Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnegöl Sanayi Odası Proje Bilgilendirme Toplantısı BÖLÜM I: TÜBİTAK, BAKANLIK,KOSGEB ve BEBKA Destekleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnegöl Sanayi Odası Proje Bilgilendirme Toplantısı BÖLÜM I: TÜBİTAK, BAKANLIK,KOSGEB ve BEBKA Destekleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER."— Sunum transkripti:

1 İnegöl Sanayi Odası Proje Bilgilendirme Toplantısı BÖLÜM I: TÜBİTAK, BAKANLIK,KOSGEB ve BEBKA Destekleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

2 TÜBİTAK DESTEKLERİ SANAYİ DESTEKLERİ (TEYDEB) Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

3 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

4 Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

5 Destek Miktarı Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü Destek Miktarı Bütçe sınırı yok Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

6 Akademik İşbirliği Proje Bütçesi Proje Bütçesindeki İşbirliği % 1.000.000.-TL ile 2.000.000.-TL %2 akademik işbirliği 2.000.001.-TL ile 5.000.000.-TL %3 akademik işbirliği 5.000.001.-TL ile 10.000.000.-TL %4 akademik işbirliği 10.000.001.-TL ve üzeri %5 akademik işbirliği + %5 KOBİ işbirlikleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

7 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Amaç Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri teşvik etmek. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

8 Kimler Başvurabilir? İkisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje (3+2) için TÜBİTAK programlarına başvuru yapılabilir. Destek Miktarı En fazla 500.000 TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için 10.000 TL'lik gidere destek Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

9 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği ağlarındaki Ar-Ge projelerine katılımını sağlamak. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

10 Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri Destek Miktarı Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60 ’ı KOBİ ’lerde proje giderlerinin % 75 ’i Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

11 EUREKA Sıkça Sorulan Sorular EUREKA’da ne tür projeler destekleniyor? Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge Projeleri, EUREKA kapsamında desteklenmektedir. EUREKA Programı’na her zaman proje sunulabilir mi? Standart EUREKA Projesi ve şemsiye projesi olarak adlandırdığımız proje başvuruları her zaman yapılabilir. Küme projeleri için ilgili kümenin belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

12 Proje fikrim yok ancak EUREKA Projeleri’nde yer almak istiyorum. Nasıl yapabilirim? EUREKA’nın resmi internet sitesine www.eurekanetwork.org adresinden erişebilir, ortak arayan projelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK EUREKA Ofisi ile iletişime geçerek de ortak bulma konusunda yardım alabilirsiniz.www.eurekanetwork.org Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli midir? Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, üniversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

13 Üniversite olarak EUREKA’ya proje sunabilir miyiz? Üniversite ve Araştırma Merkezleri, EUREKA projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt yüklenicisi olarak yer alabilirler. EUREKA’da sağlanan destek miktarı ne kadardır? Büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır? EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

14 Hangi giderler desteklenecektir? EUREKA platformundaki projelere katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir: Personel giderleri. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; Malzeme ve sarf giderleri, Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Yeminli mali müşavir giderleri. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

15 EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ne kadardır? EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ortalama olarak 3 aydır. EUREKA projesinde görev alan akademik personele ilgili ödemeler ne şekilde yapılır? Proje ortağı firma yaptığı harcamaları TÜBİTAK’a beyan ederek geçerli masraflarının karşılığını kurumdan alır. Projeye katkı sağlayan akademisyene ilgili ödemeyi projeyi yürüten firma gerçekleştirir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

16 EUREKA programına proje sunarak yatırım desteği alabilir miyim? EUREKA programı pazara dönük, ticarileştirilebilir Ar-Ge projelerine destek sağlar, bu program aracılığıyla yatırım desteği almak mümkün değildir. TEYDEB’e sunduğum bir projeyi EUREKA projesi olarak yeniden sunabilir miyim? Daha önceden TEYDEB’e sunulan bir proje hiç bir değişiklik ve yenilik yapılmaksızın EUREKA projesi olarak sunulamaz. Aynı projenin EUREKA projesi olarak tekrar sunulması TÜBİTAK tarafından iki kez desteklenmesi anlamına gelir ki bu söz konusu değildir. EUREKA projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilip ortakların ülkelerindeki ilgili kuruluşlar tarafından reddedildiği takdirde süreç nasıl işler? Bu durum TÜBİTAK’ın destek kararını etkilemez, ortağınız kendi finansal imkânları ile projeye devam etme kararı alarak proje ortaklığını sürdürdüğü takdirde Türk ortak TÜBİTAK desteğinden faydalanabilir. Aksi durumda destek kararı iptal edilir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

17 Japonya, Hindistan gibi EUREKA üyesi olmayan ülkelerden projeye ortak dahil edebilir miyim? Standart bir EUREKA projesinin oluşturulması için EUREKA üyesi iki ülkeden proje ortağının olması gerekmektedir. Bu şart sağlandıktan sonra 3. ülkelerdeki ortaklar da projeye dahil olabilirler. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

18 EUREKA, 1985’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kurulmustur. Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve islevselliğinin artmasıyla EUREKA programına üye olan ülkelerin sayısı artarak 41’e yükselmistir. Bir çok ülke Ulusal İrtibat Noktaları (National Information Points - NIPs) ağı yoluyla EUREKA projelerine katılmaktadır. 41

19 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Amaç Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge projelerine destek sağlamaktır. Otomotiv Sağlık Malzeme Gıda Enerji v.b Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

20 Kimler Başvurabilir? Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Destek Miktarı Büyük ölçekli kuruluşlar % 60’ı KOBİ % 75 ’i Proje genel gider desteği (%10 ek destek) Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

21 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı Amaç Üniversiteler, sanayi/ticaret odası veya ihracatçı birliklerin proje fikirlerini hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık arayışlarına yönelik etkinliklere finansal destek sağlamak. Kimler Başvurabilir? En az bir üniversite ile; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi odası, İhracatçı Birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olmasıyla bu kuruluşlardan herhangi biri. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

22 Destek Miktarı 2014 yılı için; Ulusal düzeyde 30.000 TL Uluslararası katılımlı olması durumunda 40.000 TL Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

23 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı Amaç Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ veya Büyük ölçekteki kuruluşlar tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak. Kimler Başvurabilir? Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar (müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

24 Destek Miktarı Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL, Proje bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi Proje Kurum Hissesi (% 5) Destek süresi üst sınırı 24 ay 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

25 KOSGEB DESTEKLERİ Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

26 KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ - Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, - KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. DESTEK UNSURLARI Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edilir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

27 Proje Süresi En az 6 En Fazla 36 Ay (+6) Ay Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80 Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

28 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

29 İşbirliği Güç Birliği Destek Programı PROGRAMIN AMACI KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ - Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, - Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları, - Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği- güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

30 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI ·Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, ·Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu, ·Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ·Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, ·Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

31 Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti 1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL, Geri Ödemeli - 700.000 TL) Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: 1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL, Geri Ödemeli – 1.200.000 TL) Proje Destek Oranı 1.ve 2. Bölgelerde %50* 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60* Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

32 Tematik Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması, Destek üst limiti 150000TL’dir ve proje süresi 36 aydır. Proje teklif çağrısında proje başvuru konuları ve koşullar belirlenir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

33 KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

34 Program Süresi3 Yıl Proje Süresi6-24 ay(+12 ay) Destek Üst Limiti150.000 TL Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

35 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Ar-Ge Proje Destekleri Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır. TTGV Ar-Ge Destekleri altında Program Uygulayıcı Kuruluş olarak yürütülen programlar: Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Ticarileştirme Projeleri Desteği İleri Teknoloji Projeleri Desteği Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

36 İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi sağlamak amacıyla esnek bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önceliklendirilmiştir. Program kapsamında bahsi geçen öncelikli dört alanda “fikri mülkiyet tabanlı” teknolojilerin geliştirilmesi ve ticari ürün olarak pazara sunulması teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda İTEP Destek Programı, öncelikli yararlanıcı profilini oluşturan yenilikçi işletmelerin, tercihen araştırma kurumlarında geliştirilmiş ve pazara yakın fikri mülkiyet temelli ürün/teknolojilerle buluşmasına aracılık edecek bir finansal destek mekanizmasıdır. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

37 Desteğin Hedefleri İTEP Destek Programı ile ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlere geri ödeme koşuluyla mali destek sağlanması hedeflenmiştir. Destek Bütçesi ve Süresi Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır. Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD Doları, alt limiti 250.000 ABD Dolarıdır. Destekleme %50 TTGV katkısı % 50 proje yürütücüsü firma katkısı olacak şekilde uygulanacaktır. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

38 BEBKA DESTEKLEİ Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

39 DESTEKLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER Kalkınma Ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir. Ajans, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje ve faaliyetlerine mali destek sağlayabilir. Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

40

41 TEKNİK DESTEK Teknik Destek nedir? Teknik Destek, Ajansın, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere sağladığı destek türüdür. Kimler Başvurabilir? Yerel yönetimler Kamu kurum ve kuruluşları Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Teknoparklar Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endüstri Bölgeleri İş Geliştirme Merkezleri Birlik ve Kooperatifler Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvuruda bulunabilir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

42 Destek Miktarı Nedir? Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibine doğrudan bir mali destek sağlanmaz. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda azami destek tutarı 15.000 TL’dir. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Destek Süresi Ne Kadardır? Teknik destek faaliyetleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir ay içerisinde tamamlanır. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde bir ay içinde tamamlanamayan teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi; Ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, Genel Sekreter tarafından en fazla bir ay uzatılabilir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

43 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2016 yılı Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısı dönemi 22/02/2016 tarihi itibariyle başladı. 2016 yılı proje teklif çağrılarının toplam bütçesi 16 milyon TL olarak belirlendi. Bu çağrı kapsamındaki program başlıkları şu şekildedir: 1. Havacılık - Raylı Sistemler - Savunma Sanayi 2. Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 02/05/2016 Pazartesi saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Proje dosyalarının Ajansa teslim edilmesi için son tarih 09/05/2016 Pazartesi saat 17:00 ’dir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

44 Avrupa Birliği Destekleri Horizon 2020 AB Bakanlığı Destekleri IPARD Kırsal Kalkınma Projeleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

45 HORİZON 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ Programa nasıl katılabilirim? Horizon 2020’den Hangi Kuruluşlar Faydalanabilir? Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

46 H2020’ye uygun proje türleri; Ar-Ge Çalışmaları Destek ve Koordinasyon Eylemleri Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri KOBİ projeleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

47 H2020’ye katılmanın avantajları; Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme İleri teknoloji geliştirilmesi İleri teknolojiye erişim Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği Yeni pazarlara erişim Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı Kariyer gelişiminin desteklenmesi KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı AB’yle entegrasyon sürecine katkı Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

48 HORİZON 2020 Sayfayı eklae Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

49

50

51

52 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyo-ekonomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyo-ekonomi Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Değişen Dünya’da Avrupa- Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar Değişen Dünya’da Avrupa- Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar Güvenli Toplumlar- Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Güvenli Toplumlar- Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

53 Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışının, anahtar teknolojilere stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve Yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altındaki alanlara ulaşmak için; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı Biyoteknoloji Uzay İnovasyona Hızlı Erişim KOBİ'lerde yenilikçilik Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

54 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

55 55 Ufuk 2020 - Proje Örnekleri NEXES IP tabanlı iletişim teknolojilerinin, geleneksel acil servislerle işbirliği içerisinde olması yoluyla acil durum aramalarının cevaplandırılması ile acil durum bilgi değişiminin güçlendirilmesini hedeflemektedir Türk Ortak: Acil Ambulans Hekimleri Derneği (192.750 €) Koordinatör: RINICOM LIMITED (UK – 538.750 €) Diğer Ortaklar: Azienda Regionale Emergenza Urgenza (İtalya), DEVERYWARE (Fransa), TEAMNET INTERNATIONAL SA (Romanya), UNIVERZA V LJUBLJANI (Slovenya)… 17 ortak Süre: 1 Mayıs 2015 – 1 Mayıs 2018 AB Katkısı ve Oranı: 5.760.836 € - % 100 Finansman Türü: Araştırma ve Yenilik (RIA)

56 56 Ufuk 2020 WEEVIL Sessiz, temiz, enerji tasarruflu, uygun fiyatlı ve güvenli yeni bir L kategori 3- tekerlekli araç geliştirmeyi amaçlamaktadır Türk Ortak: Hexagon Mühendislik ve Tasarım AŞ (720.000 €) Koordinatör: FUNDACION TEKNIKER (ES – 1.077.375 €) Diğer Ortaklar: IADA SRL ISTITUTO ARTE E DESIGN APPLICATI (İtalya), Przemyslowy Instytut Motoryzacji (Portekiz)… 9 ortak Süre: 1 Haziran 2015 – 1 Haziran 2019 AB Katkısı ve Oranı: 6.293.944 € - % 100 Finansman Türü: Araştırma ve Yenilik

57 57 Ufuk 2020 CREATE Proje otomobil sahipliği ve kullanımı açısından hızlı büyüme yaşanan şehirlerde, “kentsel yol trafik sıkışıklığı” ile mücadelenin nasıl sağlanacağı konusunda araştırma yapacaktır Türk Ortak: Adana Büyükşehir Belediyesi (119.750 €) Koordinatör: UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UK – 607.105 €) Diğer Ortaklar: UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (Avusturya), EUROPEAN INTEGRATED PROJECT (Romanya), GREATER AMMAN MUNICIPALITY (Ürdün), CITY OF SKOPJE (Makedonya)… 18 ortak Süre: 1 Haziran 2015 – 1 Haziran 2018 AB Katkısı ve Oranı: 3.870.146 € - % 92 Finansman Türü: Araştırma ve Yenilik

58 58 Ufuk 2020 EDUCEN Acil müdahale destek ekipleri, risk yöneticileri, kent planlamacılarının donanımlarının geliştirilmesi, müdahale etkinliğinin artırılması ve toplumsal direncini güçlendirilmesi için kültür ve afet riskinin azaltılması arasındaki etkileşim üzerinde çalışmalar yapacaktır Türk Ortak: Arama Kurtarma Derneği (87.500 €) Koordinatör: WAGENINGEN UNIVERSITY (NL – 249.347 €) Diğer Ortaklar: I-CATALIST SL (İspanya), POLITECNICO DI MILANO (İtalya), MINISTRY OF DEFENSE (Hollanda), STIFTELSEN THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (İsveç)… 10 ortak Süre: 1 Mayıs 2015 – 1 Mayıs 2017 AB Katkısı ve Oranı: 1.644.671 € - % 95 Finansman Türü: Koordinasyon ve Destek

59 59 Ufuk 2020 INPATH-TES Stratejik enerji teknolojisi plan - eğitim yol haritası dikkate alınarak, termal enerji depolama konusunda, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında ortak doktora programı geliştirmeyi amaçlamaktadır Türk Ortak: Çukurova Üniversitesi (197.621 €), Arçelik (48.750 €) Koordinatör: UNIVERSIDAD DE LLEIDA (ES – 264.775 €) Diğer Ortaklar: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA (İtalya), INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON (Fransa), RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Letonya)… 22 ortak Süre: 1 Mayıs 2015 – 1 Mayıs 2018 AB Katkısı ve Oranı: 4.301.072 € - % 100 Finansman Türü: Koordinasyon ve Destek

60 60 Ufuk 2020 BEYOND Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemini kullanan havacılık sanayisinde kapasite oluşturmayı amaçlamaktadır Türk Ortak: Bites Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret (21.500 €), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (14.000 €) Koordinatör: EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER SAS (FR – 417.143 €) Diğer Ortaklar: GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA UNIPERSONAL (İspanya), TELESPAZIO SPA (İtalya), APPLIED RESEARCH INSTITUTE JERUSALEM ASSOCIATION (Filistin), TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (İsrail)… 19 ortak Süre: 1 Nisan 2015 – 1 Nisan 2017 AB Katkısı ve Oranı: 1.931.885€ - % 100 Finansman Türü: Koordinasyon ve Destek

61 61 Ufuk 2020 SmarterEMC2 Akıllı Şebeke Mimarisi Modeli (SGAM) ve Avrupa'da standardizasyon çalışmaları ile uyumlu çözümler ve bilgi-iletişim araçları üzerinde araştırma yapacaktır Türk Ortak: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (180.625 €), Aydem Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (176.531 €) Koordinatör: INTRACOM SA TELECOM SOLUTIONS (HE - 459.375 €) Diğer Ortaklar: UNIVERSITY OF DURHAM (UK), INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Yunanistan), AALBORG UNIVERSITET (Danimarka)… 11 ortak Süre: 1 Ocak 2015 – 1 Ocak 2018 AB Katkısı ve Oranı: 3.072.655 € - % 82 Finansman Türü: Yenilik

62 62 Ufuk 2020 STEP Gençlerin çevre alanında karar alma süreçlerine daha fazla katılımını sağlamak için bulut tabanlı eKatılım platformu oluşturmayı hedeflemektedir Türk Ortak: Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (212.625 €), Hatay Büyükşehir Belediyesi (107.500 €) Koordinatör: DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A. (Yunanistan – 415.187 €) Diğer Ortaklar: LINGUATEC GMBH (Almanya), THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ABERTAY DUNDEE (UK), AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES (İspanya)… 13 ortak Süre: 1 Haziran 2015 – 1 Aralık 2017 AB Katkısı ve Oranı: 2.559.187€ - % 83 Finansman Türü: Yenilik

63 63 Ufuk 2020 REMEB Atık su arıtma tesisinde düşük maliyetli seramik membran biyoreaktör uygulaması ile sanayide ve suyun kıt olduğu bölgelerde suyun tekrar kullanımı teknolojisi konulu araştırma yapacaktır Türk Ortak: Seramik Araştırma Merkezi AŞ (92.023 €) Koordinatör: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. (ES – 349.731 €) Diğer Ortaklar: BIOWATER TECHNOLOGY AS (Norveç), IMECA PROCESS (Fransa)… 11 ortak Süre: 1 Eylül 2015 – 1 Eylül 2018 AB Katkısı ve Oranı: 1.869.853 € - % 80 Finansman Türü: Yenilik

64 64 Ufuk 2020 LeakFree Yakıt tankı üretim sanayinde hızlı, doğru, izlenebilir ve seri üretim için tasarlanmış düşük maliyetli kaçak algılama sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır Koordinatör: Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ (837.400 €) Süre: 1 Haziran 2015 – 1 Aralık 2016 AB Katkısı ve Oranı: 837.400 € - % 70 Finansman Türü: KOBİ Aracı

65 AB BAKANLIĞI DESTEKLERİ Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

66 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan BİRLİK PROGRAMLARI Listesi 1. Ufuk 2020 2. COSME 3. Erasmus+ 4. Galileo 5. Kopernik 6. Pericles 2020 7. Herkül III 8. Fiscalis 2020 9. Customs 2020 10. LIFE 11. Sığınma ve Göç Prg. 12. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği 13. İç Güvenlik-Sınır ve Vize 14. Adalet 15. Haklar ve Vatandaşlık 16. Vatandaşlar için Avrupa 17. Büyüme için Sağlık 18. Tüketici Programı 19. Yaratıcı Avrupa 20. Sivil Koruma Mekanizması 21. İstihdam ve Sosyal Yenilik 22. Bütünleşik Avrupa Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

67 COSME 2,3 milyar Avro ile ekonomik büyümenin temel aktörü olan KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırır 67

68 COSME 68 Kimler Faydalanabilir KOBİ’ler, Girişimciler, Bankalar, Fon Yönetim Şirketleri, Sanayi Kuruluşları, İş Kümeleri, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Kuruluşları

69 COSME 69 Nelere Destek Sağlar Finansmana erişim; Piyasalara erişim; Girişimcilik; Daha iyi iş ortamı

70 COSME 70 Finansmana ulaşın Bankalar, Fon Yönetim şirketleri, Mikro finans kuruluşları, İş Melekleri aracılığıyla KOBİ’lere, başlangıç ve büyüme dönemlerinde kredi ve öz kaynak finansmanı imkânı…

71 COSME 71 Piyasalara Ulaşın KOBİ’ler, yenilikçi şirketler, esnaf ve sanatkârlar, teknoloji ortağı arayanlar için Avrupa İşletmeler Ağı ile yeni pazarlara ulaşma imkanı… Gelin en yakın Avrupa İşletmeler Ağı ofisinden dünyaya açılın! KOBİ’lere yönelik AB desteklerinden haberdar olun! Yenilikçi fikirleriniz, yeni iş ortaklıklarıyla, finansmanla ve yeni piyasalarla tanışsın!

72 COSME 72 Girişimci fikirleri destekleyin Üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajansları, iş destekleri sağlayan kuruluşlar, girişimcileri destekleyin… Genç Girişimciler için Erasmus Programı genç girişimcilere, deneyimli işletmeleri Avrupa’da 1-6 ay arasında ziyaret etme olanağı sunar. Genç Girişimciler, Esnaflar, Sanatkârlar Gezin Görün Tecrübe Kazanın! İş fikirleriniz geleceğinizi yaratsın!

73 COSME 73 Daha İyi Bir İş Ortamı sağlayın! İşletmeler için kolaylaştırıcı bir iş ortamı… Akıllı ve iş dostu mevzuat… Turizmciler için gelişmiş iş modelleri, rekabetçi değer zincirleri

74 COSME 74 Faydalanıcı Portali İnternet: RESEARCH PARTICIPANT PORTAL (COSME) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.h tml

75 IPARD Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

76 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINDA İKİNCİ YARI BAŞLADI 2007-2013 Program Dönemini başarıyla tamamlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2014-2020 Dönemi Hibe Destek Programı’na yönelik ilk hibe çağrısına 18.12.2015 tarihi itibariyle çıktı. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

77 Her bir Tedbir İçin Finansal Plan, AVRO Olarak, 2014-2020 Toplam Kamu Desteği AB Katkısı AB Katkı Oranı Ulusal Katkı Ulusal Katkı Oranı Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 448,560,000 336,420,000 75% 112,140,000 25% Üretici Gruplarının Kurulmasına Destek - - - - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Konusunda Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 234,960,000 176,220,000 75% 58,740,000 25% Tarım Çevre İklim Değişikliği ve Organik Tarım 18,847,059 16,020,000 85% 2,827,059 15% Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı 26,700,000 24,030,000 90% 2,670,000 10% Kırsal Altyapı Yatırımları 94,235,294 80,100,000 85% 14,135,294 15% Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 202,920,000 152,190,000 75% 50,730,000 25% Eğitimin Geliştirilmesi - - - - - Teknik Destek 18,847,059 16,020,000 85% 2,827,059 15% Danışmanlık Hizmetleri - - - - - Ormanların Oluşturulması ve Korunması - - - - -

78 Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101-1 - Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 101-2 - Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 101-3 - Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 101-4 - Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

79 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Geliştirme Merkezi Bilimsel araştırma Projeleri Birimi Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

80 PROJE YÖNETİM MERKEZİ Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

81 http://www.uludag.edu.tr 17.05.16 10:30-12:00 KOSGEB destekleri 13:30-15:30 TEYDEB Proje Olanakları Endüstri Müh Aykut Barka Toplantı Salonu 23.05.16 10:00-12:00 Horizon2020 Proje Destekleri 13:30-15:30 Ufuk 2020 Programı ve Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı Bilgi GünüSC2 Bilgi Günü Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

82 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

83 ULUTEK

84 Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

85 E) ÜNİVERSİTE VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ PROJELERİ E) ÜNİVERSİTE VE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ PROJELERİ Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı araştırmacılar ile tıp, tarım, mühendislik, turizm, ticaret, sanayi, hizmetler ve diğer alanlarda faaliyet gösteren kamu ve/veya özel sektör bünyesinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarla, AR-GE veya sanatsal-tasarım odaklı işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bir protokol veya sözleşme kapsamında ortak olarak gerçekleştirilen projelerdir. Bu tip projeler için Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce sağlanan destek miktarı, büyük ölçekli araştırma projesi üst limitini geçemez. Proje kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan tüm makine ve teçhizatlar üniversite demirbaş listesinde yer alır. Proje sonuçlarına ilişkin yayınlarda, destekleyen kurumlar ortak isim olarak yer alabilir. Araştırma sonucu elde edilen çıktılara ilişkin tüm patent, tescil gibi telif konuları, ortak protokol veya sözleşme kapsamında açıkça belirtilir. Bu amaçla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce hazırlanmış olan örnek protokol veya sözleşme formları kullanılır. Bu tip projeler için, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenen özel değerlendirme süreçleri de uygulanabilir. Bu proje tipinde proje yürütücülüğü ortaktır. Gerektiğinde araştırmanın bir bölümünün üniversite dışı proje ortağının belirleyeceği araştırma ortamında yapılabilir. Projenin finansmanın ayni veya nakdi olarak bir bölümünün veya tamamının üniversite dışı proje ortağı olan sanayi veya diğer kuruluşlarca karşılanabilir. Proje bütçesi hazırlanırken Uludağ Üniversitesi sektör katkısının en fazla %50’si kadar Büyük Ölçekli Araştırma Projesi Bütçesini aşmayacak ölçüde proje desteği sağlayabilir. Destek, projenin kabulünden sonra sektör destek miktarının ödenmesinden sonra yapılır. (EK-14). Projenin başlatılması için komisyon tarafından hazırlanmış özel sözleşme taraflar arasında imzalanır. Fikri Mülkiyet hakları, proje sonuçlarının kullanımı ve projedeki sorumluluklar gibi konularla ilgili olarak taraflar arasında özel protokol hazırlanır. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

86 İnegöl Sanayi Odası Proje Bilgilendirme Toplantısı II. BÖLÜM BAŞARILI BİR PROJE YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

87 Proje Nedir Proje ; belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. Bu tanımda; bütçe ve zaman faktörlerinin yanı sıra altı çizilmesi gereken husus faaliyetlerin belirli hedeflere ulaşmak için temel araç olduğudur. Planlanan bu hedeflere ulaşmak için çeşitli finansal, fiziksel ve insan kaynakları harekete g e ç i r i l e r e k f a a l i y e t l e r gerçekleştirilir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

88 Ortaya çıkan her fikir başarılı bir projeye dönüşebilir ve uygulanabilir mi? Başarılı bir proje, tüm faktörleri göz önüne alarak ihtiyacı analiz etmeyi, ortaya çıkan çözüm önerileri içinden en iyi alternatifi seçmeyi ve iyi bir planlamayı gerektirir. Başarılı bir proje için öncelikli şart katılımcılıktır!!! Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

89 Proje Döngüsü Yönetimi Projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamayı amaçlayan bir proje yönetim yaklaşımıdır. 1. Proje fikrini belirleme, 2. Proje fikrinin analizi, 3. Ön değerlendirme, 4. Finansman, 5. Uygulama 6. Değerlendirme Aşamalarından oluşmaktadır Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

90

91 Başlama Süreçleri Nelerdir ? Durum tespiti Proje amacının belirlenmesi Proje hedefinin / hedeflerinin belirlenmesi Proje kapsamının belirlenmesi Proje çıktılarının belirlenmesi ve ürün/hizmet tanımları Proje kısıtlarının belirlenmesi Proje risklerinin belirlenmesi Proje varsayımların belirlenmesi Proje yöneticisinin, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi, Proje ekibinin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi, Proje süresinin belirlenmesi Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

92 Mevcut Durum Analizi Projenin niteliklere uygun tasarlanabilmesi için bölgenin, işletmenin ya da problemin kapsamlı şekilde tanımlanması, ihtiyaç ve sorun analizinin yapılmasıdır. Mevcut durum analizi için iyi bir literatür çalışması, patent taraması, proje alanının coğrafi yapısı, iklimsel özellikleri, sektörel analizi, çevresel problemler, geliştirilecek ürün veya proses ile piyasadaki son durum ve rakiplerin durumu ile ilgili ve riskler ile temel altyapısına ilişkin değerlendirmeler yapılır. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

93 Projenin Amacı Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaçtır. Proje Amacını Yazarken... S (Specific) Özgül-Belirli-Özel M (Measurable) Ölçülebilir A (Achievable) Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir R (Realistic) Gerçekçi-Uygun T (Time-bound) Süreli Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

94 Proje Hedefinin / Hedeflerinin Belirlenmesi Bir projenin yönetilebilmesi için, başarılı olabilmesi için ilk önce onun tüm paydaşlarca paylaşılan ve onaylanan hedefini belirlemek gerekir. Başarılı projelerin Hedefleri yazılıdır, Hedef deklarasyonunu tüm paydaşlar (proje lideri, proje ekip üyesi, müşteri ve sponsor) yazılı olarak görmüş ve benimsemiştir, Projenin hedefi, hem müşterinin hem de projeyi yürüten şirketin veya organizasyonun amaçları ile uyumludur. Sonunda ona değer katar. Hedef bildirgesinin yazılı ve tüm paydaşlarca benimsenmiş olması, projenin yürütülmesi sırasında çıkacak “asıl amacımız bu değil miydi” tartışmalarını engellediği için, kritik kararlarda ve tereddütlü durumlarda yol gösterici olmakta ve ciddi zaman tasarrufu sağlamaktadır. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

95 HEDEFLER Hedefler yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. o Yanlış hedef: 2015 yılında üretim hatalarını %3 azaltmak o Doğru hedef: 2015 yılında A iş istasyonunda işlem gören B tipi üretim mallarındaki hataları 2014 yılına göre %3 azaltmak. Hedefler ölçülebilir olmalıdır. o Yanlış hedef: çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları iyileştirmek. o Doğru hedef: Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek. o Yanlış hedef: Akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek, eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artırmak. o Doğru hedef: 2015 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek, eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak Hedefler iddialı olmalı, fakat imkânsız olmamalıdır. o Yanlış hedef: İş kazaları sayısını sıfıra indirmek o Doğru hedef: 2015 yılına kadar her yıl iş kazaları sayısını %20 düşürmek Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. o Yanlış hedef: Topluma yönelik gelir sağlayıcı etkinlikleri arttırmak o Doğru hedef: 2015 yılı sonuna kadar topluma yönelik gelir sağlayıcı etkinlikleri %20 arttırmak Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

96 Proje Kapsamının Belirlenmesi Bir projenin kapsamı, projenin amacına ve çıktılarına ulaşımı için yapılması gereken işlerin tümüdür. Projede yapılacaklar iş paketlerine bölünerek yazılır. İş paketlerinde yöntem, ölçülecek parametreler, iş paketi çıktıları ve bir sonraki iş paketiyle olan ilişkisi anlatılmalıdır. Bir çıktının istenen kalitede elde edilmiş olması projenin o aşamasının bittiğini ve bir sonraki aşamaya geçilebileceğini işaret eder. Projede istenen ve üzerinde anlaşılan tüm faaliyetlerin (ne fazla ne eksik) başarı ile tamamlanmasının yönetimine “proje kapsam yönetimi” denir. Bu yönetimin amacı yalnızca yapılması gereken işlerin yapılmasını sağlamaktır. Zira, proje kapsamında olmayan işlerin yapılmasının, proje yönetimi açısından bir anlamı ve değeri yoktur. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

97 Proje Çıktılarının Belirlenmesi ve Ürün/Hizmet Tanımları Proje, özgün bir ürün ya da hizmet üretmek üzere gerçekleştirilen, geçici olarak belli bir zaman aralığında yürütülen çalışmadır. Dolayısıyla projenin sonunda çıkacak nihai “ürün” ve yürütülmesi sırasında çıkacak “ara ürün”lerin projenin başında açıkça tanımlanmış olması gerekir. Projenin ürünleri veya projenin bir aşamasının sonunu belirleyecek proje ara ürünleri şunlar olabilir: Tasarım Çalışır prototip Deney sonuçları Bir cihazın devreye alınması Yazılım Bir köprünün trafiğe açılabilir halde tamamlanması şirkette uygulanacak yeni bir yöntem veya prosedür vb. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

98 Proje Kısıtlarının Belirlenmesi Projelerde kısıt türleri şunlardır; Zaman Bütçe Kalite Kaynak kısıtları Teknolojik kısıtlar Yönetimin talimatları Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

99 Proje Risklerinin Belirlenmesi Proje riskinin tanımlanması; risk kaynaklarının ve projeyi etkilemesi beklenen risk olaylarının belirlenmesidir. Risklerin iyi belirlenmesi ve bunlara ait B planlarının oluşturulması projenin iyi anlaşıldığının da göstergesidir. Proje riskleri arasında şunlar sayılabilir; Müşteri beklentilerinde değişmeler, Teslimattaki gecikmeler, Maliyet hedeflerinden sapmalar, Alınan mal ve hizmetlerin performansları, Yeterli beceriye sahip olmayan personelin mevcudiyeti, Teknik olarak karşılaşılabilecek sorunlar Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

100 Proje Personelinin Rol ve Sorumluluklarının Belirlenmesi Proje Yöneticisi: bir projeyi yönetmek üzere görevlendirilen ve projeyi, mümkün olan en yüksek üretkenlik, en düşük belirsizlik ve risk ile yürütmekten sorumlu kişidir. Proje yöneticisi, proje ekibini kurmaktan ve projeyi gerçekleştirirken ekibi yönlendirmekten sorumludur. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

101 Proje Personeli (satış elemanları, pazarlama elemanları, araştırmacılar, teknik elemanlar v.b) Konu ile ilgili ve bilgili, Sorun çözme yeteneğine sahip, Gerektiğinde analitik ve gerektiğinde yaratıcı olabilen, özgün ve esnek düşünen, Katkı yapabilecek özelliklerde ve buna istekli, Sonuçlardan doğrudan veya dolaylı etkilenen, Sorumluluk alabilen, kısıtlı zaman dilimi içinde çalışabilen, Diğer ekip üyeleri ile uyumlu çalışan, iletişim kurabilen. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

102 Personel çalışma sürelerinin belirlenmesi İş paketlerinde görev alacak personelin çalışma saatleri yapacak işlerle uyumlu olmalıdır. Gereksiz personel yazılması yüksek adam/ay oranlarının oluşmasına neden olur ki bu istenen bir durum değildir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

103 Sürenin belirlenmesi Proje süresi gerçekçi olmalıdır. Proje iş paketlerine ayrılırken iş paketlerinin süreleri yapılacak işle uygun olmalıdır. Literatür araştırma, Pazar araştırma, patent araştırma gibi faaliyetler için çok kısa süreler ayrılmalı yada hiç belirtilmemelidir. Proje süresince alınacak hizmet ve danışmanlık faaliyetleri için bu kurumlarla görüşülerek süreler belirtilmelidir. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

104 GANTT Şeması Faaliyet-zaman ilişkisini daha anlaşılır bir yapı ile görsel olarak ortaya koyar. Proje faaliyetlerinin paydaşlara iletilmesinde kolaylık sağlar. Proje izleme aşamasında mevcut durumu ve ilerlemeleri gösterir Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

105 Faaliyet – Zaman Planlamasının Ana Adımları: 1. Ana faaliyetlerin belirlenmesi. 2. Alt faaliyetlerin belirlenmesi. 3. Faaliyetlerin sıralanması. 4. Faaliyetlerin başlama ve bitiş sürelerinin saptanması. 5. Faaliyetlerin “paralel mi, art arda mı” yürütüleceğinin belirlenmesi, 6. Faaliyetleri yürütecek ekibin belirlenmesi. 7. Faaliyetlerin zamanının ve faaliyetten sorumlu birimin / kişinin GANTT şemasına aktarılması. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

106

107

108 Bütçe Hazırlanması Projenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan bütçe ihtiyacını belirtir. Malzeme, hizmet, personel, danışmanlık, alet/teçhizat, seyahat gibi faaliyetleri kapsar. Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER

109 TEŞEKKÜR EDERİM Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER


"İnegöl Sanayi Odası Proje Bilgilendirme Toplantısı BÖLÜM I: TÜBİTAK, BAKANLIK,KOSGEB ve BEBKA Destekleri Prof.Dr. Aslı HOCKENBERGER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları