Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNKÜBASYON HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR 18.01.2016 / ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNKÜBASYON HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR 18.01.2016 / ANKARA."— Sunum transkripti:

1 İNKÜBASYON HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR 18.01.2016 / ANKARA

2 İÇERİK TEMEL KAVRAMLAR  Ön İnkübasyon  İnkübasyon  Hızlandırıcı

3 ÖN İNKÜBASYON  Daha çok işini kurmamış, bir fikri olan girişimcileri destekler,  Süreç;  Fiziksel imkanlar,  Finansman (her zaman olmayabilir),  İş fikrinin geçerliliğinin değerlendirilmesi-iş fikrinin onaylanması (alıcısı var mı/üretilebilir mi),  İş ile ilgili temel eğitimler (pazarlama, start-uplar için hukuk, iş modelini tasarlama/iş planı hazırlama, sınai mülkiyet hakları, vs.),  Danışmanlık (iş planı hazırlama), mentörlük hizmetlerini içerir.

4 ÖN İNKÜBASYON Ön İnkübasyondan çıkan girişimci; Firma kurma aşamasındadır. İş planı hazırdır. Elinde örnek bir ürünü vardır.(prototip/taslak prototip, pilot satışı gerçekleşmiş bile olabilir.) Potansiyel müşterilerini biliyordur. İnkübatörlerde yer alabilir.

5 TEKNOLOJİ İNKÜBATÖRÜ (KULUÇKA MERKEZİ) NEDİR? Teknoloji odaklı girişimcileri/start-upları, erken dönem iş süreçlerinde destekleyen, finansal, fiziksel ve entellektüel katkı sağlayan yapılardır.  Üniversitelerle organik bağları vardır. Akademik camianın fikirlerinin güncel ürünlere dönüştürülmesi Üniversitenin yönetim veya seçim süreçlerinde yer alması  Son dönemde yatay sektörlere etkisi olacak ürün potansiyeli olan erken aşama firmalara odaklanılmıştır (nano-teknoloji, malzeme, mobil teknolojiler).  Yöneticisinin olmaması düşünülemez.  Yöneticisi ve personeli uzmanlaşmıştır (uluslararası inkübatör sıralamalarında yöneticinin kapasitesinin ağırlıklı puanı önemli seviyededir)

6 HIZLANDIRICILAR (ACCELERATORS)  Dış finansmana hazır ve belli bir seviyeye ulaşmış firmalara destek olan ileri aşama inkübatörler,  İnkübatörden mezun olmuş firmaların pazara girmeleri sürecine yardımcı olan hizmetler sunan yapılar,  Start-up firmaları, uzun dönemli başarı için konumlandıran yapılar,  Modern zamanların ilk hızlandırıcısı Y-Com olarak bilinen; Y Combinator (2005)

7 NİÇİN HIZLANDIRICILAR VAR?  Sıkıştırılmış hizmetler,  Yatırımcılarla iletişim imkanı sağlarlar,  Kritik Mentörlük hizmetlerine ulaşırlar,  BU İŞ OLMAZ!  BU YENİLİK DEĞİL, ŞU YENİLİK!  ÜRÜNÜNÜ KORUMAK İÇİN ŞU STRATEJİYİ İZLE!  (Başarılı) bir hızlandırıcıya kabul edilme, işletmenin ticari başarı şansının yüksek olduğunun göstergesi, prestij  Özellikle mobil teknolojiler gibi hızlı gelişme ve büyüme karakteri olan firmalar için hızlı ve güvenilir çözümler

8 HIZLANDIRICILAR En Bilinen Hızlandırıcılardan Bazıları;

9 HIZLANDIRICI ≠ İNKÜBATÖR Hızlandırıcıİnkübatör İleri aşama firmalar, ya da hızlı büyüme potansiyeli olan ve bir ön inkübasyon sürecinden geçmiş teknoloji firmaları (genelde mevcut odaklanma bu şekilde) Erken aşama start-uplar Maks. 1 yıl dense de genelde 1-3 ay arası.1-5 yıl arası. Ortalama 3 yıl Sıkıştırılmış bir programKurum Seçim aşaması çok rekabetçi (Dünyadaki fiili durum; başvuranların %3ü kabul ediliyor) Seçim aşaması çok rekabetçi değil. Başvuranlar küreselGenelde yerel firmalar Yatırımın hızlı geri dönüşüne ve büyümeye odaklıEkonomik büyümeye odaklı (yerel, bölgesel, ulusal hedeflere paralel misyonlar) Kar-amaçlı (firmalara %4-8 arası oranlarda ortak)Genelde kar amaçsız olsa da 2010 sonrası kar amaçlı eğilim var (ağırlıklı olarak kira gelirleri; firmaya hisse ya da hizmetleri satma şeklinde). Gruplar halinde çalışma (programlara aynı anda birden fazla firma katılır) Tek tek firma odaklı çalışma Hızlı ikna edici değerler sunması gerekmekte; özellikle (değer) networkü önemli (fon kaynakları, kritik mentörlük ağları, tedarikçi, muhtemel alıcılar, gibi). Hızlı büyüme eksenli çalışmaz. Süreçte koçluk, danışmanlık, mentörlük var. Dengeli büyümeye odaklı.

10 Hızlandırıcı ve inkübatörler için ortak nokta;  Yatırımcılar ve diğer piyasa aktörleri, başarılı bir hızlandırıcı ya da inkübatöre katılan/mezun olan işletmenin; (Hızlı) büyüme potansiyeli olduğu, Ürününün ticarileşebilirliğinin test edildiği, Ekibinin güçlü olduğu, Başarı şansının çok yüksek olduğunu, baştan kabul ediyorlar.  Bu nedenle girişimciler ve start-uplar başarısını kanıtlamış yapılara katılmayı arzu ediyorlar.  Bu da kaliteyi artıran bir rekabeti doğururken,  Yatırımcı için dolaylı olarak riski azaltıyor.

11 HIZLANDIRICILAR Kaynak: Regmi, Ahmed, Quinn, Data Driven Analysis of Startup Accelerators, 2015

12 HIZLANDIRICILAR Kaynak: Regmi, Ahmed, Quinn, Data Driven Analysis of Startup Accelerators, 2015

13 NİÇİN ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ (UKM) KURULMASINI İSTİYORUZ ?  Aslında UKM’ler de bir nevi hızlandırıcı programıdır.  Hızlandırıcı programlarının tamamlayıcı unsurudur.  Ön inkübasyonla başlayan bir sürecin nihai amacına ulaşmasını sağlayan kritik öğedir. (Firmanın uluslararasılaşması)  Girişimcinin/start-up’ın iş fikrinin büyüme kapasitesine göre ön inkübasyonun sonuna yaklaşıldığı dönemden itibaren her an hızlandırıcı programa katılabilir.

14 NİÇİN ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ (UKM) KURULMASINI İSTİYORUZ ?  Karşılıklı öğrenme (onlardan bize-bizden onlara)  Yerinde ve yaşayarak öğrenme (hedef ülkenin iş kültürü ile doğrudan iletişim)  Küresel bilgi ve sermaye birikiminden faydalanma şansı (Uluslararası mentörler/yatırımcılar)  Küresel zeminlerde yerel değerler yaratmak ve geliştirmek KOSGEB’in hayata geçirdiği son destek ile yapmak istedikleri bunlardır. KAMU ADINA TEKNO GİRİŞİMCİLER İÇİN

15 NİÇİN ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ (UKM) KURULMASINI İSTİYORUZ ? HIZLANDIRICI HİZMETLER ÖZEL HIZLANDIRICI HİZMETLER ÖZEL KOSGEB, oyun kurucu olmak için, (ön) inkübasyon ve hızlandırıcılarla ilgili olarak yeni destekler tasarlamaktadır.

16 ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİNİN FONKSİYONLARI Sürekli Yönetim Desteği ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ Altyapı ve Ofis Hizmetleri Danışmanlık ve Mentör lük Uluslararasılaştırma ve Ağ (Networking) Hizmeti Fon Tedarik Desteği Start-up İş Geliştirme Desteği

17 TEŞEKKÜRLER


"İNKÜBASYON HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR 18.01.2016 / ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları