Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEDİATRİK KARDİYOPULMONER BYPASS DA MONİTÖRİZASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEDİATRİK KARDİYOPULMONER BYPASS DA MONİTÖRİZASYON"— Sunum transkripti:

1 PEDİATRİK KARDİYOPULMONER BYPASS DA MONİTÖRİZASYON
Perfüzyonist AYŞENUR GÖÇMEN TÜTAV Özel İzmir Şifa Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği

2 Genel olarak kalp operasyonlarında, kalp-akciğer sisteminin işini üzerine alan, vücudun ve kalbin her türlü ısıda ilgili şartlarda yaşamını devam ettiren ve koruyan yapay dolaşım sistemidir.

3 AÇIK KALP CERRAHİSİ GEREKTİĞİNDE TÜM KURUMUN UYUMUNU VE BİRLİKTE ÇALIŞMASINI GEREKTİREN DİSİPLİNDİR

4 ANESTEZİ Sistemik basınç : Radial, femoral, brakiyal, dorsalis pedis arterler Sağ kalp yolları: Santral venöz, Swan-Ganz ,hızlı transfüzyon için periferik ve santral yol. ( Çıkışta değişik intrakardiyak kateterler) Transözofagial eko probu Pulse oksimetri Isı probları (rektal, mesane, nazofaringeal, timpanik) Mesane sondası Transkraniyal doppler USG EEG EKG

5 PERFÜZYONİST Cerrah ve anestezi ile kollaberasyon, hastaya yapılacak prosedürün öğrenilmesi, ek istek var mı? Kanülasyon ve miyokard koruma stratejisi ne göre kalp-akciğer makinesinin hazırlanması. Pompa ve pompa başları Tüp seti Oksijenatör-rezervuar-ısı değiştirici(iç) Filtreler (arteriyel , hemofiltre) Monitör Kanüller Isı değiştirici (dış )

6 OKLÜZYON Kan taşıyan hattı sıkıştırarak bir yöne doğru akım sağlar. Oklüzyon ayarı önemlidir. Kapalı bir sistemde yarım tur dönmede tam oklüzyonda 240 mmHg basınç oluşabilir. Dolayısı ile mekanik engellemede 3. turdan itibaren sızıntı,patlama ve pompa kazası gelişir. Atılan volüm tüp çapı ve dakika dönme sayısı ile belirlenir. Pompa başında silikon ara kısım kullanılırsa;. oklüzyon daha rahat ve fizyolojik bir akım profili gösterir.

7 Roller başta en önemli hayati nokta oklüzyon ayarıdır
!!!Roller başta en önemli hayati nokta oklüzyon ayarıdır. Erişkin için klasik olan su sütununda en fazla 2.5 cm./dakika düşüş olacak şekilde bir oklüzyon olmalıdır. Pediatrik ( 25 kg ve altı ) olgular için bu düşüş “0 “olmalı yani tam oklüzyon.

8 Şifa Hastaneleri Prime Komponenti

9 CERRAHİ İlgili müdahale için insizyon. Adım adım hemostaz önemli
CERRAHİ   İlgili müdahale için insizyon. !!! Adım adım hemostaz önemli. Önceden planlanmış ve söylenmiş gerekli kanüller perfüzyonist tarafından masaya açılmıştır. Deneyimli perfüzyonist ameliyatın her aşamasını takip eder. Bizim perfüzyonist sisteminde her vakada 2 perfüzyonist görev yapar.!!!

10 Cerrah perikardı açıp askı dikişleri sonrası HEPARİN isteminde bulunur
Cerrah perikardı açıp askı dikişleri sonrası HEPARİN isteminde bulunur ıu/kg başlangıç dozu santral yoldan verilir. ACT ile takip edilecektir. ACT 200 ü geçince kanülasyon yapılabilir. 8 dakika sonra doz oturur. Perfüzyon esnasında dakikada 1 kez kontrol alınır. Asc.aorta kanülasyonu esnasında TA 90 mmHg dan fazla olmamalıdır. Kanül yerleştikten sonra mutlaka serbest kanatılır. !!! Herşey kontrol altında. Venöz kanülasyonda tamamlanır ve perfüzyona girilir. Arter dönüşü sorulur. Venöz dönüş ve debi sorgulanır (Eustechian valve, kanül çok ileride, PLSVC, Hava blok, king). Oksijenatör-hasta arası yükseklik yetersiz olabilir.

11 HİPOTERMİ HAFİF 32-34 DERECE ORTA 28-30 DERECE DERİN 20 DERECENİN ALTI

12

13

14 POMPADA MONİTORİZASYON-TAKİP
ACT 400 ün üzerinde 1000 in altında olmalı. Htc erişkinde 20, pediatrikte 20-25, infant için 25 ve üzeri olmalı. Ortalama basınç 70, 50-70, 50 mmHg Debi basınçtan daha önemli. Isı prosedür ve isteğe bağlı. Asit-Baz (pH ve alfa stat). !!! Laktat oynamaları. Hasta-pompa kanı ısı farkı 10 dereceden az olmalı. Rektal-nazal ısı farkı 5 dereceden az olmalı. !!! Mimik fizyolojik standartlar.

15 PERFÜZYONDAN AYRILMA Isınma Yeterli kalp-akciğer fonksiyonları
Isınma Yeterli kalp-akciğer fonksiyonları Kan gazı-elektrolitler !!!Hava çıkarılması Ritm TA SVB Pulse oksimetri İdrar çıkışı Miks venöz-laktat !!!Onarım gereken kanama olmaması Protamin (1-1.8,1-1,tromboelastogram)

16


"PEDİATRİK KARDİYOPULMONER BYPASS DA MONİTÖRİZASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları