Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy

2 Uzmanlık alanlarım: Isı Tekniği Yanma 40 yıllık hocayım

3 Makina Mühendisliğini akışkan ve katı olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Enerji ve ısı esas olarak akışkan tarafıyla ilgilidir.

4 Bu Fakültede Makina Mühendisliği Bölümünde bu konularla ilgili 2 dal bulunmaktadır
Enerji Dalı Tesisat Dalı

5 Enerji düşünüldüğünde iki ana alan tanımlanabilir:
Enerjinin üretimi Enerjinin kullanımı Bunlar bizdeki 2 dalla örtüşürler

6 Güç (elektrik) üretimi:
İçten yanmalı motorlar Termik santraller Yenilenebilir güç üretimi

7 Konvansiyonel Termik santrallerde elektrik fosil yakıtlardan üretilir
Kullanılabilir fosil yakıtlar, Kömür, Petrol Doğal Gaz olarak sayılabilir

8 Hamitabat Natural Gas Power Station
8 8

9 9 9

10

11 Petrol Bugün için petrol elektrik üretiminde çok kıymetli ve pahalı bir yakıttır. Daha çok taşıtlarda ve endüstride kullanılır.

12 Kömür Bugün için dünyada ve Türkiye’de çok büyük kömür yatakları mevcuttur. Mevcut bilinen kömürün en az 100 yıl yetebileceği düşünülmektedir. Ancak kömür çevreyi kirletir. Bu nedenle temiz kömür teknolojilerine gereksinim duyulmaktadır.

13

14 Akışkan yataklı kömür kazanları ticarileşmiş bir temiz kömür teknolojisidir.
Bu teknoloji asıl düşük kaliteli linyit gibi yakıtların çevreye zarar vermeden yakılabilmesi için geliştirilmiştir ve Türkiye için çok önemlidir. Çünkü Türkiye'deki kömürlerin büyük çoğunluğu bu kategoridedir.

15 Yeni gelişen diğer bir temiz kömür teknolojisi kömürlerin gazlaştırılmasıdır.
Bu yöntemde önce kömürden gaz yakıt elde edilir. Bu gaza syngas adı verilir. Bu gaz yakıt gaz türbinlerinde doğrudan kullanılabileceği gibi, sıvı yakıta çevrilerek otomobillerde de kullanılabilir.

16 Doğal Gaz bugün için mevcut en önemli enerji kaynağımızdır
Doğal Gaz bugün için mevcut en önemli enerji kaynağımızdır.Temizdir, ekonomiktir ve kolay yakılır. Yakın gelecekte enerji ihtiyacımızın çok büyük kısmı doğal gaz tarafından karşılanacaktır.

17 Doğal gazı Elektrik üretiminde Endüstride
Binalarda ısıtma amacıyla kullanıyoruz.

18 18 18

19 Endüstriyel Uygulamalar

20 Hidrolik enerji İnsanlığın başından beri en kullanışlı yenilenebilir enerji kaynağımızıdır.
Türkiye’nin hidrolik enerji potansiyeli yüksektir ve etkin biçimde kullanılmaktadır. Ülkenin elektrik üretiminde %30 gibi önemli bir paya sahiptir.

21 21 21

22

23 Nükleer enerji pek çok avantajlarına karşın, nükleer atıklar çok büyük sorundur.
Ayrıca nükleer santrallerin kendileri de dünya için çok ciddi tehdittir. Meydana gelebilecek her hangi bir kaza sadece yakın çevresi için değil yüzlerce kilometre ötesindeki bölgeler için felakettir.

24 Bu nedenle dünyada medeni ülkelerde pek çok nükleer santral kapatılmaktadır.
Dünyanın enerji krizine çözüm yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yönelim olabilir.

25 Tükenen enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı kaygısı,
Nükleer enerjinin tehlikeleri Küresel iklim değişimi insanlığı yenilenebilir enerji kullanımına doğru iteklemektedir.

26 Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
Güneş enerjisi Rüzgar enerjisi Jeotermal enerji Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerjinin payı fosil yakıt veya nükleer enerjiyle karşılaştırıldığında bugün için ihmal edilebilir mertebededir. Çünkü yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi en pahalı yöntemdir.

27 27 27

28 Mainz Stadium Configuration: 241 kWp Operation: 2004
cost about 1 million € 28 28

29 BORES (Bozcaada) 29 29

30 Öte yandan yenilenebilir enerji bugün için en sıcak gündem maddelerinden biridir.
Güneş pillerinden (Fotovoltaik) elektrik enerjisi üretimi Hidrojen enerjisi kullanan yakıt pilleri Rüzgar türbinleri Bütün dünyada araştırma alanlarıdır.

31 KLİMA MÜHENDİSLİĞİ - ENERJİNİN KULLANIMI
Üzerinde konuşacağım ikinci alan enerjinin kullanımıdır. Aslında bütün makinalar ve ekipmanlar enerji tüketirler Sistemlerin ve makinaların enerji etkin tasarımı makina mühendisinin en temel görevidir.

32 Enerjinin kullanımı da çok geniş bir alanı kapsar.
Isıtma, Havalandırma ve Binaların iklimlendirmesi Türkiye Endüstrisi için çok önemli bir sektördür. Soğutma özellikle endüstri ve tarım için bir başka çok önemli bir alandır.

33 HVAC+R anlamı Isıtma Havalandırma Klima ve Soğutmadır.
Bu alan Türkiye Yapı sektöründe ve İmalat Endüstrisinde önemli bir yer kaplar. Türkiye’de ve dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ı bu sektörün kontrolündedir.

34 Tesisat Mühendisliği ve İklimlendirme Mühendisliği
Sağlıklı, güvenli, konforlu, enerji verimli, çevreci, üretken bina, sanayi ve benzeri yapılar ile taşıtlara ait mekanik tesisatların tasarımı, yapımı ve işletilmesi ile ilgili mühendislik konularını kapsar.

35

36 Residential - Commercial – High Rise buildings

37 uzmanlık alanları ısıtma havalandırma soğutma iklimlendirme
enerji yönetimi endüstriyel tesisat sıhhi tesisat doğal gaz

38 Tesisat Mühendisliği Konuları
buhar kızgın su kızgın yağ gaz yangın yenilenebilir enerji basınçlı hava, hidrolik devre teknolojik borulama

39 Tesisat Mühendisliği Özel Uzmanlık konuları
yangın otomatik kontrol ve otomasyon sistemleri tozsuzlaştırma, tıbbi ve temiz oda ısı yalıtımı çamaşırhane baca mutfak ve diğerleri

40 ductwork and piping design

41 Three dimensional ductwork design

42

43 CFD simulation of air distribution in a room

44 Fire fighting – Fire safety in buildings

45 Building otomation

46 Hospital, operation rooms and clean rooms

47 Solar heating

48 Tesisat/İklimlendirme Mühendisliği Uğraşı Alanları
Proje-Danışmanlık Taahhüt Pazarlama-Temsilcilik Endüstri- imalat İşletmeci

49 Projeler: Planlar Kesitler Kolon şemaları Şartnameler Metraj

50

51


"ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları