Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. İlhan Kaya 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. İlhan Kaya 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. İlhan Kaya 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi

2 Temel Perspektif ve Süreç Üniversitelerin yeniden yapılanması ve kalite güvencesi – Akademik – İdari – Eğitimsel – Ve toplumla ilişkiler Üniversitelerde uluslararasılaşma süreci – Değişim programları (başta Erasmus olmak üzere LLP) – AB eğitim alanının oluşturulması Programların yeniden yapılandırılması ve AB ülkeleri ile uyumlu hale getirilmesi Derecelendirme ve kredilendirmenin karşılaştırılabilir hale getirilmesi – AKTS ve DE 2 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

3 Süreç: Kurumun Kendisini Tanıması Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Kapalı alan ve açık alan durumları Öğrenci ve personel memnuniyetleri Başka üniversiteler ile karşılaştırma imkanları Dil eğitiminin öneminin yeniden keşfedilmesi Kurumsallaşmanın düzeyinin görülmesi 3 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

4 Süreç: Zorluklar Geniş kitlelerin ve farklı kesimlerin katılımını zorunlu kılması – Öğretim elemanları Akademik personelin direnci ve süreci anlamada eksik kalması – İdari birimler İdari personelin eğitimi – Öğrenciler Hak ve sorumluluklarının bilincinde olmaması Eğitimdeki yeni yaklaşımlara kültürel olarak yabancı olma – İç ve dış paydaşlar Diğer fakülte ve bölümler Meslek örgütleri, Kamu Kurumları ve STK’lar 4 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

5 Süreç: Zorluklar Çok farklı alanlarda değişimi kapsaması ve bu alandaki sorunlar – Alt yapı Mevzuat – Ek ders ödemeleri ve AKTS – Koordinatörlüklerin personel ve maaş problemleri Teknik (personel, otomasyon, web) 5 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

6 Süreç: Zorluklar Sürecin yanlış algılanması – Yapılanların yapısal değişiklerden ziyade, prosedürsel işler olarak görülmesi Temel eksiklikleri – Temel perspektiflerin ortaya konmaması Ulusal, sektörel ve alan yeterlikleri tespit edilmeden işe başlamak zaman ve motivasyon kaybı demek – Net bir yol haritasının ortaya konulmaması Adım adım yapılması gerekenler Somut örnekler ve şablonlar – Yapılan çalışmalar hakkında kurumlara yeteri düzeyde geri dönütün sağlanmaması – Gerekli yerinde denetim ve izlemelerin yapılmaması – Bu iş için kaynak ve personelin sağlanmaması 6 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

7 Kurumsallaşma Sorunları Sürekli değişikliklerden kaynaklı olarak kurumsal kültürün oluşmaması Programların esnek olmaması – A ve B bölümleri arasında ders almak zor – Zorunlu seçmeli derslerin olması Rektörlerin yeterince sürece dahil edilmemesi – Birçok şey ayrıntılarda gizli – Taşların yerine oturması için rektörlerin bizzat ayda bir kez toplantı yapılması – Sürecin aşırı bir şekilde zamana yayılması motivasyon kaybına neden olmaktadır 7 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

8 Bizim deneyimimiz Uzun süre yaz-boz süreci – Şu üniversite model alınsın, bu alınsın derken kaybolan yıllar ve emekler En sonunda bir yol haritası oluşturduk ve kendi üniversitemiz için temel ilkler belirledik Öyle bir programlar ve yapılanma oluşturulmalı ki yıllarca sorunsuz gitmeli 8 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

9 Yol Haritası ve Temel İlkeler Bologna Çalışma Kılavuzu ve ona ek örnek belgeler hazırlandı Birim BEK temsilcilikleri kuruldu Her programın tanımlanması istendi Programın amacı Hedefleri Mezunların haiz olması gereken yeterlikler/nitelikler – Bunların ulusal ve sektörel yeterlikler ve ilkeler ile uyumlu olması istendi – Programın amaç, hedef ve mezun yeterlikleri tanımlamalarına uygun olarak programda açılan derslerin yeniden düzenlenmesi istendi – Açılan dersler ile bu amaç, hedef ve yeterlikler arasında ilişkilerin kurulması istendi 95 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

10 10

11 Yol Haritası ve Temel İlkeler Programlara esneklik tanımak amacıyla derslerin en az %20’sinin seçimlik olması herkesçe kabul edildi – %10 Kendi alanından – %10 İstediği bölümden/fakülteden – Bir bölüm öğrencisi için açılan dersler bölüm öğrencisi için seçimlik derstir bu yüzden ayrıca seçimlik ders açmaya gerek yoktur – Bir bölümün ön şartsız derslerini diğer bölüm öğrencileri alabilir – Seçimlik dersler ikinci sınıftan itibaren alınabilir Seçimlik ders oranlarının artışı ile – Öğrencinin ilgi ve becerilerine uygun ders alma olanaklarının tanınması sağlandı – Değişim programlarından faydalanan öğrencilerin kredi kayıpları sıfıra indirilmesi hedeflendi 11 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

12 Yol Haritası ve Temel İlkeler Bir yarıyılın uzunluğu kararlaştırıldı – 75 iş günü (yaklaşık 15 hafta) Otomasyon alt yapısının program esneklikleri ve yeni değişiklikleri uygulamayı kolaylaştıracak şekilde yenilenmesi süreci başlatıldı Türkçe ve İngilizce web siteleri gözden geçirilerek amaca uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi süreci başlatıldı 12 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

13 Yol Haritası ve Temel İlkeler Ders bilgi paketleri örnekleri hazırlanarak bütün programlardaki dersler için bu paketlerin hazırlanması istendi Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ile bir ders için öngörülen ders içi ve ders dışı etkinliklerin not dağılımına eskisinin sağlanacağı ilkesi benimsendi AKTS: Kredilendirmede ders iş yüklerinin dikkate alınmasını ve bunun nasıl yapılacağına dair örnek bir çizelge hazırlandı ve paylaşıldı Diplomaların ve Diploma Eklerinin yeniden tasarımı için güzel sanatlar bölümünden destek istendi 13 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

14 Yapılması Gerekenler Yasal boşluklar giderilmesi – Mobility ve Farabi programındaki sorunlar – Koordinatörlükler ve dış ilişkiler ofislerinin statülerinin ve finansal yapılarının iyileştirilmesi – Programlardaki ders sayılarının azaltılması ve iş yüküne dayalı kredilendirmenin kolaylaştırılması Ek ders ücretleri: öğretim elemanı neden o kadar yükün altına girsin? Üniversitelerin otomasyon alt yapılarını geliştirmeleri ve blackboard gibi programları edinmeleri için finansal kaynakların tahsis edilmesi Sürecin çok uzatılması ciddi sorunlar oluşturulmaktadır. – En önemli süreç programların yeniden düzenlenmesi 14 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı

15 Sorular???? Teşekkürler 15 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi Bologna Toplantısı


"Doç. Dr. İlhan Kaya 5 Kasım 2010 Muş Alpaslan Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları