Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORLARI SUNUMU HAKAN ÇELİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORLARI SUNUMU HAKAN ÇELİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama."— Sunum transkripti:

1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORLARI SUNUMU HAKAN ÇELİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama & İç Kontrol Şube Müdürü

2  Gümüşhane Üniversitesi Tarihçesi  Gümüşhane Üniversitesi Temel Göstergeler  Gümüşhane Üniversitesinin Temel Yetenekleri  Gümüşhane Üniversitesinin Kurum Felsefesi  Gümüşhane Üniversitesinin Stratejik Amaç Ve Hedefleri  Gümüşhane Üniversitesinin Swot Analizi  Öncelikli Sorunlar Ve İyileşme Alanları  Özet Değerlendirme  Neden Faaliyet Raporu Hazırlıyoruz ?  Faaliyet Raporları Türleri  Faaliyet Raporunun Yasal Dayanakları Ve İlgili Yönetmelik  BFR,İFR VE GFR Hazırlama Zaman Süreci  Raporlama İlkeleri  Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 1. SUNU PLANI

3 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

4 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 1. TARİHÇE Gümüşhane Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/5/2008 tarih ve 5765 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur. İlgili Kanunun Ek 98. Maddesi uyarınca; Gümüşhane’de Gümüşhane Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite: a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ile Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, b) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Sağlık Yüksekokulundan, c) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulundan,

5 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmuştur. Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş; bu bağlamda yeni fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Üniversitemiz, hâlihazırda iki enstitü, beş fakülte, üç yüksekokul, sekiz meslek yüksekokulu ve iki araştırma ve uygulama merkezi ile her gün biraz daha büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Üniversitemize bağlı olarak kurulan, diğer üniversitelerden adı ve bağlantısı değiştirilerek üniversitemize 31.05.2008 tarihinde bağlanan, Üniversitemize bağlı olarak daha sonradan kurulan birimlerimizin kuruluş tarihleri aşağıda sıralanmıştır 1. TARİHÇE

6 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ ENSTİTÜLER BİRİM KURULUŞ TARİHİAÇIKLAMA Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 Tarihli Kuruluş Kanunuyla Birlikte Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. Sosyal Bilimler Enstitüsü 31.05.2008 Tarihli Kuruluş Kanunuyla Birlikte Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. 1. TARİHÇE

7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ FAKÜLTELER BİRİMKURULUŞ TARİHİAÇIKLAMA Mühendislik Fakültesi 11.07.1992 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi’ne devredildi. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 03.10.2007 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi’ne devredildi. İletişim Fakültesi 31.05.2008 Tarihli Kuruluş Kanunuyla Birlikte Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. İlahiyat Fakültesi 07.06.2010 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek 01.07.2010 Tarih Ve 27628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Edebiyat Fakültesi 14.11.2011 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek 03.01.2012 Tarih Ve 28162 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 1. TARİHÇE

8 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ YÜKSEKOKULLAR BİRİMKURULUŞ TARİHİAÇIKLAMA Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 02.11.1996 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi’ne devredildi. Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu 01.02.2010 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek 26.02.2010 Tarih Ve 27505 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 08.04.2010 Tarihli Bakanlar Kurulunda Kabul Edilerek 28.04.2010 Tarih Ve 27565 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 1. TARİHÇE

9 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİRİMKURULUŞ TARİHİAÇIKLAMA Gümüşhane Meslek Yüksekokulu 20.07.1982 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi’ne devredildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 10.09.1992 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesine Bağlı Olarak kuruldu. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi’ne devredildi. Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu 20.07.1982 Tarihinde Atatürk Üniversitesine Bağlı Olarak Kuruldu. 17.03.2006'da Erzincan Üniversitesine devredildi. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesine devredildi. Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 28.09.2003 Tarihinde Atatürk Üniversitesine Bağlı Olarak Kuruldu. 17.03.2006 Tarihinde Erzincan Üniversitesine devredildi. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesine devredildi. 1. TARİHÇE

10 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİRİMKURULUŞ TARİHİAÇIKLAMA Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kuruldu. 31.05.2008 tarihinde Gümüşhane Üniversitesine devredildi. İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu 21.05.2009 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararıyla kuruldu. Kürtün Meslek Yüksekokulu 21.05.2009 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararıyla kuruldu. Torul Meslek Yüksekokulu 21.05.2009 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararıyla kuruldu. 1. TARİHÇE

11 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ BİRİMKURULUŞ TARİHİAÇIKLAMA GÜ Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.10.2010 Tarih ve 4904-36299 Sayılı Yazısı ile kuruldu. GÜ Organik Tarım Uygulama Ve Araştırma Merkezi 30.03.2011 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararıyla kuruldu. 1. TARİHÇE

12 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 2. TEMEL GÖSTERGELER GöstergeDeğer Öğretim Elemanı Sayısı (Adet)475 İdari Personel Sayısı (Adet)234 Öğrenci Sayısı (Adet)10620 Ön Lisans 5133 Lisans 5259 Yüksek Lisans 228 Doktora Yok Fakülte Sayısı (Adet)5 Bölüm Sayısı (Adet)198( 95 Aktif 103 Pasif) Yüksekokul Sayısı (Adet)3 MYO Sayısı (Adet)8 Enstitü Sayısı (Adet)2 Merkez Sayısı (Adet)5

13 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 2. TEMEL GÖSTERGELER GöstergeDeğer 2013 Yılı Bütçe Ödeneği (TL)67.551.000 Öğretim Üyesi Haftalık Ortalama Ders Yükü (Saat)17,25 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale (Adet)80 SCI 78 SSCI 2 AHCI - Alan Endeksleri 4 Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet) 125 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale (Adet) 112 Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet) 241

14 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 3. ÜNİVERSİTENİN TEMEL YETENEĞİ Üniversitenizin en güçlü ve fark oluşturan yönleri  Hizmet binalarındaki çalışma odaları ve dersliklerin çağdaş donanımına sahip olması  Uygulamalı eğitimi destekleyen laboratuarlar ve atölyelerin bulunması  Yeni kurulmuş bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve başarılı olma isteği  Üniversitemizin akademik yükselme ve atamalar için boş kadro sayısının yeterli olması  Akademik kariyerde yönlendirici ve motive edici yönetim anlayışı  Bilimsel araştırma ve yayınların arttırılması yönünde kararlılığın olması  Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim ve gelişmelere açık olması ve yenilikleri izleme potansiyeline sahip olmaları  İdari personelin yeni ve genç olmasının sonucu olarak iş dinamizminin yüksek olması  Personelin eğitim, kurs ve kongre vb. etkinliklere katılımının teşvik edilmesi  Teknolojik kaynakların yeni ve bilişim hizmet kalitesinin yüksek olması  Üst yönetimin stratejik yönetim anlayışını benimsemesi  Üniversiteye hızlı ve zamanında ulaşım için idari personele yönelik servis imkânının olması  İldeki sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel sektör kuruluşlarının işbirliğine açık olması  Akademik personel yetiştirme açısından çevre illerdeki köklü üniversitelerden yararlanma imkânının olması

15 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 4. ÜNİVERSİTENİN KURUM FELSEFESİ Vizyon ““Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk üç yükseköğretim merkezinden biri olmak.” Bilimsel ve mesleki yeterliliğe sahip ulusal/uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş yükseköğretim sistemiyle yetkin işgücü yetiştiren, bilimsel bilgi üretimiyle bilimsel endekslere ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, Türkiye’ nin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına destek olan bir yükseköğretim merkezi olmak. Misyon İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine destek olmak; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiştirmek, bilimsel veri, bilgi ve teknoloji üretmek, yaymak, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak bölgesel, ulusal ve evrensel gelişmeye katkı sağlamaktır.

16 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 5. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Tema 1 EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç 1Eğitim-öğretimi nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek Stratejik Hedef 1 Üniversitemizdeki bölüm/program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak Stratejik Hedef 2 Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, bilimsel araştırma ve yayın sayısını arttırmak Tema 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Amaç 2Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkânları geliştirmek Stratejik Hedef 3 Laboratuarların altyapısını geliştirmek ve araştırma ve geliştirme projelerinin sayısını arttırmak

17 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 5. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Tema 3 KAMU YARARI OLUŞTURMA VE TANINIRLIK Amaç 3Kamu yararı oluşturmak ve Üniversitemizin tanınırlığını arttırmak Stratejik Hedef 4 Sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere destek vermek, Üniversitemizin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak Tema 4 FİZİKİ YAPILAŞMA VE ÇEVRE Amaç 4Fiziki yapılaşmayı, çevre düzenlemesini ve altyapıyı geliştirmek Stratejik Hedef 5Toplam kapalı alan miktarını arttırmak, merkez yerleşkenin çevre düzenlemesini ve altyapısını tamamlamak

18 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 5. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Tema 5 KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL MEMNUNİYET Amaç 5 Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak Stratejik Hedef 6Kurumsal insan kaynaklarımızın sayısını ve niteliğini arttırmak Stratejik Hedef 7Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek Stratejik Hedef 8Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek Stratejik Hedef 9Kurumsal bilgi teknolojilerini ve kütüphane kaynaklarını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek Stratejik Hedef 10Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek Tema 6 MALİ YÖNETİM VE FİNANSMAN Amaç 6 Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak Stratejik Hedef 11Kurumsal gelirlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek

19 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 6. SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER  Hizmet binalarındaki çalışma odaları ve dersliklerin çağdaş donanımına sahip olması  Uygulamalı eğitimi destekleyen laboratuarlar ve atölyelerin bulunması  Yeni kurulmuş bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve başarılı olma isteği  Üniversitemizin akademik yükselme ve atamalar için boş kadro sayısının yeterli olması  Akademik kariyerde yönlendirici ve motive edici yönetim anlayışı  Bilimsel araştırma ve yayınların arttırılması yönünde kararlılığın olması  Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim ve gelişmelere açık olması ve yenilikleri izleme potansiyeline sahip olmaları  İdari personelin yeni ve genç olmasının sonucu olarak iş dinamizminin yüksek olması  Personelin eğitim, kurs ve kongre vb. etkinliklere katılımının teşvik edilmesi  Teknolojik kaynakların yeni ve bilişim hizmet kalitesinin yüksek olması  Üst yönetimin stratejik yönetim anlayışını benimsemesi  Üniversiteye hızlı ve zamanında ulaşım için idari personele yönelik servis imkânının olması  İldeki sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel sektör kuruluşlarının işbirliğine açık olması  Akademik personel yetiştirme açısından çevre illerdeki köklü üniversitelerden yararlanma imkânının olması

20 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 6. SWOT ANALİZİ ZAYIF YÖNLER  Üniversitemizin yeni olması nedeniyle öğretim üyesi sayısının yeterli olmaması  Kurumsallaşmanın ve kurum kültürünün henüz oluşamamış olması  Kurumsal aidiyet duygusunun yeterli düzeyde olmaması  İdari personelin sayısal yetersizliği ve mevcut personelin tecrübe eksiğinin olması  Öğrencilere ve personele yönelik spor tesislerinin tamamlanamamış olması  Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği  Mezunlar ile etkin iletişim ağının kurulamamış olması  Fiziki yapıların üretim maliyetinin yüksek olması  Şehirde konut sayısının yetersiz ve pahalı olması  Üniversite personeline yönelik kamu konutu sayısının yetersiz olması  Kurum bünyesinde sosyal tesislerin (kreş, park, okuma salonları, sinema ve tiyatro salonları vs.) yeterli seviyede olmaması  Ar-Ge çalışmaları için şehirde yeterli imkânların olmaması  Yabancı dil eğitimi için laboratuvar imkânının olmaması  Bilgiye erişim ve uygun araştırma ortamı için yeterli bir kütüphane hizmet binasının olmaması  Üniversite kantinlerinin fiziki ortamının ve kantin hizmetinin yetersiz olması  Üniversitedeki akademik ve idari personel arasındaki iletişimin zayıf olması

21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 6. SWOT ANALİZİ FIRSATLAR  Üniversitenin ekonomik açıdan şehre katkısının artması ve farkındalık oluşturması  Şehirde altın, bakır, kurşun ve gümüş vb. madenlerinin işletilmesi  Şehrin doğal güzellikleri, bio çeşitlilik, fauna ve flora zenginliğine sahip olması  Alternatif turizm (kış, yayla, dağ, mağara turizmi vb.) ve doğa sporları potansiyelinin olması  Harşit Çayının çevre düzenlemesi açısından kullanılabilir olması  Kalkınmada öncelikli il olması ve Gümüşhane Köse Havaalanı projesinin olması  Kuşburnu ürünleri, pestil, köme imalatı yapılabilmesi ve patentlerinin Gümüşhane’ye ait olması  Kimyevi gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımında Türkiye ortalamasının altında olması  Köse, Kelkit ve Şiran’da önemli tarım arazilerinin olması, Kelkit Çayının sulama ve organik tarım açısından fırsat olması  Kelkit’te Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların olması, Kelkit’te organik süt sığırcılığının olması  Torul/Kürtün Baraj Göllerinin varlığı ve barajlarda kültür balıkçılığı yapılması

22 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 6. SWOT ANALİZİ TEHDİTLER  Şehirde konaklama sektörünün yeterince gelişmemiş olması  Şehirlerarası ulaşımın sadece karayoluyla yapılabilmesi  Şehir geçişinin yetersiz olması ve çevre yolunun olmaması  Şehir içi ulaşım sorununun tam olarak çözülememiş olması  Şehirde yoğun bir sermaye birikiminin ve sanayi tesislerinin olmaması  Şehirdeki sosyal ve kültürel imkânların yetersiz olması  Kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan birçok malzemenin il dışından temin edilme zorunluluğunun olması  Bilimsel faaliyetlere sponsor (destekleyici) bulunamaması  İdari personelin kurumsal istihdamı noktasında üniversitelerin genel politikaya etkisinin çok sınırlı olması  Öğrenci için yerel burs imkânlarının olmaması  Öğrenciler için şehirde kısmi zamanlı çalışma imkânlarının yetersiz olması  Öğrenci ailelerinin gelir düzeyinin yeterli seviyede olmaması

23 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 7. ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE İYİLEŞME ALANLARI  Kurum güçlü yönlerin etkisinin daha da arttırılmasına yönelik performans programları ve eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir.  Üniversitemizin hedeflerine ulaşabilmesi için akademik ve idari personel sayısı artırılmalı ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir.  Yeni kurulan bir üniversite olmamızdan kaynaklanan mevcut altyapı eksiklikleri ve çevre düzenlemeleri tamamlanmalıdır.  Bilimsel açıdan ülkeye katkı sağlamak için Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği tarafından destelenen ulusal ve uluslararası proje imkânları oluşturulmalıdır.  Daha fazla sayıda panel, konferans, söyleşi, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlenmelidir.  Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için gerekli alanlar oluşturulmalı, spor tesisleri yapılmalıdır.  Üniversite personelinin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli teknolojik donanım iyileştirilmelidir.  Üniversitemizin uluslararası standartlarda ve tercih edilebilir üniversiteler arasında yer alabilmesi için hedefler belirler doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır.

24 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ 8. ÖZET DEĞERLENDİRME Yeni kurulan bir üniversite olmanın getirdiği güçlüklerin yanında genç ve dinamik personele sahip olmak ve gelişime açık yönetim anlayışı üniversitemiz için büyük bir avantajdır. 2013-2017 Stratejik plan ve performans bütçenin hedefleri doğrultusunda Personel ihtiyacımızın karşılanması, fiziksel ve teknolojik altyapı eksikliklerimizin giderilmesi ile üniversitemiz gelişim sürecini hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayacak ve önümüzdeki süreçte daha etkin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve sanayi ile işbirliği yaparak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacaktır.

25 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ FAALİYET RAPORLARI Kamu idarelerinin; Stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, Performans hedeflerine ulaşma düzeyini, Performans göstergelerinin seviye ve gerçekleşme durumu, Hedeflere ulaşma düzeyinde ve göstergelerin sağlanama-ması hallerinde oluşan sapmaların nedenlerini açıklayan, İdarenin genel ve mali bilgileri de içeren yıllık rapordur.

26 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ FAALİYET RAPORU TÜRLERİ BİRİM FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU GENEL FAALİYET RAPORU

27 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM / İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ BFR,İFR VE GFR HAZIRLAMA ZAMAN SÜRECİ TÜRÜ HAZIRLAYAN ZAMAN SUNULACAK MERCİ Birim Faaliyet Raporu Harcama Yetkilisi Mart Üst Yönetici Nisan Maliye Bakanlığı Sayıştay Kamuoyu Maliye Bakanlığı Sayıştay Kamuoyu İdare Faaliyet Raporu Genel Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığı Haziran Sayıştay Kamuoyu Sayıştay Kamuoyu Sayıştay TBMM

28 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ İDARE FAALİYET RAPORU SÜRECİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemizin yılı faaliyet raporunun hazırlanması amacıyla, harcama birimlerine, yılı faaliyet bilgilerini birimimize göndermelerini talep eden yazı Rektörlük Makamı imzasıyla gönderilir. (Harcama birimlerimizden, birim faaliyet raporları istenir.) HARCAMA BİRİMLERİ Harcama birimleri, birim faaliyet raporlarını Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlar ve Başkanlığımıza gönderir. Harcama birimlerinden gelen birim faaliyet raporları Başkanlığımız tarafından konsolide edilir ve Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu hazırlanır İLGİLİ BİRİM Uygun bulunulan faaliyet raporu basılır. Üniversitemizin Yılı Faaliyet Raporu YÖK’e, Maliye Bakanlığı’na, Sayıştay’a,Diğer Üniversitelere yazı ile gönderilir ve ayrıca Üniversitemiz internet adreslerinde yayımlanır.(www.gumushane.edu.tr ve http://sgdb.gumushane.edu.tr) Başkanlığımızca hazırlanan Üniversitemiz Yılı İdare Faaliyet Raporu incelenmek üzere üst yönetime (Rektör ve Rektör Yardımcılarına ) sunulur.

29 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ FAALİYET RAPORLARI YASAL DAYANAKLARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde ( 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) Faaliyet Raporları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderir.

30 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ FAALİYET RAPORLARI YASAL DAYANAKLARI İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan mali bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

31 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ FAALİYET RAPORLARI YASAL DAYANAKLARI Mali Hizmetler Birimi (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi, 5436 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değiştirilen madde) Mali Hizmetler Birimleri tarafından yürütülen görevler arasında faaliyet raporlarının hazırlanması ile ilgili maddeleri aşağıda sıralanmıştır;  İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu  İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.  Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.  İdare faaliyet raporunu hazırlamak.  İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.  İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(18 Şubat 2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete)(madde 6)

32 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (17 Mart 2006 Tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete) DAYANAK Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Bu Yönetmelikte geçen bazı tanımlar; -Bakanlık: Maliye Bakanlığını, -Faaliyet Raporu: Birim ve İdare faaliyet raporlarını, genel faaliyet raporunu ve mahalli idareler genel faaliyet raporunu, -Harcama Birimi: Kamu İdaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, -Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, -Mali Yıl : Takvim yılını, -Özel Bütçeli İdareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini, -Stratejik plan : Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, -Üst Yönetici : Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediye başkanını, -Yönetmelik : Bu yönetmeliği, ifade eder.

33 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ  Sorumluluk ilkesi,  Doğruluk ve Tarafsızlık İlkesi,  Açıklık ilkesi,  Tam Açıklama İlkesi,  Tutarlılık İlkesi,  Yıllık Olma İlkesi RAPORLAMA İLKELERİ

34 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ Sorumluluk ilkesi Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır. Doğruluk ve Tarafsızlık İlkesi Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. Açıklık ilkesi -Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. -Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. Tam Açıklama İlkesi -Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. -İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. Tutarlılık İlkesi -Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. -Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanır. Yıllık Olma ilkesi Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır. RAPORLAMA İLKELERİ

35 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler Birim Faaliyet Raporu  Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.  Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.  Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. FAALİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

36 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ İdare Faaliyet Raporu  İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Bakanlığa gönderilir.  Sayıştay, Bakanlık veya İçişleri Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca elektronik ortamda da gönderilir.  Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur. FAALİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

37 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ Genel Faaliyet Raporu  Genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanır.  Genel faaliyet raporu Bakanlık tarafından izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve aynı süre içinde Sayıştay’a gönderilir. FAALİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

38 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.  Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.  Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.  Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.  Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. FAALİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

39 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar  Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.  Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.  Öneri ve Tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir. FAALİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

40 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar  Birim ve idare faaliyet raporları, Ek-1’de yer alan şekle uygun olarak hazırlanır. Birim faaliyet raporlarında sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır.  İdare faaliyet raporlarına, Ek-2 ve Ek-4’te örnekleri yer alan üst yönetici tarafından imzalanan «İç Kontrol Güvence Beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan " Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı", birim faaliyet raporlarına ise Ek-3’te örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan «İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenir.  Kamu yönetiminde uygulama birliğini sağlamak ve birim faaliyet raporlarından hareketle idare faaliyet raporlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, raporlarda yer alması gereken diğer hususlar ve ekler Bakanlıkça hazırlanan performans esaslı bütçeleme rehberinde belirlenir. FAALİYET RAPORLARININ DÜZENLENMESİ

41 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ Genel faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve idare faaliyet raporları Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak basın açıklaması yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasında yayımlanır. internet sayfası bulunmayan idareler, faaliyet raporlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. FAALİYET RAPORLARININ KAMUOYUNA AÇIKLANMASI

42 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


"GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORLARI SUNUMU HAKAN ÇELİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Stratejik Planlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları