Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KALP ve DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ. 2 Kalp ve toplam uzunluğu 100.000 km'yi bulan kan damarı ağı, kalp-damar sistemini oluşturur Kalp, kalp-damar sisteminin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KALP ve DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ. 2 Kalp ve toplam uzunluğu 100.000 km'yi bulan kan damarı ağı, kalp-damar sistemini oluşturur Kalp, kalp-damar sisteminin."— Sunum transkripti:

1 1 KALP ve DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

2 2 Kalp ve toplam uzunluğu 100.000 km'yi bulan kan damarı ağı, kalp-damar sistemini oluşturur Kalp, kalp-damar sisteminin temel işlevinden sorumludur: kanı bu büyük damar ağı vasıtasıyla vücudun bütün organ ve dokularına pompalar Bu sürece "kan dolaşımı" denir

3 3 Dolaşım Sisteminin Görevleri  TAŞIMA: bir organdan diğerine madde taşır besin taşır hormon taşır atıkları uzaklaştırır  KORUMA: mikroorganizmalara karşı vücudu korur  DÜZENLEME: dokulardaki su ve iyon konsantrasyonlarını düzenler

4 4 Kan dolaşımını " 8 " şeklinde düşünebiliriz. "8"in bir kolunda kan kalp ile akciğerler arasında dolaşırken (akciğer dolaşımı); diğer kolunda, kan kalp ile diğer vücut bölgeleri arasında dolaşır (sistemik dolaşım) Bu iki kol, kanı devamlı bir dolaşım halinde tutacak şekilde birbirleriyle ilişki içindedir: kalpten vücuda, vücuttan kalbe, kalpten akciğere, akciğerden tekrar kalbe ve kalpten tekrar vücuda...

5 5 DAMAR SİSTEMİ Atardamarlar (arterler) kanı kalpten uzağa taşırlar Toplardamarlar (venler) kanı tekrar kalbe taşırlar Kılcal damarlar ise (kapillerler) geçiş bölgesidir ve kan, atardamardan toplardamara geçerken besinler dokuya; dokudaki atık maddeler de kana geçer

6 6 KALP YERLEŞİMİ ve BÜYÜKLÜĞÜ  Kalp, göğsün orta hattından hafifçe solda yer alır  Kalp, - ön tarafta sternum denilen göğüs kemiği, - arkada omurga, - yanlarda akciğerler ve kaburgalar tarafından çevrelenerek korunur

7 7 Kalbin şekli, sanıldığı gibi biçiminde değil; tepesi aşağıda, tabanı yukarıda ters çevrilmiş bir koni benzeridir Bu koninin sivri kısmına apeks denir Kalbin apeksi göğsün sol tarafına ve aşağıya doğru yönlenmiştir.

8 8

9 9 Ortalama bir yetişkinin kalbi, yaklaşık olarak sıkılmış yumruğu büyüklüğünde olup yaklaşık 350 gram ağırlığındadır

10 10 KALBİN TABAKALARI

11 11 KALBİN BÖLÜMLERİ DÖRT ODACIK  Kalp iki bölüme ayrılabilir: SAĞ ve SOL  Kalbin sağ tarafı akciğer dolaşımını; sol tarafı ise vücudun diğer kısımlarındaki sistemik dolaşımı sağlar

12 12 Kalpte her iki tarafta da ikişer odacık olmak üzere toplam 4 odacık vardır: sağ atrium (sağ kulakçık) sol atrium (sol kulakçık) sağ ventrikül (sağ karıncık) sol ventrikül (sol karıncık)

13 13 Atriyumlar, kalbe dönen kanı alan ve ventriküllere gönderen bölmelerdir Ventriküller ise esas pompa görevi yapan kalp bölmeleridir; kanı damarlara pompalarlar

14 14 BU ODACIKLAR BİRBİRİNDEN NE İLE VE NASIL AYRILMAKTADIR ? Hem sağ tarafta hem de sol tarafta, atriumla ventrikül arasında, kanın tek yönlü olarak sadece atriumdan ventriküle geçmesine izin veren birer kapak vardır Sağ ve sol atrium birbirinden atriumlar arası septum (ayırıcı tabaka, zar) ile ayrılır. Doğmadan önce bu septumda kanın bir atriumdan diğerine geçişine izin veren bir delik varken; doğumdan hemen sonra bu delik kapanır Sağ ventrikülle sol ventrikülü birbirinden ayıran yapıya ise ventriküller arası septum denir.

15 15 Arterler, k alpten çıkan damarlardır; kanı kalpten daha uzaktaki organlara gönderirler Kalpten çıkan iki ana damar, AORT ve PULMONER ARTERdir AORT, sol ventrikülden çıkıp, O 2 ’den zengin kanı tüm vücut dokularına dağıtan arter sisteminin ana damarıdır Pulmoner arter ise sağ ventrikülden çıkar ve CO 2’ den zengin kanı oksijenlenmesi için akciğerlere götüren sistemin ana damarıdır

16 16 Kalbe giriş yapan damarlar, atriyumlara açılırlar Sağ atriyuma giren iki damar, vena cava superior ve vena cava inferior, tüm vücudun venöz kanını sağ atriuma getirirler Pulmoner venler ise akciğerlerde oksijenlenmiş kanı sol atriyuma getirirler KALP BİRLİKTE ÇALIŞAN İKİ POMPA GİBİ…

17 17 Sağ ventrikül CO 2’ i yüksek olan kanı akciğerlere; Sol ventrikül ise O 2 ’i yüksek olan kanı tüm vücuda POMPALAR Böylece organizmada her ikisi de kalpten başlayıp kalpte sonlanan iki dolaşım sistemi oluşmaktadır

18 18 1.Sistemik Dolaşım: Kalbin sol ventrikülünden başlayıp organizmayı dolaştıktan sonra sol atriyumda sonlanır 2. Pulmoner Dolaşım Sağ ventrikülden başlayıp, akciğerleri dolaştıktan sonra sağ atriyumda sonlanır FARKLARI: Sistemik dolaşım yüksek basınçlı; Pulmoner dolaşım ise düşük basınçlı

19 19 KALBİN BESLENMESİ Vücudun diğer kısımlarını besleyici kanı pompalayan kalbin kendisinin de kana ihtiyacı vardır Kalpten çıkan ana atardamar olan aortanın ilk iki dalı kalbi besleyen sağ ve sol ana koroner arterlerdir  Koroner arterler kalbin yüzeyine doğru ilerlerler ve daha küçük dallara ayrılırlar  Bu atardamarlardan giden kan, kalbi besledikten sonra koroner toplardamar sisteminde toplanarak sağ atriuma dökülür

20 20 KALP KAPAKÇIKLARI Kalp kapakları kanın doğru ve tek yönde akmasını sağlarlar itildiklerinde ve sadece bir yönde açılırlar Kapandıktan sonra, kanın ters yönde geri kaçmasını engellerler Böylece KAN, Venler → Atriyumlar → Ventriküller → Aort ve Pulmoner Arterlere pompalanır

21 21 Kalpte 4 kapak/ kapakçık bulunmaktadır: 1.Kanın sağ atriumdan sağ ventriküle geçişini sağlayan "triküspid kapak“ 2.Kanın sağ ventrikülden pulmoner arter yoluyla akciğerlere geçişini sağlayan "pulmoner kapak“ 3.Kanın sol atriumdan sol ventriküle geçişini sağlayan "mitral kapak“ 4.Kanın sol ventrikülden aortaya (ana atardamar) geçişini sağlayan "aort kapağı“

22 22

23 23 Kapakların her biri kalbin her atışında açılır ve kapanır (saniyede 1 kez açılıp kapanıyor !!) Kalp sesleri temel olarak bu kapakların açılıp kapanmasıyla oluşur Kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diyastol denir Kalbin kasılma gücü ve kalp kapaklarının iyi çalışıp çalışmadığı genellikle "elektrokardiyografi (EKG)" ile incelenir.

24 24

25 25 Sistol sırasında kapakların durumu: ● mitral ve triküspid kapaklar KAPALI ● aort ve pulmoner kapaklar AÇIK Diyastol sırasında kapakların durumu: ● mitral ve triküspid kapaklar AÇIK ● aort ve pulmoner kapaklar KAPALI

26 26 KALP SESLERİ (lab-dab, lab-dab, lab-dab…) Kalp stetoskop ile dinlendiğinde her bir kalp döngüsü sırasında 2 ses işitilir 1.KALP SESİ (lab-)  Ventrikül sistolünün başlaması ile mitral ve triküspit (atriyoventriküler) kapakların kapanması ile oluşur  Pes ve biraz daha uzun bir sestir 2. KALP SESİ (-dab)  Ventrikül sistolünün bitiminden hemen sonra aortik ve pulmoner semilunar kapakların kapanması ile meydana gelir  Tiz ve daha kısa bir sestir

27 27 Kasılma ve gevşeme döngüsü, kanın nabız hareketi şeklinde (pulsatil) akmasını sağlar. Nabız, kan damarlarına iletilir ve büyük damarların yüzeye yakın geçtiği el bileği, boyun ve kasık gibi bölgelerde el ile bu nabız hissedilebilir.

28 28 KALBİN UYARI ve İLETİ SİSTEMİ Kalbin kendine özel bir elektrik ve ileti sistemi vardır. İleti sistemi elektriksel uyarıları bütün kalbe yayarak kalbin kasılmasını sağlar Kalp kası, uyarılması için sinirsel impulsa gereksinimi olmayan, kendi uyarılarını kendisi oluşturabilme özelliği olan bir kastır Kalp kası otonom sinir sisteminin etkisi altındadır. Ancak bu etki kalpteki uyarıları başlatma değil, kalbin kendiliğinden oluşturduğu kasılmayı düzenleyici niteliktedir

29 29 Kalp kasında bir takım özelleşmiş hücrelerin oluşturduğu; uyarıların başlatıldığı ve iletildiği özel sisteme “kalbin uyarı ve ileti sistemi” denir - sinoatriyal düğüm (SA nod) : 70-80 atım/dk - atriyoventriküler düğüm (AV nod) : 40-60 atım/dk - his demeti : - purkinje sistemi (purkinje lifleri) : 15-40 atım/dk

30 30

31 31  İleti sistemi, elektriksel uyarıların kalbin bütün bölümlerine doğru zamanda ulaşmasını sağlar ve böylelikle kalp atımı koordineli bir şekilde ve normal hızda gerçekleşir  Heyecanlanma veya spor yapma sırasında olduğu gibi kalp atış hızını düzenleyen faktörler bu elektriksel sistem üzerinden etkili olurlar

32 32 KALP SİKLUSU Bir kalp siklusu, bir sistol ve bir diyastol içermektedir - sistol: atriyum ve ventriküllerin kasılması - diyastol: atriyum ve ventriküllerin gevşemesi 0.5 sn diyastol + 0.3 sn sistol = 0.8 sn

33 33 Kalp döngüsü 4 aşamalı olarak gerçekleşir: 1.Atriyum Sistolü: Her iki atriyumun kasıldığı, kanın ventriküllere pompalandığı dönem 2. Ventrikül Sistolü: Her iki ventrikülün kasıldığı ve kanın pulmoner arterler (akc) ve aortaya (tüm vücut) pompalandığı dönem 3. Atriyum Diyastolü: Ventriküllerin kasılı durumda olduğu; Atriyumların ise büyük venlerden gelen kan ile dolmaya başladığı dönem 4. Ventrikül Diyastolü: Atriyumların sistolü ile ventriküllerin kanla dolmaya başladığı dönem

34 34 KANIN KALPTE İZLEDİĞİ YOL Tüm vücuttan vena cava superior ve vena cava inferior ile gelen kan sağ atriyumdan KALBE GİRER

35 35 AKCİĞERE DOĞRU... 1. Sağ atriumdaki kan triküspid kapak yoluyla sağ ventriküle geçer 2. Sağ ventrikül kanla dolduğunda kasılarak triküspid kapağı kapanmaya ve pulmoner kapağı açılmaya zorlar 3. Pulmoner kapağın açılmasıyla kan, pulmoner artere doğru akar Pulmoner arter iki dala ayrılır: Dallardan biri kanı sağ akciğere taşırken diğeri de kanı sol akciğere taşır

36 36

37 37 OKSİJENLENME 4. Kan akciğere ulaştığında, içindeki yüksek orandaki CO 2, akciğerlerin gaz değiştirme birimi olan alveoller aracılığıyla küçük solunum yollarına geçer ve nefes verildiğinde dışarı atılır Nefes alındığında ise akciğerlere O 2 gelir ve kandaki alyuvarlar O 2 ’yi yakalayarak kanın koyu renginin parlak kırmızıya dönüşmesini sağlarlar Dokular ve organlar işlev görebilmek için oksijene ihtiyaç duyarlar KAN BU İHTİYACI KARŞILAR

38 38 KALBE GERİ DÖNÜŞ 5. Kan, aldığı O 2 ’yi dokulara dağıtmak için akciğerden tekrar kalbe dönmelidir. Her bir akciğerdeki pulmoner venler yeni oksijenlenmiş kanı, sistemik dolaşımın başlangıç yeri olan sol atriuma geri döndürürler

39 39 SOL ATRİUMDAN SOL VENTRİKÜLE DOĞRU… … 6. Sol atrium kanla dolduğunda ventrikül gevşer. Bu aşamaya diyastol denir 7. Sol ventrikülün genişlemesi, kanı sol atriumdan mitral kapağa doğru zorlayarak mitral kapağın açılmasını ve kanın sol ventriküle geçmesini sağlar

40 40 AORTAYA DOĞRU… 8. İçi kanla dolan sol ventrikül kasılarak kalp döngüsünün sistolik fazını başlatır; 9. Mitral kapak kapanmaya ve aort kapağı açılmaya zorlanır 10. Aort kapağın açılmasıyla kan, aortaya geçer ve oradan da arterler, arterioller ve kapillerler aracılığıyla vücudun en uzak noktalarına kadar iletilir

41 41

42 42 YENİDEN BAŞLAMAK… Kan, sadece O 2 ve CO 2 değil daha fazlasını taşır iç salgı bezlerinde hormonları alarak onları doğru yerlere ulaştırır. CO 2 dışındaki atık maddeler böbrek ve karaciğere taşınarak temizlenir Kan aynı zamanda bağırsaklardan besinleri alarak karaciğere ve vücudun diğer bölümlerine taşı 11. Dokular ve organlar oksijen ve diğer besinleri kandan alırlar (metabolik değişim) ve böylece fakirleşen kan, bir toplardamar sistemi ile tazelenmek üzere kalbin sağ atriyumuna geri döner ve dolaşım süreci yeniden başlar…

43 43 BİTTİ……?


"1 KALP ve DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ. 2 Kalp ve toplam uzunluğu 100.000 km'yi bulan kan damarı ağı, kalp-damar sistemini oluşturur Kalp, kalp-damar sisteminin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları