Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

28 Mayıs 20161 PROTOKOL YÖNET İ M İ Hazırlayan Arif DEDE Eğitim Uzmanı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "28 Mayıs 20161 PROTOKOL YÖNET İ M İ Hazırlayan Arif DEDE Eğitim Uzmanı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 28 Mayıs 20161 PROTOKOL YÖNET İ M İ Hazırlayan Arif DEDE Eğitim Uzmanı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü www.arifdede.info dede.arif@mynet.com

2 28 Mayıs 20162 Vatanını En Çok Seven, Görevini En İyi Yapandır…! Protokol Yönetimi

3 28 Mayıs 20163 Protokolün Anlamı Protokol / F ransızca “protocole” “Resmi ilişkilerde ve törenlerde önde gelme hakkı ve törensel davranış konusunda uyulması gereken kurallar bütünüdür.” (Robert, 1992:706, 1555)

4 28 Mayıs 20164 Protokolün Anlamı Resmi t ö renlerde mevki sıralaması, selamlaşma, ö ncelik hakkı gibi konularda uyulması gereken kuralların t ü m ü ne “Protokol” denir. İnsanlar ö zel hayatlarında ne kadar samimi olurlarsa olsunlar, iş hayatında protokol ve davranış kurallarına uymak zorundadırlar. Bir kurumda ç alışan insanlar karşılıklı saygı ve g ü veni esas almak zorundadır. Amir memuruna karşı, memur da amirine karşı daima mesafeli ve saygılı davranmak zorundadır.

5 28 Mayıs 20165 Protokolün Anlamı “Geniş anlamda “ Protokol; kamusal ve toplumsal yaşamdaki; bütün etkinliklerde ve törenlerde, resmi ilişkilerde ve görüşmelerde, yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür.”

6 28 Mayıs 20166 Protokolün Anlamı Sosyal davranışın temelini oluşturan TERBİYE, NEZAKET, ZARAFETİN, içerikleri protokol uygulamalarına yön verir, anlam kazandırır.  TERBİYE  NEZAKET  ZARAFET

7 28 Mayıs 20167 Protokolün Anlamı TERBİYE İnsanın ailesi ve toplumu içinde eğitilerek toplum kurallarına uyum göstermede alışkanlık kazanmasıdır.

8 28 Mayıs 20168 Protokolün Anlamı NEZAKET Geleneklere uygun, saygılı, hoşgörülü, dürüst, haksever, hatır sayar, kadirşinas, minnettar, v.b. gibi kişisel niteliklerin bütünüdür.

9 28 Mayıs 20169 Protokolün Anlamı ZARAFET ise zorunluluk olmadan, karşılık beklemeden geleneklere uygun, güvenli, ölçülü, yakışır ve sadelik içinde rahat ve akıcı sözler ve hareketlerle kişinin yarattığı etkidir.

10 28 Mayıs 201610 Protokolün Anlamı ESTETİK insanın zekası ile duyuları arasında oluşan bir ahenktir. ODA, SALON, TÖREN ALANI DONATIMINDA; MASA ÜSTÜ SÜSLEMELERİNDE; KIYAFET SEÇİMİNDE estetik önemlidir.

11 28 Mayıs 201611 Protokolün Anlamı ESTETİK GÖRÜNÜM

12 28 Mayıs 201612 1069 – 1070 Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig (Kutlu Yönetim Bilgisi) Protokolün Tarihsel Gelişimi

13 28 Mayıs 201613 Kutadgu Bilig (Kutlu Yönetim Bilgisi) Yusuf Has Hacip Bir ahlâk, adalet, inanç eseri olduğu kadar, bir hükümet protokol ve görgü kılavuzudur. Protokolün Tarihsel Gelişimi

14 28 Mayıs 201614 Kutadgu Bilig (Kutlu Yönetim Bilgisi) Yusuf Has Hacip “Akıllıysan, katıldığın her şölende yemeğini zarafetle yersin. Görgüsüz, aptal ve kaba saba olan kişi, terbiyeli biriyle karşılaşınca bocalar… Uzanıp da başkasının önünden lokma almayasın.” Protokolün Tarihsel Gelişimi

15 28 Mayıs 201615 PROTOKOL 14.yy.da Romalılar tarafından bir sanat olarak benimsenmiştir. İlk diplomasi okulu Venedik’te açılmıştır. Fransızlar protokole önem vermişlerdir. Protokolün Tarihsel Gelişimi

16 28 Mayıs 201616 Osmanlı Devleti’nde; İlk daimi diplomatik temsilcilik Fatih döneminde İstanbul’da kurulmuştur (1454). Kanuni Sultan Süleyman döneminde protokol kuralları ağırlık kazanmıştır (1563). Protokolün Tarihsel Gelişimi

17 28 Mayıs 201617 Günümüzde; 6 Mayıs 2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan “ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ” esaslarına göre uygulanmaktadır. Protokolün Tarihsel Gelişimi

18 28 Mayıs 201618 Uluslararası Protokol Diplomatik Protokol Saray Protokolü Devlet Protokolü Siyasi Protokol Askeri Protokol Mülki Protokol Kamusal Protokol Adli Protokol Akademik Protokol Dini Protokol Spor Protokolü Sosyal Protokol Protokol Türleri

19 28 Mayıs 201619 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları B İ R İ NSANIN N İ TEL İĞİ, KIYAFETİYLE;, DAVRANIŞIYLA; NEZAKET İ, DAVRANIŞIYLA; KONUŞMASIYLA; B İ LG İ S İ, KONUŞMASIYLA; İŞİYLE; BECER İ S İ, İŞİYLE; YEMESİ-İÇMESİYLE GÖRGÜSÜ, YEMESİ-İÇMESİYLE ortaya çıkar.

20 28 Mayıs 201620 Protokol Kurallarının Amacı PROTOKOLÜN amacı düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmaktır. PROTOKOLÜN amacı kısaca; BİREYSEL, KURUMSAL VE ULUSAL BİREYSEL, KURUMSAL VE ULUSAL ONURU VE SAYGINLIĞI KORUMAKTIR.

21 28 Mayıs 201621 Protokol Kurallarının Amacı etkisi

22 28 Mayıs 201622 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Yaşam Alanımız GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI PROTOKOL KURALLARI Sosyal Alan Özel Alan Kamusal ( Resmi ) Alan

23 28 Mayıs 201623 Protokol Öncelikleri PROTOKOLDE,  KONUKLAR  YÖNETİCİLER  HANIMLAR ÖNEMLİDİR: PROTOKOL KURALLARI BU ÜÇ KİŞİYLE OLAN İLİŞKİLERDE TAM OLARAK UYGULANIR.

24 28 Mayıs 201624 Protokolün Önemi  DİPLOMATLAR  SUBAYLAR  KAYMAKAMLAR / VALİLER  BÜROKRATLAR  HANIMLAR HERKESİ PROTOKOL AÇISINDAN DENETLER VE DEĞERLENDİRİRLER.

25 28 Mayıs 201625 Protokolün Önemi BİR KİŞİNİN PROTOKOLE ÖNEM VERMEMESİ YA DA UYMAMASI; taşıdığı unvanın, çalıştığı kurumun veya temsil ettiği makamın itibarını düşürür. “Protokol, insanı küçültmez. Ama protokole önem verilmezse, oturulan mevkiin hakkı gözetilmezse, devlete ve millete zarar gelir.” (İsmet İnönü)

26 28 Mayıs 201626 Protokolün Önemi Bir kişiye ya da kuruma hak ettiği ve lâyık olduğu önemi ve değeri vermemek ya da gereğinden fazla önem ve değer vermek O KİŞİ YA DA KURUMUN KENDİ DEĞERİNİ VE SAYGINLIĞINI DÜŞÜRÜR.

27 28 Mayıs 201627 Protokol İlkeleri PROTOKOL İLKELERİ 1.TÜM İLİŞKİLERDE SAYGI VE NEZAKET ESASTIR 2.ONURU VE SAYGINLIĞI (İtibarı) KORUMAK ESASTIR

28 28 Mayıs 201628 Protokol İlkeleri 3. TEMSİL ESASTIRPROTOKOLDE; HERKES TAŞIDIĞI UNVANI VE ÇALIŞTIĞI KURUMU TEMSİL EDER. KİMSE KENDİNİ TEMSİL ETMEZ. TEMSİL; KİŞİNİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ GÜZEL VE UYGUN GİYİMİ, UYGUN TUTUM VE DAVRANIŞI, UYGUN VE GÜZEL KONUŞMASI PROTOKOL- SAYGI, GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARINA UYMASI İLE ORTAYA ÇIKAR.TEMSİL, AYNI ZAMANDA KİŞİNİN İMAJIDIR.

29 28 Mayıs 201629 Protokol İlkeleri 4. DÜZEY EŞİTLİĞİ VE DENKLİK ESASTIR 5. KARŞILIKLILIK (MÜTEKABİLİYET) ESASTIR 6. ÖNDEGELMEDE :ÜST UNVAN, RÜTBE, ÖNCEGELMEDE :KIDEM ESASTIR 7. PROTOKOLSÜZ SIRALAMA ALFABETİKTİR. 8. ULUSAL BAYRAK, KONUKLAR, ÜSTLER VE HANIMLAR SAĞDADIR.

30 28 Mayıs 201630 Protokol İlkeleri 9.ÜSTLER: KARŞILAMADA BAŞTA; UĞURLAMADA SONDADIR. 10. YÜRÜYÜŞ VE OTURMA DÜZENİNDE ORTA MERKEZDEDİR. 11. TOPLANTI VE TÖRENLERDE KONUŞMA SIRASI AST’TAN ÜST’EDİR (En üst en son konuşur). Konuşma yapmak için davette; “Sayın Bakanımızı konuşmalarını yapmak ü zere k ü rs ü ye/mikrofona davet ediyorum. Arz ederim ” denilmesi yerinde olur.

31 28 Mayıs 201631  Organizasyon (Düzen)  Kılık Kıyafet  Davranışlar  Konuşmalar  Mekan, Eşya ve Malzemeler  İkramlar  Çiçek ve Hediyeler Protokolde Temel Öğeler

32 28 Mayıs 201632 Protokolün Uygulandığı Alanlar KAMUSAL YAŞAMDA PROTOKOL KURALLARININ TAM OLARAK UYGULANDIĞI RESMİ ALANLAR:  MAKAM ODALARI  MAKAM ARABASI VE RESMİ ARABALAR  TOPLANTI VE TOPLANTI ODALARI  TÖREN VE TÖREN ALANLARI  RESMİ DAVET VE ZİYAFETLER

33 28 Mayıs 201633 Protokol Yönetimi 1.ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ 2.MAKAM PROTOKOLÜ 3.BAYRAK PROTOKOLÜ 4.TAŞIT PROTOKOLÜ 5.TOPLANTI VE BRİFİNG PROTOKOLÜ 6.TÖREN PROTOKOLÜ 7.KONUŞMA PROTOKOLÜ 8.RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ 9.YÖNETSEL DAVRANIŞ PROTOKOLÜ 10.ZİYARET PROTOKOLÜ 11.KONUK PROTOKOLÜ 12.DAVET VE ZİYAFETLER 13. KIYAFET PROTOKOLÜ 14.SOSYAL DAVRANIŞ PROTOKOLÜ

34 28 Mayıs 201634 Protokol Yönetimi ÖNCELİK- SONRALIK SIRA DÜZENLERİ Protokolde önde gelme sıralaması dikey, önce gelme sıralaması da yatay olarak yapılır. Nümerik olarak yapılan dikey sıralama( 1,2,3,,,9) önde gelme düzenini; Önde gelme sırası içinde alfabetik olarak yapılan yatay sıralama ise (3/a,3/b,3/c) eşitler arasındaki öncelik düzenini ifade eder. Kamu görevlisi, yönetici, düzeyi ne olursa olsun toplantılarda kendilerine ayrılan ve makamına uygun yere oturmalıdır. KESİNLİKLE KALKACAĞI YERE OTURMAZ.

35 28 Mayıs 201635 (1) SAYILI LİSTE - BAŞKENT DIŞINDAKİ İLLERDE TEBRİKATA GİRİŞ SIRASI 1. TBMM üyeleri 2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı 3. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı 4. Cumhuriyet başsavcısı, adli yargı adalet komisyonu başkanı, bölge adliye ve bölge idare mahkemesi başkanları, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, idare ve vergi mahkemeleri başkanları, üniversite rektörleri, baro başkanı 5. Vali yardımcıları, kaymakamlar, il genel kolluğunun en üst amirleri, il genel meclisi başkanı ile ilçe belediye başkanları 6. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri 7. Genel ve özel bütçeli kuruluşların üst yöneticileri 8. Valilikçe belirlenecek sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları 9. Hakimler, savcılar, noter odası başkanı 10. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri

36 28 Mayıs 201636 (1) SAYILI LİSTE - BAŞKENT DIŞINDAKİ İLLERDE TEBRİKATA GİRİŞ SIRASI (DEVAM) 11. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları 12. Resmî Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri 13. Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri 14. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre) 15. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri 16. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri 17. Özel banka müdürleri 18. Kamu yararına çalışan dernek başkanları NOT: 1. Başkent protokol listesinde yer alan kişilerin ilde bulunması halinde bunların yeri mülki idare amirince Başkent protokolü esas alınarak belirlenir. 2. İlçelerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre belirlenir. Protokolde Öncelik ve Sonralık Sıra Düzenleri

37 28 Mayıs 201637 MAKAM PROTOKOLÜ Kamu kurum ve kuruluşlarında, örgütü temsil eden yöneticilerin oturdukları odaya “makam” denir. Türk kamu yönetiminde “makam” deyimi, kurumu ve kurumsal otoriteyi temsil ve ifade eder. Protokol Yönetimi

38 28 Mayıs 201638 Kamusal yaşamda anlayış olarak, makamın özel bir önemi, etkinliği, üstünlüğü ve ayrıcalığı vardır. Bu anlayışa göre; “Kişiler geçici makamlar kalıcıdır”; “Saygı kişiye değil, makamadır”; “Makama saygı esastır” Makam Protokolü

39 28 Mayıs 201639 Makam Protokolü

40 28 Mayıs 201640 Makam Protokolü

41 28 Mayıs 201641 Bayrak Protokolü

42 28 Mayıs 201642 Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğü ile düzenlenmiştir. Türk Bayrağı Tüzüğü: Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/1/1985, No : 85/9034 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/9/1983, No : 2893 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/3/1985, No : 18697 Bayrağın Kumaşı (Madde - 3) Bayrağın Standartları (Madde - 4) Bayrağın Ebadı (Madde – 5) Bayrak Direği (Madde – 6) Bayrak Protokolü

43 28 Mayıs 201643 Bayrak Direğinin Konulması (Madde – 7) Bayrağın Çekilme ve İndirme Zamanı (Madde – 8) Sürekli Bayrak Çekilecek yerler (Madde – 9) Her gün Bayrak Çekilecek Yerler (Madde – 10) Millî Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatilinde Bayrak Çekilecek Yerler (Madde – 11) Bayrak Konulacak Makam Odaları (Madde – 18) Bayrak Çekilecek Binek Taşıtları (Madde – 19) Bayrak Konulacak Diğer Yerler (Madde – 20) Bayrak Örtülecek Yerler (Madde – 21) Bayrağın Yarıya Çekilmesi (Madde – 24) Bayrak Protokolü

44 28 Mayıs 201644 Taşıt Protokolü TAŞIT PROTOKOLÜ Arabaya küçük büyükten önce biner ve sola oturur, böylelikle şeref yeri olan sağ tarafı büyüğe bırakmış olur. Ülkemizde ise genellikle bu durumun tam tersi gözlenir. Bizde genellikle "Efendim önden buyurun" denilerek büyüklere öncelik tanınır.

45 28 Mayıs 201645 Taşıt Protokolü Hangi ülkede olursanız olun, konuğunuzu arabanın sağına oturtuyor, katıldığınız yemek için bir gün sonra teşekkür ediyorsanız, protokol kurallarını biliyorsunuz demektir.

46 28 Mayıs 201646 Taşıt Protokolü Ş KSMT 21MAKAM 1. MAKAM OTOMOBİLİNDE OTURMA DÜZENİ Ş: Şoför KSMT: Koruma, Sekreter (Özel Kalem), Mihmandar, Tercüman Ş KSMT 2 1 BOŞ

47 28 Mayıs 201647 Taşıt Protokolü 2. RESMÎ TAŞITLARDA OTURMA DÜZENİ Ş 3 2 1 Ş 4 2 3 1

48 28 Mayıs 201648 Taşıt Protokolü 3. TAKSİLERDE OTURMA DÜZENİ ŞE2 E1 H ŞE H2 H1

49 28 Mayıs 201649 Taşıt Protokolü 4. OTOMOBİLİ SAHİBİNİN KULLANDIĞI ÖZEL TAŞITLARDA OTURMA DÜZENİ Ş1 K BOŞ Ş1 KE 3 EH 2 KH

50 28 Mayıs 201650 Toplantı ve Brifing Protokolü Protokolde; Yer, masa, sandalye, ikram, söz ve davranış olarak her şeyin bir anlamı ve yorumu vardır.

51 28 Mayıs 201651 Toplantı ve Brifing Protokolü

52 28 Mayıs 201652 Brifing Protokolü Brifing (Bilgilendirme Toplantısı) Yönetimde üstleri bilgilendirme ve hatta onları eğitme ve yöneltme yöntemidir. Brifing raporunda; sunuş, kısa tarihçe, örgütsel yapı, personel ve öğrenci durumu, yapılan işler, başarılar, etkinlikler, sürdürülen projeler, planlanan olası projeler, sorunlar ve çözüm önerileri ile ekler yer almalıdır.

53 28 Mayıs 201653 Toplantı Protokolü BAŞKAN 1357913579 2 4 6 8 10 TEK BAŞKANLI VE TEK TARAFLI TOPLANTI DÜZENİ

54 28 Mayıs 201654 Toplantı Protokolü TEK BAŞKANLI VE TEK TARAFLI TOPLANTI DÜZENİ

55 28 Mayıs 201655 Toplantı Protokolü EŞBAŞKANLI VE ÇİFT TARAFLI TOPLANTI DÜZENİ 5 3 EŞBAŞKAN 1 2 4 2 1 EŞBAŞKAN 3 5

56 28 Mayıs 201656 Toplantı Protokolü U TEK BAŞKANLI ÇOK TARAFLI U DÜZENİ TOPLANTI BAŞKAN 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 13 15 17 16 14

57 28 Mayıs 201657 Toplantı Protokolü EŞDÜZEY BAŞKANSIZ YADA PROTOKOLSÜZ YUVARLAK/KARE MASA TOPLANTI DÜZENİ (KOMİSYON TOPLANTISI)

58 28 Mayıs 201658 Tören Protokolü TÖREN PROTOKOLÜ Törenler, devletin olduğu kadar kurum ve kuruluşların da büyüklük ve üstünlük göstergesidir. Törenlerde, davet edilecek kişiler, önde gelme sıralaması, oturma veya kortej düzeni, davetlilerin karşılanması ve uğurlanması önceden planlanır ve kusursuz uygulanır.

59 28 Mayıs 201659 Tören Protokolü İllerde  VALİ  GARNİZON KOMUTANI  BELEDİYE BAŞKANI İlçelerde  KAYMAKAM  GARNİZON KOMUTANI  BELEDİYE BAŞKANI şeklindedir.

60 28 Mayıs 201660 Tören Protokolü 23 Nisan 2011 Törenlerinden

61 28 Mayıs 201661 Tören Protokolü 23 Nisan 2012 Töreni

62 28 Mayıs 201662 Tören Protokolü 23 Nisan 2014 Töreni

63 28 Mayıs 201663 Tören Protokolü Resmi açılışlar daima en üst tarafından yapılır. Toplantılarda ve törenlerde konuşma sırası ASTTAN ÜSTE doğru olduğu unutulmamalıdır. Astlar daha çok TEKNİK ve AYRINTILI konularda, üstler ise POLİTİK ve STRATEJİK konularda ve genel nitelikte konuşmalar yaparlar. Konuşmaların başında ve sonunda saygı ile selamlama yapılır.

64 28 Mayıs 201664 Konuşma Protokolü KONUŞMA PROTOKOLÜ a) Törensel Konuşma Kuralları  Takdim Kuralları  Hitap ve Selamlama Kuralları b) Etkili Konuşma Kuralları Hitap edilen topluluğun eğitim ve kültür düzeyine uygun konuşmalar

65 28 Mayıs 201665 Konuşma Kuralları c) Doğru Konuşma Kuralları  Yanlış Anlamda kullanılan Kelimeler Çıkan olaylar sonucunda bir kişi öldü. (sonunda) Verilen rapor müspet tepki yaptı. (etki yaptı)  Gereksiz Kelimeler Velilerle iki saat süreyle görüştük. Soğuk eksi 20 derece

66 28 Mayıs 201666 Konuşma Kuralları  Gereksiz Tekrarlamalar ……..hürmetlerimi ve saygılarımı sunarım.  Gereksiz Yardımcı Fiiller İsteklilerin başvuruda bulunması. (başvurması)

67 28 Mayıs 201667 Konuşma Kuralları d) Konuşmalarda Saygı ve Nezaket kuralları “Söz gümüşse sükut altındır. Hayırlı söz keramettir, sükut ise selamettir.” Konuşma insanın terazisidir, fazlası ziyandır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı çok olur. Dilini tutan bütün kötülüklerden kurtulur. Şaka, alay ve boş konuşmak belaya yol açar. Çok konuşmak dostluğu bozar.

68 28 Mayıs 201668 Konuşma Kuralları e) Telefonda Konuşma Kuralları Dil ola kese savaşı, Dil ola kestire başı, Dil ola ağulu aşı, Yağ ile bal ede bir SÖZ. Yunus Emre

69 28 Mayıs 201669 Konuşma Kuralları Telefon konuşması özenle, dikkatle, incelikle yapılması gereken önemli bir iletişim aracıdır.

70 28 Mayıs 201670 Konuşma Kuralları Telefonu açan kişi kendisini tanıtır. Karşı taraf kendilerini tanıtmamışsa “KİMİNLE GÖRÜŞÜYORUM EFENDİM?” gibi nazik ifadeler kullanılmalıdır. Kiminle görüşüyorum sorusuna “Ben Ayşe Hocanım” yerine “Ben Öğretmen Ayşe” demek doğrudur.

71 28 Mayıs 201671 Konuşma Kuralları Telefonu kim açtı ise onun kapatacağı unutulmamalı. Üst ile konuşurken önce üst konumdaki kişinin telefonu kapatması beklenmeli. Eş düzey ve üst ile görüşmeye başlarken ve görüşme sonunda saygı ifadesi kullanılmalı. Üstler sekreter aracılığı ile aranmamalı.

72 28 Mayıs 201672 Konuşma Kuralları Üst telefonla konuşurken odasına girilmemeli. Biz telefonla konuşurken üstümüz odamıza girdiğinde, telefon görüşmesi yaptığımız kişiye “BİR DAKİKA” diyerek ayağa kalkar üstün isteği öğrenilir sonra devam ederiz. Telefon konuşmasında ses tonu canlı ve kibar olmalıdır. Gizlilik dereceli konular telefonda konuşulmamalıdır.

73 28 Mayıs 201673 Resmî Yazışma Protokolü RESMİ YAZIŞMALAR 02 Aralık 2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik “ Esaslarına göre yürütülür.

74 28 Mayıs 201674 Resmi Yazışma Protokolü Yönetim Dilinde “RİCA ETMEK”, EMİR VERMEK; “ARZ ETMEK” SUNMAK YA DA TALEP ETMEKTİR.

75 28 Mayıs 201675 İMZA KİŞİYİ VE KİŞİLİĞİ TEMSİL EDERİMZA, KİŞİNİN ADINI ve/veya SOYADINI EL YAZISIYLA YAZMASIDIR. Resmi Yazışma Protokolü

76 28 Mayıs 201676 İMZA, İYİ BİR İMZA OKUNABİLEN VE KİŞİYİ TEMSİL EDEN İMZADIR. Yazışmalarda: İMZA DAİMA AD VE SOYADIN ÜSTÜNE ATILIR. LACİVERT ÖNEMLİ YAZILAR, ONAYLAR VE KARARLAR DAİMA LACİVERT MÜREKKEPLİ DOLMA KALEM YA DA İMZA KALEMİ İLE ATILIR. BİR YÖNETİCİNİN KALEMİ VE İMZASI İYİ OLMALIDIR. Resmi Yazışma Protokolü

77 28 Mayıs 201677 Yazı bir kişi ya da bir kuruluşa gönderildiğinde İfade DoğruYanlış Arz ederim Üst ve Denk Makamlara Ast Makamlara Rica ederimAst Makamlara Üst ve Denk Makamlara Arz ve rica ederimÜst ve Ast Makamlara Dağıtımlı Üst, Denk ve Ast Makamlara Resmi Yazışma Protokolü

78 28 Mayıs 201678 Resmi Yazışma Protokolü Yazışmadaki görünüm; önce biçim, sonra içerik yönünden önem taşımaktadır. Yazışmada yaratılan etki (Olumlu-olumsuz) konuşmaya oranla daha kalıcıdır.

79 28 Mayıs 201679 Resmi Yazışma Protokolü Kartvizit, mektup, zarf üzerinde hitap şekilleri önemlidir. Resmi mektuplarda genellikle “SAYIN” ile başlanır “SAYGILARIMLA” diyerek bitirilir. Yazışmalarda kullanılan dilin açık, anlaşılır ve okunaklı olması önemlidir.

80 28 Mayıs 201680 Protokol Konuları YÖNETSEL DAVRANIŞ PROTOKOLÜ (Örgütlerde Ast-Üst İlişkileri)

81 28 Mayıs 201681 Ziyaret Protokolü GÖREVE BAŞLAMA; GÖREVE BAŞLAMA AMİRİ ZİYARETLE BAŞLAR. AMİR GÖREVE BAŞLATIR. GÖREVE BAŞLAYAN KİŞİYİ ÜST’E VE ASTLARA AMİR TAKDİM EDER.

82 28 Mayıs 201682 Konuk Protokolü KONUK; DAVET EDİLEN VEYA KABUL EDİLEN; KARŞILANAN, AĞIRLANAN VE UĞURLANAN KİŞİDİR. ZİYARETÇİ; GÖRMEYE VEYA GÖRÜŞMEYE GELEN KİŞİDİR.

83 28 Mayıs 201683  ÜST KONUK VE YABANCI KONUK DAİMA ONUR KONUĞUDUR.  AST ZİYARETÇİDİR. Konuk Protokolü

84 28 Mayıs 201684 KONUĞA VERİLEN ÖNEM VE DEĞER;  KARŞILAMA  0TURTULAN YER  SUNULAN İKRAM  GÖSTERİLEN İLGİ  UĞURLAMA İLE DEĞERLENDİRİLİR. Konuk Protokolü

85 28 Mayıs 201685 İLK KEZ DAVET EDİLEN VEYA KABUL EDİLEN BİR KONUK DAİMA RESMİDİR. BİÇİMSEL VE TÖRENSEL OLARAK KARŞILANIR, AĞIRLANIR VE UĞURLANIR. Konuk Protokolü

86 28 Mayıs 201686 KAMUSAL VE SOSYAL YAŞAMDA İLK KARŞILAMA İLE SON UĞURLAMA DAİMA RESMİDİR. Konuk Protokolü

87 28 Mayıs 201687 Konuk Protokolü Üstleri uçaktan ya da otomobilden indikleri zaman karşılarken başta kıdemli sonra kıdemsizler, uğurlarken ise önce kıdemsizler sonra kıdemliler yer alır. Uçağa binerken önce kıdemsizler sonra üstler biner.

88 28 Mayıs 201688 Konuk Protokolü Protokolde karşılama ve uğurlamalar çok önemlidir. Üst ve eş düzey konukları kapıda karşılamak ve uğurlamak gibi. Karşılamada en üst olan, konuğa ilk önce “HOŞ GELDİNİZ” der ve elini sıkar, uğurlamada ise ilk önce astlar “GÜLE GÜLE” diyerek elini sıkar. Yani konuk, en son üste “HOŞÇAKALIN” der ve elini sıkar.

89 28 Mayıs 201689 Konuk Protokolü El sıkmada; önce el uzatma hakkı üst olanındır. Karşılamada ev sahibi önden gider ve buyur eder. Ancak önde yol gösteren biri varsa ya da bilinen bir yere gidiliyorsa/giriliyorsa ev sahibi konuğun ya da üstün soluna geçerek yürür ve buyur eder. Üst yöneticiler oda kapısında değil, binanın kapısında karşılanır ve uğurlanır.

90 28 Mayıs 201690 Konuk Protokolü Eş düzeydeki konuk; bina kapısında karşılanır ve uğurlanır. Ast konuk ise makamda ayağa kalkarak elini sıkarak karşılanır, makam kapısından uğurlanır. Planlı olarak en üst konuğumuz teşrif ediyor ise özel gündemle provalı karşılama yapılır.

91 28 Mayıs 201691 Konuk Protokolü Uğurlamalarda üst salonu terk etmeden kimse salonu terk etmemelidir. Üst, otomobile kadar uğurlanır. Araba hareket etmeden geri dönülmemelidir. Karşılamada uygulanan kurallar uğurlama için de geçerlidir. Resmi ve özel davetlerde davetiye üzerine kayıtlı davetin başlangıç saatine titizlikle uyulmalıdır. Yemekli davetler sonrasında sözlü veya yazılı TEŞEKKÜR edilmelidir.

92 28 Mayıs 201692 Konuk Protokolü Ziyaret istemlerinde küçük büyüğe uyar. Büyük istediği zamana randevu verebilir. Eşit düzeydeki ziyaret isteminde tarih olarak bir iki seçenek sunabilir. Uygun seçenekte anlaşılır. İade edilmesi gereken ziyaretler zamanında yapılmalıdır. Ziyaretlere gidilirken çiçek veya mütevazı armağanlar götürmek her zaman geçerlidir.

93 28 Mayıs 201693 Konuk Protokolü Öğleden önce 10.00 - 11.00, öğleden sonra 15.00 - 17.00 saatleri en uygun zamandır. Bu saatler dışında ziyarete gidilen kişi zorla yemeğe davet etmek zorunda bırakılmaz. İstenmediğinizi sezdiğiniz (Yöneticinin sezgileri çok kuvvetlidir) bir yere ziyaret yapılmaması gerekir.

94 28 Mayıs 201694 Konuk Protokolü Üste saygılı olunmalı, taşıdığı unvana göre makama girdiğinde selamlayarak hitap edilmeli, üst oturmadan oturulmamalıdır.

95 28 Mayıs 201695 Konuk Protokolü Oturuş pozisyonu, ayakların ve ellerin duruşu, yöneticinin özgüveni ciddiyetini, görüntünün asilliğini gösterir. Konuşmalarda saygılı ifadeler kullanılmalıdır. Konuşmayı dinlerken üst yöneticimizin gözlerine bakılmalıdır.

96 28 Mayıs 201696 Konuk Protokolü Üstümüz bizi karşılarken ya da uğurlarken el sıkmak için elini uzatmıyorsa biz önceden elimizi uzatmamalıyız. Üstümüz ayağa kalktığında biz de kalkmalıyız.

97 28 Mayıs 201697 Konuk Protokolü Görüşmenin sonunda üst olan kişi tarafından “MEMNUN OLDUM TEŞEKKÜR EDERİM” denir ve el sıkmak için el uzatılırsa GİTMEK GEREKTİĞİ anlaşılmalıdır.

98 28 Mayıs 201698 Konuk Protokolü Astın ziyareti sırasında oturacağı koltuk; üst yöneticinin makamına yakın ve uygun olan koltuktur. İçerdeyken üst birisinin gelmesi ile kalkarak bir koltuk geriye gitmek gerekir. Eğer üst makama birden çok kişi ile gidilmiş ise; düzey ve kıdeme göre sıralanmalı ve en kıdemli olan üst yöneticiye en yakın oturmalıdır.

99 28 Mayıs 201699 Konuk Protokolü Protokolde üst sağdadır. Otururken veya yürürken astın solda olması gerekir. Üstün önüne geçilmez, astın da arkasında kalınmaz.

100 28 Mayıs 2016100 Konuk Protokolü Üstün astı ziyaretinde ilke olarak ast makam koltuğunda oturmayarak konuk koltuğuna, yani konuk karşısında oturur. Üst yönetici geldiği zaman makam koltuğuna oturması teklif edilir, buyur edilir.

101 28 Mayıs 2016101 Konuk Protokolü

102 28 Mayıs 2016102 Konuk Protokolü

103 28 Mayıs 2016103 Konuk Protokolü Çalışanlar ve ziyaretçiler makam koltuğunda oturularak kabul edilir. Ancak eş düzeydekiler yaş, kıdem ve diğer yönden üst iseler, onlar konuk koltuğunda oturarak kabul edilir. İlke olarak,saygı duyulan kişilere eşit düzeyde oturulur.

104 28 Mayıs 2016104 Konuk Protokolü

105 28 Mayıs 2016105 Konuk Protokolü Makamda resmi bir konuk ya da üst var ise içeriye astlar alınmaz, zorunlu kalmadıkça telefonla görüşme yapılmaz, yazı imzalanmaz, başka şeylerle ilgilenilmez. Zorunluluk durumunda özür dileyerek izin istenir. Astla İş görüşmesi yapılırken veya emir verilirken ilke olarak makamda oturulur. Makam, YETKİ (otorite) ve sıra dizin (hiyerarşi) demektir.

106 28 Mayıs 2016106 Konuk Protokolü Makama gelen konuklar ayakta karşılanır, buyur edilir, ikramda bulunulur, GÜLERYÜZ GÖSTERİLİR. Konuklar oturduktan sonra konuşmaya/görüşmeye başlanmalıdır. Astlarla görüşürken ise önce oturtmalı sonra görüşmeye başlanmalıdır.

107 28 Mayıs 2016107 Konuk Protokolü Tanışma işlemi ilk karşılaşıldığında ya da mekana girildiğinde hemen yapılmalıdır. Tanışmada isimleri doğru söylemek önemlidir. Tanıştıran kişi, daima ayakta kalmalıdır. Oturan erkek kiminle tanıştırılırsa tanıştırılsın ayağa kalkmalıdır.

108 28 Mayıs 2016108 Konuk Protokolü Tanışmada;  Yeni gelenler var olanlara  Erkekler bayanlara (Devlet Başkanları hariç)  Astlar üstlerine  Küçükler büyüklere  Gençler yaşlılara  Genç kız yaşlı erkeğe ve kadına tanıştırılır.

109 28 Mayıs 2016109 Konuk Protokolü Bir yere girildiğinde tanıtım için önce ad ve soyadı söylenmelidir. Üst ile tanışırken unvan ve görev söylenmelidir.

110 28 Mayıs 2016110 Konuk Protokolü El sıkmak, sevgi ve yakınlık göstergesi olarak bir selamlaşma biçimidir. El sıkmada ilk davranış daima büyükten ve üst yöneticiden gelmelidir. Kadınla el sıkışırken önce kadın el uzatır erkek karşılık verir.

111 28 Mayıs 2016111 Konuk Protokolü Uzatılan elin havada kalmaması gerekir. El sıkarken güç gösterilmez, karşıdakinin gözüne bakılmalıdır. Kutlama yaparken büyükten başlanır. Protokolde ve resmi ilişkilerde el ve yanak ÖPME yoktur, olmamalıdır.

112 28 Mayıs 2016112 Davet ve Ziyafetler ERKEĞİ EŞİ, HANIMI İSE EVİ GİYİMİ YEMEĞİ TEMSİL EDER.

113 28 Mayıs 2016113 Davet ve Ziyafetler KOKTEYL: Oturma zorunluluğu olmayan, daha çok davetli davet edebilmek için düzenlenir. RESMİ KABULLER: Resmi nedenlerle düzenlenen toplantılardır.

114 28 Mayıs 2016114 Davet ve Ziyafetler YEMEK DAVETLERİ: Oturarak veya büfe şeklinde yapılabilir. Davetlilerin seçimi, bir davetin başarılı olmasında en önemli unsurlardan birini teşkil etmektedir. Aynı derecedeki kişilerin çok sayıda çağrılması, kadın – erkek sayısında dengenin özenle sağlanmasını gereklidir.

115 28 Mayıs 2016115 Davet ve Ziyafetler DAVETİYE KARTI: Davetiyelerin zarif bir görüntü vermesi uygun olur. Davet sahibinin adı-soyadı unvanı, Davet edilenin adı-soyadı unvanı, Ne tür bir davet olduğu, yeri, tarihi, saati, Nezaket sözcükleri yer alır.

116 28 Mayıs 2016116 Davet ve Ziyafetler Davetin nedeni, katılıp katılmamanın bildirilmesi isteniyorsa bunu belirten kısaltmalar yapılır. (L.C.V.) (Lütfen Cevap Veriniz) Davetiye zarfının üzeri iç yazısına gösterilen özen ile yazılmalıdır.

117 28 Mayıs 2016117 Yemek Protokolü

118 28 Mayıs 2016118 Resmi bir davette... Kalabalık ve süslü bir masaya oturduğunuz zaman en dışta bulunan çatal-bıçaktan başlayacağınızı daima hatırlayın. Yemek yemek için çatalı sağ elinize alabilirsiniz. MASADA SERVİS TAKIMI VE DÜZENİ Yemek Protokolü

119 28 Mayıs 2016119 Yemek Protokolü YEMEK ZİYAFETLERİNDE MASA VE OTURMA DÜZENLERİ ES: Ev Sahibi OKE : Onur Konuğu Erkek KH : Konuk Hanım ESİ: Ev Sahibesi OKH : Onur Konuğu Hanım KE : Konuk Erkek 12 KİŞİLİK, ONUR KONUĞU OLAN VE YALNIZ ERKEKLERİN DAVETLİ OLDUĞU UZUN MASADA OTURMA DÜZENİ 9 5 1 Evsahibi 3 7 11 12 8 4 Onur Konuğu 2 6 10 Pencere

120 28 Mayıs 2016120 Yemek Protokolü HANIMLARIN DA KATILDIĞI 12 KİŞİLİK RESMİ YEMEKTE ORTA MERKEZLİ UZUN MASADA OTURMA DÜZENİ

121 28 Mayıs 2016121 Yemek Protokolü

122 28 Mayıs 2016122 Yemek Protokolü HANIMLARIN DA KATILDIĞI 8-14 KİŞİLİK RESMİ YEMEKTE ORTA MERKEZLİ UZUN MASADA OTURMA DÜZENİ HK EK HK Evsahibi HK EK HK EK HK EK Evsahibesi EK HK EK Pencere

123 28 Mayıs 2016123 Yemek Protokolü MASA BAŞLARININ ÖNEMLİ KONUKLARA VERİLDİĞİ YEMEKTE OTURMA DÜZENİ Üst yöneticilere, aile büyüklerine ve kendilerine özel saygı beslenen tanınmış sanatçı, politikacı, bilim adamı, iş adamı vb. önemli konuklara verilen 6-12 kişilik yarı resmî davette oturma düzenidir. ES HK EK HK EK HK OKH OKE EK HK EK HK EK ESİ

124 28 Mayıs 2016124 Yemek Protokolü 18-32 KİŞİLİK KONUKLU-EŞLİ RESMİ YEMEKTE ORTA MERKEZLİ U MASADA OTURMA DÜZENİ 2.KH1.KE ESİ OKE ESOKH2.KE 3.KH EHEHEHEEHEHEHE EHEHEHEEHEHEHE

125 28 Mayıs 2016125 Konuk ve ev sahibi yan yana Protokol kurallarına göre sağ taraf her zaman şeref yeridir. Yemek Protokolü

126 28 Mayıs 2016126 Yemek Protokolü Yemekteki oturma düzeni son derece önemlidir. İlk önce onur konuğu, ardından da diğerleri yerine oturur. Protokol kurallarına göre sağ taraf her zaman şeref yeridir. Bu nedenle onur konuğu daima ev sahibinin yanına oturtulur. Bu durum arabaya binerken de geçerlidir.

127 28 Mayıs 2016127 Giyim Protokolü İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, düşünceleriyle uğurlanır. ANONİM

128 28 Mayıs 2016128 Giyim Protokolü Kişinin, her davetin niteliği ve saatine ALT ve ÜST sınırları zorlamadan uygun giyimde olmaları önem taşır. Resmi toplantılarda törenlerde yöneticilerin titizlik göstermeleri gerekmektedir.

129 28 Mayıs 2016129 SİVİL HANIMLARDA GECE VE GÜNDÜZ RESMİ KIYAFET TAYYÖR; YARIRESMİ KIYAFET KUMAŞ PANTOLON-CEKET VEYA ETEK- CEKET (Döpiyes); GECE RESMİ KIYAFETİ İSE UZUN ETEK TUVALETTİR. Giyim Protokolü

130 28 Mayıs 2016130 SİVİL ERKEKLERDE GECE-GÜNDÜZ RESMİ KIYAFET, BAĞCIKLI SİYAH AYAKKABI VE SİYAH ÇORAP; LACİVERT/SİYAH ÜÇ DÜĞMELİ YA DA KRUVAZE TAKIM ELBİSE; MANŞETLİ BEYAZ GÖMLEK VE KRAVATTIR. Giyim Protokolü

131 28 Mayıs 2016131 HANIMLARDA TEK RENK RESMİ, İKİ RENK YARIRESMİ, ÜÇRENK SOSYALDİR. ERKEKLERDE UYGUN VE ŞIK GİYİM DAİMA ÜÇ RENKTİR. Giyim Protokolü

132 28 Mayıs 2016132 HANIMLARDA VE ERKEKLERDE GİYİMDE ÜÇTEN FAZLA RENK DAİMA FANTEZİ VE RÜKÜŞTÜR. OLUMSUZ DİKKAT ÇEKER VE ELEŞTİRİLİR. Giyim Protokolü

133 28 Mayıs 2016133 RESMİ VE SOSYAL DAVETLERDE EVLİ HANIM VE ERKEĞİN KIYAFETTE TARZ VE RENK OLARAK UYUMU ŞARTTIR. Giyim Protokolü

134 28 Mayıs 2016134 Giyim Protokolü

135 28 Mayıs 2016135 KIYMETLİ TAKI DAİMA TEK TAKILIR. GİYİMDE AYAKKABI, ÇORAP, KEMER, ÇANTA VE KRAVATIN UYUMU ŞARTTIR. Giyim Protokolü

136 28 Mayıs 2016136 KRAVAT, AYAKKABI, SAAT VE TEK TAŞLI YÜZÜK BİR KÜLTÜR VE STATÜDÜR. Giyim Protokolü

137 28 Mayıs 2016137 HER İNSANIN GİYİMDE VE DAVRANIŞTA DİKKAT VE DEĞERLENDİRME NOKTASI VARDIR. Giyim Protokolü

138 28 Mayıs 2016138 KAMUSAL VE SOSYAL YAŞAMDA HANIMLAR VE YÖNETİCİLER DAİMA AYRINTIYA BAKARLAR. Giyim Protokolü

139 28 Mayıs 2016139 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI HİTAP ETME SELÂMLAMA EL SIKMA (TOKALAŞMA) EL ÖPME / YANAKTAN ÖPME TAKDİM, TANITMA/TANIŞTIRMA KONUŞMA/TELEFONDA KONUŞMA DURMA, OTURMA, YÜRÜME İKRAMDA BULUNMA YEMEK YEME İÇKİ İÇME VE ŞEREFE KALDIRMA ÇAY/KAHVE İÇME TEŞEKKÜR, TAKDİR VE TEBRİK ETME ÇİÇEK / HEDİYE ALMA VE SUNMA

140 28 Mayıs 2016140 RESMİ HİTAPRESMİ HİTAP Sayın Müdür, Sayın Müdürüm, Müdür Bey SOSYAL HİTAPSOSYAL HİTAP Ahmet Bey, Ayşe Hanım; Beyefendi / Hanımefendi Beyefendi / Hanımefendi ÖZEL HİTAPÖZEL HİTAP Ahmet, Ayşe, Abi, Abla KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

141 28 Mayıs 2016141 RESMİ SELÂMRESMİ SELÂM Saygılar Sayın Müdürüm, Saygılar Hanımefendi SOSYAL SELÂMSOSYAL SELÂM İyi günler, Günaydın EL UZATMA HAKKIEL UZATMA HAKKI Öncelikle ev sahibine, üst’e ve hanıma aittir. KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

142 28 Mayıs 2016142 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Bir topluluğa hitap ediliyorsa önce, toplulukta bulunan en üste sonra sırasıyla diğerlerine hitap edilmelidir. Resmi konuşma yaparken “ben” yerine “biz”, müdürlüğümüz, yönetimimiz, okulumuz denmelidir. Başkalarına “SİZ”, “LÜTFEN” diye hitap edilmelidir.

143 28 Mayıs 2016143 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Kişiler birbirini dinleyerek sözü bitmeden konuşmaya başlamamalıdır. Dinlemesini bilmek ve konuşma sırasını beklemek büyük erdemdir. Selamlamalarda genel kural ast üstü, erkek bayanı, ayrılanlar kalanları, gelenler var olanları selamlar.

144 28 Mayıs 2016144 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Cumhurbaşkanı, cenaze, ülkemizi ziyaret eden devlet başkanları, İstiklal Marşı çalınırken, göndere bayrak çekilirken cephe alınarak selamlanılır. Bir toplantıya girerken önce ev sahibi selamlanır ayrılırken yine ev sahibi selamlanır.

145 28 Mayıs 2016145 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Görüşmelerde öncelikle kartvizit takdim edilerek görüşmeye başlanılmalıdır. Tanıdık kişiler utanabilecekleri bir durumda görüldüğünde selam verilmeyerek görmezlikten gelinerek geçilir. Sinema tiyatro konser gibi yerlerde birbirlerini gören tanıdıklar başla hafif birbirlerini selamlarlar.

146 28 Mayıs 2016146 Kamusal yaşamda üstlerin eli öpülmez. Ancak, karşılama ve uğurlamada yanaktan öpüşme bir gelenektir. KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

147 28 Mayıs 2016147 Resmî ortamda kişi yalnızca ünvanıyla; yarı resmî ortamda ünvanı ve adı-soyadıyla; sosyal ortamda adı-soyadı ve ünvanıyla; özel ortamda yalnızca adıyla takdim edilir ve tanıştırılır. KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

148 28 Mayıs 2016148 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI İş yerinde kişileri iyi tanımadan onlarla özel ilişkilere girilmemelidir. Kadın-erkek arasında ayrım gözetmeksizin görev yapılmalıdır.

149 28 Mayıs 2016149 KAMUSAL YAŞAMDA SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Cinsel önyargılar içeren bir dil kullanımından sakınılmalıdır. Kadınlara “GÜZELİM”, “BEBEĞİM, CANIM, CİĞERİM Vb.” gibi sözlerle hitap etmenin bilgili ve görgülü yöneticiye yakışmadığı her zaman bilinmelidir.

150 28 Mayıs 2016150 Protokol Kuralları “Çok iyi planlanan bir program uygulanırken en ufak bir aksaklıkta çok büyük sorunlar yaşanabilir. % 99 Bu nedenle, protokolde % 99 başarı, başarısızlıktır.”

151 28 Mayıs 2016151 Protokol Kuralları BAŞARISIZ SONUÇLAR SİZİ BAŞARIYA GÖTÜREN İP UÇLARIDIR.

152 28 Mayıs 2016152 Protokol Kuralları

153 28 Mayıs 2016153 Protokol Kuralları İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER.

154 28 Mayıs 2016154 Yararlanılan Kaynaklar

155 28 Mayıs 2016155 Kaynaklar KAYNAKLAR: Nihat AYTÜRK, PROTOKOL YÖNETİMİ 2004, TODAİE Yayını, Ankara Nihat AYTÜRK, YÖNETİM SANATI 2003, Yargı Yayınevi, Ankara Prof.Dr. Ö. PEKER, N. AYTÜRK, YÖNETİM BECERİLERİ 2002, Yargı Yayınevi, Ankara Nihat AYTÜRK, ÇAĞDAŞ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 2001, Yargı Yayınevi, Ankara Ayşenur KURTOĞLU, NEZAKET VE GÖRGÜ 2004, Timaş Yayınları, İstanbul Nilgün SEVİNÇ, PROTOKOL BİLGİSİ 2004, Detay Yayınları, Ankara Yüksel SÖYLEMEZ, GÖRGÜSÜZLÜK ÇAĞI 2005, ODTÜ Yayıncılık, Ankara


"28 Mayıs 20161 PROTOKOL YÖNET İ M İ Hazırlayan Arif DEDE Eğitim Uzmanı İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları