Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞERAFETTİN AYDEMİR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ TEL 0312 309 90 23

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞERAFETTİN AYDEMİR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ TEL 0312 309 90 23"— Sunum transkripti:

1

2 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi

3

4

5 SGB KULLANICILARI Strateji Geliştirme Başkanlığı Görevlisi Tarafından Yürütülen İşlemler Marka tanımlaması, - Taşınır kod listesinde alt detay açılması - Ölçü birimi tanımlaması, - Taşınır ek özellik tanımlama işlemleri, - Birimlerin AKTİF/PASİF işlemleri -Birimlere DUYURU VE MESAJ işlemleri yürütmektedirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı) Şube Müdürü 0312 309 90 23

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Taşınırların Kayıt Zamanı ve Kayda Esas Değer Taşınırlar, edinilme şekline bakılmaksızın kamu idarelerince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş kaydedilir. (madde 13). Giriş ve çıkışta kayda esas değer; Satın alma ve Değer artışında maliyet bedeli, Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok ise Değer Tespit Komisyonunca. tespit edilen değer, Bedel Tespit edilemiyor ise (Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği) iz bedeli. (GNYMY) Esas alınarak kayıt yapılır.

62 TARİHİ VE SANAT DEĞERİ OLAN DEMİRBAŞLARIN KAYITLARI Satın alınarak müzeye konulmuşsa satın alma değeri, Sigortalanmış ise sigorta değeri Komisyonca tespit var ise DEĞER TESPİT KOMİSYON KARARI esas alınır Bunlar yok ise iz bedeli (GYMY)üzerinden Kaydedilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı) Şube Müdürü 0312 309 90 23

63 TİF Düzenlemede Dayanak Belgeler Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için; Satın almalarda ; fatura, Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst yöneticinin kabul onayı, Bedelsiz devirde; sözleşme veya karşı tarafın vereceği Taşınır İşlem Fişi(TİF), İadelerde; iadeye ilişkin yazı, Sayım noksanı ve fazlalarında; Sayım Tutanağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü 0312 309 90 23

64 Hangi Hallerde TİF Düzenlenmez (MD:10) 1. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-kum-çakıl-toprak-gübre vb. 2. Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt, yağ, LPG, 3. Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu. 4. Dergi, gazete gibi süreli yayınlar. DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur. Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü 0312 309 90 23

65 TİF Düzenlemede Dayanak Belgeler Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için; Satın almalarda ; fatura, Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst yöneticinin kabul onayı, Bedelsiz devirde; sözleşme veya karşı tarafın vereceği Taşınır İşlem Fişi(TİF), İadelerde; iadeye ilişkin yazı, Sayım noksanı ve fazlalarında; Sayım Tutanağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü 0312 309 90 23

66 Hangi Hallerde TİF Düzenlenmez (MD:10) 1. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-kum-çakıl-toprak-gübre vb. 2. Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt, yağ, LPG, 3. Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu. 4. Dergi, gazete gibi süreli yayınlar. DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur. Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü 0312 309 90 23

67 SATINALMA Satın almalarda dikkat edilecek hususlar; Alınan malzeme uygun bütçe tertibinden alınmalı, Faturadaki kalemlerin TİF’ini düzenler iken hesap kodunda Taşınır Kodu karşılığını bulması gerekir. Örneğin, otomobil aldınız; TİF ile Ödeme Emri Taşınır Kodu 2. düzey kodu esas alınır. Kaydedeceğiniz taşınır kodu:254.01.01 Örneğin : Kütüphane Demirbaşları Grubu Mobilya Aldınız. Taşınır Kot Listesi 255 07 01 olmalıdır. Kütüphane TİF’i düzenlenerek işlem görmesi gerekir. Eğer bunu, Büro Mobilyaları Demirbaş Grubu 255 03 01 kodunda kaydedilir se Hesap kodu düzeyinde yanlışlık olacaktır. Müze Tipi : (255 06 ) Tarihi ve Sanatsal Değeri Olan Demirbaş Grubu Taşınır Malzemelerini(255 06 01 - 255 06 10) aralığı Taşınır Kodunda işlem yapılarak diğer Demirbaş Grubu Taşınırlardan ayrı tutulması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü 0312 309 90 23

68 SATIN ALMA Aynı faturada farklı hesap gruplarını ilgilendiren taşınır kayıtlarının girişi tek bir işlemde yapılsa da sistem bunları hesap gruplarına göre ayırır. Yani 150 grup bir ayrı TİF.253 grup bir ayrı TİF. 255 grup bir ayrı TİF olarak sistem ayrı ayrı düzenleyecektir.(Bu TİF lerin birini silindiğinde diğerleri otomatikman silinir. Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü 0312 309 90 23

69 Bağış yoluyla edinilen taşınırların kaydı Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul edebilir.(5018/40) Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve kayıtlara alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst yönetici onayı gerekir. Taşıt bağışının kabul edilmesi, Maliye Bakanlığının Uygun görüşü ve 237/10 madde gereğince (T) Cetvelinde gösterilmesi ve BKK alınmasına bağlıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı(Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü 0312 309 90 23

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83


"ŞERAFETTİN AYDEMİR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ TEL 0312 309 90 23" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları