Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yer yüzünde Müslümanların nasıl iki bayramı varsa gökte meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin bayram geceleri. Saban Ayı'nın onbeşinci gecesine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yer yüzünde Müslümanların nasıl iki bayramı varsa gökte meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin bayram geceleri. Saban Ayı'nın onbeşinci gecesine."— Sunum transkripti:

1

2 Yer yüzünde Müslümanların nasıl iki bayramı varsa gökte meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin bayram geceleri. Saban Ayı'nın onbeşinci gecesine rastlayan «Berat» gecesi ile «Kadir» gecesidir. İmam-ı Gazali “Kalplerin Keşfi” Kitabından alınmıştır. Şaban ayının on beşinci gecesi. Berat gecesini büyük nimet, fırsat biliniz! Çünkü belli bir gecedir. Şaban'ın on beşinci gecesidir. Kadr gecesi, çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece, çok ibadet yapınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz! (Hadis-i şerif-Riyad-un-Nasihin)

3 Sübki Tefsir Kitabında buyurdu ki; «Şaban Ayı'nın onbeşinci Gecesi (Berat Gecesi) bir yılın günahlarını. Cuma Gecesi bir haftanın günahlarını. Kadir Gecesi de bütün ömrün günahlarını giderir.» Yani bu geceleri ibadet ile geçirmek, günahların giderilmesine sebep olur. Bu yüzden Berat Gecesi'nin bir adı da «Kefaret Gecesi»´dir. Peygamberimizin «İki bayram gecesi ile Şaban Ayı'nın onbeşinci gecesini ibadetle geçirenlerin kalpleri, diğer kalplerin öldüğü gün ölmez.» şeklindeki hadisine dayanarak bu gecenin bir başka adı da «Hayat Gecesidir. İmam-ı Gazali “Kalplerin Keşfi” Kitabından alınmıştır.

4 Resulullah S.A.V.buyurdular ki: "Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman gecesinde namaz kılın, gündüzünde de oruç tutun.. Allah Teala hazretleri o gün, güneşin batmasıyla, dünya semasına iner ve şöyle der.. "Bana istiğfar eden yok mu mağfiret etsem..! Benden rızk isteyen yok mu rızk versem.. Belaya maruz kalan yok mu afiyet versem..." Bu hal fecrin sökmesine kadar devam eder.“ İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 17/98.

5 Resulullah S.A.V. buyurdular ki: Allah Teala hazretleri, Şa'ban ayının onbeşinci gecesi kullarına rahmetle nazar eder ve.. Müşrikleri.. Müşahin yani kindar ve bencil insanları.. Kâhin, sihirbazları.. İçkiye düşkün olanları.. Ana-babasını inciten ve sıla-i Rahim-i terk edenleri.. Zinaya ısrarla devam edenleri affetmez.. Geriye kalan herkese mağfret buyurur. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 17/99.

6 Bu gecede beş özellik vardır: (1) Her hikmetli işin ayrılması bu gecede yapılır. (2) Bu gecedeki ibadet pek çok faziletlidir. Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki.. "Her kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa yüce Allah ona yüz melek gönderir.. Otuzu ona cenneti müjdeler.. Otuzu ona cehennem azabından teminat verir. Otuzu da ondan dünya afetlerini savarlar.. Onu da ondan, şeytanın tuzaklarını hilelerini savarlar.” (3) Bu gecede Rahmet iner.. Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Yüce Allah bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki.. Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca." insanı affeder. (4) Bu gecede Mağfiret meydana gelir. (5) Bu gecede Resulullah (s.a.v.)a şefaatin tamamı verilmiştir. Resulullah Şaban'ın... onbeşinci gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti hepsi verildi. Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka.. (Şeyhzade, Razi, Ebussuud). Memba’dan alınmıştır.

7 Kur'ân Levh'ten dünya semasına indirildi ve Cebrail (a.s.) yazıcı meleklere imlâ etti.. Sonra da Peygamber'e yirmi üç senede kısım kısım indiriyordu. Bunun Levh'ten yazılmasına.. Beraat gecesi başlanır.. Kadir gecesi bitirilir. Memba’dan Alınmıştır.

8 Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kutsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsi leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Risale-i Nur “Şualar” Kitabından Alınmıştır.

9 Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de Diyor ki: Aziz, sıddık kardeşlerim, Leyle-i Berâtınızı ve gelecek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederiz. Bu sene, Berat Gecesi, sizler hakkında çok bereketli ve kerametli olduğuna bir emaresini hayretle gördük. Şöyle ki: Ben, Berat Gecesinden az evvel Asâ-yı Mûsâ tashihiyle meşgulken, bir güvercin pencereye geldi, bana baktı. Ben dedim: "Müjde mi getirdin?" İçeriye girdi, güya eskiden dost idik gibi, hiç ürkmedi. Asâ-yı Mûsâ üstüne çıktı, üç saat oturdu. Ekmek, pirinç verdim, yemedi. Tâ akşama kaldı, sonra gitti, tekrar geldi. Berât gecesinde, tâ sabaha kadar yanımda kaldı. Ben yatarken başıma geldi, Allahaısmarladık nevinden başımı okşadı, sonra çıktı gitti. İkinci gün, ben kederlenirken, yine geldi, bir gece daha kaldı. Demek bu mübarek kuş, hem Asâ-yı Mûsâ'yı, hem Berâtımızı tebrik etmek istedi.

10 Berat Gecesi'nde.. Eceller, rızklar, ölecekler, saidler, şakîler, hacca gidecekler.. Senenin mühim olayları yazılır, tespit olunur, kesinleşir. Kimi Allah'ın rahmetine erer, kimi mahrum kalır.. Kimi mükâfatlandırılır, kimi cezâlanır. Nicesinin kefeni hazırlanmıştır, o çarşıda alışveriştedir. Kiminin kabri kesinleşmiştir, o gafilce eğlencededir. Nice gülen vardır, eceli yakındır. Nice binâ vardır, sahibi toprağa girecektir. Nice cennet uman vardır, cehennemde yanacak.. Nice sevap uman vardır, ikaba uğrayacak.. Nice kâr bekleyen vardır, zarara çarpılacak... İmam-ı Gazali “Kalplerin Keşfi” Kitabından Alınmıştır.

11 Şa'ban ayı, Resûlüllah S.A.V. Hazretleri'nin ayıdır. Efendimiz bu ayda orucu çok tutardı.. Geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi.. Hazret-i Aişe Vâlidemiz R.Anh. sebebini sorunca, buyurmuş ki: "--Yâ Aişe..! Bu ay, Melek-ül mevt Azrâil'e o sene içinde vefat edeceklerin yazdırıldığı aydır. Ben de ismimin ancak oruçlu iken kaydedilmesini seviyor ve istiyorum." Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/56.

12 Berat gecesi müthiş bir gecedir. Hasan-ı Basrî Hazretleri bu gecede evinden çıkmıştı, yüzü sapsarı, sanki kabre konulmuş da kalkmış... Sebebini sordular bu korku, hüzün ve kederin... Buyurdu ki: "--Vallàhi, gemisi parçalanmış bir kimse benden daha fena durumda değildir. Çünkü, işlediğim günahlarımı biliyorum ama, iyiliklerimin kabul olduğundan şüphedeyim, acep hâlim ne olacak diye telâştayım..." Her işin başı: Haddini bilmek, boynunu bükmek, Allah'ın azametini anlayıp, kudretini bilmek... Onun karşısında tevazu ile boyun büküp yalvarmaya gelip dayanıyor. Bir insan her şey olabilir amma; halini, kusurunu, anlayıp boynunu büküp Rabbına iltica ederse, Allah affeder. Zira Cehennemin ateşini, sadece gözyaşı söndürür. Pişmanlık, tövbe duygusu, "Bir daha yapmayacağım Yâ Rabbi, iyi kul olacağım!" düşüncesi insanın kalbine düştüğü zaman, daha diliyle söylemeden Allah affediyor.%

13 Allah'ın her insana hususi muamelesi vardır. Her insana Allah'ın hususi işaretleri vardır. Onun için her işin başı, Allah'ın bizi sevmesi ve bize hidayet etmesi olduğuna göre.. Biz de aşk ile şevk ile, gözyaşı ile Allah-u Teâlâ Hazretleri'ne tövbe edelim, istiğfar eyleyelim!.. Hatamızı yana yakıla söyleyelim, ılık ılık göz yaşlarını gözlerimizden dökelim!.. Secde-i Rahman'a varalım, Allah-u Teâlâ Hazretleri'ne halimizi arz edelim: "Yâ Rabbi, ben çok perişan duruma düştüm, Ne yapayım, ne eyleyeyim?.. Senin azabından nasıl kurtulurum, Senin rahmetine nasıl ererim?.. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Dua Allah'ın hükmünü değiştirir, lütfünü kazandırır, duruma değişiklik verilmesine sebep olur" Biz pişman olduk yaptığımız günahlara; Rabbimiz fazl u kereminden bizi affeylesin... Bizi şakiler, edepsizler, günahkârlar divanından silsin...%

14 Saîdler, bahtiyarlar, edepliler, halisler, muhlisler divanına fazl u keremiyle kayt eylesin... Bize şu önümüzdeki yılımızı, önümüzdeki zamanımızı hayırlı mübarek eylesin... Kaderimizi güzel eylesin, alın yazımızı hoş eylesin... Bizi hayırlarla karşılaştırsın, şerlerden uzak eylesin. Allah-u Teâlâ Hazretleri şaşıran kardeşlerimizi doğru yolda sabit kadem eylesin... Cümlemize akıl, fikir, izan, irfan ihsan eyleyip kendi yolunda, rızasını kazanmak yolunda çalışmaya muvaffak eylesin... Cümlemizi rızasını uygun işlerle hayırlı, uzun, güzel ömürler sürmeyi, bu önümüzdeki seneleri rızasına uygun geçirmeyi; arkamızda şöyle dönüp baktığımızda hoşnut olacağımız hayırlı eserler bırakmayı nasip eylesin... AMİN..!

15 Peygamberimiz (S.A.S) şöyle buyurur: «Kulun vücudu, Allah korkusu ile ürperdiği zaman, yaprakları dökülen ağaç gibi günahlarından sıyrılır.» İmam-ı Gazali “Kalpleri Keşfi” Kitabından Alınma Hele bir de bu ağlayıp sızlama, halka kapalı Hakk'a açık yerlerde gerçekleştiriliyorsa.. Doğrusu böyle bir şeyi değerlendirecek bir kıstas bilmediğimi itiraf etmeliyim... M.F. Gülen’in “Yağmur Dergisi Başyazılarından” alınma.

16 Allah korkusundan gözyaşı döken kimseyi nar yakmaz. [Ka'b-ül-Ahbar] [] Efendimiz (sav), Allah korkusuyla gözyaşı dökmeyi, cephede düşmanı kollayıp, içimize sızmasına engel olan mücahidin nöbetine denk tutar. “İki göz Cehennem’i görmez” buyurur. Mealen devam eder: “Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de, millet ve ülkenin maruz kaldığı tehlikeler karşısında yüreği atan ve nereden, hangi gedikten düşman içimize sızacak, hangi planda bizi tahrip edip çürütecek diye nöbet bekleyen göz.” Gözyaşı, kelimesiz, sessiz şiirdir. [[M.F. Gülen’in “Global Hoşgörü ve Nevyork Sohbetleri” Kitabından Alınmıştır.]]

17 Resul-i Ekrem: “… Bu gözyaşı, Allah'ın, merhametli, kullarının gönüllerine koyduğu rahmet-i ilahiyyenin eseridir. Cenab-ı Hak bu rahmeti, kullarından şefkatli olan gönüllere ihsan eder, buyurdu.[Sahih-i Buhari][] Hz. Ebu Hüreyre (R.A.) anlatıyor: Resulullah (A.S.V.) buyurdular ki: “Allah korkusuyla gözyaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde, Allah yolunda yapışan tozla, cehennemin dumanı bir araya gelmez." Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 8, (1633); Zühd 37,(2372); Nesai, Cihad 8, (6,12).

18 Tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi; İnsanlardan ve gözlerden uzak, kimsenin bulunmadığı ortamlarda Allah’ı anarak gözlerinden sevgi yaşları dökülen kimse, çoğu insanın başaramadığı bir kulluk çizgisini yakalamış demektir. Onun bu samimi ve gizli kulluğunun karşılığı da mahşer yerinde ilahi koruma altına alınmak suretiyle, herkesin gözü önünde ödüllendirilmesidir. Riyaz-u Salihin Açıklması

19 Rahmet denizini coşturan gözyaşlarıdır; Cömertliğiyle tanınmış bir şeyh vardı. Bu yüzden bir türlü borçtan kurtulmazdı. Şeyh yıllarca bulduğunu dağıttı, bundan dolayı da borcu arttıkça arttı, nihayet dört yüz dinara yükseldi. Bir gün şeyh hastalandı öleceğini anlayan alacaklıları başına toplandılar. Şeyhe kötü kötü bakıyor, onun hakkında fena fena şeyler düşünüyorlardı. O sırada helva satan bir çocuk sokaktan geçiyordu. Şeyh hizmetçisine: "Git şu çocuktan helvanın tamamını satın al da bu alacaklılar yesin, hiç olmazsa bir süre gönülleri hoş olsun." dedi.%

20 Hizmetçi çıkıp helvacı çocuğu çağırdı, helvayı yarım dinara satın aldı, getirip şeyhin borçlularına ikram etti. Borçlular helvayı yiyip bitirdiler. Helvacı çocuk boş tepsiyi eline aldı ve ücretini istedi. Ölmek üzere olan Şeyh: "Ben zavallı ve ölmek üzere olan bir adamım bende para ne arar." dedi. Bunu duyan helvacı çocuk ağlayıp İnlemeye, feryada başladı. Alacaklıların buna iyice canları sıkıldı ileri geri söylenmeye başladılar. Çocuk ta ikindi vaktine kadar ağlayıp durdu. Şeyh bu sırada gözlerini yummuş çocuğa hiç bakmıyordu. İkindi vaktinde bir hizmetçi elinde bir tabak içeriye girdi tabağı şeyhin önüne bıraktı. Şeyh hizmetçiye tabağı alacaklılarına vermesini söyledi. Hizmetçi tabağı alacaklıların önüne koydu. Tabağın örtüsünü açtıklarında herkes hayretler içinde kaldı. Zira tabakta -Şeyhin borcu olan-dört yüz dinar vardı. Tabağın bir kenarında da kağıda sarılı yarım dinar vardı. O yarım dinar da helvacı çocuğun parasıydı.%

21 Bu duruma şaşıran alacaklılar, utandılar şeyh hakkındaki kötü sözlerine ve yanlış zanlarından dolayı pişman oldular. Şeyhin ellerine sarıldılar: "Ey ulu kişi bu işin sırrı, hikmeti nedir anlat bize." dediler. Bunun üzerine Şeyh: "Ey insanlar bunun sırrı şudur. Ben bunu Allah'tan (c.c.) diledim. Cenabı Allah (c.c.) bana doğru yolu gösterdi. O paranın gelmesi çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helvacı çocuk ağlamasaydı rahmet denizi coşmazdı." dedi. Mesnevi’de Geçen Bütün Hikayeler, s:64

22 O (s.A.V.) namaz kılarken, iç ağlamalarından ötürü, sinesinde adeta değirmen taşlarının çıkardığı ses gibi bir ses duyulurdu. Ebu Davud, Salat 157; Nesai, Sehiv 18 İbn Mesud'a, kendisine bir miktar Kur'an okumasını emretmişti, o da Nisa suresinden bir kısım ayetler okuyup da nihayet "Her ümmetten bir şahit (peygamber), Seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman bakalım nasıl olacak!“ Nisa suresi, 4/41 Mealindeki fermana geldiğinde eliyle işaret edip kesmesini söyledi. İbn Mesud diyor ki, "Dönüp baktığımda gözleri şakır şakır yaş döküyordu.“ Buhari, Fezailü’l-Kur’an 33; Müslim, Salatü’l- Müsafirin 247.

23 Peygamber'imiz (S.A.S.) demiştir ki: “Allah c.c. şöyle buyurdu: “İki korkuyu bir araya getirmem. Dünyada benden korkanın Ahiretini emin kılarım. Buna karşılık dünyada iken benim korkumu yüreğinde taşımayanları Kıyamet günü korkuya düşürürüm.” İmam-ı Gazali “Kalpleri Keşfi” Kitabından Alınma

24 Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Sağılan süt memeye dönmedikçe Allah korkusu ile ağlayan kimde cehenneme girmez.” Rivayet edilir ki, Kıyamet günü bir kul Allah katına çıkılacak ve günahlarının ağır bastığı görülerek cehenneme atılması emredilecektir. Bu sırada kirpiklerinden bir tel dile gelerek şöyle diyecektir: Ey Rabbim! Senin Resul'ün Muhammed «kim Allah korkusu ile ağlarsa Allah onun yaş döken gözlerini cehenneme haram kılar» diye bildirdi. Ben senin korkundan ağlamıştım. Bunun üzerine dünyada Allah korkusu ile ağlayan bir kirpik teli sayesinde adam affedilecektir. Cebrail (A.S.) “falan oğlu filan bir tel kirpik sayesinde kurtuldu” diyerek bu durumu ilan edecektir. Rekaik-ul Ahbar

25 Rivayet edilir ki.. Kıyamet günü cehennem ortaya çıkınca öylesine kükreyecek ki, bütün ümmetler dehşetinden dizüstü" kapaklanacaklardır. Nitekim Allah (C.C.) buyuruyor ki: “... Ve sen her ümmeti dizüstü çökmüş (ne olacağını endişe ile bekler) görürsün. Hem ümmet amel defterini almaya çağrılır.”[Casiye Suresi, 28][] İnsanlar cehenneme yaklaştırıldıklarında onun öfke ve kükreyişini duyacaklar, bu kükreyiş beşyüz yıllık mesafeden duyulacaktır. O zaman peygamberler dâhil herkes kendi derdine düşerek “ben ne olacağım, ben ne olacağım” diyecektir.%

26 Yalnız peygamberlerin ulusu olan Hz. Muhammed (S.A.S.) müstesna, O “ümmetim ne olacak, ümmetim ne olacak” diyecektir. O sırada cehennemden dağlar gibi bir ateş kütlesi çıkacaktır. Peygamberimizin (S.A.S.) ümmeti “ey ateş kütlesi! Namaz kılanlar, doğruluktan ayrılmayanlar, Allah’tan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri döner misin” diye yalvararak ateşi geldiği yere göndermeye çalışacaklar.. Fakat ateş geri dönmeyecektir. Bu sırada Cebrail'in (A.S.) “ateş kütlesi Muhammed'in ümmeti üzerine yöneldi” diye seslendiği duyulacaktır.%

27 Bunun üzerine Cebrail, bir bardak su getirerek Peygamber'imize uzatacak ve “Ey Allah'ın Resulü! Bunu al, ateşin üzerine at” diyecektir. Peygamber'imiz (S.A.S.) Cebrail'den aldığı bardağı ateşin üzerine boşaltır boşaltmaz ateş sönecektir. Peygamber'imiz (S.A.S.) “bu su nedir?” Diye soracak ve Cebrail'den (A.S.) şu cevabı alacaktır: “Bu senin ümmetinin, Allah korkusu ile ağlayan günahkârlarının gözyaşıdır. Şimdi ateşin üzerine serpip onu Allah'ın izni ile söndüresin diye sana getirme emri aldım” Bidayet-ül Hidaye


"Yer yüzünde Müslümanların nasıl iki bayramı varsa gökte meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Meleklerin bayram geceleri. Saban Ayı'nın onbeşinci gecesine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları