Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cemil GÖKTA Ş.  Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum (TC Hazinesi) tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cemil GÖKTA Ş.  Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum (TC Hazinesi) tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği."— Sunum transkripti:

1 Cemil GÖKTA Ş

2

3

4  Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum (TC Hazinesi) tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlere bono denir.

5  TL veya Döviz cinsinden Devlet iç borçlanma senetleridir.

6  Bono ya da Emre muharrer senet  Üzerinde yazılı belli bir tutarda paranın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedidir.

7  Bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olamaz  Bono iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtasıdır.  Ayrıca ödeme, ispat ve teminat vasıtası olarak da kullanılır.

8  Hazine Müsteşarlığı tarafından arz edilir  Satış Aracılığını T.C. Merkez Bankası yapar.  1 yıldan kısa vadelidir  Satışlar fiziki teslim veya emanet makbuzu ile yapılır

9  İskontolu olarak satılır  Vadede Hazine Bonosunun üzerinde yazan nominal değer ödemede esastır  2. El Piyasası vardır  Faizler düşerse, birim fiyatlar yükselir  Anaparanın ve Faizinin geri ödenmesi garantidir  Devlet desteği vardır

10  Bono (veya Emre muharrer senet) kelimesini  Senet Türkçe’den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak olarak kullanılan kelimeyi  Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini,  Vadeyi,  Ödeme yerini,  Alacaklı (Lehdar) ad ve soyadını,  Senedin düzenlendiği gün (Keşide Tarihi) ve yeri,  Senedi düzenleyenin imzasını, ihtiva eder

11  Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenir.  Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılır.  Düzenlenen yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.

12  T.C. Hazinesi tarafından çıkarılan ve bir yıldan kısa vadeli Türk lirası veya döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.  Hazine bonosu, vade tarihine kadar elde tutulursa, anaparanın ve faizinin geri ödenmesi garantilidir

13  Eski adıyla İstanbul Altın Borsası üyesi bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belirli bir miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettiği bonolardır.  Bu bonolar, iskontolu veya iskontosuz olarak satılabilen menkul kıymetlerdir.  Altın, gümüş ve platin bonolarının vadesi 60 günden az – 360 günden fazla olamaz.

14  Halka arz edilme şartı ve iskonto esasına göre satışa sunulurlar.  Satışta uygulanacak vadeye uygun bir şekilde iskonto oranları yıllık bazda hesaplanmaktadır.  Satışın yapılacağı yerlerde ise satış süresi içinde ihraççı tarafından duyurulurlar.  Bu bonoların satış bedeli, izahname ve sirkülerde belirtilmek kaydıyla Türk lirası, döviz veya kıymetli maden olarak tahsil edilmektedir

15  Altın, gümüş ve platin bonolarıyla ilgili ödemeler, esasları izahname ve sirkülerde belirtilmek koşuluyla, kıymetli madenin borsasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak yapılır.  Türk lirası veya ödeme tarihinde TCMB tarafından ilan edilen gösterge döviz satış kuru kullanılmak şartı ile döviz cinsinden ödeme yapılabilir.  Ayrıca ödeme, ihraç sırasında fiziki teslim öngörülmüşse kıymetli maden cinsinden de aracı kuruluş vasıtasıyla yapılabilir.

16  Kalkınma ve yatırım bankalarının borçlu sıfatıyla düzenlediği bonolardır.  SPK tarafından kayda alınmasının ardından ihraç edilerek iskonto esasına göre satılan menkul kıymetlerdir.  Halka arz edilecek banka bonolarının vadesi, 60 günden az – 360 günden fazla olamaz.  Tahsilli satılacak banka bonolarının vadesi ise 15 günden az – 360 günden fazla olamaz.

17  Halka arz edilme şartıyla satışa sunulan banka bonoları, satışta uygulanacak vadeye uygun iskonto oranı yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı satış süresi içinde banka tarafından duyurulmaktadır.  Bonoların alım – satım işlemi, ikinci el piyasada serbesttir.  Bu kural, bonoları ihraç eden bankalar için de geçerlidir.

18  İşletmelerin kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamak için genel olarak anonim ortaklık statüsünde olan büyük firmalar, bankalar ve finans kuruluşları tarafından basılıp ihraç edilen borç senetleridir.  Tanınmış işletmeler, bankalar çıkardıkları borç senetleri ya da bonoları piyasaya satmak amacıyla kısa süreli fon ihtiyacını karşılarlar.  ABD gibi ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılırlar.  Geri ödeme süreleri ise en fazla 9 aydır.  Türkiye piyasalarına ise 1986 yılında girmişlerdir.

19  Devlet hazinesi, ülke ihtiyaçlarına yönelik olarak (örneğin yol, okul) 3, 6 veya 1 yıllığına yatırımcılardan borç alır.  Daha sonra bu borcu vadesi geldiği zaman faiz ve anapara olarak geri öder.  Alım – satımı yapılan fiziki bir senet değildir.  Devletin borç alması oldukça yanlış bir düşünce gibi görünebilir. Ama dünya üzerindeki tüm devletler, aynı yöntemi uygulamaktadır.  Ayrıca bir ülkenin borçlanabilmesi, ileriye dönük finansal sağlığın göstergesidir.  Bu nedenle hazine bonoları, risksiz yatırım araçları olarak görülmektedir.

20  Hazine bonoları, risk almadan ve düşük vergi avantajından yararlanmak isteyen yatırımcılar için en uygun alternatif yatırım aracıdır.  Portföyünüzü güvenli ve risk dengesi sağlanmış bir şekilde çeşitlendirebilmek için hazine bonoları tercih edebilirsiniz.  Vergi masrafı, bonoda elde edilen kazanç üzerinden % 10 olarak belirlenmiştir.

21  Alım – satım işlemleri, hisse senetlerinde olduğu gibi aracı kurumlar ve bankalar vasıtasıyla yapılmaktadır.  Belli bir vadeye sahip hazine bonosunu, bir gün içinde alıp, satmak isteyen yatırımcılar da bulunmaktadır.  Fiyatlar ise bu alım – satım dengesine göre artmakta veya azalmaktadır. İleriye dönük beklentiler, ülkenin finansal derecelendirme notu, enflasyon ve faiz oranları, bir hazine bonosunun fiyatları üzerinden etkilidir.  Yatırımcılar da bu verileri takip ederek, hazine bonolarını alı veya satarlar.

22  Faiz ve bono fiyatları, birbiriyle ters orantılıdır.  Açıklamak gerekirse; faizler arttıkça, bononun getirisi de azalır.  Bir örnekle daha iyi anlatılabilir; elinizde % 2 faizli bir hazine bonosu var; ama faizler % 3’e yükseldi.  Bu durumda herkes % 3 faiz veren hazine bonosunu almak ister. Bu durumda da % 2 faizli bononun fiyatı talep azaldığı için düşecektir.


"Cemil GÖKTA Ş.  Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum (TC Hazinesi) tarafından öngörülen vade sonunda belli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları