Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kendi İşini Projelendirmek Gülden Plümer Küçük 26.01.20081Gülden Plümer Küçük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kendi İşini Projelendirmek Gülden Plümer Küçük 26.01.20081Gülden Plümer Küçük."— Sunum transkripti:

1

2 Kendi İşini Projelendirmek Gülden Plümer Küçük 26.01.20081Gülden Plümer Küçük

3 İŞ PLANI NEDİR? İş planı, girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. 26.01.20082Gülden Plümer Küçük

4 İş planı - İçerik  Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini,  İşletmenin geçmiş ve mevcut dönem özelliklerini,  Gelecekten beklentilerini,  İşletme yapısı ve ortaklarını,  Ulaşmak istediği müşteri kitlesi ve hedeflediği piyasaların özelliklerini,  Hedef müşteriye ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, 26.01.20083Gülden Plümer Küçük.........

5 gösteren bir dosyadır.  Üretmeyi planladığı yeni ürün/hizmetleri,  Üretim-Hizmet için iş süreçlerini,  İşletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi,  İşletmenin tahmini üretim ve satış planlarını,  İşletmenin finansal hareketlerini,  Finansal karlılığını,  Karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları 26.01.20084Gülden Plümer Küçük

6 İş planı – hazırlama süreci  İşin boyutlarına ve karmaşıklığına göre değişmektedir.  küçük işletmeler için yapılan iş planı, kısa sürede hazırlanabilirken,  BÜYÜK İŞLETMELER için çok sayıda alternatiflerin gözden geçirilmesi ve bu sürece çok sayıda kişinin katılması, planın hazırlandığı zaman diliminin uzamasına neden olabilir. 26.01.20085Gülden Plümer Küçük

7  Hazırlanmadan önce, işletmenin tanımlı hedefleri ve bir vizyonu olması gerekir.  Bir kez hazırlanıp bırakılmamalı, plandaki temel karar ve planları etkileyecek gelişmeler olduğukça yenilenmelidir.  Plan, işletmeye yön gösteren karar, hedef ve planlar dokümanı olarak saklanmalıdır. 26.01.20086Gülden Plümer Küçük İş planı...

8 İş Planı – kullanım alanları  Bir firmaya genel olarak mantıklı bir yön duygusu kazandırır.  Yeni kurulacak bir işletme için yol gösterici bir rehber olmasının yanında, mevcut durumunu kontrol etmek ve büyümek isteyen kurulu işletmeler tarafından da kullanılır. 26.01.20087Gülden Plümer Küçük.........

9 İş Planı - işletme içi kullanımı;  Yeni iş kurmak.  Mevcut işini büyütmek.  Yeni ürün/hizmet sunmak.  Yeni müşteri gruplarına ulaşmak.  Üretim sürecini gözden geçirip verimliliğini artırmak. 26.01.20088Gülden Plümer Küçük.........

10  İşletmenin yönetim ve örgütlenme sistemini yenilemek.  İşletmesinde temel finansman yönetim yapısını oluşturmak.  Mali verileri yönetim kararlarında kullanmak.  Yeni kapasite yatırımı yapmak. 26.01.20089Gülden Plümer Küçük

11 İş Planının - faydaları İş planının en temel faydası, mevcut veya kurulacak işletmenin hedeflerinin belirlenmesi ve bunların yazılı hale getirilmesini sağlamasıdır. 26.01.200810Gülden Plümer Küçük

12 İş Planı - katkıları İş planı uygulamalarının işletme geliştirme sürecine ve kurumsallaşmaya da çeşitli katkıları vardır :  İşletme içi görev dağılımının tam olarak yapılması,  Müşteri kitlesi, talep ve özelliklerinin bilinmesi,  Bir pazarlama politikası ve buna bağlı pazarlama planı olması, 26.01.200811Gülden Plümer Küçük.........

13  Satış planlamasının, üretim ve tedarik planlaması ile koordinasyonunun sağlanması,  Üretimde verimliliğin sağlanması,  Ortak ve çalışanların, işletmedeki varlık nedenlerinin saptanması,  Gerçekçi bir bütçe sistemine sahip olunması, 26.01.2008Gülden Plümer Küçük12.........

14 Finansal yönetim altyapısının kurulmuş ve uygulanmakta olması, İşletme karlılığının izlenmesi gibi, İş Planı, işletmenin gelişerek varlığını sürdürebilmesi için hayati olan konularda karar vericilerin işlerini kolaylaştırıcı, yol gösterici bir kaynaktır. 26.01.200813Gülden Plümer Küçük

15 İş Planı – özet içerik 1. İş Planı Özeti 2. Girişimci 3. Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı 4. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları 5. İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı 6. Ürün/Hizmet Üretiminde Kullanılacak Temel Süreçler ve Üretim Planı 7. Örgütlenme ve Yönetim Planı 8. İşletmenin Tahmini Finansman Planı 26.01.200814Gülden Plümer Küçük

16 1. İş Planı Özeti Girişimcinin Kısa Tanıtımı İş Fikrinin Kısa Tarifi Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı 2. Girişimci Girişimcinin Kişisel Özellikleri Girişimcinin İş Fikrini Seçme Nedenleri Girişimcinin Hedefleri 3. Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı İşin Sahip Olacağı Yasal Statü İşin Kuruluşunda Ortaklık Yapısı ve Özellikleri İşin Kurulması İçin Gerekli İzinler, Ruhsatlar ve Diğer Resmi Belgeler 26.01.200815Gülden Plümer Küçük İş Planı – detaylı içerik

17 4. İş Fikrinin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması Sonuçları İş Fikrinin İçinde Bulunduğu Sektör/Alt Sektörün Özellikleri İşletmenin Müşteri, Girdi ve İşgücü Piyasalarının Temel Özellikleri Müşteri Kitlesinin Talep Özellikleri Rakiplerin Özellikleri Ürün/Hizmetin Müşterilere Tanıtımında Temel Alınacak Faktörler 5. İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Hedefler İşletmenin Tahmini Satış Planı Ürün/Hizmetlerin Satış Bedelleri Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları Ürün/Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma Metotları Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı 26.01.200816Gülden Plümer Küçük İş Planı – detaylı içerik

18 6. Ürün/Hizmet Üretiminde Kullanılacak Temel Süreçler ve Üretim Planı Ürün/Hizmet Üretimi İş Akışı ve Üretim Planı Makine, Ekipman Gereksinimi Hammadde ve Diğer Girdiler İşgücü Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri 7. Örgütlenme ve Yönetim Planı Üretim Dışındaki Temel Süreçler Destek Süreçler Üretim Dışı Aktivitelerin İşgücü Özellikleri Örgütlenme Şeması Yönetim Kadroları ve Görevler 26.01.200817Gülden Plümer Küçük İş Planı – detaylı içerik

19 8. İşletmenin Tahmini Finansman Planı İşletmenin Kurulması İçin Gerekli Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplam Finansman İhtiyacı ve Potansiyel Kaynaklar İşletmenin Kredi İhtiyacı İşletmenin Tahmini Nakit Akışı ve Finansal Karlılığının Analizi 26.01.200818Gülden Plümer Küçük İş Planı – detaylı içerik

20 1. İş Planı Özeti - içerik İşletmede genel olarak sunulacak ürün ve hizmetler İşletmenin kapasitesi İlk etapta ulaşılmak istenen müşteri kitlesi İşin kuruluşu için finansman gereksinimi İş gücü ve işyeri bilgilerinin özeti İş kurma sürecinin aşamaları 26.01.2008 19 Gülden Plümer Küçük

21 2. Girişimcinin Tanıtımı Girişimcinin özellikleri, işin başarısını doğrudan etkiler. Girişimcinin iş fikrini seçme nedeni, özellikle iş fikrini başarı ile uygulamasına yönelik olarak, sahip olduğu motivasyon vurgulanmalıdır. Ulaşılmak istenen hedefler vurgulanmalıdır. (satış rakamı, işçi sayısı, müşteri sayısı, pazar payı vb) Uzun vadeli stratejiler ele alınmalıdır. 26.01.2008 20 Gülden Plümer Küçük

22 3. İşin Temel Nitelikleri  İşletmenin Tüzel yapısı  Ortaklık söz konusu ise, ortaklık yapısı  Kuruluş için gerekli, yasal izin ve ruhsatlar. 26.01.2008 21 Gülden Plümer Küçük

23 4. Piyasa & Talep Yapısı İlk adım ; “iş fikrinin piyasadaki başarısını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek ve müşteri kitlesine ulaşma yönünde yapılması gerekli çalışmaları yönlendirecek tüm faktörlerin belirlenmesidir”. 26.01.200822 Gülden Plümer Küçük

24 Piyasa & Talep Yapısı 4. Piyasa & Talep Yapısı İşletmeler iş hayatında aynı anda birden fazla piyasa ile ilişki içindedirler:   Müşteri Piyasası   Girdi Piyasası   İşgücü Piyasası 26.01.200823Gülden Plümer Küçük

25 4. İş Fikrinin Sektörel Özellikleri Şu sorulara yanıt aranmalıdır.   Kurulacak iş hangi sektör/alt sektör altında yer almaktadır?   Sektörün belirgin özellikleri nedir?   Sektörün büyüklüğü nedir?   Sektörde yaşanmakta olan eğilimler nelerdir?   Sektörün geleceğinde beklenenler nelerdir? 26.01.200824Gülden Plümer Küçük

26 4.Müşteri Kitlesinin Ve Talebin Özellikleri “ müşteriler, potansiyel müşteri ve hedef kitle kim? ” 26.01.200825Gülden Plümer Küçük

27   Ürünün sunum bölgesi nedir?   Potansiyel müşteri grupları kimlerdir?   Müşterilerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri nelerdir?   Sunum bölgesinde ürün/hizmete olan talebi etkileyen faktörler nelerdir ve talebin dönemsel değişme eğilimleri nasıldır?   Talep yapısına ve pazar hedeflerinize uygun dönemsel satış tahminleriniz nelerdir? 4. Müşteri Kitlesinin Ve Talebin Özellikleri 26.01.200826Gülden Plümer Küçük

28   Hedef müşteri grupları girişimci tarafından sunulması planlanan ürün ya da hizmetleri bugün ne şekilde karşılamaktadırlar?   Ürün ve hizmetin piyasadaki mevcut durumu nedir? Sunum bölgesinde ya da yurt içinde üretim düzeyi nedir? ithal edilen bir ürün ise ithalat düzeyi nedir?   Sunum bölgesinde benzer ürün ve hizmeti sunanlar kimlerdir ve belirgin özellikleri nelerdir?   Rakip firmaların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 4. Rekabet Ortamı Girişimci için, rakiplerle ilgili her türlü bilgi değerlidir. 26.01.200827Gülden Plümer Küçük

29   Piyasada mevcut firmalar, ürün ya da hizmetleri sunarken   hangi fiyatla   hangi dağıtım kanalları ile   ve hangi promosyon ve tanıtım araçlarını kullanarak müşterilere ulaşmaktadırlar?   Piyasada tanıtım amacıyla kullanılacak araçların kullanım şartları ve özellikleri nelerdir?   Piyasaya yeni girişler için koşullar nelerdir? Yeni işyerlerinin bugün ve gelecekte piyasaya giriş eğilimleri nedir? 4. Rekabet Ortamı 26.01.200828Gülden Plümer Küçük

30 5. Pazarlama Planı / Pazar Araştırması Girişimcinin; iş fikrinin piyasa ve talep yapısını araştırdıktan sonra, hedef kitlesini belirlemesi, bu kitleye nasıl ulaşacağını, ürünlerini hangi fiyatlandırma ile satacağını, hangi reklam ve tanıtım araçlarını kullanacağını ve hangi dönemde ne kadar satacağını belirlemesi gerekir. 26.01.200829 Gülden Plümer Küçük

31 5. Pazarlama Planı / Pazar Araştırması “Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için, uygun dağıtım, uygun fiyat ve uygun iletişim (tutundurma) çalışmalarının kullanılarak uygun ürün ve hizmetlerin hareketini etkin biçimde sağlayan eylemlerdir” 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 30

32 5. Pazarlama Planı / Pazar Araştırması Pazarlama çalışmaları dört ana unsuru içerecek şekilde yürütülür.   Ürün   Fiyat   Dağıtım   Tutundurma 26.01.200831 Gülden Plümer Küçük

33 5. Temel Hedefler İşletmelerin ve pazarın sürekliliğini sağlamak için, sürekli müşteriler oluşturmak esastır. Tüketiciler, ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayabilen kuruluşları tercih ederler ve bunu sürekli sağlayabilenlerle güvene dayalı uzun dönemli işbirliğine yönelirler. SonuÇta, tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi düzeyde tatmin eden kuruluşlar, piyasada en başarılı duruma gelirler. 26.01.200832 Gülden Plümer Küçük

34 5. Temel Hedefler Pazarın oluşması, yani talebin gerçekleşmesi üç faktörün bir arada bulunması ile olur.   İhtiyaç ve isteğin olması.   Satın alma gücünün bulunması.   Satın alma gücünü kullanma isteğinin olması. 26.01.200833 Gülden Plümer Küçük

35 Sunulan ürün ve hizmetleri kimler kullanacaktır ve bunların özellikleri nelerdir? Satın alanlar, kullananlar, karar verenler ayrı ayrı kişiler midir? Satın alma konusunda etkili olanlar kimlerdir? Söz konusu olan ürün ve hizmetler ne kadar sıklıkta alınmaktadır? Satın almaya yol açan nedenler nelerdir? 26.01.200834 Gülden Plümer Küçük

36 5. Temel Hedefler Uygulamaları yakından takip etmenin, en az 3 önemli nedeni vardır:   İhtiyaç olduğunda taktik değişmeleri yapabilmek,   İstenmeyen sonuçların, planın kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek,   Deneyimlerden yararlanarak, gelecek yıllarda daha iyi plan gerçekleştirebilmek. 26.01.200835 Gülden Plümer Küçük

37 5. Temel Hedefler Müşteriyi sürekli kılma, yeni müşteriyi bulmadan daha önemli ve daha karlıdır. Bu yüzden, müşteri kaybına yol açacak davranışlardan kaçınmak gerekir. Yeni müşteri bulmak beş kere daha fazla maliyet getirir. 26.01.200836 Gülden Plümer Küçük

38 5. Temel Hedefler “ Planlamada başarısız olanlar, başarısızlığı planlamış olurlar. ” 26.01.200837 Gülden Plümer Küçük

39 Girişimci;   Rekabete dönük olarak güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmelidir.   Zayıf yönlerinin, ortadan kaldırılması için alınacak olan önlemleri belirlemelidir. 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 38

40 5. İşletmenin Tahmini Satış Planı   Yapılabilirlik çalışmasındaki piyasa ve talep özellikleri, kapasite, sahip olunan işletme sermayesi, işgücü gibi faktörleri dikkate alarak satış tahminleri yapılmalıdır.   Satış tahminleri dönemsel, aylık ve yıllık bazda Finansal çalışmaya aktarılmak üzere belirlenmelidir. 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 39

41 5. Ürün Yada Hizmetlerin Satış Bedeli   Ürünlerin birim maliyetlerini analiz etmeli   Rakiplerin satış bedellerini değerlendirmeli   Hedeflenen kazanç/ kar düzeyini belirlemeli Ve ürün satış bedeli tespit edilemelidir. 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 40

42 5. Ürün Yada Hizmetlerin Satış Bedeli 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 41 İşletmelerin uygulayacakları 3 önemli fiyatlama yöntemi vardır: 1. Maliyete Göre Fiyatlama 2. Talebe Göre Fiyatlama 3. Rekabete Göre Fiyatlama

43 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 42 5. Ürün Yada Hizmetlerin Satış Bedeli   Fiyatları indirmek, artırmaktan daha kolaydır.   Düşük fiyatlar, ürünün veya hizmetin kalitesinin düşük olduğu izlenimini verir.   Düşük fiyat bekleyen müşteriler, sadık değildir.

44 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 43 Ürün: Peçete Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri Birim MiktarFiyat (YTL) Kumaş0,20 mt 160 cm. en 6 Etiket1 adet 1, 40 İplik7 mt / adet Paketleme seti1 adet TOPLAM7,4 Birim Maliyet Hesabı

45 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 44 ÜrünToplam Birim Malzeme Maliyeti Kazanç Oranı Birim Satış Fiyatı* Masa Örtüsü (150*150) 7,4 YTL%6212 YTL Peçete (50*50)1,33 YTL%351,8 YTL Yazlık Üniforma Takımı 20 YTL%7034 YTL Kışlık Üniforma Takımı 35 YTL%10070 YTL Ürün yada Hizmet Satış Bedelinin Belirlenmesi * Satış fiyatları, malzeme maliyetlerinin hedeflenen kazanç oranları kadar artırılması ile bulunmuş ve yuvarlanmıştır. OPTİMAL

46 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 45 5. Ürün ve Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma   Hem ekonomik ve hem de etkili tanıtım araçları tespit edilmeli   Tanıtımda vurgulanacak olan noktalar belirlenmelidir.

47 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 46 5. Ürün ve Hizmetleri Hedef Kitleye Tanıtma   Broşürler, El İlanları   Kartvizitler   Bireysel Satış/ tanıtım   Halkla İlişkiler   Reklam   Sergiler/ fuarlar

48 Gülden Plümer Küçük 47 6. Temel Üretim ve Hizmet Süreçleri Bu çalışmanın sonucunda girişimci kuracağı işletmenin   üretim iş akışını   makine ve ekipman kullanımını   hammadde ve işletme girdileri kullanımını   işgücü ihtiyacını   işyeri özelliklerini, belirlemeye çalışır. 26.01.2008

49 Gülden Plümer Küçük 48 6.Ürün ya da Hizmet Üretiminin İş Akışı İş akış şemasının ortaya çıkarılması sonucunda girişimci işletmede yapılacak tüm faaliyetleri en ince detaylara kadar belirleme ve gösterme şansına sahip olur. Çünkü iş akış şemasını hazırlamaya çalışan bir girişimci işinin gerçekleştirilmesi için gereken üretim, malzeme ve bilgi akışını incelemektedir. 26.01.2008

50 Gülden Plümer Küçük 49 6. Gerekli İşgücünün Nicelik ve Nitelikleri Girişimci, üretim süreçlerini araştırırken iş akışının araştırılması, makine- ekipman gereksinimlerinin belirlenmesi, iş akışının gerektirdiği hammadde ve malzeme gibi işletme girdilerinin incelenmesi aşamalarından sonra, işletmenin üretim süreçlerinde gerekli işgücünün analizini de yapmalıdır. 26.01.2008

51 Gülden Plümer Küçük 50 6.Gerekli İşgücünün Nicelik ve Nitelikleri İşgücünün belirlenmesinde ilk adım, iş akış şeması ile gösterilen üretim süreçlerinin hangi ana iş gruplarına ayrıldığının ve bu grupların yerine getirmesi gereken görevlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Girişimci yeterli düzeyde ustalığa sahip işgücünü temin etmeyi temel başarı faktörleri arasında görmelidir. 26.01.2008

52 Gülden Plümer Küçük 51 6.Yer Seçimi ve İşyeri Özellikleri Girişimciler, işyerini iki farklı boyutta ele alırlar. Birincisi işyerinin yeri ya da konumudur. işyerinin ülkenin neresinde kurulması gerektiği. Genel yerleşim yerinin belirlenmesinden sonra, kurulacak işletmenin sektörüne ve işletme boyutuna bağlı olarak, seçilen bölge veya yerleşim alanının içerisindeki konumu belirlenir. 26.01.2008

53 Gülden Plümer Küçük 52 6.Yer Seçimi ve İşyeri Özellikleri Girişimci işyerinin konumunu belirlerken iş fikrini ve kurmak istediği işletmeyi aşağıdaki faktörler ışığında incelemelidir:   Müşteri kitlelerinin bulunduğu yerler   Rakip firmaların yerleşimleri   Ürün ya da hizmetlerin müşterilere ulaştırma şekli   Hammadde temin edilecek kaynakların yerleri   İşgücü gereksinimi ve işgücü ücretleri   Teşvikler ya da bölgesel mevzuat uygulamaları   İklim şartları ve çevresel etkiler 26.01.2008

54 Gülden Plümer Küçük 53 6.Yer Seçimi ve İşyeri Özellikleri İşletmenin kuruluş yeri seçiminde yönlendirici olan genel ilkeler; o oHammaddeyi en ekonomik şekilde işletmeye ulaştırma, o oÜrün yada hizmetleri en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırma, o oİşletmenin ihtiyaç duyduğu işgücü ve diğer işletme girdilerini en ekonomik şekilde temin etmektir. 26.01.2008

55 Gülden Plümer Küçük 54 Girişimci iş kurma sürecine girdiğinde öncelikle bilmelidir ki, kurduğu işin sahibi ve yöneticisi olarak sadece tasarım, üretim ya da satış ile uğraşmayacak, günlük çalışmaları içinde kar-zarar hesapları, vergi işlemleri, sigorta kayıtları, işe eleman alma, ücret belirleme, çalışanlara görev verme, iş gelişmelerini ve gerçekleşmeleri izleme, proje ekipleri oluşturma, planlama yapma, hizmet maliyetlerini hesaplama, kontrol, koordinasyon gibi yönetim aktiviteleri ile de doğrudan ilgilenecektir. 7.Örgütlenme & Yönetim Süreçleri

56 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 55 Girişimci, yönetim aktivitelerinin kapsamını araştırırken öncelikle üretim grubu dışında kalan satın alma, satış ve pazarlama gibi diğer temel aktivitelerin ne şekilde yürütüleceğini gösteren iş akış şemalarını hazırlamalıdır. Temel aktiviteler yanında ayrıca işletme yönetimi, izleme ve kontrol aktiviteleri ile personel yönetimi, muhasebe ve resmi işlemler gruplarında neler yapılması gerektiğini belirleyen girişimci bu görevlerin kimler tarafından gerçekleştireceğini de belirleyerek işletmesinin örgüt şemasını hazırlamalıdır. 7.Örgütlenme & Yönetim Süreçleri

57 26.01.2008 Gülden Plümer Küçük 56 İşletmelerde örgütlenme işlevinin amacı “düzenli ve sürekli işleyen bir sistem kurmaktır”. İşletmelerin boyutları arttıkça örgütlenme çalışmasının kapsamı ve ihtiyaç duyulan örgüt yapısının karmaşıklığı artar. Ancak işletme boyutlarından bağımsız olarak örgütlenme çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilir: 7.Örgütlenme & Yönetim Süreçleri

58 26.01.2008Gülden Plümer Küçük57 8. İş Fikrinin Başlangıç Yatırım İhtiyacının Araştırılması Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması sonucunda elde edilen bilgilerin yardımıyla iş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm yatırım kalemlerinin özellikleri belirlenir. İşin kurulması için gerekli tüm yatırım kalemlerinin parasal değerleri ile temin giderleri araştırılır ve toplam yatırım sermayesi gereksinimi bulunur. Toplam yatırım sermayesinin hazırlanmasında ve gösteriminde aşağıda verilen “Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu” kullanılır.

59 8. Yatırım Harcamaları - örnekler 1. Arazi Temin Giderleri 2. Etüd & Proje Giderleri 3. Arazi Düzenlemesi 4. Bina & İnşaat Giderleri 5. Makine & Teçhizat Giderleri 6. Makine Ekipmanı Giderleri 7. İthalat & Gümrükleme Giderleri 8. Taşıma & Sigorta Giderleri 9. Montaj Giderleri 10. Linans Giderleri 11. Genel Giderler 12. Beklenmeyen / Diğer Giderler 26.01.2008Gülden Plümer Küçük58

60 26.01.2008Gülden Plümer Küçük59 8. İşletme Giderleri & Sermayesinin Belirlenmesi Girişimcinin, işletmenin kurulması sırasında toplam finansman gereksinimini ve işletme karlılığını analiz edebilmesi için öncelikle işletme giderlerini ve işletme sermayesini incelemesi gerekir.

61 26.01.2008Gülden Plümer Küçük60 8. İşletme Giderleri & Sermayesinin Belirlenmesi İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı göstermektedir. “Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” “Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” işletme gider kalemlerini göstermektedir.

62 26.01.2008Gülden Plümer Küçük61 8.İşletme Giderleri İşletme giderleri iki farklı gruptan oluşmaktadır: 1. Sabit İşletme Giderleri 2. Değişken İşletme Giderleri Girişimci işletmesinin girdi ihtiyaçlarını belirledikten sonra bunları işletmenin üretim düzeyine yani kapasite kullanımına bağlı olanlar ve olmayanlar olarak ayırır.

63 26.01.2008Gülden Plümer Küçük62 8. Sabit Giderler İşletme giderleri arasında bina kirası, sabit eleman ücreti gibi çeşitli gider kalemleri kapasite kullanımı düzeyine göre değişmektedir. Bunlara sabit işletme giderleri denir. Bu tür giderler işletme üretim yapmasa dahi gerçekleşecek giderlerdir

64 26.01.2008Gülden Plümer Küçük63 8. Değişken Giderler Ancak değişken işletme giderleri doğrudan üretim faaliyeti ile ortaya çıkan giderlerdir.  Hammadde harcamaları,  Üretim enerji harcamaları.......v.b

65 26.01.2008Gülden Plümer Küçük64 8. İşletme Sermayesi Hesaplamalarında; Girişimcinin incelemesi gereken faktörler:  Girdi ve ürün piyasalarında uygulanan genel vade yapıları,  Ürünün üretim maliyeti,  Üretim ve satış modellerinin gerektirdiği girdi ve mamul stok düzeyleri,  İşletmenin kapasitesi,  Girişimcinin kredi bulma olanakları v.b

66 26.01.2008Gülden Plümer Küçük65 Finansal Hareketlerin ve İşletme Karlılığının Araştırılması Finansal hareketleri ve karlılığı incelemek amacıyla girişimcilerin kullanabileceği hesaplamalar;  Gelir-Gider Hesabı  Nakit Analizi Hesabı  Başabaş Noktası Hesabı  Karlılık Hesabı  Net Bugünkü Değer Hesabı  İç Karlılık Analizi

67 26.01.2008Gülden Plümer Küçük66 Gelir-Gider Hesabı Bu tabloda dönemlerine göre işletme giderleri ve işletme gelirleri karşılıklı olarak verilir ve dönemlik işletme gelir-gider farkı bulunur. Bu aşamada ilk olarak işletmenin tahmini “Gelir-Gider Hesabı” yapılır ve ilgili tablo hazırlanır. Bu tabloda dönemlerine göre işletme giderleri ve işletme gelirleri karşılıklı olarak verilir ve dönemlik işletme gelir-gider farkı bulunur. İşletme gelirleri bölümünde ürün ve hizmet sunumu için üretim ve satış programlarında yapılan tahminlere uygun olarak satış miktarları ve satış fiyatları çarpımından işletme geliri elde edilir. Tabloda her ürün grubu ayrı ayrı belirtilir. Gider kalemleri ise İşletme Giderleri Tablosundan alınır.

68 26.01.2008Gülden Plümer Küçük67 Gelir-Gider Hesabı Gelir - Gider Hesabı tablosu işletmenin sadece yıllık işletme brüt gelirini göstermeyi amaçlar. İşletmenin gelirleri ve bu gelirlerin oluşmasındaki giderleri bir yıllık süreçten daha farklı dönemlerde oluşabilir. Bu durumda yıl içerisindeki dönemlik gelir ve gider verileri yıllığa çevrilerek gelir-gider hesabı tablosuna aktarılır. Gelir-gider hesabı tablosu işletmenin nakit ihtiyacının ve yıl içinde nakit akışının hesaplanması ve izlenmesinde kullanılmaz. Gelir-gider hesabı tablosu işletmenin nakit ihtiyacının ve yıl içinde nakit akışının hesaplanması ve izlenmesinde kullanılmaz. Ayrıca, işletme gelirlerinin net sonuçlarını ve yatırım harcamalarının karşılanışı gibi mali değerlendirmelerde gerekli bilgileri içermez.

69 26.01.2008Gülden Plümer Küçük68 Nakit Analizi Hesabı her türlü nakit girişi ve çıkışını gösteren İşletmenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit girişi ve çıkışını gösteren tablodur. Nakit akım hesaplamaları sonucunda işletmenin gelir gider yapısının ötesinde yatırım, kredi ödemeleri, vergi ödemeleri gibi nakit hareketlerinin işletme finansal yapısı üzerindeki etkileri görülür.

70 26.01.2008Gülden Plümer Küçük69 Başabaş Noktası Hesabı Başabaş noktası hesabı Başabaş noktası hesabı, işletme gelirleri ile işletme giderlerinin eşitlendiği noktadaki satış düzeyinin bulunmasını sağlar. işletmenin faaliyetlerinde elde ettiği gelirler ile sabit giderlerini ne zaman karşıladığını görmektir Başabaş noktasının hesaplanmasını gerekli kılan neden, işletmenin faaliyetlerinde elde ettiği gelirler ile sabit giderlerini ne zaman karşıladığını görmektir.

71 26.01.2008Gülden Plümer Küçük70 Başabaş Noktası Hesabı Eğer işletmelerde tüm giderler üretime bağlı değişken giderler olsaydı, işletmeler üretim yaptıkları ve sattıkları ilk anda kara geçerlerdi. Oysa işletmelerde üretim yapıldığında kazançtan karşılanılması gereken harcanmış sabit giderler vardır. Başabaş noktası hesabı işletme cirosu içindeki kar payının işletmenin sabit giderlerini de karşıladığı üretim sayısını gösterir.

72 26.01.2008Gülden Plümer Küçük71 Karlılık Hesabı Karlılık hesabı işletmenin başlangıç sermayesi, işletme sermayesi ihtiyacı dahil tüm gelir ve gider kalemlerini göz önüne alarak, iş fikrinin dönemsel ve toplam kar/zarar durumunun incelenmesini sağlayan hesaplamadır.

73 26.01.2008Gülden Plümer Küçük72 Net Bugünkü Değer Hesabı Yatırım projelerinde yatırım ve işletme sermayesi harcamaları ile işletme döneminde işletme net karından oluşan yıllık net nakit akımlar söz konusudur. Bu rakamlar Karlılık Tablosunun Net Nakit Akımlar satırında yer alır. Bu harcama ve karların yıllara yayılımını piyasa için geçerli bir indirgeme oranı ile bugüne çekerek proje net nakit akımlarının bugünkü değerinin bulunması yöntemine Net Bugünkü Değer (NBD) Analizi denir.


"Kendi İşini Projelendirmek Gülden Plümer Küçük 26.01.20081Gülden Plümer Küçük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları