

198 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmamız yeterli olacaktır. DOĞRU: Sadece tek cephede yapılan yalıtım, ısı köprüleri oluşturur. Yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde problemler devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar,  döşeme, çıkma, cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır.

199 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: Isı yalıtımını kendi başıma ya da tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilirim. DOĞRU: Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır. Bu firmalara İZODER aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

200 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: Dış cepheme cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsam ısı yalıtımı yaptırmama gerek kalmaz. DOĞRU: Kaplama malzemeleri ısı yalıtımı yapmazlar. Bu malzemelerin işlevleri ile ısı yalıtımını karıştırmamak gerekir.


"ISI YALITIM MALZEMELERİ VE UYGULAMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları