Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri Kariyer Planlaması İKY – Doğru sayıda uygun kişinin doğru işte doğru zamanda bulundurulmasını sağlayacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri Kariyer Planlaması İKY – Doğru sayıda uygun kişinin doğru işte doğru zamanda bulundurulmasını sağlayacak."— Sunum transkripti:

1

2 Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri

3 Kariyer Planlaması İKY – Doğru sayıda uygun kişinin doğru işte doğru zamanda bulundurulmasını sağlayacak şekilde örgütün insan kaynakları ihtiyacını belirlemedir Bireysel Kariyer Planlaması Bir bireyin kariyer amaçları oluşturması ve bu amaçlara ulaştıracak amaçları belirlemesini içeren sürekli bir süreçtir Örgütsel Kariyer Planlaması Örgütün çalışanlarına kendilerini geliştirmelerinde veya kariyer hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olmak onlara kendilerini geliştirme olanakları sunmak ve onlar için yollar ve faaliyetler belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği bir süreçtir.

4 Örgütsel Kariyer Planlama sının Önemi Mal/hizmet kalitesinin artırılması İş gücü verimliliğinin artırılması Personel devir hızının azaltılması

5 Örgütsel Kariyer Planlamasının Yararları Çalışanlara sağladığı yararlar İşletmeye sağladığı yararlar Çalışanlara işlerinde yükselme fırsatı verir Bütün kademelerde çalışanların örgütün amaçlarına uyumlaştırılmasına katkı sağlar Çalışanların yetişme ve gelişmesi için onları motive eder İstenilen nitelikteki personel yapısını oluşturur Çalışanların iş tatminlerini artırırPersonel devir hızını azaltır Çalışanların kapasitelerinden yöneticilerin haberdar olmasını sağlar Ücret politikalarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olur Çalışanların örgütle bütünleşmesini sağlar Terfi, işten çıkarma ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynar

6 İnsan Kaynakları Planlaması Örgütsel Kariyer Planlam ası

7 İşletmelerde insan kaynakları planlaması kapsamında boşalan veya boşalacak olan kadrolar belirlenir. Örgütsel kariyer planlaması ile de çalışanlar değerlendirilir ve boşalan yerler için iş gereklerine uygun çalışanlar bu kadrolara yerleştirilir

8 Örgütsel Kariyer Planlama Süreci Pozisyonu belirleme Pozisyonu tanımlama Kariyer stratejilerinin geliştirilmesi Pozisyonla bireyin özelliklerinin karşılaştırılm ası Kariyere yönelik eğitimler Kariyer danışmanlığı Kurumsal değerlendir me Performans değerlendir me

9 Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri

10 Örgüt-İçi Boş Pozisyonları Duyurmak Bu yöntemi iki kaynağı kullanarak yapa biliriz 1) İç kaynaklar 2) Dış kaynaklar

11 Kariyer Geliştirme İçin Biçimsel Eğitim 1)Mesleki kurslar 2) Yüksek lisans ve doktora programları

12 Emeklilik Hazırlık Programları Emekliğe yaklaşmış ve örgütten ayrılacak olan iş grubuna yönelik uygulamadır. Ve aynı zamanda yeni bir iş bulmak için iş görenin nasıl eğitilebileceği ve karşılaşabileceği “ hayatta kalma sendromu” durumunda nasil davranacağı konusunda yardımcı olunur.

13 Kariyer Konusundaki Kitapçık ve Broşürler Yeni işe giren ve ya terfi aşamasına gelmiş olan çalışanlara ne zaman,hangi koşullarda ve hangi kariyer yollarını kullanacakları öğretmiş olurlar

14 Çifte Kariyer Yolu Yönetim kademelerine doğru hareket etmeyi arzu etmemiş ve teknik olarak eğitilmiş profesyonel personelin kariyer geliştirmesi için oluşturulmuş bir yöntemdir

15 İşe Başlatma İnsanları yeni örgütlerine takdim etme ve aynı zamanda örgütte roller üstlenmeleri için zorunlu olan tutum ve davranışları öğrenme sürecidir.

16 Kariyer Rehberliği Deneyimsiz iş görene işi yapabilmesi için zorunlu bilgi ve becerileri nasıl kazanacağı konusunda rehberlik eder. Aynı zamanda iletişim ve zaman yönetimi konusunda da koçluk eder.

17 Kariyer Çalıştayları Özellikle yöneticilerin bir araya gelerek kariyer planlarını değerlendirdikleri ve seminere katılanlardan bilgi elde ederek kendi kendilerini geliştirdikleri bir ortamdır.

18 Kariyer Danışmanlığı Bireyleri doğru meslek seçmelerine yardımcı olur. Kariyer danışmanlığında iki kaynak bulunmaktadır 1) Amir veya üst yöneticiler 2) İk yöneticileri

19 Değerlendir me ve Geliştirme Merkezleri Örgütsel kariyer geliştirmeyi başlatmak için destek sağlayan ve çalışanların kendi kendilerini değerlendirmeleri nde yardımcı olan kuruluşlardır

20 Örgütsel Yedekleme Örgüt içinde her yöneticinin yükselme olasılığını belirlemesini ve her bir yönetici veya yönetici adaylarının terfi potansiyelini değerlendirmesini öngörür. Böylece pozisyonların birinde boşalma söz konusu olduğunda hazırlanmış olan elemanlardan biri o pozisyona atanır.

21 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemleri Bu değerlendirme ilk amir tarafından yapılana ek olarak, İş arkadaşlarının üstlerin bir komitenin ve ya birkaç kaynağın bir birleşiminin aynı dönemde iş göreni değerlendirmesini yansıtır.

22 Kadınlar,Özürlüler ve Eş Zamanlı Kariyer Yapan Eşler İçin Özel Programlar Cam Tavan- kadın çalışanların daha üst yönetim kademelerine terfi etmelerinde veya ettirilmelerinde görünmeyen engel Özürlüler. İşletmeler çalışanlarının belirli oranında özürlü kişiler çalıştırmak zorundadır. Bunun dışında bazı firmalar özürlü çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmek için özel programlar uygulamaktadır. Çift kariyerli eşler. Özellikle çocuklu kadınlar bir süre sonra işten ayrıla bilirler.Bazı durumlar boşanmaya da neden ola bilir. Örneğin hırslı eşler, evlilik, kariyerine engel olduğu için boşanma yoluna gidebilirler.

23 Kullanılan Kaynaklar Prof. Dr. Dursun Bingöl “İnsan Kaynakları Yönetimi” Beta yayınları Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri “Performans ve Kariyer Yönetimi” İ.Ü.İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri ” İnsan Kaynakları Yönetimi” Beta yayınları

24


"Örgütlerde Etkili Kariyer Geliştirme Yöntemleri Kariyer Planlaması İKY – Doğru sayıda uygun kişinin doğru işte doğru zamanda bulundurulmasını sağlayacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları