Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK 1003 Proje Bilgilendirmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK 1003 Proje Bilgilendirmesi"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK 1003 Proje Bilgilendirmesi
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK 1003 Proje Bilgilendirmesi Doç. Dr. İrfan TURHAN Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 17/03/2016

2

3 Antalya Türkiye’nin en kalabalık 5. ili olan Antalya’nın nüfusu kişidir. 4 adet üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır: Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi ’i aşan öğrenci sayısıyla ilk sırada yer almaktadır.

4 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
1982 yılında kurulmuş olup; ders yılında yüksek lisans, ders yılında da doktora programı açılmıştır. ders yılında 20 öğrenci ile lisans eğitimine başlamış Bölümün ismi 1998 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir. 2009 yılında Ziraat Fakültesi'nden ayrılarak Mühendislik Fakültesi'ne bağlanmıştır. 6 Profesör, 4 Doçent, 4 Yard. Doçent, 2 Öğretim Görevlisi Dr., 8 Araş. Gör.(6sı ÖYP) Yaklaşık olarak 80 lisansüstü öğrenci eğitim almaktadır. Son 3 yılda alınan projelerin bütçesi toplam 5 milyon TL’dir. Yaklaşık 3.5 milyon TL’si TÜBİTAK projeleri 1.5 milyon TL’si ise BAP projelerinden oluşmaktadır. Halihazırda yaklaşık 2 milyon TL bütçeye sahip 2 adet 1003, 2 adet 1001 ve 3 adet 1002 projesi devam etmektedir.

5 Sunum İçeriği Proje Nedir Online Başvuru Süreci Proje Kısımları
Özgün Değer Konu Kapsam Literatür Özeti Yöntem Yaygın Etki Değerlendirme Süreci Hakemler atanması Panel Puanlama Raporun Yazılması 1003 Projeleri

6 Araştırma Projesi Nedir?
Başlangıcı ve sonu belirli bir süreyi kapsayan, tanımlı hedef ve amaçlara ulaşmak için belirli bir bütçe dahilinde planlı bir şekilde yürütülen çalışmalardır.

7 Neden Proje Yaparız/ Yapmalıyız?
Bilime, topluma ve ekonomiye katkı Bilimsel heyecanın sürekliliği/manevi tatmin Keşfetme arzusu Makale/ürün/ patent çıktılarının oluşması Personel eğitimi/yetiştirilmesi Maddi kaynak Akademik/Kişisel gelişim

8 Online Başvuru Süreci Öncelikle Arbis sayfasından özgeçmiş oluşturmak gerekli (https://arbis.tubitak.gov.tr)

9

10 Projenin Bölümleri Proje Başlığı, Özeti ve Abstract Amaç ve Hedefler
Konu, Kapsam ve Literatür özeti Özgün Değer Yöntem Proje Ekibi ve Araştırma Olanakları Yaygın Etki Çalışma Takvimi Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi/B planı Bütçe

11 Başlık ve Özet Başlık Sade ve anlaşılır olmalı
İçeriği tam yansıtmalı ve kısa olmalı Özet/Abstract Konunun önemi ve kapsamı Hangi boşluğu dolduracak Amacı açık yazmalıyız Hangi yöntemler/kurgu Beklenen sonuçlar/Yaygın etkisi belirtilmeli Anahtar kelimeler 1003 kapsamında ilan edilen çağrı başlığı ile sunmayı planladığınız proje başlığı tam bir uyum içinde olmalıdır.

12 Amaç ve Hedefler Amaçlar net ifadelerle
Temel amaç bir cümle ile yazılmalı Hedefler somut ve ölçülebilir olmalıdır Hedefler maddeler halinde de belirtilebilir Cümle içlerinde çağrı başlığı vurgulanmalı. Proje amacının bu başlıkla uyumlu olduğu mesajı verilmeli.

13 Konu/Kapsam/Literatür özeti
Konu hakkında literatür özetlenmeli Literatürdeki açık belirtilmeli Literatür güncel ve etki faktörü yüksek dergilerden olmalıdır Kaynaklarla metin ilişkilendirilmelidir Kendi çalışmalarımız mutlaka ilişkili yerlerde kaynak olarak gösterilmelidir Literatür kısmında hedef aldığınız sorunu tam olarak tanımlayarak çözüm konusunda stratejiler detaylandırılmalı

14 Projenin Özgün Değeri Projenin bilimsel kalitesi ön plana çıkarılmalı
Özgünlüğünü oluşturan hususlar NET açıklanmalıdır Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi planlanmış olmalıdır Literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı belirtilmelidir İlk defa kelimesine dikkat edilmelidir

15 Yöntemler Amaca uygun yöntemler seçilmeli ve ayrıntılı verilmelidir
İş paketleri ile uygun bir düzende verilmelidir Ön denemelerle yapılabilirliği pekiştirilmeli. Sonuca ulaşabilme konusunda hakemler ikna edilmeli. Ancak ön denemelerin proje önerisinde sunumunda ölçülü davranılmalı. Ölçü; bir takım ön denemeler yapıldı. Başarıya ulaşılması konusunda bir takım mesajlar var. Başarıya ulaşılması için projeye ihtiyaç var dengesidir. İstatistiksel metotlar gerekli mi/ değil mi? Mümkün olduğunca tablo, şekil vb. kullanalım. Amaç çok bilgiyi en iyi şekilde karşı tarafa sunmak (Konunun hiç bilinmediği düşünülmeli)

16

17 Malzeme temini, Literatür taraması, Ara rapor/ Sonuç raporu hazırlamaya tek başına yer verilmemeli
Projede yer alan kişilerin iş ve görev dağılımlarının, iş paketi ve zamanlamalarının düzgün yapılması gerekir. İş paketleri konusunda alanında uzman araştırıcılar projenize dahil edilmeli. Örneğin; istatistik, anket, numune toplama, ekonomik analiz vb. gibi hakim olmadığınız alanlarda araştırmacıları projenize dahil edilmeli. Yazılan her personelin proje konusun ile ilgili yayınlarının olmasına dikkat edilmeli, Rastgele personel yazılmamalıdır Proje ekibi ile iletişim iyi kurulmalı. Göndermeden hep birlikte detaylı bir şekilde metin okunmalı. Meydana gelebilecek olumsuzluklar dikkate alınarak süre belirlenmeli. Zamana bağlı numune toplama varsa (Örneğin Nisan, Mayıs) İş paketleri buna göre ayarlanmalıdır

18 Yaygın Etki/Katma Değer
Bilimsel birikime katkısı Toplumun sorunlarına çözüm üretme potansiyeli Uluslararası alanda Türkiye’ye katkısı Sonuçlardan kimler ne şekilde faydalanacak Bilim insanı yetiştirme ve yeni projeler üretme potansiyeli

19 Bütçe Proje faaliyetleri ile uyumlu olmalıdır
Genel Bütçe tablosu ve Talep edilen bütçe Tablosu uyumlu olmalıdır Makine-Teçhizat ve hizmet alımı için proforma (Döviz bazında teklif almakta fayda var) Sarf malzeme listesi eklenmeli (Proforma gerekli değil) Bütçe kesintisi (%25) konusuna dikkat edilmeli. Sınırda değil, bir miktar kesinti olabileceğini öngörerek bütçe oluşturulmalı. Mümkünse Makine-Teçhizatı en alt düzeyde yazma…

20 1002 Hızlı Destek

21

22

23

24

25

26 Dikkat edilmesi gereken hususlar
Projeye kendimizin inanması gerekir Altyapı oluşturmaya yönelik olmamalıdır Projenin anlaşılır olması gerekir Projeyi değerlendirenlerin %100 uzmanlık alanı olmayabilir Yanlış/gereksiz bilgiler verilmemesi Abartıdan kaçınılması gerekir Bütçe gereğinden çok fazla yazılmamalıdır Konusunda uzman, sizin alanınızla alakalı ve TÜBİTAK panellerine katılmış kişilere projenizi okutun ve değerlendirmesini isteyin.

27 Olumsuz proje sebepleri
Projenin ( hipotez, kurgu, amaç) açık olmaması ve konunun özgünlüğünün yeterince anlatılmaması Literatürün iyi taranmamış olması ve çalışmanın literatürde hangi açığı kapatacağının vurgulanmaması Bir kısım literatür bilgisinin verilmemesi Önerilen bazı çalışmaların daha önce yapılmış olması Özensiz proje yazımı ve akıcı olmayan dil kullanımı Proje ekibinin deneyimsiz olduğu algısının oluşması Ekibin yeterli olmaması veya iyi seçilmemesi yada gereksiz kalabalık olması Yöntemin detaylı verilmemesi İş paketlerinin yeterince ortaya konulmaması Başarı ölçütlerinin somut olarak tanımlanmaması ve B planın verilmemesi veya yetersiz olması Proje bütçesinin gerçekçi olmaması ve altyapıya yönelik isteklerin olması

28 Faydalı Bilgiler Ön hazırlık
İdeal proje hazırlama süresi 2-3 ay olmalıdır Proje metinin hazırlanması için yaklaşık 6-8 haftalık bir süreye ihtiyaç vardır. Projenin yazımı başvuru tarihinden en az 1 ay önce bitirilmeli, proje ekibi öneriyi birkaç defa okumalıdır Proje yazımında akıcı, anlaşılır ve Türkçe kurallarına uygun dil kullanılmalı, Eksik veya aşırı bilgi vermekten kaçınılmalıdır Proje resim, grafik ve özet tablolar ile desteklenmelidir Proje içeriği iyi organize edilmelidir ve net ifadeler kullanılmalıdır PTİ ödemelerine dikkat edilmeli. İlan edildiği tarih önemli. Bu tarihteki kota kritik önem taşımaktadır. Araştırma olanakları konusunda yaygın davranalım. Araştırma merkezlerinden hizmet alımı yapabiliriz. Destek mektuplarının alınması önemlidir. Özel sektör, üniversite, kamu vb. Proformalar son başvuru tarihine bırakılmamalıdır. Revizyon gerektiren projelere duygusal bakmamalı.

29 1003 Projeleri

30 1003 projeleri 1003 projeleri özel çağrıları kapsayan ve belirli hedeflere yönelik olarak ilanlar doğrultusunda başvuru alınan çağrılardır. 1003 çağrıları sağlık, gıda, tarım, otomotiv, bilişim vd tüm alanlarda olabilir. 1003 çağrılarında genel amaç son aşamaya ulaşma (hayata geçirilme) aşamasında olan projelerin desteklenerek ülke öz kaynakları ile dışa bağımlılığın azaltılmasıdır.

31 1003 projeleri 1003 projeleri küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere 3’e ayrılmaktadır; Küçük ölçekli projeler: TL’ye kadar Orta ölçekli projeler: TL Büyük ölçekli projeler: TL PROJE SÜRESİ Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 ay

32 1003 projeleri Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır. Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir. Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

33 1003 projeleri Orta ve büyük ölçekli projeler kendi içinde alt projelerden oluşabilir. Bu durumda her alt projeden sorumlu bir yürütücü ve tüm projeden sorumlu bir yönetici belirlenir. Bu sayede alt projelerin yürütücüler aracılığıyla (alt proje harcamaları dahil) başarıyla gerçekleşmesi sağlanarak projenin tamamının daha kısa sürede ve başarıyla tamamlanması amaçlanır.

34 1003 proje başvurusu ve dikkat edilecek hususlar
1003 projelerine başvuru yapacak ekibin başvurulacak çağrı metnini tüm detayları ile incelemesi gerekmektedir. Bilgi notu link : ttps://tubitak.gov.tr/sites/default/files/gd0302_cagri_metni.pdf

35

36

37

38 1003 proje başvurusu ve dikkat edilecek hususlar
Hedef ürünün üretiminden kullanımına kadar ki tüm süreçlerin mümkün ise hedef alınması Ön denemeleri yapılmış, başarılı sonuçlar elde edilmiş ve daha büyük ölçeklerde gerçekleştirilmeye yönelik hedefler içermesi Araştırma ekibinin proje konusunda çalışmalarının olması (Tübitak veya uluslar arası projeler, tez projeleri vb) ve başarılı sonuçlar elde etmiş olması Eğer ki çağrı metnine uygun bilimsel ve teknik altyapınız varsa artık projeyi hazırlamaya koyulabilirsiniz.

39 1003 proje başvurusu ve dikkat edilecek hususlar
Proje başvurusu 2 aşamalıdır. Öncelikle 1. başvuruda projenizi tanıtan bir özet ile ön elemeye başvurursunuz. Burada sizden talep edilen husus projelerinizin önemli noktalarını vurgulayarak ekonomiye nasıl bir katma değer katacağını belirtmenizdir (Ön denemelerinizden mutlaka bahsedin!!!) Ayrıca taslak bir bütçe talebini de yazmanız istenir. Ancak bu bütçeyi 2. aşamada değiştirmeniz mümkündür.

40 1003 proje başvurusu ve dikkat edilecek hususlar
Projeniz ilk başvuruyu geçmişse 2. aşama başvuruları için proje daha detaylı olarak hazırlanır Bütçe, çalışma planı, ekip detayları, bursiyerler, farklı üniversiteler veya kuruluşlar varsa her birimin görevleri vs tanımlanır Ayrıca projenizin alt projelerden oluşup oluşmayacağına da karar vermeniz gerekmektedir. (Her alt proje araştırma projesi gibi düşünülebilir (1001)

41 1003 proje başvurusu ve dikkat edilecek hususlar
Biz projemizi 1003 sunduk çünkü; BAP, 1002 ve 1001 kapsamında 4 proje ile enzim üretimine yönelik detaylı çalışmaları laboratuvar ölçeğinde başarıyla tamamlamıştık. Bu bilgi ve teknik alt yapı donanımı ile söz konusu enzimi daha yüksek ölçekli şartlarda üretip kullanım alanlarına ait denemeleri gerçekleştirip ekonomik analizleri de yaparak endüstriye ulaştırmayı amaçlıyorduk. Bu nedenle projemize firmaları ve farklı üniversiteleri de ekleyerek kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefledik.

42 Başvurusu devam eden 1003 çağrılarından bazıları

43 Teşekkürler Doç. Dr. İrfan TURHAN ayrıca bknz: SORULAR???


"TÜBİTAK 1003 Proje Bilgilendirmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları