Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ. MODÜL I ‘İYİ’ler Geliyor!! Hoşgeliyor!! Kütüphan-e Türkiye Eğitim Çalışma Grubu Göknur KAPLAN AKILLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ. MODÜL I ‘İYİ’ler Geliyor!! Hoşgeliyor!! Kütüphan-e Türkiye Eğitim Çalışma Grubu Göknur KAPLAN AKILLI."— Sunum transkripti:

1 KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ

2 MODÜL I ‘İYİ’ler Geliyor!! Hoşgeliyor!! Kütüphan-e Türkiye Eğitim Çalışma Grubu Göknur KAPLAN AKILLI

3 Neler Konuşacağız? İYİ kimdir? İYİKİ varsınız!! Eğitim nedir? Eğitimin üç aşaması (ÖSS): Planlama hazırlık – 5N 1K Kim? Ne? Neden? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Uygulama – Altın Yöntem Değerlendirme Özet

4 İYİ Kimdir? İnovatif Yaratıcı düşünen İnsanlar İYİKİ (21. yy becerileri) – İnnovatif (yenilikçi), – Yaratıcı düşünen, – İşbirliğine açık, – Kritik düşünceye sahip, – İyi iletişim kurabilen

5 http://www.p21.org/

6 Öğrenme Süreci: Algılama, İşleme, Kaydetme Aktif Hafıza (Düşünme), Çağırma Yeniden oluşturma Görsel, işitsel, vb. Bilgiler, uyaranlar... Kısa süreli! Sınırlı kapasite! Yorgunluk! Dikkat-İlgi! Kavramlar Bağlantılar Şemalar

7 Duyduğumu unuturum, Gördüğümü hatırlarım, Yaptığımı anlarım. » Confucius Öğrettiğimi öğrenirim. » GKA Öğrenme Süreci

8 %85-90 %60-75 %40-50 %30-40 %20-30 %15-20 Hatırlama Oranı (%) Katılma Düzeyi Okuma Görsel öğrenme Dinleme Gösterim Yerinde Yapılışını Görme Tartışma Uygulama Öğretme / Sunuş Yapma Gerçek Durumu Canlandırma Yapma/ Yaşama Aktif Pasif Sözel alıcı Görsel alıcı Alma ve katılma Yapma Yaşantı ve Öğrenme

9 Bunları Biliyor muydunuz? Bir birimlik bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılması 10 saniye almaktadır. Normal bir konuşma hızıyla anlatımda ise bir dakikada 150 sözcük söylenmektedir. Aşağı yukarı her 5 sözcükte 1 fikir üretilebilmektedir. Bu durumda öğrenci, 1 dakikada 30 fikri yani anlamı almakla yükümlü tutulmaktadır. Bu durumda öğrenci kendisine aktarılan önemli bilgilerin sadece %30’unu bilişsel olarak kodlama ve depolama şansına sahiptir

10 İlk 10 dk. İkinci 10 dk.Üçüncü 10 dk.Son 10 dk. Öğrenenler, 50 dakikalık bir dersin neredeyse %40’ını ders sonunda hiç hatırlamamaktadır. Öğrenenler, dersin ilk 10 dakikasındaki içeriğin %70’ini akıllarında tutabilmektedirler. Dersin son 10 dakikasındaki içeriğin ise sadece %20’si öğrenenlerin akıllarında kalmaktadır.

11 Öğrenme/Eğitim Nedir? Bireyin davranışlarında, kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği yaratmaya yönelik bilgi paylaşımıdır. ya da Bireyde istendik davranış değişikliği oluşturma sürecidir.

12 Öğrenme/Eğitim Nedir? Bireyde istendik davranış değişikliği oluşturma sürecidir. İstendik derken? – Bir hedef/amaç doğrultusunda Neden davranış değişikliği? – Gözlemleme gerek! Neden bir süreç? – Sürekli ve devamlı olduğundan

13 Bunları Biliyor muydunuz? 4 yıllık lisans mezunu çalışanlar, üniversitede aldıkları bilginin %50’den fazlasını iş yaşantılarının ilk 4 yılında kullanıp tüketmektedirler. Üniversite eğitiminde alınan eğitim içeriği ile profesyonel hayatta yapılan işin içeriği arasındaki örtüşüm, teknik olmayan konularda sadece %22’dir. Teknik içeriklerde ise bu oran daha yüksektir. Amerika kıtasında insanlar ortalama olarak her 5 senede bir, Avrupa kıtasında ise her 7.5 senede bir iş değiştirmektedir. Yeni elemanların işlerine adaptasyonu ve yeterli hale gelmeleri ortalama 2 senelik kurumsal eğitim gerektirmektedir.

14 Peki KT ye göre Eğitim Nedir? Eğitim; herhangi bir alana yönelik, kişisel performansı arttırmak amacı ile tasarlanmış bir süreçtir.

15 Eğitim Nasıl Olur? ÖSS Eğitim 3 aşamadan oluşur : Öncesi– Planlama (Hazırlık) Sırası– Uygulama Sonrası– Değerlendirme

16 Eğitim Nasıl Olur? ÖSS Eğitim Öncesi (Planlama) Eğitim Sırası (Uygulama) Eğitim Sonrası (Değerlendirme) 1.Amaç /Hedef Belirle! 2.Katılımcıyı Analiz Et! 3.İhtiyacıBelirle 4.İçeriği Belirle 5.Öğretim Yaklaşımını Belirle! 6.Zaman ve Mekan Belirle! 1.İçerik Sunumu 2.Soru-Cevap 3.Yardım Sağlama 4.İlişkilendirme 5.Ortam Yönetimi 1.Kavrama Düzeyinin Belirlenmesi 2.Dönüt- Düzeltme 3.Ödüllendirme ve Yapıcı Eleştiri 4.Test 5.Notlandırma 6.Raporlama

17 Eğitim Öncesi- Planlama (ÖSS)

18 1.Katılımcıyı Analiz Et! 2.İhtiyacı Belirle! 3.Amaç /Hedef Belirle! 4.İçeriği Belirle! 5.Öğretim Yaklaşımını Belirle! 6.Zaman Belirle! 7.Mekan Belirle! Kim? Neden? Ne? Nasıl? Nerede? Ne zaman?

19 Planlama (ÖSS)– Katılımcı Analizi Yetişkin Kimdir? – Yetişkinlik kavramı daha çok “bağımsızlık” ile ilgili bir kavramdır. Zorunlu eğitimi bitirme, evlenme, sürücü belgesi alma, askere alınma yaş sınırına ulaşan bireyler, tam zamanlı çalışan evli bir eş olan, anne veya baba olan, – genel olarak, toplumda kendi yaşamlarını yönetme sorumluluğunu üstüne alan bireyler, genel olarak yetişkin kabul edilmektedir.

20 Planlama (ÖSS)– Katılımcı Analizi Yetişkinlerin Gelişim Özellikleri – Fiziksel Gelişim Özellikleri – Psikolojik Gelişim Özellikleri – Toplumsal Gelişim Özellikleri – Öğrenmeye İlişkin Özellikleri

21 Planlama (ÖSS)– Katılımcı Analizi Fiziksel Gelişim Özellikleri – Fiziksel Dayanıklılık: 25-30 yaş- maksimum kas gücü 60 yaşına kadar %10 kayıp 61 ve sonrasında hızlı kas gücü kaybı – Sinir Sistemi: tepki süresi artar – Görme Yeteneği: göz bebeğinin çapı daralmaya başlar. iyi aydınlatılmamış yerlerde görme güçlüğü – İşitme YeteneğI işitme güçlüğü – Beden Sağlığı kronik (müzmin) hastalıklar yaşamaya başlar.

22 Planlama (ÖSS)– Katılımcı Analizi Psikolojik Gelişim Özellikleri – Zekâ Akıcı zekâ azalır Birikimli (billur) zekâ eğitim ve tecrübe ile gelişimini sürdürür. – Benlik Algısı insanın kendisi hakkındaki görüşür Aldığı tepki, başarı ve başarısızlıklar ile oluşmuştur – Zaman Algısı: zaman sınırsız değildir işte, ailede ve hayatın diğer alanlarında seçimler azalır gerçekleştirmeyi tasarladıkları işlerle daha çok ilgilenme ilgilerin belli konular üzerinde toplanması derinleşmesi

23 Planlama (ÖSS)– Katılımcı Analizi Toplumsal Gelişim Özellikleri – Üretkenlik – Yakınlık – Diğer İnsanları Düşünme – İlgilerde Derinleşme – Gelişim Ödevleri değişen rollere ve umutlara karşılık verme sorumluluğu toplumun beklentileri ve geleceğe ilişkin umutları

24 Planlama (ÖSS)– Katılımcı Analizi Yetişkinlerin Öğrenmeye İlişkin Özellikleri: 1.Yetişkinler İhtiyaçları doğrultusunda öğrenir. 2.Öğrenmeye hazır olduğunda öğrenir. 3.Hemen yada kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister. 4.Grup etkileşiminden hoşlanır. 5.Öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmak, kendi tecrübesine dayalı olarak görüşlerini açıklamak, tartışmak ister. 6.İçeriğin belirlenmesinde yer almak ister.

25 Planlama (ÖSS)– Katılımcı Analizi Yetişkinlerin Öğrenmeye İlişkin Özellikleri (devam): 7.Bilgi, beceri, alışkanlık, ve hareketlerini geliştirecek, problemlerini kendi başına çözebilecek duruma getirecek yöntemleri kazanmak ister. 8.Önceki deneyimleri öğrenme için zengin bir kaynak sağlar ve eğitim sırasında paylaşmak ister. 9.Eğitimde rahat bir çevre ve dinamik bir atmosferden hoşlanır. 10.Sertifika – takdir- alkış gibi ödül almak öğrenme cesaretini arttırır. 11.Zamanları değerlidir.

26 Planlama (ÖSS)– İhtiyaç Analizi Neden? – İhtiyaca net cevap verebilme – Beklentileri karşılayabilmek – Zaman tasarrufu – Öncelikli başlıkların belirlenmesi ve içerik yapılandırma – Uygun yöntem seçimi – Uygun materyal seçimi

27 Planlama (ÖSS)– İhtiyaç Analizi Nasıl yapılır? Ne yapılır? – Bireylere Yönelik Eğitim Ön Testleri – Farklı Yerlerden Toplanmış Veriler Hizmet alanların/ Müşterilerin Önerileri Yöneticilerin Görüşleri 3. Göz Çalışmaları Anket sonuçları – Odak Grup Çalışmaları ve Toplantılar

28 Planlama (ÖSS)– İhtiyaç Analizi Yetişkinleri öğrenmeye güdüleyen etmenler: 1.Daha bilgili olmak, 2.Yeni bir işe hazırlanmak, 3.İş başında yetişmek, 4.Boş zamanı iyi ve yararlı olarak geçirmek, 5.Yeni ve ilgi çekici bireylerle tanışmak, 6.Yüklendiği işleri yerine getirmede ustalık kazanmak, 7.Kişiliğini geliştirmek ve bireylerle daha iyi ilişkiler kurmak, 8.Gelirini arttırmak.

29 Planlama (ÖSS)– Amaç /Hedef/İçerik İçeriğin belirlenmesinden önce amacın belirlenmesi gerekir!! – Amaç : Gaye Bu eğitime niye ihtiyaç var? Sorusunun cevabı – Hedef: Ulaşılmak istenen sonuçtur. Bu eğitim sonunda katılımcılar neyi anlamalılar? Ne öğrenmiş olmalılar? Hayatlarına neyi geçirmeliler?

30 Planlama (ÖSS)– Amaç /Hedef/İçerik Hedef davranışları yazarken 4D kuralını kullanabilirsiniz: Durum Dinleyici Derece Davranış

31 Planlama (ÖSS)– Amaç /Hedef/İçerik 4D Kuralı: Durum: Özgeçmiş (CV) Hazırlama kursunu bitiren Dinleyici: 18-25 yaş arasındaki katılımcılar Derece: bir özgeçmişte bulunması gereken ana kısımlardan en az 4 tanesini Davranış: sayabilir ve tanımlayabilir.

32 Planlama (ÖSS)– Öğretim Yaklaşım(lar)ı Yetişkinler Nasıl ve Hangi Yollarla Öğrenir? 1.Deneyerek, keşfederek, tartışarak ve etkin olduklarında! 2.Kendi akranlarından! 3.Kendi yaşamları ve işleri ile ilgili olan konuları! 4.Niçin öğrenmeleri gerektiğini bildikleri zaman! 5.Kendilerine kişisel olarak hitap edildiğinde! 6.Kendi gelişimlerinden sorumlu tutulduklarında ve kontrolü ellerinde tuttuklarında! 7.İçsel olarak güdülendiklerinde! 8.…

33 Yaklaşım Yöntem Teknik Planlama (ÖSS)– Öğretim Yaklaşım(lar)ı

34 StratejilerYöntemlerTeknikler Sunuş Yoluyla1.Anlatım1.Soru-cevap 2.Sempozyum Buluş Yoluyla1.Örnek Olay 2.Tartışma 1.Grup Tartışması 2.Soru-cevap Araştırma- İnceleme Yoluyla 1.Örnek Olay 2.Problem Çözme 3.Gösterip Yaptırma 1.Çalıştay 2.Soru-cevap 3.Beyin Fırtınası 4.Gösteri 5.Rol Oynama 6.Eğitici Drama 7.Eğitsel Oyunlar

35 Planlama (ÖSS)– Altın Yöntem ALTIN YÖNTEM (3-2-3-2-3) 1.Dikkati çek / hedefleri belirt/ bağlantılandır 2.İçeriği paylaş / beceriyi göster 3.Uygulama / beceriyi geliştir/ cesaretlendir 4.Geri bildirim / düzeltme 5.Değerlendirme / pekiştirme/ ilişkilendirme

36 Planlama (ÖSS)– Zaman Eğitimi hazırlarken süresini de göz önünde bulundurmanız gerekecektir: – Analizlerden gelen bulgulara göre eğitimin süresi (kaç saat, kaç gün, vs.) belirlenir – Katılımcılar için en verimli zaman/saat? mesai saatlerinden sonra, hafta sonu,... – Uzun eğitimlerde ara ve yemek saatlerini iyi ayarlamak gerekir İdeal saat ayarlaması: 45/15 dk. Ders/Ara

37 Planlama (ÖSS)– Mekan Ortam düzenleme- Teknik & Donanım ve Hazırlıklar : – Eğitim yapılacak ortam ve kullanılacak teknolojiler kararlaştırılan eğitim yöntemine göre düzenlenmelidir. – Kullanılacak teknolojilerin çalışırlığı kontrol edilmeli – Teknoloji kullanacaksanız, mutlaka bir B,C,Ç planınız olmalı – Mümkünse katılımcılarla aranızda masa olmamalı – En verimli oturma düzeni U düzenidir.

38 Planlama (ÖSS)– Mekan

39 Planlama (ÖSS)– Son Kontroller Her eğitim öncesi kendinize sorun: Yeteri kadar bilgili miyim? Yeteri kadar okudum mu? Yeteri kadar uyguladım mı? Katılımcıların görüşleri ve beklentileri nelerdir? Katılımcıların yöneticilerinin görüşleri, beklentileri nelerdir? Katılımcıların astlarının görüşleri ve beklentileri nelerdir? Katılımcılara verilmesi gereken ön bilgiler nelerdir, bunlar onlara ulaştı mı? Değerlendirme formu hazır mı? Sertifika/Katılım Belgesi dağıtılacak mı? Eğitim ortamı uygun mu? – Sandalye ve masa düzeni, eğitim araçlarının düzeni, görünülürlüğü, kalem, kağıt, bant, malzeme durumu nasıl? Eğitim notu hazırlamam gerekiyor mu? Zihinsel provamı yaptım mı?

40 Planlama (ÖSS)– Son Kontroller Eğitime başlamadan bir kaç dakika önce kendinize şu soruları sorun: Hangi duygulara sahibim? Neden? Bir şey yapmalı mıyım? Eğitim ortamı ne durumda? Gerekli doküman, not- kalem vs. dağıtıldı mı? Eğitim araçları hazır mı? İstek uyandıran bir giriş yapabilir miyim? Amacı nasıl özetleyeceğim? Kendi rolümü nasıl ifade edeceğim? Katılımcıları önceden uyarmam gereken konular var mı?

41 Uygulama(ÖSS)– Altın Yöntem ALTIN YÖNTEM (3-2-3-2-3) 1.Dikkati çek / hedefleri belirt/ bağlantılandır 2.İçeriği paylaş / beceriyi göster 3.Uygulama / beceriyi geliştir/ cesaretlendir 4.Geri bildirim / düzeltme 5.Değerlendirme / pekiştirme/ ilişkilendirme

42 Eğitim Sırası- Uygulama (ÖSS) Etkili, Empatik İletişim ve Sunum – Beden dili Doğru oku! Doğru kullan! – Göz iletişimi – Yüz ifadesi – Eller – Vücudun duruşu – Ses Tonu ve Konuşma

43 Eğitim Sırası- Uygulama (ÖSS) % 55 Beden dili ile % 38 Sesimiz ile % 7 Sözlerimiz ile iletişim kuruyoruz.

44 Eğitim Sırası- Uygulama (ÖSS) Etkili Sunuş: Kısa, öz ve anlaşılır Örnekler, görseller, hikayeler Sinerji ile öğrenme etkinlikleri (soru-cevap, küçük grup çalışması, ikili çalışma, cevap kartları, vb.) Aktif dinleme görevi (not alma, özet yapma, soru yazma, yansıtma).

45 Eğitim Sırası- Uygulama (ÖSS) Zor Katılımcılar Çok Konuşanlar: – “Şimdiye kadar konuşmayanlar arasında söz almak isteyen, fikir belirtmek isteyen var mı?” cümlesini kurabilirsiniz Sürekli İtiraz Edenler: – “Bu konuda sizinle farklı görüşlerde olduğumuzu anlıyorum, görülen o ki; ben de, siz de savunduklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, ikimizin de buna hakkı var, şimdilik eğitime devam etme hakkımı kullanmak istiyorum, eğer dilerseniz bu konuya eğitim sonunda tekrar devam edebiliriz.” – “Bu konuda diğer katılımcı arkadaşların neler düşündüğünü merak ediyorum.” Aralarında Sık Sık Konuşanlar: – Göz teması – “Arkadaşlar Ahmet Bey’i dinleyelim. Ahmet Bey, tekrar eder misiniz?”

46 Eğitim Sırası- Uygulama (ÖSS) Şüpheci Katılımcı: – “Bir deneyin, mutlaka farkını göreceksiniz!” Suskun Katılımcı: – Siz ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Şakacı Katılımcı: – Fırsatları azaltın! Sürekli Fısıldayan / Konuşan Katılımcı: – Nedenini öğrenmeye çalışıp, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırınız.

47 Eğitim Sırası- Uygulama (ÖSS) Eğitimde karşılaşılan zor katılımcıların yönetimi: Dinle. Araya düşünce katma! Haksızlık yapma, yaptırma! En başta yaptığın uyarıları tekrarla! Hep yanında ol!

48 Eğitim Sırası- Uygulama (ÖSS) Eğitim anında kendinize şu soruları yöneltin: Katılımcılar ne durumda? Katılımcıları nasıl rahatlatabilirim? Zaman nasıl gidiyor? Benim duygularım neler? Neden? Ne yapmalıyım? Arada eski “temel cümlelere” geri dönüyor muyum? Katılımcıların çok soru sorduğu yerler var mı? Ne zaman cevaplamalıyım? Katılımcılar beni takip edebiliyorlar mı? Anlaşabiliyor muyuz? Katılımcılar sıkılıyorlar mı? Amaca işaret edebiliyor muyum?

49 Eğitim Sonrası- Değerlendirme (ÖSS) 3 temel değerlendirme: – Eğitimin, Eğitmenin, Program Başarısının Ölçülmesi ve Degerlendirilmesi Ölçek ve Anketler – Eğitimin Organizasyona Katkısının Değerlendirilmesi Anket ve Görüşmeler – Eğitimcinin Kendisini Değerlendirmesi Özdeğerlendirme Formları

50 Eğitimcinin Kendisini Değerlendirmesi için şu 3 eylemle ilgili düşünmek gerekir: GELECEK SUNUMUMDA: YAPMA:............................................................................ BAŞLA :……………............................................................... TEKRARLA (DAHA FAZLA YAP):......................................... Eğitim Sonrası- Değerlendirme (ÖSS)

51 Bu değerlendirmeler ışığında: – Gözden geçir, iyileştir, yenile!! Eğitim Sonrası- Değerlendirme (ÖSS)

52 ‘İYİ’ler Geldi!! Hoşgeldi!! Kütüphan-e Türkiye Eğitim Çalışma Grubu Göknur KAPLAN AKILLI


"KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PROJESİ. MODÜL I ‘İYİ’ler Geliyor!! Hoşgeliyor!! Kütüphan-e Türkiye Eğitim Çalışma Grubu Göknur KAPLAN AKILLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları