Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENIZ YOLU YOLCU TAŞıMACıLı Ğ ı ZORUNLU MALI SORUMLULUK SIGORTASı CEM İ L GÖKTAŞ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENIZ YOLU YOLCU TAŞıMACıLı Ğ ı ZORUNLU MALI SORUMLULUK SIGORTASı CEM İ L GÖKTAŞ 1."— Sunum transkripti:

1 DENIZ YOLU YOLCU TAŞıMACıLı Ğ ı ZORUNLU MALI SORUMLULUK SIGORTASı CEM İ L GÖKTAŞ 1

2 2 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılı ğ ı Sorumluluk Sigortası

3 DENIZ YOLU YOLCU TAŞıMACıLı Ğ ı ZORUNLU MALI SORUMLULUK SIGORTASı GENEL ŞARTLARı  Yolcular, poliçede belirtilen bir deniz aracında seyahat ediyor olmalıdırlar.  Kaza, deniz aracının yola çıktı ğ ı noktadan varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelmiş olmalıdır.  Kaza, yolculuk süresi içinde yapılan duraklamalarda da meydana gelmiş olabilir.  Kaza sırasında, seyahat eden yolcular, bedeni bir zarar görmüş olmalıdır.  Ya da kaza sırasında, seyahat eden yolcuların yanlarında bulunan eşyalar zarar görmüş olmalıdır. 3 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılı ğ ı Sorumluluk Sigortası

4 TEMINAT GÜVENCELERI  Ölüm teminatı: E ğ er kazanın oldu ğ u tarihinden itibaren iki yıl içinde yolcu hayatını kaybederse, ölenin deste ğ inden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.  Sakatlık teminatı: E ğ er kaza sırasında veya kazanın oldu ğ u tarihten itibaren iki yıl içinde yolcu sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlı ğ ın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.  Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene ve hastanede veya di ğ er kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.  Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, yolcuların yanlarında bulunan ya da eşyalar için ayrılmış bölümde bulunan her türlü eşyanın kaza sırasında u ğ rayaca ğ ı zararlardır. 4 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılı ğ ı Sorumluluk Sigortası

5 TEMINAT KAPSAM DıŞINDA KALAN HALLER  İ şletmecinin talep edece ğ i tazminat talepleri.  İ şletmecinin, eylemlerinden sorumlu oldu ğ u kaptan, kaptan yardımcıları ve benzeri di ğ er çalışanların ve yolcu bileti olmayan kişilerin tazminat talepleri.  Savaş ilan edilmiş olsun olmasın, her türlü savaş hareketleri, istila, çarpışma, ihtilal ve ayaklanma gibi olaylar ve bunların gerektirdi ğ i askeri hareketler.  İ şletmecinin ilgili mevzuata uygun düzenli bir hat izni olmaması durumunda ortaya çıkan tazminat talepleri.  Deniz aracında taşınmakta olan motorlu araçlara ilişkin tazminat talepleri.  Resmi makamların deniz trafi ğ i ile ilgili faaliyetlerinin neden oldu ğ u zararlara ilişkin tazminat talepleri.  Nükleer, biyolojik ve kimyasal riskler ve bunların gerektirdi ğ i askeri önlemler.  Grev, lokavt, işçi hareketleri ve halk hareketlerine katılma.  Terör eylemleri ve bu eylemleri önlemek amacıyla yapılan resmi müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.  Tehlikede bulunan insanları ve malları kurtarmak durumu dışında, yolcunun kendisini bile bile tehlikeye atacak hareketlerde bulunması.  Deprem, fırtına ve tsunami gibi do ğ al afetler.  Deniz korsanlı ğ ı veya deniz aracını kaçırma yüzünden ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat talepleri. 5

6  Düzenli sefer yapan gemilerin işletmecilerinin yaptırmak zorunda oldukları ‘’Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’’na aşağıda yer alan tarife ve talimat uygulanır. Teminatlar (TL) A- Tedavi GideriB-Sakatlanma ve ÖlümC- Maddi Teminat Kişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza Başına 200.0004.000.000200.0004.000.0005.000100.000 YÜRÜRLÜK Bu Tarife ve Talimat 09/03/2011 tarihinde yürürlü ğ e girer. 6 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılı ğ ı Sorumluluk Sigortası

7  Asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.  Yolcuların kaza sonucu hasara uğrayan eşyalarına ilişkin maddi tazminat, aşağıdaki teminat limitleri dahilinde karşılanır.  Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye’de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Teminatlar (TL) A- Tedavi GideriB-Sakatlanma ve ÖlümC- Maddi Teminat Kişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza Başına 200.0004.000.000200.0004.000.0005.000100.000 7 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılı ğ ı Sorumluluk Sigortası

8 HASAR İHBAR  Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılı ğ ıyla gerçekleştirilebilmektedir.  Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından ö ğ renildi ğ i tarihten itibaren 30 iş günü içinde;  Olay yurtdışında meydana gelmişse 60 iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir. 8 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılı ğ ı Sorumluluk Sigortası

9 İHBAR İÇİN GEREKENLER o Hasar Tarihi, o Poliçe Numarası, o İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı, o İhbarda bulunanın telefon numarası, o Hasar Sebebi, o Tahmini hasar miktarı, o Hasar şeklinin kısaca tanımı 9 Deniz Yolu Yolcu Taşımacılı ğ ı Sorumluluk Sigortası


"DENIZ YOLU YOLCU TAŞıMACıLı Ğ ı ZORUNLU MALI SORUMLULUK SIGORTASı CEM İ L GÖKTAŞ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları