Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı."— Sunum transkripti:

1

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 2 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğrenme – Öğretme Nasıl Öğreniyoruz? Öğrenme Hakkındaki Yaygın Yanılgılar Pedagoji X Andragoji Sinergoji Yetişkin Eğitimde En Yaygın 12 Sorun Çözüm Önerileri Son Söz

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 3 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Eğitmen Öğrenci Medya Mesaj Yöntem Öğretim – Öğrenme....

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 4 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Nasıl Öğreniyoruz?

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 5 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yaşantı Konisi (Dale)

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 6 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı 1%2% 4% 10%83% TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA GÖRME ÖĞRENME Öğrendiklerimizin...

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 7 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Akılda kalan öğrenmelerin... 10% 20% 30% 50% 70% 90% OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA & GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 8 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler... 1.Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz. 2.En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. 3.Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz. 4.En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 9 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Neden Öğrenemiyoruz – Öğretemiyoruz.... Bireyler, öğrenme ortamında şu 3 sorunun cevabını bulamadıkları takdirde, içeriği öğrenememekte ya da içeriği anlamaları oldukça uzun zaman almaktadır. 1.Bu bilgiyi daha önce duydum ya da gördüm mü? 2.Bu bilgi hangi bilişsel yapıma daha uygun? Bu bilgi ile ne yapabilirim? 3.Bu bilgi ile daha önce öğrendiklerim arasında bir benzerlik ya da farklılık var mı?

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 10 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğrenciler, 50 dakikalık bir dersin neredeyse %40’ını ders sonunda hiç hatırlamamaktadır. Öğrenciler, dersin ilk 10 dakikasındaki içeriğin %70’ini akıllarında tutabilmektedirler. Dersin son 10 dakikasındaki içeriğin ise sadece %20’si öğrencilerin akıllarında kalmaktadır. Özellikle “Giriş” düzeyinde ve çoğunlukla “Düz Anlatım” yöntemiyle verilen derslerde, derse sürekli devam eden ve derse hiç devam etmeyip sadece kitaptan okuyan öğrenciler arasındaki başarı farkı sadece %8’dir. Öğrenme İle İlgili Bazı Yanılgılar....

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 11 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Öğrenme İle İlgili Bazı Yanılgılar.... Bir birimlik bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılması 10 saniye almaktadır. Normal bir konuşma hızıyla anlatımda ise bir dakikada 150 sözcük söylenmektedir. Aşağı yukarı her 5 sözcükte 1 fikir üretilebilmektedir. Bu durumda öğrenci, 1 dakikada 30 fikri yani anlamı almakla yükümlü tutulmaktadır. Bu durumda öğrenci kendisine aktarılan önemli bilgilerin sadece %30’unu bilişsel olarak kodlama ve depolama şansına sahiptir.

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 12 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Pedagoji + Andragoji = Yaşam Boyu Öğrenme... Kökeni eski Yunanca da “Paid” (Çocuk) kelimesinden gelen Pedagoji, çocuğun yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi bilimine ve sanatına karşılık gelir. Bilmek ve öğretmek hem bilimsel hem de sanatsal boyutu içeren bir olgudur. Andragoji ise, eski Yunanda “adam” kavramına karşılık gelen “andras” kökünden gelmektedir. Pedagojik ve andragojik yaklaşımların bileşkesi ise, bireyi yaşam boyu öğrenmeye (life-long education) hazırlamak bilimidir.

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 13 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Güdüleme, öğrenme ve hatırlama kavramları üzerine inşa edilmiş bir insan kaynakları yönetimi terimidir (Robert Blake ve Jane Srygley ). Sinergoji (Synergogy) = Synergos + Agogus “Bir arada çalışma” + “öğretmen” Sinergoji = Bir konuyu öğretmek için ortak olarak çalışma Sinergoji

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 14 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Pedagoji Andragoji Öğrenme İhtiyacı Öğreticinin Rolü Deneyimler Öğrenme Amacı Kalıcı Öğrenme Zaman > Sorumluluk Zaman  Sorumluluk Bilgi SağlamaBilgiye Yönlendirme Ön-Bilgi  BilgiBilgi  Yaşam Belirlenir Belirler Kısa Süreli Uzun Süreli Yaşam Boyu Öğrenme Pedagoji + Andragoji = Yaşam Boyu Öğrenme...

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 15 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yetişkin Kimdir?.... 1.Biyolojik olarak yetişkin; üreyebilme yetisine ve becerisine ulaşmış bireylerdir. Bu dönem ergenliğin ilk safhasına karşılık gelir. 2.Yasal olarak yetişkin; imza atabilen, başkasının iznine veya himayesine ihtiyaç duymadan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilen, ülkemizde yasal yetişkinlik yaşı olan 18 yaşını bitirmiş kişilerdir.

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 16 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yetişkin Kimdir?.... 3.Sosyolojik açıdan yetişkin; toplumda yetişkinlerin rollerini üstlenmiş ve tam zamanlı çalışma, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerdir. Ülkemizde sosyolojik açıdan yetişkinlik, genelde yasal yetişkinlikten önce gerçekleşir. 4.Psikolojik olarak yetişkin ise, öz-beni gelişmiş, kendi yaşantısını kontrol edebilen ve yönlendiren, öz-güven ve öz- saygı olgularını hayatının her kademesinde kullanan ve geliştiren bireylerdir.

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 17 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Temel Yetişkin Eğitimi İlkeleri 1.“Neden” “Niçin” ve “Nasıl” eğitileceklerini bilmek isterler. 2.Bağımsızdırlar ve içeriğin akış şemasını kendileri belirlemek isterler. 3.Ön yaşantıları ve tecrübeleri onlar için önemlidir. 4.Yeni öğrenilecek konuların hayatla direk ilgili ve profesyonel gelişimi sağlayıcı olması gerekir. 5.Öğrenme problem çözme duruma uygulama şeklinde gerçekleşir. 6.Güdülenme süreci içseldir ve bireysel fayda merkezlidir. Bireysel ve Ortamsal Farklılıklar Öğrenme Amacı Öğrenmede Bireysel Farklılıklar İçerikteki Farklılıklar Ortamsal Farklılıklar Bireysel Gelişim Kurumsal Gelişim Toplumsal Gelişim Andragojik İlkeler Işığında Kurumsal Eğitim

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 18 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Eğitim ÖncesiEtkileşimEğitim Sonrası 1.İçeriğin Belirlenmesi 2.Öğretim Yaklaşımının Belirlenmesi 3.Zaman ve Mekan Seçimi 4.Eğitimin Yapısal Özellikleri 5.Güdüler 1.İçerik Sunumu 2.Soru - Cevap 3.Yardım Sağlama 4.İlişkilendirme 5.Ortam Yönetimi 1.Kavrama Düzeyinin Belirlenmesi 2.Dönüt - Düzeltme 3.Ödüllendirme ve Eleştiri. 4.Test 5.Notlandırma 6.Raporlama Öğretimin 3 Aşaması....

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 19 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı OTORİTERDEMOKRATİKMAX-MODERN Cezalandırıcı Kusur Arayıcı Talepkar Yargılayıcı Eleştirisel Baskıcı Zorlayıcı Korkutucu Baskın Arkadaşça Tutarlı Cesaretlendirici Yardım edici Yol Gösterici Sıcak İlgili Adil Etkileyici Rahat Tam özgürlükten yana Kural koyamayan Eğitmenin 3 Türü....

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 20 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yapılan bir araştırmada, kurumsal eğitim vermeye yeni başlayan 984 eğitmene, eğitim verirken karşılaştıkları sorunlar sorulmuş. Verilerin analizi sonunda bu kişilerin karşılaştıkları sorunlar 12 başlık altında toplanmıştır. 1.Korku 2.Güven 3.Tecrübe 4.Problematik Öğrenci Grupları 5.Katılım 6.Zaman 7.Öğretimin Düzeyi 8.Sorular 9.Dönüt 10.Medya, Materyal, Donanım 11.Başlama ve Bitirme 12.Ders Notlarına Bağımlı Kalmak 1.Korku 2.Güven 3.Tecrübe 4.Problematik Öğrenci Grupları 5.Katılım 6.Zaman 7.Öğretimin Düzeyi 8.Sorular 9.Dönüt 10.Medya, Materyal, Donanım 11.Başlama ve Bitirme 12.Ders Notlarına Bağımlı Kalmak Yetişkin Eğitiminde En Yaygın 12 Sorun....

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 21 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Belirlenen 12 soruna çözüm bulabilmek için kurumsal ve yetişkin eğitiminde uzman 36 kişiye bu sorunları giderebilme yöntemleri sorulmuştur. Uzmanların bu sorunlar için önerdiği çözümler ise... Yetişkin Eğitiminde En Yaygın 12 Sorun....

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 22 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı KORKU 1 İyi Hazırlanın: Uzman eğitimciler detaylı öğretim planlarına sahiptirler, kullanacakları materyale ve içeriğe hakimdirler. Rahatlatıcı Etkinlikler: Uzman eğitimciler, eğitime başlamadan önce rahatlatıcı ve atmosferi daha çekici hale getiren etkinlikler yaparlar. Çözüm Önerileri

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 23 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı GÜVEN 2 Alçak Gönüllü Olmayın: Uzmanlar konu-alanı uzman olduklarını bireylerle paylaşmalı ve uzmanlıkları konusunda alçak gönüllülük göstermemelidir. Uzman Gibi Davranın: Uzmanlar iyi dinleyen, iyi gözlemleyen ve sınıfta etkili uygulamalar yapan kişilerdir. Uzmanlar iyi hazırlanmış ve organize olmuş kişilerdir. Tecrübe Paylaşımı: Uzmanlar, uzmanlık alanlarının göstergesi olarak geçmiş yaşantılarından örnekler vermelidirler. Çözüm Önerileri

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 24 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı TECRÜBE 3 Kişisel Tecrübenin Sunulması: Uzmanlar bazen kişisel tecrübelerini aktarabilmek için, katılımcıları sorularıyla kendi uzmanlık alanlarına yönlendirirler. Katılımcıların Uzmanlıklarının Tanınması: Uzmanlar aynı zamanda katılımcıların da tecrübelerini ve uzmanlıklarını ortaya çıkaran ve bunları paylaşan kişilerdir. Çözüm Önerileri

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 25 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı PROBLEMATİK KATILIMCILAR 4 Sorunla Yüzleşin: Uzmanlar ders boyunca bu tür katılımcılara espritüel bir yaklaşım gösterirler. Dersten sonra ya da arada bireysel konuşarak sorundan rahatsız olduğunu katılımcıya hissettirir. Baskın Olmaktan Kaçının: Uzmanlar bu tür kişilere karşı sözel bir hakimiyet kurmak yerine, mimiksel hareketlerle onların davranışlarını onaylamadığını göstermeyi tercih ederler. Grup Çalışmaları Yapın: Bu tür katılımcılar küçük çalışma guruplarında daha az rahatsız edici davranırlar. Çözüm Önerileri

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 26 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı KATILIM 5 Açık Uçlu Sorular Sorun: Derse katılmayan bireylere açık uçlu sorular sorun ve göz iletişimini kaybetmeyin. Küçük Gurup Etkinlikleri Tasarlayın: Uzmanlar derse gelmeden önce küçük gurup etkinliklerini ders planlarına eklerler. Gurup içinde çalışan bireyler ile bire-bir ilgilenirler. Çözüm Önerileri

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 27 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı ZAMAN 6 İyi Planlayın: Uzmanlar yeteri kadar ve zamanla paralel olarak ders materyallerini hazırlarlar ve bu plana sadık kalırlar. Önceden Alıştırma Yapın: Uzmanlar derse gelmeden önce mutlaka ders materyali ile bir alıştırma yaparlar ve dersin ne kadar zaman gerektirdiğini bilerek derse gelirler. Çözüm Önerileri

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 28 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı ÖĞRETİMİN DÜZEYİ 7 Gurubun İhtiyacını Belirleyin: Uzmanlar eğitim vermeden önce gurubun eğitim ihtiyacını temel alarak dersini tasarlar. Guruptan Dönüt Alın: Uzmanlar ders boyunca ve ders aralarında katılımcıların tepkilerine göre ders içeriğini ve materyalleri tekrar düzenleyebilir. Çözüm Önerileri

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 29 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı SORULAR 8 Gelebilecek Soruları Önceden Belirleyin: Uzmanlar katılımcılardan gelebilecek soruları önceden düşünüp hazırlık yaparlar. Sorulan Soruları Tekrar Edin: Uzmanlar sorulan soruları kendi cümleleriyle tekrar edip herkesin duyup duymadığından ve herkesin aynı şeyi anlayıp anlamadığından emin olurlar. “Bilmiyorum” Demek Sorun Değil: Uzmanlar sorunun cevabını bilmediklerinde “bilmiyorum” diyebilen kişilerdir. Çözüm Önerileri

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 30 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı DÖNÜT 9 İnformal Dönütleri Dikkate Alın: Uzmanlar katılımcılardan sadece formal değil aynı zamanda informal dönütler de alır. Katılımcıların sözel ve mimiksel dönütlerine eşit önem verir. Formal Değerlendirmeler de Yapın: Her eğitimin sonunda katılımcıların eğitimle ve eğitmenle ilgili bir ölçme aracını doldurmalarını isteyin. Çözüm Önerileri

32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 31 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı MEDYA & MATERYAL & DONANIM 10 Kullanacağınız Teknolojiyi Tanıyın: Uzmanlar eğitim boyunca kullanacakları sunum teknolojilerini daha önceden kullanıp tecrübe edinirler. Yedekleme Yapın: Kullanacağınız materyallerin her zaman yedeklerini ve alternatifini de yanınızda bulundurun. Yardım İsteyin: Uzmanlar bir teknik sorunla karşılaştıklarında katılımcılardan yardım isterler. Çözüm Önerileri

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 32 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı BAŞLAMA ve BİTİRME 11 Dersin Başında Atmosferi Yumuşatın: Uzmanlar eğitim başlamadan önce tecrübelerine dayanarak katılımcıları “ders” psikolojisinden çıkartmaya çalışır. Dersin Sonunda Özet Yapın: Dersi bitirmeden önce mutlaka anlamlı özet yaparak katılımcıların yeni bilgileri gerçek hayata aktarmalarına yardımcı olun. Çözüm Önerileri

34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 33 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı DERS NOTLARI 12 Ders Notları Her Zaman Gereklidir: Her ne kadar uzman olursanız olun, daima ders notlarına ihtiyaç duyacağınız bir an olacaktır. Görsel Materyallere Öncelik Verin: Görsel materyaller konunun anlaşılmasını %14 - %38 oranında artırır ve kolaylaştırır. Çözüm Önerileri

35 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 34 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı

36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 35 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Değişen ve gelişen dünyada, çevrede hızla üremekte olan bilgiyi farkında olarak veya olmayarak ediniriz. Sistemler, düzenler, yeni üreyen bilgilerin ışığında değişirken sistemin bir parçası olarak kendini bu sürecin akışına bırakmak her zaman için insanoğlunun lehinedir.

37 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 36 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Çağa ayak uydurmanın, gelişen teknolojiden faydalanmanın, eski ve kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılmanın ve değişim evresine adapte olmanın yolu da tabii ki eğitimden geçer.

38 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 37 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Eğitim, hayatımızın her döneminde yaş ve mekan sınırı tanımadan yer almaktadır. Çocukluk evresinden itibaren okullarda aldığımız eğitim bizi belli bir yaşa kadar, toplumda üstleneceğimiz aktif role hazırlar. Ancak eğitim okul süreciyle sınırlı kalmaz. Çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım atan bireylerdeki bu faklılaşma eğitim süreçlerine de yansımaktadır.

39 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 38 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı “Eğitim, yeni bilgi, beceri ve tutum gereksinimi olan öğrencilere rehberlik etmek ve öğrenme sürecini idare etmek, öğrencilerin öğrenme coşkusunu arttırmak ve öğrenme becerilerini geliştirmektir” (Newcomb, McCracken & Warmbrod,1986).

40 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 39 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Düzenli olarak okulların yedinci yüzyıldan itibaren organize edilmesinden bu yana hakim olan görüş pedagojik görüş, yani çocukların eğitim ve öğretimi sanatı olmuştur. Böylece eğitim uzun süre sadece "çocuklara has bir iş" olarak algılanmıştır. Neticede, yetişkinlerin eğitimine insanoğlunun çok uzun zamandan beri bir ilgisinin olmasına rağmen, 1960’lara kadar yetişkin öğrenimi konusunda çok az araştırma yapılmış ve bu konuda çok az şey yazılmış ve düşünülmüştür.Çocuk eğitimindense yetişkin eğitimin unsurlarını içeren androgojik görüşse ilk kez bu tarihlerde ortaya atılan bir kavram olmuştur.

41 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 40 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yetişkin öğrenci olarak tabir edilen kişi; öncelikle kendinden, genellikle toplumdaki diğer fertlerden de sorumlu olan, beraberinde toplumda fonksiyonel olarak üretici bir yeri olan bireydir. Verner(1964). Öğrenci rolünü üstlenen yetişkinler, aynı roldeki çocuklardan, yetişkinliklerinin getirdiği bazı karakteristik özelliklerinden dolayı ayrılırlar.

42 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 41 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Örneğin; çocuklar maddi manevi olarak ailelerine bağımlıdır, hayatlarındaki temel rol öğrenciliktir.Okul müfredatlarında ne kararlaştırıldıysa onu öğrenirler, seçme şansları yoktur.Yeni olan bilgilere açıktırlar ve henüz sınırlı bir yaşam tecrübeleri vardır.Eğitimleri için gerekli motivasyon öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından sağlanır.Bu açıdan bakıldığında yetişkinler için durum daha farklıdır.

43 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 42 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yetişkinler; Kontrolü ele almak isterler.. Dolayısıyla içeriğin akış şemasını da kendileri belirlemek isterler. Eğitimciler, yetişkinleri mümkün olduğunca aktif olarak eğitim sürecine katmalıdır. Özellikle katılımcıların konu üzerindeki görüşlerini almalı, ilgilerini çeken ve yaratıcılıklarını yansıtabilecekleri projelerde görev almalarını desteklemelidirler. Yetişkinlere grup liderlikleri yapma veya sunumlarda sorumluluk alma fırsatları tanınmalıdır ki kendini verilen eğitim aktif bir parçası olarak görebilsinler.

44 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 43 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Birikmiş hayat tecrübeleri ve önceden edindikleri bilgiler vardır. Bu ön yaşantı ve tecrübeleri onlar için önemlidir. İş yaşantıları, ailevi sorumlulukları ve önceden edindikleri eğitimlerle almakta oldukları yeni eğitimleri bağdaştırmak isterler;yeni fikirleri tepkiyle karşılayabilirler. Dolayısıyla eğitimciler, teori ve kavramları, katılımcıların bilgi ve tecrübeleriyle mümkün olduğunca ilişkilendirmeli ve eğitimi,katılımcılarda doğuştan var olan potansiyeli, kapasiteyi ortaya çıkarabilecek bir süreç olarak görmelidirler.

45 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 44 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Hedefe yönelmiştirler. Bir eğitime katıldıklarında, hangi amaçla orda olduklarını bilmek isterler.

46 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 45 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Alacakları eğitimin programının her unsurunun önceden belirlenip onlara bildirilmiş olması ve orda olmalarının sağlayacağı uzun ve kısa vadedeki faydayı bilmek eğitimlerini etkin hale getirir.

47 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 46 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Güdülenme süreçleri içseldir ve bireysel fayda merkezlidir.Okul dönemi eğitiminde öğretmenler, aileler, notlar için yaşanan rekabet ve diploma gibi dış unsurlar tetikleyicidir.Yetişkin motivasyonu için gerekli unsurlarsa çok daha faklıdır.Kendi istekleri ve kişisel çıkarları doğrultusunda motive olurlar.

48 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 47 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Peki yetişkinleri eğitime güdüleyen unsurlar nelerdir? Neden eğitmenlerden yardım almak, bilgi,tecrübe ve yeteneklerini geliştirmek isterler? Hizmet öncesi alınan eğitim yetişkinler için yeterli değil midir?

49 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 48 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Tüm bu sorulara cevap niteliğinde sıralayabileceğimiz motivasyon faktörleri:

50 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 49 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Sosyal ilişkiler : Yeni insanlar tanımak, yeni ve farklı sosyal çevrelerde kabul görmek isterler. Bu ihtiyaçlarını katıldıkları eğitim programlarında ve program sonrası kişisel gelişimlerinin sağlanması sonucu başlayacakları yeni görevlerde karşılayabilirler.

51 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 50 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Dışsal beklentiler: Resmi bir otoritenin veya programdan memnun kalmış birinin tavsiyesi üzerine eğitime katılabilirler. Ancak yine bireysel faydaları ön plandadır.

52 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 51 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Sosyal refahı sağlamak: İnsanlığa fayda için yeteneklerini geliştirmek, cemiyete daha iyi hizmet vermek için de bilgilerini arttırıp eğitim düzeylerini yükseltmek yoluna gidebilirler.

53 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 52 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Kişisel gelişimi sağlamak: İşyerinde daha yüksek bir statüde çalışma fırsatı yakalamak, rakiplerini geride bırakmak ve profosyonel anlamda yükselişlerini korumak için eğitime başvurabilirler.

54 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 53 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Kaçış: Sıkıntılarından sıyrılmak, rutinleşmiş iş ya da ev hayatına yeni bir soluk getirmek, hayatın emek ve sabır isteyen detaylarından uzaklaşmak için dikkatlerini rahatlatıcı konulara yöneltecek alanlarda eğitim almayı seçebilirler.

55 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 54 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Bilgiye duyulan ilgi: Bilgiye duyulan ihtiyacı tatmin etmek amacıyla, yukarıdaki tüm motivasyon faktörlerinden bağımsız olarak eğitime ilgi duyabilirler. (By Stephen Lieb Senior Technical Writer and Planner, Arizona Department of Health Services and part- time Instructor, South Mountain Community College from VISION, Fall 1991)

56 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 55 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Elbette bu temel prensiplerin hepsi yetişkin eğitimine yönelik belli bir eğitim kurumunun bireylerine tam olarak uygulanamayabilir. Ancak hangi yetişkin eğitim kurumu olursa olsun, bu temel prensipleri göz ardı edemez. Yetişkin eğitimiyle uğraşanların yapacağı şey bu temel prensipleri kendi eğitim ortamlarına adapte etmektir.

57 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 56 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yetişkinler için eğitimin önündeki bariyerler

58 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 57 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Çocuklardan ve gençlerden farklı olarak sorumlulukları olan yetişkinlerin, öğrenme çabalarının önünde duran, aşmaları gereken bariyerler vardır.İş ve ev hayatındaki rollerine bir de öğrenci rolü eklenince zamansızlık, maddi yetersizlikler, tüm bu sorumlulukların altından kalkamayacağı düşüncesi veya hayat içindeki diğer sorumluluklarının ağır basması sonucu fayda zarar muhasebesi yaparak eğitim almaya yönelmeyebilirler.Genel isteksizlik ve merak eksikliği sonucu da eğitim fırsatlarından haberdar olmaksızın bu şansı yakalayamayabilirler.Eğitim programı, çocuklarının okuldan çıkışına denk gelen; çocuğunun eğitim masraflarını karşılamakta sorunlar yaşayan kişinin kendi eğitiminden fedakarlık etmesi gerekebilir.

59 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 58 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Şirketlerin çalışanlarını eğitime karşı motivasyon etme yöntemleri

60 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 59 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Büyümek isteyen ve büyümekte olan firmaların, kendilerini amaçlarına ulaştıracak yol insan kaynaklarını eğitmekten geçer. Dolayısıyla bazen,pek çok rolü üstlendiği için öğrenmesinin önünde engeller oluşan bireyleri eğitime yönlendirmek ve bu durumu onlar için kolaylaştırmak şirketlerin sorumluluğu altına girer.Peki bu durumda şirketlerin üstüne düşen görevler nelerdir?

61 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 60 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yetişkinleri motive etmenin en iyi yolu öğrenmeye duydukları heves ve ihtiyacı arttırmak ve önlerindeki bariyerleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışmaktır. Şirketin bünyesinde olan veya şirket tarafından tutulan eğitmen, çalışanları öğrenmekten alıkoyan nedenleri ortaya çıkarmalıdır. Başarılı bir eğitmen, tüm unsurları göze alarak motivasyon stratejileri planlar ve başarılı bir motivasyon stratejisiyse eğitim ve sonunda ulaşılacak terfi ve başarıları gözler önüne serer ve beklenen terfi, iş zenginleşmesi, yeni iş ve görevlere adapte olunması gibi unsurların bilincindeki çalışanda şirket eğitimlerine katılmak için istek uyanır. Eğitimin maliyeti ve zamanı da çalışanların koşullarına göre ayarlandığında şirket verimli bir eğitim için gerekli koşulları sağlamış olur.Aksi taktirde, resmi otoritelerin direktifleri sonucu alınması zorunlu olan eğitimlerin planlanmasında görünecek yetersizlikler ve motivasyon stratejisi eksiklikleri eğitimi verimsiz hale getirecektir.Çalışana fayda sağlamadığı gibi şirketin de zararına olacaktır.

62 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 61 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Etkin bir eğitmenin, yetişkin eğitimi sırasında da dikkat etmesi gereken ince noktalar vardır.

63 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 62 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı İnsanlar farklı hızlarda öğrenirler.Dolayısıyla eğitim onlar için stresli bir hal alabilir.Bu durumda eğitmenin zamanı ayarlaması gerekir.Her hangi bir konu için ayıracağı zamanı ne en yavaş öğrenen kişiye ne de en çabuk kavrayan kişiye göre ayarlamalıdır.Her iki sürenin ortası bulunmalıdır.Üstelik kişilerin konuyu kavramaları için kullanılacak materyaller de algılama farklılıklarına göre değişecektir.Kimisi için görsel ve kimisi için işitsel destek sağlandığında eğitim daha etkin hale gelir.Eğitmen, program sırasında kullanacağı eğitim metodlarını çeşitlendirmelidir.Eğitmenin dikkat etmesi gereken bir başka nokta da eğitimi yetişkinin iş yaşantısına ve günlük hayatına uyarlamasına yardımcı olmaktır.

64 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 63 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı “Bir çok yetişkin eğitimcisi yapabileceklerinin en iyisini yapmayı ister ve bu yönde gelişim için çalışmaya gönüllüdür. Bunu yapabilirler çünkü; inançların ve davranışların eğitim ve öğrenim ile ne şekilde ilişkili olduğunu bilirler”(Heimlich & Norland,1994 )

65 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 64 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı Yetişkin eğitimi nispeten yeni bir çalışma alanı olmasına rağmen, geleneksel eğitim kadar değerlidir ve oldukça fazla başarı vaad etmektedir. Tabii ki bu büyük başarı için de eğitmenlere oldukça fazla sorumluluk düşmektedir.Tüm bunlara ilaveten yetişkinlerin eğitime katılırken net beklentileri ve öğrenmelerini engelleyebilecek bariyerleri vardır.Unutulmaması gerekense, kişisel çıkarlarını hatırlatacak şekilde onları motive etmek gerektiğidir.

66 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 65 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28.05.2016 1 Dr. Bekir Tarık YİĞİT – Eğitim Dairesi Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları