Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISPARTA İ L KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü Tel: 0 246 224 38 00 www.tkdk.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISPARTA İ L KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü Tel: 0 246 224 38 00 www.tkdk.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 ISPARTA İ L KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü Tel: 0 246 224 38 00 www.tkdk.gov.tr

2 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2 IPA AB aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur. (2007-2013 yıllarını kapsıyor,4,7 milyar Euro)  IPA desteği beş bileşeni içermektedir. Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde olup, bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir.  Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni  Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni  Bölgesel Kalkınma Bileşeni  İnsan Kaynaklarının Gelişimi Bileşeni,  Kırsal Kalkınma Bileşeni,(854 milyon Euro)

3 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK Kurumumuz, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” un, 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ile kurulmuştur. Kurumumuz, 25 şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyon tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacaktır. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. Tarım sektörünün genelinde olduğu gibi, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlarımıza yansıtılması en temel hedefimizdir. TKDK Kurumumuz, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” un, 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanması ile kurulmuştur. Kurumumuz, 25 şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyon tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacaktır. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. Tarım sektörünün genelinde olduğu gibi, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın, gelir düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin tüm insanlarımıza yansıtılması en temel hedefimizdir. 3

4 Isparta’da Hangi Faaliyetler Desteklenecek Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Su ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kırsal Turizm Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Su ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kırsal Turizm Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 4

5 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 5 Hayvan TürüKapasite Aralığı Süt ineği10-120 Süt koyunu50-500 Süt keçisi50-500 Uygun Harcama Tutarı 10.000 – 1.000.000 EURO Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleri Kapalı/Açık/yarı açık ahır, sağım odası, yem deposu, makine garajı vb. Makine Ekipman Alımı Sağım sistemi, süt soğutma tankı, silaj ve yem hazırlama, gübre işleme vb. Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı

6 Et Üreten Tarımsal İşletmeler 6 Kırmızı Et Hayvan TürüKapasite Aralığı Sığır30-250 Koyun100-500 Keçi100-500 Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleri Açık/yarı açık/kapalı ahır-kümes, yem deposu, makine garajı, gübre deposu, biyogaz tesisi vb. Makine Ekipman Alımı Silaj ve yem hazırlama, gübre işleme, sulama sistemleri, özel yazılımlar vb. Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı Kanatlı Eti Hayvan Türü Kapasite Aralığı (dönem) Broyler5.000-50.000 Hindi1.000-8.000 Uygun Harcama 20.000 – 1.000.000 EURO Uygun Harcama 15.000 – 500.000 EURO

7 Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 7 Süt Ürünleri İşleme Kapasite10-70 ton Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleriİşleme tesisi, süt toplama merkezi, arıtma tesisi…. Makine Ekipman Alımı İşleme için gerekli makineler, paketleme makinaları, süt analiz cihazı, hijyen ekipmanları, frigorifik araç, arıtma sistemleri …. Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı Uygun Harcama 50.000 – 3.000.000 EURO Uygun Harcama 25.000 – 1.000.000 EURO Süt Toplama Kapasite0-70 ton Gerçek/tüzel kişiler de uygun

8 Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 8 Kırmızı Et İşleme Kesimhane kapasitesi (günlük) En az 30 sığır + 50 koyun/keçi En fazla 250 sığır + 2.000 koyun/keçi Sadece sığır: 36-500 Sadece koyun/keçi: 290-4.000 İşleme tesisi kapasitesi (günlük) 0,5 - 5 ton Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleriİşleme tesisi, kesimhaneler, atıkların arıtılması ve imha edilmesi,… Makine Ekipman Alımı İşleme için gerekli makineler, paketleme makinaları, hijyen ekipmanları, frigorifik araç, soğuk hava deposu ekipmanı…. Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı Uygun Harcama 30.000 – 3.000.000 EURO Kanatlı Eti İşleme Kesimhane kapasite (saatlik) 1.000 - 5.000 tavuk/saat 100 - 1.000 hindi/saat İşleme tesisi kapasite (günlük) 0,5 - 5 ton-gün

9 9 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 9 Soğuk hava deposu 10.000 m 3’ altında olmalıdır. Üretici örgütü olmayanlar, ÇKS’ye kayıtlı üretici ve Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır. Uygun Harcama Tutarı 50.000 – 1.250.000 EURO Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleriSoğuk hava depoları, hammadde ve paketleme için depolar vb. Makine Ekipman Alımı Temizleme, sınıflandırma ve paketleme hatları, forkliftler, en fazla 25 metreküp kapasiteli soğutmalı taşıma aracı vb. Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı

10 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 10 Ürün çeşidi Kapasite Aralığı (yıllık) Balıkçılık ürünleri, yumuşakça, çift kabuklu, kabuklu, balık yağı 100-2.000 ton Uygun Harcama Tutarı 50.000 – 1.500.000 EURO Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleriİşleme tesisi, depo, arıtma tesisi, Makine Ekipman Alımı İşleme, paketleme makinaları, frigorifik araç, atık işleme, laboratuvar ekipmanları …. Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı

11 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 11 Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleriDepo, barınak, makine garajı…. Makine Ekipman Alımı Bahçe ve tarla ekipmanları, basınçlı sulama sistemleri, paketleme makinaları, Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı Arıcılık Süs bitkileriTıbbi ve aromatik bitkiler Uygun Harcama 5.000 – 400.000 EURO Kapasite 50 – 500 kovan Kapasite Sera:en fazla 1 ha Açık alan: en fazla 2 ha Serada üretim yapılırsa en fazla 1 ha Açık alan: sınır yok

12 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmeler 12 Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleriAtölye, bina, üretim tesisi…. Makine Ekipman AlımıÜretime özgü makineler, paketleme makinaları, bilgi sistemleri… Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı 1) El Sanatları 2) Yerel Gıda Ürünleri Uygun Harcama 10.000 – 400.000 EURO Isparta’da Desteklenecek Yerel Ürünler

13 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmeler 13 Isparta’da Uygun Yerel Ürünler Elma, kiraz, şeftali, ceviz, badem, üzüm, bal kabağı, kayısı, vişne, çilek, böğürtlen, ahududu, karadut, dut, armut, ayva, yaban mersini, kuşburnu taze paketlenmiş ve işlenmiş ürünleri (kurusu, marmelat, reçel, hoşaf, pekmez, meyve suyu, sucuk, pestil, köme, lokum), domates, salatalık, fasulye, patlıcan, biber, kabak, bamya, bakla, mısır, havuç taze paketlenmiş ve işlenmiş ürünleri (kurusu, konserve, salça, turşu),meyve Gül ve gül ürünleri (gül reçeli, gül lokumu, gül şekerlemesi, güllü dondurma, gül çayı, gül mayası (işlenmiş gül yağı), gül şerbeti ve konsantresi, gül esansı, gül yağı, gül konkreti, gül suyu, gül sabunu, gül kremi, gül parfümü, gül losyonu ve güllü kozmetik ürünleri), kekik, ardıç, nane, zambak, lavanta, biberiye, melisa ve benzeri aromatik bitkilerin işlenmiş, paketlenmiş ürünleri, aromatik bitkisel yağları, bitki suları ve bitki çayları, kekik şekeri, ardıç yağı şekeri, nane şekeri vb. aromatik bitkisel yağlardan imal edilen yöresel akide şekerleri, börülce, mercimek, bulgur, nohut, fasulye, termiye, ayçekirdeği, Aşure, Güllaç, Kadayıf, Turşu, Bal, kekik reçeli, Üzüm pekmezi, Dut pekmezi, Dut kurusu, Kayısı kurusu, Elma kurusu, Vişne kurusu, Haşhaş ezmesi, Haşhaş yağı, Susam ezmesi, Tahin, Köpük helvası, Tahin helvası, İrmik helvası, Un helvası, Tosmankara, Çakal helvası, Samsa, Şakşak helva, Kültür mantarı, Kuzugöbeği mantarı, Tarhana, Asma yaprağı, Keçi peyniri, Çökelek, Tulum peyniri, İnek kaymağı, Manda kaymağı, Manda yoğurdu, Süzme yoğurt, Elma sirkesi, Üzüm sirkesi, Isparta Tandır kebabı, Isparta Şiş kebabı, Isparta Fırın kebabı, Isparta pidesi, Kabune, Keşkek, Sazan dolması, Alabalık güveci, Köy yumurtası, Haşhaşlı ekmek, Isparta ekmeği, Yalvaç hamursuzu, Yalvaç ekmeği, Patatesli ekmek, Katmer, Pişi, Su böreği, İslamköy ekmeği, Lokul (cevizli çörek), El yufkası, Erişte, Dondurma

14 Kırsal Turizm 14 Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleri Konaklama tesisi, kamp, spor ve rekreasyon alanı, yeme-içme tesisi, Makine Ekipman Alımı Mobilya, aydınlatma, mutfak ekipmanı, havalandırma, telekomünikasyon, eğlence amaçlı ses-görüntü sistemleri, spor, fitness, çocuk oyun alanları, açık alan aktiviteleri için ekipman (bisiklet, küçük sandal…), Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı Uygun Harcama 500 15.000 – 500.000 EURO Konaklama Tesisi Kapasite ODA En fazla 25 ODA Yeni: Turizm İşletme Belgesi yatırımın sonunda getirilecek..

15 Kültür Balıkçılığı 15 Uygun HarcamalarNeler Yapılabilir / Alınabilir Yapım İşleriBalık çiftlikleri, havuzlar, kuluçkahane, soğuk hava deposu Makine Ekipman Alımı Kafes sistemi ve ekipmanları, motorlu kayık, su filtrasyon sistemleri, kapalı devre üretim sistemleri, otomatik yemleme ekipmanları, aşılama makinası, boylama ekipmanı, canlı balık nakil tankı, Genel GiderlerÇizimler, danışmanlık (iş planı, pazarlama, insan kaynakları vb.) GörünürlükTabela veya pano alımı Uygun Harcama 4 15.000 – 400.000 EURO Kapasite 0-200 ton/yıl Yeni: Üretim tesisinin içinde kurulacak balık lokantasına ait harcamalar da destek kapsamında..

16 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 16

17 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 17

18 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 18

19 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 19

20 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 20

21 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 21

22 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 22

23 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 23

24 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 24

25 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 25

26 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 26

27 Isparta’da Desteklenen Yatırımlar 27

28 İllerde Desteklenen Yatırımlar 28

29 İllerde Desteklenen Yatırımlar 29

30 İllerde Desteklenen Yatırımlar 30

31 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12. PROJE ÇAĞRISI Proje kabul tarihleri: 10 Şubat-10 Mart 2014 Toplam Proje Bütçesi : 488 Milyon Euro 12. PROJE ÇAĞRISI Proje kabul tarihleri: 10 Şubat-10 Mart 2014 Toplam Proje Bütçesi : 488 Milyon Euro 31

32 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TE Ş EKKÜRLER 32 TARIMVE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME ISPARTA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Eğirdir yolu üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi ISPARTA Tel: 0 246 224 38 00 – Fax: 0 246 224 38 01 WEB : www.tkdk.gov.trwww.tkdk.gov.tr :tkdk.isparta :TKDKIsparta


"ISPARTA İ L KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü Tel: 0 246 224 38 00 www.tkdk.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları