Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK TİCATET Öğrenci no: 2158353148 Hazırlayan :Alper DURMUŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK TİCATET Öğrenci no: 2158353148 Hazırlayan :Alper DURMUŞ."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK TİCATET Öğrenci no: 2158353148 Hazırlayan :Alper DURMUŞ

2 KONU BAŞLIKLARIMIZ İnternet ve Gelişimi Elektronik Ticaret Elektronik Ticaretin Avantajları Elektronik Ticaretin Etkileri Elektronik Ticaret Modelleri Elektronik Ticaret ödeme sistemleri

3 İnternet ve Gelişimi İnternet İnternetin tanımı: Kısaca İnternet bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. İnternet ağı başka bir değişle ‘Ağların ağı’ olarak ta adlandırılır.

4 TCP/IP TCP/IP nedir ? Ne işe yarar ? Yapı olarak iki katmanlı bir haberleşme protokolüdür. Üst Katman TCP(Transmission Control Protocol) verinin iletimden önce paketlere ayrılmasını ve karşı tarafta bu paketlerin yeniden düzgün bir şekilde birleştirilmesini sağlar. Alt Katman IP (Internet Protocol) ise, iletilen paketlerin istenilen ağ adresine yönlendirilmesini kontrol eder.

5

6 *Bu bilgisayar ağları insanların dünya çapında iletişim halinde bulunması. *Bireylerin işletmeler arası görüşmeler ile elektronik tartışma ve haberleşme sağlamasıdır. *Makale, kitap, yazılım, konferans gibi etkinlikler yapıla bilmektedir. *Uluslar arası alanda veri tabanları oluşturulmakta ve akademik alanlar da olsun,her türlü alanda sınırsız bilgi paylaşımı olmaktadır.

7 Bu Veri Tabanlarına Bir Kaç Örnek ULUSAL AKADEMİK AĞ ve BİLGİ MERKEZİ

8

9 SıraÜlke İnternet Kullanıcı [4] [4] Nüfusa oranı [5] [5] 1 Çin Halk Cumhuriyeti 456,238,46434.30 2 ABD 243,542,82279.00 3 Japonya 102,063,31680.00 4 Hindistan 87,983,1017.50 5 Brezilya 81,748,50440.65 6 Almanya 66,825,98681.85 7 Rusya 59,937,78843.00 8 Birleşik Krallık 52,996,18085.00 9 Fransa 51,879,48080.10 10 Nijerya 45,944,22928.43 11 Güney Kore 40,708,38983.70 12 Meksika 34,865,34531.00 13 İtalya 32,610,04453.68 14 Türkiye 30,981,60139.82 15 Pakistan 30,943,12416.78 16 İspanya 30,940,41766.53 17 Kanada 27,547,94981.60 18 Filipinler 24,975,04425.00 19 Vietnam 24,685,80327.56 20 Polonya 23,970,57162.32

10 B. Elektronik Ticaret 1. Elektronik Ticaret Tanımı Elektronik ticaret yaygın olarak mal ve hizmet satın alama anlamında kullanılmak ta dır. Günümüz de bir çoğumuzun çok sıklıkla kullandığı Alış veriş yöntemlerinden dir. Vaz geçilmez bir ticaret ve satın alma da zaman,işgücü kayıpları artı masraflardan bizi kurtarmaktadır.

11 2.Süreç Olarak Elektronik Ticaretin Gelişimi Bilgi işlem teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin insan hayatını etkilemesiyle 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında yaygınlaşma ya başlaya internet in temelinde Amerikan savunma bakalığının1 1968 yılında 4 üniversite arasında güvenli bir askeri iletişim ağı geliştirmek amacıyla kurduğu ARPA NET adlı sitem ile başlamış internet ağı.

12 1989 yılında bulunan "world wide web (www) html dili" (standart kodlama sistemi) ve daha önce 1980'lerin ortalarında geliştirilen TCP/IP transfer protokolü, bilgisayarların açık ağlarda, ya da daha iyi bilinen adıyla "Internet" üzerinde birbirleri ile iletişime geçmesini sağlamıştır. Daha sonra, tarama, sınıflandırma araçları, hızlı işlemciler, uydular, optik kablolar vb. gibi bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde sağlanan diğer gelişmeler, söz konusu iletişimi önceden öngörülemeyen boyutlara taşımıştır. 1992 yılında 1 milyon olan host (sunucu) bilgisayar sayısının, 1997 yılında 20 milyon olduğu, 2001 yılında ise 110 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Internet kullanıcı sayısının ise 2001 yılında 300 milyon olması beklenmektedir.

13 ablo 3: E-Ticaretin Tahmini Boyutu

14 Ekonomik ticaretin hacmi konusun da birçok danışma ve araştırma kuruluşları incelemeler yapmış ve farklı rakamlar tespit etmişlerdir. Kuruluşların yaptıkları araştırmalara göre Elektronik ticaretin hızla artarak birkaç yıl içerisinde kullanıcıların %73 ağ üzerinden yapılmıştır. Görüldüğü üzere tarihten bugüne ticaret hızlı bir şekilde sanal ağlara kaymaktadır

15 A. Alt Yapının Gelişimi İnternet askeri ağlar ile başlayan ağların bu serüveni akademik olarak devam etmiş bankalar,resmi kurumlar,büyük özel sektör,bireysel kullanıcılar olarak hızla büyümüştür.

16 B. Türkiye’de Elektronik Ticaretin Gelişimi Türkiye'ye ilk bilgisayar 1960 yılında yol yapımında gereken hesaplamaları daha hızlı yapabilmek için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gelmiştir. IBM-650 Veri İşleme Makinesi (Data Processing Machine) adlı bilgisayar 12 yıl kullanılmıştır ve elektrikle çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip 167 m² bir alana sığan ve ağırlığı 30 tonluk ilk bilgisayar ENIAC'tan tam 15 yıl sonra edinilmiştir. İkinci bilgisayar ise akademik amaçlı kullanmak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Taşkışla binasına geldi.,

17 Bu bilgisayar IBM 1620 idi. İ.T.Ü'den sonra ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgisayara sahip oldu. Türkiye'deki dördüncü bilgisayar ise Devlet Planlama Teşkilatı'na geldi. Türkiye’nin bilgi işlem teknolojilileri ile tanışması 1985 yılında Yapıkredi bankasının vermiş olduğu otomatlardan para çekme ve para yatırma işlemleri için kullanılan ‘Tele Kartlar ‘ ile gerçekleştirilmiştir.

18

19 c.Elektronik Ticaretin Avantajları E-ticaret sitesi açtıktan sonra sadece yaşanılan bölgeye değil, aynı zamanda Türkiye’nin 7 bölgesine satış yapılabilmektedir. Potansiyel müşteri sayısı milyonlarla ölçülmektedir. Şu anda internette online alışveriş yapan 10 milyonun üzerinde tüketici bulunmaktadır. E-ticaret siteleri, fiziksel mağazalara göre daha az bütçe ayrılarak açılabilmektedir. Ekstra harcamaları, kira, elaman ücreti, tamirat, fatura ve diğer giderler bulunmamaktadır.

20 Fiziksel mağazalarda ürün sayısı ve kategorisi sınırlı iken sanal mağazalarda yani e-ticaret sitelerinde sınırsız sayıda ürün eklemesi yapılabilmektedir. Bu sayede hitap edilebilen tüketici sayısı kat ve kat fazla olmaktadır. Fiziksel mağazalar belirli saatler arasında (Örneğin 09.00 – 19.00) arasında açık kalabilmekte ve sadece bu saatlerde satışlar yapılabilmektedir. E-ticaret sitelerinde ise 7/24 online satış yapma ayrıcalığı bulunmaktadır. Özellikle gece saatlerinde yapılan kampanyalar sayesinde rekor satış hacimlerine ulaşılabilmektedir.

21 D. ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİLERİ ELEKTRONİK TİCARET, HEM EKONUMİYİ AYNI ZAMANDA SOSYAL YAŞANTIYI DA ETLİLEMİŞTİR. ELEKTRONİK TİCARETİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ, DEVLET İDARESİ ÜZERİNDEKİ VE EKONUMİ ÜZERİNDEKİ, ETKİLERİ ŞÖYLE SIRALAYA BİLİRİZ.

22 1.TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ E-ticaretin getirdiği çabukluk ve kolaylık sayesinde, sosyal hayattaki birçok işlem de kolaylaşmaktadır. Çoklu ortam araçlarının sadece ticari uygulamalarda değil; eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında da kullanılabileceği göz önüne alındığında, elektronik ticaretin yalnızca iş dünyası değil, tüm toplumu ilgilendiren bir olgu olduğu görülecektir. Bu itibarla elektronik ticaret, bilgi toplumuna geçişi sağlayan yeni iş ve yaşam biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

23 2. DEVLET İDARESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

24 E-Ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karşı piyasanın küreselleşmesi neticesinde, organizasyonların bilgi temelli yapıya geçmelerini ve böylece ekonominin bilgi temelli yapı esasına dayandırılmasını getirmekte ve bunun sonucunda, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda yaygınlaşarak sosyal politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır.

25

26 3. ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK ETKİLERİ a) Pazaryeri tüm dünyaya açıldığı için doğal olarak rekabet artar. Bunun sonucu olarak satın alma maliyetleri düşer. b) Rekabet piyasa fiyatlarını mümkün olduğunca aşağıya çeker, tüketici açısından daha ucuz, kaliteli ve sürekli mal tedariki imkanı doğar. c) Elektronik ticaret sistemi arkasında kurulacak bilgisayar sistemi ile stok takibi daha etkin bir şekilde yapılır, stok maliyetleri azalır. d) Tüketici pazarda çok değişik ürünlerle ve fiyatlarla karşılaştığı için aktif alıcı durumundadır. Tüketici talebi uygun fiyatlar dolayısıyla yükselir. e) Satış ve stok bilgilerinin kesinliği, üretimin planlamasını ve ihtiyaçların belirlenmesini kolaylaştıracağından, üretimin verimi artar, süresi azalır.

27 f) Hizmet sektörünün ticaretin içinde direk yer alıyor olması, tüketici için daha verimli ve etkili müşteri servisi sağlar. g) İşletme için maksimum faydanın hesaplanması ile gereksiz harcamalara son verilir. Satış, pazarlama ve dağıttım maliyetleri azalır. h) Global bir ortamda fiyatların kolay dalgalanmayacağı düşünülürse, fiyat dalgalanmalarından doğan enflasyon üzerinde azaltıcı etkisi olur. i) Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanıldığı için daha güvenli ve hızlı bilgi değişimini, etkin bir şekilde ürünlerin tanıtılmasını, Pazar taleplerindeki değişimlere hızla uyumu sağlar. j) İşlemlerin çok kısa bir sürede tamamlanması ile ilgili bilgi tekrarı önlenir ve ticaretin kolaylaştırılması, etkinleştirilmesi sağlanır. k) Ulusal ve uluslararası ticaretin çok daha hızlı güvenilir ve ayrıntılı olarak izlenmesiyle iç ve dış ticaret politikalarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesini, ticari faaliyetlerin tabana yayılarak, ticaretin geliştirilmesini ve küreselleştirilmesini, uluslararası ticaretten daha fazla pay alınmasını sağlar.

28 E- TİCARET MODELLERİ

29 1. İŞLETMELERDEN İŞLETMEYE EKONOMİK TİCARET İşletmelerin kendi ihtiyaçlarını başka işletmelerden karşılaması durumudur.

30 2. İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE ELEKTRONİK TİCARET E-ticaret modelinde öncelikli olarak ürünü satacak olan tüketici aracı site üzerine ürünün bilgilerini girecektir. Alıcı olan işletme ise ürünü site üzerinde bulacak ve sepetine ekleyerek ödeme işlemini gerçekleştirecektir. Ürünün bedeli aracı site (portal) tarafından tahsil edilmesini müteakiben aracı site satıcıya mesaj göndererek ürünün satıldığını bildirecektir.

31

32 F.ELEKTRONİK TİCARETİN MAHLİYETLERE KATKISI Örgütlerin ticari faaliyetlerinden maliyetlerini internet aracılıyla düşürmeleri mümkündür.

33 1.DAHA AZ MALİYETLE MÜŞTERİYE ULAŞMAK Dünyanın her yerinde şubeler alma dan, binlerce işçi çalıştırmadan en az maliyetle en rekabetçi olarak artık ürünleri tüketiciye düşük maliyetlerde sata bilmekteyiz.

34 2.DAHA DÜŞÜK MALİYETLERDE DAHA ÇOK DESTEK SAĞLAMAK Yapılan araştırmalara göre,telefon aracılığıyla iletişim kuran her bir kişi harcanan mahiyete internet üzerinden 10 kişiye hizmet sunmak mümkündür. Yapılan bu işlemler telefonla Bankada yapılan işlemlere nazaran çok daha hızlı gerçekleşmektedirler.

35 3. POTANSİYEL MÜŞTERİLERLE DAHA AZ MALİYETE İLETİŞİM KURMAK İnsanlar internet ağlarından alış verişi alışkanlık haline getirecek ve müşterilere ulaşmak, satıcılara ulaşmak bu alışkanlıklarından müşterilere ulaşmak daha kolay bir hal alçak tır.

36 4. GELENEKSEL PAZARLAMA MAHLİYETLERİNİ AZALTMA İnternet ile sanal ortamda tüm ürünlere ve tüm tüketicilere ulaşmak mümkün değildir. Böyle durumda internet pazarlama maliyetlerini azaltmak amacıyla kullanılır.

37 G. ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME SİSTEMLERİ E-ticaret sitelerinde ödeme alabilmek için kullanması gereken bazı sistemler bulunmaktır. Şu anda en çok kullanılan ödeme sistemleri kredi kartı ile ödeme, havale-eft ile ödeme ve kargoya kapıda yapılan ödeme sistemleridir. Bazı siteler mobil ödeme seçeneklerini kullanabilmektedir.

38

39 YARARLANILAN KAYNAKLAR https://tr.wikipedia.org https://Meb.gov.tr http://paratic.com http://www.elektronikticaretrehberi.com http://www.neticaret.com.tr https://www.eticaretport.com http://www.acarindex.com http://www.slideshare.net www.eticaretmag.com http://www.ihs.com.tr ULUSLARARASI EKONOMİ Kitabı DR. Oğuz KAYMAKÇI

40


"ELEKTRONİK TİCATET Öğrenci no: 2158353148 Hazırlayan :Alper DURMUŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları