Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Necmi KURT TİAB Derneği Paneli, İstanbul 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Necmi KURT TİAB Derneği Paneli, İstanbul 2011."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Necmi KURT TİAB Derneği Paneli, İstanbul 2011

2 Trabzon’un geçmişteki sağlık verilerine, personel durumuna(hekim, hemşire, sağlık memuru ve yardımcı hizmetli), yapılan ameliyat sayılarına, yatak işgal oranlarına, morbidite-mortalite bilgilerine ulaşmak ve bugünkü durumla kıyaslamak zor görünmektedir. Ancak eskiden Trabzon yöresinde en çok görülen hastalıklara ulaşarak azda olsa bir sıralama yapabiliriz.

3 Ama şu bir gerçek ki 1960-1970-1980’li yıllarda her ilçede bir hekim bulmak mümkün değildi. Sağlık hizmeti daha çok sağlık memuru ve hemşire düzeyinde sunulmaktaydı. Eskiden uzman olmayan pratisyen hekimi bulmak bile zor iken bugün hemen hemen her ilçede uzman bulunmaktadır. Hatta bazı ilçelerde 10-20 arası uzman görev yapmaktadır. Ayrıca önceden K.T.Ü. Tıp Fakültesi ve Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi hizmet sunan üst düzey sağlık kuruluşları da yoktu. Bugün sadece K.T.Ü. Tıp Fakültesinde 213 uzman, 361 asistan hekim, 470 hemşire görev yapmaktadır.

4

5

6 K. T. Ü. Tıp Fakültesi Personel Dağılımı

7

8

9

10

11

12 Trabzon ili ve ilçeleri Fakülte, Eğitim- Araştırma, özel, Devlet hastaneleri ve Sağlık ocağı personel toplamı Uzman Hekim..............................726 Asistan Hekim..............................413 Pratisyen Hekim...........................400 Hemşire........................................1985 Ebe.................................................659 Sağlık Memuru..............................332 Yardımcı Sağlık Personeli............1190 Toplam Sağlık Personeli  5705

13

14

15 ÜNİVERSİTE VE ÖZEL KURUMLAR KURUM ADI UZMAN TABİP PRATİSYEN TABİP ASİSTAN HEMŞİRE EBE SAĞLIK MEMURU TOPLAM K.T.Ü.213 361470841056 ÖZEL KARADENİZ214 479586 ÖZEL İMPERİAL313 66136119 ÖZEL YILDIZLIGÜVEN224 414172 TAM.ÖZEL ÇLŞ.334 47250 TOPLAM3201536162841181383

16 KURUMUN ADISAYISI Toplum Sağlığı Merkezi18 Aile Sağlığı Merkezi74 Aile Hekimliği213 Sağlık Evi135

17 HASTANENİN ADI YATAK SAYISI Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi401 Fatih Devlet Hastanesi250 Akçaabat Devlet Hastanesi92 Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi75 Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesi 25 Of Devlet Hastanesi89 Sürmene Devlet Hastanesi75 Tonya Devlet Hastanesi26 Vakfıkebir Devlet Hastanesi143 Entegre İlçe Hastaneleri (4)45

18 HASTANENİN ADIYATAK SAYISI Ahi Evren Göğ.Kalp Damar Cer.Eğ.Arş.Has.260 Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi 252 Kadın Doğum ve Çocuk Has.Hastanesi 203 Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi88

19 HASTANENİN ADIYATAK SAYISI Özel Karadeniz Hastanesi67 Özel İmperial Hastanesi64 Özel Yıldızlıgüven Hastanesi97 TOPLAM 228

20 HASTANENİN ADIYATAK SAYISI K.T.Ü. Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi 780

21 Yatak Sayısı  3032 Yatak İşgal Oranı  %71

22 İlçeNüfus Merkez297.710 Akçaabat110.957 Araklı49.199 Arsin27.585 Beşikdüzü21.699 Çarşıbaşı15.954 Çaykara16.939 Dernekpazarı4.305 Düzköy15.547 Hayrat11.930 Köprübaşı5.755 Maçka24.494 Of48.463 Sürmene28.108 Şalpazarı11.305 Tonya16.716 Vakfıkebir26.434 Yomra 30.614 Toplam 763.714

23 2010 HİPERTANSİYON339241 A.ÜSYE177718 DİABET75518 A.FARANJİT69905 A.SİNÜZİT66309 2009 HİPERTANSİYON283860 A.ÜSYE187514 A.FARANJİT92629 A.TONSİLİT87151 A.SİNÜZİT83191 2008 HİPERTANSİYON251867 A.SİNÜZİT86958 A.TONSİLİT85881 A.ÜSYE85431 A.FARANJİT72950 2007 HİPERTANSİYON189485 A.SİNÜZİT78160 A.TONSİLİT77425 A.FARANJİT60803 DİABET56296

24

25 2010 Kuduz Şüp.Isırık980 Tüberküloz184 Akut Dizanteri64 Akut Kanlı İshal41 Olası Kızamık25 2009 Kuduz Şüp.Isırık1205 Tüberküloz177 Akut Dizanteri100 Akut Kanlı İshal22 Brusella9 2008 Kuduz Şüp.Isırık2314 Tüberküloz226 Akut Kanlı İshal87 Akut Dizanteri37 Hepatit B35 2007 Kuduz Şüp.Isırık1315 Tüberküloz301 Akut Kanlı İshal110 Akut Dizanteri106 Hepatit B58

26

27 2009 EK Akciğer 23929 Meme 1115 Mide 8746 Deri(melanomhariç) 173138 Mesane 11616 Prostat 190 Lenfoma 3324 Lösemi 3935 Kolon 3739 Rektum 4226 Troid 16106 Larenx 30 Servix 18 K.Genital 46 Testis 19 Diğer 156110 TOPLAM 1178748 GENEL TOPLAM 1926

28 Mide ve duodenum ülseri,gastrit Sinüzit, Farenjit, Tonsillit, ÜSYE ve Bronşit Romatizmal hastalıklar Tüberküloz Goitre Barsak parazitleri Daha da eskiye gidersek Sıtma ve Bulaşıcı Hastalıklardı.

29 Kalp ve damar hastalıkları (Özellikle Hipertansiyon) Kanserler Romatizmal hastalıklar Sinüzit, Farenjit, Tonsillit,ÜSYE ve Bronşit Goitre Gastrit Gizli – dirençli tüberküloz Ürogenital infeksiyon hastalıkları

30 Eskiden Kalp Damar Hastalıkları ve Kanserler az görülürken şimdi neden çok görülüyorlar? Eskiden ölüm oranları üzerinde etkili değilken şimdi neden etkili oluyorlar?

31 Eskiden Ülkemizde ve tüm dünyada ölüm çok genç yaşlardaydı, yaşam çok daha erken sona eriyordu. İkinci dünya savaşından önce Ülkemizde erkekler de ölüm 40’lı yaşlarda iken 1950’li yıllardan sonra 50’li yaşlara çıkmıştır. 2000’li yıllarda erkeklerin ölüm yaşı daha da yükselerek 65 – 68’li yaşlara ulaşmıştır. Bu oran kadınlarda erkeklerden 6-8 yaş daha yukarılarda yani 71 –76 yaşlarındadır. Kalb ve damar hastalıkları genellikle 40’lı yaşlardan sonra başlar ve yaş ilerledikçe gittikçe artar.Ailevi yatkınlık varsa daha da erken yaşlarda başlayabilir.

32 Sigara içiciliği, Diyabetes Mellitus(Şeker hastalığı), Tansiyon yüksekliği, şişmanlık, uygunsuz gıda faktörleri kalb ve damar hastalıklarını erken başlamasına yol açabilir. Koruyucu hekimlik önlemleri ve tedavi ile yaşam 70 – 80’li yıllara kadar çıkarılabilir. Avrupa’da ölüm en çok kalp ve damar hastalıklarından olur. Neden? Çünkü Avrupada yaşam daha fazladır, hepsi 80 – 90 yaşındadır da ondan. O halde yaş arttıkça kalp hastalığından ölüm oranının artması doğaldır. Eskiden genç yaşta beslenme bozukluğu, infeksiyon hastalıkları ve tüberküloz gibi hastalıklardan ölüm oluyordu.

33 Tıptaki gelişmeler ve koruyucu hekimlik uygulamalarına titizlikle uyulması bu hastalıkların neden olduğu ölümleri engellemiştir. Dolayısı ile ortalama yaşam süresi uzamıştır.

34 Peki, kanserden ölüm oranları neden birden bire artmıştır? Eskiden kanserden ölüm yok muydu diye irdeleyecek olursak, şu faktörlerle karşı karşıya kalırız. Evet, eskiden de mutlaka kanser vardı, ama sayıları çok azdı... Bir de yaşam uzun olmadığından başka hastalıklardan dolayı erken ölen kişide kanser gelişmiyordu. Ayrıca, eskiden endüstri ve sanayi gelişmemişti. Gıdalarımız hormunlu değildi. Soluduğumuz havada ve yediğimiz yiyeceklerde kanserojen maddeler yoktu.

35 Bir diğer çok önemli faktör 1986 yılında vuku bulan Çernobil kazası sonrası Türkiye’nin ve özellikle Doğu Karadeniz’in maruz kaldığı radyasyon sonrası kanser olgularının artmış olması önemli faktörlerden birisidir.Bugün Trabzon ve Karadenizde ençok görülen kanserler erkeklerde Akciğer,prostat-mesane ve cild kanserleri kadınlarda ise meme,cild ve tiroid kanseridir.Bunları takiben mide,barsak ve yemek borusu kanserleri gelmektedir.

36 Mide ve duodenum ülseri,gastrit Romatizmal hastalıklar. Sinüzit, Farenjit, Tonsillit, ÜSYE ve Bronşit Goitre Tüberküloz ve zatüre(plörezi) Barsak parazitleri Daha da eskiye gidersek sıtma ve bulaşıcı hastalıklardı.

37 O bölgede hizmet veren hekimler sık olarak gördükleri hastalıkları çok iyi bilmekteydiler ve önlemlerini de ona göre almaktaydılar. Örneğin, Çaykara ve Of bölgesinde serbest hekimlik yapan ve herkes tarafından tanınan dahiliye uzmanı merhum Hüseyin Avni Uygun serbest hekim olarak mesleğini icra etmekteydi ve yaklaşık 30 yıl boyunca Of – Çaykara bölgesinde çalışmıştı. Hemen hemen her hastasını ve hatta hasta ile birlikte ailesini tanıyan bir özelliği vardı. Çok nüktedan ve şakacıydı. Muayene ettiği hastayı ve hastalıkları öylesine ezberlemişti ki muayenehanesinden içeri giren bazı hastaları yüz hatlarına ve yürüyüşüne bakarak hastanın tanısını koyar ve daha önceden daktilo ile yazılmış olan hazır reçetenin üstüne hastanın ismini yazarak kendisine verirdi.

38 Bugünkü bilgiler doğrultusunda Trabzon ve Karadeniz bölgesinde en yaygın görülen hastalıklar sıralamasında ilk sıraları kanserler ve kalp damar sistemi hastalıkları almıştır. Eskiden olduğu gibi yine romatizmal hastalıklar,sinüzit-farenjit- tonsillit-bronşit ve goitre hastalıkları sıralamadaki yerini korurken tüberküloz azalmış olmasına rağmen sinsi ve malesef tedaviye dirençli bir şekilde devam etmektedir.

39 Aslında eskiden rastlanan tüberküloz tedavisi mümkün olan tüberküloz iken son zamanlarda görülen tüberkülozun tedavisi ilaçlara gelişen direnç nedeniyle oldukça tehlikeli olmaya başlamıştır. Bunda kahvehaneler ve toplu yaşam alanlarıdaki mikrop taşımacılığı ve bulaşma rol oynamaktadır. O nedenle kahvehanelerde ve toplu yerlerde içilen çaylar, yemek yenilen malzemelerin temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

40 Bir diğer önemli konu da Rus (Batum) kapısının açılmasıyla gayri resmi seks yaşamı veya çok eşlilik ile Karadenizde özellikle Trabzon ve Rize de  Frengi(Bel Soğukluğu)  Hepatit –B  Hepatit –C  Toxoplasma  Herpes Simplex  Virütik infeksiyonlarda artma olmuştur

41 Sağlıkta çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için bilgili, becerili yöneticilere ve uygulayıcılara gereksinim vardır. Bugün Trabzon’da K.T.Ü. Tıp fakültesi hizmet vermekteyken; Rize’de Rize Üniversitesi Tıp fakültesi kurulmuş durumdadır. Üniversite kurmak ve tıp fakültesi açmak çok önemli değildir. Bizim için önemli olan sağlık hizmetlerini sunan ekibin başta öğretim görevlilerinin ve eğitim görmekte olan kişilerin bilimsel olmaları ve insanlar için kaliteli hizmet üretmeleridir. Bir üniversitenin ülkemizde ve dünyada konumu, yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ve bunları tıp literatüründe yayınlanması ile belirlenir. Bu yayınların kalitesi onlara dünyada yapılan atıflar ile artar. Dileğimiz odur ki; Trabzon’u temsil eden üniversitemizin sadece tıp fakültesinin değil diğer fakültelerinin de aynı ölçülerde bilimselliğe önem vermeleri ve Türkiye’de önder olmalarıdır.

42 Ne yazık ki; bugün ülkemiz hastanelerinde(eğitim- araştırma hastaneleri ve fakülte hastaneleri)eğitim ve öğretimden çok hizmet ön planda tutulmaktadır. Asistan, hemşire, ebe, sağlık memuru ve yardımcı hizmetli personel eğitim ve öğretimine önem verilmemektedir. Eğitim-araştırma ve fakülte hastanelerinde %50 eğitim %50 hizmet anlayışı ile çalışılmadığı takdirde bilimden ve eğitimden bahsetmek mümkün değildir. Bugün maalesef ülkemiz hastanelerinde %80-90 oranında hizmet %10-20 oranında da eğitim ve öğretim anlayışıyla çalışılmaktadır.

43 Sabrınız için teşekkürler...


"Doç. Dr. Necmi KURT TİAB Derneği Paneli, İstanbul 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları