Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kendi İşini Projelendirmek

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kendi İşini Projelendirmek"— Sunum transkripti:

1 Kendi İşini Projelendirmek
İŞ PLANI HAZIRLAMA Kendi İşini Projelendirmek Gülden Plümer Küçük Gülden Plümer Küçük Bu eğitim notu, KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkez Müdürlüğü'nün yayınları ve eğitim notlarından da yararlanılarak OPTİMAL End. Müh. Müş. Ltd. Şti. tarafından geliştirilmiştir.

2 İŞ PLANI NEDİR? İş planı, girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. Gülden Plümer Küçük

3 İş planı - İçerik ......... Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini,
İşletmenin geçmiş ve mevcut dönem özelliklerini, Gelecekten beklentilerini, İşletme yapısı ve ortaklarını, Ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların özelliklerini, Hedef müşteriye ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, Gülden Plümer Küçük

4 gösteren bir dosyadır. Üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri,
Üretim-Hizmet için iş süreçlerini, İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını, İşletmenin finansal hareketlerini, Finansal karlılığını, Karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları gösteren bir dosyadır. Gülden Plümer Küçük

5 İş planı – hazırlama süreci
İşin boyutlarına ve karmaşıklığına göre değişmektedir. küçük işletmeler için yapılan iş planı, kısa sürede hazırlanabilirken, BÜYÜK İŞLETMELER için çok sayıda alternatiflerin gözden geçirilmesi ve bu sürece çok sayıda kişinin katılması, planın hazırlandığı zaman diliminin uzamasına neden olabilir. Gülden Plümer Küçük

6 İş planı... Hazırlanmadan önce, işletmenin tanımlı hedefleri ve bir vizyonu olması gerekir. Bir kez hazırlanıp bırakılmamalı, plandaki temel karar ve planları etkileyecek gelişmeler olduğukça yenilenmelidir. Plan, işletmeye yön gösteren karar, hedef ve planlar dokümanı olarak saklanmalıdır. Gülden Plümer Küçük

7 İş Planı – kullanım alanları
Bir firmaya genel olarak mantıklı bir yön duygusu kazandırır. Yeni kurulacak bir işletme için yol gösterici bir rehber olmasının yanında, mevcut durumunu kontrol etmek ve büyümek isteyen kurulu işletmeler tarafından da kullanılır. Gülden Plümer Küçük

8 İş Planı - işletme içi kullanımı;
Yeni iş kurmak. Mevcut işini büyütmek. Yeni ürün/hizmet sunmak. Yeni müşteri gruplarına ulaşmak. Üretim sürecini gözden geçirip verimliliğini artırmak. Gülden Plümer Küçük

9 İşletmenin yönetim ve örgütlenme sistemini yenilemek.
İşletmesinde temel finansman yönetim yapısını oluşturmak. Mali verileri yönetim kararlarında kullanmak. Yeni kapasite yatırımı yapmak. Gülden Plümer Küçük

10 İş Planının - faydaları
İş planının en temel faydası, mevcut veya kurulacak işletmenin hedeflerinin belirlenmesi ve bunların yazılı hale getirilmesini sağlamasıdır. Gülden Plümer Küçük

11 İş Planı - katkıları İş planı uygulamalarının işletme geliştirme sürecine ve kurumsallaşmaya da çeşitli katkıları vardır : İşletme içi görev dağılımının tam olarak yapılması, Müşteri kitlesi, talep ve özelliklerinin bilinmesi, Bir pazarlama politikası ve buna bağlı pazarlama planı olması, Gülden Plümer Küçük

12 Satış planlamasının, üretim ve tedarik planlaması ile koordinasyonunun sağlanması,
Üretimde verimliliğin sağlanması, Ortak ve çalışanların, işletmedeki varlık nedenlerinin saptanması, Gerçekçi bir bütçe sistemine sahip olunması, Gülden Plümer Küçük

13 Finansal yönetim altyapısının kurulmuş ve uygulanmakta olması,
İşletme karlılığının izlenmesi gibi, İş Planı, işletmenin gelişerek varlığını sürdürebilmesi için hayati olan konularda karar vericilerin işlerini kolaylaştırıcı, yol gösterici bir kaynaktır. Gülden Plümer Küçük

14 İş Planı – özet içerik İş Planı Özeti Girişimci
Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı Ürün/Hizmet Üretiminde Kullanılacak Temel Süreçler ve Üretim Planı Örgütlenme ve Yönetim Planı İşletmenin Tahmini Finansman Planı Gülden Plümer Küçük

15 İş Planı – detaylı içerik
1. İş Planı Özeti Girişimcinin Kısa Tanıtımı İş Fikrinin Kısa Tarifi Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı 2. Girişimci Girişimcinin Kişisel Özellikleri Girişimcinin İş Fikrini Seçme Nedenleri Girişimcinin Hedefleri 3. Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı İşin Sahip Olacağı Yasal Statü İşin Kuruluşunda Ortaklık Yapısı ve Özellikleri İşin Kurulması İçin Gerekli İzinler, Ruhsatlar ve Diğer Resmi Belgeler Gülden Plümer Küçük

16 İş Planı – detaylı içerik
4. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör/Alt Sektörün Özellikleri İşletmenin Müşteri, Girdi ve İşgücü Piyasalarının Temel Özellikleri Müşteri Kitlesinin Talep Özellikleri Rakiplerin Özellikleri Ürün/Hizmetin Müşterilere Tanıtımında Temel Alınacak Faktörler 5. İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Hedefler İşletmenin Tahmini Satış Planı Ürün/Hizmetlerin Satış Bedelleri Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı Gülden Plümer Küçük

17 İş Planı – detaylı içerik
6. Ürün/Hizmet Üretiminde Kullanılacak Temel Süreçler ve Üretim Planı Ürün/Hizmet Üretimi İş Akışı ve Üretim Planı Makine, Ekipman Gereksinimi Hammadde ve Diğer Girdiler İşgücü Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri 7. Örgütlenme ve Yönetim Planı Üretim Dışındaki Temel Süreçler Destek Süreçler Üretim Dışı Aktivitelerin İşgücü Özellikleri Örgütlenme Şeması Yönetim Kadroları ve Görevler Gülden Plümer Küçük

18 İş Planı – detaylı içerik
8. İşletmenin Tahmini Finansman Planı İşletmenin Kurulması İçin Gerekli Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplam Finansman İhtiyacı ve Potansiyel Kaynaklar İşletmenin Kredi İhtiyacı İşletmenin Tahmini Nakit Akışı ve Finansal Karlılığının Analizi Gülden Plümer Küçük

19 1. İş Planı Özeti - içerik İşletmede genel olarak sunulacak ürün ve hizmetler İşletmenin kapasitesi İlk etapta ulaşılmak istenen müşteri kitlesi İşin kuruluşu için finansman gereksinimi İş gücü ve işyeri bilgilerinin özeti İş kurma sürecinin aşamaları Gülden Plümer Küçük

20 2. Girişimcinin Tanıtımı
Girişimcinin özellikleri, işin başarısını doğrudan etkiler. Girişimcinin iş fikrini seçme nedeni, özellikle iş fikrini başarı ile uygulamasına yönelik olarak, sahip olduğu motivasyon vurgulanmalıdır. Ulaşılmak istenen hedefler vurgulanmalıdır. (satış rakamı, işçi sayısı, müşteri sayısı, pazar payı vb) Uzun vadeli stratejiler ele alınmalıdır. Gülden Plümer Küçük

21 3. İşin Temel Nitelikleri
İşletmenin Tüzel yapısı Ortaklık söz konusu ise, ortaklık yapısı Kuruluş için gerekli, yasal izin ve ruhsatlar. Gülden Plümer Küçük

22 4. Piyasa & Talep Yapısı İlk adım ;
“iş fikrinin piyasadaki başarısını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek ve müşteri kitlesine ulaşma yönünde yapılması gerekli çalışmaları yönlendirecek tüm faktörlerin belirlenmesidir”. Gülden Plümer Küçük

23 4. Piyasa & Talep Yapısı İşletmeler iş hayatında aynı anda birden fazla piyasa ile ilişki içindedirler: Müşteri Piyasası Girdi Piyasası İşgücü Piyasası Gülden Plümer Küçük

24 4. İş Fikrinin Sektörel Özellikleri
Şu sorulara yanıt aranmalıdır. Kurulacak iş hangi sektör/alt sektör altında yer almaktadır? Sektörün belirgin özellikleri nedir? Sektörün büyüklüğü nedir? Sektörde yaşanmakta olan eğilimler nelerdir? Sektörün geleceğinde beklenenler nelerdir? Gülden Plümer Küçük

25 4.Müşteri Kitlesinin Ve Talebin Özellikleri
“ müşteriler, potansiyel müşteri ve hedef kitle kim? ” Gülden Plümer Küçük

26 4. Müşteri Kitlesinin Ve Talebin Özellikleri
Ürünün sunum bölgesi nedir? Potansiyel müşteri grupları kimlerdir? Müşterilerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri nelerdir? Sunum bölgesinde ürün/hizmete olan talebi etkileyen faktörler nelerdir ve talebin dönemsel değişme eğilimleri nasıldır? Talep yapısına ve pazar hedeflerinize uygun dönemsel satış tahminleriniz nelerdir? Gülden Plümer Küçük

27 Girişimci için, rakiplerle ilgili her türlü bilgi değerlidir.
4. Rekabet Ortamı Girişimci için, rakiplerle ilgili her türlü bilgi değerlidir. Hedef müşteri grupları girişimci tarafından sunulması planlanan ürün ya da hizmetleri bugün ne şekilde karşılamaktadırlar? Ürün ve hizmetin piyasadaki mevcut durumu nedir? Sunum bölgesinde ya da yurt içinde üretim düzeyi nedir? ithal edilen bir ürün ise ithalat düzeyi nedir? Sunum bölgesinde benzer ürün ve hizmeti sunanlar kimlerdir ve belirgin özellikleri nelerdir? Rakip firmaların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Gülden Plümer Küçük

28 4. Rekabet Ortamı Piyasada mevcut firmalar, ürün ya da hizmetleri sunarken hangi fiyatla hangi dağıtım kanalları ile ve hangi promosyon ve tanıtım araçlarını kullanarak müşterilere ulaşmaktadırlar? Piyasada tanıtım amacıyla kullanılacak araçların kullanım şartları ve özellikleri nelerdir? Piyasaya yeni girişler için koşullar nelerdir? Yeni işyerlerinin bugün ve gelecekte piyasaya giriş eğilimleri nedir? Gülden Plümer Küçük

29 5. Pazarlama Planı / Pazar Araştırması
Girişimcinin; iş fikrinin piyasa ve talep yapısını araştırdıktan sonra, hedef kitlesini belirlemesi, bu kitleye nasıl ulaşacağını, ürünlerini hangi fiyatlandırma ile satacağını, hangi reklam ve tanıtım araçlarını kullanacağını ve hangi dönemde ne kadar satacağını belirlemesi gerekir. Gülden Plümer Küçük

30 5. Pazarlama Planı / Pazar Araştırması
“Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için, uygun dağıtım, uygun fiyat ve uygun iletişim (tutundurma) çalışmalarının kullanılarak uygun ürün ve hizmetlerin hareketini etkin biçimde sağlayan eylemlerdir” Gülden Plümer Küçük

31 5. Pazarlama Planı / Pazar Araştırması
Pazarlama çalışmaları dört ana unsuru içerecek şekilde yürütülür. Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma Gülden Plümer Küçük

32 5. Temel Hedefler İşletmelerin ve pazarın sürekliliğini sağlamak için, sürekli müşteriler oluşturmak esastır. Tüketiciler, ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayabilen kuruluşları tercih ederler ve bunu sürekli sağlayabilenlerle güvene dayalı uzun dönemli işbirliğine yönelirler. SonuÇta, tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi düzeyde tatmin eden kuruluşlar, piyasada en başarılı duruma gelirler. Gülden Plümer Küçük

33 5. Temel Hedefler Pazarın oluşması, yani talebin gerçekleşmesi üç faktörün bir arada bulunması ile olur. İhtiyaç ve isteğin olması. Satın alma gücünün bulunması. Satın alma gücünü kullanma isteğinin olması. Gülden Plümer Küçük

34 Satın alanlar, kullananlar, karar verenler ayrı ayrı kişiler midir?
Sunulan ürün ve hizmetleri kimler kullanacaktır ve bunların özellikleri nelerdir? Satın alanlar, kullananlar, karar verenler ayrı ayrı kişiler midir? Satın alma konusunda etkili olanlar kimlerdir? Söz konusu olan ürün ve hizmetler ne kadar sıklıkta alınmaktadır? Satın almaya yol açan nedenler nelerdir? Gülden Plümer Küçük

35 5. Temel Hedefler Uygulamaları yakından takip etmenin, en az 3 önemli nedeni vardır: İhtiyaç olduğunda taktik değişmeleri yapabilmek, İstenmeyen sonuçların, planın kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek, Deneyimlerden yararlanarak, gelecek yıllarda daha iyi plan gerçekleştirebilmek. Gülden Plümer Küçük

36 Yeni müşteri bulmak beş kere daha fazla maliyet getirir.
5. Temel Hedefler Müşteriyi sürekli kılma, yeni müşteriyi bulmadan daha önemli ve daha karlıdır. Bu yüzden, müşteri kaybına yol açacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Yeni müşteri bulmak beş kere daha fazla maliyet getirir. Gülden Plümer Küçük

37 “ Planlamada başarısız olanlar, başarısızlığı
5. Temel Hedefler “ Planlamada başarısız olanlar, başarısızlığı planlamış olurlar. ” Gülden Plümer Küçük

38 Girişimci; Rekabete dönük olarak güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmelidir. Zayıf yönlerinin, ortadan kaldırılması için alınacak olan önlemleri belirlemelidir. Gülden Plümer Küçük

39 5. İşletmenin Tahmini Satış Planı
Yapılabilirlik çalışmasındaki piyasa ve talep özellikleri, kapasite, sahip olunan işletme sermayesi, işgücü gibi faktörleri dikkate alarak satış tahminleri yapılmalıdır. Satış tahminleri dönemsel, aylık ve yıllık bazda Finansal çalışmaya aktarılmak üzere belirlenmelidir. Gülden Plümer Küçük

40 5. Ürün Yada Hizmetlerin Satış Bedeli
Ürünlerin birim maliyetlerini analiz etmeli Rakiplerin satış bedellerini değerlendirmeli Hedeflenen kazanç/ kar düzeyini belirlemeli Ve ürün satış bedeli tespit edilemelidir. Gülden Plümer Küçük

41 5. Ürün Yada Hizmetlerin Satış Bedeli
İşletmelerin uygulayacakları 3 önemli fiyatlama yöntemi vardır: 1.   Maliyete Göre Fiyatlama 2.   Talebe Göre Fiyatlama 3.   Rekabete Göre Fiyatlama Gülden Plümer Küçük

42 5. Ürün Yada Hizmetlerin Satış Bedeli
Fiyatları indirmek, artırmaktan daha kolaydır. Düşük fiyatlar, ürünün veya hizmetin kalitesinin düşük olduğu izlenimini verir. Düşük fiyat bekleyen müşteriler, sadık değildir. Gülden Plümer Küçük

43 Birim Maliyet Hesabı Ürün: Peçete Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri
Birim Miktar Fiyat (YTL) Kumaş 0,20 mt 160 cm. en 6 Etiket 1 adet 1, 40 İplik 7 mt / adet Paketleme seti TOPLAM 7,4 Gülden Plümer Küçük

44 Satış Bedelinin Belirlenmesi Toplam Birim Malzeme Maliyeti
OPTİMAL Ürün yada Hizmet Satış Bedelinin Belirlenmesi Ürün Toplam Birim Malzeme Maliyeti Kazanç Oranı Birim Satış Fiyatı* Masa Örtüsü (150*150) 7,4 YTL %62 12 YTL Peçete (50*50) 1,33 YTL %35 1,8 YTL Yazlık Üniforma Takımı 20 YTL %70 34 YTL Kışlık Üniforma Takımı 35 YTL %100 70 YTL * Satış fiyatları, malzeme maliyetlerinin hedeflenen kazanç oranları kadar artırılması ile bulunmuş ve yuvarlanmıştır. Gülden Plümer Küçük

45 5. Ürün ve Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma
Hem ekonomik ve hem de etkili tanıtım araçları tespit edilmeli Tanıtımda vurgulanacak olan noktalar belirlenmelidir. Gülden Plümer Küçük

46 5. Ürün ve Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma
Broşürler, El İlanları Kartvizitler Bireysel Satış/ tanıtım Halkla İlişkiler Reklam Sergiler/ fuarlar Gülden Plümer Küçük

47 6. Temel Üretim ve Hizmet Süreçleri
Bu çalışmanın sonucunda girişimci kuracağı işletmenin üretim iş akışını makine ve ekipman kullanımını hammadde ve işletme girdileri kullanımını işgücü ihtiyacını işyeri özelliklerini , belirlemeye çalışır. Gülden Plümer Küçük

48 6. Ürün ya da Hizmet Üretiminin İş Akışı
İş akış şemasının ortaya çıkarılması sonucunda girişimci işletmede yapılacak tüm faaliyetleri en ince detaylara kadar belirleme ve gösterme şansına sahip olur. Çünkü iş akış şemasını hazırlamaya çalışan bir girişimci işinin gerçekleştirilmesi için gereken üretim, malzeme ve bilgi akışını incelemektedir. Gülden Plümer Küçük

49 6. Gerekli İşgücünün Nicelik ve Nitelikleri
Girişimci, üretim süreçlerini araştırırken iş akışının araştırılması, makine- ekipman gereksinimlerinin belirlenmesi, iş akışının gerektirdiği hammadde ve malzeme gibi işletme girdilerinin incelenmesi aşamalarından sonra, işletmenin üretim süreçlerinde gerekli işgücünün analizini de yapmalıdır. Gülden Plümer Küçük

50 6. Gerekli İşgücünün Nicelik ve Nitelikleri
İşgücünün belirlenmesinde ilk adım, iş akış şeması ile gösterilen üretim süreçlerinin hangi ana iş gruplarına ayrıldığının ve bu grupların yerine getirmesi gereken görevlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Girişimci yeterli düzeyde ustalığa sahip işgücünü temin etmeyi temel başarı faktörleri arasında görmelidir. Gülden Plümer Küçük

51 6. Yer Seçimi ve İşyeri Özellikleri
Girişimciler, işyerini iki farklı boyutta ele alırlar. Birincisi işyerinin yeri ya da konumudur. işyerinin ülkenin neresinde kurulması gerektiği. Genel yerleşim yerinin belirlenmesinden sonra, kurulacak işletmenin sektörüne ve işletme boyutuna bağlı olarak, seçilen bölge veya yerleşim alanının içerisindeki konumu belirlenir. Gülden Plümer Küçük

52 6. Yer Seçimi ve İşyeri Özellikleri
Girişimci işyerinin konumunu belirlerken iş fikrini ve kurmak istediği işletmeyi aşağıdaki faktörler ışığında incelemelidir: Müşteri kitlelerinin bulunduğu yerler Rakip firmaların yerleşimleri Ürün ya da hizmetlerin müşterilere ulaştırma şekli Hammadde temin edilecek kaynakların yerleri İşgücü gereksinimi ve işgücü ücretleri Teşvikler ya da bölgesel mevzuat uygulamaları İklim şartları ve çevresel etkiler Gülden Plümer Küçük

53 6. Yer Seçimi ve İşyeri Özellikleri
İşletmenin kuruluş yeri seçiminde yönlendirici olan genel ilkeler; Hammaddeyi en ekonomik şekilde işletmeye ulaştırma, Ürün yada hizmetleri en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırma, İşletmenin ihtiyaç duyduğu işgücü ve diğer işletme girdilerini en ekonomik şekilde temin etmektir. Gülden Plümer Küçük

54 7.Örgütlenme & Yönetim Süreçleri
Girişimci iş kurma sürecine girdiğinde öncelikle bilmelidir ki, kurduğu işin sahibi ve yöneticisi olarak sadece tasarım, üretim ya da satış ile uğraşmayacak, günlük çalışmaları içinde kar-zarar hesapları, vergi işlemleri, sigorta kayıtları, işe eleman alma, ücret belirleme, çalışanlara görev verme, iş gelişmelerini ve gerçekleşmeleri izleme, proje ekipleri oluşturma, planlama yapma, hizmet maliyetlerini hesaplama, kontrol, koordinasyon gibi yönetim aktiviteleri ile de doğrudan ilgilenecektir. Gülden Plümer Küçük

55 7.Örgütlenme & Yönetim Süreçleri
Girişimci, yönetim aktivitelerinin kapsamını araştırırken öncelikle üretim grubu dışında kalan satın alma, satış ve pazarlama gibi diğer temel aktivitelerin ne şekilde yürütüleceğini gösteren iş akış şemalarını hazırlamalıdır. Temel aktiviteler yanında ayrıca işletme yönetimi, izleme ve kontrol aktiviteleri ile personel yönetimi, muhasebe ve resmi işlemler gruplarında neler yapılması gerektiğini belirleyen girişimci bu görevlerin kimler tarafından gerçekleştireceğini de belirleyerek işletmesinin örgüt şemasını hazırlamalıdır. Gülden Plümer Küçük

56 7.Örgütlenme & Yönetim Süreçleri
İşletmelerde örgütlenme işlevinin amacı “düzenli ve sürekli işleyen bir sistem kurmaktır”. İşletmelerin boyutları arttıkça örgütlenme çalışmasının kapsamı ve ihtiyaç duyulan örgüt yapısının karmaşıklığı artar. Ancak işletme boyutlarından bağımsız olarak örgütlenme çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilir: Gülden Plümer Küçük

57 8. İş Fikrinin Başlangıç Yatırım İhtiyacının Araştırılması
Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması sonucunda elde edilen bilgilerin yardımıyla iş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm yatırım kalemlerinin özellikleri belirlenir. İşin kurulması için gerekli tüm yatırım kalemlerinin parasal değerleri ile temin giderleri araştırılır ve toplam yatırım sermayesi gereksinimi bulunur. Toplam yatırım sermayesinin hazırlanmasında ve gösteriminde aşağıda verilen “Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu” kullanılır. Gülden Plümer Küçük

58 8. Yatırım Harcamaları - örnekler
Arazi Temin Giderleri Etüd & Proje Giderleri Arazi Düzenlemesi Bina & İnşaat Giderleri Makine & Teçhizat Giderleri Makine Ekipmanı Giderleri İthalat & Gümrükleme Giderleri Taşıma & Sigorta Giderleri Montaj Giderleri Linans Giderleri Genel Giderler Beklenmeyen / Diğer Giderler Gülden Plümer Küçük

59 8. İşletme Giderleri & Sermayesinin Belirlenmesi
Girişimcinin, işletmenin kurulması sırasında toplam finansman gereksinimini ve işletme karlılığını analiz edebilmesi için öncelikle işletme giderlerini ve işletme sermayesini incelemesi gerekir. Gülden Plümer Küçük

60 8. İşletme Giderleri & Sermayesinin Belirlenmesi
İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı göstermektedir. “Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” işletme gider kalemlerini göstermektedir. Gülden Plümer Küçük

61 8.İşletme Giderleri İşletme giderleri iki farklı gruptan oluşmaktadır:
Sabit İşletme Giderleri Değişken İşletme Giderleri Girişimci işletmesinin girdi ihtiyaçlarını belirledikten sonra bunları işletmenin üretim düzeyine yani kapasite kullanımına bağlı olanlar ve olmayanlar olarak ayırır. Gülden Plümer Küçük

62 Bu tür giderler işletme üretim yapmasa dahi gerçekleşecek giderlerdir
8. Sabit Giderler İşletme giderleri arasında bina kirası, sabit eleman ücreti gibi çeşitli gider kalemleri kapasite kullanımı düzeyine göre değişmektedir. Bunlara sabit işletme giderleri denir. Bu tür giderler işletme üretim yapmasa dahi gerçekleşecek giderlerdir Gülden Plümer Küçük

63 8. Değişken Giderler Ancak değişken işletme giderleri doğrudan üretim faaliyeti ile ortaya çıkan giderlerdir. Hammadde harcamaları, Üretim enerji harcamaları... ....v.b Gülden Plümer Küçük

64 8. İşletme Sermayesi Hesaplamalarında;
Girişimcinin incelemesi gereken faktörler: Girdi ve ürün piyasalarında uygulanan genel vade yapıları, Ürünün üretim maliyeti, Üretim ve satış modellerinin gerektirdiği girdi ve mamul stok düzeyleri, İşletmenin kapasitesi, Girişimcinin kredi bulma olanakları v.b Gülden Plümer Küçük

65 Finansal Hareketlerin ve İşletme Karlılığının Araştırılması
Finansal hareketleri ve karlılığı incelemek amacıyla girişimcilerin kullanabileceği hesaplamalar; Gelir-Gider Hesabı Nakit Analizi Hesabı Başabaş Noktası Hesabı Karlılık Hesabı Net Bugünkü Değer Hesabı İç Karlılık Analizi Gülden Plümer Küçük

66 Gelir-Gider Hesabı Bu aşamada ilk olarak işletmenin tahmini “Gelir-Gider Hesabı” yapılır ve ilgili tablo hazırlanır. Bu tabloda dönemlerine göre işletme giderleri ve işletme gelirleri karşılıklı olarak verilir ve dönemlik işletme gelir-gider farkı bulunur. İşletme gelirleri bölümünde ürün ve hizmet sunumu için üretim ve satış programlarında yapılan tahminlere uygun olarak satış miktarları ve satış fiyatları çarpımından işletme geliri elde edilir. Tabloda her ürün grubu ayrı ayrı belirtilir. Gider kalemleri ise İşletme Giderleri Tablosundan alınır. Gülden Plümer Küçük

67 Gelir-Gider Hesabı Gelir - Gider Hesabı tablosu işletmenin sadece yıllık işletme brüt gelirini göstermeyi amaçlar. İşletmenin gelirleri ve bu gelirlerin oluşmasındaki giderleri bir yıllık süreçten daha farklı dönemlerde oluşabilir. Bu durumda yıl içerisindeki dönemlik gelir ve gider verileri yıllığa çevrilerek gelir-gider hesabı tablosuna aktarılır. Gelir-gider hesabı tablosu işletmenin nakit ihtiyacının ve yıl içinde nakit akışının hesaplanması ve izlenmesinde kullanılmaz. Ayrıca, işletme gelirlerinin net sonuçlarını ve yatırım harcamalarının karşılanışı gibi mali değerlendirmelerde gerekli bilgileri içermez. Gülden Plümer Küçük

68 Nakit Analizi Hesabı İşletmenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit girişi ve çıkışını gösteren tablodur. Nakit akım hesaplamaları sonucunda işletmenin gelir gider yapısının ötesinde yatırım, kredi ödemeleri, vergi ödemeleri gibi nakit hareketlerinin işletme finansal yapısı üzerindeki etkileri görülür. Gülden Plümer Küçük

69 Başabaş Noktası Hesabı
Başabaş noktası hesabı, işletme gelirleri ile işletme giderlerinin eşitlendiği noktadaki satış düzeyinin bulunmasını sağlar. Başabaş noktasının hesaplanmasını gerekli kılan neden, işletmenin faaliyetlerinde elde ettiği gelirler ile sabit giderlerini ne zaman karşıladığını görmektir. Gülden Plümer Küçük

70 Başabaş Noktası Hesabı
Eğer işletmelerde tüm giderler üretime bağlı değişken giderler olsaydı, işletmeler üretim yaptıkları ve sattıkları ilk anda kara geçerlerdi. Oysa işletmelerde üretim yapıldığında kazançtan karşılanılması gereken harcanmış sabit giderler vardır. Başabaş noktası hesabı işletme cirosu içindeki kar payının işletmenin sabit giderlerini de karşıladığı üretim sayısını gösterir. Gülden Plümer Küçük

71 Karlılık Hesabı Karlılık hesabı işletmenin başlangıç sermayesi, işletme sermayesi ihtiyacı dahil tüm gelir ve gider kalemlerini göz önüne alarak, iş fikrinin dönemsel ve toplam kar/zarar durumunun incelenmesini sağlayan hesaplamadır. Gülden Plümer Küçük

72 Net Bugünkü Değer Hesabı
Yatırım projelerinde yatırım ve işletme sermayesi harcamaları ile işletme döneminde işletme net karından oluşan yıllık net nakit akımlar söz konusudur. Bu rakamlar Karlılık Tablosunun Net Nakit Akımlar satırında yer alır. Bu harcama ve karların yıllara yayılımını piyasa için geçerli bir indirgeme oranı ile bugüne çekerek proje net nakit akımlarının bugünkü değerinin bulunması yöntemine Net Bugünkü Değer (NBD) Analizi denir. Gülden Plümer Küçük


"Kendi İşini Projelendirmek" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları