Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim Nedir? Kuran-ı Kerim Nasıl İndirildi? Ve son Olarak Resim Albümü?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim Nedir? Kuran-ı Kerim Nasıl İndirildi? Ve son Olarak Resim Albümü?"— Sunum transkripti:

1 Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim Nedir? Kuran-ı Kerim Nasıl İndirildi? Ve son Olarak Resim Albümü?

2 Kuran-ı Kerim Nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur'an, son Peygamber Hz. Muhammed'e (asm) Cebrail (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakil edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ferde ve cemiyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî - manevi bir hidayet rehberidir. Hükümet başkanından, kumandandan sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada kendisiyle alâkalı olanı bulur. Dünya evi ve uhrevî huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. Kuran'ın sahip olduğu meziyet ve özellikler, ayetlerde ve hadislerde şu şekilde beyan buyrulmuştur: Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur'an, son Peygamber Hz. Muhammed'e (asm) Cebrail (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakil edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ferde ve cemiyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî - manevi bir hidayet rehberidir. Hükümet başkanından, kumandandan sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada kendisiyle alâkalı olanı bulur. Dünya evi ve uhrevî huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. Kuran'ın sahip olduğu meziyet ve özellikler, ayetlerde ve hadislerde şu şekilde beyan buyrulmuştur: "İşte bu Kur'an muazzam bir kitabıdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Ta ki merhamet olunasınız" "İşte bu Kur'an muazzam bir kitabıdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Ta ki merhamet olunasınız"

3 Kuran-ı Kerim Nedir? "Şu indirilmiş Kur'an, mübarek ve feyizli bir kitabıdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i) tasdik edicidir. Ta ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. ahrete iman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kuran'a da inanırlar". * "Onlar, hâlâ Kuran'ın Allah kelâmı olduğunu ve manasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı." "Şu indirilmiş Kur'an, mübarek ve feyizli bir kitabıdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i) tasdik edicidir. Ta ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. ahrete iman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kuran'a da inanırlar". * "Onlar, hâlâ Kuran'ın Allah kelâmı olduğunu ve manasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı." "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı batıldan ayırır..." "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı batıldan ayırır..." "Kuran-ı Kerim doğru yol gösterici, müminlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir" "Kuran-ı Kerim doğru yol gösterici, müminlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir" "Bu Kur'an, akıl sahiplerinin, ayetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitabtır" "Bu Kur'an, akıl sahiplerinin, ayetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitabtır" Haris bin A'ver'den rivayet edilmiştir: Bir gün Hz. Ali şöyle dedi: "Bakınız, ben Resûlüllah'dan (asm): "Yakında fitneler kopacaktır" buyurduğunu işittim. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın elçisi, bu fitnelerden kurtuluşun çaresi nedir?" diye sordum. "Allah'ın kitabı, Kuran'dır" buyurdular. (Daha sonra Hz. Peygamber, Kuran'ın özelliklerini şöyle açıkladı:) Onda, sizden öncekilerin tarihi, sonrakilerinin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü vardır. O, Hak ile Batılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. Her kim hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah onu şaşırtır. O, Allah'ın kopmayan sağlam ipi, kuvvetli fikir kitabı ve doğru yoldur. O, akılların sapıtıp şaşırmamasına ve dillerin karışmamasına yegâne sebebidir. Haris bin A'ver'den rivayet edilmiştir: Bir gün Hz. Ali şöyle dedi: "Bakınız, ben Resûlüllah'dan (asm): "Yakında fitneler kopacaktır" buyurduğunu işittim. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın elçisi, bu fitnelerden kurtuluşun çaresi nedir?" diye sordum. "Allah'ın kitabı, Kuran'dır" buyurdular. (Daha sonra Hz. Peygamber, Kuran'ın özelliklerini şöyle açıkladı:) Onda, sizden öncekilerin tarihi, sonrakilerinin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü vardır. O, Hak ile Batılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. Her kim hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah onu şaşırtır. O, Allah'ın kopmayan sağlam ipi, kuvvetli fikir kitabı ve doğru yoldur. O, akılların sapıtıp şaşırmamasına ve dillerin karışmamasına yegâne sebebidir.

4 Kuran-ı Kerim Nedir? Kur'an, ilim adamlarının doymadığı, asla tekrarlanmaktan eskimeyen ve hayret veren üstünlükleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. Yine O, öyle eşsiz bir eserdir ki, cinler dahi onu dinlediği zaman, "Biz, doğruluk ve olgunluk yolunu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik" demekten kendilerini alamamışlardır. Ona dayanarak konuşan doğru söylemiş, O'nu tatbik eden sevab kazanmış, O'nunla hükmeden adalet etmiş ve insanları O'na davet eden dosdoğru yola yöneltmiş olur. Kur'an, ilim adamlarının doymadığı, asla tekrarlanmaktan eskimeyen ve hayret veren üstünlükleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. Yine O, öyle eşsiz bir eserdir ki, cinler dahi onu dinlediği zaman, "Biz, doğruluk ve olgunluk yolunu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik" demekten kendilerini alamamışlardır. Ona dayanarak konuşan doğru söylemiş, O'nu tatbik eden sevab kazanmış, O'nunla hükmeden adalet etmiş ve insanları O'na davet eden dosdoğru yola yöneltmiş olur.

5 Kuran-ı Kerimle İlgili Bilgiler Kuran-ı Kerim apaçık bir nur,hakim bir zikir ve en doğru yoldur. Kuran-ı Kerim apaçık bir nur,hakim bir zikir ve en doğru yoldur. Kuran-ı Kerim,Allah’ın gökten yeryüzüne uzatılmış bir ipidir. Kuran-ı Kerim,Allah’ın gökten yeryüzüne uzatılmış bir ipidir. Evlerinizi namaz kılarak ve Kuran-ı Kerim okuyarak nurlandırınız. Evlerinizi namaz kılarak ve Kuran-ı Kerim okuyarak nurlandırınız.

6 Kuran-ı Kerimin Mucizesi Kur'an, insanlığın hakikî saadetini tem'in edecek her türlü itikada, amel ve ahlâk esaslarını ihtiva eder. Hem lâfzı, hem de manası itibariyle, en büyük ve ebedi bir mucizedir. Kur'an, insanlığın hakikî saadetini tem'in edecek her türlü itikada, amel ve ahlâk esaslarını ihtiva eder. Hem lâfzı, hem de manası itibariyle, en büyük ve ebedi bir mucizedir. Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: "Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları kadar mucize verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilen ise, ancak Allah'ın bana vah yettiği Kuran-ı Kerimdir. Bunun için kıyamet gününde ben, peygamberlerin en çok ümmeti bulunanı olacağımı ümid ederim." "Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları kadar mucize verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilen ise, ancak Allah'ın bana vah yettiği Kuran-ı Kerimdir. Bunun için kıyamet gününde ben, peygamberlerin en çok ümmeti bulunanı olacağımı ümid ederim." Gerçekten de, diğer peygamberlerin mucizeleri devirleri geçtikçe bitmiştir. Kur'an mucizesi ise, kıyamete kadar bakidir. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde Kuran'ın mucize olduğu hususu, ısrarla belirtilir: Gerçekten de, diğer peygamberlerin mucizeleri devirleri geçtikçe bitmiştir. Kur'an mucizesi ise, kıyamete kadar bakidir. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde Kuran'ın mucize olduğu hususu, ısrarla belirtilir: "De ki, bu Kuran'ın benzerini meydana getirmek için insanlar ve cinler bir araya gelseler ve hatta birbirlerine yardım da etseler, onun gibisini meydana getiremezler..." "De ki, bu Kuran'ın benzerini meydana getirmek için insanlar ve cinler bir araya gelseler ve hatta birbirlerine yardım da etseler, onun gibisini meydana getiremezler..." Nitekim, Kuran'ın lâfzındaki üslûb ve belâgate, şimdiye kadar hiç kimse nazire getiremediği gibi, bundan sonra da getiremeyecektir... Kur'an, lâfzı gibi, manası bakımından da mucizedir. Peygamber Efendimiz okuma- yazma bilmezdi. Kimseden bir şey öğrenmemişti. Bu yüzden ümmî sayılıyordu. Böyle olduğu halde, onun ortaya koyduğu kitab, en yüksek hakikatleri ihtiva etmekte; ilmin ve tecrübenin yüzyıllarca uğraşarak ortaya koyduğu birçok ilmî gerçekleri 14 asır evvel haber vermektedir. Nitekim, Kuran'ın lâfzındaki üslûb ve belâgate, şimdiye kadar hiç kimse nazire getiremediği gibi, bundan sonra da getiremeyecektir... Kur'an, lâfzı gibi, manası bakımından da mucizedir. Peygamber Efendimiz okuma- yazma bilmezdi. Kimseden bir şey öğrenmemişti. Bu yüzden ümmî sayılıyordu. Böyle olduğu halde, onun ortaya koyduğu kitab, en yüksek hakikatleri ihtiva etmekte; ilmin ve tecrübenin yüzyıllarca uğraşarak ortaya koyduğu birçok ilmî gerçekleri 14 asır evvel haber vermektedir.

7 Kuran-ı Kerimin Mucizesi Bu da Kuran'ın doğrudan doğruya Allah kelâmı olduğunu göstermektedir. Meselâ, Güneşin kendi etrafında dönerek, ayrıca kendine bağlı birçok gezegeniyle birlikte sabit bir noktaya doğru yol aldığı; ehramların açılıp Fir'avn'ın mumyalarının ortaya çıkarılması gibi ilmî ve arkeolojik keşifler, son asrın keşifleridir. Halbuki Kur'an bu ve bunun gibi birçok gerçeği, asırlar öncesinden haber vermiştir. Bu da Kuran'ın doğrudan doğruya Allah kelâmı olduğunu göstermektedir. Meselâ, Güneşin kendi etrafında dönerek, ayrıca kendine bağlı birçok gezegeniyle birlikte sabit bir noktaya doğru yol aldığı; ehramların açılıp Fir'avn'ın mumyalarının ortaya çıkarılması gibi ilmî ve arkeolojik keşifler, son asrın keşifleridir. Halbuki Kur'an bu ve bunun gibi birçok gerçeği, asırlar öncesinden haber vermiştir.

8 Kuran-ı Kerimin Mucizesi Peygamber Efendimiz al-i İmran suresinin 90. ayetini okumuş, daha sonra da: "Bu ayeti ağzında okuyup (veya geveleyip) de üzerinde düşünmeyenin veyl hâline..." buyurmuştur. 5. Tefehhüm (anlamak)... Kur'an okuyan kişi, okuduğu kısmın manasını imkân nisbetinde anlamaya da çalışmalıdır. 6. Kuran'ı anlayışa mâni olan hallerden uzaklaşmak... Kuran'ın manasını anlamaya mâni hallerin başlıcalar şunlardır: a) Taklide ve taassuba: Bazı fikirlere taassupla bağlanmak veya taklid yoluyla bilgi edinmek, Kuran'daki inceliklerin keşfine ve anlaşılmasına mâni olur. b) Kibir, günahta ısrar veya dünyanın geçici heveslerine iptilâ gibi haller de, Kuran'ın hakikatlerini anlamaya perde olur. Peygamber Efendimiz al-i İmran suresinin 90. ayetini okumuş, daha sonra da: "Bu ayeti ağzında okuyup (veya geveleyip) de üzerinde düşünmeyenin veyl hâline..." buyurmuştur. 5. Tefehhüm (anlamak)... Kur'an okuyan kişi, okuduğu kısmın manasını imkân nisbetinde anlamaya da çalışmalıdır. 6. Kuran'ı anlayışa mâni olan hallerden uzaklaşmak... Kuran'ın manasını anlamaya mâni hallerin başlıcalar şunlardır: a) Taklide ve taassuba: Bazı fikirlere taassupla bağlanmak veya taklid yoluyla bilgi edinmek, Kuran'daki inceliklerin keşfine ve anlaşılmasına mâni olur. b) Kibir, günahta ısrar veya dünyanın geçici heveslerine iptilâ gibi haller de, Kuran'ın hakikatlerini anlamaya perde olur.

9 Kur'an Okumanın Manevi Yönleri Okunan Kuran'ın, insan ruhuna hâkim olması ve onu manen yükseltmesi için, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususları şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Okunan Kuran'ın büyüklük ve ulviyetini anlamak... Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurudur: "Eğer biz Kuran'ı bir dağın üzerine indirseydik, muhakkak o dağı, Allah korkusundan baş eğmiş ve parçalanmış görürdün..." Allah, dağların bile çekemeyeceği bir yükü, insanlara vermiş olduğu kabiliyet ile taşıtmaktadır. Şu halde Kur'an okuyan kimse, ilk olarak, okuduğu kelâmın azamet ve ulviyetini idrak etmelidir. 2. Mütekellimi tazim: Kur'an okuyan kimse, o Kuran'ın sahibinin (mütekelliminin) Allah olduğunu düşünmeli, okuduklarının bir beşer sözü olmadığını her an hatırlamalıdır. 3. Kuran'ı kalbe huzuru içinde okumak, nefsin dedikodularını terk etmek... Bir âlime, "Sen Kur'an okurken gönlüne başka şeyler gelir mi?" diye sorulmuş. O da "Benim için Kuran'dan daha sevimli bir şey yoktur ki hatırıma gelsin" şeklinde cevap vermişler. 4. Tekebbür (okuduğu hakikatleri düşünmek.

10 Kur'an Okumanın Manevi Yönleri İnsanın bazen Kuran'ı, üzerinde düşünmeden okuduğu olur. Halbuki Kur'an kıraatinden esas maksad, onu düşünmek, ders ve ibret almaktır. Düşünmeye imkân verdiği için, Kuran'ı ağır ağır okumak sünnet kabul edilmiştir. Hazret-i Ali, "Anlamadan yapılan ibadette, düşüncesiz yapılan kıraatte hayır yoktur" demiştir. İnsanın bazen Kuran'ı, üzerinde düşünmeden okuduğu olur. Halbuki Kur'an kıraatinden esas maksad, onu düşünmek, ders ve ibret almaktır. Düşünmeye imkân verdiği için, Kuran'ı ağır ağır okumak sünnet kabul edilmiştir. Hazret-i Ali, "Anlamadan yapılan ibadette, düşüncesiz yapılan kıraatte hayır yoktur" demiştir.

11 Kur'an-ı Kerim'in Kapsadığı Hareketler Kur'an-ı Kerim, insanlara itikada, ibadet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahsetmiştir. Kuran'ın bahsettiği bu hakikatlarîn en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Kur'an bütün insanları Allah'ın varlığına, birliğine imana, yani, tevhid inancına davet eder. Zihinlerde Allah'ın kudret ve azametini tespit edip yerleştirir... 2. İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle meneder. Yalnız ve yalnız, tek olan Allah'a ibadet etmeye ve O'na hiçbir şey'i şerik koşmamaya davet eder... 3. Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır. İnsanları gaflet içinde şuursuzca yaşamaktan meneder. Allah'ın kudret ve hikmetine dikkat etmelerini, kâinata ve hâdiselere ibret gözüyle bakmalarını ister. 4. İnsanlara gönderilmiş bazı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve tebliğ tarzları hakkında bilgi verir. Geçmiş ümmetlerin hallerinden ders almamızı söyler. 5. İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı ahrete tercih etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir. 6. Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tâbi olup hakkı savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder. 7. İçtimaî, iktisadî ve siyasî hayatta takip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir. 8. İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevazu', sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlâkî değerleri tavsiye eder. İnsanları zulümden, hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan meneder. Kur'an-ı Kerim, insanlara itikada, ibadet, ahlâk, içtimaiyat, iktisad, siyaset, tarih, hukuk, insan, kâinat ve kâinat ötesi gibi birçok hakikatlerden bahsetmiştir. Kuran'ın bahsettiği bu hakikatlarîn en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Kur'an bütün insanları Allah'ın varlığına, birliğine imana, yani, tevhid inancına davet eder. Zihinlerde Allah'ın kudret ve azametini tespit edip yerleştirir... 2. İnsanları putperestlik ve şirkten şiddetle meneder. Yalnız ve yalnız, tek olan Allah'a ibadet etmeye ve O'na hiçbir şey'i şerik koşmamaya davet eder... 3. Kur'an insanları ilme, irfana, tefekküre çağırır. İnsanları gaflet içinde şuursuzca yaşamaktan meneder. Allah'ın kudret ve hikmetine dikkat etmelerini, kâinata ve hâdiselere ibret gözüyle bakmalarını ister. 4. İnsanlara gönderilmiş bazı peygamberler ve onların ümmetlerini irşad ve tebliğ tarzları hakkında bilgi verir. Geçmiş ümmetlerin hallerinden ders almamızı söyler. 5. İnsanların nefislerine esir olmamalarını, dünyayı ahrete tercih etmemelerini, dünyada her an imtihan içinde olduklarını unutmamalarını bildirir. 6. Müslümanların dinlerinde sebat etmelerini, daima hakka tâbi olup hakkı savunmalarını, düşmanları karşısında kuvvetli olmalarını tavsiye eder. 7. İçtimaî, iktisadî ve siyasî hayatta takip edilmesi gereken temel esasları ve saadet düsturlarını haber verir. 8. İnsanlar arasında adalet, istikamet, tevazu', sevgi ve şefkat, ihsan, afv, edeb ve eşitlik gibi ahlâkî değerleri tavsiye eder. İnsanları zulümden, hıyânetten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, fuhşiyattan, haramdan meneder.

12 Kur'an-ı Kerim'in Kapsadığı Hareketler Allah'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır. İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka hiçbir şey'in fayda vermeyeceğini bildirir. 10. İslâm'a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini bildirir. Bu dünyanın, ahretteki ebedî Cenneti ve saadeti kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu haber verir. Allah'ın kâinata koymuş olduğu kanunların değişmeyeceğini, muvaffakıyet için bu kanunlara riayet etmenin lüzumunu anlatır. İnsana kendi gayret ve çalışmasından başka hiçbir şey'in fayda vermeyeceğini bildirir. 10. İslâm'a uyanların Cennete, uymayanların ise Cehenneme gireceğini bildirir. Bu dünyanın, ahretteki ebedî Cenneti ve saadeti kazandıracak bir imtihan meydanı olduğunu haber verir.

13 Kuran'ın unsurları Kuran'ın 4 unsuru vardır: 1. Lâfız, yani, okunur olması. 2. Arapa olması. 3. Hazret-i Muhammed'e (asm) indirilmesi. 4. Ondan bize eksiksiz, noksansız, tevatür yoluyla nakledilmiş olması. Bu 4 unsurundan biri eksik olunca Kur'an olmaz. Binaenaleyh tercüme ve meallere Kur'an denilemez ve bunlar Kuran'ın yerini tutamaz.Kuran-ı Kerimin bazı isimleri:Kitap,Furkan,Zikir,Hükmü,Hikmet,Şifa,Ra hmet,Ruh,Hüda,Beyan,Nimet,Burhan,Nur,Hakkı… Kuran'ın 4 unsuru vardır: 1. Lâfız, yani, okunur olması. 2. Arapa olması. 3. Hazret-i Muhammed'e (asm) indirilmesi. 4. Ondan bize eksiksiz, noksansız, tevatür yoluyla nakledilmiş olması. Bu 4 unsurundan biri eksik olunca Kur'an olmaz. Binaenaleyh tercüme ve meallere Kur'an denilemez ve bunlar Kuran'ın yerini tutamaz.Kuran-ı Kerimin bazı isimleri:Kitap,Furkan,Zikir,Hükmü,Hikmet,Şifa,Ra hmet,Ruh,Hüda,Beyan,Nimet,Burhan,Nur,Hakkı…

14 Resim Resim Albümü Albümü

15

16

17

18

19

20 Hazırlayanın Hazırlayanın Adı:Nisanur Soyadı:Nalbaş Sınıfı:4/A Numarası:1500 Ders:Din K., Kuran-ı Kerim


"Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim Nedir? Kuran-ı Kerim Nasıl İndirildi? Ve son Olarak Resim Albümü?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları