Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Derya KEKEÇ 9 Eylül 2011 1

2 AB REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI İÇERİK AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) EIP Enstrümanları: 1.Mali Araçlar/ Ülkemizdeki Durum 2.İnovasyon Projeleri/ Ülkemizdeki Durum 3.İş ve Yenilik Destek Ağları (Avrupa İşletmeler Ağı)/ Ülkemizdeki Durum EIP Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

3 3 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI (Competitiveness and Innovation Programme-CIP) CIP, AB’nin Lizbon Hedefleri ile uyumlu, 2007-2013 yılları için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine ulaşılması için bir uygulama aracıdır. CIP, girişimcilik, KOBİ’ler, rekabet edebilirlik, yenilikçilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri alanındaki Topluluk Programlarını tek bir çatı altında toplamıştır. Bu programlar; İşletmeler ve Girişimcilik Çok Yıllı Program Bilgi Toplumu hedefleri doğrultusunda çalışan eTen, eContent, Modinis Çevre için LIFE, Avrupa Akıllı Enerji Programı

4 4 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI (Competitiveness and Innovation Programme-CIP) Programın hedefleri;  İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak,  Eko-İnovasyon da dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek,  Finansman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmek,  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha iyi şekilde yayılmasını ve kullanılmasını teşvik etmek,  Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımını ve enerji verimliliğinin teşvik etmektir.

5 Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan Program aşağıda sıralanan 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme) Bütçesi 2.17 milyar Avro’dur. Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme) Bütçesi 2.17 milyar Avro’dur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek programı (ICT Policy Support Programme) Bütçesi 728 milyon Avro’dur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek programı (ICT Policy Support Programme) Bütçesi 728 milyon Avro’dur. 5 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK PROGRAMI (Competitiveness and Innovation Programme-CIP) Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programına (IEE- Intelligent Energy Europe Programme) Bütçesi 727 milyon Avro’dur.

6 6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (ICT Policy Support Programme)  ICT Programı katılımcı ülkelerde, kamu sektörünün, başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının ve vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını yaygınlaştırarak yenilikçilik ve rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir  Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.  1 Ocak 2009 tarihi itibariyle programa katılım sağlanmıştır.

7 7 AVRUPA AKILLI ENERJİ VE TEKNOLOJİ PROGRAMI (Intelligent Energy Europe Programme-IEE)  IEE Programı kapsamında enerji etkinliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi desteklenecektir. IEE kapsamında güvenli, sürdürülebilir enerji arzının sağlanmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Programa katılmama kararı almıştır.

8 EIP programının amaçları;  KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve inovasyon faaliyetlerine yatırım yapmayı teşvik etmek,  Başta sınır ötesi olmak üzere KOBİ’lerin işbirlikleri oluşturabilmeleri için uygun ortam yaratmak,  İşletmelerde her türlü yeniliği (eko-inovasyon dahil) desteklemek,  Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulmasını desteklemektir. EIP Programının ülkemizdeki çalışmaları Bakanlığımızca koordine edilmekte olup ve yıllık katkı payı ödemeleri Genel Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmaktadır. 8 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (Entrepreneurship and Innovation Programme-EIP)

9 9 EIP Katılımcı Ülkeleri:  AB 27 ülkesi  EEA: Norveç, Lihteştayn  Aday Ülkeler: Makedonya, Türkiye, Karadağ,Hırvatistan, İzlanda  Üçüncü Ülkeler: Arnavutluk, İsrail, Sırbistan EIP Programına ülkemizin katılımı için Mutabakat Zaptı 12 Şubat 2008 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştır. Mutabakat Zaptı’nın onaylanması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 20 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (Entrepreneurship and Innovation Programme-EIP)

10 Ekonomilerin belkemiği olan KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak, - Ülkemizde yaklaşık 3 milyon KOBİ bulunmaktadır. - Toplam şirket sayısının %99,8’i - Özel sektör işgücünün yaklaşık %67’sini teşkil etmektedir. KOBİ’lerin finansmana erişimdeki sorunlarını ortadan kaldırmak, -KOBİ’lerin %20’sinden fazlası finansman erişim konusunda problem yaşamıştır. Mevcut ekonomik krizde KOBİ’lere destek sağlamak. 10 I.Mali Araçlar

11 11 EIP kapsamındaki mali araçlar;  erken dönem çekirdek,  kuruluş,  büyüme ve iş transferi gibi başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin yaşam döngülerinin farklı aşamalarında bulunan firmaları hedeflemekte olup,başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin teknoloji geliştirme, inovasyon (eko-inovasyon) dahil teknoloji transferi ve sınır ötesi ticari faaliyetlerinin genişletilmesi konularındaki yatırımlarını desteklemektedir. Bütçe: 1.1 Milyar Avro’ dur. I.Mali Araçlar

12 1)Yüksek Büyüme Potansiyelli ve Yenilikçi KOBİ Desteği (The High Growth And Innovative SME Facility - GIF) Bütçesi: 623 Milyon Avro a.GIF-1 Başlangıç Aşaması Yatırımları (Early Stage Investments) b.GIF-2 Genişleme Aşaması Yatırımları (Expansion State Investments) İlgili Websitesi: Access2financeAccess2finance 2) KOBİ Teminat Desteği (SME Guarantee Facility-SMEG) Bütçesi:506 Milyon Avro a.Kredi Garantileri (KOBİ’ler) b.Mikro Kredi Garantileri (yeni kurulan veya kuruluş aşamasındaki mikro işletmeler) c. Öz Kaynak Garantileri (çekirdek ve başlangıç aşamasındaki KOBİ’ler) İlgili Websitesi: Access2financeAccess2finance 12 I.Mali Araçlar

13 Mali Araçların Yürütülmesi 13 AvrupaKomisyonuAvrupaKomisyonu Avrupa Yatırım Fonu (EIF) Yatırım Girişim (Risk) Sermayesi Fonu Girişim (Risk) Sermayesi Fonu GarantiKuruluşuGarantiKuruluşu BankaBanka Yatırım KOBİ ler Borç/Kredi Teminat Fonu sağlar Başvuru için: www.eif.org I.Mali Araçlar

14 14 I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum) KOBİ FİNANS GÜNÜ

15 Kredi Garanti Fonu (KGF) Kredi Garanti Fonu (KGF) KGF-AYF arasında 90 Milyon Avro’luk garanti anlaşması imzalanmıştır. Kefalet oranı: %80 Yaratılacak kredi miktarı: 112.5 Milyon Avro Kimler faydalanabilir?  KGF özellikle yeni kurulan veya ilk aşamalarında olan KOBİ'ler olmak üzere, KOBİ tanımına uyan,  çalışan sayısı 250'yi ve  yıllık cirosu 25 Milyon TL'yi aşmayan firmalar  1.250.000 TL’ye kadar olan kredilerde, 8 yıla kadar vadelerle 15 I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum)

16 16 Finansbank I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum) Finansbank-AYF arasında 206 Milyon Avro’luk garanti anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma kapsamında, KOBİ'ler “Makine-Teknoloji Paketi” ve “Girişimci Paketi” olmak üzere 2 farklı paket ile desteklenmektedir. I.Makine-Teknoloji Paketi 135 Milyon Avro garanti desteği Kefalet oranı: %50 Yaratılacak kredi miktarı: 270 Milyon Avro Kimler başvurabilir?  250’den az çalışana sahip  Yıllık cirosu 50 milyon Avro’yu aşmayan  250.000 TL’ye kadar olan makine ekipman alımı ya da inovasyon/kapasite artırımı/hizmet kalitesi artışına yönelik teknolojik yatırımlar  10 yıla kadar vade

17 17 Finansbank I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum) II.Girişimci Paketi 71 Milyon Avro garanti desteği Kefalet oranı: %75 Yaratılacak kredi miktarı: 95 Milyon Avro Kimler başvurabilir?  10 kişiden az çalışana sahip  Yıllık cirosu 2 milyon Avro’yu aşmayan  52.000 TL’ye kadar her tür yatırım ve sermaye ihtiyacı  5 yıla kadar vade Ocak 2011 tarihinde Finansbank ve AYF arasında girişimci paketi için 350 Milyon TL’lik yeni bir kredi garanti anlaşması imzalanmıştır.

18 18 I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum) Mali Aracı Kurum Anlaşma Tarihi Anlaşman ın Tutarı Kefalet Oranı Yaratılacak Kredi Hacmi AYF garanti üst sınırı Mart 2011 İtibariyle Oluşturula n Kredi Miktarı Mart 2011 İtibariyle Kullandırıla n Garanti Miktarı Kredi Garanti Fonu Mart 2010 228 Milyon TL %80285 Milyon TL 7,36 Milyon TL 113 Milyon TL 90 Milyon TL Finansbank (Makine- Teknoloji Paketi) Mart 2010 285 Milyon TL %50570 Milyon TL 11,4 Milyon TL 111 Milyon TL 55 Milyon TL Finansbank (Girişimci Paketi) 2 Anlaşma Mart 2010 Ocak 2011 500 Milyon (150+350) TL %75666 Milyon TL 28,1 Milyon TL 223 Milyon TL 167Milyon TL Toplam1,013 Milyar TL 1,521 Milyar TL 46,86 Milyon TL 447 Milyon TL 312 Milyon TL

19 Ziraat Bank ve AYF arasında 300 Milyon TL’lik bir garanti anlaşması imza aşamasındadır. Kefalet Oranı: %75 Yaratılacak Kredi Miktarı: 400 Milyon TL Kimler Faydalanabilir?  10 kişiden az çalışana sahip  Yıllık cirosu 2 milyon Avro’yu aşmayan  5 yıldır faaliyet gösteren mikro işletmeler  25.000 Avro’ya kadar olan kredilerde, 5 yıl vade ile. I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum) T.C. Ziraat Bankası

20 Kredi Başvuru Şekli 20 KOBİ KGF BANKA KGF KREDİ BAŞVURUSU FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU KOBİ FİNANSBANK I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum)

21 Ziraat Bank ve AYF arasında 300 Milyon TL’lik bir garanti anlaşması imza aşamasındadır. Kefalet Oranı: %75 Yaratılacak Kredi Miktarı: 400 Milyon TL Kimler Faydalanabilir?  10 kişiden az çalışana sahip  Yıllık cirosu 2 milyon Avro’yu aşmayan  5 yıldır faaliyet gösteren mikro işletmeler  25.000 Avro’ya kadar olan kredilerde, 5 yıl vade ile. I.Mali Araçlar (Ülkemizdeki durum) T.C. Ziraat Bankası

22 İşletmelerin, yenilikçilik potansiyelinin arttırılması ve yenilikçi işletme ve diğer aktörler arasında iletişimin arttırılabilmesi için eko-yenilik, kümelenme, çevre teknolojileri, konularında Avrupa Komisyonu yenilikçilik vasfı olan projelere ilişkin çağrıya çıkmaktadır. Proje çağrıları, bilhassa tüketicilerin ve vatandaşların geniş katılımıyla ortaklık kurulması ve kamu ve özel sektördeki paydaşlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla, AB’nin daha inovasyon dostu bir topluluk haline getirilmesini amaçlamaktadır. Projelere Kimler başvurabilir? – İşletmeler (KOBİ ve Esnaflar) – Sanayi ve Ticaret Odaları, – Kamu Otoriteleri, – Üniversiteler, – Araştırma Merkezleri, – Teknoparklar, – Kuluçka Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları vb. II.İnovasyon Projeleri

23 İNOVASYON PROJE BAŞVURULARI 23 Hangi projenin hangi tarih ve ne konuda yayınlanacağı YILLIK İŞ PROGRAMLARINDA belirtilmektedir. Hangi projenin hangi tarih ve ne konuda yayınlanacağı YILLIK İŞ PROGRAMLARINDA belirtilmektedir. Başvuru teklifleri doğrudan Avrupa Komisyonu’na ve 3 yolla yapılabilmektedir:  Elektronik Teklif Başvuru Sistemi, https://www.epss-fp7.org/epss/https://www.epss-fp7.org/epss/  Posta yoluyla ( proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese)  Kurye yoluyla (proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese) Başvuru teklifleri doğrudan Avrupa Komisyonu’na ve 3 yolla yapılabilmektedir:  Elektronik Teklif Başvuru Sistemi, https://www.epss-fp7.org/epss/https://www.epss-fp7.org/epss/  Posta yoluyla ( proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese)  Kurye yoluyla (proje başvuru çağrı metninde belirtilen adrese) II.İnovasyon Projeleri Projeler için verilecek hibeler yani eş finansman oranları yıllık iş programlarında belirtildiği üzere çıkılan çağrı ile paralellik göstermektedir. Örneğin Eko-inovasyon projeleri için %50 eş finansman verilirken bazı projeler de %20 inebilmekte iken bazılarında ise %80 e çıkabilmektedir. Projeler için verilecek hibeler yani eş finansman oranları yıllık iş programlarında belirtildiği üzere çıkılan çağrı ile paralellik göstermektedir. Örneğin Eko-inovasyon projeleri için %50 eş finansman verilirken bazı projeler de %20 inebilmekte iken bazılarında ise %80 e çıkabilmektedir.

24 İNOVASYON PROJE BAŞVURULARI 24 II.İnovasyon Projeleri Inovasyon Proje Teklif Çağrıları bir çok farklı konuda yayınlanmaktadır. Bu sene çıkan Proje Teklif Çağrılarına örnekler;  Kadın Girişimciler İçin Avrupa Danışman Ağı  CIP Eko-İnovasyon 2011: Pilot Projeler ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler  Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi  Teknolojik Olmayan ve Kullanıcı Merkezli Ortak Eylemler: Avrupa Tasarım İnovasyon Girişimi 1. Eylem Planı  Avrupa’da, Dünya-Çapında Küme Teşviki ve Geliştirilmesi INOVASYON PROJELERİNİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM? AVRUPA KOMİSYONU  Kadın Girişimciler İçin Avrupa Danışman Ağı  CIP Eko-İnovasyon 2011: Pilot Projeler ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler  Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi  Teknolojik Olmayan ve Kullanıcı Merkezli Ortak Eylemler: Avrupa Tasarım İnovasyon Girişimi 1. Eylem Planı  Avrupa’da, Dünya-Çapında Küme Teşviki ve Geliştirilmesi BİLİM, SANAYİ, TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

25 Eko-İnovasyon Nedir? Eko-inovasyon, kaynakların optimum kullanımına katkıda bulunmayı, çevresel etkileri azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan eko-yenilikçi ürünler, hizmetler, teknikler ve süreçler olarak tanımlanır. Eko-inovasyon kapsamında yapılacak çevreye dost yeniliklerin aşağıdakileri sağlaması beklenmektedir:  Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olması,  Su ve hammadde materyal kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması,  Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımının artırılması,  Çevreye daha az zarar veren kaliteli ürünlerin üretilmesi,  Çevreye dost üretim süreçleri ve hizmetlerin uygulanması. II.İnovasyon Projeleri Eko İnovasyon

26 EIP KAPSAMINDA EKO-İNOVASYON NASIL DESTEKLENMEKTEDİR? EIP çerçevesinde 2007-2013 yılları arasında eko inovasyon girişimine toplamda yaklaşık 433 Milyon Avro kaynak ayrılmaktadır. Bu kaynak dağılımı aşağıdaki üç bileşenden oluşmaktadır: -Mali araçlar (özellikle eko inovasyon konusunda faaliyet gösteren yatırım fonlarını desteklemek için), kümülatif bütçesi 228 milyon € (2007 - 2013) -Ulusal ve bölgesel aktörlerin ağları, kümülatif bütçesi 10 milyon € (2007 - 2013) -Pilot projeler ve piyasa ihtiyaçlarına cevap veren projeler, kümülatif bütçesi 195 milyon € (2007 - 2013). EIP kapsamındaki Eko-İnovasyon, Avrupa Komisyonu adına Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) tarafından yönetilmektedir. II. İnovasyon Projeleri-Eko İnovasyon

27  2008 yılından bu yana her yıl Nisan-Eylül Aylarında Eko-İnovasyon Proje Teklif çağrılarına çıkılmaktadır.  KOBİ’lerin doğrudan başvurabileceği tek teklif çağrısı Eko-İnovasyon’dur.  Proje bütçesi 38-40 Milyon Avro arasındadır, her yıl 45-50 Proje desteklenmektedir.  Eş-finansman oranı %50’dir.  Eko-İnovasyon projeleri her sektöre açık olmakla birlikte, 5 sektöre öncelik verilmektedir;  Geri Dönüşüm,  Yiyecek ve İçecek,  İnşaat Sektörü  Yeşil İşletmeler/Akıllı Satın Alma  Su (Yeni) II. İnovasyon Projeleri-Eko İnovasyon Proje Teklif Çağrıları

28 Geri Dönüşüm: Naturalista – Kullanılmış Ayakkabıların Ayakkabı Sanayisi ve Diğer Uygulamalarda Geri Kazanılması Sorun: Avrupa yılda 2.600 milyon çift ayakkabı üretmekte olup bu da yılda 1,5 milyon ton ayakkabının kentsel çöplüklerde son bulmasına yol açmaktadır. Metod: Lastiklerin geri dönüşümü için kullanılana benzer bir mekanik öğütme işleminin kullanımıyla eski ayakkabılar ve ayakkabı sanayisi atıklarını geri dönüştürmesi. Sonuç: Örneğin spor alanı yüzeyleri ve yol güvenlik ürünleri gibi çeşitli polimerik ürünlere ham madde olarak katılabilecek ve yeni ayakkabı taban ve astarlarının yapımında kullanılabilecek yeni bir bileşim üretilmesidir. Ortaklar: İspanya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Polonya II. İnovasyon Projeleri-Eko İnovasyon Proje Teklif Çağrıları (Proje Örnekleri)

29 Yiyecek-İçecek: Briter-Water – Gıda Sanayinde Oluşan Atık Sular İçin Bambu Filtre Sorun: Gıda ve içecek fabrikalarında, nitrojen bileşenleri ve fosfat içeren yüksek miktarlarda atık su oluşması. Metod: Dünyanın en hızlı büyüyen bitkilerinden biri olan bambu, 120 yıl boyunca yaşayabilir ve sıcaklık ve su bakımından aşırı koşullara karşı koyabilecek kadar sağlam bir bitkidir. Bambu kökleriyle atık sulardaki kirleticilerin emilmesi ve yapraklarının da karbondioksiti emmesi. Sonuç: Dış ortama bırakılan nitrojenli bileşenler ve fosfatın bambu kullanılarak, maliyet etkin ve çevre dostu şekilde %99,5 oranında temizlenebileceği bu proje kapsamında gösterilecektir. Ortaklar: İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya II. İnovasyon Projeleri-Eko İnovasyon Proje Teklif Çağrıları (Proje Örnekleri)

30 Ülkemizden de Eko-İnovasyon Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 proje kabul almıştır. Üç proje de “Yeşil İşletmeler” öncelikli alanından kabul almışlardır. II. İnovasyon Projeleri-Eko İnovasyon (Ülkemiz Proje Örnekleri) I. EPESUS:Eco-Industrial Park Environmental Support System ( (Eko-Endüstriyel Parklar Çevre Destek Sistemi) Sorun: KOBİ’ler ülkemizde ve Avrupa’da ekonominin belkemiğidir;ancak bir çoğunun çevresel performanslarının geliştirilmesi gerekmektedir. Metod: Proje kapsamında geliştirilmekte olan yazılım ile sanayi tesislerinin karar vericileri ve sanayicileri için, enerji verimliliğine önem veren, “Çevre Dostu Teknikler” ile ilgili bir dizi yol göstericiler ve “En iyi Uygulamaları” sunmak. Sonuç: KOBİ’lerin malzeme ve enerji verimliliği yönetimini güçlendirmek. Sanayiciler söz konusu yazılım sistemiyle atık miktarı, harcanan enerji miktarı, kaynak miktarı gibi değerlerini referans değerlerle karşılaştırma imkanı bulacak ve daha verimli hale gelebilmek için yol gösterici dokümanlara ulaşabilecektir. Ortaklar: Eko-Denge Firması, KOSGEB, ASO, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Almanya, Bulgaristan

31 II. BISCOL – Bioprocessing For Sustainable Production Of Coloured Textiles (Renkli Tekstillerin Sürdürülebilir Üretimi için Biyolojik olarak İşlenmesi) II. İnovasyon Projeleri-Eko İnovasyon (Ülkemiz Proje Örnekleri) Sorun: Tekstil sanayisi pek çok AB ülkesi için son derece önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ancak, çevre ve üretim maliyetleri Avrupa’nın küreselleşen pazardaki rekabet gücünü engelleyen etkenler arasındadır. Metod: Biyo-boyaların üretilmesi için kirletici kimyasalların yerine biyolojik bileşenler kullanılacaktır. Sonuç: Yeni boyama işlemi, KOBİ’lere rekabet gücü, inovasyon ve sürdürülebilir uygulamalar açısından fayda sağlayacaktır. Ayrıca sera gazlarını, hammadde kullanımını ve atık üretimini azaltarak su kaynaklarının daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Ortaklar: SETAŞ Kimya, İtalya, Belçika

32 II. INTOUR – Sustainable Tour Operator Supply Chain (Sürdürülebilir Tur Operatörü Tedarik Zinciri) II. İnovasyon Projeleri-Eko İnovasyon (Ülkemiz Proje Örnekleri) Sorun:Avrupa’daki seyahat şirketleri turizm sanayisi sektörlerinin çoğunda sanayi genelinde çevre yönetim standartları uygulamayı kabul etmişlerdir. Ana odak alanları iklim ve biyolojik çeşitliliktir. Metod: Tur operatörlerini, seyahat acentelerini ve otelleri çevre belgelerini iyileştirmeleri yönünde teşvik etmek. Sonuç: Yaklaşık 5.000 otel eko-sertifikasyon almayı planlamaktadır. INTOUR su (~ % 30), kimyasal madde (~ % 70) ve enerji (~ % 25) kullanımının yanı sıra atıkları da (~ % 30) önemli ölçüde azaltacaktır. Ortaklar: Alanya Sanayi ve Ticaret Odası, İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Avusturya

33 I. Ecodesign and Legislation Services for Enterprise Europe Network (ELEEN): II. İnovasyon Projeleri (Ülkemiz Proje Örnekleri) Amaç: Enerji verimliliği, ekodizayn, çevre yönetim sistemleri, zararlı kimyasalların kullanımının sınırlandırılması, emisyon azaltımı ve diğer çevre ile ilgili konularda KOBİ’lere destek olma. Ortaklar: ODTÜ Teknokent (AİA), Slovakya, İtalya, İspanya, İsveç II. Better Environment – Better Business (BEBB) Amaç: BEBB projesi rekabet edebilirliklerini, çevresel performanslarını artırmak amacıyla KOBİ’lerin çevreci çözümlerin faydalarına ilişkin farkındalıklarını artıracaktır. Ortaklar: TTGV (AİA), Estonya, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, İsviçre III. Switch For Food Amaç: KOBİ’lerin su yönetim süreçlerinin geliştirilerek, çevresel etkinin azaltılması ve yiyeceklerin güvenliği ve kalitesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ortaklar: Ege Üni.(AİA), İspanya, Belçika, İsrail, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya IV. Green Amaç: Avrupa’daki KOBİ’lerin çevresel performanslarını geliştirmek. Ortaklar: Mersin TSO (AİA), Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Slovenya, Bulgaristan

34 34 İnovasyon Projeleri de Dahil İhale Çağrılarına Başvuru Şekli KOBİ KOMİSYON İLE SÖZLEŞME AB KOMİSYONU PROJE BAŞVURUSU PROJE BAŞVURUSU (İNGİLİZCE) PROJE DEĞERLENDİRME

35 35 TÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI INOVASYON İÇİN DESTEK PRO-INNO EUROPE (Promoting Innovation in Europe) Pro-Inno, Avrupa’da yeni ve daha iyi inovasyon politikalarının geliştirilmesini amaçlayan bir girişimdir. PRO INNO somut verilere dayalı politika oluşturma çalışmalarının destekleyen analitik araçları içermektedir. Bu araçlar iki başlık altında toplanabilir; “Politika Analizi” yenilikçilik performansını ölçmek ve karşılaştırmak, yenilikçi politikaları analiz etmek ve yenilikçilikle ilgili mevcut bilgilerini bir araya getirmek. INNO-Metrics: Yenilikçilik performansının karşılaştırılması INNO-Policy Trend Chart:Temel yenilikçilik eğilimlerinin analizi Inno-Grips: Dünya genelindeki yenilikçilik ile ilgili bilginin bir araya getirilmesi 2)“Politika işbirliği” kısmı, yenilikçi politika yapıcıları arasındaki işbirliğini desteklemektedir. INNO-Nets: Kümeler, hizmetler, eko-yenilikçilik gibi alanlarda, bölgesel ve ulusal yenilikçi politika yapıcıları ve kamu desteği tedarikçilerini birlikte daha yakından çalışabilmeleri için teşvik etmeyi amaçlamaktadır. INNO-Actions: milletlerüstü seviyede İnovasyonun desteklenmesini teşvik etmek için kamu aktörlerini biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Detaylı Bilgi: http://www.proinno-europe.eu/

36 36 TÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI Yenilikçi işletmelerin kendilerini geliştirebilmelerini teminen yürütülen inovasyon faaliyetlerini destekleyen yeni araçları geliştirmektedir. Amacı inovasyon uzmanları için bir platform oluşturarak inovasyon faaliyetlerini geliştirmek, iyi uygulamaları paylaşarak yenilikçileri desteklemek ve farklı sektörlerde inovasyon uygulamalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sunmaktır. Inovasyon Analizi: - Sektörel İnovasyon Gözlemcisi - Avrupa Küme Gözlemevi - Eko-Yenilikçik Gözlemevi Platformlar - Bilgi Yoğun Hizmetler için Avrupa Yenilikçilik Platformu - Eko-Yenilikçilik için Avrupa Yenilikçilik Platformu - Bilgi Yoğun Hizmetler için Avrupa Yenilikçilik Platformu Inovasyon Yönetim Eylemi (IMP 3 rove) Yeni Araçlar ve Hizmetler Detaylı Bilgi:http://www.europe-innova.eu/ INOVASYON İÇİN DESTEK EUROPA-INNOVA

37 III.İş ve Yenilik Destek Ağları Avrupa İşletmeler Ağı 2007 yılında çıkılan İş Dünyasını ve Yenilikleri Destekleyen Hizmetler” konulu ağ çağrısı ile kurulmuştur. EIP bütçesinden 320 Milyon Avro Avrupa İşletmeler Ağı’na (AİA) ayrılmıştır. AİA nedir? AB sınırları içerisinde ve ötesinde yer alan KOBİ’lere özel olarak tasarlanmış birçok hizmet sağlayan, Avrupa’nın en büyük iş destek ağıdır. Nasıl oluşturulmuştur? 1987 yılından beri faaliyette olan Avrupa Bilgi Merkezleri (Euro Info Centers) ile 1995 yılından beri faaliyette olan Yenilikçilik Aktarım Merkezlerinin (Innovation Relay Center) birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

38 III.İş ve Yenilik Destek Ağları Avrupa İşletmeler Ağı Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM); Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM);  KOBİ’ler ve Avrupa kurumları arasında köprü vazifesi yürütme,  AB ile ilgili konuları KOBİ’ler için daha basit hale getirme, bilgi verme, yönlendirme  Ülkemizde 9 adet ABM: Ankara, İstanbul (2 tane), Bursa, Samsun, Konya, Gaziantep, Denizli ve Adana Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC); Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC);  Teknoloji transferi gerçekleştirmek amacıyla kendi görev bölgelerinde toplandıkları teknoloji arz ve taleplerini, oluşturulan bir veri tabanı ile birbirleriyle paylaşma ve işbirliği yapma  Ülkemizde 2 adet IRC: Ege Üniversitesi, ODTÜ ABM + IRC = AVRUPA İŞLETMELER AĞI

39 III.İş ve Yenilik Destek Ağları Avrupa İşletmeler Ağı Avrupa İşletmeler Ağı;  2008 yılında faaliyete başlamıştır,  600 kurum/kuruluşun oluşturduğu 101 konsorsiyum, 48 ülkede faaliyette bulunmaktadır.  Yaklaşık 3000 uzman Ağ faaliyetlerinde hizmet vermektedir.  Avrupa İşletmeler Ağı’nın faaliyet alanı Avrupa Birliği sınırlarını aşmıştır. Ağın Faaliyette olduğu ülkeler; AB 27 ülkesi Diğer Ülkeler: Ermenistan, Şili, Çin, Hırvatistan, Mısır, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksiko, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Suriye, Tunus, Türkiye, Ukrayna, ABD, Makedonya, Bosna Hersek Hangi Kurumlar Ticaret Odaları, İnovasyon Ajansları, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Üniversitelerin Teknoloji Merkezleri yer almaktadır. AİA, Avrupa Komisyonu adına Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) tarafından yönetilmektedir.

40 III.İş ve Yenilik Destek Ağları Avrupa İşletmeler Ağı Ağ’ın KOBİ’lere sağladığı faydalar;  AB mevzuatı ve AB düzeyindeki standartlar ve önemli politikalar hakkında bilgi edinmek,  Finansman olanakları ve AB programları hakkında rehberlik almak,(FP7 başta olmak üzere) yürütülen AB Araştırma programlarına erişim olanağına sahip olmak,  Tek Pazar dahilinde ve Üçüncü Ülkeler ile iş alanındaki işbirliği olanakları hakkında bilgi edinmek,  KOBİ’lerin uluslar arası alanlara açılımlarını sağlamak,  Gelişmiş teknoloji transfer hizmetleri, uluslar arası teknoloji işbirliği ve aracılık hizmetleri kanalıyla, inovasyon alanında kapsamlı destek edinmek. Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lerin yenilikçilik ve iş ihtiyaçları için aradıkları her konuda yardım ve desteği bulabilecekleri; bir “tek durak ofisidir”. Avrupa İşletmeler Ağı Hakkında Bilgi İçin: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

41 III.İş ve Yenilik Destek Ağları Avrupa İşletmeler Ağı  AVRUPA İŞLETMELER AĞI Ticari İşbirliği (Uluslararasılaştırma) oAB mevzuatı oAB pazarında işbirliği/ oortaklık Teknolojik İşbirliği oİnovasyon oTeknoloji Transferi AB programlarına Katılım o7. ÇP oCIP  Firmaya özel ticari ortak arayısı  “Firmam AB’ye ne kadar uyumlu” anketi  Ticari işbirliği veri tabanı: Avrupa İsletmeler Ağı veri tabanına dahil olan tüm firmalara ulaşma imkanı  Yurtiçi ve yurtdışında firmalar arası ikili görüşmeler  Dış ticaret eğitim programları  Farkındalığın arttırılması  Türk firmalarının 7. Çerçeve Programı gibi diğer Topluluk Programı kapsamındaki projelere katılımını teşvik edilmesi  Çağrıların ve Ortak Arama duyurularının yayınlanması  Projelere ortak arama hizmeti  Firma Ziyaretleri  Teknoloji Değerlendirme Çalışması  Teknolojisini Yenilemek İsteyen Firmalara Destek  Yurt Dışı Türkiye Teknoloji Teklifleri / Teknoloji Talepleri  Teknoloji İşbirliği Veritabanı  Intranet ile tüm AİA ile anında iletişim  Teknoloji Bültenleri ve Duyurular

42 III.İş ve Yenilik Destek Ağları Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ; AVRUPA İŞLETMELER AĞI; Teknolojik yetkinliklerini Teknoloji Değerlendirme ile öğrenme Bir Teknolojiniz var Teknoloji Teklifi (Technology Offer) Bir Teknoloji arıyorsunuz Teknoloji Talebi (Technology Request) Ar-Ge Projenize ortak arıyorsunuz Ortak Arama (Partner Search) Ağda mevcut Teknoloji Teklifi ve İlgi Beyanı Teknoloji Taleplerine Arz / Taleplerinizi karşılayabilecek İkili Görüşmelerde buluşma firmalar ile, önceden planlanmış, işbirliği odaklı

43 III.Avrupa İşletmeler Ağı Ülkemizdeki Durum EIP bileşeni altında yapılan “İş dünyasını ve yenilikleri destekleyen hizmetler” (Services in Support of Business and Innovation ) konulu 2007 tarihli Ağ Çağrılarısı kapsamında, 81 ilimize hizmet vermek üzere kurulan 7 konsorsiyum AİA’ya dahil olmuştur. IST-Bussinova:İstanbul Business and Innovation BBISC: Blacksea Business and Innovation Support Center GAPSUN: GAP Region Support Network BSN-MED:Business Support Network Mediterrean BSN-ANATOLIA:Business Support Network Anatolia EMN: East Marmara Network EBIC-EGE:Ege Business and Innovation Centre

44 TÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI A NATOLIA B USSINOVA EBIC- EGE BLACKSEA GAP SUN AKDENİZ DOĞU MARMARA Ortak1 (Koordinat or) KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ege Üni. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası KOSGEB G.Antep Maraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB K.Maraş Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ortak 2 Ortadoğu Teknopark A.Ş. İstanbul Sanayi Odası Denizli Ticaret Odası Trabzon Ticaret Sanayi Odası Gaziantep Ticaret Odası Adana Ticaret Odası Bursa Ticaret Sanayi Odası Ortak 3 Konya Sanayi Odası KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ege İhracatçı Birlikleri Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Antalya Ticaret Sanayi Odası KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ortak 4 Kayseri Ticaret Odası Sabancı Üniversitesi KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğü Elazığ Ticaret Sanayi Odası Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Uludağ Üni. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ortak 5 Erzurum Ticaret Sanayi Odası KOSGEB Trabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü Van Ticaret Sanayi Odası MersinTicaret Sanayi Odası ABİGEM Doğu Marmara Ortak 6 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 44 III. Avrupa İşletmeler Ağı (Ülkemizdeki Durum)

45 III.Avrupa İşletmeler Ağı Ülkemizdeki Durum KonsorsiyumFAALİYET B Ö LGELERİ ANATOLIA Ankara, Konya, Karaman, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan BUSINNOVAİstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli EBIC-EGE Balıkesir, Ç anakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak BBISC Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Tokat, Ç orum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, G ü m ü şhane, Bartın, Karabük, Çankırı, Sinop GAPSUN Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, G.Antep, Adıyaman, Kilis, Ş.Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt BSN MED Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, K.Maraş, Osmaniye EAST MARMARA NETWORK Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

46 46 ÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI Ger ç ekleştirilen Faaliyet T ü rleri Toplam Faaliyet SayısıToplam KOBİ Sayısı B ü lten Hazırlama 904395.196 Yerel Etkinlikler2.10369.323 AB ile İlgili Sorular16.94815.263 İlk Şirket Ziyareti9.0008.890 Uzmanlaşmış Danışmanlık Hizmetleri 5.5015.695 Eşleştirme Faaliyeti-Brokerage Event1482.918 Ortaklık Teklifleri2.4342.342 İkili G ö r ü şmeler-Company Missions 1932.085 G ö nderilen İlgi Beyanı 3.1011.997 Alınan İlgi Beyanı2.858 İmzalanan Ortaklık Anlaşması130119 Toplam43.320503.828 III.Avrupa İşletmeler Ağı Ülkemizdeki Durum Ülkemizde Ağ’a Dahil Konsorsiyumlar Tarafından 2009-2010 Yılları Arasına Gerçekleştirilen Faaliyetler

47 47 TÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI III.Avrupa İşletmeler Ağı Ülkemizdeki Durum AVRUPA İŞLETMELER AĞI BAŞARI HİKAYELERİ I. Ticari İşbirliği İstanbul’da faaliyet gösteren NERGİSLER Makine isimli metal işleme firması, 2008 yılının hemen başında EBIC-Ege konsorsiyumunun haftalık işbirliği taleplerinden birisine ilgi göstererek Danimarkalı Gram Equipment firmasının işbirliği talebi ile ilgilenmiştir. Yaklaşık 350 m2 ‘lik bir alanda 5 aile üyesi ile faaliyette bulunan bu işletme, daha önce hiçbir yabancı firma ile işbirliği yapmamış ve sadece bulunduğu Küçük Sanayi Bölgesindeki işletmelere hizmet vermiştir. Avrupa İşletmeler Ağı sayesinde, Türk firma bugün itibari ile 1.500 m2 lik daha büyük bir fabrikada 1 mühendis toplam 14 çalışan ile faaliyetini sürdürmektedir. Söz konusu yerli firma Danimarkalı firmanın en önemli tedarikçilerinden birisi haline gelmiş ve üretiminin %90’nını Danimarka’ya ihraç etmektedir. 2011 yılı itibari ile Türk firması sanayi tipi dondurma makinelerini Danimarkalı firma adına Türkiye’de üretmeye başlamıştır. Bu çalışma söz konusu işbirliğinin ekonomik sonuçlarının çok daha yüksek olacağını göstermektedir. (EBIC-EGE)

48 48 TÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI III.Avrupa İşletmeler Ağı Ülkemizdeki Durum AVRUPA İŞLETMELER AĞI BAŞARI HİKAYELERİ I. Ticari İşbirliği Danimarkalı Gam Equipment firması, üretim faaliyetlerinin önemli bir kısmını Türkiye’ye kaydırmayı amaçladığını belirterek, Türkiye’de kendilerine üretim yapabilecek firma bulması amacı ile 2010 yılının ortalarında EBIC-Ege konsorsiyumu ile tekrar temas etmiştir. Bu kapsamda Danimarkalı firmayı Türkiye’ye davet eden EBIC-Ege, 1 hafta içerisinde metal işleme ve farklı metal parçaların üretimini yapabilecek özellikte toplam 12 Türk firması ile tanıştırmıştır ve bu firmaların tamamını ziyaret ettirerek firmaların teknik altyapısı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Bu ziyaret sonucunda Danimarkalı firma toplam 6 Türk işletmesiyle, saç metal işleme ve farklı malzemelerin imalatı konusunda üretim anlaşması imzalamış ve üretime 2011 yılının ilk ayında başlanmıştır. Danimarkalı firmanın yetkilisinden alınan bilgiye göre sadece 2011 yılında Türk firmaları ile toplam 3.000.000 Avro’nun üzerinde bir üretim yapılacaktır. (EBIC-EGE)

49 49 TÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI III.Avrupa İşletmeler Ağı Ülkemizdeki Durum AVRUPA İŞLETMELER AĞI BAŞARI HİKAYELERİ II. Teknolojik İşbirliği BSN BUSINNOVA konsorsiyumu tarafından, Mobil teknolojiler sektöründe dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya Mobil Teknolojiler Kongresi süresince ikili görüşmeler organize edilmiştir. Bu kapsamda, özellikle bankalara yönelik Cep telefonu yazılımı gerçekleştiren Alotech firması görüştüğü Fransız Creova firmasıyla (Mobile Money-Cep para konusunda çözümleri olan), Türkiye’de, Createch adında %50 - %50 ortaklı Joint Venture yeni bir firma kurmuştur. Anlaşma sonucunda kurulan Createch firması bankacılık sektörüne yönelik Mobile Money çözümünü tamamlamış olup, kısa vadede söz konusu teknolojinin Ortadoğu bankalarına da pazarlanmaya başlanacağı belirtilmiştir. Söz konusu anlaşma sonucunda, hem Fransa’dan Türkiye’ye hem de Türkiye’den Fransa’ya Teknoloji Transferi gerçekleşmiştir. (KOSGEB İstanbul Boğaziçi H.M.M)

50 50 TÜRKİYE’DE İŞ ve YENİLİK DESTEK AĞLARI III.Avrupa İşletmeler Ağı Ülkemizdeki Durum AVRUPA İŞLETMELER AĞI BAŞARI HİKAYELERİ II. AB Projelerine Katılım EBİC-Ege konsorsiyumu, biyoenerji konusunda yayınlanan bir AB proje ortaklık çağrısını veri tabanında bulunan ve bu alanda çalışan İzmirli bir firmaya iletmiştir. Türk firma bu işbirliği ile ilgilendiğini belirterek, bu aşamada yapılması gereken çalışmalar konusunda EBİC-Ege’den destek istemiştir. Bu ilgi beyanını EBİC-Ege İngiltere’deki Avrupa İşletmeler Ağı vasıtasıyla ilgili firmaya iletmiş ve İngiliz firmayı, Türk firması ile görüşmesi ve projede birlikte çalışmalarını sağlamak üzere İzmir’e davet etmiştir. İzmir’e gelen İngiliz firma EBIC- Ege’nin yardımı ile Türk firması ile görüşmüş ve projede birlikte çalışma kararı almışlardır. Yosunlardan biyoenerji elde edilmesini hedefleyen bu çalışma ile Türk firma uluslararası büyük bir konsorsiyumun üyesi olmuş ve Avrupa Birliğinden 1.3 Milyon Avro tutarında hibe fon almıştır. Bu işbirliği firmaya bu alanda büyük bir finansal destek ile birlikte, uluslararası bilgiye ulaşmada önemli bir network sağlamıştır. Tamamen EBIC-Ege’nin yardımı ile kazanılan bu proje firmanın ilk AB projesi olmuştur.

51 51 Girişimcilik ve Yenilik Programı Kapsamında Yapılan Faaliyetler   EIP kapsamında yer alan İnovasyon Projeleri ve Mali araçların işleyişinin daha iyi anlaşılmasını teminen söz konusu araçlardan faydalanıcı sıfatıyla yararlanabilecek ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik olarak, 18-19 Şubat 2009 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü - TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Ofisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile bir seminer düzenlenmiştir.  Ülkemizden Avrupa İşletmeler Ağı’na dahil 7 Konsorsiyumun Ulusal Lansmanı 23 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da faydalanıcı sıfatıyla yararlanabilecek ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  AB’nin KOBİ’lere yönelik mali araçları ve bu araçları yerel düzeyde uygulayan ulusal mali aracılar konusunda bilgi sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 17 Mart 2010 tarihinde Ankara’da CIP kapsamında “KOBİ Finans Günü” düzenlenmiştir. GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİK PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

52 52 Girişimcilik Ve Yenilik Programı Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2010 Yılı başından itibaren özellikle KOBİ’lerin EIP programı hakkındaki farkındalıklarını arttırmak amacıyla; Mersin, K.Maraş, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Kocaeli illerinde bilgilendirme günleri düzenlenmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası işbirliğinde; 27 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da ulusal bilgilendirme günü düzeyinde “Eko-inovasyon Günü” düzenlenmiştir. Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumları ve AB komisyonu’nda Türkiye AİA sorumlusu Komisyoner’inin katılımıyla gerçekleştirilen Ulusal Eşgüdüm Toplantıların Bakanlığımızca katılım sağlanmaktadır. EIP programının takibi ve izlenmesi amacıyla Brüksel’de gerçekleştirilen Yönetim Komitesi toplantılarına ve bazı bilgilendirme günlerine katılım sağlanmaktadır. GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİK PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

53 53 Avrupa Komisyonu tarafından çıkılan Proje teklif çağrıları tercüme edilerek ilgili taraflara resmi yazı ve web sitemiz aracılığıyla bildirilmektedir. EIP programı hakkında faydalı olabilecek dokümanlar tercüme edilerek web sitemize konulmaktadır ve bazı dokümanlar bastırılarak ilgili taraflara (bilgilendirme günleri,toplantılarda, resmi yazı ile) dağıtılmaktadır. GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİK PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

54 54 Ülkemiz KOBİ’lerinin CIP kapsamında Mali araçlar altında Girişim Sermayesi Fonu’ndan yararlanabilmeleri ve Aracı olabilecek kurumları teşvik etmek amacıyla Girişim sermayesi Hakkında bir toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır. AB Komisyonu’na yapmış olduğumuz EIP-Finansal Araçlar ve Politika Geliştirme- Yürütme Araçları” konulu TAIEX Semineri başvurusu sürecinde Seminerin 2012 yılında gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. EIP Programının farkındalığının artırılmasına ve tanıtılmasına yönelik olarak 15 ilde (Adana, Antalya, Bursa, Denizli, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Elazığ, Van, Trabzon) bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır. GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİK PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

55 İletişim Adresi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü http://ab.sanayi.gov.tr/ 55


"AVRUPA BİRLİĞİ REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP) (2007-2013) GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları