Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Marina Müdürü İşletmenin sistemini ve sisteme etki eden iç ve dış faktörleri sürekli gözlem altında tutarak, işletmenin verimini arttıracak uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Marina Müdürü İşletmenin sistemini ve sisteme etki eden iç ve dış faktörleri sürekli gözlem altında tutarak, işletmenin verimini arttıracak uygulamaları."— Sunum transkripti:

1

2

3 Marina Müdürü İşletmenin sistemini ve sisteme etki eden iç ve dış faktörleri sürekli gözlem altında tutarak, işletmenin verimini arttıracak uygulamaları gündeme getirmek ve olası aksaklıkları önceden görmek suretiyle önlemlerin alınmasını sağlamak,

4 İşletmesinin mevcut hizmet standartlarının şirket politikalarına uygun bir şekilde geliştirilmesine ilişkin gözlem ve çalışma yapmak, bu konuda üst yönetimi bilgilendirmek,

5 Rekabet koşullarında rakiplerle ilgili bilgileri derler ve gerekli değerlendirmelerde bulunarak kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri hakkında üst yönetimi bilgilendirmek,

6 Marinanın gelirlerini arttıracak, giderlerini azaltacak tüm önlemler üzerinde gözlem ve araştırmalar yapar, bunlarla ilgili gerekli girişimlerde bulunmak,

7 İşletmesinin özellikleri, ürettikleri ve planları hakkında personelini, müşterilerini, sektördeki ilgilileri, kamuoyunu bilgilendirmek, bu konuda gerekli önlemler almak,

8 Yerel yönetimler ve otoritelerle olan ilişkileri sıcak tutmak, gelişmeler ve yeni düzenlemeler hakkında zamanında haberdar olmak ve bunlara karşı işletmenin politikalarını belirleyecek iletişimi üst yönetimle sağlamak.

9

10 Ön Büro Şefi / Görevlisi Marinada kalmakta olan ve yeni gelen müşterilere, marina yapısı, kuralları ve servis fiyatları ile çevre hakkında bilgiler vermek,

11 Bağlama ve çekme / atma rezervasyon taleplerine marinanın fiziki doluluk durumuna göre cevap vermek,

12 Verilecek marina hizmetlerinin yerine getirilmesi için müşteri ile servisi veren departmanlar arasındaki bilgi alışverişini sağlamak,

13 Ön büro çalışmaları ile ilgili yazışma, faks, e-mail ile mektupların draftını hazırlamak,

14 Kara ve denizdeki bağlama yerlerinin durumunu takip etmek, en uygun yerleşim planlamasının yapılmasında ön büro şefine yardımcı olmak,

15 Sözleşme süresi sona erecek ve borçlu tekne sahipleri ile görüşerek, bu süreçlerin hızlanması için çalışma yapmak ve takip etmek,

16 Marina deniz ekibi tarafından tutulan tekne hareketlerini, teknelerin sözleşme durumlarına göre kontrolünü yapmak, ön büro programına kayıt etmek.

17

18 Muhasebe Şefi / Görevlisi Her aysonu marinanın kar veya zararını doğru bir şekilde gösterecek gider ve gelir kayıtlarının yapılmasını, o döneme ait belgesi henüz gelmemiş fakat gelecek olan gider ve gelirler için karşılık ayırarak aylık mizanı hazırlamak,

19 Gelecek yıla ait marina gelir ve gider bütçesini hazırlamak,

20 Vergi mevzuatındaki, şirket prosedürlerindeki değişiklikleri takip etmek, bu değişikliklerin gereklerini yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak,

21 Muhasebenin belge, kayıt, nakit vs. gibi sevk ve idaresini yapmak, diğer departmanlar ile koordineli çalışmasını sağlamak,

22 Malzeme alımlarında alış fiyatlarının kontrol ve denetimini yapmak, satın alma prosedür ve tamimlere uygunluğunu denetlemek,

23 Banka, nakit, çek vs. işlemleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerin kontrol ve denetimini yapmak,

24 Marina kiralık ünitelerinin kiraya verilmesi aşamasında; kiralık ünite değer tespiti, sözleşme yapılması, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi aşamalarında yer almak,

25

26 Elektrik Görevlisi Marinada bulunan teknelerden talep edenlere uygun elektrik bağlantısını veya mevcut bağlantının iptalini yapmak,

27 Mümkün olan yerlerde talep eden tekneye telefon hattı çekmek veya mevcut hattı iptal etmek, bu durumu santral görevlisine bildirmek,

28 Elektrik enerjisi almak için bağlantı yapılmış teknelere ve kiralık ünitelere ait sayaçları periyodik olarak okuyarak ara kayıt fişini hazırlamak, muhasebe ve ön büro departmanlarına teslim etmek,

29 Marina sahası içindeki tüm elektrik arızalarına ilk müdahaleyi yapmak ve arızanın giderilmesi için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yürütmek,

30 Çevre aydınlatma, santral ve telefon hatları, jeneratör vb. sistemlerin periyodik bakımlarını yapmak, her an çalışır durumda tutulmasını sağlamak,

31 Marina içindeki bina ve sahalarda yapılan inşaat, tadilat, bakım-onarım faaliyetleri sırasında yeni elektrik hattı çekilmesi, mevcut hatların tadilatı gibi elektrik sistemleri üzerinde yapılacak her türlü çalışmada gerekli katkıyı sağlamak ve organizasyonda görev almak,

32 Elektrik enerjisi tasarrufu yaratacak çalışmalar yapmak.

33

34 Gemici Marinaya giren teknelerin emniyetli şekilde bağlanıp avara yapılmasını sağlamak,

35 Marinaya ilk defa giriş yapan yatçılara marina hakkında ön bilgi vermek,

36 Marina kurallarına aykırı hareket eden müşterileri ve personeli uyarmak; marina kurallarının uygulanması ve takibinden vardiya amirine karşı sorumlu olmak; devam eden ihlali vardiya amirine ve liman amirine rapor etmek,

37 Deniz sahasının, ponton ve iskelelerin, rıhtımların temiz tutulmasını ve buralarda teknelere ait malzemelerin bırakılmamasını sağlamak,

38 İskele ve rıhtımlardaki koç boynuzu, anele ve mapa gibi bağlama donanımları ve aydınlatmalar, su muslukları, elektrik kutuları, yangın söndürme teçhizatları da dahil, bot, motor, telsiz ve diğer eksik veya sorunlu marina teçhizat ve donanımını hemen vardiya amirine rapor etmek,

39 Marinada meydana gelen kazaları derhal vardiya amiri ve liman amirine haber vermek; mesaisi boyunca meydana gelen her türlü olayı vardiya amirine rapor etmek.

40 Vardiyasında limanı ve iskeleleri denetlemek, yüzer iskelelerin kendi aralarında ve deniz dibindeki tonozlarla olan bağlantılarını sürekli kontrol etmek.

41

42 Dalgıç Sualtı operasyonlarının yürütülmesini sağlamak,

43 Yeni tonoz bloklarını atmak, sisteme uygun hale getirmek, Batık tonozları çıkartmak ve yenilerinin kullanılabilir olmasını sağlamak, Müşterilerin talepleri doğrultusunda teknelerin alt temizliğini yapmak,

44 Teknelerin karaya çekilmesi işlemlerinde, teknenin fiziki yapısından kaynaklanan bazı durumlarda, lift askılarının teknenin gövdesini en uygun olacak şekilde tutmasını sağlamak.

45

46 Lift Operatörü Teknelerin denizden veya bir kara aracının üzerinden karaya alınması, denize atılması veya bir kara aracının üzerine konulması, karada yer değiştirme, bulunduğu yerde kaldırma/indirme gibi tüm işlemlerde, teknik yönden gerekli tüm hazırlık ve incelemeleri yapmak, operasyonun yürütülmesi için detayları incelemek ve gerekli müdahaleleri yapmak ve sonuçlandırmak.

47 Teknelerin karada konumlandırılması ve desteklenmesi, destek elemanlarının yer değiştirilmesi ve yenilenmesi işlemlerinde gerekli gözlem ve denetimlerde bulunarak çalışmaların selametle sonuçlanmasını sağlanmak,

48 Travel lift ve kızaklarla, bunların parçası olan tüm ekipmanların rutin kontrol ve onarım-bakım çalışmalarını yerine getirmek,

49 Teknelerin karaya konumlandırılmasında sahanın en uygun kullanımını sağlayacak yönde çalışmalar yapmak,

50 Karada konumlandırılmış teknelerin emniyetle barınmaları için gerekli kontrollerin kendisine bağlı elemanlar tarafından yapılmasını planlamak, sağlamak ve kontrol etmek.

51 Hazırlayan ve Sunan Erkin ŞEN Sabri KAYMAKÇI Mehmet ENGÜR

52 Zaman ayırdığınız için Teşekkürler..


"Marina Müdürü İşletmenin sistemini ve sisteme etki eden iç ve dış faktörleri sürekli gözlem altında tutarak, işletmenin verimini arttıracak uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları