Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI Y Ü KSELME DEVRi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI Y Ü KSELME DEVRi"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI Y Ü KSELME DEVR İ

2 Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar. ☺

3 PAD İ sAHLAR İ stanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir. İ stanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir. * II.Mehmet (Fatih) 1451-1481 * II.Bayezid 1481-1512 * I.Selim (Yavuz) 1512-1520 * I.Süleyman (Kanuni) 1520-1566 (46 yıl) * II.Selim (Sarı Selim) 1566-1574 * III.Murat 1574-1595

4 FATIH SULTAN MEHMET (II.Mehmet)

5 Istanbul’un Fethi (29 May ı s 1453) Sebepleri: Anadolu - Rumeli toprak ba ğ lantısını kesmesi. Rumeli güvenli ğ inin sa ğ lanmak istenmesi. Bizans entrikaları (Haçlı ittifakları, şehzade ve Anadolu beyliklerini kışkırtmaları) Stratejik bir bölge olması. Hz.Muhammed’in hadisindeki müjdeye ulaşmak istenmesi.

6 Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul’u!

7 OSMANLI’NIN HAZIRLIKLARI Rumeli Hisarı (Bo ğ azkesen) yaptırıldı. Rumeli Hisarı (Bo ğ azkesen) yaptırıldı. Bizans’a ait Silivri ve Vize kaleleri alındı. Bizans’a ait Silivri ve Vize kaleleri alındı. Büyük toplar döktürüldü. Büyük toplar döktürüldü. Tekerlekli kuleler yaptırıldı. Tekerlekli kuleler yaptırıldı. 400 parçalık donanma yapıldı. 400 parçalık donanma yapıldı. Karamano ğ ulları itaat altına alındı. Karamano ğ ulları itaat altına alındı. Balkan devletleri ile saldırmazlık antlaşması yapıldı. Balkan devletleri ile saldırmazlık antlaşması yapıldı.

8 RUMELİ (BOĞAZKESEN) HİSARI

9 İSTANBUL (BİZANS)

10 B İ ZANS’IN HAZIRLIKLARI Surlar ve kaleler tamir edildi. Surlar ve kaleler tamir edildi. Haliç’in a ğ zı eski gemiler ve zincirlerle kapatıldı. Haliç’in a ğ zı eski gemiler ve zincirlerle kapatıldı. Grejuva (Rum Ateşi) silahının sayısı artırıldı. Grejuva (Rum Ateşi) silahının sayısı artırıldı. Avrupa devletlerinden yardım istendi. Avrupa devletlerinden yardım istendi.

11 Bree nasIl yenilirsiniz …

12 SavasIn GeliSimi  II.Mehmet, 72 parça gemiyi bir gecede karadan Haliç’e indirdi.  53 günlük kuşatma sonucunda 29 Mayıs 1453’te İ stanbul fethedildi.  Surlara Türk bayra ğ ını ilk diken Ulubatlı Hasan oldu.

13 Türk Tarihi BakImIndan Sonuçlar II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı. II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı. İ stanbul, Osmanlı’nın Başkenti oldu. İ stanbul, Osmanlı’nın Başkenti oldu. İ stanbul bo ğ azı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlı’nın eline geçti. İ stanbul bo ğ azı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlı’nın eline geçti. Rumeli’nin güvenli ğ i sa ğ landı. Rumeli’nin güvenli ğ i sa ğ landı. Anadolu ve Rumeli’nin ba ğ lantısı sa ğ landı. Anadolu ve Rumeli’nin ba ğ lantısı sa ğ landı. Osmanlı Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş dönemi başladı. Osmanlı Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş dönemi başladı.

14 FATIH’in ISTANBUL’ a GIRISI

15 Dünya Tarihi BakImIndan Do ğ u Roma (Bizans) yıkıldı. Do ğ u Ticaret yolları Osmanlı eline geçti ğ i için Avrupalılar yeni yollar aradı ve Co ğ rafi Keşiflere sebep oldu. Rönesans hareketlerine zemin hazırladı. Surların yıkıla bilece ğ i anlaşıldı. Avrupa’da Feodalite zayıfladı. Krallıklar güçlendi. Ortodoksluk Osmanlı himayesine girdi. Orta ça ğ sona erdi, Yeni Ça ğ başladı. Avrupalı devletler, İ stanbul’da ilk sürekli elçiliklerini kurdu.

16 Feodal mimari (sato)

17 İ stanbul’un Fethi sonrasında Fatih’in di ğ er fetihleri Amasra Amasra Sinop Sinop Trabzon Trabzon Kırım Kırım

18 Fatih S. Mehmet İ stanbul’u fethettikten sonra buraya Fatih Cami’sini yaptırmıştır. Ayrıca kapısına “Dinde zorlama yoktur” diye yazdırmıştır. Bu bilgiye göre HOŞGÖRÜ politikası uygulanmıştır. Ayrıca bu durum, vatandaşın devlete ba ğ lılı ğ ını artırmış ve OSMANLI 623 yıl yaşamıştır.

19 Selamünaleyküm cemaat. Benim adım ŞEYHÜLİSLAM (MÜFTÜ). Din işleri benden sorulur. Devlet meselelerinin dine uygun olup olmadığını FETVA belgesi ile yazılı olarak bildiririm. Fetva: Yapılan işlerin dine uygun olup olmadığını gösteren belgedir. (Devlet işleri için fetva istenmesi, Osmanlı Devleti’nin teokratik özelliğini gösterir)

20 OSMANLIDA DEN İ ZC İ L İ K

21 Merhaba leventler, ben komutanınız KAPTAN PAŞA (KAPTAN-I DERYA). Donanmanın ve deniz kuvvetlerinin başıyım ben.

22 ORHAN GAZİ: Karesioğulları alınınca donanma sahibi olundu. YILDIRIM BAYEZİD: Gelibolu, tersane haline getirilmiştir. FATİH SULTAN MEHMET: İstanbul’un Fethi’nden sonra Akdeniz ve Karadeniz denetim altına alındı. Korsanlar Osmanlı hizmetine girdi. YAVUZ SULTAN SELİM: Donanma büyüdü. Hızır Reis Osmanlı hizmetine girdi. KANUNİ S.SÜLEYMAN: Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) Kaptan-ı Derya oldu. Osmanlı, Akdeniz’in süper gücü oldu.

23

24 PREVEZE DEN İ Z SAVAsI (1538) Osmanlı Donanması ile Haçlı Donanması arasında yapılmıştır. HAÇLILAR: Papa, Venedik, Ceneviz, Malta, İ spanya, Portekiz. HAÇLILAR: Papa, Venedik, Ceneviz, Malta, İ spanya, Portekiz.

25 Barbaros Hayrettin Paşa (HIZIR REIS) (HIZIR REIS)& Andrea Dorya Andera Dorya: İ talyan asıllı bir denizcidir. Napoli Krallı ğ ının Amiralidir. Barbaros Hayrettin: Osmanlı Kaptan-ı Derya’sıdır.

26 NOT: Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz TÜRK GÖLÜ haline gelmiştir. Bir zamanlar Akdeniz’in en üstün gücü olan VENED İ K Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermeyi kabul etmiştir. NOT: Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz TÜRK GÖLÜ haline gelmiştir. Bir zamanlar Akdeniz’in en üstün gücü olan VENED İ K Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermeyi kabul etmiştir.

27

28 Akdeniz hakimiyeti için hala bazı eksinler vardı. En önemlisi KIBRIS adasıdır. Bu ada Mısır- İ stanbul deniz yolunda önemli bir noktaydı. O dönem Kıbrıs Venedik’lerin elindeydi. Ayrıca adada Venedik destekli Hıristiyan korsanlar bulunuyor, bunlar ticaret ve hac gemilerine saldırıyorlardı. Akdeniz hakimiyeti için hala bazı eksinler vardı. En önemlisi KIBRIS adasıdır. Bu ada Mısır- İ stanbul deniz yolunda önemli bir noktaydı. O dönem Kıbrıs Venedik’lerin elindeydi. Ayrıca adada Venedik destekli Hıristiyan korsanlar bulunuyor, bunlar ticaret ve hac gemilerine saldırıyorlardı. Bunlardan dolayı Kıbrıs 1570-71 Bunlardan dolayı Kıbrıs 1570-71 yıllarında ele geçirildi ve Kıbrıs Beylerbeyli ğ i haline getirildi. (II.Selim) yıllarında ele geçirildi ve Kıbrıs Beylerbeyli ğ i haline getirildi. (II.Selim)

29 INEBAHTI DENIZ SAVASI (1571) Osmanlı & Haçlı Donanması Ali Paşa & Don Juan *Osmanlı donanması yenilmiştir. *Uluç (Kılıç) Ali Paşa Kaptan-ı Derya olmuştur.

30 SADRAZAM SOKULLU MEHMET PASA Biz KIBRIS’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İNEBAHTI’da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez fakat kesilen sakal daha gür çıkar.

31 Akdeniz’de Fethi Geciken Bir Ada GIRIT G İ R İ T, 1645’de I. İ brahim döneminde başlatılan fetihle Osmanlı idaresine geçmiş, Venedik’in elinden alınan G İ R İ T tam olarak 1669’da ele geçirilebilmiştir. G İ R İ T, 1645’de I. İ brahim döneminde başlatılan fetihle Osmanlı idaresine geçmiş, Venedik’in elinden alınan G İ R İ T tam olarak 1669’da ele geçirilebilmiştir. Bu fethin uzama sebebi, Kandiye Kalesi’nin düşmemesidir. Bu fethin uzama sebebi, Kandiye Kalesi’nin düşmemesidir. 1669’da Fazıl Ahmet Paşa fethi tamamlamıştır. 1669’da Fazıl Ahmet Paşa fethi tamamlamıştır.

32 KADI KADIASKER Bütün toprakların sahibi. DEFTERDAR Donanmanın komutanı. MÜFTÜ (SEYHÜLİSLAM) Davalara bakar. Adaletin başıdır. KAPTAN-I DERYA Vergi ve hazineden sorumludur. PADİSAHDini yorumlar ve bu konuda izin makamıdır. ESLESTIRME ETKINLIGI

33 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenli ğ ini sa ğ lamaya yönelik yaptı ğ ı çalışmalardan biri de ğ ildir? Aşa ğ ıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenli ğ ini sa ğ lamaya yönelik yaptı ğ ı çalışmalardan biri de ğ ildir? A. Cenevizlilerden Amasra’nın alınması B. Otlukbeli Savaşı’nın yapılması C. Trabzon Rum İ mparatorlu ğ u’nun alınması D. Kırım Hanlı ğ ı’nın ele geçirilmesi

34 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenli ğ ini sa ğ lamaya yönelik yaptı ğ ı çalışmalardan biri de ğ ildir? Aşa ğ ıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’de Türk egemenli ğ ini sa ğ lamaya yönelik yaptı ğ ı çalışmalardan biri de ğ ildir? A. Cenevizlilerden Amasra’nın alınması B. Otlukbeli Savaşı’nın yapılması C. Trabzon Rum İ mparatorlu ğ u’nun alınması D. Kırım Hanlı ğ ı’nın ele geçirilmesi

35 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşa ğ ıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşa ğ ıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? A. İ nebahtı Deniz Savaşı’na B. Barbaros’un Osmanlı hizmetine girmesi C. Portekizlilerin Hint deniz yolunu kontrol altına almasına D. Rodos Adası’nın kuşatılmasına

36 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşa ğ ıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? Osmanlı’nın Kıbrıs’ı alması aşa ğ ıdaki hangi gelişmeye sebep olmuştur? A. İ nebahtı Deniz Savaşı’na B. Barbaros’un Osmanlı hizmetine girmesi C. Portekizlilerin Hint deniz yolunu kontrol altına almasına D. Rodos Adası’nın kuşatılmasına

37 Kanuni döneminde; Kanuni döneminde;  Trablusgarp, Cezayir, Rodos Gibi yerlerin alınmasıyla aşa ğ ıdakilerden hangisinin amaçlandı ğ ı söylenebilir? Gibi yerlerin alınmasıyla aşa ğ ıdakilerden hangisinin amaçlandı ğ ı söylenebilir? A. Türk- İ slam birli ğ inin sa ğ lanmaya çalışılması B. Ticaret yollarını ele geçirme iste ğ i C. Hıristiyan toplum parçalanmak istenmiştir D. Akdeniz hakimiyeti pekiştirilmek istenmiştir

38 Kanuni döneminde; Kanuni döneminde;  Trablusgarp, Cezayir, Rodos Gibi yerlerin alınmasıyla aşa ğ ıdakilerden hangisinin amaçlandı ğ ı söylenebilir? Gibi yerlerin alınmasıyla aşa ğ ıdakilerden hangisinin amaçlandı ğ ı söylenebilir? A. Türk- İ slam birli ğ inin sa ğ lanmaya çalışılması B. Ticaret yollarını ele geçirme iste ğ i C. Hıristiyan toplum parçalanmak istenmiştir D. Akdeniz hakimiyeti pekiştirilmek istenmiştir

39


"OSMANLI Y Ü KSELME DEVRi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları