Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Hatay IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 28 Nisan 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Hatay IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 28 Nisan 2016."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Hatay IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 28 Nisan 2016

2 Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşların da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir. IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Kapsayıcı, Bütüncül, Örnek

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Sivil Toplum Diyaloğu Kamu-STK İşbirliği Kapasite Gelişimi Eğitim ve Kültür Mesleki Gelişim Girişimcilik Kültürel Miras Girişimcilik Çevrenin Korunması Girişimcilik Sosyal İçerme Girişimcilik İstihdam Temel Hak ve Özgürlükler Hayatboyu Öğrenme Sürdürülebilir Kalkınma Girişimcilik Hayat Kalitesinin Artırılması Cinsiyet Eşitliği

4 IPA Kapsamında 2020’ye kadar STK’ların Faydalanabileceği Destekler Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 Sivil Toplum İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 190 Milyon Avro435 Milyon Avro Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

5 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 13 2 2014 2020 2014-2020 IPA-II dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan kaynak: 190 milyon Avro Sivil Toplum Diyaloğu Kapasite Gelişimi Kamu - STK İşbirliği

6 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 2014-2020 IPA-II dönemi için İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar sektörüne ayrılan kaynak 435 milyon Avro İstihdamSosyal İçerme Eğitim Hayatboyu Öğrenme

7 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

8 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

9 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları) IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

10 Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)

11

12

13

14 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

15 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

16 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri 1.Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) 2.Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi 3.Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı

17 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı

18 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

19 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir.

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

21 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.İdari Kontrol 2.Teknik Değerlendirme 1.Mali ve Operasyonel Kapasite 2.Projenin İlgililiği 3.Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 4.Projenin sürdürülebilirliği 5.Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

22 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar

23 Sözleşme Adedine Göre Performans Sıralaması SıraKuruluşSözleşme AdediHibe Tutarı€ 1Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)97289.230.432,56 2KOBİ65447.767.998,55 3Belediye416 116.381.240,83 4Oda39042.997.086,84 5Üniversite-Yüksek Okul19128.849.321,35 6Birlik13520.635.325,98 7Köylere Hizmet Götürme Birliği11423.897.300,15 8Meslek Lisesi10115.138.045,45 9İl Özel İdaresi8320.631.699,46 10Kooperatif756.273.152,93 11Diğer698.013.533,25 12Çiftçi Grubu655.311.118,70 13İlköğretim Okulu615.282.422,64 14Sendika517.147.642,24 15Halk Eğitim Merkezi395.105.828,02

24 2002-2015 dönemi içerisinde 72 hibe programı ile 3630 projeye yaklaşık 462 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 2002-2015 DÖNEMİ İÇERİSİNDE UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI 2002-2016 dönemi içerisinde Hatay’da 12 hibe programı ile 45 projeye yaklaşık 8,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Hatay

25 Sivil Toplum Kuruluşları, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler tüketici kuruluşları, üniversiteler, vb. Projeler AB BAKANLIĞI Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci Sivil Toplum Diyaloğu I 2008-2009 dönemi içerisinde uygulanmış 119 projeye yaklaşık 19,2 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

26 Proje Sahibi Kuruluş: Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Engelli Öğrencilerle Engelsiz Üniversiteye Doğru Projenin hedefi: Türkiye'de ve uluslararası üniversiteler arasında engelli öğrencilerle ile ilgili bilgi alış verişinde bulunmak ve engelli öğrencilerin üniversite eğitimi alabilmeleri konusunda genel standartlar ve danışmanlık esaslarını oluşturmak hedeflenmiştir. Bazı Faaliyetler: Engelli öğrencilerin İngilizce iletişim becerileririnin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş; Öğretmenlere yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. engelli öğrencilerin AB düzeyinde kurdukları ”Engelli Öğrenci Platformu”na katılım sağlanmıştır. Hibe Tutarı: 282,5 Bin Avro Proje Ortakları: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Stichting Handicap + Studie NSS, Hollanda Sivil Toplum Diyaloğu I

27 dernek, vakıf, kamu idaresine bağlı olmayan eğitim kurumları, sendikalar, kar amacı gütmeyen kooperatifler 2010-2011 dönemi içerisinde uygulanan 131 projeye yaklaşık 24 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

28 Kadın İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası “Yöresel Mutfak Sanatları Merkezi” Projesi Projenin hedefi: Proje kapsamında, Hatay’da yaşayan, 16-35 yaş arasındaki en az ilköğretim mezunu 75 kadına yöresel mutfağın özellikleri konusunda eğitim verilerek ilgili sektörlerde istihdam edilmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında: Kadınlara yabancı dil, kişisel gelişim, iletişim, girişimcilik, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularının yanı sıra soğuk mutfak konusunda 480, sıcak mutfak konusunda 648 ve pastacılık konusunda 480 saat eğitim verildi. Eğitimi 74 kursiyer tamamladı. Eğitimlerin proje sonrasında da devam etmesini sağlamak için Yöresel Mutfak Sanatları Merkezi kuruldu. Hibe Tutarı: 349 Bin Avro Proje Ortağı Kuruluş: Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

29 Sivil Toplum Kuruluşları, sanayi ve/veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek örgütleri, OSB’ler, KOBİ temsilci kuruluşları vb. 2010-2012 dönemi içerisinde uygulanmış 124 projeye yaklaşık 24,3 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

30 Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği İstihdama Giden Yol Projenin hedefi: Hatay’da hızla büyüyen mobilya sektörünün nitelikli elemana duyduğu ihtiyacın karşılanması ve gençlere bu alanda nitelik kazandırılması hedeflenmiştir. Proje Kapsamında Eğitim sonunda 100 kursiyerin 93’ü mesleki sertifika almaya hak kazanırken, 31 kursiyer istihdam edilmiştir Hem kapsamlı (sağlık ve güvenlik uygulamalarının eğitimlere dâhil edilmesi gibi) hem de yenilikçi eğitimler sağlanmıştır Hibe Tutarı: 285 Bin Avro Proje Ortağı Kuruluş: Hatay Erol Bilecik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

31 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

32 Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.000.000€2020.000-100.000€ İklim Değişikliği Hibe Programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5.000.000€20-40 10.000-50.000€ İle 50.000-200.000€ Yerel STK’lar Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı1.750.000€30 - 4040.000 - 60.000€ Şehir Eşleştirme Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı2.600.000€2050.000-130.000€ Ağlar/Platformlar Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı2.500.000€5-12200.000-500.000€

33 ORTA VADEDE (2017-2018) DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 6.000.000€30100.000-200.000€ Sivil Toplum Destek Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 3.000.000€15-2050.000-150.000€ AB-Türkiye İş Dünyası Diyaloğu (ETCF III) Hibe Programı TOBB2.500.000€10-15200.000 - 250.000€ Genç istihdamının Desteklenmesi, Kadın İstihdamı Desteklenmesi, Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonun Geliştirilmesi gibi IPA I kapsamında gerçekleştirilen programların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

34 Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza göz atmayı unutmayınız.

35 Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.

36 Avrupa Birliği Güven Fonu (Madad Fonu) Amacı: Suriye krizinden etkilenen bölge ülkelerine ve bu ülkelerdeki Suriyelilere yardım sağlanmasıdır. Başlıklar:  Eğitim Programı (165 Milyon avro)  Dayanıklılık ve Yerel Kalkınma Programı (145 Milyon Avro)  Sağlık Programı (55 Milyon avro)  Su, Halk Sağlığı ve Hijyen Programı (25 Milyon avro) Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Irak 390 Milyon Avro Ülkeler Fon Miktarı Kamu kurumları, yerel aktörler, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar Uygun Başvuru Sahipleri

37 Başvuru Süreci Detaylar için: http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/

38 İlginize teşekkür ederiz.


"“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Hatay IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 28 Nisan 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları