Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYAHAT ACENTALARINA SAĞLANACAK TURİZM DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYAHAT ACENTALARINA SAĞLANACAK TURİZM DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYAHAT ACENTALARINA SAĞLANACAK TURİZM DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

2 2 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı YASAL DAYANAK - Bakanlar Kurulu’nun 11/01/2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı Kararı - 05/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’’

3 3 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı DESTEKLEMENİN AMACI Turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması

4 4 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı KAPSAMI TÜM ÜLKELERDEN GELEN UÇUŞLAR

5 5 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı DESTEKLEME DÖNEMİ BAŞLAMA TARİHİ : 1 Nisan 2016 Saat 00.00 BİTİŞ TARİHİ: 31 Mayıs 2016 Saat 23.59 (Yerel İniş Saatleri Esas Alınacaktır )

6 6 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı KAPSAMDAKİ HAVALİMANLARI

7 7 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı KAPSAMDAKİ HAVALİMANLARI TARİFELİ VE TARİFESİZ UÇUŞLAR Antalya Gazipaşa-Alanya Antalya Muğla Dalaman Muğla Milas-Bodrum

8 8 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı KAPSAMDAKİ HAVALİMANLARI TARİFESİZ UÇUŞLAR İzmir Adnan Menderes Kütahya Zafer

9 UÇUŞLAR Uçaktaki yolcu sayısı en az 100 olacaktır. Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısı 11 kişiden (Tebliğde grup olarak tanımlanan) az olması halinde destekten yararlandırılmaz. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 9

10 UÇUŞLAR Uçuş Kodları: Tarifeli Uçuşlarda ….. S110 Tarifesiz Uçuşlarda …. N210 ve N211 Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri destek kapsamı dışındadır. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 10

11 DESTEK VERİLECEK ÖDEME MİKTARI Uçak başına 6.000 ABD Dolar I Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 11

12 BAŞVURU SÜRELERİ * 01/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 01/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar * 01/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunulacaktır. * Seyahat acentalarının belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 12

13 BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER 1)Başvuru dilekçesi (Ek-1), 2)Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşmenin örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi, 3)Tarifeli uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki grup sözleşmesinin örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi, Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 13

14 4)Tarifesiz uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi, 5)Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-2 ve Ek-3), 6)Taahhütname (Ek-4), 7)Uçuş beyan formları (Ek-5, Ek-6 ve Ek-7), 8)Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-8), 9)Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti, 10)Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 14

15 BAŞVURU DOSYALARININ İNCELENMESİ * Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılacaktır. * Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride uçuş beyanının olması halinde dosya, seyahat acentasına iade edilecektir. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 15

16 BAŞVURU DOSYALARININ İNCELENMESİ * Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde, başvuru dosyası gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilecektir. * Başvuru dosyasında, Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde bulunacaktır. Belirtilen süre içerisinde eksikliği tamamlanmamış başvuru dosyası işlemden kaldırılarak seyahat acentasına iade edilecektir. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 16

17 ÖDEMELER * Yapılan inceleme neticesinde desteklemeden yararlanması uygun görülen seyahat acentasına, takip eden ayın 15’ine kadar ödeme yapılacaktır. * Ödemeler; ibraz edilen belgedeki giderlerin ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 17

18 HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 18

19 BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER ( TEBLİĞ EKLERİ ) Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 19

20 BAŞVURU DİLEKÇESİ EK-1 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 20

21

22 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 22 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Talebin hangi aya ait olduğu belirtilecektir. Talebin hangi aya ait olduğu belirtilecektir. Dilekçe, başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Dilekçe, başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Uçuş türü kutucuğu dosya içeriğine göre işaretlenecektir. Birden fazla uçuş türü kutucuğu işaretlenmeyecektir. Uçuş türü kutucuğu dosya içeriğine göre işaretlenecektir. Birden fazla uçuş türü kutucuğu işaretlenmeyecektir.

23 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 23 HAKEDİŞ ÇİZELGESİ (TARİFESİZ TAM UÇUŞ) EK-2

24 24

25 25 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Talebin hangi aya ait olduğu belirtilecektir. Talebin hangi aya ait olduğu belirtilecektir. Diğer seyahat acentaları ile ortak gerçekleştirilen uçuşlar yazılmayacaktır. Diğer seyahat acentaları ile ortak gerçekleştirilen uçuşlar yazılmayacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır.

26 26 HAKEDİŞ ÇİZELGESİ (TARİFESİZ ORTAK UÇUŞ) EK-3

27

28 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Talebin hangi aya ait olduğu belirtilecektir. Talebin hangi aya ait olduğu belirtilecektir. Tarifesiz tam uçuşlar yazılmayacaktır. Tarifesiz tam uçuşlar yazılmayacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır.

29 TAAHHÜTNAMEEk-4

30 30 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

31 31 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. İmza ile birlikte şirketin kaşesi basılacaktır. İmza ile birlikte şirketin kaşesi basılacaktır.

32 32 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı UÇUŞ BEYAN FORMU (TARİFESİZ TAM UÇUŞLAR) Ek-5

33 33 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

34 34 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Aylık bazda tarifesiz tam uçuşları içerecek şekilde doldurulacaktır. Aylık bazda tarifesiz tam uçuşları içerecek şekilde doldurulacaktır. Uçuş detaylarını gösteren bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Uçuş detaylarını gösteren bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. İlgili kurumların onayını gösteren kaşe ve imza kısımları eksiksiz olacaktır. İlgili kurumların onayını gösteren kaşe ve imza kısımları eksiksiz olacaktır.

35 35 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı UÇUŞ BEYAN FORMU (TARİFESİZ ORTAK UÇUŞLAR) Ek-6

36 36 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

37 37 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Aylık bazda tarifesiz ortak uçuşları içerecek şekilde doldurulacaktır. Aylık bazda tarifesiz ortak uçuşları içerecek şekilde doldurulacaktır. Uçuş detaylarını gösteren bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Uçuş detaylarını gösteren bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. İlgili kurumların onayını gösteren kaşe ve imza kısımları eksiksiz olacaktır. İlgili kurumların onayını gösteren kaşe ve imza kısımları eksiksiz olacaktır.

38 38 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı UÇUŞ BEYAN FORMU ( TARİFELİ UÇUŞ ) Ek-7

39 39 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

40 40 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Tarifeli her uçuş için ayrı ayrı doldurulacaktır. Tarifeli her uçuş için ayrı ayrı doldurulacaktır. Uçuş detaylarını gösteren bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Uçuş detaylarını gösteren bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. İlgili kurumların onayını gösteren kaşe ve imza kısımları eksiksiz olacaktır. İlgili kurumların onayını gösteren kaşe ve imza kısımları eksiksiz olacaktır.

41 41 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı TURİZM DESTEĞİ BAŞVURUSU BİLGİ FORMU Ek-8

42 42 Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

43 43 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Ödemelerde aksaklığa neden olmaması amacıyla, Vergi Dairesi / Vergi Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası ile Banka IBAN Numarasının doğru olmasına dikkat edilecektir. Ödemelerde aksaklığa neden olmaması amacıyla, Vergi Dairesi / Vergi Numarası, SGK İşyeri Sicil Numarası ile Banka IBAN Numarasının doğru olmasına dikkat edilecektir. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır. Başvuru dosyasında yetkili olduğu belirtilen kişi tarafından imzalanacaktır.

44 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri Telf: 0 312 212 83 00 Faks: 0 312 222 63 21 e-mail: seyahatacentalari@gmail.com web: yigm.kultur.gov.tr Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı 44


"T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYAHAT ACENTALARINA SAĞLANACAK TURİZM DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları