Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy."— Sunum transkripti:

1 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy

2 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Uzmanlık alanlarım: Isı Tekniği Yanma 40 yıllık hocayım

3 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Makina Mühendisliğini akışkan ve katı olarak ikiye ayırmak mümkündür. Enerji ve ısı esas olarak akışkan tarafıyla ilgilidir.

4 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Bu Fakültede Makina Mühendisliği Bölümünde bu konularla ilgili 2 dal bulunmaktadır Enerji Dalı Tesisat Dalı

5 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Enerji düşünüldüğünde iki ana alan tanımlanabilir: –Enerjinin üretimi –Enerjinin kullanımı Bunlar bizdeki 2 dalla örtüşürler

6 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Güç (elektrik) üretimi: İçten yanmalı motorlar Termik santraller Yenilenebilir güç üretimi

7 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Konvansiyonel Termik santrallerde elektrik fosil yakıtlardan üretilir Kullanılabilir fosil yakıtlar, –Kömür, –Petrol –Doğal Gaz olarak sayılabilir

8 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Hamitabat Natural Gas Power Station

9 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

10 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

11 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Petrol Bugün için petrol elektrik üretiminde çok kıymetli ve pahalı bir yakıttır. Daha çok taşıtlarda ve endüstride kullanılır.

12 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Kömür Bugün için dünyada ve Türkiye’de çok büyük kömür yatakları mevcuttur. Mevcut bilinen kömürün en az 100 yıl yetebileceği düşünülmektedir. Ancak kömür çevreyi kirletir. Bu nedenle temiz kömür teknolojilerine gereksinim duyulmaktadır.

13 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

14 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Akışkan yataklı kömür kazanları ticarileşmiş bir temiz kömür teknolojisidir. Bu teknoloji asıl düşük kaliteli linyit gibi yakıtların çevreye zarar vermeden yakılabilmesi için geliştirilmiştir ve Türkiye için çok önemlidir. Çünkü Türkiye'deki kömürlerin büyük çoğunluğu bu kategoridedir.

15 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Yeni gelişen diğer bir temiz kömür teknolojisi kömürlerin gazlaştırılmasıdır. Bu yöntemde önce kömürden gaz yakıt elde edilir. Bu gaza syngas adı verilir. Bu gaz yakıt gaz türbinlerinde doğrudan kullanılabileceği gibi, sıvı yakıta çevrilerek otomobillerde de kullanılabilir.

16 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Doğal Gaz bugün için mevcut en önemli enerji kaynağımızdır.Temizdir, ekonomiktir ve kolay yakılır. Yakın gelecekte enerji ihtiyacımızın çok büyük kısmı doğal gaz tarafından karşılanacaktır.

17 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Doğal gazı –Elektrik üretiminde –Endüstride –Binalarda ısıtma amacıyla kullanıyoruz.

18 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

19 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Endüstriyel Uygulamalar

20 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Hidrolik enerji İnsanlığın başından beri en kullanışlı yenilenebilir enerji kaynağımızıdır. Türkiye’nin hidrolik enerji potansiyeli yüksektir ve etkin biçimde kullanılmaktadır. Ülkenin elektrik üretiminde %30 gibi önemli bir paya sahiptir.

21 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

22 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

23 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Nükleer enerji pek çok avantajlarına karşın, nükleer atıklar çok büyük sorundur. Ayrıca nükleer santrallerin kendileri de dünya için çok ciddi tehdittir. Meydana gelebilecek her hangi bir kaza sadece yakın çevresi için değil yüzlerce kilometre ötesindeki bölgeler için felakettir.

24 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI  Bu nedenle dünyada medeni ülkelerde pek çok nükleer santral kapatılmaktadır.  Dünyanın enerji krizine çözüm yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yönelim olabilir.

25 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI  Tükenen enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı kaygısı,  Nükleer enerjinin tehlikeleri  Küresel iklim değişimi  insanlığı yenilenebilir enerji kullanımına doğru iteklemektedir.

26 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI –Güneş enerjisi –Rüzgar enerjisi –Jeotermal enerji Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerjinin payı fosil yakıt veya nükleer enerjiyle karşılaştırıldığında bugün için ihmal edilebilir mertebededir. Çünkü yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi en pahalı yöntemdir.

27 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

28 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Mainz Stadium Configuration: 241 kWp Operation: 2004 cost about 1 million €

29 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI BORES (Bozcaada)

30 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Öte yandan yenilenebilir enerji bugün için en sıcak gündem maddelerinden biridir. Güneş pillerinden (Fotovoltaik) elektrik enerjisi üretimi Hidrojen enerjisi kullanan yakıt pilleri Rüzgar türbinleri Bütün dünyada araştırma alanlarıdır.

31 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI KLİMA MÜHENDİSLİĞİ - ENERJİNİN KULLANIMI Üzerinde konuşacağım ikinci alan enerjinin kullanımıdır. Aslında bütün makinalar ve ekipmanlar enerji tüketirler Sistemlerin ve makinaların enerji etkin tasarımı makina mühendisinin en temel görevidir.

32 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Enerjinin kullanımı da çok geniş bir alanı kapsar. Isıtma, Havalandırma ve Binaların iklimlendirmesi Türkiye Endüstrisi için çok önemli bir sektördür. Soğutma özellikle endüstri ve tarım için bir başka çok önemli bir alandır.

33 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI HVAC+R anlamı Isıtma Havalandırma Klima ve Soğutmadır. Bu alan Türkiye Yapı sektöründe ve İmalat Endüstrisinde önemli bir yer kaplar. Türkiye’de ve dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ı bu sektörün kontrolündedir.

34 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Tesisat Mühendisliği ve İklimlendirme Mühendisliği Sağlıklı, güvenli, konforlu, enerji verimli, çevreci, üretken bina, sanayi ve benzeri yapılar ile taşıtlara ait mekanik tesisatların tasarımı, yapımı ve işletilmesi ile ilgili mühendislik konularını kapsar.

35 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

36 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Residential - Commercial – High Rise buildings

37 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ısıtma havalandırma soğutma iklimlendirme enerji yönetimi endüstriyel tesisat sıhhi tesisat doğal gaz uzmanlık alanları

38 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI buhar kızgın su kızgın yağ gaz yangın yenilenebilir enerji basınçlı hava, hidrolik devre teknolojik borulama Tesisat Mühendisliği Konuları

39 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI yangın otomatik kontrol ve otomasyon sistemleri tozsuzlaştırma, tıbbi ve temiz oda ısı yalıtımı çamaşırhane baca mutfak ve diğerleri Tesisat Mühendisliği Özel Uzmanlık konuları

40 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ductwork and piping design

41 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Three dimensional ductwork design

42 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

43 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI CFD simulation of air distribution in a room

44 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Fire fighting – Fire safety in buildings

45 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Building otomation

46 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Hospital, operation rooms and clean rooms

47 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Solar heating

48 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Tesisat/İklimlendirme Mühendisliği Uğraşı Alanları Proje-Danışmanlık Taahhüt Pazarlama-Temsilcilik Endüstri- imalat İşletmeci

49 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI Projeler: Planlar Kesitler Kolon şemaları Şartnameler Metraj

50 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

51 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI


"İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ VE TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ Ahmet Arısoy." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları