Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 1 ANKARA 14 & 15 MART 2009 UZMAN EĞİTMENLER Chris Honeyman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 1 ANKARA 14 & 15 MART 2009 UZMAN EĞİTMENLER Chris Honeyman."— Sunum transkripti:

1 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 1 ANKARA 14 & 15 MART 2009 UZMAN EĞİTMENLER Chris Honeyman Yönetici Ortak, Çatışma Yönetimi, (ABD) Giuseppe De Palo ADR Center SpA Başkanı (Roma, İTALYA) Hamline Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Hukuku ve Uygulama Dersi Profesörü (St. Paul, ABD) Manon Schonewille ACB Group and M&SD, Making & Saving Deals Eğitimci Akademisi İcra Direktörü Ticari Arabuluculuk Üniversitesi Dönem Kursu Eğitimcisi (HOLLANDA) Grup Çalışma Odası- Eğitimcileri Asiyan Suleymanoglu - Burcu Tuzcu AVUKATLAR İÇİN TEMEL ARABULUCULUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

2 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 2 European Commission sponsored project Technical Assistance for Better Access to Justice Birleşik Krallık’dan CEDR, Belçika’dan IBF International Consulting, Türkiye’den İstanbul Bilgi Üniversitesi, ve Türkiye’den Pricewaterhouse Coopers olmak üzere konsorsiyum ortakları ile ADR Center (Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Merkezi) liderliğinde yürütülmekte olan bir projedir. Genel Bakış ve Amaç Türkiye’de hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve tüm vatandaşların AB müktesebatı standartlarına uygun şekilde adalete erişimini sağlamak. Projenin bileşenleri: Adli Yardım: Adli yardım sisteminin kullanımını arttırarak adalete daha iyi erişim sağlamayı amaçlamaktadır. ADR bileşeni: Alternatif Uyuşmazlık Çözümlerini (AUÇ) özellikle de arabuluculuğu adalet sisteminde daha uygulanabilir kılmak, yargının işleyişini güçlendirmek ve konuyla ilgili bilinci hem toplumda hem de hukuki çevrelerde arttırmaya odaklanmaktadır. BT: Adalet bakanlığı’ndaki profesyonellerin teknik altyapıyı kullanmak üzere eğitilmesi. Sorumlu Kuruluş ve Yararlanıcılar Merkezi Finansman ve İhale Kurumu Sözleşme Makamı’dır. Konsorsiyum Türkiye’deki yararlanıcı kuruluşlarla çok yakın çalışmaktadır. Bunlardan Adalet Bakanlığı lider yararlanıcı kuruluş iken Barolar Birliği ve Ankara Barosu eş yararlanıcı konumundadır.

3 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” ABD’de bulunan danışmanlık firmasının yönetici ortağı, ADR Center’ın öncü danışmanı, 1970 yılından bu yana Arabulucu, hakem ve diğer tarafsız görevlerle 2000’den fazla uyuşmazlıkta görev almıştır. ABD’de ve yurtdışında çeşitli akademik ve uyuşmazlık çözümü programlarına danışmanlık 1990 to 2005 yılları arasında ADR üzerine yenilik getiren araştırma ve geliştirme programını yönetti. Müzakere üzerine öncü referans kitabının yardımcı editörü (The Negotiator’s Fieldbook (Amerikan Barosu, 2006) ve ADR üzerine birçok makalenin yazarı. Christopher Honeyman 3 UZMAN EĞİTMENLER

4 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Italyan avukat ve uluslararası ticari işlemlerde arabulucu. AUÇ Hukuku ve Uygulaması konusunda Hamline Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (ABD) ve Roma La Sapienza Ünivesitesi’nde profesör “La Sapienza” ve Hamline Üniversitesi’nin Küresel İş Ortamında İş Anlaşmaları Yapmak ve Korumak adlı uluslararası lisans üstü dersinin eş direktörü. Italya’nın ticari arabuluculuk hizmeti veren en eski ve en büyük özel tedarikçisi olan ADR Center SpA’nın başkanı. Avrupa Komisyonu Adalet ve İç İşleri Genel Müdürlüğü’ne Arabulucular için Davranış Kuralları hazırlayan uzman grubun parçası. Professor Giuseppe de Palo 4 www.youradr.com Uzman Eğitmenler

5 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Hollandalı ADR uzmanı Ticari arabuluculuk sağlayıcısı ACB Group Yönetici Direktörü & M&SD International icra direktörü. Tüm dünyada müzakere ve arabuluculuk tekniklerinin ileri kullanımıyla ilgili eğitimler vermektedir. Çatışma yönetiminde şirketlere danışmanlık sağlamaktadır. Çeşitli uluslararası ADR projeleri. Şu anda Türkiye’de Adalete Daha İyi Erişim için Teknik Yardım Projesi’nde Uzman. Utrecht Üniversitesi’nde Ticari Arabuluculuk konusunda ders vermektedir. Toolkit Dizisi de dahil pek çok yayını vardır. Manon Schonewille 5 www.Toolkitmediation.com www.ACB-Group.com www.msdtrainers.com Uzman Eğitmenler

6 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Asiyan Suleymanoglu Avukat, İstanbul Adalete Daha İyi Erişim Projesi’nde ADR proje asistanı. Geniş ADR, arabuluculuk ve müzakere kursları tecrübesi (Anlaşmalar Yapmak ve Korumak kursu da dahil) Burcu Tuzcu Pricewaterhouse Coopers’da yönetici&avukat, İstanbul ADR&DR üzerine Avrupa Birliği projeleri (MEDA projesinde ülke uzmanı) PwC eğitim ve seminerlerinde eğitimci STK aktivitelerinde yer alıyor; TUSİAD Çalışma Grupları ( Ticaret ve Filki Mülkiyet Çalışma Grupları, YASED üyesi. 6 Grup çalışma odalarında eğitmenler

7 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 7 Programın 1. günü: İhtilafın nedenleri, ihtilafı çözümlemenin yolları.İhtilafın nedenleri, ihtilafı çözümlemenin yolları. Giriş, ADR ve arabuluculuk.Giriş, ADR ve arabuluculuk. Arabuluculuğun tercih edilmesine veya edilmemesine neden olan faktörler.Arabuluculuğun tercih edilmesine veya edilmemesine neden olan faktörler. Arabuluculuk: menfaat odaklı müzakere.Arabuluculuk: menfaat odaklı müzakere. Arabuluculuğun aşamaları, teori ve uygulamalı olarakArabuluculuğun aşamaları, teori ve uygulamalı olarak İdari konular ve esas kurallar.İdari konular ve esas kurallar. (İhtilaf, arabuluculuk ve iletişimde psikolojik etmenler).(İhtilaf, arabuluculuk ve iletişimde psikolojik etmenler). Soru&Cevap.Soru&Cevap.

8 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 8 Uluslararası Eğitim Yöntemi (Etkileşimli) Dersler: katılımcıları dahil eden alıştırmalar /demolar, tartışma, Soru&Cevap => Programda esneklik => Konu tahtası.(Etkileşimli) Dersler: katılımcıları dahil eden alıştırmalar /demolar, tartışma, Soru&Cevap => Programda esneklik => Konu tahtası. Ayrı salonlar: Grup Çalışmaları ve alıştırmalar içinAyrı salonlar: Grup Çalışmaları ve alıştırmalar için Tablolar eğitimden sonra web sitesinden temin edilebilir: www.adrcenter.com/international.Tablolar eğitimden sonra web sitesinden temin edilebilir: www.adrcenter.com/international.www.adrcenter.com/international Lütfen web sitesini eğitim gününden önce kontrol ediniz + aynı web sitesinde rol oynamayla ilgili genel talimatları hazırlayınızLütfen web sitesini eğitim gününden önce kontrol ediniz + aynı web sitesinde rol oynamayla ilgili genel talimatları hazırlayınız

9 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 9

10 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 10 14-15 March 2009 Union of Turkish Bars, ANKARA

11 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” İhtilaf nedir? © Toolkit Company İhtilafı yönetmek için menfaat esaslı bir müzakere süreci olarak arabuluculuk

12 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 1.İ letişimsizlik 2.S aygı ve kabulün olmaması 3.Ç arpışan egolar 4.Z aman azlığı ve sabırsızlık 5.G üvensizlik, pek az etki / (algılanan) kendi durumunu kontrol edememe - İçerik bileşeni yok!! Çatışmanın en önemli 5 nedeni Mediation series 3, court connected mediation, M. Pel

13 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Çatışma Çatışma = kaos Çözüm = yapısallaştır, açıklık ve güvenlik: Süreci yönetin “Düşünüşü” yapılandırın İletişimi yönetin, çıkmazı açın, pozisyonlardan menfaatlere geçin

14 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” İhtilaf İhtilaf = kaos Süreci yönetin: - Temel kurallar: (anlaşmalara uymak, karşı tarafın sözünü bitirmesine izin vermek, saygılı davranmak, gizlilik) - Çözüme ulaşmak için gerektiğinde: duyguları yönetin - İlişkisel konuları içerikle ilgili hususlardan ayırın (iş ile ilgili hususları vurgulayın, duygusal konuları içerikten ayrı tartışın, ilişkiler üzerinde çalışın) - Geçmiş ve pozisyonlar yerine gelecek ve menfaatlar üzerine odaklanın. - Tüm katılımcılar süreci (eşit) etkiler. Süreci yönetin: - Temel kurallar: (anlaşmalara uymak, karşı tarafın sözünü bitirmesine izin vermek, saygılı davranmak, gizlilik) - Çözüme ulaşmak için gerektiğinde: duyguları yönetin - İlişkisel konuları içerikle ilgili hususlardan ayırın (iş ile ilgili hususları vurgulayın, duygusal konuları içerikten ayrı tartışın, ilişkiler üzerinde çalışın) - Geçmiş ve pozisyonlar yerine gelecek ve menfaatlar üzerine odaklanın. - Tüm katılımcılar süreci (eşit) etkiler. “Düşünce”yi yapılandırın: Listeleyin & sıralayın: gerçekler, çözüm rotaları, alternatifler. Menfaatleri tahlil edin, tarafsız ölçütler geliştirin. Önceliklendirin. “Düşünce”yi yapılandırın: Listeleyin & sıralayın: gerçekler, çözüm rotaları, alternatifler. Menfaatleri tahlil edin, tarafsız ölçütler geliştirin. Önceliklendirin. İletişimi yönetin, çıkmazı aşın Arabuluculuk tekniklerini ve müdahalelerini kullanın Varsayımları ve bakış açılarını kontrol edin. İletişimi yönetin, çıkmazı aşın Arabuluculuk tekniklerini ve müdahalelerini kullanın Varsayımları ve bakış açılarını kontrol edin.

15 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 15 Bağlayıcı Olmayan Bağlayıcı Uyuşmazlık Çözümü: Olmaksızın … MüzakereTahkim Yargılama

16 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 16 Bağlayıcı Olmayan Bağlayıcı...ve Arabulucuk ile MüzakereTahkimYargılamaArabuluculuk Üçüncü Kişi Müdahalesi

17 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 17

18 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 18 Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesi’nde 24 Mayıs 2008’de yayınlanan (Official Journal of the European Union L. 136/3) hukuki ve ticari konularda arabuluculuğun bazı yönlerine ilişkin AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ’NİN 21 Mayıs 2008 tarihli 2008/52/EC sayılı Yönergesi; “… bir uyuşmazlığın iki veya daha fazla tarafının kendiliklerinden, gönüllülük esasıyla, uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin olarak bir anlaşmaya varmak amacıyla bir arabulucu yardımıyla yürüttükleri, ne suretle adlandırıldığı veya atıf yapıldığı önem arz etmeyen, yapısal süreç”. Arabuluculuğun tanımı

19 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 19 UNCITRAL tarafından 24 Haziran 2002’de benimsenen Uluslararası Ticari Uzlaşma Model Kanunu: “…UZLAŞMA, gerek uzlaşma, gerekse arabuluculuk ifadeleriyle veya benzer nitelikte bir ifadeyle adlandırılsın, tarafların bir sözleşme veya başka bir hukuki ilişki ile ilgili olan veya kaynaklanan uyuşmazlıklarını dostane bir çözüme ulaşmak için girişimlerinde bir veya birden fazla üçüncü kişiden (“uzlaştırmacı”) yardım istedikleri bir süreçtir. Uzlaştırmacının taraflara uyuşmazlıkla ilgili bir çözüm empoze etme yetkisi yoktur”. Uzlaşmanın tanımı

20 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 20 Neden Arabuluculuk? Bazı ortak cevaplar: Yargılamada atış / Yargılama krizi Daha iyi (“eş-varoluş”) adalet Yaygın adalet –Yoksullar için adalet –Zenginler için adalet Ticari uyuşmazlık çözümünde elde ettiğimiz 10 senelik tecrübeye dayanan cevabımız: Müzakere sonuçlarının kolaylaştırılması ve iyileştirilmesi Zaman ve paradan tasarruf

21 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 21 Forum ile Tartışmayı örtüştürmek. Hedef... ARABULUCULUK Müzakere engellerini aşın Müzakere engellerini aşın Zaman ve maliyeti azaltın Zaman ve maliyeti azaltın Karşılıklı olarak tatmin eden bir anlaşmaya varın Karşılıklı olarak tatmin eden bir anlaşmaya varın Çatışmanın gizliliğini koruyun Çatışmanın gizliliğini koruyun Tarafların ilişkisini koruyun ve teşvik edin Tarafların ilişkisini koruyun ve teşvik edin İş odaklı, yaratıcı çözümler üretin İş odaklı, yaratıcı çözümler üretin Nihai sonuç üzerinde kontrol sahibi olun Nihai sonuç üzerinde kontrol sahibi olun Arabuluculuğun başarısızlığa uğraması durumunda yargılama seçeneğini elinizde bulundurun. Arabuluculuğun başarısızlığa uğraması durumunda yargılama seçeneğini elinizde bulundurun.TAHKİM Çatışmayı seçmek için konu uzmanlarından yararlanın Çatışmayı seçmek için konu uzmanlarından yararlanın Bir üçüncü taraf kararı sağlayın Bir üçüncü taraf kararı sağlayın Çatışmayı özel olarak çözün Çatışmayı özel olarak çözün Jürilerden kaçının (ABD) Jürilerden kaçının (ABD) Hukuki yargılama süresi ve (maliyetlerini?) azaltın Hukuki yargılama süresi ve (maliyetlerini?) azaltın Tarafları ve ifadelerini inceleyin Tarafları ve ifadelerini inceleyin Tahkimi çoklu adımlı bir ADR sürecinin en son aşaması olarak kullanın Tahkimi çoklu adımlı bir ADR sürecinin en son aşaması olarak kullanınYARGILAMA Bir emsal teşkil edin Bir emsal teşkil edin Ara çözüm bulun Ara çözüm bulun Kamuoyu önünde Kamuoyu önünde - Kınama - Öç alma - Şerefini kurtarma Karşı tarafı ayrıntılı olarak inceleyecek zaman ayırın Karşı tarafı ayrıntılı olarak inceleyecek zaman ayırın Tarafları ve ifadeleri tamamen inceleyin Tarafları ve ifadeleri tamamen inceleyin Olası igili hukuki eylemleri hesaplayın Olası igili hukuki eylemleri hesaplayın

22 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Arabuluculuk, menfaat esaslı süreç (Hukuki) haklar veya pozisyon esaslı değil. Menfaatlere odaklanın: İsteklere karşı Gereksinimler

23 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Menfaatlere karşı pozisyonlar

24 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Menfaatler Menfaat çeşitleri: Karşılıklı Farklı uzlaştırılabilir uzlaştırılamaz => vaka çalışması

25 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Küçük ABDli rakip DutchCo’nun Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eder. Küçük ABDli rakip DutchCo’nun Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eder. Rakip konuşmayı reddeder => dava, uzun keşif + pek çok bilirkişi raporu => ABDli hakimin kararı: ihlal.Rakip konuşmayı reddeder => dava, uzun keşif + pek çok bilirkişi raporu => ABDli hakimin kararı: ihlal. Taraflar sonuçları halledebilmek için yargıcın arabuluculuğa karar vermesini isterler Taraflar sonuçları halledebilmek için yargıcın arabuluculuğa karar vermesini isterler Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali DutchCo’nun Pozisyonu Davayı aldık, zararlar bize ödenmeli Davayı aldık, zararlar bize ödenmeli DutchCo AR&GE araştırmacısını istihdam ederek kötü niyet gösterilmiştir DutchCo AR&GE araştırmacısını istihdam ederek kötü niyet gösterilmiştir Dahası müzakere etmeyi reddetmiş ve bizi yargılamaya yönelmeye zorlamışlardır Dahası müzakere etmeyi reddetmiş ve bizi yargılamaya yönelmeye zorlamışlardır USCo’nun Pozisyonu Çok çaba ile teknolojiyi biz kendimiz (yeniden) geliştirdik. Çok çaba ile teknolojiyi biz kendimiz (yeniden) geliştirdik. Hakim yanlış yönlendirilmiş temyize gidersek kazanırız Hakim yanlış yönlendirilmiş temyize gidersek kazanırız Adil değil biz cezalandırıldık: zararlar + Piyasadaki çabalar da kayboldu. Adil değil biz cezalandırıldık: zararlar + Piyasadaki çabalar da kayboldu. Dev bizi dışarı itmeye ve ezmeye çalışıyor Dev bizi dışarı itmeye ve ezmeye çalışıyor

26 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Menfaatler?? Menfaatler DutchCo ABD pazarına bu teknolojiye dayanan ürünleri getirmek arzusu, ama yönetim kapasitesi ve mali kaynaklar yok. ABD pazarına bu teknolojiye dayanan ürünleri getirmek arzusu, ama yönetim kapasitesi ve mali kaynaklar yok. Kimsenin bizim teknolojimizi kullanmasına izin olmadığına dair kamuoyu açıklaması (sadece sonuçları hayal edin…). Kimsenin bizim teknolojimizi kullanmasına izin olmadığına dair kamuoyu açıklaması (sadece sonuçları hayal edin…). Sorunu en kısa zamanda çözmeli. Sorunu en kısa zamanda çözmeli. Kar, genişleme, iyi imaj, başarı, vb. Kar, genişleme, iyi imaj, başarı, vb. Menfaatler USCo Pazarlama çabalarını yitirmek istemez. Ürün geri çağırma + zararları ödeme = dev finansal patlama (umarız hayatta kalırız…). Pazarlama çabalarını yitirmek istemez. Ürün geri çağırma + zararları ödeme = dev finansal patlama (umarız hayatta kalırız…). Çalışanlar, müşteriler ve genel piyasa gibi paydaşlara karşı rezil olmama. Çalışanlar, müşteriler ve genel piyasa gibi paydaşlara karşı rezil olmama. Sorunu en kısa zamanda çözmeli. Sorunu en kısa zamanda çözmeli. Kar, genişleme, iyi imaj, başarı, vb. Kar, genişleme, iyi imaj, başarı, vb.

27 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” NE Zarar karşılamak yerine taraflar bir lisans anlaşması yapar (farklı). Pek çok temin sözleşmesi ile beraber veya tam tersi. (daha büyük). Kombine anlaşmalar milyarlarca dolar getirir. Beklenen zararları önemli ölçüde aşmaktadır (ve maliyetlerle kayıplar daha azdır!). DutchCo ürünü ABD’de satmaya başlamak için gereken işletme ve pazarlama çabalarından kurtulmuştur. USCo Pazar yatırımını kaybetmemiştir + mali risk kontrolünü sağlamıştır. NASIL “Fark yaratın”, en önemli menfaatleri inceleyin, anlaşmazlığı yeniden çerçevelendirin. “Daha da büyütün”, anlaşmazlığın parçası olmayan ama belki çözümün parçası olabilecek şeylere de değinin. Olası Çözümler??

28 MENFAAT ESASLI MÜZAKERE ALIŞTIRMASI FLEXIBLE & MC SOLID MENFAAT ESASLI MÜZAKERE ALIŞTIRMASI İkramiyeyi 3 taraf arasında bölün İkramiyeyi 3 taraf arasında bölün Pastayı büyütmeye yönelik menfaat ve fırsatlar arayın:Pastayı büyütmeye yönelik menfaat ve fırsatlar arayın: Yaratıcı çözümler ve hepsine üçte biri değil Yaratıcı çözümler ve hepsine üçte biri değil 15 dakika rol oynama + 10 dakika kendi grubunuzun olduğu salonda geri bildirimde bulunma15 dakika rol oynama + 10 dakika kendi grubunuzun olduğu salonda geri bildirimde bulunma Genel oturumda toparlamaGenel oturumda toparlama

29 FLEXIBLE & MC SOLID TALİMATLAR 1.Ayrı salonlara geçip 5 veya 6 kişilik gruplar kurun. 2.Gizli rol oynama talimatları masadadır. 5 kişilik masa (3 müzakereci + 2 gözlemci, veya 6 kişilik masa (3 müzakereci bulunan 2 grup, avukatın rolü yok!) 3.Oynayacağınız rolü okuyup müzakere için arada hazırlanın. 4.Öğle yemeğinden sonra ayrı salonlara geri dönüş: 25 dakika. 5.Burada toparlama için rapor verin

30 www.adrcenter.it 30 1.Bir avukat olarak ne zaman müzakere edersiniz? 1.Bir avukat olarak ne zaman müzakere edersiniz? 2.Niçin ve nasıl müzakereler çıkmaza girer? 3.Kendi uygulamanızdan örnekler. 4.Çıkmazdan kaçınma veya çıkmazı aşma? Özet Flexible & Mc Solid

31 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 31 Arabuluculuğun Aşamaları Arabuluculuk öncesi Açılış oturumu Özel Oturumlar (ilk ve takip eden) Kapanış Ama format farklı olacaktır!

32 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Arabuluculuk Sürecinin Aşamaları Başlangıç noktası Hazırlık ve Anlaşmalar 1. Aşama Açılış Konuşmaları 2. Aşama Mübadele ve araştırma 3. Aşama Opsiyon yaratma & Müzakere 4. Aşama Anlaşmayı sonlandırma & kapanış (5. Aşama Uygulama/katılım)

33 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” Bilgi Menfaatler (subjektif kriter) Opsiyonlar Objektif Kriter Müzakere İhtilaf Çözüm Pozisyonlar/ geçmiş Menfaat/gelecek Gerçek/Fikir Duygular Perspektif Arabuluculuk Sürecinde Neler Oluyor?

34 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 34 Arabuluculuk anlaşması ve temel kurallar Arabuluculuk anlaşması başlangıçta imzalanır. Arabuluculuk kuralları ve diğer hukuki/idari konuları kapsar. Arabulucu davranış kuralları ile bağlıdır. (örn. Tarafsızlık, gizlilik, hız) Bazı yasal düzenlemeler: şikayet ve disiplin kuralları. => örnekler CD rom.örnekler CD rom Katılım gönüllü, ancak bazı taahhütlere bağlı (aktif katılım & iyi niyet). Arabulucu da dahil tüm taraflar istedikleri zaman ve herhangi bir sebep dile getirmeksizin arabuluculuk sürecini sonlandırabilir. Arabulucu taraflardan ayrı ayrı bilgi isteyebilir. Örneğin özel oturum.

35 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 35 Temel kurallar ve sulh anlaşması Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucu tüm bilgileri gizli olarak kabul edecektir. Taraflar, vekilleri, sürece katılan tüm taraflar gizlilik taahhütnamesi imzalamak zorundadır. Taraflar arabuluculuk sürecinde elde edinilen bilgilerin delil olarak kullanılması hakkından feragat eder. Sonuçlar yazılı olarak not edilir: sulh anlaşması. sulh anlaşması.

36 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 36 Yarın 10.00 Başlangış Kayıt 9.30 Lütfen okuyunuz: Immovable mule (Mega Brands aynı zamanda Türkçe yer alıyor): www.adrcenter.com/international

37 www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 37


"Www.adrcenter.it Istanbul, February 13, 2009 EUROPEAID/123555/D/SER/TR “Better Access to Justice” 1 ANKARA 14 & 15 MART 2009 UZMAN EĞİTMENLER Chris Honeyman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları