Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 ÖĞRETİM YILI TANITIM ve YÖNELTME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 ÖĞRETİM YILI TANITIM ve YÖNELTME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1

2 2015-2016 ÖĞRETİM YILI TANITIM ve YÖNELTME TOPLANTISI

3 1.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 2.Meslekî ve Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Durali Atay’n konuşmaları, 3.2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme çalışmaları açısından il ve ilçe bazında değerlendirilmesi, 4.Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme 2015-2016 İl Eylem Planının değerlendirilmesi, ilçelerin görev ve sorumluluklarının görüşülmesi, 5.2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedeflerinin görüşülmesi, 6.Ankara Meslekî Bilgi Sistemi’nin tanıtılması, 7.e-Mezun Portalının Tanıtılması, 8.Dilek ve öneriler, 9.Kapanış.

4 »M»Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kanunu’nun Temel İlkeleri bölümünde ‘Yöneltme’ başlığı altında « Fertler, eğitimleri sürecinde, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler…. Yöneltme ve başarının ölçülmesinde, rehberlik hizmetinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.» denmektedir. Eğitim-Öğretim Sistemimiz hakkında genel bilgiler,

5 » E» Eğitim sistemimiz; «temel eğitim içerisinde, 8.sınıfın ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecek okul ve programların, hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda, tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalara yapılır.» demektedir.

6 » E» Eğitim sistemimiz; «ortaöğretim kurumları içerisinde, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenciye; ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür ve çağdaş bir dünya görüşü ile istihdam imkânı olan çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin talepleri ve ihtiyaçlarına göre meslekî bilgi, beceri, tavır ve yeterlilikleri kazandırmanın yanı sıra; onları ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.» demektedir

7 »B»Bu hedefe ulaşmak için, okul öncesinden başlayıp ortaöğretimde de devam eden iyi bir “Meslekî Rehberlik ve Yöneltme” önem kazanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin; meslekî rehberlik ve yöneltme yardımı ile ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim görmeleri, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri açısından da önemlidir. »S»S»S»Sevdikleri işi yapan insanlar, hayatları boyunca bir gün bile çalışmış sayılmazlar. (Konfüçyüs)

8

9

10 Ankara’da orta öğretim çağ nüfusu 306.036’dir. 69.545 öğrencimiz orta okullarımızın 8. sınıfından muzun oldu. 9. sınıf olarak bunların, tamamının kesin kayıtları yapıldı. 40 meslek lisemizde sadece kız öğrencilerimiz, 117 meslek lisemizde kız ve erkek öğrencilerimiz karma olarak eğitim almaktadır. Toplamda 157 meslek lisemiz mevcuttur. Bu 157 meslek lisemizden; 126 tanesi normal, 31 tanesi ikili eğitim verilmektedir. Bu okullarımızda en çok öğrencisi olan alan, «Bilişim Teknolojileri Alanı»dır. En az öğrencisi olan alan ise «Cam ve Seramik Alanı»dır.

11 »2»2014-2015 öğretim yılında, Meslekî Eğitim %46,20, Genel Ortaöğretim %41,34, Din Öğretimi %12,46’e idi. »2»2015-2016 öğretim yılında, Meslekî Eğitim %49,43, Genel Ortaöğretim %39,47, Din Öğretimi %11,11’e ulaşıldı. »B»Bu oran ile meslekî eğitim açısından 2015-2019 İl Strateji Planımızda belirlenen okullaşma hedefinin üzerine çıkmış durumdayız. (Hedef 1.6.) 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

12 »B»Bakanlığımızın 2007/30 Sayılı Genelgesinin hükümleri doğrultusunda İlimizde ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimizde ve okullarımızda ‘2014- 2015 Meslekî ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Ekipleri’ kuruldu ve il-ilçe eylem planları hazırlandı. 2014-2015 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar:

13 2014-2015 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar: 2010-2015 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Meslekî ve Teknik Eğitim KURUMLARI TANITIM ve YÖNELTME ETKİNLİKLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI ÇİZELGESİ Yıllar Eğitim Kurumları ve program/alan hakkında bilgilendirme- danışma Ortaöğretimde Programlar / Alanlara Geçiş Hakkında Bilgilendirme- Danışma Kurum Ziyareti Aile Semi- nerleri METEF, Proje Tabanlı Beceri Yarışması ve Diğer Sergi Ziyaretleri Meslekî ve Teknik Eğitimi tanıtıcı seminer, konferans, sempozyum, panel vb etkinlikler Görsel ve yazılı basında yer alan tanıtım faaliyetleri Meslekler, meslek alanları, bölgedeki sektörler, iş olanakları vb bilgilendirme faaliyetleri Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı GörselYazılı 2014-2015167.999111.9651.72281.52049.51521.32080.6851.7991.42611.987 2013-2014191.856134.5833.03581.56369.92019.20599.3532.7944.18216.790 2012-2013163.168122.4072.86253.56846.51234.960101.9781.5591.15615.520 2011-2012155.475112.1262.24246.53567.32028.55286.9191.5901.17386.919 2010-2011152.059102.9331.55482.95752.73626.53289.8412.5682.85916.904 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi, 2010-2015 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Meslekî ve Teknik Eğitim KURUMLARI TANITIM ve YÖNELTME ETKİNLİKLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI ÇİZELGESİ Yıllar Eğitim Kurumları ve program/alan hakkında bilgilendirme- danışma Ortaöğretimde Programlar / Alanlara Geçiş Hakkında Bilgilendirme- Danışma Kurum Ziyareti Aile Semi- nerleri METEF, Proje Tabanlı Beceri Yarışması ve Diğer Sergi Ziyaretleri Meslekî ve Teknik Eğitimi tanıtıcı seminer, konferans, sempozyum, panel vb etkinlikler Görsel ve yazılı basında yer alan tanıtım faaliyetleri Meslekler, meslek alanları, bölgedeki sektörler, iş olanakları vb bilgilendirme faaliyetleri Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı GörselYazılı 2014-2015167.999111.9651.72281.52049.51521.32080.6851.7991.42611.987 2013-2014191.856134.5833.03581.56369.92019.20599.3532.7944.18216.790 2012-2013163.168122.4072.86253.56846.51234.960101.9781.5591.15615.520 2011-2012155.475112.1262.24246.53567.32028.55286.9191.5901.17386.919 2010-2011152.059102.9331.55482.95752.73626.53289.8412.5682.85916.904

14 SONUÇ: »2»2014-2015 öğretim yılı için 14.500 olarak hedeflenen Tanıtım Faaliyetleri Sayısı, 13.229 olarak gerçekleştirilmiş, aynı şekilde 513.004 olarak hedeflenen tanıtım faaliyetleriyle ulaşılan kişi sayısı 524.991 olarak gerçekleştirilmiştir. 2014-2015 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar: 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının il ve ilçe bazında değerlendirilmesi,

15 »M»Müsteşarlık makamının 2007/30 sayılı genelgesi doğrultusunda ilimizde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim şube müdürümüz başkanlığında «İl Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme Komisyonu» kuruldu. İlçelerimizde ilçe şube müdürlerimiz başkanlığında «Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtma ve Yöneltme Komisyonu» kuruldu. Kurulan ilçe komisyonlarımız, il komisyonumuz tarafından hazırlanan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Tanıtım ve Yönlendirme Çerçeve Eylem Planından yola çıkarak, İlçe Eylem Planını hazırladı ve il komisyonuna ulaştırdı. 2014-2015 Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme İl Eylem Planı’nın görüşülmesi

16 a)Orta okul 7. ve 8. sınıflar ve Meslek liselerinin 9. ve 10. sınıflarındaki öğrenciler Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine ve alan seçimlerine yardımcı olmak amacıyla beceri alanlarına göre yönlendirilmeleri için aşağıda linki verilen sayfa üzerinde her öğrenciye envanter hazırlanmalıdır. b)Yapılan her envanterin ekran çıktısı, İlçe Komisyonuna gönderilmelidir. Okulların görev tanımlarının görüşülmesi, OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER:

17

18 1.a-İlçemizde bulunan tüm meslek liseleri Bünyelerinde bulunan bölümlerin tanıtımı amacıyla videolar hazırlayıp, İlçe komisyonuna ulaştırmalıdırlar. Bu şekilde komisyon vasıtasıyla ilçemizdeki tüm orta okullara tanıtım videolarının en geç 23 Mayıs 2016 tarihine kadar ulaştırılması sağlanacaktır. 2.b-İlçemizdeki tüm meslek liseleri bünyesinde bulunan ve en başarılı oldukları bölümleri ilçe komisyonuna bildirerek, komisyonun bölüm dağılımını yapmaları sağlanmalı, bu şekilde bu bölümler aynı gün içerisinde stantlar açarak ilgili liselerden bir idareci, bir rehber öğretmen ve bir atölye şefi aracılığıyla tanıtım günü düzenlenmelidir. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

19

20 2.İlçe eylem planlarına göre; tüm 9.sınıf veli ve öğrencilerine yönelik « Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme E-Kılavuzu » doğrultusunda alan/meslek seçimi, meslekî ve teknik eğitim sistemi, öğretim yapılan dallar, ortaöğretim kurumları arasında geçiş gibi konularda bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Meslekî ve teknik eğitime yönelik tanıtıcı materyallerin dağıtılması sağlanmalıdır.(4.2.1.) (2007/30 Sayılı Genelge) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

21 3.8. ve 9. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek seçimi, alana yöneltme tavsiye formu ve teknik liseye geçiş hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. (5.2.2.) (2007/30 Sayılı Genelge ve Alan-Dal Geçiş Kılavuzu) Meslek ve alan Seçimi için anketlerin yer aldığı http://kariyerrehberligi.net/tr/?pg=maybe adresine girerek yaralanabiliriz. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

22 4.10. Sınıf öğrencilerine yönelik dal seçimi ve dal tercih ve ön kayıt formu hakkında bilgilendirme ve danışma etkinliklerini yapılacaktır. (5.2.3) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

23 b)İlçe komisyonları tanıtım ve yöneltme çalışmaları içerisinde ortaokul 7 ve 8. Sınıf rehber öğretmenlerine, Bu toplantılarda meslekî ve teknik eğitim sistemi, okul ve kurumları hakkında bilgi verilecek. Ayrıca rehber öğretmenlerin, okullarındaki 8.sınıf öğrencilerinin ilgi, yetenek ve becerilere ilişkin test/anketler yapmaları, değerlendirmeleri ve çıkan sonuçları velilerle paylaşmaları istenecek.(3.2.1.-3.2.2.) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

24 c)İlçe tanıtım ve yöneltme komisyonları ilçelerinde bulunan ortaokulları ziyaret ederek, okul bünyesinde yapılan tanıtım ve yöneltme etkinliklerine katkıda bulunacaklardır. 9.-10. sınıflar ve ortaokul öğrencilerinin çevrelerindeki meslek liselerine, Ato, Aso, meslek odalarına, sektör ve STK’lara ziyaretleri sağlanacaktır. (6.) Bu ziyaretler sonucunda sektörlerin ihtiyaç duydukları alanlar belirlenerek öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda bu alanlara yönlendirilmeleri ve akademik başarısı düşük olan öğrencilerin de açık meslek liselerine yönlendirilmeleri konusunda hassasiyet gösterilecektir. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

25 Okulların görev tanımlarının görüşülmesi d-Okul rehber öğretmenleri tarafından mesleki eğitim merkezleri tanıtılacaktır. e-Açılacak ya da kapatılacak alan ve bölümler için sektörden protokol alınarak ilgili bölümlerin açılması ya da kapatılmasına karar verilecektir.

26 e)İl ve ilçe bünyesinde alan tanıtımı, fuar, proje, beceri yarışmaları ve sergileri öğrencilerin ziyaret etmesi sağlanacaktır. İl Eylem Planı Ekinde gönderilen ATO fuar programı dikkatle takip edilmelidir. (7.1.3.) (2007/30 Sayılı Genelge) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

27 f)Okul komisyonları, ilçelerindeki okulların öğretmen ve öğrencilerinin yerel yönetimler, İŞKUR, STK, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların düzenlediği seminer, panel ve konferans gibi meslekî ve teknik eğitimi tanıtıcı etkinliklere katılımları sağlayacak. Ayrıca ilçe komisyonu ve okul komisyonları kariyer günleri düzenleyecek. (8.) (2007/30 Sayılı Genelge) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

28 g)Tüm okullarımız kendi mesbil sayfalarını oluşturacak ve ankaramesbil (http://metefankara.meb.gov.tr/Mesbil.html) ile bağlantısını sağlayacaklar. (9.1.1.) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

29 h)Okul komisyonları, yerel basın, görsel medya ve belediyeler ile iş birliği yaparak yayınlarında, meslekî ve teknik eğitimi tanıtıcı programlara ve eğitim dergilerinde meslekî eğitimle ilgili haberlere yer vermelerini sağlayacaklar. (9.1.1.-9.1.4.) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

30 i)Okulların yayınlarında ve web sayfalarında meslekî ve teknik eğitim ile ilgili bilgi ve dokümanlara yer verilerek, meslekî eğitim ile ilgili haber, makale ve projeleri yayınlamaları sağlanacak, Meslekî eğitim ile ilgili sitelere linkler verilecektir. (9.1.2-3-5) OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

31 j)Mesleki ve teknik anadolu liselerinden mezun olacak 12.sınıf öğrencilerinin, E-Mezun Sistemi’ne mutlaka üye girişleri yapılacak ve koordinatör müdür yardımcıları, alan şefleri ve koordinatör öğretmeler aracılığı ile mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca takip edilerek, E- Mezun Sistemi’nde bilgileri güncellenecek. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

32 OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

33 »a»a-Yapılan her faaliyetten sonra etkinlikler sorumlu kurum/kişi tarafından ‘Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Tanıtım Etkinlikleri İzleme ve Değerlendirme Formu (Ek-1)’na işlenecek, Yılsonunda her okul ve kurum faaliyetlerine ilişkin Ek-1 formlarını birleştirerek 25 Mayıs 2015 tarihine kadar ilçe komisyonuna ulaştırılması sağlanacaktır. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

34 OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Ek-1 Okulların görev tanımlarının görüşülmesi, 2015-2016 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI TANITIM YÖNELTME ETKİNLİKLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ETKİNLİKLER HEDEF GRUPLAR İlköğretim 6-7-8. Sınıf Öğrenci Sayıları Ortaöğretim 9-10. Sınıf Öğrenci Sayıları Ortaöğretim 11-12. Sınıf Öğrenci Sayıları TOPLAM KIZERKEKKIZERKEKKIZERKEKKIZERKEK Eğitim Kurumları ve program/alan hakkında bilgilendirme-danışma Ortaöğretimde Programlar / Alanlara Geçiş Hakkında Bilgilendirme-Danışma Kurum Ziyareti Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı KızErkekKızErkekKızErkekKızErkek Aile Seminerleri Oturum SayısıKatılımcı SayısıOturum SayısıKatılımcı SayısıOturum SayısıKatılımcı SayısıOturum SayısıKatılımcı Sayısı METEF,Proje Tabanlı Beceri Yarışması ve Diğer Sergi Ziyaretleri Mesleki ve teknik eğitimi tanıtıcı seminer, konferans, sempozyum, panel vb etkinlikler Oturum SayısıKatılımcı SayısıOturum SayısıKatılımcı SayısıOturum SayısıKatılımcı SayısıOturum SayısıKatılımcı Sayısı Görsel ve yazılı basında yer alan tanıtım faaliyetleri Tanıtım Gün Sayısı GörselYazılıGörselYazılıGörselYazılıGörselYazılı Meslekler, meslek alanları, bölgedeki sektörler, iş olanakları vb bilgilendirme faaliyetleri

35 »A»Akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin, özellikle kültür derslerinden takviye edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu öğrencilerin seçilerek, yetiştirme kurslarına devamlarına özen gösterilecektir. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

36 İlgi, Yetenek ve Beceri test/anketler düzenlenecek iki nüsha olarak çıktıları alınacak. Bir nüshası mutlaka öğrenci velisine verilecek, diğer nüsha rehber öğretmende kalacak. Okul, alan ve dal seçimleri sırasında yönlendirmeye yardımcı olmak üzere kullanılacak. Ayrıca; yapılan çalışmaların sayısal verileri sene sonunda ilçe komisyonlarına bildirilecek (YÖNSİS). Bu verileri ilçe komisyonları yılsonu raporunda ayrıca bir tablo ile belirtecekler. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER:

37 Okulların görev tanımlarının görüşülmesi, OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER:

38 »A»Ankara İli Strateji Planı’nda yer alan, 2014-2015 yılı performans hedeflerini, 2015-2016 yılında geliştirerek tanıtım ve yöneltme çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl Strateji Plana göre bu sene ‘ Tanıtım Faaliyetleri Sayısı’ 16.500, ‘Tanıtım Faaliyetleriyle Ulaşılan Kişi Sayısı’ 514.000 olarak belirtilmiştir. »H»Her ilçe, 2014-2015 yılı Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Tanıtım Yöneltme Etkinlikleri İzleme ve Değerlendirme Formları çizelgesini inceleyerek 2015-2016 tanıtım ve yöneltme hedeflerini belirlemelidir. 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedefleri,

39 »H»Her ayın 2. haftası okullar öğrenci devam çizelgelerini ilçe komisyonuna göndereceklerdir. 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılının, Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme hedefleri,

40 İşletmede Beceri Eğitimi veya Staj Takipleri; İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ TAKİP ÇİZELGESİ (Mesleki ve teknik anadolu liseleri her yıl aralık ve mayıs ayının 3. haftasının ilk pazartesi günü doldurularak Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümüne gönderilecektir.) İLÇEKURUM ADI İşletmede Beceri Eğitimi veya Staja Giden Öğrencilerin Sayıları Okulda/KurumundaResmi kurumdaÖzel SektördeYerleştirilemeyenToplam

41 »M»Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi; »«»«Yetiştirme kursları; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kurslarını kapsar.» denilmektedir. »A»Akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin, özellikle kültür derslerinden takviye edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu öğrencilerin seçilerek, yetiştirme kurslarına devamlarına özen gösterilecek.

42 »H»Her ilçe komisyonu ‘’mtyilçeadı@gmail.com’’ formatında geçen yıldan beri kullanmaya başladığımız e-mail gruplarını kullanmaya devam edecektir.

43 »Y»Yukarıda sıralanan faaliyetler eylem planına uygun olarak bütün bir yıla dengeli olarak dağıtılacak. Faaliyetlerin sürekli olmasına özen gösterilecektir. OKULLARIN YAPACAĞI İŞLER: Okulların görev tanımlarının görüşülmesi,

44 İlçe Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu 1.Şube Müdürü: Durali ATAY 2. Komisyon Üyesi:Derya GÜLER 3. Komisyon Üyesi:Seçil VURAL mtyetimesgut1@gmail.com İletişim Bilgilerimiz:

45 2014-2015 ÖĞRETİM YILI TANITIM ve YÖNELTME TOPLANTISINA


"2015-2016 ÖĞRETİM YILI TANITIM ve YÖNELTME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları