Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Bölüm / Departman Adı Hazırlayan Kişi Ad Soyad Hazırlayan Kişi Ünvan KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ RG : 05/06/2011/27955 24/02/2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Bölüm / Departman Adı Hazırlayan Kişi Ad Soyad Hazırlayan Kişi Ünvan KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ RG : 05/06/2011/27955 24/02/2011."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Bölüm / Departman Adı Hazırlayan Kişi Ad Soyad Hazırlayan Kişi Ünvan KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ RG : 05/06/2011/27955 24/02/2011 GENELGE 2011/02 MÜLGA 15/06/2010/27612 Tarih / Yer

2 KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

3 1 Başkan 2 Başmüfettiş 1 Müfettiş 6 Müfettiş Yardımcısı 1 Şube Müdürü 1 Memur Kurulun Yapısı

4 Doğrudan KOSGEB Başkanına bağlıdır Yetkilerini Başkan adına kullanır Müfettişler, Başkan ve Kurul Başkanı dışında hiçbir kişi ve merciden talimat almazlar Görev merkezi Ankara'dır Kurulun Yapısı

5 Kurulun görev ve yetkileri Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütme Mevzuat hazırlama çalışmaları Usulsüzlükleri önleme (eğitici ve rehberlik) Müfettiş raporlarını Başkana sunma Raporların standart ve ilkelerin oluşturulması Denetimin etkinlik ve verimliliğini artırma

6 Müfettiş Yard. giriş şartları 657 s. K. m. 48/A’da yazılı nitelikleri taşımak 35 yaşını doldurmamış olmak Dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden birini bitirmiş olmak Belirlenen KPSS puanı almış olmak Sağlık durumu uygun bulunmak Müfettişlik karakter ve vasıflarını sahip olmak

7 Müfettişin görev yetki sorumluluğu İdari, hukuki ve cezai teftiş yürütmek İnceleme ve soruşturma yapmak Bilgi, belge ve kayıtları isteme ve toplamak Yasal kayıt ve belgeleri isteme ve denetlemek 3628 s. K. suçların soruşturmasını yapmak

8 Müfettişin görev yetki sorumluluğu Her türlü varlıkların sayımını yapmak Personeli görevden uzaklaştırmak Yazılı ifadeye başvurmak Yolsuzluk ve usulsüzlükleri bildirmek ve delilleri toplamak Rapor düzenlemek Eğitim ve araştırma yapmak Görüş ve öneride bulunmak

9 Uyulacak hususlar Analitik bakış açısı Yolsuzluklarla usulsüzlüklere yönelik olma Rehberlik fonksiyonlarını ön planda tutma Saygınlık Adil, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenirlilik, yeterlik

10 Etik kurallar Bilgi ve belge üzerinde değişiklik yapmama Denetime ait gizli bilgi ve belgeleri açıklamama Özel hizmet ve alışılmış olmayan ikramı kabul etmeme Borç almama ve verememe İcraya karışmama Mesleki, ekonomik, ticari bilgileri gizli tutma Yakınlarının denetim işlerine bakmama Rapor, yazışma ve dosyaları göstermeme ve vermeme

11 Görevden uzaklaştırılacaklar Para ve benzeri evrak ve senetleri, mal ve eşyayı ve hesap bilgi belge ve kayıtlarını göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınanlar Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunanlar İş başında kalmalarının tahkikatı güçleştireceği kanaatine varılan, 3628 sayılı Kanununun 17. maddesine giren eylemlerde bulunanlar

12 Görevden uzaklaştırılacaklar Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olanlar Görevle ilgili yolsuzluklarda bulunanlar Kamu hizmeti ve kamu düzeni gerekleri yönünden görev başında kalması sakıncalı görülenler Makul görülmeyen açığı çıkan, suistimali ile zarara soktuğu sabit olan, göreve devamı halinde zararın artmasına sebep olanlar

13 Görevden uzaklaştırılacaklar Personel-Birinci derecedeki amiri- İKDB- Kurul Başkanına gerekçesi yazı ile bildirilir. İşini devretmeyip, görevi başında kalmakta ısrar edenler Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Görevden uzaklaştırmada aczi veya ihmali görülen amirler hakkında soruşturma yapılır.

14 Raporlar Teftiş raporu İnceleme raporu Suç duyurusu raporu Soruşturma raporu Personel denetim raporu Genel durum raporu

15 Müfettişe yardım yükümlülüğü Bilgi, belge ve kayıtları göstermek, vermek, saymasına ve incelemesine yardım etmek Bilgi işlem sistemlerine erişimini sağlamak, dijital ortamlardaki bilgileri ve kayıtları, göstermek ve incelemeye sunmak Çalışma yeri sağlamak, gerekli diğer tedbirleri almak, kolaylık sağlamak

16 Müfettişe yardım yükümlülüğü Personelin denetim sırasında izin kullanması Teftiş dosyası tutmak Sözlü ve yazılı soruları cevaplandırmak İşletmeler, bankalar, tüm resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişiler istenen kayıt ve belgeleri vermek, istekleri yerine getirmek ve soruları cevaplamakla yüküm lü


"Hazırlayan Bölüm / Departman Adı Hazırlayan Kişi Ad Soyad Hazırlayan Kişi Ünvan KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ RG : 05/06/2011/27955 24/02/2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları