Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ. PERİYODİK CETVEL Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ. PERİYODİK CETVEL Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya."— Sunum transkripti:

1 PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ

2 PERİYODİK CETVEL Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya döner. Sayfa sayısını belirtir. Tam ekran yapar. Hadi ileri düğmesine bas ve konuyu öğrenmeye başla…

3 PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ

4 1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 10 tanede B olmak üzere 18 grup vardır. 2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür. 3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır. 4. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter. 5. Hidrojen(Ametal) alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.

5

6 6. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır. 7. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar. 8. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. 9. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır. 10. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır.

7 Periyot: Periyodik tablodaki satırlara periyot denir. Toplam yedi periyot vardır. Altıncı periyot 32 elemente sahip uzun bir periyottur, bu periyodun 14 elementi aşağıya taşınmıştır. Bunlara lantanit denir. Aynı şey yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan ayrılan bölümlere ise aktinit denir.

8 Grup: Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır. Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi IUPAC'ın önerdiği 1'den 18'e kadar olan sayılardır. İkincisi ise daha sık kullanılan harf (A,B) ve rakamlardan oluşan adlandırmadır.

9 Blok: Elementler -hidrojen ve helyum dışında- değerlik orbitallerine göre s,p, d ve f olmak üzere dört ana bloğa ayrılır. s ve p ana grup, d ve f yan grup olarak bilinir.

10 İNFOGRAFİK(ÖZET)


"PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ. PERİYODİK CETVEL Hadi kullanacağımız şekli tanıyalım… İlk sayfa döner. İleri Film gösterimi şeklinde sunar. Geri Son sayfaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları