Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLGİLER Kitle iletişim’ in anlamı nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLGİLER Kitle iletişim’ in anlamı nedir?"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLGİLER Kitle iletişim’ in anlamı nedir?
Kitle iletişim araçlarının anlamı nedir ? Kitle iletişim araçları nelerdir? Kitle iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz işlevleri Cumhuriyetten bu güne kitle iletiim araçları

2 KİTLE İLETİŞİM İN ANLAMI NEDİR?
Dağınık insan topluluklarının, aynı zamanda, örgütlenmiş bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara maruz kalması, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulmasına kitle iletişim ‘i adı verilir.

3 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ANLAMI NEDİR?
Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla kitlesel bir boyutta ileti dağıta bilen araçlar olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları;duygu , düşünce, haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere , eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan ,belirli bir okuyucu kitlesine,belli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır. Teknolojik gelişmenin sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, iletişime sürat ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi kitle iletişimine çevirmiştir.

4 Günümüzde internet, faks, telefon gibi iletişim araçları gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar (İnternet) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir. Bu elektronik iletişim araçları, günümüzde, kurduğu haberleşme ağıyla kültürü de yaygınlaştırmış; adeta küresel bir şehre dönüştürmüştür. Günümüzde toplumsal var oluşu gerçekleştirerek ortaklık yaratmak, bu var oluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Çünkü kitle iletişim araçları, uzmanların ortak bir noktada birleştikleri üzere, sahip olduğu özellikleriyle alıcı kitlesi üzerinde yarattığı etki ve etkileşim süreci sonunda toplumsallaştırmayı gerçekleştirmeye muktedir araçlardır.

5 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI NELERDİR?
Posta Telgraf Telefon Faks Gazete Radyo Televizyon Uydular Bilgisayar (İnternet ve e-posta)

6 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ
1. Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir. 2. Kitle iletişim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayın periyodu) gösterir. 3. Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar; bu talep, zamanla alışkanlığa, hatta ihtiyaca dönüşür. 4. Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır. 5. Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir. 6. Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkânı yoktur; bu nedenle, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir.

7 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ OLUMLU VE OLUMSUZ İŞLEVLERİ
TELEVİZYON: Televizyonun kolay ulaşılabilir bir "kaynak" olması, kullanılan etkili görsel ve işitsel öğelerle etkisinin yüksek olması, her evde, işyerinde ve cep telefonlarında bile kolayca ulaşılır olması televizyonun hem iyi hem de kötü etki yapmasına yol açar. İyi yanı kolay ve hızlıca gündemi takip edebilmek ve çeşitli kanalların olması da farklı bakış açılarını yakalayabilmektir Günümüzde televizyon yayıncılığının ilk amacı, reklam ve ticaret üzerine kuruludur. Ayrıca, toplumda psikolojik etkisi de oluşmuş ve televizyon bağımlılığı olarak tabir edilen bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır.

8 İNTERNET İnternet, doğru kullanıldığında hemen hemen var olan tüm ansiklopedik bilgiye, habere, her türlü ilgi alanında bilgilenmeye yarayan, aynı zamanda haberleşmede de kullanılan bir araçtır Ancak, internetin yaygınlaşması sonucu her gün milyonlarca insanın hiç tanımadığı insanlarla şahsi bilgilerini paylaşması, internetin dikkatsiz kullanımı, kimlik bilgilerinin çalınması ya da polisiye olaylara istemeden karışmak gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

9 Gazete:  Politika, ekonomi, kültür ve daha başka birçok konuda haber ve bilgi vermek amacıyla, yorumlu ya da yorumsuz, her gün ya da belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yazılı kitle iletişim araçlarıdır. Günlük ve basılı olduğu için kalıcı, arşivlenebilir bir kitle iletişim aracıdır.Ayrıca gazeteler değişik okur kitlesine seslenerek kamu oyu da oluşturabilmektedir. Fakat birçok yararı olduğu gibi zararı da bulunur.Son dönemde gazeteler insanlara bilgi ve haber verme amacı dışında reklam ve magazin olaylarını ilk sayfalarına taşımaya başlamışlardır.Bunun dışında köşe yazarları kırıcı ve yanlış bilgileri köşelerinde paylaşarak toplumun düzenini bozma çabalarına girmektedirler.

10 Dergi: Düzenli aralıklarla yayınlanan, değişik ilgi alanlarına hitap eden, deneme, makale, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazılar, değişik edebi türleri ya da belirli konulara yönelik derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan basılı yayınlardır. Dergiler alanlarına göre; toplumu bilinçlendiren medya iletişim araçlarındandır. Dergiler, gazeteler gibi günlük yayımlanmayıp, periyodik olarak haftalık, aylık, üç aylık vb. aralarla yayınlanmaktadır. Dergiler değişik hedef kitlelere yönelmektedir. Örneğin; hukuk dergisi, ekonomi dergisi, kadın dergisi gibi. Ekonomiyi ilgilendiren bir konu, kadın dergisine gönderilirse yayınlanmaması muhtemeldir. Dergiler halkla ilişkiler uzmanının özel kitlelere ulaşması gerektiğinde işini kolaylaştırır. Çünkü verilecek mesajlar daha kolay işlenebilecek, kitlelere daha kolay ulaşabilecektir.


"SOSYAL BİLGİLER Kitle iletişim’ in anlamı nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları