Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BONOLAR Cemil GÖKTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BONOLAR Cemil GÖKTAŞ."— Sunum transkripti:

1 BONOLAR Cemil GÖKTAŞ

2 BONOLAR Cemil GÖKTAŞ

3 BONOLAR

4 BONOLAR Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum (TC Hazinesi) tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlere bono denir.

5 TL veya Döviz cinsinden Devlet iç borçlanma senetleridir.
BONOLAR TL veya Döviz cinsinden Devlet iç borçlanma senetleridir.

6 BONOLAR Bono ya da Emre muharrer senet
Üzerinde yazılı belli bir tutarda paranın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedidir.

7 BONOLAR Bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olamaz
Bono iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtasıdır. Ayrıca ödeme, ispat ve teminat vasıtası olarak da kullanılır.

8 BONOLAR ÖZELLİKLERİ Hazine Müsteşarlığı tarafından arz edilir
Satış Aracılığını T.C. Merkez Bankası yapar. 1 yıldan kısa vadelidir Satışlar fiziki teslim veya emanet makbuzu ile yapılır

9 BONOLAR ÖZELLİKLERİ İskontolu olarak satılır
Vadede Hazine Bonosunun üzerinde yazan nominal değer ödemede esastır 2. El Piyasası vardır Faizler düşerse, birim fiyatlar yükselir Anaparanın ve Faizinin geri ödenmesi garantidir Devlet desteği vardır

10 Bononun Mecburi Şekil Şartları
BONOLAR Bononun Mecburi Şekil Şartları Bono (veya Emre muharrer senet) kelimesini Senet Türkçe’den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak olarak kullanılan kelimeyi Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini, Vadeyi, Ödeme yerini, Alacaklı (Lehdar) ad ve soyadını, Senedin düzenlendiği gün (Keşide Tarihi) ve yeri, Senedi düzenleyenin imzasını, ihtiva eder Aşağıda yazılı haller dışında yukarıda yazılı unsurları taşımayan bir senet bono sayılmaz, adi senet sayılır ve ciro ile devri de mümkün olmaz

11 BONOLAR Bono – Adî Senet Ayrımı
Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenir. Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılır. Düzenlenen yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. Aşağıda yazılı haller dışında yukarıda yazılı unsurları taşımayan bir senet bono sayılmaz, adi senet sayılır ve ciro ile devri de mümkün olmaz:

12 BONO TÜRLERİ Hazine Bonosu
T.C. Hazinesi tarafından çıkarılan ve bir yıldan kısa vadeli Türk lirası veya döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir. Hazine bonosu, vade tarihine kadar elde tutulursa, anaparanın ve faizinin geri ödenmesi garantilidir

13 Altın, Gümüş ve Platin Bonoları
BONO TÜRLERİ Altın, Gümüş ve Platin Bonoları Eski adıyla İstanbul Altın Borsası üyesi bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belirli bir miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettiği bonolardır. Bu bonolar, iskontolu veya iskontosuz olarak satılabilen menkul kıymetlerdir. Altın, gümüş ve platin bonolarının vadesi 60 günden az – 360 günden fazla olamaz.

14 Altın, Gümüş ve Platin Bonoları
BONO TÜRLERİ Altın, Gümüş ve Platin Bonoları Halka arz edilme şartı ve iskonto esasına göre satışa sunulurlar. Satışta uygulanacak vadeye uygun bir şekilde iskonto oranları yıllık bazda hesaplanmaktadır. Satışın yapılacağı yerlerde ise satış süresi içinde ihraççı tarafından duyurulurlar. Bu bonoların satış bedeli, izahname ve sirkülerde belirtilmek kaydıyla Türk lirası, döviz veya kıymetli maden olarak tahsil edilmektedir

15 Altın, Gümüş ve Platin Bonoları
BONO TÜRLERİ Altın, Gümüş ve Platin Bonoları Altın, gümüş ve platin bonolarıyla ilgili ödemeler, esasları izahname ve sirkülerde belirtilmek koşuluyla, kıymetli madenin borsasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak yapılır. Türk lirası veya ödeme tarihinde TCMB tarafından ilan edilen gösterge döviz satış kuru kullanılmak şartı ile döviz cinsinden ödeme yapılabilir. Ayrıca ödeme, ihraç sırasında fiziki teslim öngörülmüşse kıymetli maden cinsinden de aracı kuruluş vasıtasıyla yapılabilir.

16 BONO TÜRLERİ Banka Bonoları
Kalkınma ve yatırım bankalarının borçlu sıfatıyla düzenlediği bonolardır. SPK tarafından kayda alınmasının ardından ihraç edilerek iskonto esasına göre satılan menkul kıymetlerdir. Halka arz edilecek banka bonolarının vadesi, 60 günden az – 360 günden fazla olamaz. Tahsilli satılacak banka bonolarının vadesi ise 15 günden az – 360 günden fazla olamaz.

17 BONO TÜRLERİ Banka Bonoları
Halka arz edilme şartıyla satışa sunulan banka bonoları, satışta uygulanacak vadeye uygun iskonto oranı yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı satış süresi içinde banka tarafından duyurulmaktadır. Bonoların alım – satım işlemi, ikinci el piyasada serbesttir. Bu kural, bonoları ihraç eden bankalar için de geçerlidir. 

18 BONO TÜRLERİ Finansman Bonosu
İşletmelerin kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamak için genel olarak anonim ortaklık statüsünde olan büyük firmalar, bankalar ve finans kuruluşları tarafından basılıp ihraç edilen borç senetleridir. Tanınmış işletmeler, bankalar çıkardıkları borç senetleri ya da bonoları piyasaya satmak amacıyla kısa süreli fon ihtiyacını karşılarlar. ABD gibi ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılırlar. Geri ödeme süreleri ise en fazla 9 aydır. Türkiye piyasalarına ise 1986 yılında girmişlerdir.

19 Hazine Bonosu Alım - Satım
BONOLAR Hazine Bonosu Alım - Satım Devlet hazinesi, ülke ihtiyaçlarına yönelik olarak (örneğin yol, okul) 3, 6 veya 1 yıllığına yatırımcılardan borç alır. Daha sonra bu borcu vadesi geldiği zaman faiz ve anapara olarak geri öder. Alım – satımı yapılan fiziki bir senet değildir. Devletin borç alması oldukça yanlış bir düşünce gibi görünebilir. Ama dünya üzerindeki tüm devletler, aynı yöntemi uygulamaktadır. Ayrıca bir ülkenin borçlanabilmesi, ileriye dönük finansal sağlığın göstergesidir. Bu nedenle hazine bonoları, risksiz yatırım araçları olarak görülmektedir.

20 Hazine Bonosu Alım - Satım
BONOLAR Hazine Bonosu Alım - Satım Hazine bonoları, risk almadan ve düşük vergi avantajından yararlanmak isteyen yatırımcılar için en uygun alternatif yatırım aracıdır. Portföyünüzü güvenli ve risk dengesi sağlanmış bir şekilde çeşitlendirebilmek için hazine bonoları tercih edebilirsiniz. Vergi masrafı, bonoda elde edilen kazanç üzerinden % 10 olarak belirlenmiştir.

21 Hazine Bonosu Alım - Satım
BONOLAR Hazine Bonosu Alım - Satım Alım – satım işlemleri, hisse senetlerinde olduğu gibi aracı kurumlar ve bankalar vasıtasıyla yapılmaktadır. Belli bir vadeye sahip hazine bonosunu, bir gün içinde alıp, satmak isteyen yatırımcılar da bulunmaktadır. Fiyatlar ise bu alım – satım dengesine göre artmakta veya azalmaktadır. İleriye dönük beklentiler, ülkenin finansal derecelendirme notu, enflasyon ve faiz oranları, bir hazine bonosunun fiyatları üzerinden etkilidir. Yatırımcılar da bu verileri takip ederek, hazine bonolarını alı veya satarlar.

22 Hazine Bonosu Alım - Satım
BONOLAR Hazine Bonosu Alım - Satım Faiz ve bono fiyatları, birbiriyle ters orantılıdır. Açıklamak gerekirse; faizler arttıkça, bononun getirisi de azalır. Bir örnekle daha iyi anlatılabilir; elinizde % 2 faizli bir hazine bonosu var; ama faizler % 3’e yükseldi. Bu durumda herkes % 3 faiz veren hazine bonosunu almak ister. Bu durumda da % 2 faizli bononun fiyatı talep azaldığı için düşecektir.


"BONOLAR Cemil GÖKTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları